'Boot up the backside camp': Training female bodyguards Chinese style

Sunday, January 29, 2012

လုပ္ႀကဦးမလားတရုတ္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသမီး

ကိုယ္ရံေတာ္၊ သက္ေတာ္ေစာင္ ့....

  ေရကူး၀တ္စံု၊ မလံု ့တလံုေလးမ်ားနဲ ့မုိ ့ရုတ္တရက္ႀကည္ ့လုိက္ယင္ေတာ ့တရုတ္မေလးမ်ား
  ဟာ ကမ္းေၿခမွာအပန္းေၿဖေနသလားလို ့ထင္မွတ္မွားစရာပါပဲ...
  ဒါေပမယ္ ့အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးေလးမ်ားဟာ တရုတ္နုိင္ငံမွ လူခ်မ္းသာမ်ားရဲ ့ကိုယ္ရံေတာ္၊သက္
  ေတာ္ေစာင္ ့အၿဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္ရန္အရည္အခ်င္းၿပည္ ့မွီေစဖုိ ့ ဟုိင္နန္ၿပည္နယ္မွ
  ဆန္ယ ကြ်န္းတြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းဆင္းရဲလွသည္ ့သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ေလ ့က်င္ ့သင္
  ႀကားေနႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
  အားလံုးနီးပါး တကၠသုိလ္ဘဲြ ့ရမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ ့အမ်ဴိးသမီးအေယာက္ ၂၀ တုိ ့ဟာ သင္တန္း
  ကာလအတြင္းအေတြ ့အႀကဳံရ၊ ကြ်မ္းက်င္၀ါရင္ ့သည္ ့ကိုယ္ရံေတာ္၊သက္ေတာ္ေစာင္ ့သင္တန္း
  ဆရာမ်ား၏ ကန္ေက်ာက္၊ထုိးႀကိတ္ၿခင္း၊ ေရႏွစ္ထားၿခင္း၊ ေလးလံလွသည္ ့သစ္တံုးႀကီးမ်ား
  အားသယ္ပုိးကာ ေၿပးလႊားရၿခင္း စသည္ ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းမ်ားအား စခန္းခ်စဥ္ကာလအတြင္းအ
  ၿပင္းအထန္ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားႀကရပါတယ္...


  Best foot forward: Two bikini-clad trainees are kicked and hit with pads as they crawl on the beach during a bodyguard training session in Sanya, China
  ေဘာစိနဲ ့ေတြ ့ယင္ ေပ်ာ ့စိမေနဖုိ ့ဒီလိုကန္ေက်ာက္ၿပီးေလ ့က်င္ ့ေပးတာခံႀကရပါတယ္...
  သနားတတ္တဲ ့ဆရာကေတာ ့အေပ်ာ့စားကူရွင္ၿပားကုိသံုးေပမယ္ ့တိတိက်က်မွန္မွန္
  ကန္ကန္လုပ္တဲ ့ဆရာကေတာ ့ၿမင္တဲ ့အတုိင္း ကန္ေက်ာက္ဖိနွိပ္ပါတယ္...
  Best foot forward: Two bikini-clad trainees are kicked and hit with pads as they crawl on the beach during a bodyguard training session in Sanya, China

  Lucrative: The trainees grab on to each others' ankles during an exercise supervised by an expert from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd
  ကြ်မ္းက်င္လက္မွတ္ရ အထူးသက္ေတာ္ေစာင္ ့သင္တန္းနည္းၿပမ်ားကုိယ္တုိင္
  အနီးကပ္ႀကီးႀကပ္ၿပီးသင္ေပးတာမုိ ့စြမ္းရည္မ်ဴိးစံုတတ္ကြ်မ္းႀကမွာ
  အေသအခ်ာပါပဲ...
  Lucrative: The trainees grab on to each others' ankles during an exercise supervised by an expert from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd


  ရက္သတၱပါတ္ ေလးပါတ္ႀကာၿမင္ ့သည္ ့အဆုိပါသင္တန္းကုိ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအ
  ၿဖစ္ အမ်ဴိးသမီးကုိယ္ရံေတာ္မ်ား ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားေပးသည္ ့တ်န္ေက်ာင္း အထူးသက္ေတာ္
  ေစာင္ ့ကုိယ္ရံေတာ္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီမွ ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
  သင္တန္းသူမ်ားဟာ သတင္းေထာက္လွမ္းရယူၿခင္း၊ အႀကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဟန္ ့တားေခ်
  မွဳန္းၿခင္း၊ ကိုယ္ခံပညာတတ္ေၿမာက္ၿခင္းဆုိင္ရာအၿပင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ လူမွဳဆက္ဆံ
  ေရးအတတ္ပညာမ်ား စသည္တုိ ့အတြက္စြမ္းရည္ထက္ၿမက္ေစရန္လည္း ၁၀ လႀကာသင္ႀကား
  ႀကရပါတယ္...
  ထုိအထဲမွ အေတာ္ဆံုးသင္တန္းသူမ်ားအား အစၥေရးနုိင္ငံရွိ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးသင္
  တန္းေက်ာင္းသို ့ေစလႊတ္ၿပီး ဆက္လက္ေလ ့လာသင္ယူေစပါေသးတယ္...

  Put through their paces: A trainer dunks the head of one of the would-be bodyguards in the sea
  သက္ေတာ္ေစာင္ ့တစ္ေယာက္ဟာ ေရထဲလည္းငုပ္နုိင္ရမည္မုိ ့အခုလို
  ေရမြန္းေအာင္လည္းေလ ့က်င့္ ႀကရပါတယ္...

  Put through their paces: A trainer dunks the head of one of the would-be bodyguards in the sea

  No let up: The woman is then doused in sea water as she comes up for air
  အသက္ရွဴမ၀လို ့ေရေပၚကုိေပၚလာယင္ေတာင္ ထပ္ၿပီးေရနဲ ့ပက္ခံရေသးတယ္...
  No let up: The woman is then doused in sea water as she comes up for air

  In demand: The trainees carry a heavy log on their shoulders as they walk through the sea
   လြယ္မယ္လို ့ေတာ ့မထင္လုိက္ေလနဲ ့...ေရထဲမွာေတာင္ သစ္တံုးႀကီးထမ္းၿပီး
  ေလွ်ာက္ႀကရတယ္...
  In demand: The trainees carry a heavy log on their shoulders as they walk through the sea

  တစ္ကမာၻလံုးတရုတ္နုိင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို ့ေရာင္းခ်ေနရမွဳေႀကာင္ ့ဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္လာေန
  ေသာစီးပြားေရးအရ လူခ်မ္းသာမ်ားလည္းတုိးပြားလာေသာေႀကာင္ ့သက္ေတာ္ေစာင္ ့ကိုယ္ရံ
  ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အလ်င္အၿမန္မ်ားၿပားလာခဲ ့ပါတယ္....
  ခ်မ္းသာႀကြယ္၀သည္ ့စီးပြားေရးသမားမ်ားကသာ ငွားရမ္းခဲ ့ပါက လစာေကာင္းေကာင္းရနုိ္င္
  သည္ ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းၿဖစ္သည္မုိ ့ကိုယ္ရံေတာ္သင္တန္းေအာင္မ်ားအၿဖင္ ့စိတ္ကူးယဥ္
  ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မ်ားၿမင္ ့မားနုိင္ႀကတာလည္းၿဖစ္ပါတယ္.... 
  အမ်ဴိးသားကုိယ္ရံေတာ္မ်ားထက္အမ်ဴိးသမီးကိုယ္ရံေတာ္မ်ားကုိ ပုိမုိခန္ ့အပ္လာႀကရတာက
  လည္း ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့အမ်ဴိးသားမ်ားထက္ သိသာထင္ရွားမွဳေလ်ာ ့နည္းၿခင္း၊ ၎တုိ ့အား
  ကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴအၿဖစ္၊ ကေလးထိန္းအၿဖစ္မ်ားပါ စြယ္စံု ခုိင္းနုိင္သည္ ့အတြက္ၿဖစ္ပါ
  တယ္...
  အမ်ဴိးသမီးသူေဌးမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကလည္းအမ်ဴိးသမီးကုိယ္
  ရံေတာ္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားလာႀကတာလည္း ပိုမုိမ်ားၿပားလာေနပါတယ္...
   
  Glamorous: The women, many of them college graduates, line up before the start of the training session. Demand for female bodyguards has risen sharply in China as they booming economy as made wealthy business people look to their own security
  တကၠသိုလ္ဘဲြ ့ရၿပီးရံုေလာက္နဲ ့ေတာ ့ဘ၀အေၿခမခုိင္ေသးပါဘူး...
  သူေဌးကုိယ္ရံေတာ္ၿဖစ္ဖုိ ့သင္တန္းတက္ရဦးမယ္...
  Glamorous: The women, many of them college graduates, line up before the start of the training session. Demand for female bodyguards has risen sharply in China as they booming economy as made wealthy business people look to their own security

  Not quite Baywatch: Splashing through the surf, the trainees are driven hard by their instructors
  ေဘာစိသေဘာရွိ ေစဖုိ ့အေမာလည္းလံုရပါ ့မယ္...
  ဒါေႀကာင္ ့အေၿပးလည္းေလ ့က်င္ ့ရပါတယ္...
  Not quite Baywatch: Splashing through the surf, the trainees are driven hard by their instructors

  No pain, no gain: This trainee walks over her colleagues' stomachs as they wince in pain
  က်န္တဲ ့ေနရာနင္းခ်င္နင္းသြားပါ...ဒါေလးတစ္ခုေတာ ့ခ်မ္းသာေပးပါ...
  No pain, no gain: This trainee walks over her colleagues' stomachs as they wince in pain

  အမ်ဴိးသားသက္ေတာ္ေစာင္ ့ပံုမွန္ တစ္လ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလာက္ရေနခ်ိန္မွာ အလုပ္အမ်ဴိး
  မ်ဴိး၊ ေနရာမ်ဴိးစံုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္တဲ ့အမ်ဴိးသမီးသက္ေတာ္ေစာင္ ့မ်ားကေတာ ့သူတုိ ့
  ထက္ပုိၿပီး တစ္ေန ့ေဒၚလာ ၁၀၀ အထိ ၀င္ေငြရရွိေနနုိင္ပါတယ္...
   
  Instruction: A trainer uses a megaphone to get his point across as the women prepare to complete another exercise
  သင္တန္းေတြကေတာ ့တစ္မ်ဴိးၿပီးတစ္မ်ဴိးမရုိးနုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ...
  Instruction: A trainer uses a megaphone to get his point across as the women prepare to complete another exercise

  Splash down: The women shout as they carry a log on their shoulders. Because they can adopt roles including as a secretary, female bodyguards are in high demand in China
  ပဲြမ၀င္ခင္၊ အၿပင္ကပင္ႀကဳိတင္ေလ ့က်င္ ့ႀကဆုိသလို ႀကီးမားေလးလံတဲ ့တာ၀န္ေတြ
  ပခုံးထမ္းႀကရမွာမုိ ့ဒီလိုေလ ့က်င္ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္...
  Splash down: The women shout as they carry a log on their shoulders. Because they can adopt roles including as a secretary, female bodyguards are in high demand in China

  Extreme methods: An instructor smashes a bottle over a female recruit's head during a training session for China's first female bodyguards in Beijing
  ေဘာစိအတြက္အသက္ပါေပးရမွာမုိ ့ေခါင္းကိုပုလင္းနဲ ့ရုိက္ခဲြတာေလာက္ေတာ ့
  အေပ်ာ ့ေပါ ့... ( သူအရက္မူးၿပီး ပုလင္းနဲ ့ရိုက္လည္းခံနုိင္ရည္ရွိသြားတာေပါ့ )
  Extreme methods: An instructor smashes a bottle over a female recruit's head during a training session for China's first female bodyguards in Beijing

  Another recruit receives the same treatment - and has to stand still and take it in order to complete the training
  ေႀသာ္...ကိုယ္ရံေတာ္သက္ေတာ္ေစာင္ ့...
  တစ္ကယ္မလြယ္လွပါလားေနာ္...
  Another recruit receives the same treatment - and has to stand still and take it in order to complete the training
  Expect the unexpected: Female recruits use rubber knives to practise disarming an armed attacker
  လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ ့အႀကမ္းဖက္သူ၊ လူဆုိးေတြနဲ ့ရင္ဆုိင္ေတြ ့ယင္လည္း
  အသင္ ့ၿဖစ္ေအာင္ ေလ ့က်င္ ့ႀကရပါတယ္...
  Expect the unexpected: Female recruits use rubber knives to practise disarming an armed attacker

  Gun crazy: An instructor shows the female recruits how to disarm an armed attacker
  ေသနတ္ကုိင္ထားတဲ ့သူဆုိ ဒီလုိတုိက္ခုိက္ရတယ္...
  Gun crazy: An instructor shows the female recruits how to disarm an armed attacker
  Hold up: The trainees use rubber guns as they learn how to overcome armed assailants
  လက္နက္ကုိင္ေဆာင္တဲ ့သူေတြနဲ ့ဆုိယင္လည္းဘယ္လိုရင္ဆုိင္ရမလည္းဆုိတာ
  နားလည္ထားရပါတယ္...
  Hold up: The trainees use rubber guns as they learn how to overcome armed assailants


  Beating: An instructor from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd smashes a piece of wood over a recruit's leg
  ေၿခေထာက္ကုိဒုတ္နဲ ့ရုိက္တာေလာက္ေတာ ့အေပ်ာ ့ေပါ ့...
  Beating: An instructor from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd smashes a piece of wood over a recruit's leg
  How it's done: An instructor demonstrates how to overpower an attacker
  ဗန္တုိ၊ ဗန္ရွည္လည္းတတ္ရမယ္ေပါ ့...
  How it's done: An instructor demonstrates how to overpower an attacker

  Hand-to-hand combat: Two instructors teach the recruits fighting techniques
  ဒါကအနီးကပ္ကုိယ္ခံပညာတုိက္ကြက္ေပါ ့...
  Hand-to-hand combat: Two instructors teach the recruits fighting techniques
  Under control: On the ground with her arms held behind her back, this would-be attacker is going nowhere
  ဒီလိုအဆင္ ့ၿမင္ ့တုိုက္ကြက္ေတြနဲ ့ဆုိ ေဘာစိကုိအန္တု၊ ရန္ၿပဳမယ္ ့သူ...
  ပ်ားပ်ား၀ပ္ရၿပီေပါ ့...
  Under control: On the ground with her arms held behind her back, this would-be attacker is going nowhere

  Elite: The lethal lady recruits stand in formation as they await further instruction
  အထူးကုိယ္ရံေတာ္၊ သက္ေတာ္ေစာင္ ့တပ္ဖဲြ ့အသင္ ့ရွိေနပါၿပီ...
  Elite: The lethal lady recruits stand in formation as they await further instruction

  • Trainees go through 10-month gruelling regime to become professional bodyguards
  • Economic boom in China means wealthy business people looking for personal security
  • Women much in demand as they can 'play' roles including secretary
  Dressed in skimpy bikinis, these Chinese women could be going for a day out at the beach.
  But these trainees are in fact being put through a gruelling regime in Sanya, Hainan province, on the road to become female bodyguards.
  Twenty women, most of them college graduates, were kicked, dunked, near-drowned and forced to carry a heavy log between them during a tough boot camp run by professional bodyguards on Sunday.

  The four-week programme is run by trainers from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd - the first open group training for female bodyguards in China.

  Each trainee goes through 10 months of instruction to develop their skills in reconnaissance, anti-terrorism training, martial arts and business etiquette.
  The best individual from the class is also invited to study further at the International Security Academy in Israel.

  With the booming economy in China and increasing wealth sparked by high demand for Chinese goods and materials, demand for bodyguard services had risen dramatically on the Chinese mainland.
  Graduates of bodyguard courses can look forward to a well-paid career if they are recruited by wealthy businessmen.
  That is especially the case for women, because they are less visible than their male counterparts and because they can assume roles such as secretary or nanny, they are in high demand.

  Female bodyguards are often paid far better than male counterparts - up to $100 a day - too because they can adopt different roles. The average annual wage in China is just $1,500.

  With her face grimacing in unbearable discomfort, this is the moment a trainee bodyguard has a bottle smashed over her head.
  Amazingly, the recruit has to stand there and take it if she wants to qualify as one of China's first female bodyguards.
  The training session, which took place in Beijing, involved 20 women, most of whom are university graduates.

  Only in Malaysia

  Saturday, January 28, 2012

  မေလးရွားမွာပဲ ဒီလိုရွိတယ္အစ္ကုိ...

  မေလးရွားက ကေမာက္ကမ၊ ေဘာက္က်တဲ ့ဓါတ္ပံုမ်ားပါ...
  အာဆီယံနုိင္ငံ၊ အာရွသားအခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ ့ကုိေရႊမ်ားနဲ ့လည္းအက်င္ ့စရုိက္ခ်င္းက
  သိပ္မကြာလွပါဘူး...

  မီးပြဳိင္ ့ဘယ္လိုၿဖတ္ရပါ ့...

  ကားေနာက္ဖံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ့ခတ္နည္း...

  ေခတ္ဆန္းဖက္ရွင္...ေမာ္ေတာ္ယာဥ္...

  ဆုိင္ကယ္နဲ ့ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္ပါ အတူတူေသာ ့ခတ္ထားလိုက္တယ္...
  ဦးထုပ္ႀကီးသယ္သြားစရာမလုိေတာ ့ဘူးေပါ ့...

  ဆုိင္းဘုတ္မကပ္ရဆုိလို ့သာပဲ...
  ေႀကၿငာပဲကပ္လုိက္ပံုရပါတယ္....

  ေနာက္ဆံုးေပၚ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္နဲ ့တူတယ္....

  သူတုိ ့အတြက္ေတာ ့အဆင္ ့ၿမင္ ့ပညာေရးပါပဲလို ့ဆုိေလသလားပဲ...

  ေဘာဂစံအိမ္လို ့အမည္ေပးရလိမ္ ့မယ္ထင္တယ္...


  ကားနံပါတ္ကုိက မာဖီးယားပါတဲ ့...ေႀကာက္စရာပါပဲ...

  ဆုိင္ကယ္မတတ္နုိင္သူအတြက္ ရေသ ့စိတ္ေၿဖေပါ ့....

  ဒါမွ အာရွ....
  မေလးမွာလည္း ဒီလိုရွိတယ္ေနာ္...

  ေတာေတာင္ေရေၿမ...သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္ကုိ ဒီလုိထိန္းသိမ္းထားတတ္ႀကပါတယ္...

  ကယ္ဆယ္ေရးကားကုိပါ တစ္လက္စတည္းကယ္ဆယ္ခဲ ့

  မေၿပာလဲသိပါတယ္...
  သိသိႀကီးနဲ ့လုပ္ေတာ ့လည္းခံေပါ ့ဗ်ာ...

  ကားေသးေတာ ့ယာဥ္ရပ္နားဖုိ ့အဆင္ေၿပတယ္ေပါ ့...

  Friday, January 27, 2012

  လူတုိင္းစိတ္၀င္စားမယ္ ့အဲဒီအေႀကာင္း ....


  Medical Coding


  ယုိးဒယားမွာပဲဒီလိုရွိတယ္အစ္ကုိ.... ( ၂ )

  Wednesday, January 25, 2012

  Only in Thailand

  ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့အိမ္နီးခ်င္း ယိုးဒယားနုိင္ငံ (ထုိင္းနုိင္ငံ) မွ ကေမာက္ကမဓါတ္ပံုေလးမ်ား
  ကုိလည္းရွဳစားလွည့္ပါဦး...  အမွန္အကန္ အႏွိပ္ပါတဲ ့....ဟုတ္တယ္ဗ်ာ...လူေတြကလည္း အႏွိပ္ခန္းဆုိတာနဲ ့...
  ဘာညာဘာညာတန္းေတာင္းေတာ ့တာပဲ...

   ဒီလုိတားၿမစ္တဲ ့ေႀကၿငာမ်ဴိးနဲ ့မွပဲ ထိေရာက္မွာအေသအခ်ာပါပဲ...

   ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္ဖုိ ့ပါ...အိပ္ေပ်ာ္ဖုိ ့မဟုတ္ပါဘူးတဲ ့...
  ထုိင္းဦးဇင္း...ကုိရင္မ်ားကေတာ ့ဘုရားရွိခုိးယင္း၊ တရားစာဆုိယင္းေတာင္အိပ္ေပ်ာ္
  တတ္ႀကပါတယ္လို ့ထုိင္းမွာ ရဟန္း၀တ္ခဲ ့တဲ ့နုိင္ငံၿခားသားတစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
  တစ္ပါးရဲ ့စာအုပ္မွာဖတ္ဖူးပါတယ္...

   ဘယ္လုိမ်ားေမာင္းရမလဲဗ်ာ...
  ရန္မၿဖစ္နဲ ့တည္ ့တည္ ့သြားဆုိတာ ဒီသတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ဴိးနဲ ့တူတယ္...
   အစားအေသာက္...
  ရွဴရွဴေပါက္လို ့မ်ား အဂၤလိပ္စာမတတ္တဲ ့ထုိင္းလူမ်ဴိးကို အခြ်န္နဲ ့မ သြားေလသလား....
   ထုိင္းေတြမွာ အဲဒီ ပြန္း ဆုိတဲ ့နာမည္ေတာ္ေတာ္လူႀကဳိက္မ်ားပံုရတယ္...
  အသံထြက္နဲ ့တူေအာင္ေရးလုိက္ေတာ ့အၿပာဟုိတယ္ၿဖစ္ရရွာတယ္...
  သိပ္ေတာ ့လည္းမထူးပါဘူး...တည္းခုိခန္းေရာက္ယင္ အဲဒီလုိပဲၿဖစ္ႀကမွာမဟုတ္လား...

   ေတြ ့ၿပန္ၿပီးေနာက္တစ္ဆုိင္...
  ရွိသမွ်အကုန္ခြ်တ္...ေလွ်ာ္ေပးမယ္ဆုိတဲ ့သေဘာမ်ားလားဗ်ာ...

   အသာထုိင္ၿပီးခ်ေပးတာစား၊ စကားမမ်ားနဲ ့တဲ ့...
  ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ ့နာမည္ပဲ...

   ေႀသာ္...စက္ဘီးေလးအသာမၿပီး တြန္းသြားလိုက္ရံုပဲ...
  ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္လုိက္ပံုက....

   ၀ီလ္လီဆုိတာ တုိက္ရုိက္ဘာသာၿပန္ရယင္ေတာ ့အမ်ဴိးသားတုိ ့ရဲ ့အမ်ဴိးသားေရး
  ၿပယုဂ္လကၡဏာအစိတ္အပုိင္းပါ...

   လံုၿခဳံေရးမ်ားအိပ္ေပ်ာ္ေနယင္ အားနာမေနပါနဲ ့ႏွဳိးလိုုက္ပါတဲ ့...
  အိပ္ေနက်ထင္တယ္...

  တစ္ခ်ိန္လံုးဖြင္ ့တယ္လည္းဆုိေသးတယ္...
  ပိတ္ထားပါသည္တဲ ့....

  အေမရိကန္က ေဇာတိကသူေဌးဘီလ္ဂိတ္ရဲ ့အႏုေမာဒနာ..

  Tuesday, January 24, 2012

  ဒီေန ့ကမာၻမွာ ဒုတိယေၿမာက္အခ်မ္းသာဆံုးလူသားၿဖစ္တဲ ့အေမရိကန္နုိင္ငံသား၊ မုိက္ကရုိ
  ေဆာ ့ဖ္ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္ရဲ ့လွဴဒန္းမွဳအေႀကာင္း၊ သူဦးေဆာင္တဲ ့ေဖာင္ေဒး
  ရွင္းရဲ ့လွဴဒန္းကူညီမွဳနဲ ့လူ ့အသက္၊ ကေလးသူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ ့အသက္ကုိကယ္ဆယ္နုိင္
  ခဲ ့၊ ဆက္လက္ကယ္ဆယ္ေနဆဲအေႀကာင္းေလး သရုပ္ေဖာ္ထားတဲ ့ကားခ်ပ္ပါ....
  မႀကာေသးခင္ကာလမ်ားကမွ ကြယ္လြန္သြားခဲ ့တဲ ့ပန္းသီးကြန္ၿပဴတာ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ
  စတိဗ္ေဂ်ာ ့ထက္စာယင္ ဘီလ္ဂိတ္ရဲ ့စြန္ ့လႊတ္ေပးလွဴမွဳ၊ စည္းရံုးလွဳံ  ့ေဆာ္မွဳဟာ ကမာၻတည္
  သေရြ  ့ေမာ္ကြန္းတင္ထားရမည္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမုိ ့ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့သူတီထြင္ခဲ ့တဲ ့မုိက္
  ကရုိေဆာ ့ဖ္ နည္းပညာထက္ကုိ ပိုၿပီးအေလးထားခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္...
  သူဟာတစ္ကယ္ပဲ ဆူပါမင္း၊ လင္းနုိ ့လူသားမ်ားထက္ ပုိၿပီးစြမ္းရည္ထက္ၿမက္သူ၊ စြမ္းေဆာင္
  နုိင္သူပါပဲ....

  He may not know jujitsu or have a rocket-proof car, but he has saved nearly 6 million lives through philanthropic activities.
  Bill Gates is no Steve Jobs. He’s not a charismatic showman or messianic artist-technologist. He’s something arguably better than that: He’s an action hero. Who else but a comic-book superhuman could claim credit for saving nearly six million lives? Such is the argument made by a handsome infographic created by Frugaldad.com called "Redefining Action Hero: Bill Gates is Better than Batman." (Actually it’s more like one of those long-scrolling graphic slideshows than a true infographic, but we’ll let this one slide.)

  Obviously, Bill Gates didn’t literally save every one of those lives with his own two bare hands; Frugal Dad is making a point about the impact of Gates’s philanthropic organization, The Bill and Melinda Gates Foundation, which is dedicated to (among other things) eradicating diseases like malaria, whooping cough, and yellow fever. According to the sources cited, Mr. Gates’s philanthropic giving is directly responsible for saving 5,812,000 lives "by bringing vaccines and improved health care to children internationally"--and possibly 7.6 million by 2019, "all children under five." When you put it that way, Gates sounds better than Superman, Jesus, and Santa Claus put together, not just Batman.
  It’s rather amazing that Gates has given $28 billion to charity so far, $2 billion more than the U.S. budget for foreign aid--part of a commitment to disbursing at least half his entire net worth within his own lifetime. But it’s not only about writing checks. According to the graphic, Gates created a multiplier on his own capital in the form of The Gavi Alliance, which brings the influence of UNICEF, the United Nations, and the World Bank to bear on pharmaceutical companies with the goal of getting them to lower the cost of lifesaving drugs. Cheaper vaccines mean more people (especially children) in developing nations don’t die of diseases the rest of us never have to worry about. The alliance successfully pushed the cost of a rotavirus vaccine down by 99%.

  Not to be a jerk, but there’s no record of Steve Jobs--the saint to