ေရြ ့လ်ားေနေသာလွ်ဴိ ့၀ွက္ဆန္းႀကယ္ေက်ာက္တံုးမ်ား....

Saturday, October 31, 2009အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္ပုိင္း၊ ကယ္လီဖုိးနီးယားၿပည္နယ္ႏွင္ ့နီဗားဒါးၿပည္နယ္
ႏွစ္ခုအစပ္၊ နယ္ၿခားေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိေသာေသမင္းတမန္ေတာင္ႀကား ( Death Valley )
တြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္သူ ့အလုိလုိေရြ  ့လ်ားေနေသာ အံ ့ဖြယ္ေက်ာက္တံုးမ်ားရွိေနသည္
ဟုဆုိသည္.... ကမာၻ ့သုတစြယ္စံု အဘိဓာန္ ၀ီကီပီးဒီယား၏အဆုိအရ ရြက္လႊင့္ေနေသာ၊ ေရြ ့လ်ားေနေသာ
ေက်ာက္တံုးမ်ားမွာ လူသုိ ့မဟုတ္ တိရိစာၦန္မ်ား၏ ထိခုိက္ေရြ ့လ်ားတြန္းထုိးသက္ေရာက္မွဳမပါ
ပဲ သူ ့အလုိလုိသာ ေရြ ့လ်ားေနခဲ ့ႀကသည္မွာ စြပ္ေႀကာင္းႀကီးမ်ားပင္ အထင္းသာၿမင္ေတြ ့နုိင္
ပါသည္...
အခုလုိ ေက်ာက္တံုးမ်ားအလုိလုိေရြ ့လ်ားရၿခင္း၏အေႀကာင္းအရင္းအမွန္ကုိ မသိရွိရေသးေပ...
သုိ ့အတြက္ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားအတြက္သုေတသနၿပဳ ေလ ့လာစရာၿဖစ္လာခဲ ့ရေပသည္...

I’m gonna quote Wikipedia, because I couldn’t do better myself, so here it goes:
The sailing stones (sliding rocks, moving rocks) are a geological phenomenon where rocks move in long tracks along a smooth valley floor without human or animal intervention. They have been recorded and studied in a number of places around Racetrack Playa, Death Valley, where the number and length of travel grooves are notable. The force behind their movement is not understood and is subject to research.  

ေက်ာက္တံုးမ်ား၏ေရြ ့လ်ားရာ လမ္းေႀကာင္းႏွင္ ့အကြာအေ၀းမ်ားသည္လည္း တစ္ခုႏွင္ ့တစ္
ခုမတူညီပဲ မႀကာခဏေၿပာင္းလဲတတ္ႀကသည္....တစ္ခ်ဴိ ့ေက်ာက္တံုးမ်ားက တစ္တံုးႏွင္ ့တစ္
တံုး အစပုိင္းတြင္ အတူတူယွဥ္ၿပဳိင္၍ ေရြ ့လာႀကၿပီးကာမွ တစ္ခုေသာေက်ာက္တံုးက ရုတ္တစ္
ရက္ ဘယ္ သုိ ့မဟုတ္ ညာဘက္ သုိ ့ဦးတည္ခ်က္ေၿပာင္းေရြ ့သြားၿပီးတစ္ခါတစ္ရံ လာရာလမ္း
ေႀကာင္းဘက္သုိ ့ပင္ ၿပန္လွည္ ့သြားတတ္ေပသည္...
ေရြ ့လ်ားေသာအကြာအေ၀းသည္ပင္လွ်င္ အရြယ္အစားတူ၊ သ႑ာန္တူ ေက်ာက္တံုးႏွစ္တံုး
အတူတူ တစ္ၿပဳိင္နက္ေရြ ့လ်ားေနႀကရာမွ ေက်ာက္တံုးတစ္ခုကရုတ္တရက္ ၿဖတ္ေက်ာ္တက္
သြားတတ္သလုိ တစ္ေနရာတြင္လံုး၀ရပ္တန္ ့ေနရစ္ခဲ ့သည္လည္းရွိတတ္ေပေသးသည္....

Sliding rock trails fluctuate in direction and length. Some rocks which start next to each other start out traveling parallel, but one may abruptly change direction to the left, right, or even back the direction it came from. Length also varies because two similarly sized and shaped rocks could travel uniformly, then one could burst ahead or stop dead in its track.


 


 
 


သူတုိ ့ေရြ ့လ်ားသည္ ့ႏွဳံးကလည္း အမ်ဴိးမ်ဴိးအေၿပာင္းအလဲ ရွိေပေသးသည္...မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္မွ် ထုိေက်ာက္တံုးမ်ား ေရြ ့လ်ားသြားတာကုိၿမင္ေတြ ့ရသည္မဟုတ္သည္ ့အၿပင္
မည္သူမွ်လည္း ထုိေက်ာက္တံုးမ်ားကုိ ေရြ ့လ်ားေစသည္မဟုတ္သည္ ့အတြက္ ေက်ာက္တံုး
မ်ား မည္သည္ ့ေရြ ့လ်ားႏွဳံးၿဖင္ ့ေရြ ့ေနႀကသည္ကုိ မည္သူမွ် မသိႀကေပ....

Speed is an unknown variable. Since these stones are rarely transported and nobody has witnessed the movement, the speeds the rocks travel at are not known. 


ဘူမိေဗဒပပညာရွင္ Jim McAllister ႏွင္ ့ Allen Agnew  တုိ ့ဟာ ၁၉၄၈ ခုနွစ္မွာ အဆုိပါ
ေက်ာက္တံုးမ်ားရဲ ့ေရြ ့လ်ားရာလမ္းေႀကာင္းကုိေရးဆဲြမွတ္တမ္းတင္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါသည္....
အေမရိကန္နုိင္ငံ အမ်ဴိးသားဥယ်ာဥ္ဌာနမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားကေနာက္
ပုိင္းမွာ ေက်ာက္တံုးေတြရဲ ့ေရြ ့လ်ားမွဳ လမ္းေႀကာင္းမ်ားကုိထပ္မံၿပီးမွတ္တမ္းတင္ခဲ ့ႀကသည္...
၎ေနာက္ Life မဂၢဇင္းႀကီးက အဆုိပါအေႀကာင္းအရာကုိ ဓါတ္ပံုမ်ားၿဖင္ ့ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္
ၿပခဲ ့သည္...အဆုိပါေက်ာက္တံုးမ်ား ေရြ ့လ်ားရၿခင္းအေႀကာင္းခန္ ့မွန္းေၿပာဆုိၿခင္းမ်ားအဆုိ
ပါအခ်ိန္မွ စတင္ခဲ ့သည္ဟုဆုိပါသည္.....မၿမင္နုိင္ေသာစြမ္းအားစုမ်ားကအဆုိပါေက်ာက္တံုး
မ်ားကိုေရြ ့လ်ားေအာင္ၿပဳလုပ္သည္ဟုဆုိသူမ်ားကဆုိသလုိ တစ္ၿခားရွင္းမၿပနုိင္ေသာအေႀကာင္း
ခ်င္းရာေၿဖရွင္းခ်က္မ်ားစြာလည္းေပၚထြက္လာခဲ ့ပါသည္.....Geologists Jim McAllister and Allen Agnew mapped the bedrock of the area in 1948 and made note of the tracks. Naturalists from the National Park Service later wrote more detailed descriptions and Life magazine featured a set of photographs from The Racetrack. Speculation about how the stones may move started at this time. Various explanations have been put forward over the years that have ranged from the supernatural to the very complex.
 


သုေတသနပညာရွင္မ်ားဟာ ေက်ာက္တုံုးတစ္ခ်ဴိ ့ကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ ့လာစမ္းသပ္ခဲ ့ႀက
ပါသည္...သူတုိ ့ေလ ့လာခဲ ့တဲ ့ေက်ာက္တံုး နွစ္ဆယ္ ့ငါးတံုးထဲက ဆယ္တံုးဟာ ပထမဦးဆံုး
ေဆာင္းရသီမွာ ေမရီအန္း (ေက်ာက္တံုးကုိနာမည္ေပးထားတာ ) Stone A အပါအ၀င္ အလ်ား
ေပ ၂၁၂ ေပအထိ ေရြ ့လ်ားခဲ ့ႀကပါသည္....
ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေလ ့လာခဲ ့တဲ ့ေဆာင္းရာသီေၿခာက္ခုထဲကႏွစ္ရာသီမွာေတာ ့ေက်ာက္တံုး
ေတြ ေရြ ့လ်ားတာကိုေတြ ့ရွိခဲ ့ရသည္...ေႏြရာသီမွာေတာ ့ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးမွ မေရြ ့လ်ား
ပါဘူး...ေဆာင္းရာသီမွာေတာင္မွေရြ ့တဲ ့ေက်ာက္တံုးရွိသလုိ လံုး၀မေရြ ့တဲ ့ေက်ာက္တံုးေတြ
လည္းရွိပါတယ္...
ခုႏွစ္ႏွစ္ႀကာ စူးစမ္းေလ ့လာသုေတသနၿပဳခဲ ့တဲ ့ေက်ာက္တံုးအလံုး ၃၀ မွာ ႏွစ္လံုးကလဲြလုိ ့
က်န္တဲ ့ေက်ာက္တံုးအားလံုး ေရြ ့လ်ားခဲ ့ပါတယ္တဲ ့....
၂  ့၅ လက္မ အခ်င္းရွိတဲ ့နန္စီလုိ ့အမည္ေပးထားတဲ ့ေက်ာက္တံုး stone H ကေတာ ့သုေတ
သနၿပဳ ေလ ့လာခဲ ့သမွ်ထဲမွာ အရြယ္အစားအေသးဆံုးပါပဲ...အေသးဆံုးမုိ ့သူဟာေရြ ့လ်ားမွဳ
စုစုေပါင္း ၈၆၀ ေပနဲ ့အမ်ားဆံုးၿဖစ္ခဲ ့တာပါ...ေဆာင္းတြင္းတစ္ခုမွာကုိ ၆၅၉ ေပနဲ ့တစ္ရာသီ
အတြင္း ေ၀းဆံုးေရြ ့လ်ားမွဳလည္းၿဖစ္ခဲ ့သည္ဟုဆုိပါသည္...
အႀကီးဆံုးေရြ ့ခဲ ့တဲ ့ေက်ာက္တံုးကေတာ ့ေပါင္ ရွစ္ဆယ္ ( ကီလုိ ၃၆ ) ေလးပါသတဲ ့....

Researches studied some stones for several years. Ten of the initial twenty-five stones moved in the first winter with Mary Ann (stone A) covering the longest distance at 212 feet (64.5 m). Two of the next six monitored winters also saw multiple stones move. No stones were confirmed to have moved in the summer and some winters none or only a few stones moved. In the end all but two of the thirty monitored stones moved during the seven year study. At 2.5 inches (6.5 cm) in diameter Nancy (stone H) was the smallest monitored stone. It also moved the longest cumulative distance, 860 feet (262 m), and the greatest single winter movement, 659 feet (201 m). The largest stone to move was 80 pounds (36 kg). 
 
ကယ္ရင္လုိ ့အမည္ေပးခဲ ့တဲ ့ေက်ာက္တံုး stone J ကေတာ ့၂၉ လက္မ ၁၉ လက္မ နဲ ့ ၂၀
လက္မ အတုိင္းအတာ ရွိတဲ ့ ဒုိလုိမုိက္ေက်ာက္အမ်ဴိးအစားၿဖစ္ၿပီး ခန္ ့မွန္းေခ် ေပါင္ ၇၀၀ ေလး
ပါတယ္...( ကီလုိ ၃၂၀ ေပါ ့ ) ....
သူ ့ကုိ ေလ ့လာခဲ ့တဲ ့အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ ့ ကယ္ရင္ ဟာလံုး၀ကုိမေရြ ့လ်ားခဲ ့ပါဘူးတဲ ့.....
သူ ့ရဲ ့ေပ၅၇၀ ေက်ာ္စြပ္ေႀကာင္းအေၿဖာင္ ့ႀကီးကေတာ ့ေတာင္ေပၚကေန ၿပဳတ္က်ခဲ ့စဥ္တံုးက
ၿဖစ္ေပၚခဲ ့တဲ ့အရွိန္ေႀကာင္ ့တစ္ခါတည္းေရြ ့လ်ားခဲ ့စဥ္တံုးကၿဖစ္ေပၚေစခဲ ့တာၿဖစ္နုိင္ပါတယ္...

Karen (stone J) is a 29 by 19 by 20 inch (74 by 48 by 51 cm) block of dolomite and weighs an estimated 700 pounds (about 320 kg). Perhaps not surprisingly Karen didn't move during the monitoring period. The stone may have created its 570 straight and old track from momentum gained from its initial fall onto the wet playa.


 

ၿပင္းထန္တဲ ့ေလတုိက္နွဳံးနဲ ့ ေရခဲတမွ်ေအးစက္မွဳဟာလည္း အခုလုိေက်ာက္တံုးေတြရဲ ့ ထူးဆန္း
အံ ့ႀသဖြယ္ရာ အလုိအေလ်ာက္ေရြ ့လ်ားေစမွဳရဲ ့ အေႀကာင္းတရားလုိ ့လည္းဆုိႀကပါေသးတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ အဲဒီယူဆခ်က္ဟာၿဖစ္နုိင္ေခ်သက္သက္ တစ္ခုမွ်သာၿဖစ္ပါတယ္.....
ေက်ာက္တံုးေတြေရြ ့လ်ားရတဲ ့တစ္ကယ္ ့အေႀကာင္းအရင္းကေတာ ့အခုထက္ထိ လွ်ဴိ  ့၀ွက္
စြာနဲ ့အသိခက္ေနတံုးပါပဲ...

Wind and ice both are the favored hypothesis for these mysterious sliding rocks. But as those are only hypothesises, we can say that the mystery remains...

ၿမက္ႏုႀကဳိက္တတ္လြန္းတဲ ့ႏြားအုိ....

Friday, October 30, 2009ဆိုမာလီနုိင္ငံမွ အသက္ ၁၁၂ ႏွစ္ရွိအဘုိးအုိတစ္ဦးဟာ သူ ့ထက္အသက္ ၉၅ ႏွစ္ ငယ္ေသာ
မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အႀကင္လင္မယားအၿဖစ္ေပါင္းသင္းရန္ လက္ထပ္ခဲ ့တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
ၿပီးေတာ ့သူက အဲဒီကေလးမေလးနဲ ့ သားသမီးမ်ားေတာင္ရခ်င္ပါေသးတယ္တဲ ့ဗ်ာ....
သူ ့အတြက္ကေတာ ့မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတာေပပဲလားမသိ....

အသက္ ၁၁၂ ႏွစ္ရွိၿပီလုိ ့ဆုိတဲ ့ အဘုိးႀကီး Ahmed Muhamed Dore  နဲ ့သူ ့ရဲ ့သတုိ ့သမီး
အသက္ ၁၇ ႏွစ္သာရွိေသးတဲ ့ေကာင္မေလးတုိ ့ရဲ ့မဂၤလာဧည္ ့ခံပဲြကုိ ဧည္ ့ပရိတ္သတ္ရာနဲ ့
ခ်ီၿပီးတက္ေရာက္အားေပးခဲ ့ႀကပါတယ္...

ဆုိမာလီနုိင္ငံ၊ အလယ္ပုိင္း ေဒသမွာၿပဳလုပ္တဲ ့ အဲဒီလက္ထပ္ပဲြမွာ ဇနီးမယား ငါးေယာက္နဲ ့
သားသမီး ၁၈ ေယာက္ ရွိၿပီၿဖစ္တဲ ့ အဘုိးႀကီးက သူရဲ ့ေနာက္ဆံုးဇနီး အသစ္စက္စက္ေလး
Safia Abdulleh  နဲ ့လည္း ေနာက္ထပ္ကေလးေတြရ ခ်င္ပါေသးတယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္....

” ဒီေန ့ဟာၿဖင္ ့ကြ်န္ေတာ္ ့ဘ၀ရဲ ့အိပ္မက္ေတြ တစ္ကယ္ၿဖစ္လာေအာင္ ထာ၀ရဘုရား
သခင္ ကကူညီေစာင္မခဲ ့ပါၿပီ....” လုိ ့သူက Galguduud မွာၿပဳလုပ္တဲ ့လက္ထပ္ပဲြ အခမ္း
အနားအၿပီးမွာေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

သတုိ ့သမီးရဲ ့မိသားစုကလည္း ေကာင္မေလးဟာ သူမရဲ ့ခင္ပြန္းနဲ ့ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပဲ ရွိေန
ပါတယ္လုိ ့ဆုိလုိက္ပါတယ္...
သူ ့အသက္အရြယ္နဲ ့ဆုိသူ ့ရဲ ့ေၿမး၊ ေလာက္သာရွိေသးတဲ ့မိန္းကေလးကို ယူထားတဲ ့အဘုိး
အုိက သူတုိ ့ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ ဆုိမာလီနုိင္ငံ တစ္ရြာတည္းမွာေနထုိင္သူေတြၿဖစ္ၿပီး သူ ့အေန
နဲ ့ ကေလးမေလးအရြယ္ေရာက္ေအာင္ ေစာင္ ့ဆုိင္းေနခဲ ့တာပါလုိ ့ ဆုိပါတယ္...
ေႀသာ္...ေႀကာင္ဖားႀကီးကသိပ္မစားခ်င္ရွာဘူး....

Guriceel ၿမဳိ ့မွာၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့အဆုိပါ လက္ထပ္ပဲြကေတာ ့ အာဖရိကတုိက္က နုိင္ငံတစ္ခုၿဖစ္
တဲ ့ဆုိမာလီ နုိင္ငံရဲ ့ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ ့ခ်ီတဲ ့ကာလအတြင္းမွာေတာ ့ပထမဦးဆံုးက်င္းပတဲ ့ အ
သက္အရြယ္ဒီေလာက္ကြာၿခားသူႏွစ္ဦးၿဖစ္တဲ ့ ကညာပ်ဴိနဲ ့ဇရာအုိတုိ ့ရဲ ့မဂၤလာပဲြၿဖစ္ပါတယ္....

”ကြ်န္ေတာ္သူမကုိ အတင္းအႀကပ္လက္ထပ္ခဲ ့တာ မဟုတ္ပါဘူး...ကြ်န္ေတာ္ သူမအေပၚ
ထားရွိတဲ ့ေမတၱာကုိ သူမနားလည္သေဘာေပါက္ယံုႀကည္လာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့မိန္းမ
က်မ္းေက်တဲ ့အေတြ ့အႀကံဳ ေတြအသံုးခ်ခဲ ့တာပါ...အဲဒါကုိ သူမ နားလည္ယံုႀကည္လုိ ့လက္
ထပ္ခဲ ့တာပါ....” အဘုိးအုိက ဘီဘီစီသတင္းဌာန ကိုေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...“
တယ္လည္းလာတဲ ့အဘုိးႀကီးပါလားေနာ္....

သူ ့ရဲ ့လက္ရွိဇနီးႏွစ္ေယာက္နဲ ့သားသမီးမ်ားကလည္း သူအခုလုိ မိန္းမငယ္ငယ္ေလး ထပ္
ယူတာကုိ သေဘာတူႀကပါတယ္...သတုိ ့သမီးရဲ ့မိဘေတြကလည္းသေဘာတူခဲ ့ႀကပါတယ္...
လုိ ့အဘုိးႀကီးကေၿပာပါတယ္...

ဆုိမာလီနုိင္ငံတြင္အရြယ္ေရာက္ၿပီးမိန္းမကေလးမ်ားကုိ အသက္အရြယ္ႀကီးသူ အမ်ဴိးသားမ်ား
ႏွင္ ့ထိမ္းၿမားလက္ထပ္ေလ ့ရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ ့သုိ ့ ေသခါနီးသက္ႀကားအုိ အဘုိးႀကီးႏွင္ ့
လက္ထပ္တာမ်ဴိးကေတာ ့ရွားပါတယ္တဲ ့....

အဘုိးအုိ Dore ဟာ အသက္ ၁၁၂ ႏွစ္ရွိၿပီလုိ ့ဆုိေပမယ္ ့ သူ ့မွာသက္ေသၿပစရာ အ
ေထာက္အထား ေမြးစာရင္းေတာ ့မရွိပါဘူး...
ယခုလက္ထပ္တဲ ့မိန္းကေလးဟာ အဘုိးအုိရဲ ့ဆဌမေၿမာက္ မယားၿဖစ္ၿပီး သူ ့ရဲ ့ဇနီး သံုး
ေယက္ ကေတာ ့ေသဆံုးသြားခဲ ့ၿပီးၿဖစ္ပါတယ္...

ဆုိမာလီနုိင္ငံမွာေတာ ့ အသက္ႀကီးသူအမ်ဴိးသားမ်ားႏွင္ ့ သူတုိ ့ႏွင္ ့စာလွ်င္ အလြန္အသက္
ငယ္ေသးသည္ ့မိန္းကေလးမ်ား လက္ထပ္ထိန္းၿမားၿခင္းဟာ ၿဖစ္ရုိးၿဖစ္စဥ္ပါပဲတဲ ့ဗ်ာ...

ကဲ...ဒီႏြားအုိႀကီးကေတာ ့ၿမက္ႏုႀကဳိက္တတ္လြန္းပါတယ္ဗ်ာ....
ကဲ...ကုိသားႀကီးေရ....
စိတ္ဓါတ္မက်နဲ ့ေနာ္.....ေကာင္မေလးေတြမ်ားအေၿဖမေပးယင္...
ဆုိမာလီကိုသာသြားဗ်ာ....

Somalian, 112, marries teenage girl 95 years his junior... and plans to have children.
Compared to Methuselah, he probably seemed a good catch.

Hundreds of people have attended the wedding of Ahmed Muhamed Dore, who says he is 112, and his bride, aged 17.

At the ceremony in central Somalia, Mr Dore - who already has 18 children by five wives - said he would like to have more with his new wife, Safia Abdulleh.

'Today God helped me realise my dream,' he said, after the wedding in the region of Galguduud.
The bride's family said she was 'happy with her new husband'.

Mr Dore said he and his bride - who is young enough to be his great-great-grand-daughter - were from the same village in Somalia and that he had waited for her to grow up to propose.

The marriage in the town of Guriceel is being described by Somalian historians as the first of its kind in the Horn of Africa nation for over a century.

'I didn't force her, but used my experience to convince her of my love; and then we agreed to marry,' Mr Dore was quoted by the BBC as saying.
He said his children and two other wives agreed to the marriage, as did Abdulle's parents.
The pair celebrated their marriage late Tuesday in central Somalia before hundreds of guests.

Somali adolescent girls are often married off to older men, but it is rare for a man as old as Dhore to marry a girl of Abdulle's age.
Dhore claims to be 112, but there is no way to verify the claim.

This marriage was his 6th; three of Dhore's wives have died.

Marriages between older men and girls many years younger than them are common in Somalia

Polygamy is widely practiced in predominantly Muslim Somalia.

အကယ္၍သာ....

Thursday, October 29, 2009ကဲ မႏွင္းေရ....
     တက္ဂ္ထားတဲ ့ပုိ ့ေလးေၿဖပါၿပီ...အကယ္၍သာကမာၻမ်ားပ်က္ခဲ ့ယင္တဲ ့...
     ကုိယ္ရည္ေသြးသလုိလည္းၿဖစ္မွာစုိးရေသးတယ္ဗ်ာ...
     ေရးဆုိေတာ ့လည္းေရးၿပီေပါ ့....

၁။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ရွိေနခ်င္လဲ..
ကြ်န္ေတာ္ ့ဘ၀ရဲ ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိ ၊ ကုိယ္ပုိင္တဲ ့ပစၥည္းေတြကို၊မိသားစုကုိ...
စတဲ ့စြဲလမ္းနုိင္တာေတြအားလံုးကုိ မစြဲလမ္းမိေအာင္သတိေပးနုိင္မယ္ ့ကြ်န္ေတာ္ႀကည္ညဳိတဲ ့
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြ၊ ( အမ်ားႀကီးမဟုတ္ပါ...တစ္ပါးဆုိယင္ေတာင္လံုေလာက္ပါၿပီ....)
ၿပီးေတာ ့ကြ်န္ေတာ္နဲ ့စိတ္သေဘာအယူခ်င္းတူမွ်တဲ ့ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ဆုိ
ယင္လည္းလံုေလာက္ပါၿပီ...
က်န္တာေတာ ့စဲြလမ္းနုိင္တဲ ့အရာ၊လူပုဂၢဳိလ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အနားမွာရွိမေနေစ
ခ်င္ပါ...ရွိေနခဲ ့မယ္ဆုိယင္လည္းတုိးတုိးတိတ္တိတ္နဲ ့ပဲရွိေနေစခ်င္ပါတယ္...။

၂။ဘာေတြခံစားေနရမလဲ..
က်န္းမာေရးေကာင္းေနမယ္ဆုိယင္ေတာ ့ဘာကိုမွ အထူးအေထြ ခံစားေနရမယ္ မထင္ဘူး...
ေသၿခင္္းသေဘာကုိေတြးေတာဆင္ၿခင္ေနမိမလားပဲ...ဒါမွမဟုတ္ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ ့သဘာ၀
တရားေတြကုိ အရွိအတုိင္းပဲ သတိေလးနဲ ့ဥာဏ္ေလးနဲ ့ကပ္ၿပီးသိေနခ်င္တယ္...။

၃။ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားမလဲ
ကုိယ္ ့ဘ၀ရဲ ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကုိ ကုိယ္ၿပဳခဲ ့တဲ ့ဒါန၊သီလေကာင္းမွဳေတြကုိႏွလံုးသြင္းၿပီးေနေစ
မလား၊ သတိပဌာန္ ဘာ၀နာနဲ ့ပဲ သတိကပ္ၿပီးေနမလား ဆုိတာကေတာ ့ အဲဒီအခ်ိန္မေရာက္
ခင္အထိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာကုိယ္ၿပဳခဲ ့တဲ ့ အလုပ္က စကားေၿပာမွာပါ...အခုအထိေတာ ့ဒါန၊သီလ
ၿပဳတာက ပုိမ်ားေနပါေသးတယ္...
အၿမတ္ဆံုးပန္းတုိင္ အတြက္ကေတာ ့သတိဦးစီးတဲ ့စိတ္အာရံုစူးစုိက္မွဳ အေလ ့အက်င္ ့တရား
ဆုိတာသေဘာေပါက္ထားေပမယ္ ့ အခ်ိန္ေပးၿပီးမလုပ္ၿဖစ္ေသးပါ...မလုပ္နုိင္ေသးပါ...
လုပ္နုိင္ေအာင္ေတာ ့ႀကဳိးစားရပါဦးမည္...


၄။ ၀မ္းနည္းမိမွာက
အဲဒီအခ်ိန္အထိ လားရာဂတိၿမဲတဲ ့အၿဖစ္၊ က်င္ ့ႀကံအားထုတ္နုိင္ေသာေခတ္မွာ လူၿဖစ္ခဲ ့လွ်က္နဲ ့
မႀကဳိးစား၊မက်င္ ့ႀကံ၊အားမထုတ္ခဲ ့ရတာကုိေပါ ့....ဒါကေလာကုတၱရာအပုိင္း...
ေလာကီပုိ္င္းကေတာ ့၀မ္းနည္းစရာသိပ္ရွိမယ္မထင္ပါ...
အားလံုးဟာအခ်ိန္တန္လွ်င္ ဒီလမ္းသြားရမွာမုိ ့ထူးၿပီးေတာ ့ ေတာ ့၀မ္းနည္းမိမယ္မထင္...
ဒါမွမဟုတ္....သံေယာဇဥ္အားလံုးကုိၿဖတ္ေတာက္နုိင္ေသးသူ မဟုတ္ခဲ ့ယင္ေတာ ့၀မ္းနည္းပူ
ေဆြးၿဖစ္မိဦးမွာပင္....


၅။ေၾကာက္လန္႔မိတာက..
ရဟႏ ၱာနဲ ့အနာဂမ္မၿဖစ္သေရြ ့ေႀကာက္လန္ ့တတ္ေသးတယ္ဆုိေတာ ့ ကုိယ္လည္းေႀကာက္လန္ ့
ေနမိဦးမွာပါ....တရားႏွလံုးမသြင္းေနခဲ ့ယင္ေပါ ့....

၆။ကုိယ္နဲ ့အတူေဆာင္ထားခ်င္တာ....ရွိေနခ်င္တာ...
ကိုယ္ ့ပတ္၀န္းက်င္နဲ ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ေနတဲ ့အရာအားလံုးကို သတိေလးနဲ ့သိေနနုိင္တဲ ့စိတ္
အေလ ့အက်င္ ့ေလးပါ...ၿဖစ္နုိင္ယင္ မဟာေဗာဓိၿမဳိင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ ့ဓမၼစာအုပ္အခ်ဴိ ့နဲ ့
ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ ့တရားေတာ္ အသံေတာ္တစ္ခ်ဴိ ့လည္းေနာက္ဆံုးအ
ခ်ိန္မွာ ဖတ္ရွဳ နာယူခ်င္ပါေသးတယ္...

၇။ဘာေတြမ်ားေရးမိေလမလဲ..
ဘာမွမေရးခ်င္ပါ...အဲဒီအတြက္ကုိလည္းစိတ္မေရာက္ေစခ်င္ပါ....

ဂ။ေတြးမိေတြးရာ အေတြး
သတိမရွိတဲ ့အခ်ိန္မွာေတာ ့ေတြးမိေတြးရာေတြေနမိမွာပါပဲ... ကုိယ္ကခ်စ္တဲ ့သူ...ကုိယ္ ့ကုိခ်စ္
တဲ့သူ...ကုိယ္ၿပဳထားခဲ ့တဲ ့ေကာင္းမွဳ၊မေကာင္းမွဳမ်ား...အို...စံုလုိ ့စံုလုိ ့... ေတြးမိေနမွာကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါပဲ...ဒါေပမယ္ ့အဲဒီအေတြးေတြကိုၿဖတ္ၿပစ္ရမယ္.....ပစၥဳပၸန္အခုိက္ေလးကိုပဲစိတ္ရွိေန
ေအာင္ႀကဳိးစားရမယ္....


၉။ဂုဏ္ယူခ်င္တာက

ေက်းဇူးရွင္မိခင္ႀကီးစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေတာင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ
ၿပဳစုလုပ္ေကြ်းနုိင္ခဲ ့ၿပီ...( သူကကိုယ္ ့ကုိၿပဳစုလုပ္ေကြ်းလာတာကႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးေလ...)

မိခင္ႀကီးအတြက္ အႏွဳိင္းမဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ၿခင္းအားၿဖင္ ့ သတိပဌာန္ ၀ိပႆနာတရားမ်ား ပြား
မ်ားအားထုတ္နုိင္ေအာင္ တုိက္တြန္းအားေပး၊ ပုိ ့ေဆာင္ကုသုိၿပဳနုိင္ခဲ ့ၿပီ...

မိခင္ႀကီးကိုယ္တုိင္ရဟန္းအမ ၿဖစ္ေအာင္မိမိ ကုိယ္တုိင္ရဟန္းေဘာင္သုိ ့၀င္ေရာက္ခဲ ့ေပး
ၿပီးၿပီ...အႏွဳိင္းမဲ ့သာသနာေတာ္အတြက္ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေတာင္ တစ္စံုတစ္ရာ ပြားမ်ားက်င္ ့ႀကံ
အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းခဲ ့ၿပီ...ဒါန၊သီလ၊ဘာ၀နာ....
အၿမတ္ဆံုးေသာ အႏွဳိင္းမဲ ့ဓမၼအလွဴ ၊ လူမွဳေရးအကူ...လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ၊ လူသားမ်ားစြာအ
တြက္ ....
ကြ်န္ေတာ္ ့အသက္အရြယ္နွင္ ့စာလွ်င္....အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ ့ေက်နပ္ဖြယ္ရာ
ေကာင္းမွဳမ်ားၿပဳခဲ ့ေပၿပီ....
သာသနာေရး၊ဘာသာေရး၊ေလာကီေလာကုတၱ ႏွစ္ၿဖာေသာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ သိၿမင္ၿပန္ ့
ပြားေအာင္ႀကဳိးစားခဲ ့ၿပီ....
စသည္...စသည္....
ေသခ်ာတာကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ဟာကမာၻေၿမႀကီးအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးႀကီးတစ္ခုၿဖစ္မေနခဲ ့
တာပါပဲ...


၁၀။ရွာႀကံေျဖသိမ့္မိတာက
သာသနာေတာ္ထြန္းကားတဲ ့ေခတ္နဲ ့ေတြ ့ခဲ ့ရတယ္...အက်င္ ့သီလ၊ ပညာဥာဏ္ေတြနဲ ့
ၿပည္ ့စံုတဲ ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြကုိ ဖူးေတြ ့ဆည္းကပ္ခဲ ့ရတယ္...( ဆရာေတာ္ဘုရား
ႀကီးမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ေရာ) ဓမၼစာေပ၊ တရားအသံေတာ္မ်ားႏွင္ ့ပါ ႀကည္ညဳိဆည္းကပ္နုိင္ခဲ့
တယ္...
မေကာင္းမွဳေတြၿပဳခဲ ့တာရွိေပမယ္ ့လည္း ငရဲကုိတုိက္ရုိက္၊ေသခ်ာေပါက္သြားနုိင္တဲ ့ ပဥၥာ
နႏၵိယ ကံ ( အမိ၊အဖ သတ္တဲ ့ကံ ၊ ၿမတ္စြာဘုရားကုိေသြးစိမ္းတည္ေစတဲ ့ကံ ၊ သံဃာ သင္း
ခဲြတဲ ့ကံ ၊  နိယတမိစာၦဒိဌိ ယူတဲ ့ကံ ) ေတြ မွလြတ္ တဲ ့အတြက္ အင္မတန္မွဆုိး၀ါးတဲ ့ဘ၀
ကုိမေရာက္နုိင္ဘူးလုိ ့ ယံုႀကည္ေၿဖသိမ္ ့နုိင္တယ္...

အဲဒီအတြက္ အေနၿမတ္ခဲ ့တယ္...

၁၁။က်ဴးရင့္ခ်င္တဲ့ ဥဒါန္း
မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္အၿဖစ္ကေန စစ္မွန္တဲ ့ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ ့
တယ္၊ အစမထင္လည္ပတ္ေနတဲ ့သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ကင္းရာကင္းေႀကာင္းလမ္းစေကာင္း
ကို စတင္ေၿခလွမ္း ခဲ ့ရၿပီ....
ကံလမ္းေပၚေလွ်ာက္လူတစ္ေယာက္ အၿဖစ္မွသည္ ဥာဏ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္ လူတစ္ေယာက္
အၿဖစ္သုိ ့ေရာက္ရွိခဲ ့ရၿပီ...
ဒီထက္၀မ္းသာစရာ ကား.....
မရွိနုိင္ေတာ ့ၿပီ....


ႀကြား၀ါလုိၿခင္းအလ်င္းမရွိပါၿပီ.....
ေရးဆုိလုိ ့ေရးလုိက္ရပါၿပီ....
အၿမင္မေတာ္အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ ့ယင္ခြင္ ့လႊတ္ေစလိုပါတယ္...
ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ ့တရားေတြ ့ႀကပါေစေသာ္၀္....

ကမာၻပ်က္မည္ ့ေကာလာဟလ

Wednesday, October 28, 2009
ဒူဘုိင္းမွ နာမည္ေက်ာ္ ဘေလာ ့ဂါမိတ္ေဆြ လွ်ဴိ  ့၀ွက္ေသာႏွင္းက တက္ဂ္ပါတယ္...
ကမာၻႀကီးပ်က္ခဲ ့မယ္ဆုိယင္....တဲ ့

ဘေလာ ့ဂ္ေတြေပၚမွာေတာ ့သူမ်ားေတြေၿပာေန၊ေရးေနႀကတာေတြ ့ဖူးပါတယ္...
၂၀၁၂ မွာ ကမာၻပ်က္မယ္၊ ဘာၿဖစ္မယ္၊ ညာၿဖစ္မယ္နဲ ့.....

ဒါနဲ ့ကုိယ္ကုိးကြယ္ယံုႀကည္တဲ ့ဘာသာတရားကဒီအေႀကာင္းနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီးဘယ္လုိ
မ်ားေဟာထား၊ေၿပာထားတာေတြမ်ားရွိ သလဲလုိ ့ေလ ့လာႀကည္ ့လုိက္ေတာ ့ဒီလုိ
ကမာၻပ်က္တာနဲ ့ပါတ္သက္တာေလးေတြေတြ ့ရလုိ ့ ဒီတက္ဂ္ထားတာေလးမေၿပာခင္ဗဟုသုတ
အေနနဲ ့အရင္ၿပန္ေၿပာခ်င္ပါေသးတယ္...

အခုလုိပဲ ကမာၻႀကီးပ်က္ေတာ ့မယ္တုိ ့၊ ဘာတုိ ့ဆုိၿပီးမၿဖစ္ေသးတာေတြၿဖစ္ေတာ ့မယ္ ့အ
ေႀကာင္းသတင္းစကားေတြကုိ တစ္ဦးစႏွစ္ဦးစကေန လူအမ်ားစုေပါင္းၿပီးေၿပာဆုိႀကတာကုိ
ေကာလာဟလ လုိ ့ေခၚပါတယ္...
တစ္ကယ္အမွန္ၿဖစ္ေပၚလာမယ္ ့အရာေတြရွိသလုိ ဟုတ္မလုိလုိနဲ ့ၿဖစ္မလာတာေတြလည္း
ရွိသေပါ ့...ဒါကအရပ္ထဲကေကာလာဟလ ေပါ ့...( အရပ္စကားနဲ ့ေၿပာယင္ေကာလဟာလ
လုိ ့အမ်ားစုက ဆုိႀကပါတယ္...)

အဲဒီေကာလာဟလ ကလည္းငါးမ်ဴိးေတာင္ရွိဆုိပဲ....
(၁) ကပၸေကာလာဟလ
      ကမာၻပ်က္မည္ ့ေကာလာဟလ

(၂) စကၠဝတၱိေကာလာဟလ
      စႀက၀ေတးမင္းေပၚေပါက္လာမည္ ့ေကာလာဟလ

(၃)ဗုဒၶေကာလာဟလ
     ၿမတ္စြာဘုရားပြင္ ့ထြန္းေပၚေပါက္လာမည္ ့ ( ဘုရားၿဖစ္ေအာင္က်င္ ့ႀကံအားထုတ္မည္ ့သူ
     ေပၚေပါက္လာမည္ ့) ေကာလာဟလ

(၄)မဂၤလေကာလာဟလ
    (ပရိတ္ႀကီး ၁၁ သုတ္ထဲက ) မဂၤလသုတၱန္ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ ႀကဳိတင္ၿပီးၿဖစ္ေပၚေသာ
     ဘယ္အရာကမဂၤလာရွိတယ္...စသည္ၿဖင္ ့ေၿပာဆုိႀကေသာ ေကာလာဟလ

(၅)ေမာေနယ်ေကာလာဟလ
     က်င္ ့နုိင္ခဲ ေသာ ဘုရားသာသနာတြင္၊က်င္ ့နုိင္ခဲေသာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သုိ ့မ်က္ေမွာက္ၿပဳေစ
     နုိင္ေသာအက်င္ ့တရား ေကာလာဟလ

             တုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္....

ဒီေနရာမွာေတာ ့ ကမာၻပ်က္မယ္ ့အေႀကာင္းမုိ ့ ကမာၻႀကီးတစ္ကယ္ပဲပ်က္ေတာ ့မည္ေလာ...
ကမာၻတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာတည္တံ ့သလဲဆုိတာေလးကိုပဲ ဗဟုသုတအၿဖစ္ၿပန္
လည္တင္ၿပခ်င္ပါတယ္...
အခုလက္ရွိ ကမာၻကို ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားအရ ဘဒၵ ကမာၻလုိ ့ေခၚပါတယ္....
ဗုဒၶဘုရားငါးဆူပြင္ ့မယ္ ့ကမာၻေပါ ့....
အခုထက္ထိ ဘုရားေပါင္းေလးဆူပြင္ ့ခဲ ့၊ ၿဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ ့ၿပီးတာမုိ ့ေနာက္ထပ္ ဗုဒၶဘုရား
တစ္ဆူ ( အရိေမတၱိယ် ဘုရား ) ပြင္ ့ထြန္းေပၚေပါက္ဖုိ ့က်န္ပါေသးတယ္...
အဲဒီအတြက္ ဒီကမာၻႀကီးဟာလံုး၀ ကုိပ်က္စီးသြားဖုိ ့မရွိပါ....
လူအေၿမာက္အမ်ား ေသေႀကပ်က္စီးမယ္ ့ သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရယ္ေတြ၊ စစ္ပဲြေတြ၊ ေရာဂါေဘး
အႏ ၱရာယ္ေတြ၊ အငတ္ေဘးေတြေတာ ့ၿဖစ္မွာပါ...သုိ ့ေသာ္ သက္ရွိလူသား၊တိရိစာၦန္ေတြ တစ္
ဦးတစ္ေယာက္မွ်မက်န္ရေအာင္ အလံုးစံုပ်က္စီးၿခင္းကေတာ ့မၿဖစ္နုိင္ေသးပါဘူး...

ကြ်န္ေတာ္ ့အထင္ေတာ ့လူေတြရဲ ့ကုိယ္က်င္ ့သီလေတြ အႀကီးအက်ယ္ခ်ဴိးေဖာက္ႀကတဲ ့အခါ၊
ကာမဂုဏ္အာရံုေတြကုိ အလြန္အမင္း၊အႀကီးအက်ယ္ မွားမွားယြင္းယြင္းခံစားသံုးေဆာင္ႀကတဲ့
အခါ၊ေမတၱာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ စတဲ ့ ၿဗဟၼစုိ တရားေတြအႀကီးအက်ယ္ေခါင္းပါးလာတဲ ့
အခါေတြမွာ လူေတြသံေ၀ဂတရားေတြရေစဖုိ ့ဒီလုိေကာလာဟလ ေတြေပၚေပါက္လာရတယ္
လုိ ့ပဲထင္ပါတယ္...

ကဲ....
ကမာၻပ်က္မယ္ ့ေကာလာဟလအေႀကာင္းေလး ပါဠိေတာ္ဘာသာၿပန္ကေတာ ့ဒီလုိဆုိထားပါတယ္...

ကပၸေကာလာဟလ

ကမ ၻာၾကီး ပ်က္ေတာ့မည္ဟု အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ျခင္းကို ကပၸေကာလာဟလဟူ၍ေခၚဆို၏။
ကမ ၻာပ်က္လုနီးလာေသာ အခါ မပ်က္မီႏွစ္ေပါင္းတသိန္းက ၾကိဳတင္၍ ေလာကဗ်ဴဟာ အမည္ရွိ
ေသာကာမာဝစရနတ္တို႔သည္ နီၿမန္းေသာအဝတ္တို႔ကို ဝတ္ဆင္ၾကျပီးလွ်င္ ဆံပင္ကိုဖားယားခ်
ကုန္၍ ငိုယိုေသာမ်က္ႏွာမွ မ်က္ရည္တို႔ကို သုတ္ကာသုတ္ကာအလြန္မသက္သာေသာ အသြင္အ
ျပင္ အျခင္းအရာတို႔ျဖင့္ လူတို႔သြားလာရာ ခရီးလမ္းတို႔၌ လွည့္လည္ၾကကုန္လွ်က္---
အခ်င္းတို႔….
ဤႏွစ္မွစ၍ေနာက္ အႏွစ္တသိန္းလြန္ေသာ အခါ၌ ဤကမ ၻာေလာကၾကီးသည္ပ်က္စီးေတာ့ေပမည္၊
မဟာသမုဒၵရာ သည္ ခန္းေျခာက္ေတာ့မည္၊မဟာသမုဒၵရာသည္လည္းေျခာက္ခန္းေတာ့မည္၊
ပထ၀ီေျမၾကီးသည္၎၊ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းသည္ ၎၊ဤအလံုးစုံတို႔သည္(မီးဖ်က္မည့္ကမ ၻာျဖစ္လွ်င္)
မီးေလာင္၍ပ်က္စီးကုန္လိမ့္မည္၊(ေရဖ်က္မည့္ကမ ၻာျဖစ္လွ်င္)ေရလႊမ္းမိုး၍ ပ်က္စီးကုန္လိမ့္မည္၊
(ေလဖ်က္မည့္ကမ ၻာျဖစ္လွ်င္)ေလျပင္းေလၾကမ္းတိုက္ခတ္၍ ပ်က္စီးကုန္လိမ့္မည္၊ျမင္းမိုရ္ သမုဒၵရာ
တို႔၏ တည္ရာ ဤမဟာပထဝီေျမၾကီးမွသည္ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္ ဤကမ ၻာေလာကၾကီး ပ်က္စီးလိမ့္မည္၊

အိုအခ်င္းတို႔…
သင္တို႔ သည္ ေမတၱာတရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊ကရုဏာတရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊မုဒိတာ
တရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့၊ ဥေပကၡာျဗဟၼစိုရ္ တရားကိုပြားမ်ားၾကကုန္ေလာ့။အမိ အဖတို႔ကို
ရိုေသစြာ ျပဳစုလုပ္ေၾကြးၾကကုန္ေလာ့၊သက္ၾကီးသူအို ရိုေသထိုက္သူတို႔ကို ရိုေသၾကကုန္ေလာ့၊
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ အစဥ္ႏိႈးၾကားၾကကုန္ေလာ့၊မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္…. ဟူ၍ အႏွံ႔အျပား
လူအေပါင္းတို႔ၾကားသိေလာက္ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏၊ဤသို႔ေၾကြးေၾကာ္သည္ကို အေၾကာင္း
အစျပဴ၍ ကမ ၻာၾကီးပ်က္ေတာ့မည္တဲ့…ကမ ၻာၾကီးပ်က္ေတာ့မည္တဲ့ ဟူ၍ လူအမ်ားစုရံုးကာ
ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ေျပာဆိုၾကျခင္းကို ကပၸေကာလာဟလ
ဟူ၍ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ကမာၻပ်က္မယ္ ့ေကာလာဟလေတာ ့သိရၿပီ....
ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေနထုိင္ရာဒီကမာၻႀကီးဘယ္ေလာက္သက္တမ္းရွည္သလဲ၊ရွည္မလဲဆုိတာကုိေရာ
ထုိထုိပါဠိေတာ္မ်ားမွာဘယ္လုိေၿပာထားသလဲဆုိေတာ ့....

ပဗၺတသုတ္ -

သာဝတၴိျပည္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊
ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာ ဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္
တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား...

''အရွင္္ဘုရား ကမၻာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ရွည္ပါသနည္း'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ကမၻာသည္ ရွည္လ်ားလွ၏၊ ထိုကမ ၻာကို ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္တို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္အရာတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္အေထာင္တို႔'' ဟူ၍
လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ႏွစ္အသိန္းတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္ဟု
မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အရွင္ဘုရား ဥပမာကို ျပဳျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏ေလာဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ''ရဟန္း
တတ္ေကာင္း၏'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္း ဥပမာေသာ္ကား
မကြဲမျပတ္ေသာ အေခါင္းမရွိေသာ တစ္ခဲနက္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးသည္
အလ်ားအားျဖင့္ တစ္ယူဇနာ အနံအားျဖင့္ တစ္ယူဇနာ အေစာက္အားျဖင့္
တစ္ယူဇနာ ရွိ၏၊ ထို ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကို ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္တစ္ရာ အႏွစ္
တစ္ရာ လြန္ေသာအခါ၌ ကာသိတိုင္းျဖစ္ အဝတ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ႀကိမ္သာ
ပြတ္တိုက္ရာ၏၊ ရဟန္း ထိုေက်ာက္ေတာင္ႀကီးသည္ ဤလုံ႔လျဖင့္ လ်င္စြာသာလွ်င္
ကုန္ျခင္းဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ ကမၻာသည္ ကုန္ျခင္းဆံုးျခင္းသို႔ မေရာက္ရာ။

ရဟန္း ကမၻာသည္ ဤသို႔ ရွည္လွစြာ၏၊ ရဟန္း ဤသို႔ ရွည္လ်ားလွေသာ ကမၻာတို႔၏
''တစ္ခုေသာကမၻာ'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္၊ ''ကမၻာတစ္ရာ'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္၊ ''ကမၻာ
တစ္ေထာင္'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္၊ ''ကမၻာတစ္သိန္း'' ဟူ၍ မေျပာဆိုအပ္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း-
ရဟန္း ဤသံသရာ၏အစကို မသိႏိုင္၊ ေရွ႕အစြန္းသည္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ
သခၤါရတို႔၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ သင့္လွသည္ သာလွ်င္တည္း၊ တပ္ျခင္း ကင္းျခင္းငွါ သင့္လွသည္
သာလွ်င္တည္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွသည္ သာလွ်င္တည္းဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 128

၅ - ပဗၺတသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။


ဒါကေတာ ့လက္ရွိကမာၻႀကီးရဲ ့အေႀကာင္းေပါ ့....
ဒီလက္ရွိကမာၻႀကီးမတုိင္မီကလည္း တစ္ၿခားကမာၻေတြလည္းရွိခဲ ့ေသးသလုိ၊ ဒီကမာၻႀကီးပ်က္စီး
ၿပီးသြားယင္လည္းေနာက္ကမာၻအသစ္ေတြေပၚလာဦးမွာပါပဲ...ဤသို ့ၿဖစ္လာလုိက္၊ပ်က္သြားလုိက္
သည္ကုိပင္လွ်င္၊ ဘ၀ေတြအႀကိမ္ႀကိမ္ၿဖစ္ေနရသည္ကုိပင္လွ်င္ သံသရာဟုေခၚရသည္ မဟုတ္ပါ
လား....
ကဲ...
ႀကဳံႀကဳိက္လုိ ့တစ္ဆက္တည္းပဲ ကုန္လြန္ပ်က္သုန္းခဲ ့ၿပီးေသာကမာၻမ်ားအေႀကာင္းလဲ ေလာက
ဗဟုသုတ၊ ဓမၼဗဟုသုတအၿဖစ္ဖတ္လုိက္ပါဦး...

သာဝကသုတ္


သာဝတၴိျပည္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊
ထိုအခါ၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ''အသွ်င္ဘုရား ေရွး၌ ေက်ာ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားပါကုန္သနည္း''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ေက်ာ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ထိုလြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမၻာတို႔ကို ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာတို႔'' ဟူ၍ လည္း
ေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာအရာတို႔''ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ် ေသာ ကမၻာအေထာင္တို႔'' ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမၻာအသိန္း'' တို႔ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေရတြက္ ျခင္းငွါ မလြယ္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာကို ျပဳျခင္းငွါ တတ္ေကာင္းပါ၏ေလာဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ ''ရဟန္းတို႔
တတ္ေကာင္း၏'' ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌
အႏွစ္ တစ္ရာ အသက္တမ္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ တပည့္
'သာဝက' ေလးေယာက္တို႔သည္ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ကမ ၻာကပ္ေပါင္းတစ္သိန္း ကမ ၻာကပ္ေပါင္း
တစ္သိန္းကို ေအာက္ေမ့ကုန္ရာ၏၊ ထိုသို႔ ေအာက္ေမ့စဥ္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္တမ္း ရွိသည္
ျဖစ္၍ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္ကုန္ေသာ ဤတပည့္ 'သာဝက' ေလးေယာက္တို႔သည္
အႏွစ္တစ္ရာ ကို လြန္ေသာအခါ၌ ေသျခင္းကို ျပဳကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတပည့္ 'သာဝက' ေလးေယာက္တို႔သည္ ကမ ၻာတို႔ကို ကုန္ေအာင္ မေအာင့္ေမ့ႏိုင္သည္သာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ေက်ာ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ကမ ၻာတို႔သည္ ဤသို႔ မ်ားလွကုန္၏၊ ထိုကမ ၻာတို႔ကို
''ဤမွ်ေသာ ကမ ၻာတို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမ ၻာ အရာတို႔''ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊
''ဤမွ်ေသာ ကမ ၻာအေထာင္တို႔'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ''ဤမွ်ေသာ ကမ ၻာအသိန္းတို႔'' ဟူ၍
လည္းေကာင္း ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္ကုန္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း-
ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။
လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွသည္သာလွ်င္တည္း ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ 130

၇ - သာဝကသုတ္၊ ပဌမဝဂ္၊ နိဒါနဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္။

ကဲ...ဒါေတြကေတာ ့ကမာၻႀကီးပ်က္မွာနဲ ့ဆုိင္တဲ ့ဗဟုသုတေတြပဲေပါ ့...
အထက္ပါဗဟုသုတမ်ားကုိ ဆရာေလးတစ္ပါးရဲ ့သုခကာမိဘေလာ ့  နဲ ့ ဆရာေတာ္
ဦးေလာကနာထရဲ ့ဓမၼစာမ်က္ႏွာမ်ား မွရယူၿပီးၿပန္လည္တင္ၿပပါတယ္...

ေလာကသုတ၊ ဓမၼသုတ မ်ားတုိးတက္ပြားမ်ားနုိ္င္ပါေစ...


       

ကုသႀကဦးမလား...တရုတ္ရုိးရာေဆးကုနည္းတစ္ဖံု...
မိတ္ေဆြ ....
သင္ေနမေကာင္းၿဖစ္ေနပါသလား...
ေအာက္ပါဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ေဖာ္ၿပထားေသာနည္းၿဖင္ ့ကုသလုိက္ပါက သင္ ့ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား
သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ္ ့မယ္...

တရုတ္နုိင္ငံက ေနမေကာင္းၿဖစ္သူကုိကုသေပးတဲ ့၇ုိးရာေဆးကုသနည္းတစ္မ်ဴိးပါတဲ ့...

ေရာဂါပုိးေတာ ့မသိ...လူကေတာ ့မေသ ့တစ္ေသ ခံစားရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္...

ဖ်ားရဲယင္ဖ်ားႀကည္ ့...ဦးတရုတ္ႀကီးရွိတယ္...

မဟုတ္တရုတ္ ဆုိတဲ ့စကားလံုးနဲ ့ တစ္ကယ္ကုိပဲလုိက္ဖက္ပါေပတယ္...
သူ ့လုိသာဆုိ လက္ရွိေဆးသိပၸပညာရွင္ေတြ ထမင္းငတ္ကုန္မယ္...ေဆးပစၥည္းအစံု...အမယ္စံုၿဖင္ ့.....
တရုတ္တုိင္းရင္းသမားေတာ္ႀကီး ဦးလူရႊီး...လူနာေစာင္ ့ေမွ်ာ္ေနစဥ္....

ဆရာ ့ရဲ ့ကုခ်က္က ပလင္းခံြ၊ဘူးခြံေတြနဲ ့ ေရာဂါပုိးေတြကုိ
ေက်ာဘက္ကေနစုပ္ယူနည္းပါပဲ...
ပလတ္စတစ္ဗူးခြံ၊ ပုလင္းခြံနဲ ့ ၀ါးက်ည္ေတာက္ပါမက်န္ အခြံလြတ္မွန္သမွ်အကုန္သံုးတဲ ့...
အခြံလြတ္ ေဆးနည္းေပါ ့....
ပုလင္းမ်ားဖယ္လုိက္ေသာအခါ...အကြင္းမ်ားတစ္ကယ္ေပၚေပါက္လာ...
သုမနေက်ာမွာေတာ ့ဒဏ္ရာမ်ားနဲ ့ေပါ ့....
ေလဟာနယ္ပုလင္းလြတ္နဲ ့တင္ မသက္သာေသးဘူးဆုိယင္...
ေက်ာၿပင္ကုိ မီးတင္ၿပီးေတာ ့ပါမီးရွဳိ  ့ၿပီး ကုသေပးတယ္...ဦးတရုတ္ႀကီးေမတၱာေ၀တယ္...လူနာေတြ မီးေလာင္ပါေစ....
ဖ်ားရဲယင္ဖ်ားႀကည္ ့...ဦးတရုတ္ႀကီးရွိတယ္..


Desperate farmers sell wives to pay debts in rural India

Monday, October 26, 2009

 ခ်စ္တီးကုလားကုိမယားေပး၍အေႀကြးဆပ္ရ


အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ ဥတၱရာပရာေဒ ့ရွ္ ၿပည္နယ္ႏွင္ ့ မတၱရာပရာေဒ ့ရွိ ၿပည္နယ္ တုိ ့တည္ရွိေသာ
Bundelkhand ေဒသႀကီးတြင္ မုိးေခါင္ေရရွားမွဳေႀကာင္ ့စုိက္ပ်ဴိးသီးနွံမ်ားမၿဖစ္ထြန္းပဲ အေႀကြး
မ်ားၿပန္မဆပ္နုိင္သၿဖင္ ့လယ္သမားမ်ားမွာ ႀကံရာမရၿဖစ္ေနႀကရသည္ဟုဆုိသည္...

ယခုကဲ ့သုိ ့ရာသီဥတုဆုိး၀ါးၿပီးစပါးဆန္ေရၿပတ္လတ္သည္ ့ႏွစ္ကုိ ဆက္လက္ အသက္ရွင္နုိင္ရန္
လယ္သမ်ားအမ်ားစုကေတာ ့ ” ပုိက္ဆံ၀ါလား ” ဟု ဟင္ဒီဘာသာၿဖင္ ့ေငြေႀကးခ်မ္းသာႀကြယ္
၀သူမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရသူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ႀကရ၊ ေငြတုိးေခ်းႀကရေလသည္...( ပုိက္ဆံဆုိတဲ ့
စကားဟာ ဟင္ဒီဘာသာကဆင္းသက္လာတာ အခုမွပဲ သိေတာ ့တယ္ဗ်ာ...)
အစုိးရထံမွာတရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားၿခင္းမရွိတဲ ့အဆုိပါ ေငြတုိးေခ်းစားသူေတြရဲ ့အတုိးႏွဳံးက
ေတာ ့ေႀကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားၿပားပါတယ္လုိ ့လယ္သမားမ်ားကဆုိပါတယ္....

အတုိးေတြမ်ားလာၿပီဆုိယင္ေတာ ့ ေငြေခ်းတဲ ့သူေဌးေတြကၿပန္ဆပ္ဖုိ ့ ေတာင္းဆုိပါေတာ ့တယ္...
အဲဒီအခါၿပန္မဆပ္နုိင္တဲ ့ လယ္သမားတစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့အဲဒီေငြေတြအတြက္ တစ္သက္လံုး သူတုိ ့
ေႀကြးရွင္ ဆီမွာအလုပ္လုပ္ၿပီးဆပ္ႀကရပါတယ္...

တစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့မုိးကမရြာ၊ ေရကမရမုိ ့စုိက္ပ်ဴိးထားတာေတြ မေအာင္ၿမင္လုိ ့ေငြၿပန္မဆပ္နုိင္တာ
ေႀကာင္ ့ အေႀကြးရွင္ေတြေတာင္း သမွ် ေပးရပါတယ္တဲ ့...

အဆုိပါအေႀကြးရွင္သူေဌးေတာင္းတဲ ့အထဲမွာ လယ္သမားေတြရဲ ့ဇနီးမယားေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္တဲ ့....
ဟုိးတံုးကၿမန္မာနုိင္ငံကုိအဂၤလိပ္ေတြအုပ္ခ်ဴပ္ခဲ ့စဥ္ကေၿပာခဲ ့ဖူးတဲ ့ ခ်စ္တီးကုလားက အေႀကြးနဲ ့
သိမ္းတယ္ဆုိတဲ ့စကားဟာ အခုထက္ထိ အိႏၵိယမွာ ရွိေနတုံုးပါပဲ....


” အဲဒီလုိ လင္ကအေႀကြးမဆပ္နုိင္လုိ ့မယားကုိ သိမ္းပုိက္တဲ ့အၿဖစ္အပ်က္ဟာ အခုအထိတစ္ကယ္
ကုိရွိေနပါေသးတယ္...” လုိ ့အမည္မေဖာ္လုိသူ လယ္သမားတစ္ဦးရဲ ့ဇနီးကေၿပာၿပပါတယ္....
သူမကုိ အေႀကြးရွင္ခ်စ္တီးသူေဌးက သူမရဲ ့ေယာက်ာၤးဆီကေန ၀ယ္ယူခဲ ့တာ ( အေႀကြးနဲ ့သိမ္း
ခဲ ့တာ )  ပါတဲ ့...
ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကာေအာင္ အဲဒီ လူ ( ခ်စ္တီး ) ဟာသူမကုိ သူနဲ ့အတင္းအႀကပ္ အတူေနေစခဲ ့
ပါတယ္...အဲဒီေနာက္သူမရဲ ့အၿဖစ္အပ်က္ကုိ လူေတြသိသြားတဲ ့အခါမွာ သူမဟာရဲစခန္းကုိတုိင္
ႀကားခဲ ့တဲ ့တုိင္ႀကားခ်က္ကုိ ၿပန္ရုပ္သိမ္းၿပီး သူမရဲ ့ေယာက်ာၤးကလည္း သူမကုိၿပန္ေခၚသြားခဲ ့
ပါတယ္...

အိႏၵိယနုိင္ငံမွာေတာ ့ အမ်ဴိးသမီးေတြကုိ အနုိင္က်င္ ့ေခါင္းပံုၿဖတ္၊ အၿမတ္ထုတ္ႀကတာ အစဥ္
အဆက္ကိုၿဖစ္ေနခဲ ့ပါၿပီလုိ ့အိႏၵိယနုိင္ငံ လူမွဳဘ၀ သုေတသနဗဟု ဌာနက ရန္ဂ်နာကုမာရီ
ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

မခံနုိင္လုိ ့သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတြထံကုိ တရားစြဲ ဆုိခဲ ့ယင္လည္း အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးေတြ
ကုိ အားေပးေထာက္ခံသူက အနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္လုိ ့သူမက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


အဲဒီအေႀကာင္းဗီဒီယုိကလစ္ေလးလည္းႀကည္ ့နုိင္ပါေသးတယ္....

မူရင္းသတင္းကေတာ ့ဒီလုိပါ....

In the region of Bundelkhand, spanning the two northern Indian states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, drought, debt and desperation have pushed people to extremes. To survive the bad years, some farmers say they turn to the "Paisawalla" -- Hindi for the rich man who lends money. Farmers say the loans from these unofficial lenders usually come with very high interest.
When the interest mounts up, lenders demand payment. Some farmers work as bonded laborers for a lifetime to pay off their debts. Others here say because of years of little rain and bad harvests they are forced to give money lenders whatever they ask for. Sometimes that includes their wives.
"It happens sometimes when somebody borrows money," says a farmer's wife who did not want to be identified. She should know, considering what police say she told them. She said a rich man bought her from her husband. "He did buy me," she says. "That's why he told me he bought me." For 30 days she says the man forced her to live with him. When her case drew public attention, she retracted her police report and her husband took her back.

Ranjana Kumari with India's Centre for Social Research says the exploitation of women is common in the region. And, she says, there is little support for women in India who have the courage to file a case with authorities.

၀ဋ္ႏွင္ ့ႀကမၼာမမွီပါခဲ ့....

Spider girls
ကြ်န္မတုိ ့အၿပင္ကုိထြက္ခဲတယ္ရွင္ ့.....အၿပင္ထြက္ရမွာေႀကာက္တယ္...
We don't go out much , we get nervous...
cojoined twins Ganga and  Jamuna
ဆပ္ကပ္ၿပပဲြၿဖင္ ့၀င္ေငြရွာရတယ္ .....
Money-spinners ... sisters perform in circus actအိႏၵိယနုိင္ငံမွ ရင္ၿခင္းဆက္ အမႊာညီအစ္မမ်ားၿဖစ္ေသာ ဂဂၤါႏွင္ ့ယမုနာ ( ၿမစ္ေတြကုိအမွီၿပဳၿပီး
နာမည္ေပးထားတာ ) တုိ ့ဟာ သူမတုိ ့မိသားစု ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္နုိင္ေရးအတြက္ ပင္ ့ကူညီ
အစ္မမ်ား၏ အထူးအဆန္းၿပပဲြ အၿဖစ္ရံုသြင္းၿပသကာ ေငြရွာေထာက္ပံ ့ေနႀကရပါတယ္...

ေခင္းႏွစ္လံုး၊ ေၿခေထာက္သံုးေခ်ာင္း၊ လက္ေလးဘက္ တုိ ့ပါရွိတဲ ့အသက္ ၃၉ ႏွစ္ ရွိအမႊာညီ
အစ္မစံုတဲြဟာ ကမာၻေပၚမွာသက္ရွိထင္ရွားရွိေနတဲ ့ အရွားပါးဆံုးေသာ ကုိယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြ
ထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ပါတယ္...

အထူးအဆန္းအၿဖစ္ ၿမင္ေတြ ့လုိသူေတြဟာ အဆုိပါအမႊာပူးညီအစ္မရဲ ့ အင္းဆက္ေကာင္ကဲ ့သုိ ့
တြားတြားသြားတာေတြ ပါ၀င္တဲ ့ ငါးနာရီႀကာစင္တင္ပဲြကုိ သူမတုိ ့ဇာတိေဒသမွာ က်င္းပတဲ ့အုပ္
စုလုိက္ အေၿမာက္အမ်ား သြားေရာက္ႀကည္ ့ရွဳႀကပါတယ္...သူတုိ ့ညီအစ္မ ရရွိတဲ ့ေႀကးကေတာ ့
ေပါင္စတာလင္ ၂၆ ( ၄၂ ေဒၚလာ ) ၿဖစ္ပါတယ္...

အဲဒီလုိတင္ဆက္ၿပသလုိ ့ ရတဲ ့ေငြဟာ မိသားစု၀င္ေပါင္း ၂၂ ဦးရွိတဲ ့သူမတုိ ့မိသားစုႀကီး အတြက္
ေတာ ့လ၀က္စာ ( ႏွစ္ပါတ္စာ ) စားရိတ္သာၿဖစ္ပါတယ္...

” ကြ်န္မတုိ ့ကုိ အထူးအဆန္းေတြဆုိၿပီး လူေတြက စိတ္၀င္တစ္စားလာႀကည္ ့ႀကတာပါ...” လုိ ့
ယမုနာ ကေၿပာပါတယ္...

အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘေဂၤါနယ္မွာ သူတုိ ့ႏွစ္ဦးကုိေမြးဖြားခဲ ့တံုးက အရပ္လက္သည္ႏွစ္ေယာက္
ဟာ အံ ့ႀသထိတ္လန္ ့ၿပီး သတိလစ္လဲက်သြားခဲ ့ႀကပါတယ္တဲ ့....
၄င္းေနာက္ ကေလးမေလးႏွစ္ဦးဟာ ခါးရိုးပုိင္းမွာဆက္ေနႀကၿပီး ခႏၶာကုိယ္အေပၚပုိင္းကေတာ ့ ပံု
မွန္အလုပ္လုပ္ေနတဲ ့အစိတ္အပုိင္း အသီးသီးၿဖစ္ၿပီး၊ ေၿခေထာက္သံုးေခ်ာင္းမွာ၊ တစ္ေခ်ာင္းသာ
အသံုးၿပဳလွဳပ္ရွားနုိင္ပါတယ္...

သူတုိ ့ရဲ ့အၿခားေၿခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကေတာ ့ တစ္ခုအၿဖစ္ပူးကပ္ေနၿပီး ေၿခေခ်ာင္းကေလးေတြ
ကုိးခုရွိပါတယ္...
”ကြ်န္မတုိ ့အၿပင္ကုိသိပ္မထြက္ႀကပါဘူး...အၿပင္သြားရမွာေႀကာက္တယ္...”  လုိ ့ ဂဂၤါ ကေၿပာပါ
တယ္...
သူတုိ ့ညီအစ္မေတြရဲ ့ေနာက္ထပ္ စုိးရြံ  ့တဲ ့အရာကေတာ ့ သူတုိ ့ကုိ တစ္ဦးစီၿဖစ္ေအာင္ ခဲြစိတ္
လုိက္ႀကမွာကုိပါပဲ...တစ္ကယ္လုိ ့ခဲြစိတ္ခဲ ့ယင္ အသက္အႏ ၱရယ္ရွိတယ္လုိ ့ဆရာ၀န္ေတြက
ေၿပာခဲ ့ႀကတာေလ...
 ဒါေပမယ္ ့ ခႏၶာကုိယ္ခ်င္းဆက္ အမႊာမ်ားခဲြစိတ္ကုသရာမွာကြ်မ္းက်င္သူ ဆရာ၀န္ႀကီး ဂ်ိမ္းစတိမ္း
ကေတာ ့ သူတုိ ့ကုိခဲြစိတ္ယင္ အသက္ရွင္နုိင္ပါတယ္လုိ ့ မႀကာမွီမွာထုတ္လႊင္ ့ေတာ ့မယ္ ့ ဒစ္စ
ကာဗာရီ ရုပ္သံလုိင္းမွာေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ဒါေပမယ္ ့ သူတုိ ့ညီအစ္မကေတာ ့ တစ္သက္မခဲြပဲ အခုလုိပဲအတူတူေနသြားႀကဖုိ ့ ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ႀက
ပါတယ္...
” ဘုရားက ကြ်န္မတုိ ့ကုိ ဒီိလုိေနဖုိ ့ဖန္ဆင္းခဲ ့တာပါ....” လုိ ့ သူရဲ ့ညီမကုိဖက္ၿပီး ဂဂၤါကေၿပာခဲ ့
ပါတယ္....

ေဆးပညာသေဘာအရ ဘယ္လုိပင္ရွင္းၿပေစကာမူ....

         ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ ၀ဋ္ေႀကြးလုိ ့သာထင္မိပါတယ္....မူရင္းသတင္းကေတာ ့ဒီလုိေဖာ္ၿပထားပါတယ္...
CONJOINED twins Ganga and Jamuna Mondal support their family with a bizarre circus act - billed as The Spider Sisters.

The 39-year-old pair, who have two heads, three legs and four arms, are among the rarest types of twins in the world.

And curious spectators flock to see them crawl insect-like across the stage in their native India for five hours a night - in return for just £26 in wages.

The cash is enough to feed their extended family of 22 for a fortnight.

Jamuna says: "People are drawn to us. They think we are strange."

When the twins were born in West Bengal, two shocked midwives fainted.

Doctors found the girls were joined at the pelvis, but each has a normal upper body and one functioning leg.

Their other two legs are fused into a single limb with nine toes.Ganga says: "We don't go out much as we get nervous."

Another of the sisters' fears is being separated - after doctors warned it could be fatal.

But US conjoined twins expert Dr James Stein said they COULD survive after testing them in TV documentary Human Spider Sisters - on Discovery at 9pm tomorrow.

Yet the sisters opted to stay together. Cuddling her sister, Ganga says: "The way God made us is the way we will live."

University opens porn course

Sunday, October 25, 2009
ကာမသွ်တၱရ ဒီပလုိမာ....
University opens porn courseဒီလုိမ်ဴိးအခန္းေတြဆုိယင္ထြက္သြားလုိ ့ရတယ္ဆုိတာေတာင္....
တစ္ေယာက္မွမထြက္သြားႀကပါဘူး....ထုိင္၀မ္ နုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္တစ္ခုဟာ တကၠသုိလ္၀င္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ညစ္ညမ္း
ရုပ္ရွင္ေခၚ အၿပာကားမ်ားကုိ ဘယ္လုိႀကည္ ့ရွဳခံစားၿပီး ခဲြၿခမ္းစိတ္ၿဖာ သံုးသပ္ သုေတသနလုပ္တဲ ့
အေႀကာင္းအရာဘာသာရပ္တစ္ခု ဖန္တီးဖြင္ ့လွစ္သင္ႀကားပုိ ့ခ်မွဳ စတင္ခဲ ့ပါတယ္တဲ ့....

ထုိင္၀မ္နုိင္ငံ Providence  တကၠသိုလ္ရဲ ့လူထုဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ယခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္ အတြက္
အဆုိပါ ဘာသာရပ္ သင္တန္းကုိ ဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့တာၿဖစ္ေႀကာင္း United Daily သတင္းဌာနက သတင္း
ေပးပုိ ့ခဲ ့ပါတယ္...

အဆုိပါဘာသာရပ္သင္တန္းကုိ ေအာင္ၿမင္ဖုိ ့ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ ့ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္
အၿပာကားရဲ ့ ထုတ္ႏွဳတ္ၿပသခ်က္တစ္ခုကုိ ႀကည္ ့ရွဳခံစားသူရဲ ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတံု ့ၿပန္မွဳကုိ ပညာ
ရပ္ရွဳေထာင္ ့ကေန ခဲြၿခမ္းစိတ္ၿဖာတဲ ့ဆယ္ ့ငါးမိနစ္စာ စာတမ္းတင္ဆက္မွုဳတစ္ခုကုိၿပဳလုပ္ေပးရမွာ
ၿဖစ္ပါတယ္...

စိတ္ပူပန္ေႀကာင္ ့ႀကမွဳၿဖစ္ေနတဲ ့ အမည္မေဖာ္လုိသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ” တစ္ကယ္လုိ ့ဘာ
သာရပ္မွာဂုဏ္ထူးမွတ္ရခဲ ့ယင္ မိဘေတြကုိ ဘယ္လုိရွင္းၿပရ မလဲေတာင္ မသိပါဘူး...” လုိ ့မွတ္
ခ်က္ၿပဳခဲ ့ပါတယ္...

စိတ္ႀကဳိက္ ဘာသာရပ္ၿဖစ္တဲ  ့ထုိသင္တန္းအတြက္တက္ ေရာက္ရန္၀င္ခြင္ ့စာရင္းသြင္းရာမွာ
အကယ္၍ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာရုပ္ရွင္၊ ၿပကြင္း၊ ၿပကြက္ေတြဟာ သိပ္ကုိပီၿပင္၊ ထင္ရွားလြန္းေနယင္
ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ ့ စာသင္ခန္းထဲကေန အၿပင္ကုိထြက္သြားနုိင္ပါတယ္ဆုိတဲ ့ သေဘာ
တူေႀကာင္း စာရြက္တစ္ရြက္ကိုလည္း လက္မွတ္ထုိးႀကရပါတယ္...

အဆုိပါဘာသာရပ္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ဆရာမ Chen Mingmei ကေတာ ့သင္တန္းစဖြင္ ့
ကတည္းက အခုအခ်ိန္အထိ သင္ႀကားၿပသတဲ ့ရုပ္ရွင္ရဲ ့ ႀကမ္းႀကမ္းရမ္းရမ္းၿပကြက္ေတြကုိ
ေရာက္ယင္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတစ္ခ်ဴိ ့မ်က္လံုးမ်ား ေခတၱခဏ ဖံုးအုပ္ထားတာက လြဲလုိ ့
စာသင္ခန္းကေန ထြက္သြားတာတစ္ေယာက္မွမရွိေသးပါဘူး လုိ ့ဆုိပါတယ္...( စိတ္၀င္စား
တာေလ...စိတ္၀င္စားႀကတာ...)

အဲဒီဘာသာရပ္အတြက္ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္သူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ ့ၿပီး သူတုိ ့အားလံုးနီး
ပါးက ယခင္ကတည္းက အဲဒီလုိ ရုပ္ရွင္ကားေတြႀကည္ ့ခဲ ့ဖူးပါတယ္လုိ ့၀န္ခံေၿပာႀကားခဲ ့ႀကပါ
တယ္...

ဘာေတြမ်ားသင္ႀကားရမွာပါလိမ္ ့ ဆုိတဲ ့စူးစမ္းေလ ့လာခ်င္စိတ္က အဆုိပါ ဘာသာရပ္သင္တန္း
ကုိတက္ေရာက္ေစရၿခင္းရဲ ့ အဓိကအေႀကာင္းရင္းၿဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုက သူတုိ ့ဒီဘာသာရပ္ကုိသင္
ႀကားေလ ့လာေနတာ သူတုိ ့မိဘေတြ မသိႀကေသးဘူးလုိ ့ဆုိပါတယ္...

အၿခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကလည္း ” သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ေတြရဲ ့အမွတ္စာရင္းေတြ
ထြက္လုိ ့စာတုိက္ကေနပုိ ့လုိက္ယင္ မိဘေတြ ေတြ ့သြားမွာ တစ္ကယ္စုိးရိမ္မိပါတယ္.......
ရမွတ္ေတြက ေကာင္းေနယင္ဘယ္လုိေၿပာၿပရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး....” လုိ ့၀န္ခံေၿပာဆုိ
ခဲ ့ပါတယ္...
” အဲဒီ ဘာသာမွာတစ္ကယ္လုိ ့ စာေမးပဲြက် ခဲ ့ယင္ေတာ ့ အဲဒီကားေတြကုိမ်ားမ်ားႀကည္ ့ခြင္ ့
ေပးဖုိ ့အိမ္ကိုေၿပာနုိင္ၿပီေပါ ့....” လုိ ့လည္း သူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ကဲ....
        ကုိသားႀကီးတုိ ့ေရ....

               အဲဒီသင္တန္းတက္ခ်င္ရင္ေတာ ့ ထုိင္၀မ္က ဆရာမ မကိကီ ဆီသာစာရင္းေပးသြင္း

                       ႀကပါရန္....(  ဟဲ....ဟဲ...ေနာက္တာေနာ္....စိတ္ဆုိုးနဲ ့....)

ေရႊၿပည္ႀကီးမွာမ်ားဖြင္ ့လုိက္ယင္ အဲဒီလုိသင္တန္းမ်ဴိးကို တက္လုိက္ႀကမယ္ ့ေက်ာင္းသားေတြ...ဒါကမူရင္းသတင္းပါ....
A university in Taiwan has opened a course to teach students how to appreciate and analyse porn movies.

The Mass Communication Department of Providence University opened the course this semester, reports United Daily News.

To pass the course, students must give a 15 minute presentation in which they analyse an audience's psychological reaction to a porn clip from an academic perspective.

One worried student, who did not wish to be named, commented: "If I get a very good score in this course, I don't know how I'll explain it to my parents."

When registering for the voluntary course, students signed a paper agreeing that if the scenes were too explicit, they could choose to leave the classroom

The teacher, assistant professor Miss Chen Mingmei, said no students had ever left her class but some would briefly cover their eyes during the stronger scenes.

More than 50 students registered for the course, and most of them confessed that they had watched porn videos before.

Curiosity was given as the main reason for taking the course and most admitted their parents did not know what they were studying.

Another student admitted: "I am really worried my parents will see the score report when it is mailed home. I won?t know what to say if I get a high score

"However if I fail the course, I can speak to my parents and suggest that maybe I should watch more porn."

သတ္ပံုမွားတဲ ့အၿဖစ္အပ်က္မ်ား ( ၂ )

Saturday, October 24, 2009
ပထမပုိင္းကုိႏွစ္ၿခဳိက္သူမ်ားအတြက္....

အေဖ...ကြ်န္ေတာ္ ့ကုိဘယ္လုိစက္ဘီးမ်ဴိး၀ယ္ေပးတာလဲဗ်ာ...ထိေတာ ့ထိတယ္...ဒါေပမယ္ ့ကြယ္....

ၿဖစ္မွၿဖစ္ရေလတယ္....


ႀကံႀကံဖန္ဖန္....


မွားတဲ ့အခါလည္းမွားေပမေပါ ့....


သိပ္ေတာ္တဲ ့သမၼတႀကီး...စာအုပ္ေတာင္ေၿပာင္းၿပန္ဖတ္နုိင္တယ္...
နုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ..အဲဒီလုိဟန္ေဆာင္ေကာင္းရတယ္...

ေႀသာ္ cctv တဲ ့လားကြယ္...

ၿမင္သာၿမင္ရ....မႀကင္ရ

ဗ်ဴိ  ့...မုဆုိး !!!

မက်ီစားပါနဲ ့....သခင္ႀကင္နာပါ....


အေကာင္ငယ္ေပမယ္ ့...သူ ့ကုိေတာ ့ေႀကာက္ရတယ္ေနာ္....
အိန္က်ယ္ေပါ ့.....
တစ္လြဲတစ္ေခ်ာ္...

ေႀသာ္...ထားစရာရွားလုိ ့ကြယ္....

Thai festival is a hole lotta fun

Friday, October 23, 2009
Thai festival is a hole lotta fun
ထိုင္းနုိင္ငံက သတ္သတ္လြတ္ပဲြေတာ္...

ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေရႊၿပည္ႀကီးတြင္ အိႏၵိယကုလား၊ဟိႏၵဴလူမ်ဴိးမ်ားမီးနင္းသည္ကုိေတြ ့ဖူးႀကေပမည္...
မီးမနင္းမီွ၊၄င္းတုိ ့၏ခႏၶာကုိယ္အႏွံ ့အၿပား သံခြ်န္အရွည္မ်ားၿဖင္ ့ထုိးစုိက္ၿပီးအလွဆင္ကာ လွည္ ့
လည္အလွဴခံၿပီး၊သံခြ်န္မ်ားစုိက္ထားသူမ်ားေရာ၊မစုိက္ထားသူမ်ားပါ ရဲရဲေတာက္ေနေသာမီးပံုေပၚ
တြင္ၿဖတ္နင္းလမ္းေလွ်ာက္ေလ ့ရွိႀကသည္...

ယခုထုိင္းနုိင္ငံ၊ဖူးခက္ၿမဳိ ့တြင္ႏွစ္စဥ္ဆယ္ရက္ႀကာသတ္သတ္လြတ္ပြဲေတာ္တြင္ေတာ ့
မီးမနင္းေပမယ္ ့ အဓိဌာန္၀င္သည္ ့သူမ်ား၏မ်က္ႏွာတြင္ ေသနတ္မ်ား၊ ဓါးမ်ားႏွင္ ့ခြ်န္ထက္
ေသာအရာ၀တၱဳမ်ားအပါအ၀င္ နာနတ္သီး၏အရုိးမ်ားကိုပင္ထုိးေဖာက္ကာပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ ႀက
သည္ဟုဆုိပါတယ္...

ဆယ္ရက္ႀကာက်င္းပတဲ ့ထုိပဲြေတာ္မွာ ပါ၀င္သူမ်ားဟာလမ္းေပါင္း ကိုးလမ္းကုိအဆုိပါ ထုိး
ေဖာက္ထားေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားၿဖင့္လွည္ ့လည္ေလ ့ရွိႀကသည္ ...၄င္းတုိ ့ကထုိ
သုိ ့ၿပဳလုပ္သည္မွာ အကုသိုလ္မ်ား၊ေရာဂါဘယမ်ားကင္းေ၀ေစေသာေႀကာင္ ့ဟူ၏...
အဘယ္အရာကုိ ကင္းစင္ေစသည္ေတာ ့မသိ၊ အသံုးၿပဳသည္ ့ဓား၊လွံ သံခြ်န္မ်ားတြင္ သံေခ်း
မတက္ေစရန္ေတာ ့ ေမွ်ာ္လင္ ့ရေပသည္...

ကံအက်ဴိးေပးအေလွ်ာက္၄င္းတုိ ့ပုိင္ဆုိင္၊သက္ဆုိင္ရာေနရာေဒသတြင္ေတာ ့ကမၼဇသိဒၶိေႀကာင္ ့
ထုိကဲ ့သုိ ့စြမ္းနုိင္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဆုိပါ ေနာက္ကြယ္မွမၿမင္ရေသာ ေအာက္အဆင္ ့နတ္
စိမ္းမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ယံုႀကည္သူမ်ားအေနၿဖင္ ့အခုိက္အတန္ ့အားၿဖင္ ့အေႀကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေရာဂါတစ္ခ်ဴိ ့တစ္ေလ ေပ်ာက္ကင္းမည္၊ စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခ်ဴိ ့ေအာင္ၿမင္ေကာင္းေအာင္
ၿမင္ေပလိမ္ ့မည္....ထိုထက္ပုိ၍ကား....

သုိ ့ေသာ္..
ေသခ်ိန္တန္က်လွ်င္ေတာ ့ေသႀကရသည္သာ၊နာခ်ိန္က်လွ်င္ေတာ ့နာရသည္သာ...

မည္သူမွ်လဲ ထုိထုိပုဂၢဳိလ္မ်ား မ စ ေစာင္ ့ေရွာက္ေသာေႀကာင္ ့ဖူးခက္၏အခ်မ္းသာအႀကြယ္၀
ဆံုးသူေဌးစာရင္းတြင္ပါမည္မထင္...

သံသရာေဘးမွလြတ္မည္ ့အေရးကား ပုိ၍ပင္ေ၀းေသးေတာ ့သည္...

ထူးတုိင္းလည္းအားကိုးရန္မသင္ ့၊ဆန္းတုိင္းလည္းမွီခုိဖို ့မထုိက္ေပ...
ဗဟုသုတရေစရန္အလုိ ့ငွာတင္ထားပါသည္...
အသည္းငယ္သူမ်ား၊ေႀကာက္တတ္သူမ်ားမႀကည္ ့လွ်င္ေကာင္းပါတယ္...

ဘာပဲေၿပာေၿပာ၊ေရႊၿပည္ႀကီးကမီးနင္းတဲ ့ကုလားမ်ားကုိေတာ ့ ဖူးခက္ကတရုတ္မ်ားက
သနားတယ္...


FORGET Download Festival, this is where the heavy metal's really at.

At the annual Vegetarian Festival in Phuket island, Thailand, guns, knives, sharp objects and even pineapples are shunted through piercings in local's faces.

The ten day freak-fest involves nine street processions and is all in aid of cleansing the body.

Cleansing? We just hope they sterilised that rifle.

ေသနတ္ႏွစ္လက္နဲ ့ အစိမ္းပူးတဲ ့သူ....

ေႀသာ္...သံႀကဳိးေတာင္ေဖာက္တာ...ဘာမွမၿဖစ္...
Feeling ropey ... man with rope through face
ဒါကေတာ ့ပဲြသိမ္းပဲ....နာနာသီးကုိ အရိုးအရင္းကေနထုိးထြင္းထားတာ...
Totally tropical face....boy with pineapple...

ဘုရားဘုရား....ၿမင္ရ..ရင္၀မွာ၊ မသက္သာပါတကား.....
Nife to see you....boy with knives through cheeks...

အရွင္လတ္လတ္ ၿပိတၱာငရဲ က်ေနေလသလား...
Lip disservice.....painful lip rings....

လွည္ ့လည္ကာႏႊဲေပ်ာ္....ယုံႀကည္သူတုိ ့ရဲ ့ပဲြေတာ္...
Pierce of the action....locals on parade....အာဂမိန္းမ...ထုိမိန္းမ....
Needle a hand here....a woman enjoys the event....


ေအာ္...ေမာင္မင္းႀကီးသားဘ၀...မလွပ၇ေခ်ၿပီ....
Oh my gash.....Metal shards through mouth...