Border agency staff seize 26,000 euros in woman's bra

Monday, May 31, 2010

ရင္ခြင္ထဲက ေငြတြင္း...


ၿဗိတိန္နုိင္ငံ၊ ဟုိလီဟက္ဒ္ ဆိပ္ကမ္း မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ အုိင္ယာလန္နုိင္ငံ၊ ဒပ္ဗလင္ၿမဳိ ့မွ ဆုိက္ေရာက္
လာသည္ ့ကူးတုိ ့သေဘၤာတစ္စင္းေပၚတြင္ ပါရွိလာသည္ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦး၊ သူမ၏ဘရာစီယာ ထဲတြင္
သုိ၀ွက္ယူေဆာင္လာသည္ ့ယူရုိ ၂၆၀၀၀  ကုိဖမ္းဆီးသိမ္းယူလိုက္ခဲ ့ပါတယ္...
၇ုိေမနီးယားနုိင္ငံသူ အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးကေတာ ့ထုိေငြမ်ားဟာအုိင္ယာလန္နုိင္ငံမွာ သူမရဲ ့စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းအေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခုက ရတဲ ့ေငြေတြၿဖစ္ပါတယ္ လို ့ၿဗိတိန္နယ္ၿခားေစာင္ ့တာ၀န္ရွိသူ၀န္ထမ္းမ်ား
ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ထုိေငြမ်ားဟာ ယူရုိ ၅၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ားၿဖစ္ၿပီး သူမရဲ ့ရင္ႏွစ္မႊာႀကားမွာ သုိ၀ွက္ထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..
" ထုိပုိက္ဆံမ်ားဟာ ဒုစရုိက္မွဳေတြနဲ ့ဆက္စပ္ေနတယ္လို ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့သံသယရွိယင္ ဒီေငြေတြကုိ ဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းထားနုိင္ခြင္ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မွာ ရွိပါတယ္..." လုိ ့နယ္ၿခားအဖဲြ ့ကဆုိပါတယ္...
Agnlesey မွာရွိတဲ ့သေဘၤာဆိပ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက စစ္ေဆးေနတာၿဖစ္ပါတယ္...ဘယ္လုိပင္၀ွက္ထားထား၊ ရေအာင္ရွာမွာပဲ...

Helpful graphic from here.


အဆုိပါနယ္ၿခားအဖဲြ ့ရဲ ့အဆုိအရ အမ်ဴိးသမီးဟာ ထုိေငြေတြကုိ စီးပြားေရးအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥက ရရွိ
တယ္ဆုိတာကုိ သက္ေသမၿပနုိင္တဲ ့အၿပင္ သူမအေနႏွင္ ့အဘယ္ေႀကာင္ ့အတြင္းခံဘရာစီယာထဲမွာ
ထုိမွ်မ်ားၿပားလွေသာေငြေႀကးမ်ား အဘယ္ေႀကာင္ ့ထည္ ့သြင္းသယ္ေဆာင္လာရသလဲဆုိတာကုိလည္း
ရွင္းမၿပနုိင္ခဲ ့ဘူးလို ့သိရပါတယ္...
ေပါင္စတာလင္ ၂၂၆၀၀ ႏွင္ ့ညီမွ်သည္ ့အဆုိပါေငြမ်ားကုိ သူမအေနႏွင္ ့တရား၀င္ခုိင္လံုသည္ ့သက္
ေသအေထာက္အထား ၿပသနုိင္မွသာ ၿပန္လည္ေပးအပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုလ အေစာပုိင္းကပင္ စနစ္တစ္က်ဖဲြ ့စည္းက်ဴးလြန္ေသာၿပစ္မွဳမ်ားႏွိမ္နင္းေရးဆုိင္ရာ အထူးအဖဲြ ့က
ယူရုိ ၅၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကုိ အဂၤလန္နုိင္ငံမွာ ဆက္လက္ၿဖန္ ့ခ်ီေတာ ့မွာမဟုတ္ဘူးလုိ ့ေႀကၿငာခဲ ့
ပါတယ္...
၉၀ ရာခုိင္နွဳံးမွ်ေသာ ယူရုိ ၅၀၀ တန္သံုးစြဲမွဳမ်ားဟာ တရားမ၀င္ ၿပစ္မွဳဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင္ ့သာဆက္စပ္ ေနသည္ ့အေထာက္အထားမ်ားေတြ ့ရွိရၿပီးေနာက္ ယခုလိုေႀကၿငာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ေငြစကၠဴမ်ား ယခုကဲ့သုိဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းၿခင္းဟာ ဒုစ၇ုိက္မွဳခင္းမ်ားဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းဥပေဒအရၿဖစ္ၿပီး၊ ဒုစရုိက္မွဳက်ဴးလြန္ၿခင္းႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာေငြေႀကးမ်ားကုိ ဒုစရုိက္
ဥပေဒအရ တရား၀င္အၿပစ္ခ်မွတ္ၿခင္းမၿပဳခင္ ဖမ္းဆီးသိမ္းယူနုိင္သည္ ဟုၿပဌာန္းထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

အဂၤလိပ္လို သတင္းပါ....
Port officials have confiscated 26,000 euros, which they found inside a woman's bra as she arrived at the Port of Holyhead on a ferry from Dublin. The Romanian woman claimed to UK Border Agency staff that the money was from the sale of a business in Ireland. The money was concealed in 500 euro notes.
"Where we suspect cash may be linked with criminal activity, we have the power to seize it," said the agency. Officers had been carrying out checks at the ferry terminal on Anglesey.
The agency said the woman could not prove she had earned the money from the sale of a business or give any reason why she was carrying a large sum of money inside her bra. The cash - an equivalent of £22,600 - will only be returned if the woman can provide proof to a court that the money came from a legitimate source. Earlier this month, the Serious Organised Crime Agency (Soca) announced the 500 euro note would no longer be available over the counter in the UK.

It followed evidence that more than 90% of UK demand for it was linked to criminality. The seizure was under the Proceeds of Crime Act, which allows the UK government to recover the proceeds of criminal activity without requiring a criminal conviction.

Dutiful daughter tops class

Sunday, May 30, 2010

 ေဖေဖခ်စ္တဲ ့သမီးလိမၼာ....

 

Xu Dahui with her dad in class /Quirky China News 
မိဘေက်းဇူး အထူးသိတတ္၊ သမီးၿမတ္...

တရုတ္နုိင္ငံမွ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးဟာ ကုိယ္တစ္ၿခမ္းေလၿဖတ္ေနသည္ ့သူမရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူကုိ
အခ်ိန္ၿပည္ ့ႀကည္ ့ရွဳေစာင္ ့ေရွာက္နုိင္ဖုိ ့သူမႏွင္ ့အတူ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းကုိေခၚသြားေလ ့ရွိပါတယ္...
အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရႊီဒါေဟြး ဟာ ၀ူဟန္းဇီ၀အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္မွာ စက္မွဳႏွင္ ့လွ်ပ္စစ္အင္
ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ေတြကုိ တက္ေရာက္သင္ယူေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္လို ့ခ်န္က်န္းေန ့စဥ္သတင္းစာက
ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...

ေန ့စဥ္သူမရဲ ့ဖခင္ကုိဂရုစုိက္ၿပဳစုရ၊ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လည္းလုပ္ရသည္ ့
ႀကားထဲကပင္ ေက်ာင္းစာကုိပါေလ ့လာခဲ ့ရတာၿဖစ္ေပမယ္ ့ထူးဆန္းအံ ့ႀသစရာေကာင္းစြာ သူမဟာအ
တန္းထဲမွာ စာအေတာ္ဆံုးေက်ာင္းသူၿဖစ္ေနပါတယ္...

" ကြ်န္မအတြက္ေတာ ့ဘ၀ခရီးဟာ ႀကမ္းတမ္းတယ္လုိ ့မထင္မိပါဘူး...မိသားစုမွာ တစ္ဥိးတည္းေသာ
သားသမီးၿဖစ္လို ့ကြ်န္မသာ အိမ္ကေနထြက္သြားခဲ ့ယင္ ဘယ္သူမွ အေဖ ့ကုိၿပဳစုမယ္ ့သူမရွိပါဘူး..."
လုိ ့သူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သူမရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူ အသက္ ၆၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရႊီခ်န္ရူ ဟာဦးေႏွာက္ထဲေသြးယုိၿပီး ၎ရဲ ့ဘယ္ဘက္ကုိယ္
တစ္ၿခမ္းေလၿဖတ္ေနခဲ ့တာ ယခုႏွစ္အဆန္းပိုင္းကတည္းကၿဖစ္ပါတယ္...


သူမရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူဟာလည္း က်န္းမာေရးမေကာင္းတာမုိ ့သူမကုိယ္သူမပင္အနုိင္နုိင္ ၿပန္လည္ဂရုစုိက္
ေနရတာမုိ ့မိန္းကေလးဟာ သူမရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူကုိ သူမႏွင္ ့အတူတကၠသိုလ္သို ့အတူေခၚေဆာင္သြားဖုိ ့
ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္...
သူမရဲ ့ၿဖစ္အင္ကုိစာနာ နားလည္ခဲ ့တဲ ့တကၠသိုလ္က အခေႀကးေငြေပးစရာမလုိပဲ သူမတုိ ့အတြက္ေနစ
ရာအေဆာင္ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ ့ခဲ ့ပါတယ္...

သူမဟာ ေန ့လည္ထမင္းစားနားခ်ိန္ေတြမွာ စားေသာက္ခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေန ့လည္ေက်ာင္းဆင္း
ၿပီးတာနဲ ့သံုးနာရီေလာက္ ေရသန္ ့ဗူးမ်ားႏွင္ ့ဖံုးကဒ္မ်ား ေရာင္းရပါတယ္..
သူမဟာ ေန ့စဥ္ နံနက္ ၅ နာရီမွာအိပ္ယာကထရၿပီး စားေသာက္ဖုိ ့၀ယ္ၿခမ္းရပါတယ္...ၿပီးတာနဲ ့သူမရဲ ့
ဖခင္နွင္ ့အတူ ေက်ာင္းကုိေရာက္ဖုိ ့တစ္နာရီေလာက္ႀကာေအာင္သြားရပါတယ္...
ညေနအိမ္ၿပန္ေရာက္တာနဲ ့သူမဟာ ခ်က္ၿပဳတ္ၿပင္ဆင္ၿပီးတာႏွင့္ ဖခင္ကုိ မိနစ္သံုးဆယ္ေလာက္ႀကာ
ေအာင္ ႏွိပ္နယ္ေပးၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေစရပါတယ္...
ထုိအရာေတြအားလံုးၿပီးမွ သူမရဲ ့ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ က်က္မွတ္ဖုိ ့အခ်ိန္ရေတာ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

မိဘေက်းဇူးသိတတ္တဲ ့မိန္းကေလးအေႀကာင္းဖတ္ရတာ ႀကည္ႏူးရသလို ့သူမရဲ ့ဘ၀ကုိအရွဳံးမေပးပဲ
ႀကဳိးစားမွဳကိုလည္းေလးစားမိပါရဲ ့....
ေခတ္ေပၚအသံုးအေဆာင္ ( အ၀တ္အစား၊ မုိဘုိင္း စတာေတြ ) ႏွင္ ့အေပ်ာ္အပါးကုိ စိတ္ထဲမွာမထားပဲ
ေလာကဓံကုိႀကံ ့ႀကံ ့ခံနုိင္တဲ ့သူမရဲ ့စိတ္ဓါတ္ကုိ ယေန ့လူငယ္ေတြ အတုယူနုိင္ႀကပါေစ...
ဘ၀မွာ အဲဒီ အသံုးအေဆာင္ေတြမရွိလည္း ဘာမွမၿဖစ္သြားဖူးဆုိတာ သိသူအဖုိ ့ကေတာ ့စိတ္ထဲမွာ
လိုခ်င္မွဳေတြ နည္းေနမွာ အမွန္ပါပဲ...

အဂၤလိပ္လို သတင္းေလးပါ....
A Chinese woman has taken her partially paralysed father to university with her so she can look after him and study at the same time.
Xu Dahui, 22, is studying mechanical and electrical engineering at Wuhan Bioengineering Institute, reports Changjiang Daily.
Amazingly, she is top of her class - despite the demands of studying, caring for her father and working part-time to make ends meet.
"I don't think the life is harsh to me. I am the only child in the family. If I quit, who would take care of him?" she asked.
Xu's father, Xu Changru, 68, suffered an acute cerebral haemorrhage, which paralysed the left side of his body, earlier this year.
She decided to take him to university with her as her mother is also unwell, and can barely look after herself.
The university, touched by her story, offered the pair a rent-free university apartment.
Xu works in the canteen during her lunchbreak and sells bottled water and telephone cards for three hours after her afternoon lectures.
She gets up at 5am each day to shop for food, then gets her father up and the pair make their way to class - a journey which takes them an hour.
After going back home in the evening, she cooks a meal and then gives her father a 30-minute massage to help him sleep. Only then, can she begin her own home study time.
Saturday, May 29, 2010
ရုရွားက စည္းကမ္းၿပည္ ့၀သည္ ့ဒီမုိကေရစီ....


 လူမရွိလည္းရွိတဲ ့လူကမဲေပးတယ္...

ရုရွားနုိင္ငံရဲ ့မႀကာခဏၿပက္ရယ္ၿပဳခံရေလ ့ရွိတဲ ့( အမွန္တစ္ကယ္အာဏာမရွိပဲ လက္ညွဳိးေထာင္ေခါင္း
ၿငိမ္ ့လုပ္တဲ ့၊ ရုပ္ေသး ) လႊတ္ေတာ္ဟာ ၎ရဲ ့ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္အမတ္မင္းေတြ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
ေဆြးေႏြးမဲေပးတဲ ့အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ မတက္ေရာက္ပဲပ်က္ကြက္သည္ ့အမတ္မ်ားအတြက္တစ္ေနရာ
မွတစ္ေနရာသုိ ့အေၿပးအလႊားသြားကာ မဲခလုတ္ေတြကုိႏွိပ္ၿပီး ကုိယ္စားမဲေပးေနႀကသည္ကုိရုိက္ကူးထား
သည္ ့ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတစ္ခု လြန္ခဲ ့တဲ ့ဗုဒၶဟူးေန ့ကထြက္ေပၚလာခဲ ့တဲ ့အတြက္ ေက်ာ္မေကာင္းႀကားမ
ေကာင္းတဲ ့အၿဖစ္အပ်က္တစ္ခု ထပ္မံတုိးပြားလာခဲ ့ရပါတယ္...

အဆုိုပါအၿဖစ္အပ်က္ဟာ ( ရုရွားအစုိးရ ) ကရင္မလင္ ကတင္သြင္းတဲ ့ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မွန္
သမွ်ကုိကန္ ့ကြက္ဆန္ ့က်င္ၿခင္းမရွိသေလာက္ၿဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳ၊ တံဆပ္တံုးႏွိပ္
ေပးေနခဲ ့ရတဲ ့ State Duma လို ့ေခၚတဲ ့ရုရွားေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚလာတဲ ့
အ၇ွက္၇ေစမွဳတစ္ခုလည္းၿဖစ္ပါတယ္...

အ၇က္ေသစာသံုးစဲြၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မွဳ ထိန္းခ်ဴပ္အၿပစ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအသစ္တစ္ခုကုိ ရုရွား
ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဆံုးၿဖတ္ခဲ ့စဥ္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာပဲ အမွန္တစ္ကယ္တက္
ေရာက္သည္ ့ကုိယ္စားလွယ္ ၈၈ ေယာက္သာရွိသည္ ့ထုိေန ့အစည္းအေ၀းက ေထာက္ခံမဲ ၄၄၀ ေက်ာ္
ၿဖင္ ့အတည္ၿပဳေပးခဲ ့ပါတယ္...( ေဗာ္ဒဂါ တန္ခုိးနဲ ့ ၅ ဆ တုိးလုိက္တယ္ထင္ပါရဲ ့....)

ထုိကဲ ့သုိ ့ေထာက္ခံမဲ အၿပတ္အသတ္ၿဖစ္ရသည္ ့အေႀကာင္းအရင္းကေတာ ့ရုိးရွင္းလွပါတယ္...
တက္ေရာက္လာတဲ ့လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ အစည္းအေ၀းမတက္ေရာက္သူအမ်ားစုေသာ
ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ ့လူသူကင္းမဲ ့ေနတဲ ့ထုိင္ခံုမ်ားသုိ ့တစ္ခံုမွတစ္ခံုအေၿပးအလႊားသြားေရာက္ကာ မဲ
ေပးသည္ ့ခလုတ္မ်ားကုိႏွိပ္ၿပီး မဲေပးခဲ ့ႀကလုိ ့ပဲၿဖစ္ပါတယ္...

၎တုိ ့အားပါးတစ္ရေထာက္ခံခဲ ့တဲ ့ဥပေဒကေတာ ့ရုရွားသမၼတ Dmitry Medvedev ကအဆုိၿပဳတင္
သြင္းခဲ ့တဲ ့ဥပေဒတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္...
ေမလ ၁၉ ရက္ေန ့ကက်င္းပခဲ ့တဲ ့ အစည္းအေ၀းမွာ မဲေပးခဲ ့ႀကတဲ ့ဗရုတ္သုကၡအၿဖစ္အပ်က္ကုိ ရုရွား
ရုပ္သံလုိင္း Ren TV ကထုတ္လႊင္ ့ၿပသခဲ ့ၿပီး၊ ယူက်ဳ ကေနၿပန္လည္ႀကည္ ့ရွဳခဲ ့တဲ ့အႀကိမ္ေပါင္း တစ္
သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ ့ၿပီလုိ ့ဆုိပါတယ္...
" ခႏၶာကုိယ္ထြားႀကဳိင္းသန္မာတဲ ့အမတ္တစ္ဦးဆုိယင္ သူတစ္ဦးတည္း မဲေပးတဲ ့ခလုတ္ ၉ ခု ကုိႏွိပ္ၿပီး
မဲေပးခဲ ့ပါတယ္..." လို ့Ren TV သတင္းေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
အမတ္ေတြအေနနဲ ့မဲေပးဖုိ ့စကၠန္ ့၂၀ မွ်အခ်ိန္ရခဲ ့ႀကပါတယ္ လို ့ရုရွားနုိင္ငံ Komsomolskaya Pravdaသတင္းက ဗုဒၶဟူးေန ့တြင္ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ State Duma လႊတ္ေတာ္ထဲမွာတစ္ေနကုန္ ထုိင္ေနနုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သံသယရွိေပမယ္ ့၈၈ ေယာက္ပဲတက္တဲ ့အစည္းအေ၀းက ေထာက္ခံမဲ ၄၅၀ရတယ္ ဆုိတာကေတာ ့လြန္လြန္းပါတယ္..." လို ့Komsomolskaya Pravda ကေရးသားေဖာ္ၿပခဲ ့ပါ
တယ္...
Duma လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ သဘာပတိ Oleg Morozov ကုိယ္တုိင္ မဲအေရအတြက္ ရလာဒ္ၿဖစ္တဲ ့မဲ
ေပးနုိင္ခြင္ ့ရွိသူ ၄၅၀ အထဲက ၄၄၉ မဲ ေပးခဲ ့၊ ရခဲ ့ပါတယ္ဆုိတဲ ့စာလံုးေတြဖန္သားၿပင္ေပၚမွာ ထြက္
ေပၚလာေတာ ့ " တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ ့ထြက္လာၿပီးမဲေပးခဲ ့တာၿဖစ္မယ္..." လို ့ဟာသလုပ္ကာ ပ်က္ရယ္ၿပဳခဲ ့တာေတြ ့ ့့ရပါတယ္...

လက္ရွိအာဏာရ ရုရွားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီကေတာ ့အဆုိပါဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကုိ ေဒါသတစ္ႀကီးၿဖင့္
တုန္ ့ၿပန္ခဲ ့ပါတယ္....
ပါတီထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူ Sergei Neveror ကေတာ ့အစည္းအေ၀းမတက္ေရာက္ခဲ ့တဲ ့ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားဟာပါတီရဲ ့(ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ) အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင္ ့ဆံုးရွဳံးႀကမွာၿဖစ္ပါတယ္
လုိ ့ၿခိမ္းေၿခာက္ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

" အခုလို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မလာေရာက္မွဳေတြဟာ မႀကာခဏၿဖစ္ပြားလို ့အရွက္တစ္ကဲြ
ၿဖစ္ရမွဳေတြကုိ ႏွိမ္နင္းဖုိ ့လိုပါတယ္..." လို ့Neverov ကေၿပာႀကားခဲ ့ေႀကာင္း ITAR- TASS သတင္းဌာ
န ကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
" Duma လႊတ္ေတာ္ဟာ အစည္းအေ၀းမတက္ပဲ ကုိယ္က်ဴိးရွာေနတဲ ့ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြကုိ ဖယ္
ရွားဖုိ ့လိုအပ္ေနပါၿပီ..." လုိ ့လည္း သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါ Duma လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ နာမည္ေက်ာ္အဆုိေတာ္အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အုိလံပစ္
အားကစားသမား Alinakabaveva ကဲ ့သုိ ့ေသာ ယခင္က နာမည္ေက်ာ္အားကစားသမားမ်ား လည္းပါ
၀င္ပါတယ္...


ထုိလႊတ္ေတာ္ရဲ ့ႀကီးမားက်ယ္ၿပန္ ့တဲ ့အခန္းက႑အေႀကာင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ United Russia ရုရွား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္သူ Boris Gryzlov ရဲ ့ေၿပာႀကားခ်က္ၿဖစ္တဲ ့ Duma
လႊတ္ေတာ္ဟာ နုိင္ငံေရးကိစၥေတြ အေၿခအတင္ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ရမည္ ့တုိက္ပဲြေနရာတစ္ခုမဟုတ္ဘူး ဆုိ
တဲ ့စကားၿဖင္ ့ပင္ ထင္ရွားေနတာကုိ သိသာနုိင္ပါတယ္...( သိႀကေပါ ့....)
လြန္ခဲ ့တဲ ့ဧၿပီလကလည္း သမၼတ Medvedev က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မွဳနည္း
ပါးၿခင္းကုိေ၀ဖန္ၿပစ္တင္ခဲ ့ပါေသးတယ္...
" ပါလီမန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ ့၁၀ ရာခုိင္ႏွဳံး၊ ၁၅ ရာခုိင္ႏွဳံး ေလာက္သာ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္
တာကုိ ေတြ ့ရလုိ ့ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္အံ ့အားသင္ ့ခဲ ့ရပါတယ္... အစည္းအေ၀းကုိလာႀကပါ...မလာ
တဲ ့သူေတြကုိေတာ ့ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြေၿပာင္းလဲၿပဳၿပင္ၿပီး တစ္ၿခားကုိသြားခုိင္းရမွာၿဖစ္တယ္..." လုိ ့သူ
ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္......( လာလည္းဘာမွ မထူးတာေလ....)


" ကံမေကာင္းအေႀကာင္းမလွစြာပဲ ရုရွားနုိင္ငံရဲ ့ Duma လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီလုိမ်ဴိးပ်က္ကြက္မွဳေတြ ၿဖစ္ေန
က်ၿဖစ္ပါတယ္.. Duma ရဲ ့ပဥၥမအႀကိမ္သက္တမ္းမွာလည္းဒီလုိပဲ ၿဖစ္ခဲ ့ၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္လံုးလည္း ဒီလိုပဲၿဖစ္
ေနခဲ ့မွာပါ..." လုိ ့နုိင္ငံေရးရာသတင္းဌာနရဲ ့ညႊန္ႀကားေရးမွဴး Alexi Mukhin ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" Duma လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားဟာ အခုလိုလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားရဲ ့အမွန္တစ္ကယ္အစည္းအေ၀း
မတက္ေရာက္ပဲ လိမ္ညာၿပီး မဲေပးေနမွဳေတြကုိ အလြန္ပဲစုိးရိမ္ပူပန္ ေနႀကပါတယ္...
Duma လႊတ္ေတာ္ရဲ ့စည္းမ်ဥ္းအရ အစည္းအေ၀းမတက္ေရာက္နုိင္တဲ ့ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ၎တုိ ့ရဲ ့
ဆႏၵမဲေပးနုိင္ခြင္ ့ကုိ တစ္ၿခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလႊဲေပးနုိင္ပါတယ္...သုိ ့ေသာ္လည္း အတားအဆီး၊အ
ထိန္းအကြပ္မရွိ အေၿပးအလႊားၿဖင္ ့မဲေပးခလုတ္မ်ားကုိလိုက္ႏွိပ္ၿပီး မဲေပးေနႀကတာကေတာ ့စည္းမ်ဥ္းခ်ဴိး
ေဖာက္ရာေရာက္ပါတယ္..." လို ့ Mukhin ကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

ယခုအထိေတာ ့အဆုိပါသတင္းေပါက္ႀကားမွဳကုိ ရုရွားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီက လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးထားတဲ ့
Duma လႊတ္ေတာ္ရဲ ့စည္းမ်ဥ္းကုိၿပင္းထန္စြာခ်ဴိးေဖာက္မွဳတစ္ခုအၿဖစ္ထက္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အၿဖစ္ဆန္း
တစ္ခုအၿဖစ္ သေဘာထားေနႀကပါတယ္...
လႊတ္ေတာ္ရဲ ့စည္းမ်ဥ္းထဲမွာ ဥပေဒၿပဳမွဳမ်ား အထေၿမာက္ေစဖုိ ့မဲေပးသူ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ ့အမ်ားစု
တက္ေရာက္ဖုိ ့လိုအပ္တယ္လုိ ့ၿပဌာန္းထားတာေႀကာင္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအၿပားပ်က္
ကြက္မွဳေႀကာင္ ့မဲေပးမွဳဟာ တရားမ၀င္ၿဖစ္တယ္ လို ့ေ၀ဖန္သူမ်ားကေၿပာႀကားခဲ ့တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္....

ဟုတ္ကဲ ့....
စည္းကမ္းၿပည္ ့၀တဲ ့ဒီမုိကေရစီဆုိတာ အဲဒါမ်ဴိးထင္ပါရဲ ့ဗ်ာ...

ဒါကေတာ ့အဲဒီ နာမည္ေက်ာ္ ဗီဒီယုိကလစ္ေလးပါ...


အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ....
Russia’s oft-ridiculed parliament was hit by a new scandal on Wednesday after deputies were caught on video running from seat to seat pressing voting buttons for fellow MPs who did not bother to turn up.

The episode is the latest embarrassment for the Russian lower house of parliament, the State Duma, which often just performs the role of a rubberstamp and rarely blocks initiatives from the Kremlin.

When a new law on drink-driving was debated in the lower house of the Russian parliament, the State Duma, it was passed on its first reading by more than 440 deputies, even though only 88 members were present.

The reason was simple. Deputies ran from empty seat to empty seat, pressing the electronic voting buttons for a majority of colleagues who were absent.

The bill that they were voting on was proposed by President Dmitry Medvedev
The voting antics, which took place May 19, were first revealed in a news item filmed by Russian television channel Ren TV, which has been viewed more than 180,000 times on YouTube.
"One physically strong deputy has time to press nine buttons during the voting," Ren TV reported.

Deputies have around 20 seconds to vote, allowing the machinations, Russia’s Komsomolskaya Pravda reported on Wednesday.

“Of course, we suspected that our people’s deputies do not sit around in the State Duma all day long, but come on, 88 out of 450 is too much,” Komsomolskaya Pravda wrote.
Deputy speaker at the Duma, Oleg Morozov, is shown joking as the voting result comes up on the screen: 449 out of 450 deputies have passed the bill.

“Someone must have stepped out,” he quipped.

Ruling party United Russia reacted furiously to the video, with top party official Sergei Neverov threatening that deputies who skip sessions risked losing the party’s nomination.

"We need to clamp down on the disgrace that often happens in the house when a number of the deputies are absent," Neverov said, the ITAR-TASS news agency reported.

"The Duma needs to get rid of the truant deputies."
Its deputies include popular singers and former sports figures, including Olympic gymnast Alina Kabayeva.

In a sign of its nominal role, speaker Boris Gryzlov of the United Russia Party, famously said in 2003 that the Duma was "not the place for political battles."
In April, Medvedev criticised deputies for their poor attendance record.
"I am amazed myself by the picture in the parliament when only 10 to 15 per cent of the members are present,” Medvedev said. “Let them go to the sessions, and as for those who don’t go, let’s change the legislation, and let them go somewhere else,” he said.

“Unfortunately in Russia’s State Duma, this practice is common. In the Duma's fifth term, it has been used and is being used all the time" said Alexei Mukhin, director of the Centre for Political Information.

"The leadership of the State Duma is very concerned about the absence of deputies and this creates the illusion that the deputies are present and are voting."
Under Duma rules, absent deputies can pass their voting rights on to colleagues, but the uncontrolled buttonpressing is "of course a breach of procedure," Mukhin said.
So far the news has been reported more as an amusing novelty item than a serious breach of rules in the Duma, which is dominated by United Russia deputies.
Critics said the abysmal turnout technically made the vote illegal since the rules of parliament itself stipulated that a majority of MPs needed to be present for its activities to be legitimate.
-AFP

Mayawati is worth Rs880m, officially

Friday, May 28, 2010


အိႏိၵယနုိင္ငံရဲ ့အဆင္းရဲဆံုးၿပည္နယ္က ရူပီးသန္း ၈၈၀ ခ်မ္းသာ
ႀကြယ္၀တဲ ့ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္...သိပ္မမ်ားပါဘူး...
အန္တီ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္အတြက္ ရူပီး ၁၈ သိန္းတန္ဖိုးရွိတဲ ့ေငြစကၠဴေတြနဲ ့လုပ္ထားတဲ ့
ပန္းကုံးႀကီးနဲ ့ႀကဳိဆုိခဲ ့ႀကတာပါ....( တစ္ေထာင္တန္ရူပီေငြစကၠဴရြက္ေတြနဲ ့လုပ္ထားတာပါတဲ ့...)
MONEY REPLACES FLOWERS
Chief Minister Mayawati being presented a garland of currency notes worth Rs 18 lakh by leaders at party headquarters in Lucknow.

အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ ဥတၱာပရာေဒ ့ရွ္ၿပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ မာယာ၀တီ ဟာ ဗီဒန္ပါရီရွက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ပင္ထပ္မံ
အေရြးခံရန္လြန္ခဲ ့သည္ ့ဗုဒၶဟူးေန ့က၎၏အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ ့ရာတြင္ သူမ၏ ပုိင္ဆုိင္ခ်မ္းသာ
ႀကြယ္၀မွဳကုိ အိႏၵိယ ရူပီသန္း၈၈၀ ရွိသည္ဟု ေႀကၿငာေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...

ထုိခ်မ္းသာႀကြယ္၀မွဳဟာ ၂၀၀၇ ခုက သူမရဲ ့ပုိင္ဆုိင္မွဳထက္ သန္း ၃၆၀ ေက်ာ္မ်ားၿပားတုိးတက္လာတာ
ၿဖစ္ပါတယ္..
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သူမ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ခံရစဥ္က သူမ၏ပုိင္ဆုိင္ခ်မ္းသာႀကြယ္
၀မွဳဟာ ရူပီး သန္း ၅၂၀ ရွိခဲ ့ပါတယ္လို ့မာယာ၀တီက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
တစ္နည္းအားၿဖင္ ့ဆုိရလွ်င္ ထုိစဥ္ကတည္းက သူမဟာ လစဥ္ ရူပီးေငြ ၁၀ သန္းမွ် ၀င္ေငြရွိခဲ ့သည္ ့သ
ေဘာပဲၿဖစ္ပါတယ္...

သူမကိုယ္တုိင္၀န္ခံေၿပာႀကားခ်က္အရ မာယာ၀တီဟာ နယူးေဒလီၿမိဳ ့ရဲ ့ဆာဒါပေတးမာ ့ဂ္ အရပ္မွာ
( အက်ယ္ စတုရန္း ေပ ၃၉၀၀၀ ) ရွိတဲ ့တစ္ဆက္တည္း ေၿမကြက္ႏွစ္ခုမွာ ေဆာက္ထားတဲ ့ရူပီး ၅၄၀.၉
သန္း တန္ဖုိးရွိတဲ ့ကိုယ္ပုိင္ဘန္ဂလိုတစ္ခု လည္းပုိင္ဆုိင္ပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...

သူမဟာ ၿမဳိ ့ေတာ္မွာ အက်ယ္ ၃၄၁၁၂ စတုရန္းေပ ရွိၿပီး ရူပီး ၁၅၀.၅ သန္း တန္တဲ ့အေဆာက္အဦး
လည္း ဥကၠလာအရပ္မွာ ( အိႏၵိယ က ဥကၠလာေနာ္...) ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ကြန္ေနာ ့တ္ အရပ္မွာလည္း (အ က်ယ္ ၃၆၂၈ စတုရန္းေပ ) ရူပီး ၂၀.၀၅ သန္း ႏွင္ ့ ( အက်ယ္ ၄၅၃၅ စတုရန္းေပ ) ရူပီး ၁၀.၂၇ သန္း
တန္ ေၿမကြက္မ်ားလည္း ပုိင္ဆုိင္ပါေသးတယ္....
ထုိ ့အၿပင္ သူမပိုင္ဆုိင္သမွ်ေတြထဲမွာ လပ္ခေနာင္းၿမဳိ ့ရဲ ့သာယာလွပၿပီး တန္ဖုိးႀကီးသည္ ့ကန္တုိမင္ အ
ရပ္မွာလည္း ရူပီး ၁၀.၇၉ သန္းတန္ စံအိမ္တစ္လံုး ပါ၀င္ပါေသးတယ္...

မာယာ၀တီမွာ ကိုယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးမွ မပိုင္ဆုိင္ေပမယ္ ့၇ူပီး ၈.၆ သန္းဖုိးရွိ စိန္ ၃၈၀ ကာရက္၊
၇ူပီး ၁.၉ သန္းဖုိးရွိ ေရႊ ၁ ကီလိုဂရမ္၊ ၇ူပီး ၄၄၀၀၀၀ တန္ ေငြသားထမင္းစား ပန္းကန္ခြက္ေယာက္တစ္စံု
ႏွင္ ့၇ူပီးသန္း ၁.၅ သန္း တန္ဖုိးရွိ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားလည္း ပုိင္ဆုိင္ပါေသးတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
( ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ဆုိေတာ ့ကိုယ္ပိုင္ကား၀ယ္စရာမလုိဘူးေနာ္...အစိုးရကားကုိဘယ္သြားသြားအလကားစီး
တာရတာေပါ့...)

သူမရဲ ့ဘဏ္ထဲမွာစုေဆာင္းအပ္ႏွံပုိင္ဆုိင္မွဳက ရူပီး ၁၁၀.၃၉ သန္းၿဖစ္ၿပီး၊ ထုိပမာဏထဲမွာ ေငြသားက
ရူပီး ၁.၂၉ သန္းၿဖစ္ပါတယ္...
ယခင္က ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးၿဖစ္ခဲ ့သည္ ့မာယာ၀တီဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေမလမွာ သူမရဲ ့ဗဟုဂ်န္ ဆ
မက္ဂ်္ ပါတီကုိဦးေဆာင္ၿပီး ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲအမ်ားဆံုးၿဖင္ ့ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ၿဖစ္လာခဲ ့တာ
ၿဖစ္ပါတယ္....

အိႏၵိယနုိင္ငံရဲ ့အဆင္းရဲဆံုးၿပည္နယ္ေတြထဲက တစ္ခုၿဖစ္တဲ ့ၿပည္နယ္ရဲ ့အႀကီးအကဲ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ အမ်ဴိး
သမီးအေနနဲ ့ဒီေလာက္ခ်မ္းသာေနတာကေတာ ့အံ ့ႀသစရာပါပဲ....

ကမာၻ ့အႀကီးဆံုး ( လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ) ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံႀကီးၿဖစ္တဲ ့အိႏၵိယနုိင္ငံမွာေတာ ့လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ၿခင္း၊ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ၿခင္းေတြမွာ အလံုးစံုၿပီးၿပည္ ့စံုသည္ ့ေကာင္း
မြန္ေသာ စနစ္ဟုေၿပာလို ့မရနုိင္ေပမယ္ ့အလြန္ပင္ သိသာပြင္ ့လင္းၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြအ ေနနဲ ့၎တုိ ့ရဲ ့ပုိင္ဆုိင္မွဳေတြကုိ ၿပည္သူေတြကုိ အသိေပးေႀကၿငာရေလ ့ရွိပါတယ္...

မႀကာမီ လာမည္ေမွ်ာ္ဆုိတဲ ့ၿပဇတ္ႀကီး တင္ဆက္မယ္ ့တုိင္းၿပည္ႀကီးမွာလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ႀက
မည္ ့လူႀကီးမင္းမ်ားအေနႏွင္ ့ ထုိကဲ ့သို ့မိမိတုိ ့ပုိင္ဆုိင္ခ်မ္းသာႀကြယ္၀မွဳေတြကုိ ရုိးရုိးသားသား အမွန္
အတုိင္းပဲတုိင္းၿပည္ကုိ ေႀကၿငာႀကမွာလားဆုိတာေတာ ့....


အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ...
Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati on Wednesday filed her nomination papers seeking a fresh term in the Vidhan Parishad, declaring assets worth Rs880 million, a hike of Rs360 million from 2007.
In the 2007 elections to the upper house, Mayawati said she had assets worth Rs520 million.
In other words, her wealth has gone up Rs10 million every month since then.
By her own admission, Mayawati owns a bungalow built on two adjoining plots (about 39,000 sq feet) on New Delhi’s upscale Sardar Patel Marg worth Rs540.9 million.
She also owns commercial property in the national capital — 34,112 sq feet worth Rs150.5 million in Okhla area and two spaces in Connaught Place, which measure 3,628 sq feet (Rs20.05 million) and 4,535 sq feet (Rs10.27 million).
Among her acquisitions was a mansion in Lucknow’s posh Cantonment area worth Rs10.79 million.
Mayawati does not own a single vehicle but has 380 carats of diamonds worth Rs8.6 million, over 1 kg of gold worth Rs1.9 million, a silver dinner set worth Rs440,000 and murals worth Rs1.5 million.
Her bank deposits total Rs110.39 million with Rs1.29 million in cash.
A former school teacher, Mayawati became the chief minister in May 2007 after leading her Bahujan Samaj Party (BSP) to a majority in the assembly elections. — IANS
Thursday, May 27, 2010

Russian authorities shut down wobbly bridge 

 

 

Volgograd bridge
ေလယူရာတိမ္းလို ့ယိမ္းသလို...
တံတားေပၚက ကားလမ္းဟာေၿမြတစ္ေကာင္လို  တြန္ ့လိမ္ေနလို ့
ကားေမာင္းရင္း လွဳိင္းမူးေနႀကရပါတယ္....
Bouncing: The surface of the bridge can be seen snaking up and down during high winds at Volgograd

ရုရွားနုိင္ငံ၊ အေရးေပၚလံုၿခဳံေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ ၇ ကီလုိမီတာ ( ၄.၅ မုိင္ ) ရွည္လ်ားသည္ ့ဗိုလ္ဂုိဂရက္
ေဒသမွ ဗုိလ္ဂါၿမစ္ကူးတံတား တစ္စင္းဟာ တည္ေဆာက္ဖြင္ ့လွစ္ၿပီးကာမွ ယုိင္တုိင္တုိင္ၿဖစ္ကာ တံတား
ေပၚမွ ကားလမ္းဟာလွဳိင္းတြန္ ့မ်ားလိုၿဖစ္လာတာေႀကာင္ ့တံတားကုိပိတ္ခဲ ့လိုက္ရပါတယ္...
အဆုိပါတံတားကုိ လြန္ခဲ ့တဲ ့ေသာႀကာေန ့နံနက္ပိုင္းက ပိတ္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး အေရးေပၚဌာနမွ ၀န္ထမ္း
မ်ားဟာ အကယ္၍တံတားအေၿခအေန ပိုမုိဆုိးရြားလာပါက အဆင္သင္ ့ၿဖစ္ေနေစရန္ တံတားအနီးမွာ
အသင္ ့ေစာင္ ့ဆုိင္းေနခဲ ့ႀကပါတယ္...


Volgograd bridge
တံတားႀကီးတစ္ခုလံုး ယုိင္တုိင္တုိင္ၿဖစ္ၿပီး ကတၱရာလမ္းေတြပါ ၃ ေပေလာက္ ေရြ ့ကုန္တယ္...
Alarming: The road surface moved more than a metre as the whole of the bridge wobbles


ၿမစ္အထက္ပုိင္းေဒသမ်ားဆီမွာ ဆီးႏွင္းေတြအရည္ေပ်ာ္ၿပီး ၿမစ္ေရေတြပုိမုိမ်ားၿပားလာကာ ၿမစ္ေရစီးအား
ၿပင္းထန္လာတာေႀကာင္ ့တံတားကုိေထာက္မထားတဲ ့တုိင္ကုိ ယုိင္နဲ ့ေစတာၿဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင္ ့တံ
တားတစ္ခုလံုး ဟန္ခ်က္မညီၿဖစ္ေစခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဗုိလ္ဂုိဂရက္ မွာရွိတဲ ့အေရးေပၚလံုၿခံဳေရးနွင္ ့ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရံုးမွ မႀကာမွီကာလအတြင္းတံ
တားကုိ ၿပန္လည္ဖြင္ ့လွစ္အသံုးၿပဳနုိင္ဖုိ ့သင္ ့မသင္ ့အတြက္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုၿပဳလုပ္ခဲ ့ႀကပါတယ္...


Volgograd bridge
၄.၅ မုိင္ရွည္လ်ားကာ ေဒၚလာ ၄၁၂ သန္း ကုန္က်ခဲ ့ၿပီး ၁၃ ႏွစ္ႀကာတည္ေဆာက္ခဲ ့ေပမယ္ ့...
အခုေတာ ့ဖြင္ ့လို ့မွ တစ္ႏွစ္မၿပည္ ့ေသးဘူး...ယိုင္ေနၿပီ....
Safety concerns: The 4.5 mile bridge over the River Volga in Russia cost £275million took 13 years to build

" တံတားႀကီး ယုိင္နဲ ့လွဳပ္ယမ္းေနတာဟာ အမွန္တစ္ကယ္ၿဖစ္ပြားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ေလာေလာဆယ္အေၿခအေနမွာ အေ၇းေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ ့ေတြဟာ ( တံတားအနီးတစ္၀ုိက္ ) ေန
ရာေတြမွာ အသင္ ့ရွိေနႀကပါတယ္..
ဗုိလ္ဂုိဂရက္ အေရးေပၚလံုၿခဳံေရးႏွင္ ့ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ တံတားႀကီးဆက္လက္အသံုးၿပဳဖုိ ့
သင္ ့မသင္ ့ဆံုးၿဖတ္နုိင္ဖုိ ့အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတစ္ခုၿပဳလုပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္... " လို ့အဆုိပါေဒသရဲ ့
အေရးေပၚလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ ့တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးၿဖစ္သူ ဗာဒင္ဘာေဆာ ့ဗ္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါ
တယ္....

Volgograd bridge
 လံုၿခံဳေရးအေၿခအေနမ်ားေႀကာင္ ့တံတားႀကီးကုိ ပိတ္ထားခဲ ့ရပါတယ္...
Resonance: Officials closed the bridge last week over safety concerns

ဥေရာပတုိက္ရဲ ့အရွည္လ်ားဆံုးတံတားၿဖစ္သည္ ့အဆုိပါတံတားဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာပဲ တည္ေဆာက္
ၿပီးစီးခဲ ့ကာလြန္ခဲ ့သည္ ့ေအာက္တုိဘာလက ဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္မွဳအတြက္
ေဒၚလာ ၄၁၂ သန္းကုန္က်ခဲ ့ပါတယ္...

ဒီသတင္းဖတ္ၿပီး သႀကၤန္သံခ်ပ္တစ္ခုသြားသတိရမိတယ္...
ဆ၇ာေတာ္ဦးေကာသလႅ ( ဓမၼေစတီ ) ရြတ္ၿပသြားတာပါ...

" ဖြင္ ့ပဲြႀကီးေတြ...ဖြင္ ့ပဲြႀကီးေတြ...
ၿမဳိင္ၿမိဳင္ ဆုိင္ဆုိင္...
တံတားႀကီးေတြ...တံတားႀကီးေတြ...
ယုိင္ယုိင္....ယုိင္ယုိင္..."

ဆုိပဲ....

ပံုမ်ားကုိ ေတာ ့daily mail ကရယူတင္ၿပပါတယ္...

တံတားအေႀကာင္းဗီဒီယုိကလစ္ေလးပါ...


The Russian Emergency Ministry has closed a seven-kilometre-long bridge which crosses the Volga River in Volgograd, after the structure started to wobble.
The bridge remained closed on Friday morning and emergency services stood by in the area in case the structure deteriorated further.

Strong currents in the river caused by the huge flow of extra water from melting snow upstream had apparently loosened one of the vertical supports, which affected the balance of the entire bridge.
The Emergency Ministry office in Volgograd held a meeting to decide if the bridge would be re-opened for use in the near future.
"There is confirmed information that the bridge is wobbling. At the moment all emergency forces are in place. The Volgograd Emergency Ministry is expected to hold an emergency meeting on the matter where they will take decision on whether or not the bridge can be used," said Volgograd Emergency Ministry official Vadim Basov.

The bridge, the longest in Europe, was completed last year and opened in October 2009. Its construction cost 275 pound sterling million (412 US million dollars).

Too unfit to run: Two-year-old who smokes 40 cigarettes a day puffs away on a toy truck

Wednesday, May 26, 2010
တစ္ေန ့စီးကရက္ အလိပ္ ၄၀ ေသာက္ရမွေက်နပ္သည္ ့အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္....Truck on bad habits: Ardi Rizal sits smoking on his favourite toy 
at home in Musi Banyuasin, Indonesia
၎ရဲ ့အႀကဳိက္ဆံုးကစားစရာ ကားေပၚမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည္ ့အင္ဒီုနီးရွားနုိင္ငံ
မူဆီဘာညြာဆင္ ေဒသမွ အသက္ ၂ ႏွစ္ရွိ ကေလးငယ္...
Truck on bad habits: Ardi Rizal sits smoking on his favourite toy at home in Musi Banyuasin, Indonesia 


သူ ့ရဲ ့ကားေပၚမွာထုိင္ယင္း စီးကရက္ကုိရွဳိက္ေနတာမ်ား တစ္ကယ္ ့အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္
ကုန္တင္းကားေမာင္းသူတစ္ဦးရဲ ့ဟန္အတုိင္း....

သုိ ့ေသာ္ ...
ၿမင္ကြင္း၏ အၿဖစ္မွန္ကား စိတ္ဆင္းရဲစရာ၊ စိတ္အေႏွာင္ ့အယွက္ၿဖစ္စရာပင္...
အသက္ ၂ ႏွစ္သာရွိေသးသည္ ့အာဒီရီဇဲ ရဲ ့က်န္းမာေရးကေတာ ့တစ္ေန ့လွ်င္ စီးကရက္ အလိပ္ ၄၀
ကုန္ေအာင္ေသာက္၇မွေက်နပ္သည္ ့သူ ့အက်င္ ့ေႀကာင္ ့သူ ့ကုိယ္သူပင္ မနည္းသယ္ေဆာင္ကာ သြား
လာလွဳပ္ရွားေနရေတာ့သည္ ့....
Gun smoke: Four-stone Ardi puffs one of 40 cigarettes he smokes a 
day while toting a water pistol
 မေၿပးနဲ ့!!!...ဒုိင္းေညာင္ ့!!!...အဟြတ္!!!..အဟြတ္!!!...
တစ္ေန ့ကုိ စီးကရက္အလိပ္ေလးဆယ္တဲ ့ဗ်ာ...
Gun smoke: Four-stone Ardi puffs one of 40 cigarettes he smokes a day while toting a water pistol

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၅၅ ေပါင္ ( ၄ စတံု ) ရွိသည္ ့အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံမွ ကေလးငယ္ ဟာ သူ ့နွင္ ့ရြယ္တူ
ကေလးမ်ားႏွင္ ့အတူေၿပးလႊားေဆာ့ကစားနုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ သက္လံုမေကာင္းေတာ ့ေပ....
( သည္အတုိင္းသာဆက္သြားပါက )သူ ့ရဲ ့က်န္းမာေရးဟာလည္း အလ်င္အၿမန္ဆုိးရြားလာမွာအေသ
အခ်ာပင္...

ေဒသဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကေလးငယ္အေနၿဖင္ ့ေဆးလိပ္ေသာက္တာကုိ ၿဖတ္ၿပစ္နုိင္လွ်င္ ကား
အသစ္တစ္စီးပင္ လက္ေဆာင္၀ယ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေၿပာႀကားခဲ ့ေသာ္လည္း သူေဆးလိပ္ေတာင္း
လို ့မရခဲ ့လွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ ဆူပူေအာ္ဟစ္ငုိယုိတတ္ေသာေႀကာင္ ့ထုိကေလး ေဆးလိပ္ၿပတ္ေအာင္
၎၏မိဘမ်ားအေနၿဖင္ ့မတတ္နုိင္ေအာင္ၿဖစ္ေနခဲ ့ႀကရပါတယ္...
Puff baby: Ardi blows smoke while trundling around on his truck
ဖြာေတာ္ဆက္ကာမွ...
မိဘမေကာင္းေတာ ့သားသမီးပ်က္စီးရရွာတယ္...
Puff baby: Ardi blows smoke while trundling around on his truck

"  သားေလးဟာလံုး၀ကုိ စီးကရက္စဲြေနတာၿဖစ္ပါတယ္...သူေတာင္းတဲ ့အခါတုိင္းစီးကရက္မ၇ယင္ သူ
ဟာစိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ၿပီးအသံကုန္ေအာ္ဟစ္ငိုယုိကာ၊ နံရံကုိေခါင္းနဲ ့ေဆာင္ ့ပါတယ္...ၿပီးေတာ ့လည္း
သူက ( ေဆးလိပ္မေသာက္ရယင္ ) ေခါင္းမူးတယ္၊ ေနမေကာင္းဘူး လုိ ့ေၿပာပါတယ္..." လို ့အသက္
၂၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မိခင္ၿဖစ္သူ ဒုိင္ယာနာ ကေၿပာၿပပါတယ္...


အာဒီ ေလးဟာစီးကရက္ကုိ တံဆိပ္တစ္မ်ဴိးတည္းသာေသာက္ေလ ့ရွိၿပီး သူ ့ရဲ ့စီးကရက္ဖုိးကလည္း အင္
ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းဆူမတ္ႀတာ ၿပည္နယ္၊ မူဆီ ဘာညြာဆင္ ေဒသမွာေနထုိင္တဲ ့၎ရဲ ့မိဘမ်ားအ
တြက္တစ္ေန ့ကုိ ေပါင္စတာလင္ ၃.၇၈ ( ေဒၚလာ ၅.၆ ) ခန္ ့ကုန္က်ေနႀကရပါတယ္...


Always having a break: Ardi, who is rarely seen without a 
cigarette, insists on the same brand, costing £78 a day
သူကလည္း တံဆိပ္တစ္မ်ဴိးတည္းကုိပဲ စြဲေသာက္သတဲ ့...
တစ္ေန ့ကုိ စီးကရက္ဖုိး ငါးေဒၚလာေလာက္ ကုန္တယ္ဆုိပဲ
Always having a break: Ardi, who is rarely seen without a cigarette, insists on the same brand, costing £3.78 a day

ယခုကဲ ့သုိ ့အေၿခအေနမ်ဴိးၿဖစ္ေနတာေတာင္မွ ၎ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ ငါးစိမ္းေရာင္း
သူ မုိဟာမက္ က " ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ေတာ့ သားေလးဟာ အလြန္ပဲ က်န္းမာေနပံုေပါက္ေနပါတယ္...

ဘာမွ် ဒုကၡၿဖစ္တာ၊ ၿပႆနာၿဖစ္တာ မေတြ ့ရပါဘူး..." လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အာဒီ ေလးရဲ ့ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ ့ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တာဟာ စုိးရိမ္စရာ၊ စိတ္အေနွာက္အယွက္
ၿဖစ္စရာ ေခတ္ေရစီးေႀကာင္းၿဖစ္ေနပါတယ္...
ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖဲြ ့အစည္းရဲ ့မွတ္တမ္းကိန္းဂဏာန္းမ်ားအရ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ၏ အသက္ သံုးႏွစ္မွ
ဆယ္ ့ငါးနွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခုိင္နွဳံးဟာ ေဆးလိပ္ကုိ စမ္းသပ္ေသာက္သံုးႀကည္ ့
ေလ ့ရွိၿပီး ၃.၂ ရာခုိင္နွံဳးကေတာ ့စဲြစဲြလမ္းလမ္းေသာက္သံုးသူေတြၿဖစ္ႀကပါတယ္...

အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္အတြင္းေဆးလိပ္ေသာက္သူႏွဳံးဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၀.၄ ရာခုိင္ႏွဳံးရွိခဲ ့ရာမွ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂.၈ ရာခုိင္နဳံးအထိၿမင္ ့တက္သြားတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...

အသက္ ေလးႏွစ္အရြယ္ရွိ အင္ဒီုိနီးရွားမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည္ ့ဗီဒီယုိကလစ္
တစ္ခုလည္း လြန္ခဲ ့သည္ ့မတ္လ အတြင္းက ယူက်ဳ တြင္ တင္ထားခဲ ့ၿပီး အၿပင္းအထန္ ၿပစ္တင္ေ၀
ဖန္ခဲ ့မွဳေႀကာင္ ့ထုိဆုိဒ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ ့ႀကရပါတယ္...

ေဖာ္ၿပထားခဲ ့တဲ ့သတင္းမ်ားအရ ဒီကေလးအခုလိုေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တာဟာ သူ ့ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူ
က အစလုပ္သင္ေပးခဲ ့တာေႀကာင္ ့လို ့ဆုိပါတယ္...
အစကေတာ ့အေပ်ာ္သေဘာနဲ ့လုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ေပမယ္ ့အခုေတာ ့ဖ်က္လို ့မရတဲ ့ေႀကာက္မက္ဖြယ္အ
က်င္ ့ဆုိးႀကီးၿဖစ္ေနပါၿပီ...
လက္ဦးဆရာမည္ထုိက္စြာ၊ ပုဗၺာစရိယ၊ မိႏွင္ ့ဘ  ... ဆုိသလိုပင္ ၎ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူကုိသာအၿပစ္တင္ရ
မွာၿဖစ္ပါတယ္...
ကေလးဒီေလာက္ေတာင္ တစ္ေန ့စီးကရက္အလိပ္ ၄၀ ေသာက္ေနတာေတာင္ၿပႆနာမရွိပါဘူးလုပ္
ေနေသးတယ္...
သူ ့ကုိသာအခ်ဴပ္ထဲဖမ္းထည့္ဖုိ ့ေကာင္းတယ္...
သူ ့ရဲ ့မဆင္မၿခင္လုပ္ခဲ ့မွဳေႀကာင္ ့ကေလးဟာ သက္သက္မဲ ့သက္ဆုိးရွည္ရမွာ မဟုတ္ေတာ ့ပါဘူး...
ဆင္ၿခင္နုိင္ႀကပါေစေသာ္..

အဂၤလိပ္လုိ သတင္းအက်ဥ္းပါ...
Taking a deep drag on his cigarette while resting on the steering wheel of his truck, he looks like a parody of a middle-aged lorry driver.
But the image covers up a much more disturbing truth: At just the tender age of two, Ardi Rizal's health has been so ruined by his 40-a-day habit that he now struggles to move by himself.
The four-stone Indonesia toddler is certainly far too unfit to run around with other children - and his condition is  set to rapidly deteriorate.

But, despite local officials' offer to buy the Rizal family a new car if the boy quits, his parents feel unable to stop him because he throws massive tantrums if they don't indulge him. 
His mother, Diana, 26, wept: 'He's totally addicted. If he doesn't get cigarettes, he gets angry and screams and batters his head against the wall. He tells me he feels dizzy and sick.'
Ardi will smoke only one brand and his habit costs his parents £3.78 a day in Musi Banyuasin, in Indonesia's South Sumatra province.
But in spite of this, his fishmonger father Mohammed, 30, said: 'He looks pretty healthy to me. I don't see the problem.'
Ardi's youth is the extreme of a disturbing trend. Data from the Central Statistics Agency showed 25 per cent of Indonesian children aged three to 15 have tried cigarettes, with 3.2 per cent of those active smokers.
The percentage of five to nine year olds lighting up increased from 0.4 per cent in 2001 to 2.8 per cent in 2004, the agency reported.
A video of a four-year-old Indonesian boy blowing smoke rings appeared briefly on YouTube in March, prompting outrage before it was removed from the site.

Chained to a lamp post, the terrified Chinese boy whose poverty-stricken father tried to sell him on the street

လမ္းေဘးဓါတ္တုိင္တြင္ သံႀကဳိးၿဖင္ ့ခ်ည္ၿပီးေလလံတင္ေရာင္းခ်ၿခင္းခံရသည္ ့တရုတ္နုိင္ငံ
မွ ကေလးငယ္...


Slave auction: Fai, 8, pictured chained to a lamp post by his 
father Yong Tsui, who tried to sell him to strangers in China
ေခတ္သစ္ ကြ်န္ေစ်းေရာင္းပဲြမွ သနားစရာကေလးငယ္...
အသက္ရွစ္နွစ္သာရွိေသးသည္ ့ကေလးငယ္ကုိ ၎၏ ဖခင္ၿဖစ္သူက တစိမ္းတစ္ရံဆန္မ်ား
အားေရာင္းခ်ရန္ႀကဳိးစားခဲ ့သည္....
Slave auction: Fai, 8, pictured chained to a lamp post by his father Yong Tsui, who tried to sell him to strangers in China

တရုတ္နုိင္ငံမွ ဖခင္ၿဖစ္သူအမ်ဴိးသားတစ္ဦးဟာ ၎ရဲ ့အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိသားၿဖစ္သူကေလးငယ္
ကုိ လမ္းေဘးဓါတ္တုိင္တြင္ သံႀကဳိးၿဖင္ ့ခ်ည္ၿပီး ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ေစ်းကြက္ကဲ ့သုိ ့ေလလံတင္ၿပီး
ေရာင္းခ်ခဲ ့ၿပီး လာေရာက္ေစ်းေပး၀ယ္ယူသူမ်ားကုိ ေႀကာက္ရြံ ့တုန္လွဳပ္ေနတဲ ့ကေလးငယ္ကုိစြန္ ့လႊတ္
ပစ္ဖုိ ့ႀကဳိးစားခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္ တရုတ္နုိင္ငံ၊ အလယ္ပုိင္း၊ ၀ူဟန္းၿမိဳ ့တြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္တြင္လာေရာက္
ေစ်းေပး၀ယ္ယူေတြက ကေလးငယ္အေနနဲ ့အစားအစာကုိ မည္မွ်ေလာက္အနည္းငယ္ေကြ်းရံုၿဖင္ ့လံု
ေလာက္ၿပီလဲဟု ေမးႀကသည္ ့အခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ခဲ ့ႀကရသည္ ့လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားက 
ေလလံပဲြထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာႀကၿပီး ကေလးငယ္ ေဖး ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူကုိ ထုိးႀကိတ္တုိက္ခုိက္ကာေလလံ
ပဲြကုိ ဖ်က္ၿဖစ္ေစခဲ ့ႀကပါတယ္...


Anger: Onlookers became outraged at the auction and began to 
attack Yong Tsui, centre, who was caught in a head lock by another man
ဒီလိုအၿပဳအမူမ်ဴိးကုိ ႀကင္နာသနားတတ္သူ၊ လူစိတ္ရွိသူေတြက မခံစားနုိင္လို ့
ဖခင္ၿဖစ္သူကုိ ၀င္ေရာက္ထုိးႀကိတ္တုိက္ခုိက္ႀကပါတယ္...
Anger: Onlookers became outraged at the auction and began to attack Yong Tsui, centre, who was caught in a head lock by another man

သနားစရာေကာင္ေလးဟာယခုအခါ ၎တုိ ့ရဲ ့ထိန္းသိမ္းမွဳေအာက္မွာရွိေနတဲ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့က ေၿပာႀကား
ရာမွာ ကေလးရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူဟာ ၎ သံုးႏွစ္သားအရြယ္မွေသဆံုးခဲ ့ၿပီး ဖခင္ၿဖစ္သူအေနနဲ ့ကေလးကုိ
ႀကည္ ့ရွဳေစာင္ ့ေရွာက္ေမြးၿမဴဖုိ ့မတတ္နုိင္ေတာ့ဘူးလုိ ့၎တုိ ့ကုိေၿပာခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
" သူ ့မွာ အိမ္လည္းမရွိ၊ အလုပ္လည္းမရွိ၊ ေငြလည္းမရွိပါဘူး...သူဟာေငြမက္လို ့မဟုတ္ပါဘူး...ေကာင္
ေလးအတြက္ ေနထုိင္နားခုိစရာအိမ္တစ္ခုသာ ရွာေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့ဖခင္ၿဖစ္သူက ေၿပာႀကား
ခဲ ့ေႀကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးကဆုိပါတယ္...
( ဖခင္ၿဖစ္သူ ) ေယာင္ေဆြး က သူဟာ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္ ခ်န္က်င္ဒန္း ကုိ၎ရဲ ့ဖ
ခင္ၿဖစ္သူက ဆုိက္ကားနင္းေနခ်ိန္နဲ ့မသန္မစြမ္းၿဖစ္သူ မိခင္ၿဖစ္သူက အမွဳိက္ပံုမွာ ရွာေဖြအမွဳိက္ေကာက္
ေနခ်ိန္မွာ လမ္းေဘးဓါတ္တုိင္မွာသံႀကဳိးနဲ ့ခ်ည္ထားတာကုိ သတင္းစာမ်ားမွာေဖာ္ၿပခဲ ့လို ့အစုိးရက က
ေလးငယ္ကုိထိန္းေက်ာင္းေပးဖုိ ့စီစဥ္ခဲ ့တာကုိ ဖတ္ရွဳ၊ သိရွိခဲ ့ရတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...Chained: Two-year-old Chen Chuanliu is regularly padlocked to a 
tree while his rickshaw driver father touts for customers in Beijing
သူကေလးကုိလည္း ဖခင္ၿဖစ္သူ ဆုိက္ကားထြက္နင္းေနခုိက္ဆုိယင္ ဓါတ္တုိင္မွာ သံႀကဳိးနဲ ့ခ်ည္
ထားရလို ့ကမာၻတစ္၀ွမ္းက ထိတ္လန္ ့အံ ့ႀသခဲ ့ႀကရပါတယ္...
Chained: Young Tsui said he had read the tale of two-year-old Chen Jingdan was padlocked to a tree while his rickshaw driver father touted for customers in Beijing. After the picture was published a nursery boss offered the boy free childcare 

အခုေတာ ့အဆုိပါ ၂ ႏွစ္သားကေလး က်င္းဒန္ ဟာသူ ့ရဲ ့သတင္းကုိဖတ္ရွဳၿပီး ႀကင္နာသနားတဲ ့ေစတနာ
ရွင္ေတြရဲ ့ေကာင္းမွဳေႀကာင္ ့ၿမဳိ ့ေတာ္ေဘက်င္း ကမူႀကဳိေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားအၿဖစ္နဲ ့ေနထုိင္
ေနရပါၿပီ...
ထုိစဥ္တုံးက က်င္းဒန္ ကေလးကုိ လမ္းေဘးဓါတ္တုိင္မွာ သံႀကဳိးနဲ ့ခ်ည္ၿပီးေသာ့ခတ္ထားတဲ ့ၿမင္ကြင္း
ဓါတ္ပံုကုိသတင္းမီဒီယာေတြမွာေဖာ္ၿပခဲ ့လို ့ကမာၻတစ္လႊားက လူေတြမွာထိတ္လန္ ့အံ ့ႀသခဲ ့ႀကရပါ
တယ္...

၎းရဲ ့အစ္မၿဖစ္သူ က်င္ဟံုကေလးကုိ သူငယ္ခ်င္းေတြႏွင္ ့ကစားေနစဥ္ ၿပန္ေပးဆဲြသူမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚ
ေဆာင္သြားခဲ ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ ့ က်င္းဒန္ကေလးကုိ လမ္းေဘးမွာ သံႀကဳိးနဲ ့ခ်ည္ၿပီးေသာ့ခတ္ထားခဲ ့
တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎တုိ ့အေနနဲ ့ကေလးငယ္ကုိထိန္းေက်ာင္းဖုိ ့ေငြေႀကးမတတ္နုိင္လို ့ယခုလို ( သံႀကဳိးနဲ ့ခ်ည္ရံုကလဲြ
ၿပီး ) တစ္ၿခားနည္းလမ္းမရွိခဲ ့ပါဘူးလို ့မိဘမ်ားကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


လြန္ခဲ ့တဲ ့သီတင္းပါတ္ကပဲ အဆုိပါ ၀ူဟန္းၿမဳိ ့မွာပဲေၿမေအာက္တိုက္ခန္းတစ္ခုမွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးမွ်သံႀကဳိး
နဲ ့ခ်ည္ၿပီးေသာ့ခတ္ထားၿခင္းခံခဲ ့ရတဲ ့အ၀တ္အစားပင္မရွိသည္ ့ကုိယ္ဗလာႏွင္ ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မိန္း
ကေလးႏွစ္ဦးကုိ ရဲတပ္ဖဲြ ့ကကယ္တင္ခဲ ့ရပါေသးတယ္...
ထုိမိန္းကေလးႏွစ္ဦးက ၎းတုိ ့ရဲ ့အၿဖစ္အပ်က္အေႀကာင္းေရးထားတဲ ့စာေလးကုိ တယ္လီေဗးရွင္းအ
ပ်က္တစ္ခုထဲမွာ ရေအာင္ထည္ ့ေပးလုိက္တာကုိေတြ ့ရွိသြားတဲ ့တယ္လီေဗးရွင္းၿပင္သူရဲ ့အေႀကာင္း
ႀကားမွဳေႀကာင္ ့၎တုိ ့ကုိ ကယ္တင္နုိင္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

" ကယ္ႀကပါ !!! ကြ်န္မ ကုိေၿမေအာက္တုိက္ခန္းမွာ ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ႀကာခဲ ့ပါၿပီ..."
အဆုိပါ စာရြက္မွာ ေရးထားတာၿဖစ္ပါတယ္...
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ႏွင္ ့၁၉ ႏွစ္အသီးသီးရွိႀကၿပီၿဖစ္တဲ ့မိန္းကေလးမ်ားဟာ စာထဲမွာ ၎တုိ ့ရဲ ့ေၿမေအာက္
အခ်ဴပ္ခန္းတည္ေနရာပံုစံႀကမ္းႏွင္ ့တစ္ဦးေသာမိန္းကေလး၏ဖခင္ၿဖစ္သူရဲ ့ဖုန္းနံပါတ္ကုိပါ ထည္ ့သြင္း
ေရးသားခဲ ့ႀကပါတယ္...

၎တုိ ့ကုိဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားသူလို ့သံသယရွိသူ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ က်န္းရွန္ေဘာင္ ကေတာ့
၎တုိ ့ႏွင္ ့မပါတ္သက္သည္ ့မုဒိန္းမွဳတစ္ခုၿဖင့္ အခ်ဴပ္ထဲေရာက္ေနသည္မွာ တစ္ပါတ္မွ်ရွိေနခဲ ့ၿပီၿဖစ္
သည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္းဌာနက ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...

ကေလသူငယ္မ်ားၿပန္ေပးဆဲြၿခင္းဟာ တရုတ္ၿပည္မွာ မႀကာခဏၿဖစ္ပြားေလ ့ရွိၿပီး ဓားစားခံကေလးေတြ
ဟာ အတင္းအဓမၼအလုပ္ေစခုိင္းခံႀကရၿခင္း သို ့မဟုတ္ ဒုစရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတင္းအႀကပ္ေစခုိင္းခံ
ႀကရေလ ့ရွိပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံမွာဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမွဳဟာ ပုိမုိႀကီးမား၊ မ်ားၿပားလာေနၿပီး က်င္ ့၀တ္သိကၡာမရွိသည္ ့ရာ
ဇ၀တ္ေကာင္မ်ား( ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ား ) ဟာကေလးသူငယ္မ်ားကုိၿပန္ေပးဆဲြႀကၿပီး ပူပင္ေသာက
ေရာက္ေနႀကရသည္ ့မိဘမ်ားထံမွ ၿပန္ေပးဆဲြေငြမ်ားေတာင္းယူသည္ အထိက်ဴးလြန္လာခဲ ့ႀကပါတယ္...


ကေလးငယ္မ်ားကုိ အလုပ္ႀကမ္းသမားမ်ားအၿဖစ္ခုိင္းေစရန္အၿဖစ္လည္း ေရာင္းစားတတ္ႀကပါတယ္...
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကၿဖစ္ေပၚခဲ ့တဲ ့ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္ ့စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားၿဖစ္ေနသူ၊ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္
မ်ား ၅၀၀ ကုိၿပန္ေပးဆဲြၿပီး အုတ္ဖုတ္၊ ထုတ္လုပ္သည္ ့လုပ္ငန္းသို ့ကြ်န္အၿဖစ္ေရာင္းစားခဲ့ႀကသည္ ့အၿဖစ္
အပ်က္ေပၚေပါက္ေဖာ္ထုတ္ခဲ ့ၿပီးသည္ ့ေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ ယခုကဲ ့သုိ ့ဆုိးရြား၊ယုတ္မာသည္ ့ကေလးသူ
ငယ္မ်ားအား ၿပန္ေပးဆဲြ၊ ေရာင္းစားၿခင္းမ်ား တရုတ္နုိင္ငံတြင္ဆက္လက္ၿဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနပါေသးတယ္...

အဲဒီလိုဆင္းရဲခ်မ္းသာေတြကြာဟမွဳႀကီးမားလာၿပန္ယင္ ကြန္ၿမဴနစ္စနစ္ဟာ လည္းတစ္ခ်ိန္မွာ တစ္ေက်ာ့
ၿပန္ေခါင္းေထာင္လာနုိင္ပါတယ္...( ပံုစံအသစ္နဲ ့ေပါ ့ေလ...)


 အဂၤလိပ္လို သတင္းပါ....
A father staged a modern-day slave auction after chaining his son to a lamppost and taking bids from strangers to take the terrified eight-year-old off his hands.
Father Yong Tsui had put up a small table with a sign on it giving the youngster's age, name, and his capacity for hard work.
But when bidders began to ask how little he could eat, furious passers by turned on the auction and attacked Fai's father to stop the sale in Wuhan, central China.
Police - who now have the boy in care - say Yong told them the boy's mother had died three years ago and he could no longer afford to raise him.
'He has no job, no home and no money. He says he wasn't interested in the money, just finding a home for the boy,' said one officer.
Yong Tsui said he had read how another youngster, Cheng Jingdan, aged two, had been offered day care after being kept in chains while his father worked as a rickshaw driver and his handicapped mother scavenged for rubbish.

But now Jingdan has become a pupil at a local nursery in the Chinese capital Beijing thanks to the generosity of those who read about his plight.
Shocking pictures of Jingdan padlocked to a lamppost horrified people around the world.
The youngster was locked up in the street to keep him safe after his older sister Jinhong was snatched by kidnappers while playing with friends.
His parents said they had no other choice as they were unable to afford child care.
Just last week police in the same city of Wuhan freed two naked teenage girls who had been kept chained in a basement for almost a year.
They were rescued after a repairman found a note they had managed to smuggle out in a broken television.
'Help! I have been held in an underground place for more than a year,' the note read.
The girls, aged 16 and 19, included a sketch of their prison and the telephone number of one of their fathers. 
The suspected captor, 39-year-old Zeng Xiangbao, had been in custody for a week in an unrelated rape case, the BBC said.
 
The gap between rich and poor is growing in China and unscrupulous criminals go to extraordinary lengths to illicit money by kidnapping children and demanding a ransom from anguished parents.
Children are also sold as slave labour. 

And despite outrage of the 2007 brick kiln slave scandal,  which saw 500 children and mentally handicapped adults kidnapped and sold into slavery, such evil trades continue in China. 

Saudi woman beat up religious police officer who stopped her for walking with a man

ခ်စ္သူနဲ ့အတူလမ္းေလွ်ာက္တာကုိ တားၿမစ္တဲ ့ရဲကို ထုိးႀကိတ္ရုိက္ႏွက္တဲ ့ေဆာ္ဒီ

အမ်ဴိးသမီး...

 

 
အတူသြားမယ္...မတားနဲ ့...


ၿမင္ကြင္းကေတာ ့ေဆာ္ဒီအာေရဗ် နုိင္ငံရဲ ့အမ်ဴိးသမီးလူ ့အခြင္ ့အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
မက္ခဲ ့ရတဲ ့အိပ္မက္ထဲကလိုပါပဲ...
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွ ဘာသာေရးဆုိင္ရာရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္တစ္ဦးဟာ နုိင္ငံအေရွ ့ပုိင္းၿမဳိ ့တစ္ၿမဳိ ့ၿဖစ္တဲ ့Al-Mubarraz
ၿမဳိ ့ရဲ ့ပန္းၿခံတစ္ခုမွာ ေအးေအးေဆးေဆးေလွ်ာက္လွမ္းယင္း လက္မထပ္ထားရေသးတဲ ့စံုတဲြေတြ တ၇ား
မ၀င္ေတြ ့ဆံုေနတာႀကတာကုိ စူးစမ္းစစ္ေဆးေနခဲ ့စဥ္ ၎အေနနဲ ့ၿပင္းထန္တဲ ့ဆန္ ့က်င္တုန္ ့ၿပန္မွဳေတြ
ေတြ ့ရလိမ္ ့မယ္လုိ ့ေမွ်ာ္လင္ ့ထားခဲ ့မွာမဟုတ္ပါဘူး...
ဒါေပမယ္ ့အသက္ ၂၀ ပါတ္၀န္းက်င္အရြယ္ရွိစံုတဲြတစ္တဲြ ပန္းၿခံထဲမွာ အတူလမ္းေလွ်ာက္ေနတာေတြ ့
လို ့အနားကပ္သြားခဲ ့ခ်ိန္မွာေတာ ့၎ရဲ ့တစ္သက္နဲ ့ တစ္ကိုယ္တစ္ခါမွ မၿဖစ္ဖူးခဲ ့တဲ ့အၿဖစ္နဲ ့ႀကဳံေတြ ့
ခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္...

ေဒသခံေတြက Hai ' a လို ့ေခၚေ၀ၚေလ ့ရွိႀကတဲ ့ အက်င္ ့စာရိတၱၿမင္ ့မားေရးႏွင့္ဒုစရုိက္ႏွိမ္နင္းကာကြယ္
တားဆီးေရးအဖဲြ  ့၀င္ၿဖစ္တဲ ့ဘာသာေရးရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္တစ္ဦးဟာ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွာ လက္မထပ္ရေသးခင္ အ
မ်ဴိးသားမ်ားႏွင္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ား အတူတစ္ကြေရာေႏွာသြားလာေတြ ့ဆံုတာဟာ ၿပစ္မွဳတစ္ခုၿဖစ္တာမုိ ့ အ
ဆုိပါစံုတဲြကုိ ၎တုိ ့ရဲ ့နုိင္ငံသားဆုိင္ရာသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင္ ့၎တုိ ့ႏွစ္ဦး မည္သို ့ပါတ္သက္၊
ေတာ္စပ္သည္ကုိေမးၿမန္းစစ္ေဆးခဲ ့ပါတယ္...
ထုိသို ့ေမးၿမန္းေနစဥ္မွာပဲ လူငယ္အမ်ဴိးသားဟာ ရုတ္တရက္လဲက်သြားခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအခါအမ်ဴိးသမီးဟာ ရဲတပ္သားကုိတုိက္ခုိက္ ရန္ၿပဳခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...သူမဟာ ရဲတပ္သားကုိ
ထပ္ခါတလဲလဲ ထုိးႀကိတ္ရုိက္ႏွက္ခဲ ့လို ့၎ရဲ ့မ်က္ႏွာနဲ ့ကိုယ္ခႏၶာအႏွံ ့အၿပားမွာဒါဏ္ရာေတြရၿပီး ေဆး
ရံုသုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ခဲ ့လိုက္၇ပါတယ္...
" အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးထံမွ ခုခံတြန္းလွန္တဲ ့အၿပဳအမူကုိေတြ ့ၿမင္ရတာဟာ အဓိပၸါယ္ေတြအမ်ားႀကီးသက္
ေရာက္ေစပါတယ္...လူေတြဟာ အဲဒီဘာသာေရးရဲဆုိတာေတြကုိစိတ္ကုန္၊ မ်က္မုန္းက်ဴိးေနႀကတာပါ.."
လုိ ့ေဆာ္ဒီအမ်ဴိးသမီးလူ ့အခြင္ ့အေရးတက္ႀကြလွဳပ္ရွားသူ Wajiha Al-Huwaidar ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါ
တယ္...
" ဒါဟာ အခုမွ အစပုိင္းပဲရွိေသးၿပီး ေနာင္ကုိလည္းပဲ ခုခံတြန္းလွန္မွဳေတြပုိမုိမ်ားၿပားလာမွာၿဖစ္ပါတယ္...
သတင္းမီဒီယာေတြနဲ ့အင္တာနက္ေတြက လူေတြရဲ့မေက်နပ္မွဳ၊ ေဒါသေတြကုိေဖာ္ထုတ္ၿပသဖို ့စြမ္း
အားနဲ ့လြတ္လပ္ခြင္ ့ေတြေပးခဲ ့ႀကပါတယ္..." လုိ ့သူမကေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
"  Hai ' a ေတြဟာၿပည္သူ ့စစ္ေတြလိုပါပဲ...အခုေတာ ့ သူတုိ ့ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ အင္
တာနက္ေပၚမွာ ၿမင္ေတြ ့ႀကားသိေနႀကရပါၿပီ...ဒါေႀကာင္ ့မုိ ့လည္း သူတုိ ့ရဲ ့ဆုိးရြားယုတ္မာတဲ ့ဂုဏ္သ
တင္းေတြကို အမွန္အတုိင္းသိၿမင္ႀကရၿပီး လူေတြကုိ ငံု ့မခံပဲတုန္ ့ၿပန္ဖုိ ့စြမ္းအားသတၱိေတြ ၿဖစ္ေစတာပါ
႔ပဲ..." လုိ ့သူမက ထပ္ၿပီးေၿပာခဲ ့ပါတယ္...

ထုိၿဖစ္ရပ္နွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီး ဘာသာေရးဆုိင္ရာရဲအဖဲြ ့ႏွင္ ့အေရွ ့ပုိင္းၿပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ ့တုိ ့ဟာ မည္သည္ ့
ေႀကၿငာခ်က္၊ သတင္းမွ်ထုတ္ၿပန္ခဲ ့ၿခင္းမရွိသလုိ ထုိစံတဲြရဲ ့အမည္မ်ားႏွင္ ့ၿဖစ္ပ်က္ခဲ ့သည္ ့ေန ့ရက္မ်ား
ကိုလည္းအမ်ားၿပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာၿခင္းမရွိခဲ ့ပါဘူး...
အကယ္၍ ထုိအမ်ဴိးသမီးကိုသာ ရံုးတင္တရားစြဲခဲ ့လွ်င္ သူမဟာအစိုးရဆုိင္ရာ အဖဲြ ့အစည္းတစ္ခုရဲ ့တာ
၀န္ရွိသူတစ္ဦးကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိခုိက္ေစာ္ကားမွဳနွင္ ့ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒါဏ္အၿပင္ ႀကိမ္ဒါဏ္ပါ
က်ခံရဖြယ္ ရွိပါတယ္...

ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွာ အမ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ ကားေမာင္းခြင္ ့မရွိသလို ခင္ပြန္းၿဖစ္သူႏွင္ ့လည္း မိမိကစလို ့ကြာရွင္း
ခြင္ ့မရွိပါဘူး၊ သားသမီးမ်ားကုိလည္း ( ကြာရွင္းခဲ ့လွ်င္ ) အုပ္ထိန္းခြင္ ့မရွိပါဘူး...
ေဆြမ်ဴိးအရင္းအခ်ာ မေတာ္စပ္သူအမ်ဴိးသားမ်ားႏွင္ ့လည္း အတူသြားလာဆံုေတြ ့ခြင္ ့လည္းမရွိပါဘူး...

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္၊ အခုေလာေလာဆယ္ မွာ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ေနတာကလည္း ေဆာ္ဒီနုိင္ငံရဲ ့ဘုရင္ ့
ေဆြေတာ္မ်ဴိးေတာ္ ေတြထဲက မင္းသမီးတစ္ဦးရဲ ့ကုိယ္တုိင္ေၿပာၿပခဲ ့တာကုိၿပန္လည္ေရးသားထားတဲ ့
" PRINCESS "  ၿပန္လည္တင္ၿပေရးသားသူ Jean Sasson ရဲ ့စာအုပ္ကိုဖတ္ေနတာပါ...
အခါအခြင္ ့သင္ ့လွ်င္ေတာ ့အဲဒီစာအုပ္အေႀကာင္း၊ ဇတ္လမ္းေလးလည္းေၿပာၿပခ်င္ပါေသးတယ္...
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွာ အမ်ဴိးသမီးေတြရဲ ့ခံစားရခ်က္ေတြဟာ ေၿပာၿပလို ့မရနုိင္ေလာက္ေအာင္ဆုိးရြားလွပါ
တယ္...

အဂၤလိပ္လိုသတင္းေလးပါ...
It was a scene Saudi women’s rights activists have dreamt of for years.
When a Saudi religious policeman sauntered about an amusement park in the eastern Saudi Arabian city of Al-Mubarraz looking for unmarried couples illegally socializing, he probably wasn’t expecting much opposition. 
But when he approached a young, 20-something couple meandering through the park together, he received an unprecedented whooping.

A member of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, the Saudi religious police known locally as the Hai’a, asked the couple to confirm their identities and relationship to one another, as it is a crime in Saudi Arabia for unmarried men and women to mix.
For unknown reasons, the young man collapsed upon being questioned by the cop. The woman then allegedly laid into the religious policeman, punching him repeatedly, and leaving him to be taken to the hospital with bruises across his body and face.
“To see resistance from a woman means a lot,” Wajiha Al-Huwaidar, a Saudi women’s rights activist, said. “People are fed up with these religious police, and now they have to pay the price for the humiliation they put people through for years and years.
This is just the beginning and there will be more resistance. The media and the Internet have given people a lot of power and the freedom to express their anger,” she said. “The Hai’a are like a militia, but now whenever they do something it’s all over the Internet. This gives them a horrible reputation and gives people power to react.” 
Neither the religious police nor the Eastern Province police has made a statement on the incident, and both the names of the couple and the date of the incident have not been made public. 
Should the woman be charged, she could face a lengthy prison term and lashings for assaulting a representative of a government institution. Saudi law does not permit women to be in public spaces without a male guardian. 
Women are not allowed to drive, inherit, divorce or gain custody of children, and cannot socialize with unrelated men.

Dubai driving expert slams video antics

ဒူဘိုင္းက စတန္ ့ထြင္ကားေမာင္းမွဳ....

ဒူဘုိင္းမွာ ဒီလိုစတန္ ့ထြင္ၿပီးေမာင္းႀကတယ္...

ဒူဘုိင္၏ နာမည္ေက်ာ္အဓိကလမ္းမႀကီးၿဖစ္ေသာ ရွိတ္ဇာရက္ လမ္းေပၚတြင္ စတန္ ့ထြင္ကာ ပံုမွန္မဟုတ္
ေသာစြန္ ့စားမွဳမ်ဴိးၿဖင္ ့ေမာင္းႏွင္သင္ ့ကားေမာင္းသူမ်ားအား ကင္မရာမ်ားၿဖင့္ေစာင္ ့ႀကည္ ့ကာမွတ္တမ္း
တင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေတြ ့ရွိပါက စံုစမ္းရွာေဖြၿပီး အၿပစ္ေပးအေရးယူသြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ထင္ရွားသည္ ့ေမာ္
ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ၿခင္းဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
မႀကာေသးခင္က ဒူဘုိင္းရဲ ့နာမည္ေက်ာ္လမ္းမႀကီးေပၚမွာ  လင္ခရုဆာ၊ ပါဂ်ဲရုိ ကားမ်ားကဲ ့သုိ ့( 4 wheel drive )  လုိ ့လူသိမ်ားတဲ ့ကားမ်ားကုိ ဘီးႏွစ္ဘက္ေပၚမွာသာတစ္ေစာင္းေထာင္ၿပီးေမာင္းေနပံုနွင္ ့ကားကုိ

စက္၀ုိင္းပံုလွည္ ့ပါတ္ေကြ ့ေနစဥ္မွာ ဘီးေလးခုစလံုးမွ မီးခုိးမ်ားထြက္လာေစတဲ ့ကားေမာင္းေနသည္တုိ ့
ကုိရုိက္ကူးထားသည္ ့ဗီဒီယုိကလစ္တစ္ခု အင္တာနက္မွာ ေပၚထြက္လာခဲ ့ပါတယ္...
" ဒီလိုစတန္ ့ထြင္တဲ ့အၿဖစ္မ်ဴိးဟာ ေၿပာရမယ္ဆုိယင္ ေန ့စဥ္နဲ ့အမွ် လမ္းေပၚမွာၿမင္ေတြ ့ရတာေတာ ့မ
ဟုတ္ပါဘူး..." လုိ ့ Emirates ယာဥ္ေမာင္းသင္ ဌာနရဲ ့ေန ့စဥ္နည္းပညာစီမံခန္ ့ခဲြမွဳ အေထြေထြမန္ေန
ဂ်ာ ပီတာရစ္ခ်တ္ဆန္ က ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" အခုလိုမ်ဴိးေမာင္းႏွင္တဲ ့ယာဥ္ေမာင္း မည္သူ ့ကုိမဆို စံုစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး အၿပစ္ေပးသင္ ့ပါတယ္ "
လုိ ့လည္း ၿဗိတိန္နုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ ့မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ႀကာ ယာဥ္စည္းကမ္းႀကီးႀကပ္ေရးႏွင္ ့ယာဥ္ေမာင္း သင္
ႀကားေရးဌာနမွာ အမွဳထမ္းခဲ ့တဲ ့ရစ္ခ်တ္ဆန္က ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

အဲဒီဗီဒီယုိကလစ္ေလးပါ....
အဂၤလိပ္လိုသတင္းပါ...
Drivers caught on camera engaging in ‘stunt’ driving on Dubai’s Sheikh Zayed Road should be tracked down and punished, a leading driving expert has said.
A video has emerged, showing large 4x4 vehicles driving on two wheels and performing doughnut manoeuvres, which is where a car circles around with smoke coming from all four tyres.

“That sort of thing is not an everyday occurrence out on the road, let’s be fair,” said Peter Richardson, the general manager in charge of technical operations at the Emirates Driving Institute.
“Those drivers, whoever they are, should be identified and should be punished for that behaviour,” added Richardson, who previously worked as a police officer in the UK for 30 years and specialised in traffic patrol and driver training.

Boy, 13, conquers Everest

Tuesday, May 25, 2010


ကမာၻ ့အသက္အငယ္ဆံုး ဧ၀ရတ္ေတာင္ထိပ္ 
သို ့တက္ေရာက္နုိင္ခဲ ့သူ....


ေဂ်ာ္ဒန္ရုိမီရုိ...
သုိ ့မဟုတ္ လူငယ္မ်ားရဲ ့စံၿပထုိက္သူေလး...

အေမရိကန္နုိင္ငံမွ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိေကာင္ေလးတစ္ဦးဟာ ကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုးေနရာၿဖစ္တဲ ့ဧ၀
ရတ္ေတာင္ထိပ္ကုိ ေရာက္ရွိေၿခခ်နုိင္ခဲ ့တဲ ့အသက္အငယ္ဆံုးလူသားၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္...


Intrepid: 13-year-old Jordan Romero hopes to be the youngest 
person to scale the world's highest mountain
ေတာင္တက္ခရီးႀကမ္း သို ့စတင္ထြက္ခြာရာ ဟုိတယ္ေရွ ့တြင္ အမွတ္တရ....
 Intrepid: The teenager is pictured here leaving his hotel in Kathmandu as he headed off for the challenge

အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ကယ္လီဖုိးနီးယားၿပည္နယ္မွာေနထုိင္တဲ ့ေဂ်ာဒန္ရုိမီရုိ ဟာကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုးေတာင္
ထြတ္ေပၚကေန သူ ့ရဲ ့မိခင္ဆီကိုဖံုးဆက္ခဲ ့ပါတယ္...
" ေမေမ... ကြ်နေတာ္ အခုကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုး၊ ကမာၻႀကီးရဲ ့ထိပ္ဆံုးေနရာကေန ဖံုးေခၚေနတာပါ..." လို ့
သူမရဲ ့သားကေၿပာႀကားခဲ ့ေႀကာင္း မိခင္ၿဖစ္သူ ေလးအိန္းဒရိတ္ ကဆုိခဲ ့ပါတယ္...


Jordan Romero poses with his father and stepmother at a hotel in 
Kathmandu last month.
ေဂ်ာ္ဒန္၊ သူ ့ရဲ ့ဖခင္၊ မိေထြးၿဖစ္သူတုိ ့ခတၱမႏၵဴ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ လြန္ခဲ ့သည္ ့လက 
အတူရုိက္ပံုရိုက္ခဲ ့စဥ္...
Jordan Romero poses with his father and stepmother at a hotel in Kathmandu last month. The 13-year-old American boy today became the youngest climber to successfully scale Everest

သူဟာ ဧ၀ရတ္ေတာင္ထိပ္ကုိ ၎ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူ၊ ဖခင္ၿဖစ္သူရဲ ့အတူေနရည္းစား ( မိေထြးၿဖစ္သူ ) အပါ
အ၀င္ ေတာင္တက္လမ္းညႊန္ အကူသံုးဦးတုိ ့နွင္ ့အတူတက္ေရာက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိေကာင္ေလးေဂ်ာ္ဒန္ ဟာ ကမာၻ ့တုိက္ႀကီး ၇ ခု အနက္ ၆ ခုမွာရွိတဲ ့အၿမင္ ့ဆံုး
ေတာင္ထြတ္ေတြကုိေအာင္ၿမင္စြာတက္ေရာက္နုိင္ခဲ ့ၿပီးၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
သူဟာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မွာပဲ အာဖရိကတုိက္ရဲ ့ ကီလီမန္ဂ်ာရုိ ေတာင္ထိပ္ကုိတက္ေရာက္နုိင္ခဲ ့
ပါတယ္...

ယခုအခါမွာေတာ ့သူ ့အေနနဲ ့အႏ ၱာတိက တုိက္ရဲ ့ဗင္ဆင္မက္ဆစ္ဖ္ ေတာင္ထြတ္ ကိုသာတက္ေရာက္
ဖုိ ့သာက်န္ပါေတာ ့တယ္...( ထုိေတာင္ကုိတက္ၿပီးလွ်င္ေတာ ့တုိက္ႀကီး ၇ တုိက္က အၿမင္ ့ဆံုးေတာင္
ေတြအကုန္လံုးစံုၿပီေပါ ့....)
သူတုိ ့ေတာင္တက္အဖြဲ ့ဟာ နီေပၚနုိင္ငံၿမဳိ ့ေတာ္ ခတၱမႏၵဴ ၿမဳိ ့ေတာ္ကေန တရုတ္နုိင္ငံဘက္ၿခမ္း မွာရွိတဲ ့
ဧ၀ရတ္ေတာင္ေၿခစခန္းရွိရာကုိ လြန္ခဲ ့တဲ ့လ ကစတင္ထြက္ခြာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဧ၀ရတ္ေတာင္ထိပ္ကုိ တက္ေရာက္မည္ ့သူတုိင္းဟာ အနည္းဆုံးအသက္ ၁၆ ႏွစ္ၿပည္ ့ၿပီးၿဖစ္ရမယ္ လုိ ့
နီေပါနုိင္ငံက သတ္မွတ္ထားေပမယ္ ့တရုတ္နုိင္ငံကေတာ ့မည္သည္ ့အသက္ကန္ ့သတ္ခ်က္မွ မထား
ခဲ ့ပါဘူး...


Steep: Mount Everest is 29,035 high and has claimed many lives
ေပေပါင္း ၂၉ , ၀၃၅ ေပၿမင္ ့ၿပီး စြန္ ့ စားတက္ေရာက္သူမ်ားစြာရဲ ့အသက္ေတြစေတးခဲ့ရတာေပါ ့...
လြယ္လြယ္နဲ ့ေတာ ့မရနုိင္တဲ ့ေအာင္ၿမင္မွဳပါပဲ...
 Steep: Mount Everest is 29,035ft high and has claimed many lives
 
တစ္ခ်ဴိ  ့ေတာင္တက္သမားမ်ားကေတာ့ အခုလိုအသက္ငယ္ရြယ္သည္ ့လူငယ္ေလးကို စြန္ ့စားတက္
ေရာက္ခြင္ ့ၿပဳခဲ ့တဲ ့အတြက္ ေ၀ဖန္ေၿပာႀကားခဲ ့ေပမယ္ ့၎ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူကေတာ ့တရုတ္နုိင္ငံဘက္ၿခမ္း
ကေန ဧ၀၇တ္ေတာင္ထိပ္ကုိတက္ရတာဟာ ( နီေပါနုိင္ငံဘက္ၿခမ္းကေနတက္ရတာထက္ ) အႏ ၱရယ္
ပုိနည္း ပါတယ္လုိ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္....

ေဂ်ာ္ဒန္ဟာ ကံေကာင္းေစတဲ ့အေဆာင္ေလးေတြလည္းသူနဲ ့တစ္ပါတည္းယူသြားခဲ ့ပါေသးတယ္တဲ ့...
ကင္ဆာေရာဂါၿဖစ္ေနတဲ ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကေပးလုိက္တဲ ့သားပုိက္ေကာင္ရဲ ့ေ၀ွးေစ ့တစ္စံုလည္းအဲ
ဒီအေဆာင္ေတြထဲမွာအပါအ၀င္ၿဖစ္ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့အဲဒီ သားပုိက္ေကာင္ရဲ ့ပစၥည္းကအစြမ္းအထက္ဆံုးလုိ ့ထင္ပါတယ္..." လို ့သူတုိ ့
ေတာင္တက္အဖဲြ ့ရဲ ့ေၿပာခြင္ ့ရပုဂၢဳိလ္ ေဘလီ ကဆုိပါတယ္...

High achiever: Jordan poses at the Carstensz Pyramid summit, 
Oceania's highest peak at 16,024 feet
ေပေပါင္း ၁၆ , ၀၂၄ ေပၿမင္ ့တဲ ့ အုိရွန္နီးယား ရဲ ့အၿမင္ ့ဆံုးေတာင္ထြတ္ ကာစတန္ ့ဇ္ ပိရမစ္
ေတာင္ထိပ္ကုိေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က....
High achiever: Jordan poses at the Carstensz Pyramid summit, Oceania's highest peak at 16,024 feet


ေတာင္ထိပ္မွာ ေဂ်ာ္ဒန္ဟာ သူ ့ရဲ ့ကံေကာင္းၿခင္းအေဆာင္တစ္ခုၿဖစ္တဲ ့ယုန္ေၿခေထာက္ကုိ လည္းထား
ရစ္ခဲ ့ၿပီး သူ ့ကုိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ကံေကာင္းၿခင္းအ
ေဆာင္အၿဖစ္ေပးလိုက္တဲ ့ သစ္ေစ ့အနည္းငယ္ကုိလည္းေတာင္ထိပ္မွာ စုိက္ပ်ဴိးခဲ ့ပါတယ္ လုိ ့ ေဘလီ
ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္....
အဲဒီေနာက္ေတာ ့မွ ၿဂဳိလ္တုဆက္သြယ္ေရးဖံုးကုိအသံုးၿပဳၿပီး သူ ့ရဲ ့မိခင္ဆီကိုဖံုးဆက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...


Lucky escape: It was revealed today that Bonita Norris, who became
 the youngest British female to reach the summit of Everest, came close 
to death during descent
သူေလးကလည္း အသက္ ၂၂ ႏွစ္နဲ ့မႀကာေသးခင္ကပဲဧ၀ရတ္ေတာင္ထိပ္ေရာက္ခဲ ့သူေပါ ့....
ၿပန္အဆင္းမွာ ကံေကာင္းလုိ ့အသက္မေသခဲ ့တာဆုိပဲ...
Lucky escape: It was revealed today that Bonita Norris, who became the youngest British female to reach the summit of Everest, came close to death during descent 


ေႀသာ္ လူခ်င္းတူေပမယ္ ့အသက္ရွဴၿခင္းကြာတယ္ဆုိတာ ဒါမ်ဴိးပါပဲ...
အေမရိကန္နုိင္ငံမွာေနတာခ်င္းအတူတူေတာင္ တစ္ေယာက္ေသာကေလးမေလးက ဘ၀ ကုိအဖတ္ဆယ္
လို ့မရေအာင္ ေရစုန္ေၿမာ ေနခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ေသာ ေကာင္ေလးကေတာ ့အရြယ္ေရာက္ၿပီး အေတြ ့
အႀကဳံရွိၿပီး သူမ်ားပင္ အလြယ္တစ္ကူ မရရွိနုိင္တဲ ့ေအာင္ၿမင္မွဳေတြရရွိေအာင္ ကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုးေတာင္
ေတြကုိ တက္ေနနုိင္ခဲ ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္...
လူငယ္၊ လူရြယ္ေတြ အားက်အတုယူနုိင္ႀကပါေစ.....

ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ daily mail မွရယူပါတယ္..

အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ....
A 13-year-old American boy has become the youngest person to reach the summit of Mount Everest.
Jordan Romero, from California, telephoned his mother from the peak of the world's highest mountain, she said.
"Mom, I'm calling you from the top of the world," Leigh Anne Drake quoted her son as saying.
He was climbing with his father and three Sherpa guides. The previous record was held by a Nepalese boy of 16.
The 13-year-old has now conquered the highest mountains on six of the world's seven continents.
He climbed Africa's Mount Kilimanjaro aged 10. He just needs to scale the Vinson Massif in Antarctica.
He has also scaled Mount Kosciuszko in Australia.
The team set off from Nepal's capital, Kathmandu, last month, heading for the base camp on the Chinese side of the mountain.
While Nepal insists that anyone planning to climb Mount Everest must be 16, China does not impose any age restrictions.

Some mountaineers have criticised the Romero family for letting him attempt the feat but his father said the ascent from the Chinese side is less dangerous.
Jordan carried a number of good luck charms, including a pair of kangaroo testicles given to him by a friend who has cancer. “That’s the one that probably meant the most,” Bailey,
the team's spokesmansaid.

At the summit, Jordan left behind his lucky rabbit’s foot and planted some seeds that a Buddhist monk at a local monastery had given him for luck on his journey, Bailey said. Then he took the satellite phone and called his mom.

15-year-old had sex over 300 timesပုဇြန္ဆိတ္ကေလးဘယ္လိုငယ္ငယ္...


ပုဇြန္ဆိတ္ကေလးဘယ္လုိငယ္ငယ္...

အသက္ ၁၅ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္ ့ဗစ္တုိးရီးယား အမည္ရွိမိန္းကေလးက သူမဟာ  ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာ
ကေလးလိုခ်င္ခဲ ့တာမုိ ့အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္ ဟ၀ွာမၿပဳပဲ ဟ၀ွာၿပဳခဲ ့ပါတယ္တဲ ့...( တည္ ့တည္ ့
ဘာသာၿပန္ရယင္ေတာ ့အကာအကြယ္မပါပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ ့ခ်စ္ၿခင္းငယ္ၿပဳိင္ခဲ ့တယ္ေပါ ့...)

" သမီးက အခုဆုိယင္ ကုိးတန္းေရာက္ေနပါၿပီ...ဒါေႀကာင္ ့သမီး ကေလးတစ္ေယာက္လုိခ်င္ေနတာကုိ
မတားႀကပါနဲ ့ေတာ ့..." လို ့မိန္းမဆုိးေလး က အေမရိကန္နုိင္ငံရဲ ့ရုပ္သံအစီအစဥ္စကားေၿပာခန္းတစ္ခု
မွာ ေမးၿမန္းတင္ဆက္သူ ေမာ္ရီ ကုိေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

သူမရဲ ့မိခင္ကိုယ္တုိင္ သူမကုိ အေမၿဖစ္သူရဲ ့အိပ္ခန္းထဲမွာ သံုးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေတာ္သလင္းပဲြ၊ ဆင္ကာ
ႏႊဲေနတာကုိ လက္ပူးလက္ႀကပ္ မိခဲ ့ေပမယ္ ့စဲြမက္ဖြယ္ ကိုယ္ခႏၶာနဲ ့မဒီကညာေလးကေတာ ့ဂရုမစုိက္
အားပဲ ခ်ီေလတဲ ့ခ်ီေလ၊ ေမာင္ႀကီးတုိ ့ေရ ပါပဲတဲ ့ဗ်ာ...

သူမဟာ ေယာက်ာၤးေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၅ ဦးနဲ ့ပန္းၿခံထဲမွာ၊ ကုန္တုိက္ေတြထဲမွာ၊ ေလွကားထစ္ေတြ
ေပၚမွာ၊ ကစားကြင္းေတြထဲမွာ နဲ ့ေက်ာင္းထဲမွာေတာင္မွ ခ်စ္ခရီးႀကမ္း၊ ခ်စ္စခန္းေတြဖြင္ ့ခဲ ့ပါတယ္လို ့
၀န္ခံေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သူမဟာ ေနာင္ရ၇ွိေမြးဖြားလာမယ္ ့ကေလးအတြက္ ကေလးအကၤ် ီေလးမ်ား၊ ကစားစရာေလးမ်ားနဲ ့ခ်ဴိ
လိမ္ေလးေတြေတာင္မွ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းထားခဲ ့ပါတယ္တဲ ့...
လူေတြက သူမရဲ ့အနာဂတ္စီမံကိန္းကုိဘယ္လိုပဲထင္ထင္ သူမကေတာ ့ဂရုစိုက္မွာမဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းက
ေနထြက္ၿပီးတဲ ့ေနာက္မွာေတာ ့ၿပည္ ့တန္ဆာလုပ္စားဖို ့စိတ္ကူးထားတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...

အေမရိကားေရာက္ေနတဲ ့ ကုိႀကီးေက်ာက္ တုိ ့ ကူညီလုိက္ႀကပါဗ်ာ...

သူတုိ ့ဆီမွာေတာ ့နာမည္ႀကီးမယ္၊ ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားရမယ္ဆုိယင္ ဘာမဆုိလုပ္၀ံ ့တဲ ့စိတ္ထားမ်ဴိးေတြ
ၿဖစ္လာေနတာ ေတြ ့ေနရပါတယ္...
အဲဒီကေလးမေလးေၿပာဆုိေနတာမ်ား အန္ခ်င္စရာေတာင္ေကာင္းေနေသးေတာ ့တယ္...

ေအာင္မယ္ေလးဗ်ာ....
ေကာင္းလုိက္တဲ ့စိတ္ကူး...
ကေလးလုိခ်င္တာမ်ား အတည္တစ္က် ေယာက်ာၤးယူလုိက္ေပါ ့....
အဲဒီလိုအေမမ်ဴိးဆီကို ေရာက္မိမယ္ ့ကေလးဘ၀ေရွ ့ေရးကေတာ ့ရင္ေလးစရာပါပဲ...

သူကေလးနဲ ့ဗ်ဴးထားတဲ ့ဗီဒီယုိကလစ္ေလးလဲႀကည္ ့နုိင္ပါတယ္...

အဂၤလိပ္လိုသတင္းပါ...
15-year-old Victoria claims to have had unprotected sex over 300 times in a bid to get pregnant.
"I'm in the ninth grade and you can't stop me from having a baby," the rowdy youth said on Maury, an American talk show.
Her mother, Vicki has caught her having sex in her bed three times, but the busty 15-year-old does not seem to care.

She even admits to have slept with at least 15 men at "the park, the mall, stairs, the playground" and even at school.
Victoria also has a collection of baby clothes, toys and pacifiers for her future baby.
She says she does not care what people think of her and plans to venture into prostitution after she drops out of school.

40,000 prostitutes heading for the World Cup

Monday, May 24, 2010


ကမာၻ ့ဖလားဆီသုိ ့ခ်ီတက္လာႀကေလၿပီ....


၂၀၀၈ ေဘဂ်င္း အုိလံပစ္ပဲြေတာ္အတြင္း အႏွိပ္ခန္းမ်ားမွ စီးပြားရွာသည္ ့
တရုတ္မိန္းကေလးမ်ားအား ဒုစရုိက္နိမ္နင္းေရးစီမံခ်က္ၿဖင့္ဖမ္းဆီးခဲ ့ႀကစဥ္...
A group of Chinese masseurs are led out of a massage parlour in Beijing in a crackdown against vice activities ahead of the 2008 Beijing Olympic Games


ကမာၻအႏွံ ့အၿပားအရပ္ရပ္မွ ၿပည္ ့တန္ဆာအနည္းဆံုး အေယာက္ ၄၀၀၀၀ ဟာ လာမည္ ့လတြင္
ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံတြင္က်င္းပမည္ ့ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးပဲြကာလလာေရာက္ႀကည္ ့ရွဳအားေပး
ႀကမည္ ့ပရိတ္သတ္မ်ားၿဖင္ ့စီးပြားရွာရန္အတြက္ ေတာင္အာဖ၇ိကႏုိင္ငံသုိ ့လာေရာက္ေနႀကၿပီၿဖစ္
ပါတယ္...
အာဏာပုိင္မ်ားအေနနဲ ့အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၅ သိန္းမွ်ေသာ နုိင္ငံတစ္ကာေဘာလံုးပဲြပရိတ္သတ္မ်ား
ကုိ ေဖ်ာ္ေၿဖဖုိ ့အခုလို လိင္လုပ္သားမ်ားအလံုးအရင္းၿဖင္ ့လာေရာက္ႀကလိမ္ ့မွာၿဖစ္တယ္လုိ ့ႀကဳိတင္
ခန္ ့မွန္းထားတာၿဖစ္တယ္လုိ ့Christian Science Monitor သတင္းရဲ ့အဆုိအ၇သိရပါတယ္...

ၿပည္ ့တန္ဆန္အမ်ားစုကေတာ ့ေတာင္အာဖ၇ိကအနီးပတ္၀န္းက်င္က ဆင္းရဲခ်ဴိ ့တဲ ့သ္ည ့အိမ္နီးခ်င္းနုိင္
ငံမ်ားမွၿဖစ္ႀကပါတယ္....
ထုိနုိင္ငံမ်ားတင္မက အလြန္ေ၀းကြာေသာ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဗင္နီဇြဲလားနုိင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ နုိင္ငံမ်ားမွအမ်ဴိးသ
မီးၿပည္ ့တန္ဆာမ်ားလည္း လာေရာက္ေနႀကၿပီၿဖစ္ပါတယ္လို ့တည္းခုိခန္းပုိင္ရွင္တစ္ဦးကထုတ္ေဖာ္ေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ထုိအထဲက အမ်ဴိးသမီးအမ်ားအၿပားဟာ ( ၀င္ေငြေကာင္းသည္ ့အလုပ္ရန္လိမ္ညာ၍ၿဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္
ခရီးသြားမွတ္တမ္း ပတ္စပုိ ့အတုမ်ားၿဖင္ ့ၿဖစ္ေစ ) လူကုန္ကူးကာတင္ပုိ ့ခံရဖြယ္ရွိေႀကာင္း လူ ့အခြင္ ့အ
ေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားက သတိေပးေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

တည္းခုိခန္းမ်ားအေနၿဖင္ ့ၿပည္ ့တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား လက္သင္ ့မခံႀက၇န္လည္း ၎တုိ ့ကတုိက္တြန္း
ႏွဳိးေဆာ္ခဲ ့ႀကပါေသးတယ္...

အလြန္ဆင္းရဲမဲြေတသည္ ့ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံရဲ ့ေဒသမ်ားက အမ်ဴိးသမီးတစ္ခ်ဴိ ့ဆုိယင္ ၎တုိ ့ရဲ ့ခင္ပြန္း
ေယာက်ာၤးမ်ားကုိစြန္ ့ပစ္ထားခဲ ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိကကိုလာေရာက္ေနႀကပါတယ္...

အခုဆုိယင္ ေတာင္အာဖရိကဟုိတယ္ေတြမွာ တစ္ေယာက္ထဲတည္းခုိေနထုိင္ၿပီး စီးပြားရွာဖုိ ့( ခင္ပြန္း
ၿဖစ္သူမ်ားနဲ ့) ကြာရွင္းၿပတ္စဲမွဳေတြ ( အိမ္ေထာင္ေရးၿပဳိကဲြမွဳေတြ ) ဟာ အလ်င္အၿမန္ၿဖစ္ပြားေနတယ္
လို ့ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းေဒသမွရြာသားတစ္ဦးကေၿပာေႀကာင္း Christian Science Monitor က
ဆုိပါတယ္...

" ဒါေပမယ္ ့သူတုိ ့တစ္ေတြသတိမထားမိႀကတဲ ့စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္က အဲဒီကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုး
ပဲြၿပီးသြားယင္ သူတုိ ့( အဲဒီအမ်ဴိးသမီးေတြ ) ဘာေတြဆက္လုပ္ႀကမွာလဲဆုိတာပါပဲ..." လို ့သူကဆုိခဲ့
ပါတယ္...

အခုလိုကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးပဲြေတြဟာ လိင္ေဖ်ာ္ေၿဖမွဳလုပ္ငန္းအတြက္ေတာ ့မထူးဆန္းလွပါဘူး...
လြန္ခဲ ့တဲ ့၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဂ်ာမနီမွာ ၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးပဲြကာလတံုးကလည္း ၿပည္ ့တန္
ဆာလုပ္ငန္းကုိ ဥပေဒအရ တရား၀င္ခြင္ ့ၿပဳထားတဲ ့ဂ်ာမနီနုိင္ငံဟာ ၿပည္ ့တန္ဆာေပါင္း ၄၀၀၀၀ ခန္ ့
ၿပည္ပမွ လာေရာက္ခြင္ ့ၿပဳခဲ ့လို ့လူ ့အခြင္ ့အေရးအဖဲြ ့မ်ားရဲ ့ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္အမ်ားအၿပားခံခဲ ့ရပါေသး
တယ္...

ေႀသာ္...
ေစ်းကြက္စီးပြားေရ...ေစ်းကြက္စီးပြားေရး...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ....
At least 40,000 prostitutes from around the world are making their way to South Africa hoping to make a fortune from soccer fans at the World Cup that kicks off next month.
Authorities have predicted the influx of sex workers to greet atleast 500,000 foreign fans, according to Christian Science Monitor.
Most of them are from South Africa's impoverished neighbouring countries. Not just that, a hotel boss has also revealed that prostitutes have arrived from as far away as China, Venezuela and Pakistan.
Human rights activists warn that many of the women have been trafficked.They have also urged hotels to shun the sex trade.In extremely poor parts of Zimbabwe, some women have left their husbands to travel to South Africa."Marriages are fast breaking up with women choosing to stay alone in South Africa's hotels and lodges," a villager in southern Zimbabwe tells the Christian Science Monitor."But the most unfortunate part, is what are they going to do after the World Cup?"The event is no stranger to sex trade. The 2006 World Cup in Germany, where brothels and prostitution is legalised, brought on an influx of about 40,000 sex workers and a lot of criticism from rights groups.

Man pulls plane with his eyelids

Sunday, May 23, 2010

ေလယာဥ္ပ်ံကုိမ်က္ခြံၿဖင္ ့ဆဲြနုိင္သည္ ့ကြန္ဖူးဆရာ

 

Dong pulls plane /Quirky China News 
ေလယာဥ္ကုိမ်က္ခြံၿဖင္ ့ဆဲြမည္...

တရုတ္နုိင္ငံမွ သုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးဟာ ေလယဥ္ပ်ံအငယ္စားတစ္စင္းကုိ ၎ရဲ ့မ်က္ခြံမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ၿဖင္ ့
ခ်ိတ္ကာ အကြာအေ၀းငါးမီတာ ( ၁၆ ေပ ေက်ာ္ ) ေရာက္ေအာင္ ႀကဳိးၿဖင္ ့ဆဲြၿပနုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံ၊ က်ီလင္ ၿပည္နယ္၊ ခ်န္ခြ်န္း အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာၿပပဲြအေဆာင္အဦမွာၿပဳလုပ္တဲ ့စတန္ ့ထြင္
စြန္ ့စားၿပသမွဳတစ္ခုမွာ အသက္ ၅၀ အရြယ္ရွိ ေဒါင္ခ်ိန္ရွန္းက ထုိသုိ ့စြမ္းရည္ၿပသခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့
ၿမိဳ ့ေတာ္ေန ့စဥ္သတင္းစာက ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
ယခုလို ့တန္တစ္၀က္မွ်ေလးတဲ ့ေလယာဥ္ကုိ ငါးမီတာအထိေရာက္ေအာင္ဆဲြဖို ့သူ ့အေနနဲ ့တစ္မိနစ္
ေတာင္မႀကာခဲ ့ဘူးလို ့ဆုိပါတယ္...

ေဒါင္ဟာ ကြန္ဖူးပညာကုိႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါးေလ ့က်င္ ့ေနခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ၎ရဲ ့ကြန္ဖူးစြမ္းရည္ႏွင္ ့ပါတ္
သက္ၿပီး ဆုတံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ ့ၿပီးၿဖစ္ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကားတစ္စင္းကုိ မ်က္ခြံေတြနဲ ့ခ်ိတ္ၿပီးဆဲြၿပခဲ ့ၿပီးေပမယ္ ့အခုလိုေလယာဥ္ပ်ံကုိဆဲြၿပတာ
ကေတာ ့ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့သူက ဆုိပါတယ္..

" အ၇ုိးသားဆံုး၀န္ခံ၇ယင္ အခုဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့အားအကုန္မသံုးရေသးပါဘူး...ဒီထက္သံုးဆမွ်ေသာ
အကြာအေ၀းအထိ ဆဲြနုိင္လိမ္ ့မယ္လို ့ထင္ပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္ဟာဒီလုိလုပ္နုိင္ဖုိ ့ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းအားကုိစုစည္းတည္ေဆာက္ခဲ ့ပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့သာ
မန္လူေတြအတြက္ေတာ ့အခုလိုလုပ္တာဟာ အလြန္အႏ ၱရယ္ႀကီးတာမုိ ့ လူေတြအေနနဲ ့ကြ်န္ေတာ္ ့လုိ
လိုက္မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး...
( ႀကဳိးစားၿပီးလုိက္လုပ္ယင္ သူဒီလုိဆုေတြ၇ၿပီးနာမည္ဒီေလာက္ဘယ္ႀကီးနုိင္မလဲဗ်ာ...)

စြမ္းလည္းစြမ္းတဲ ့ကြန္ဖူးဆရာပါပဲ...
ဒါေပမယ္ ့က်ည္ဆံေတြ၊ ဗံုးေတြ၊ ဒံုးက်ည္ေတြနဲ ့ေတြ ့ယင္ေတာ ့ကြန္ဖူးဆရာႀကီးလည္းေၿပးနုိင္မွလြတ္မွာ
ပါပဲ....

A Chinese martial arts expert pulled an aeroplane for five metres - by a rope hooked to his eyelids.
Dong Changsheng, 50, performed the stunt at the Changchun International Exhibition Centre in Jilin province, reports the City Daily newspaper.
It took him less than a minute to pull the half-a-tonne aircraft for five metres.
Dong has been practicing kung fu for nearly 40 years, and has collected numerous awards for his skills.
"I have pulled a car with my eyelids before but this was the first time with an aeroplane," he said.
"To be honest, I didn't use my full strength and I think I could probably pull it three times the distance.
"I have built up the body strength to do this but it would be very dangerous for ordinary people so I don't want anyone to copy me."

Grandfather becomes sex addict after fall from treeရွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွာ ကံေပၚတဲ ့အဖုိး...


မေတာ္တစ္ဆၿပဳတ္က်မွဳတစ္ခုၿဖစ္ပြားခဲ ့ၿပီး ထူးဆန္းစြာပင္ လူငယ္ကာလသားေလးမ်ားလို ငယ္မူငယ္
ေသြးႀကြကာ ေဆာင္ႀကာၿမဳိင္အခ်စ္ပဲြကုိသာ ဆင္ႏႊဲလုိေတာ ့သည္ ့ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အဖုိးအုိ
တစ္ဦးကုိ ၎ရဲ ့မိသားစုက အိမ္မွာပဲ ( အက်ယ္ခ်ဴပ္သေဘာနွင္ ့) ထိန္းသိမ္းထားခဲ ့ရပါတယ္...
အင္အားခ်ိနဲ ့ေနၿပီၿဖစ္တဲ ့အဖုိးအုိ Angelo De Luca ဟာ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ၊ ဘုိင္ယာစကာ အရပ္က ၎
ရဲ ့မိသားစုေနအိမ္ရဲ ့မက္မန္းသီးပင္ေပၚကေနၿပဳတ္က်ခဲ ့ၿပီးေလးရက္ႀကာမွ် သတိလစ္ေမ ့ေၿမာေနခဲ ့ပါ
တယ္...
ဒါေပမယ္ ့သူ ့ကုိ ခဲြစိတ္ကုသၿပီးလုိ ့ၿပန္လည္သတိရလာခ်ိန္မွာေတာ ့၎တုိ ့ခ်စ္ခင္ၿမတ္နုိးေလးစားရတဲ ့
မုဆုိးဖုိ ဖခင္ႀကီးဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေလးေတြလို ခ်စ္ေသြးႀကြေနတာကုိ မိသားစု၀င္မ်ားက
ထိတ္လန္ ့အံ ့ႀသဖြယ္ရာ ေတြ ့ခဲ ့ႀကရပါေတာ ့တယ္...
ရမၼက္ေဇာႀကြေနတဲ ့အဖုိးအုိ Angelo ဟာ ၎စုေဆာင္းထားတဲ ့( ဘဏ္ထဲကေငြ ) ေပါင္စတာလင္ ၃၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၄၅၀၀ ) ကုိ ေနထုိင္ရာၿမဳိ ့နယ္အတြင္းက ၿပည္ ့တန္ဆာရံုမွာ ေၿမးအရြယ္ေလာက္ရွိတဲ ့
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို အစဲြႀကီးစဲြကာ တစ္ခ်ီတည္းနဲ ့ကုန္ေအာင္သံုးပစ္လိုက္ပါေတာ ့တယ္...

" က်ဴပ္ရဲ ့ဇနီး လြန္ခဲ ့တဲ ့ႏွစ္က ဆံုးသြားကတည္းက Leona ေလး ( အဲဒီဇယားေလး ) ဟာ က်ဴပ္အ
တြက္ေဖာ္မြန္ၿဖစ္လာပါတယ္...သူေလးဟာ အိပ္ယာ၀င္ပံုၿပင္ေတြအေၿပာေကာင္းရံုတင္မက က်ဴပ္ကုိဘ၀
သစ္မွာ အားသစ္အင္သစ္၊ သတၱိစြမ္းအားသစ္ေတြပါ ေပးအပ္ၿဖစ္ေပၚေစခဲ ့တာပါ...သူေလးဟာ က်ဴပ္အ
တြက္ေတာ ့မိတ္ေဆြလည္းဟုတ္၊ အားကုိးယံုႀကည္စိတ္ခ်ရသူဆုိလည္းဟုတ္ပါတယ္..." လို ့အဖုိးအုိက
ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့တရားသူႀကီးမ်ားက အဖုိးအုိဟာ အခုလိုမိန္းကေလးေတြနဲ ့သာေပ်ာ္ပါးဖို ့သာစိတ္စဲြကပ္ေနတဲ ့
အတြက္ သူ ့ရဲ ့အေရးကိစၥေတြကုိ သူကိုယ္တုိင္စီမံခန္ ့ခဲြနုိင္ဖုိ ့မစြမ္းေဆာင္နုိင္ေတာ ့ဘူးလုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့
ၿပီးေနာက္ သူ ့ရဲ ့သားၿဖစ္သူ Daniele က ဖခင္ၿဖစ္သူရဲ ့အိမ္ႏွစ္လံုးနဲ ့ဘဏ္ထဲကေငြစာရင္းေတြကုိပါ ထိန္း
သိမ္းထားလုိက္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...

" အဲဒီမိန္းကေလးဟာ ကြ်န္ေတာ္ ့အေဖကုိ အခ်ဥ္ဖမ္းၿပီး အမဲဖ်က္သလိုလုပ္ေနခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့
သားၿဖစ္သူက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုအခါမွာ ေတာ ့အဖုိးအုိရဲ ့မိသားစုဟာ ၎တုိ ့ရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္သူကုိ ေဆးကုသမွဳဆုိင္ရာလစ္ဟင္းမွဳၿဖင္ ့
ေဆးရံုကုိ တရားစဲြဆုိေနႀကပါတယ္..
" ကြ်န္ေတာ္ ့ဖခင္ဟာသစ္ပင္ေပၚကၿပဳတ္က်ခဲ ့လို ့နံရုိး ၇ ေခ်ာင္းက်ဴိးၿပီး အဆုတ္ကုိပါထုိးေဖာက္သြားခဲ ့
ပါတယ္...ခဲြစိတ္ဆကုသဖုိ ့သူဟာရက္သတၱပါတ္ သံုးပါတ္ေတာင္ေစာင္ ့ဆုိင္းခဲ ့ရပါတယ္...သူဟာအၿပင္း
အထန္နာက်င္ကိုက္ခဲေနခဲ ့ရလုိ ့သူနာၿပဳက နာက်င္ကုိက္ခဲတာသက္သာေစတဲ ့ဘိန္းပါ၀င္တဲ ့ေမာ္ဖင္း
ေဆးေတြ အလြန္အကြ်ံေပးခဲ ့တာၿဖစ္နုိင္ပါတယ္... အေဖဟာ ေလးရက္ႀကာသတိကင္းလြတ္ေနခဲ ့လုိ ့
သူ ့ရဲ ့ဦးေနွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ခြ်တ္ယြင္းပေပ်ာက္သြားရတာၿဖစ္နုိင္ပါတယ္...
ဦးေနွာက္ထဲမွာသိတာဆုိလို ့မိန္းမေတြနဲ ့အိပ္ဖုိ ့ဆုိတဲ ့ဆႏၵတစ္ခုပဲ ရွိပါေတာ ့တယ္..." လို ့သူကထပ္ၿပီး
ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္ ေဆးရံုအႀကီးအကဲကေတာ ့၎တုိ ့အေနနဲ ့ေဆးပညာဆုိင္ရာတစ္စံုတစ္ရာမွားယြင္းမွဳရွိခဲ ့တယ္
ဆုိတာကုိ ၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ေဆးရံုညႊန္ႀကားေရးမွဳး Michele Morisoli က " ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ရဲ ့၀န္ထမ္းေတြဟာ ၎တုိ ့အေနဲ ့သိသမွ်၊တတ္
သမွ် အေကာင္းဆံုးကုိ သံသယကင္းစြာ၊ စိတ္ရွင္းစြာၿဖင္ ့ၿပဳစုကုသေဆာင္ရြက္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္..."
လုိ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ေႀသာ္...
ၿဖစ္မွၿဖစ္ရေလ...ဖုိးဖုိးရယ္...
အဖုိးအတြက္ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရဲ ့ေနာက္ဆံုးမီးေတာက္ေပါ ့...

အဂၤလိပ္လို သတင္းေလးပါ...
An 81-year-old granddad has been put under house arrest by his family after a bizarre accident turned him into a sex addict. Frail Angelo De Luca was in a coma for four days after he fell out of a plum tree at the family home in Biasca, Switzerland. But coming round from an operation his family were horrified to watch their devoted widower dad turn into a randy teenager again.
Sex mad Angelo blew £3,000 of his savings in one session at a local brothel after falling head over heels for a hooker young enough to be his granddaughter. "Since my wife died a year ago, Leona has been there for me. It's not only that she's good in bed. She gives me new life force and courage. She is my friend, my only confidant," he said.
But his son Daniele has taken control of his dad's two houses and bank accounts after judges ruled that his sex addiction made him unfit to govern his own affairs. "That woman preyed upon my father like he was a Christmas goose," he said. Now the family are suing the hospital for medical negligence. "My father broke seven ribs and his lungs were pierced in the fall. He had to wait for three weeks for surgery.
"He had severe pain and the nurse gave him morphine, maybe too much. My father fell into a coma for four days. That must have wiped out a brain function. The one that inhibits the sex drive," he added. But hospital chiefs deny any medical blunder. Director Michele Morisoli said: "Our staff acted to the best of their knowledge and conscience."

Woman says dog can count to ten

တစ္ကေန တစ္ဆယ္ အထိ မွတ္မိသိရွိတဲ ့ေခြး...


မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းတဲ ့ေခြးလိမၼာ....ဆစ္ဒီနီ လို ့အမည္ရွိတဲ ့ႀသစေတးလ်စပ္သုိးထိန္းေခြးမ တစ္ေကာင္ဟာ တစ္ကေနတစ္ဆယ္ အထိကိန္းကဏန္းမ်ားကုိနားလည္ၿပီး ေရတြက္ၿပနုိင္ ( ေဟာင္ၿပနုိင္ ) တယ္လုိ ့ေခြးပိုင္ရွင္ကေၿပာႀကားခဲ ့
ပါတယ္...
ေခြးမေလးဟာ သာမန္အမိန္ ့ေစခုိင္းခ်က္မ်ားၿဖစ္တဲ ့ ထုိင္ခုိင္ၿခင္း၊ လက္ေပးၿခင္း၊ လွိမ္ ့ၿပၿခင္းစတာ
ေတြကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာကုိ သင္ယူနားလည္ခဲ ့ပါတယ္...ၿပီးယင္ေတာ ့သူႀကဳိက္တဲ ့စပ်စ္သီးေၿခာက္
ကုိ ဆုခ်ရပါတယ္ လုိ ့ပုိင္ရွင္ၿဖစ္သူ မက္ဆင္း ေဒးဗီးစ္ ကေၿပာၿပပါတယ္...
သူမကုိ (ေခြးမေလးကုိ ) နံပါတ္ရြတ္ၿပလိုက္တာနဲ ့ဆစ္ဒနီဟာ အဲဒီနံပါတ္အတုိင္းေဟာင္ၿပနုိင္ပါတယ္...
( ပုိင္ရွင္ ) ေဒးဗီးစ္က ေခြးမေလး အသက္ ၁၀ လသားအရြယ္မွာ အီရတ္ကုိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ ့သြား
မယ္ ့စစ္သားတစ္ေယာက္ဆီကေန ရခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္လို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့သူမရဲ ့ေခြးမွာထူးၿခားတဲ ့စြမ္းရည္တစ္ရပ္ရွိေနၿပီဆုိတာ ေဒးဗီးစ္ အေနနဲ ့သိလိုက္ရပါတယ္...
" ကြ်န္မက ဒီေခြးဟာ ေနာက္တစ္ခုထပ္ၿပီးတတ္လာၿပန္ၿပီလို ့ထင္ပါတယ္... အခုဆုိသူမဟာ အႀကိမ္
ေတြကုိေရတြက္နုိင္ပါၿပီ..." လုိ ့သူမကေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
ေခြးမေလး ဆစ္ဒနီဟာ တစ္ကေနတစ္ဆယ္ကုိ အထက္ေအာက္ေၿပာင္းၿပန္တင္မက၊ ဘယ္လိုမဆုိႀကား
ေဖာက္ၿပီးေတာ ့လည္း မွတ္မိသိရွိကာ ေဟာင္ၿပနုိင္ပါတယ္...
ေခြးမေလးဟာ အလြန္ေတာ္လြန္းလို ့တစ္ခါတစ္ေလဆုိယင္ သူမဘာေတြေၿပာေနတယ္ဆုိတာ ဆစ္ဒ
ေန နားလည္ဖုိ ့စကားလံုးေတြကုိရြတ္ၿပေနတယ္လို ့ေဒးဗီးစ္ ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္....

ဗီဒီယုိကလစ္ေလးကုိႀကည္ ့ခ်င္ယင္ေတာ့ ဒီ ကုိႏွိပ္ပါ....

အဂၤလိပ္လိုသတင္းပါ....


The owner of an Australian shepherd says that the dog, named Sydnee, can count to 10.
When given a number, the Sydnee barks that many times. She then gets a reward of raisins from her owner, Maxine Davis.

Davis got the dog when she was 10 months old from a soldier on his way to Iraq. She quickly learned typical tricks such as sit, shake and roll over.
Then, Davis realized the dog had a special talent when barking.
"I thought, 'That dog, she's just adding one finger, she's counting.' So apparently, she could count," she said. Sydnee can go up from one or down from 10, or in any other order.

Davis said the dog is so smart that she must sometimes spell things out to keep Sydnee from knowing what she is saying.

Dutch sex shop to give away "Pope condoms"

 

ေတာ္ေတာ္ဆုိးတဲ ့ဒတ္ခ်္ (နယ္သာလန္) ေတြ....


ဒတ္ခ်္ ( နယ္သာလန္ ) နုိင္ငံမွ လိင္မွဳဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားအေရာင္းဆုိင္တစ္ခုဟာ ရုိမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၊သာသနာပုိင္၊ တာ၀န္ရွိသူေတြကုိေလွာင္ေၿပာင္သေရာ္တဲ ့အေနနဲ ့ပုပ္ရဟန္းမင္း ကြန္ဒြန္
ဟု အမည္ေပးထားသည္ ့ကြန္ဒြန္ေပါင္း ၂၀၀၀ ကုိယခုသီတင္းပါတ္အတြင္းအခမဲ ့ၿဖန္ ့ေ၀ေတာ ့မွာၿဖစ္
ၿဖစ္ပါတယ္...

De Condoomfabriek လုိ ့အမည္ရွိတဲ ့ ကြန္ဒြန္ၿပဳလုပ္တဲ ့ကုမၸဏီက ၎တုိ ့အေနနဲ ့လိင္မွတစ္ဆင္ ့ကူး
စက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားအေႀကာင္းလူေတြပုိမုိသတိထားမိေစရန္၊ မလုိလားအပ္ပဲ ကုိယ္၀န္ရွိသြားနုိင္ၿခင္း
ႏွင္ ့ရုိမန္ကက္သလစ္သာသနာပုိင္ရံုးစုိက္ရာ ဗာတီကန္ရဲ ့သေႏၶာတားၿခင္းကုိ ဆန္ ့က်င္တဲ ့ကိစၥေတြကုိ
လူအမ်ားသိေစလိုတာေႀကာင္ ့ယခုလုိၿပဳလုပ္ရၿခင္းၿဖစ္တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...

အဆုိပါကြန္ဒြန္ကုိထည္ ့ထားတဲ ့အိတ္အဖံုးမွာ မ်က္နွာပံုသ႑ာန္ကိုပယ္ေဖ်ာက္ထားေပမယ္ ့လက္ရွိပုပ္ရ
ဟန္းမင္းႀကီးရဲ ့ပုံသ႑ာန္နဲ ့ၿငင္းမရေအာင္တူတဲ ့ပံု၇ိပ္ပါရွိေနပါတယ္... ၿပီးေတာ ့အဲဒီကြန္ဒြန္အိတ္မွာ
" ( ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ) သေႏၶတားဆီးၿခင္းမၿပဳလုပ္ရဘူး " " ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကေတာ ့လုပ္နုိင္ႀကပါ
တယ္..."  လို ့ဆုိတဲ ့စာသားေတြနဲ ့ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ ့ပံုရိပ္သ႑ာန္ကုိ အထက္ေအာက္ကြပ္ထားပါ
တယ္...

အခုလို ပုပ္ရဟန္းမင္း ကြန္ဒြန္ၿပဳလုပ္ဖို ့အႀကံၿပဳခ်က္ေႀကာင္ ့လြန္ခဲ ့တဲ ့လကပဲ ၿဗိတိန္နုိင္ငံ၊ နုိင္ငံၿခား
ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္ ့ဗာတီကန္တုိ ့အႀကား သံတမန္ဆုိင္ရာအၿငင္းပြားမွဳၿဖစ္ေပၚေစခဲ ့ၿပီး နုိင္ငံၿခားေရး
၀န္ႀကီးရံုးဟာ၎းရဲ ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘင္နီဒစ္အေနနဲ ့ၿဗိတိန္နုိင္ငံကုိလာေရာက္
လည္ပတ္သည္ ့အခါ ပုပ္ရဟန္းမင္းတံဆိပ္ကြန္ဒြန္ကုိ ထုတ္လုပ္ၿဖန္ ့ခ်ီသင္ ့တယ္လုိ ့အႀကံၿပဳေၿပာဆုိ
ခဲ ့လို ့ေတာင္းပန္ခဲ ့၇ပါတယ္.....

ဘယ္လိုပဲ သေဘာထား၊ အယူအဆေတြမတူညီပါေစ၊ လူအမ်ားကုိးကြယ္ယံုႀကည္တဲ ့ဘာသာတစ္ခု
ရဲ ့အႀကီးအကဲပုဂၢဳိလ္ကုိ အခုလိုေစာ္ကားတာကုိေတာ ့လက္မခံပါဘူး...
ကန္ ့ကြက္ရွံဳ ့ခ်သင္ ့ပါတယ္...


A Dutch sex shop will be giving away 2,000 "Pope condoms" this weekend in a dig at the Roman Catholic Church.

De Condoomfabriek (The Condom Factory) said it wanted to make a point about sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies and the Vatican's opposition to contraceptives.
The condom wrapper carries the image of a papal figure with an unmistakable general likeness to Pope Benedict, though the figure's face is removed. It bears the words "I SAID NO! We say YES!" framing the papal image.
The suggestion of a "pope condom" caused a diplomatic row last month when Britain's Foreign Office was forced to apologise for a memorandum by a civil servant that suggested Benedict launch a papal-brand condom on his pending visit to the UK.