Air hostesses create turbulence

Wednesday, March 31, 2010


ေပးယင္ေပး...မေပးယင္ေတာ ့အကုန္ၿပမွာေနာ္...


 
Strip protest /Europics
ရယင္ရ...မရယင္ၿပမယ္....
လစာမေပးယင္ ...ေလယာဥ္တစ္စီးလံုးသိမ္ ့သိမ္ ့တုန္သြားေစရမယ္...

လုပ္ခလစာမ်ား မရရွိႀကေသးတဲ ့ေလယာဥ္မယ္ေတြဟာ အလုပ္ရွင္၊ ကုမၸဏီေႀကာင္ ့သူတုိ ့ရဲ ့နစ္နာမွဳမ်ား
နွင့္ပါတ္သက္ၿပီး အၿငင္းပြားေနမွဳကုိ အမ်ားၿပည္သူေတြ သိရွိ၊ သတိၿပဳမိေစရန္အတြက္ သူတုိ ့ရဲ ့အ၀တ္အ
စားမ်ားခြ်တ္ၿပီး ဆႏၵၿပေတာင္းဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...
ယခုအခါ ေဒ၀ါလီခံသြားခဲ ့ရၿပီၿဖစ္တဲ ့ စပိန္ႀကယ္တံခြန္ေလေႀကာင္းလုိင္းမွ ေလယာဥ္မယ္ ၉ ဦးဟာ အ
သစ္ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မယ္ ့ၿပကၡဒိန္တစ္ခုအတြက္ အ၀တ္အစားဗလာ၊ ကုိယ္လံုးတီးနဲ ့ဓါတ္ပံုအရုိက္ခံခဲ ့
ႀကကာ သူတုိ ့ရဲ ့အခက္အခဲအေၿခအေနကုိ က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ၿပန္ ့သိရွိနုိင္ႀကေစဖုိ ့နဲ ့ၿပႆနာကုိ အေၿဖ
ရွာေပးနုိင္ဖုိ ့ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...

ေလေႀကာင္းလုိင္းဟာ လြန္ခဲ ့တဲ ့ဒီဇင္ဘာလကတည္းက ေဒ၀ါလီမခံခင္ကပင္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ကုိးလစာ
လခမေပးနုိင္ခဲ ့ပါဘူး...
ေလေႀကာင္းကုမၸဏီအေနနဲ ့ယခုအခါ ေပးေခ်ရန္က်န္ရွိေနေသးတဲ ့လုပ္ခ လစာမ်ားအပါအ၀င္ ေႀကြးၿမီ
စုစုေပါင္း ယူရုိေဒၚလာ ၁၆၀ သန္း ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၅ သန္း ) တင္ရွိေနပါတယ္...

အဆုိပါေလယာဥ္မယ္မ်ားအေနနဲ ့ကုမၸဏီရဲ ့ပုိင္ဆုိင္မွဳေတြထဲကေန (ေနာက္ထပ္၀ယ္ယူသူ သို ့မဟုတ္
စီမံခန္ ့ခဲြသည္ ့ပုိင္ရွင္အသစ္အေနၿဖင္ ့) ၎တုိ ့ရဲ ့လုပ္ခ၊ လစာမ်ားကုိ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အေနနဲ ့ေပး
ေစရန္ သူတုိ ့ရဲ ့ေတာင္းဆုိမွဳကုိ အေလးအနက္ၿဖစ္ကာထင္ရွားေစဖုိ ့အတြက္ယခုလို သူမတုိ ့ပုိင္ဆုိင္သ
မွ်ေသာ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ ၿပသၿပီး ၿပကၡဒိန္မွာ ရုိက္ႏွိပ္ေဖာ္ၿပဖုိ ့ဓါတ္ပံုအရုိက္ခံရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿခင္းပဲ
ၿဖစ္ပါတယ္....

ယခုလိုအ၀တ္မပါ၊ကုိယ္ဗလာၿဖင္ ့ဓါတ္ပံုအရုိက္ခံၿခင္းၿဖင္ ့လည္း ရရွိတဲ ့(အခေႀကးေငြၿဖင္ ့)၎တုိ ့ရဲ ့
ေငြေရးေႀကးေရးအခက္အခဲေတြကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူၿဖစ္ေစဖုိ ့၎တုိ ့ကရည္ရြယ္
ေမွ်ာ္လင္ ့ထားႀကပါတယ္ လုိ ့ထုိကာလသားႀကိဳက္ ၿပကၡဒိန္အလွရုိက္ကူးေရးစီမံကိန္းကုိ ပူးတဲြစီစဥ္တဲ ့
Azafatas Alta con Tacon လုိ ့အမည္ရတဲ ့ေလယာဥ္မယ္မ်ားနဲ ့ေမာ္ဒယ္မ်ားရဲ ့ေအဂ်င္စီ မွပုဂၢိဳလ္တစ္
ဦးၿဖစ္တဲ ့ မုိက္ကယ္ေဗလက္စကုိ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ေလယာဥ္မယ္ ကုိးဦးဟာ ဓါတ္ပံုဆရာ ႀသဂတ္စတုိေရာဘတ္ စိတ္ႀကဳိက္ရုိက္ကူးနုိင္ဖုိ ့ေလယာဥ္နဲ ့သက္
ဆုိင္တဲ ့ဆက္တင္ရွဳခင္းေနာက္ခံအမ်ဴိးမ်ဴိးမွာ ကိုယ္လံုးတီး ကိုယ္ဟန္ၿပခဲ ့ႀကပါတယ္...

ကဲ...
ဒူဘုိင္းကေလယာဥ္မယ္ေလးေတြေရ...
အဲဒီလုိေတာ ့မလုပ္နဲ ့ေနာ္...
လခမရယင္ ဒူဘုိင္းအေၿခစုိက္သာယာ၀တီသတင္းဌာနရွိတယ္...
အားကုိးလုိ ့ရတယ္ေနာ္...

ေႀသာ္...
သူတုိ ့ဆီက လခ မရလို ့လခရေအာင္ဆႏၵၿပ၊ ႀကိဳးစားရတာလည္း တယ္မလြယ္ပါလား...
သူတုိ ့ကုိ အဲဒီအတုိင္းသာေလယာဥ္ေပၚမွာ ေလယာဥ္မယ္အၿဖစ္သာအမွဳထမ္းခုိင္းလိုက္ယင္ ထုိေလ
ေႀကာင္းလုိင္းလည္း အၿမတ္အစြန္းေတြ သန္းနဲ ့ခ်ီသြားနုိင္ေလာက္တယ္ေနာ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ...
Protesting air hostesses have stripped off to publicise their row with their employers over unpaid wages.
The nine girls, all flight attendants with the now bankrupt Spanish Air Comet airline, posed nude for a calendar to "continue to publicize their situation and demand a solution".
The airline failed to pay staff for up to nine months before it finally filed for bankruptcy last December.
The company had debts of around 160 millions euros when it folded including unpaid wages.
Now the girls have decided to pose for the calendar to highlight their demand for unpaid wages to be paid as a priority from the firm's assets by showing off their own assets.
They are also hoping to earn money from the calendar "to help their financial situation," says Michel Velasco from Azafatas Alta con Tacon, an agency for flight attendants and models and one of the co-organisers of the project.
Nine flight attendants posed nude for photographer Augusto Robert in different airplane-related settings.

Girl, 3, walks wire above tigers


က်ားေလွာင္ထားတဲ ့ၿခံေပၚမွ ႀကဳိးတန္းလမ္းေလွ်ာက္သည္ ့အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးမေလး...


Controversial routine /Quirky China News
အသည္းတယားယား ...ရင္တစ္ဖုိဖုိ....တရုတ္နုိင္ငံမွ တိရိစာၧန္ရံုတစ္ရံုရဲ ့တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆပ္ကပ္မယ္ေလးတစ္
ဦးကုိ က်ားမ်ားေလွာင္ထားတဲ ့ေနရာ (အမုိးမပါတဲ ့က်ားေလွာင္အိမ္ ) အထက္ကေန ႀကဳိးတန္းလမ္း
ေလွ်ာက္ခြင္ ့ၿပဳခဲ ့တဲ ့အတြက္ အၿပင္းအထန္ေ၀ဖန္ၿပစ္တင္ခံေနခဲ ့ႀကရပါတယ္...
အဆုိပါ ကေလးမေလးဟာ က်န္စုၿပည္နယ္၊ ခ်န္က်ဴိးရန္ခ်င္း တိရိစာၧန္ရံုမွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ ့ဆာေလာင္
ေနတဲ ့ဆုိက္ေဘးရီးယားက်ားေၿခာက္ေကာင္ရွိတဲ ့ေနရာရဲ ့အထက္ကေန ၁၃၀ မီတာအရွည္ရွိ ေကာင္း
ကင္ႀကဳိးတန္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
သူမဟာ အဆုိပါႀကဳိးတန္းလမ္းေလွ်ာက္မွဳၿပကြက္မွာ သူမရဲ ့ေရွ ့ကေနသြားနွင္ ့တဲ ့စက္ဘီးတစ္စီးနဲ ့၎
စက္ဘီးကုိတဲြခိုထားတဲ ့ေလွကားတစ္ခုတုိ ့မွာလုိက္ပါစီးနင္းခဲ ့ႀကတဲ ့အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ ့လူႏွစ္ဦးတုိ ့
ပါ၀င္တဲ ့အစီအစဥ္ထဲက အဖြဲ ့၀င္အၿဖစ္ပါ၀င္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

အသက္သံုးႏွစ္မွ်သာရွိေသးတဲ ့ က်န္းေရွာင္ယန္ ေလးဟာသူမရဲ ့ခါးမွာ ႀကဳိးေသးေသးေလးတစ္ေခ်ာင္း
သာခ်ိတ္ဆဲြထားၿပီး ႀကဳိးတန္းေပၚကုိလမ္းစၿပီးလမ္းေလွ်ာက္လာတာနဲ ့ႀကည္ ့ရွဳေတြ ့ၿမင္ရတဲ ့လူအေပါင္း
ဟာ အံ ့ႀသထိတ္လန္ ့သြားခဲ ့ႀကရပါေတာ ့တယ္...
ေလၿပင္းတစ္ခ်က္တုိက္လုိက္လုိ ့သူမရဲ ့ပထမေၿခလွမ္းယိုင္သြားခဲ ့ၿပီး က်လုနီးနီးၿဖစ္သြားခဲ ့တဲ ့အတြက္
ေအာက္မွာႀကည္ ့ေနတဲ ့လူေတြဟာ ထိတ္လန္ ့တစ္ႀကားနဲ ့ေအာ္ဟစ္ခဲ ့ႀကပါတယ္လုိ ့မ်က္ၿမင္သက္ေသ
မ်ားကဆုိပါတယ္...

ကေလးမေလးဟာ သူမရဲ ့ကုိယ္ကုိဟန္ခ်က္ညီေစရန္ တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ခုကုိမွ် မသံုးပဲသူမရဲ ့လက္ကုိသာ
ဆန္ ့တန္းၿပီးဟန္ခ်က္ညီေစကာထိန္းၿပီးႀကဳိးတန္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
သူမအခုလုိေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္မွာ က်ားေတြဟာ ေအာက္မွာသြားလာေနႀကၿပီး၊ က်ားတစ္ေကာင္ဟာ
သူမဆီကုိေတာင္မွ ခုန္လိုက္ပါေသးတယ္...
ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ေၿခာက္ၿခားေနတဲ ့တိရိစာၧန္ရံုကုိလာေရာက္ႀကသူေတြဟာ အခုလုိစြန္ ့စားခန္းဟာ
ၿဖင္ ့ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အလဲြသံုးစားၿပဳရာေရာက္တယ္ ( ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ရာေရာက္တယ္...) လုိ ့
ဆုိကာၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ ့ႀကပါတယ္...


" အကယ္၍ အဲဒီကေလးမေလးသာကြ်ႏု္ပ္ရဲ ့ရင္ေသြးၿဖစ္ခဲ ့မယ္ဆုိယင္ေတာ ့သူမဘယ္ေလာက္ပဲေတာ္
ေန၊ ကြ်မ္းက်င္ေနပါေစ ( ႀကဳိးတန္းလမ္းေလွ်ာက္တာ )  ဘယ္ေတာ ့မွ ဒီလုိမ်ဴိးလုပ္ဖုိ ့ခြင္ ့ၿပဳမွာမဟုတ္
ပါဘူး..." လုိ ့ကေလးမ်ားရဲ ့မိဘတစ္ဦးကမေႀကနပ္ေႀကာင္းထုတ္ေဖာ္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


တိရိစာၧန္ရံုရဲ ့တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေတာ ့ သူတုိ ့ဟာ က်န္းရွီ လူငယ္မ်ားအႏုပညာ ေဖ်ာ္ေၿဖေရးအဖဲြ ့
လုိ ့အမည္ရတဲ ့ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဖဲြ ့ကုိငွားရမ္းခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ထုိအဖဲြ ့ဟာလုိအပ္တဲ ့လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ
ကိရိယာမ်ားႏွင္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္ ့လည္းၿပည္ ့စံုခဲ ့ပါတယ္ လုိ ့ဆုိပါတယ္...
အဆုိပါအဖဲြ ့ရဲ ့ဒါရုိက္တာ က်န္းရွန္၀မ္ ကလည္း ကေလးမေလးေရွာင္ယန္ ဟာ ကမာၻ ့အသက္အငယ္
ဆံုးႀကဳိးတန္းလမ္းေလွ်ာက္သူၿဖစ္ၿပီး သူမအသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက စတင္ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကား
ေပးခဲ ့တာၿဖစ္တယ္...
ကေလးမေလးဟာ သူ ့ကုိယ္သူစိတ္ကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းနုိင္ပါတယ္...သူမအေန
နဲ ့အသက္ ၇ ႏွစ္မွာ ႀကဳိးတန္းလမ္းေလွ်ာက္ၿခင္းကေန အနားယူၿပီးေက်ာင္းသြားတက္မွာၿဖစ္ၿပီး တကၠ
သုိလ္အထိ တက္ေရာက္ကာပညာသင္ႀကားဖုိ ့ရည္မွန္းထားပါတယ္ လုိ ့ေၿပာႀကားသြားပါတယ္...

ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ ့ဆီမွာက လူဦးေရသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္မုိ ့သိပ္ဂရုမစိုက္တာပါ...
ေတာ္ေတာ္ရက္စက္တဲ ့လူေတြဗ်ာ...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ...
A Chinese zoo has been slammed for letting a three-year-old girl walk a tightrope eight metres above a tiger enclosure.
The little girl walked along the 130 metre long high wire above six hungry Siberian tigers at Changzhou Yancheng Zoo in Jiangsu province.
She was part of a routine which also involved two adult acrobats who crossed the wire using a bicycle and a ladder as props.
But the crowd gasped when three-year-old Zhang Xiaoyan started to walk along the wire, with a thin safety rope attached around her waste.
Witnesses said people screamed when she nearly lost her footing on the first step, as a strong gust of wind nearly blew her off the wire.
The little girl walked along the wire without even a pole, using just her arms for balance, as the tigers prowled below. One even jumped up towards her.
Horrified visitors criticised the zoo for putting on the stunt which they said amounted to child abuse.
"If she was my child, I would never let her do anything like that no matter how talented she is," complained one parent.
A zoo spokesman said they had hired a professional group, the Jiangxi Elite Children Arts Troupe, to put on the routine which met all safety requirements.
Zhang Shenwen, director of Jiangxi Elite Children Arts Troupe, said Xiaoyan was the world's youngest high wire walker, and had been training since she was just one.
"She has very good psychological control," he added, saying she would retire at the age of seven to go to school and eventually planned to go to university.

Dubai Briton faces jail over 'middle finger salute'


ဒူဘုိင္းမွာ ဒီလုိမ်ိဴးလုပ္လုိ ့မရပါ.... ဒူဘုိင္းမွာ ဒါမ်ဴိးလာမလုပ္နဲ ့...ေရွာ့ခ္ရွိတယ္ႏွမငယ္...ဒူဘုိင္းတြင္လာေရာက္ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနသည္ ့ၿဗိတိန္နုိင္ငံသားတစ္ဦးဟာ စကားမ်ားရင္းစိတ္မထိန္း
နိုင္ပဲ တစ္ဖက္လူကုိ လက္ခယ္ေထာင္ၿပခဲ ့( လြန္စြာရုန္ ့ရင္းႀကမ္းတမ္းေသာကုိယ္အမူအရာၿဖင္ ့ဆဲေရး
ၿခင္း ) မိလို ့ေထာင္ဒါဏ္အၿပစ္ေပးခံရကာ ၿဗိတိန္ကုိပါၿပန္လည္ႏွင္ထုတ္ခံရပါေတာ့မယ္...

စကားအေၿခအတင္မ်ားႀကတဲ ့အၿဖစ္မွာ ၎အေနနဲ ့အီရတ္နုိင္ငံသား ေလေႀကာင္းသိပၸံေက်ာင္းသား
မာမြတ္ရာရွစ္ ကုိ မဖြယ္မရာ လက္ခလယ္ၿဖင္ ့ၿပသဆဲေရးခဲ ့ၿခင္းမရွိပါဘူးလုိ ့ဒူဘုိင္းတရားရံုးမွာ သူ
ကၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
သူဟာလာမယ္ ့တနဂၤေႏြေန ့မွာ ၿပည္ ့ၿပည္ ့စံုစံုနာႀကားမယ္ ့တရားရံုးႀကားနာစစ္ေဆးမွဳကုိ လာေရာက္
ရဦးမွာၿဖစ္ပါတယ္...
တရားရံုးကုိသက္ေသခံထြက္ဆုိဖုိ ့လာေရာက္ခဲ ့ေသးၿခင္းမရွိေသးတဲ ့ရာရွစ္ အေနနဲ ့သူ ့ကုိအထင္အ
ၿမင္လဲြေနတာသာၿဖစ္ပါတယ္၊ လက္ဆုိလုိ ့ဘယ္လက္ေခ်ာင္းမွ မေထာင္ၿပခဲ ့ပါဘူးလုိ ့မစၥတာ အင္ဒရူး
ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

တနဂၤေႏြေန ့ကၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့ႀကားနာမွဳမွာေတာ ့သူ ့ရဲ ့သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သူက အာမခံအၿဖစ္အပ္နွံထားတဲ ့
နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိ ထုိသူငယ္ခ်င္းအေနနဲ ့ၿပည္ပသုိ ့ခရီးထြက္စရာရွိပါသၿဖင္ ့ၿပန္လည္ထုတ္ေပးပါရန္
လည္းသူကေတာင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
သူ ့ကုိတစ္ၿခားေနာက္ထပ္လူတစ္ဦးရဲ ့နုိင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ ့အစားထုိးေပးဖုိ ့တရားရံုးကေၿပာႀကားခဲ ့ပါ
တယ္...
သူ ့ရဲ ့နုိင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္ကုိလည္း အမွဳမၿပီးဆံုးခင္ ဒူဘုိင္းကေနထြက္ခြာသြားလုိ ့မရေအာင္ သိမ္း
ဆည္းထားပါေသးတယ္...
ဒူဘုိင္းမွာ ယခုလုိကုိယ္အမူအရာၿဖင္ ့ရမ္းကားေစာကားတဲ ့အၿပဳအမူမ်ဴိးကုိ လက္ခံေလ ့မရွိပဲ ေတြ ့ရွိတုိင္
ႀကားခံရပါက ေထာင္ဒါဏ္ေၿခာက္လက်ခံရမည္ ့အၿပင္ နုိင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ၿခင္းပါခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...

A British expatriate in Dubai is facing jail and deportation after being accused of making a single-finger gesture in an argument. Simon Andrews, 56, has had his passport confiscated for almost eight months while waiting for his case to be heard.
He told Dubai Court of Misdemeanours he denies "flipping the finger" at Mahmoud Rasheed, an Iraqi aviation student, during an argument. He will appear in court on Sunday for a full hearing of the case.
Mr Andrews has said Mr Rasheed, who has not yet appeared in court to give evidence, is mistaken and no finger was raised. At a court hearing on Sunday, he asked for the passport put up as bail surety for him by a friend to be returned as the friend had to go abroad for work.
He was told to provide another passport in its place. His own passport has also been confiscated, preventing him leaving Dubai before the case is heard. Making insulting gestures is regarded as unacceptable, and carries with it the possibility of a jail sentence of up to six months and deportation.

Sons build carriage to take 81-year-old mother on 4500-km walk through China to Taiwan

Tuesday, March 30, 2010


အေမ ့ေက်းဇူးဆပ္လုိ ့မကုန္ပါ....


ေမေမခ်စ္တဲ ့သားႏွစ္ေယာက္....


တရုတ္နုိင္ငံမွ အဖြား၀မ္ယြီရွား ရဲ ့ခင္ပြန္းၿဖစ္သူက သူမကုိ တစ္ခ်ိန္မွာ နုိင္ငံအႏွံ ့လွပတဲ ့ေနရာရွဳခင္းေတြ
ဆီလုိက္ပုိ ့ေပးမယ္လုိ ့ကတိစကားထားခဲ ့ဘူးပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ခင္ပြန္းၿဖစ္သူ မေမွ်ာ္လင္ ့ပဲရုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားခဲ ့လို ့သူမရဲ ့စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ဟာ
လည္းကြယ္ေပ်ာက္ခဲ ့ရပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့သူတုိ ့ဖခင္ရဲ ့ကတိစကားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ ့တာ၀န္ဟာ သူမရဲ ့သားၿဖစ္သူႏွစ္ဦးအ
ေပၚမွာသာ မူတည္ေနပါေတာ ့တယ္...
အသက္ ၈၁ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ ့မိခင္ႀကီးဟာအလြယ္တစ္ကူ ကားမူးတတ္တဲ ့အၿပင္ ၎တုိ ့ကုိယ္တုိင္လည္း
မခ်မ္းသာႀကတာမုိ ့အဆင္ ့ၿမင္ ့ဇိမ္ခံၿပီး အထက္တန္းအဆင္ ့နဲ ့ခရီးသြားၿပီးပုိ ့ေဆာင္ေပးဖုိ ့မတတ္နုိင္
တာမုိ ့ အဖြားရဲ ့သားႏွစ္ေယာက္ဟာ သံုးဘီးရထားလံုးကုိယ္ထည္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး သူတုိ ့ကုိယ္
တုိင္ပဲ ေရွ ့မွဆဲြယူကာလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး နုိင္ငံအႏွံ ့ကုိလုိက္ပုိ ့ၿခင္းအားၿဖင္ ့မိခင္ႀကီးအေပၚထားရွိတဲ ့၎
တုိ ့ရဲ ့ေမတၱာတရားကုိ ေဖာ္ညႊန္းဖုိ ့စီစဥ္ခဲ ့ႀကပါတယ္...သြားခဲ ့တဲ ့ခရီး....
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ ေငြေႀကးရလုိမွဳ၊ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ႀကားလုိမွဳေတြေႀကာင္ ့ဒီလုိလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး...
သားသမီးေတြက မိဘကုိႀကည္ညဳိေက်းဆပ္တဲ ့မြန္ၿမတ္တဲ ့မဂၤလာတရားကုိ ပ်ံ ့ႏွံ ့သိၿမင္ေစခ်င္တာပါ...
ထြန္းကားေစခ်င္တာပါ..." လုိ ့အသက္ ၅၉ ႏွစ္ရွိ အဖြားရဲ ့သားၿဖစ္သူ ၀မ္ခုိင္း ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မိခင္ၿဖစ္သူက ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကုိၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ခဲ ့တာနဲ ့စာယင္ အခုကြ်န္ေတာ္တုိ ့ၿပန္
လည္တံု ့ၿပန္တာက ဘာမွမေၿပာပ ေလာက္ပါဘူး..."  လုိ ့သူက ထပ္ေၿပာပါတယ္...

ရက္ေပါင္း ၁၆၅ ရက္အတြင္းမွာ သူတုိ ့ညီအစ္ကုိႏွစ္ဦးဟာ တရုတ္နုိင္ငံ၊ အေရွ ့ေၿမာက္ပုိင္းေဒသေဟလံု
က်န္ၿပည္နယ္မွ အေရွ ့ေတာင္ပုိင္းေဒသ ဖုက်င္ ့ၿပည္နယ္အထိ ခရီးကီလုိမီတာ ၄၅၀၀ ( ၁၇၉၆ မုိင္ ) ကုိ
မိခင္ႀကီးကုိတင္ၿပီး ရထားလံုးကုိဆဲြကာ ေၿခလွ်င္ေလွ်ာက္ခဲ ့ႀကၿပီးၿဖစ္ပါတယ္...
သူတုိ ့အဓိကဦးတည္သြားေနတာကေတာ ့ထုိင္၀မ္ပဲၿဖစ္ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့အဓိက အိပ္မက္ကေတာ ့မိခင္ႀကီးကုိ ထုိင္၀မ္ကြ်န္းတစ္ေလွ်ာက္ လုိက္လံပုိ ့ေဆာင္ၿပ
သေပးဖုိ ့ပဲၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့မစၥတာ ၀မ္ခုိင္း ကေၿပာၿပပါတယ္...

အဆုိပါ ရထားလံုးကုိ ယြမ္ေငြ ၅၀၀၀ ( ၇၃၀ ေဒၚလာ ) အကုန္အက်ခံတည္ေဆာ္ကထားတာၿဖစ္ၿပီးအ
ထဲမွာ အိပ္ယာသံုးခု၊ၿပတင္းေပါက္မ်ားနဲ ့မိခင္ႀကီးသက္ေတာင္ ့သက္သာသြားနုိင္ဖုိ ့အပူဒါဏ္ခံနုိင္ေအာင္
လည္းစီမံထားပါေသးတယ္...
သူတုိ ့ညီအစ္ကုိႏွစ္ဦးဟာ မိခင္ႀကီးရဲ ့ေက်းဇူးနဲ ့ေမတၱာတရားကုိေဖာ္ညႊန္းတဲ ့အေနနဲ ့ထုိသံုးဘီးရထား
လံုးလွည္းကုိ "ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္ေမ ့ၿခင္း " လုိ ့အမည္ေပးထားပါတယ္...
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အစ္ကုိႀကီးၿဖစ္သူ ၀မ္ခုိင္းက ရထားလံုးကုိေရွ ့ကဆဲြၿပီး ညီၿဖစ္သူ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိ
၀မ္ေရြး က ေနာက္ကေနတြန္းေလ ့ရွိပါတယ္...
အခုအထိေတာ ့သူတုိ ့ခရီးသြားရလြန္းလို ့ဖိနပ္ေၿခာက္ရံအထိ စုတ္ၿပတ္ပ်က္စီးကုန္ခဲ ့ရပါၿပီ...
" ကြ်န္ေတာ္က တစ္မိနစ္ကုိ ေၿခလွမ္း ၁၀၇ လွမ္း သြားနုိင္ၿပီး တစ္ေန ့ကုိ ၁၀ နာရီ အထိေန ့စဥ္သြားနုိင္
ခဲ ့ပါတယ္...ဒါေႀကာင္ ့တစ္ေန ့လံုးဆုိယင္ ေၿခလွမ္းေပါင္း ၆၅၀၀၀ သို ့မဟုတ္ ခရီး ကီလုိမီတာ ၄၀ (၂၄.၈ မုိင္ ) သြားနုိင္ခဲ ့တာပါ..."  လုိ ့ညီၿဖစ္သူ မစၥတာ ၀မ္ေရြး ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

ေႀသာ္....
သူတုိ ့လုိပဲ အေမခ်စ္တဲ ့၊ မိခင္၊ဘခင္ေတြကုိစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ၿပဳစု၊လုပ္ေကြ်းနုိင္တဲ ့သားေတြ၊ သမီး
ေတြၿဖစ္နုိင္ႀကပါေစဗ်ာ...

 မူရင္းသတင္းေလးပါ...
Wang Yuxia's husband once promised to take her to all the beautiful sights across the country. But when he suddenly died, it seemed her dream had died as well. So it was up to her sons to carry out their father's promise.

Realizing their 81-year-old mother gets carsick easily and they cannot afford to travel luxuriously, they built a three-wheeled carriage to take her around the country - powered only by their own feet and the determination to express love.
"We are not doing this for money or fame. We are just spreading the virtue of filial piety," said Wang Kai, 59. "Compared to what our mother has done for us, what we give in return is never enough," he added.
In 165 days, the two brothers have hauled the carriage more than 4,500 km from Heilongjiang province in the northeast to Fujian province in the southeast. Their target destination is Taiwan. "Our biggest dream is to carry our mother around the island," Wang Kai said.
The carriage, built for 5,000 yuan ($ 730), is fitted with three beds, windows and heat-retaining panels to make mom comfortable. The brothers named it "Thanksgiving" to express gratitude for their mother's love.

On the road, Wang Kai pulls the carriage from the front while younger brother Wang Rui, 57, pushes it from behind. So far, they have worn out six pairs of shoes. "I can walk 107 steps every minute and 10 hours every day, which means 65,000 steps or about 40 km a day," said Wang Rui.

Broken hearted teenager cuts off his genitals


စိတ္နာလြန္းလုိ ့...


 ညီေလး...မင္းရဲ ့ကံကုိက ဆုိးလြန္းပါတယ္ကြယ္...


AMD လို ့နာမည္အတုိေကာက္သာ ေဖာ္ၿပထားတဲ ့အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံသား လူ
ငယ္ေလးတစ္ဦးဟာ ခ်စ္သူကစြန္ ့ပစ္သြားခဲ ့လုိ ့အသည္းႏွလံုးေတြေႀကကြဲစြာနဲ ့ပဲ သူ ့ရဲ ့ဖြားဖက္ေတာ္
ညီေလးကုိ ၿဖတ္ပစ္ခဲ ့လုိ ့ ဂ်ာဗားကြ်န္းရဲ ့စီိလာကက္ပ္ အေထြေထြေဆးရံုႀကီးမွာ အထူးႀကပ္မတ္ကုသ
မွဳကုိခံယူေနရပါတယ္...

ေဆးရံုရဲ ့ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဆူဂ်င္ဘူဒီဆန္တုိဆုိ က ထုိၿဖစ္ရပ္ဟာအမွန္တကယ္ၿဖစ္ပြားခဲ ့ေႀကာင္းအ
တည္ၿပဳေၿပာႀကားခဲ ့ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလးရဲ ့ဒါဏ္ရာကုိ ေဆးရံုမွ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္
ၿပဳစုကုသေပးေနတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
လူငယ္ေလးရဲ ့မိသားစုကေတာ ့အၿဖစ္အပ်က္ရဲ ့အေသးစိတ္ကုိေၿပာၿပဖုိ ့ဆႏၵမရွိေပမယ္ ့ ေကာင္ေလးဟာ
သူ ့ရဲ ့ခ်စ္သူေကာင္မေလးတစ္ၿခားအမ်ဴိးသားတစ္ဦးနဲ ့လက္ထပ္သြားၿပီဆုိတာ သိလုိက္ရၿပီးေနာက္ အခု
လုိ သူ ့ရဲ ့ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မွဴးေလးကုိ ၿဖတ္ပစ္လုိက္တာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...

အစပထမပုိင္းမွာ ေကာင္ေလးရဲ ့မိသားစုဟာ အဆုိပါကိစၥနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီး သူ ့ကုိ ( မၿဖတ္ဖုိ ့) ေၿဖာင္းဖ်
ေၿပာဆုိဖုိ ့ႀကဳိးစားခဲ ့ႀကပါေသးတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ကုိယ္ေတာ္ေခ်ာက စိတ္ႀကီးေလေတာ ့ ၿဖတ္ပစ္လုိက္ၿပီးေရတြင္းထဲကုိပစ္ခ်ခဲ ့လုိက္လုိ ့ၿပန္
လည္ရွာေဖြလုိ ့မေတြ ့ရေတာ ့ပါဘူး...
ေနာက္က်သြားခဲ ့ပါၿပီ....

ၿဖစ္မွၿဖစ္၇ေလကုိယ့္လူရယ္...
မိန္းမရွားသလား...ဟုတ္စ...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
An apparently broken hearted nineteen year-old, AMD, cut off his genitals and had to undergo serious treatment at a Cilacap General Hospital, Central Java.
The hospital`s Director Sugeng Budi Santoso, confirmed the incident and said the hospital is doing its best to heal the teenager`s wound.

The teenager`s family is unwilling to give the incident`s details, and only said the boy cut off his genitals learning that his girlfriend had married another man.
Initially AMD`s family tried to persuade in dealing with the case, but it was too late, because his cut-off his penis was already thrown into a well and could not be found.

Hussaini Hanging Bridge

Monday, March 29, 2010
ကမာၻ ့အႏ ၱရာယ္ အရွိဆံုး ဟူစိန္နီ ႀကဳိးတံတား...


ဟူစိန္နီႀကဳိးတံတားဟာ ကမာၻေပၚမွာ အႏ ၱရယ္အရွိဆံုး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မွဳမရွိဆံုးႀကဳိးတံတားပါတဲ ့...
ပါကစၥတန္နုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္းမွာ ရွိပါတယ္...
တံတားဟာေဟာင္းႏြမ္းအုိမင္းေနတဲ ့အၿပင္၊ က်ဥ္းေၿမာင္းကာ ပ်ဥ္ခ်ပ္ေတြလည္းတစ္ခ်ဴိ ့ေနရာေတြမွာ
ေပ်ာက္ဆံုးေနပါေသးတယ္တဲ ့...
ဘယ္လိုမ်ားၿဖတ္သန္းႀကသလဲေတာ ့မသိပါဘူး...

Hussaini Hanging Bridge is the most dangerous rope bridge in the world.
The bridge itself is very old, narrow and many wooden planks are missing.
It's situated in northern Pakistan.

လြမ္းေမာဖြယ္ရွဳခင္းနဲ ့မရဏတံတား...သတၱိခဲအမ်ဴိးသမီးေတြ....အသည္းယားစရာ...ဓါတ္ႀကဳိးကုိသာ ကုိင္လုိက္ခ်င္ေတာ ့တယ္...


Doctors baffled by man with enormous breastsရွက္လွခ်ည္ ့ေရႊရင္အစံု၊ အယ္စတံု....
ခက္ဖြယ္ရယ္ႀကဳံ...ရွက္စဖြယ္ အယ္စတံုေႀကာင္ ့...

တရုတ္နုိင္ငံ၊ေဘဂ်င္းၿမဳိ ့ရွိ ၇င္ေခါင္းပုိင္းဆုိင္ရာအထူးကုေဆးခန္းသုိ ့ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ နုိ ့ထြက္
တိရိစာၧန္မ်ားေမြးၿမဴေရးၿခံပုိင္ရွင္အမ်ဴိးသား လယ္သမားတစ္ဦးလာေရာက္လာ ကုသမဳွခံယူခဲ ့ရာ ၎၏အ
ရြယ္ပမာဏ အလြန္ႀကီးမားေသာ ရင္သားတစ္စံုေႀကာင္ ့ဆရာ၀န္မ်ားအေနၿဖင္ ့ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးရင္သား
ပုိင္ရွင္အမ်ဴိးသားကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ရၿပီၿဖစ္ေႀကာင္းေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါအမ်ဴိးသား ဟာသူေနထုိင္တဲ ့ရြာမွာပင္ လူေတြက သူ ့ရဲ ့ႀကီးမားလွတဲ ့ရင္သားေတြကုိလက္ညွဳိး
ထုိးေလွာင္ေၿပာင္ရယ္ေမာေနႀကတာမုိ ့သူ ့အေနနဲ ့အလြန္ပူၿပင္းတဲ ့ရာသီမွာေတာင္မွ ထုိေရႊရင္အစံု အယ္
စတံုႀကီးကုိ ၀ွက္ထား၊အုပ္မိေအာင္ ကုတ္အကၤ် ီအထူႀကီး၀တ္ဆင္ေနရရွာပါတယ္...


ရတာမလို...လုိတာမရ ...လူ ့ေလာက...

Guo Feng အမည္ရွိ အဆုိပါအမ်ဴိးသားက " လြန္ခဲ ့တဲ ့၁၀ ႏွစ္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့ရင္သားက
ႀကီးမားလာေနတာၿဖစ္ပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့အဲဒီတံုးက လူကလည္း၀လာတာမုိ ့သတိသိပ္မထားမိခဲ ့ပါ
ဘူး...လြန္ခဲ ့တဲ ့နွစ္အနည္းငယ္က စၿပီး မခံမရပ္နုိင္ေအာင္ၿဖစ္လာခဲ ့ရၿပီး ကြ်န္ေတာ္လည္းေဆးရံုေတြ
တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေၿပာင္းကုေနတာအခုထက္ထိေတာ ့ဘယ္သူမွေပ်ာက္ေအာင္ မကူညီနုိင္ေသးပါဘူး...
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳေတြအမ်ဴိးမ်ဴိးလုပ္ရလြန္းလုိ ့လည္းေငြေတြကုန္ပါၿပီ...ဒါေတာင္အခုအထိ ေပ်ာက္မယ္ ့
လကၡဏာမရွိတဲ ့အၿပင္ ေရႊရင္အစံုကလည္းပုိလုိ ့သာႀကီးလာေနပါေတာ ့တယ္...
ဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ ့ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့အၿဖစ္ဆန္းဟာ သူ ့တုိ ့အတြက္မႀကံဳစဖူး၊ အထူးအဆန္းေလ ့လာစ
ရာမုိ ့ တမင္သက္သက္မ်ားမေပ်ာက္ေအာင္ မကုသေပးတာလားလုိ ့ေတာင္ တစ္ခါတစ္ေလ ေတြးမိပါ
တယ္..." လုိ ့သူကေၿပာၿပပါတယ္...

အကယ္၍မ်ား မည္သူကမွ်သူ ့ရဲ ့ဒုကၡကုိ ကယ္တင္မေပးနုိင္ခဲ ့ရင္ေတာ ့သူ ့ကုိယ္တုိင္သာ အဆုိပါရင္
သားအစံုကုိ ၿဖတ္ပစ္မိေတာ ့မွာမုိ ့ ထုိသုိ ့မၿပဳလုပ္ခင္ ဆရာ၀န္ေတြအေနနဲ ့တစ္ခုခုေတာ ့ ေဆာင္ရြက္
ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိပန္ႀကားထားပါတယ္...

သုိ ့ေသာ္လည္းဆရာ၀န္မ်ားကေတာ ့၎တုိ ့အေနနဲ ့ထုိၿပႆနာရဲ ့ဇစ္ၿမစ္၊အေႀကာင္းရင္းကုိ မသိရမ
ခ်င္းဘာမွလုပ္မေပးခ်င္ႀကဘူးလုိ ့ဆုိႀကပါတယ္...
"  ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့အႏွစ္ ၃၀ ႀကာ ရင္ေခါင္းပုိင္းေဆးကုသမွဳသက္တမ္းမွာ ဒီလုိမ်ဴိးတစ္ခါမွ် မေတြ ့ခဲ ့ရ
ပါဘူး..." လုိ ့ေဒါက္တာက်န္းလီလန္ ကဆုိပါတယ္...
ေဆးရံုအႀကီးအကဲ မစၥတာေဂါင္ေယာင္ဟုန္ ကလည္း " ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ လူနာအေနနဲ ့အဆိပ္သင္ ့
တာတစ္ခုခုမ်ားစားသံုးမိခဲ ့ေလသလာလုိ ့ထင္ခဲ ့ပါေသးတယ္...ဒါေပမယ္ ့သူ ့ရဲ ့ေသြးကုိ စမ္းသပ္စစ္
ေဆးႀကည္ ့ေတာ ့လည္းအဲဒီလုိမဟုတ္ပဲ သံသယၿဖစ္စရာဘာမွမေတြ ့ခဲ ့ရပါဘူး...
သူ ့ရဲ ့မ်ဴိးရုိးဗီဇဆုိင္ရာေတြကလည္းပံုမွန္ပါပဲ...ဓါတ္မွန္ရုိက္ႀကည္ ့ေတာ ့လည္းကင္ဆာမဟုတ္ပါဘူး...
အဆီၿပင္ တစ္ရွဴးေတြပဲၿဖစ္ပံုရပါတယ္...ဒါေႀကာင္ ့ေနာက္ဆံုးေတာ ့ကမာၻ ့သမုိင္းမွာ အမ်ဴိးသားတစ္ဦး
ရဲ ့အႀကီးမားဆံုးရင္သားတစ္စံုပဲၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့သာ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားရပါေတာ ့တယ္..." လို ့ဆုိခဲ ့
ပါတယ္...

ေႀသာ္...
သူ ့ဘ၀ကလည္း နုိ ့ထြက္ေမြးၿမဴေရးၿခံဆုိေတာ ့တိရိစာၧမ်ားရဲ ့နုိ ့ေတြကို မေနမနားညွစ္ေနခဲ ့လုိ ့ခ်က္
ခ်င္းပဲ ဒီဘ၀မွာတင္ ၀ဋ္လည္တာမ်ားလားလုိ ့ေတြးမိပါတယ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
Chinese doctors claim to have discovered the biggest case of man boobs in the world after a 53-year-old dairy farmer turned up at a specialist chest clinic in Beijing. Doctor Zhang Lilan at the Jinan Chest Hospital said: "The man is in every way male except for his enormous breasts. He is a farmer and says they are extremely uncomfortable as he has to do a lot of manual work and they get in the way of everything.


"He said it has also attracted a lot of attention in the village where he comes from with people turning up to point and laugh at him, so much so that he now has to wear a heavy coat to cover up his figure even in the hottest weather."

The man, 53-year-old Guo Feng, said: "About 10 years ago my chest started to get larger but I didn't think much of it as I was putting on weight all over - but in the last few years it's become unbearable and I have been from one hospital to the other with nobody able to help me.
"I have spent all my money on examinations and tests and am still no nearer a solution - in fact my breasts are now bigger than ever. I sometimes think the doctors don't want to help me with this because they find me a medical curiosity."
He says if no one can help him he will cut them off himself and has appealed for doctors to do something before that. But the doctors say they do not want to act until they have identified what the problem is.
Doctor Zhang Lilan added: "In 30 years of working as specialist here at the chest clinic I have never seen anything like it." Clinic boss Gaoyong Hong added: "We wondered if he had eaten any poisons or contaminants but have found nothing after testing his blood. His genetic material is also normal. We did an Xray. It is not a cancer. It seems to be fatty tissue - at the most the best we can suggest is that it is the biggest case of man boobs ever."

Grandmother invents foolproof sewing needle

Sunday, March 28, 2010


အဖြားရဲ ့စိတ္ကူးေကာင္းနဲ ့ဖန္တီးလိုက္တဲ ့အပ္သစ္....
မ်က္ေစ ့မွိတ္ၿပီးေတာ ့ေတာင္ အပ္ခ်ည္ထုိးလို ့ရတယ္...

အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ မင္နီဆုိတာၿပည္နယ္မွ အဖြားတစ္ဦးဟာ တုန္ယင္ေနတဲ ့လက္အစံုနဲ ့မီးပ်က္တဲ ့ည
မ်ားမွာေတာင္မွ အလြယ္တစ္ကူအပ္ခ်ည္ထုိးနုိင္မယ္ ့အပ္တစ္မ်ဴိးကုိတီထြင္နုိင္ခဲ ့လုိ ့အိမ္ရွင္မေတြရဲ ့ဘ
၀တစ္ေလွ်ာက္အခက္ခဲ ဆံုးေသာအိမ္တြင္းမွဳအလုပ္တစ္ခုကုိသက္သာလြယ္ကူေစနုိင္ခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
အခုေတာ ့အပ္ခ်ည္ႀကဳိးရဲ ့အစ ကုိတံေတြးစြတ္ၿပီးအပ္ေပါက္ထဲကုိ ၀င္ဖုိ ့ခက္ခဲပင္ပန္းစြာနဲ ့အံႀကိတ္က်ဴိး
စားေနရမယ့အစား အဖြား Pam Turner ရဲ ့စိတ္ကူးနဲ ့တီထြင္လုိက္တဲ ့ဒီဇုိင္းအသစ္နဲ ့အပ္ကေတာ ့အ
ညံ ့ဆံုး အပ္ခ်ဴပ္သူ ေတာင္မွ အေပါက္မွားၿပီးထုိးမိမွာ၊ အပ္ေပါက္ထဲအပ္ခ်ည္မ၀င္မွာကုိ စုိးရိမ္စရာမလုိ
ေတာ ့ပါဘူး...
အဖြားရဲ ့ေႀကာင္လိမ္ မ်က္ကြင္း အပ္နဖားပံုစံသစ္မွာ အပ္ေပါက္ရဲ ့အ၀ဟာ ပြင္ ့ေနမွာၿဖစ္တဲ ့သံေခ်းမ
တက္တဲ ့သံမဏိသံအမ်ဴိးအစား ( စတီး သံ ) အပ္ၿဖစ္ပါတယ္...
အပ္ခ်ည္ႀကီးရဲ ့အ၀ုိက္ကုိအပ္ေပၚမွာ ေလွ်ာခ်လွိမ္ ့ယူၿပီး အပ္နဖားထဲကုိသြင္းလုိက္ရံုမွ်ၿဖင္ ့အပ္ခ်ည္ထုိး
ၿပီးသားၿဖစ္သြားမွာပါ...
သူမရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူအပ္ခ်ည္နဲ ့အပ္ေပါက္ထုိးဖုိ ့ခက္ခက္ခဲခဲၿပဳလုပ္ေနရတာကုိေတြ ့ရၿပီးေနာက္ရာစုႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ပံုစံမေၿပာင္းပဲထုတ္လုပ္သံုးစဲြေနခဲ ့တဲ ့အပ္ ကုိပံုစံုအသစ္ေၿပာင္းဖုိ ့စိတ္ကူးရခဲ ့တာၿဖစ္ပါ
တယ္လုိ ့ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိ ၿပီၿဖစ္တဲ ့အမ်ဴိးသမီးႀကီးက ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္....
တစ္ေခ်ာင္းကုိ ၃.၆၉ ေပါင္စတာလင္ ( ၆ ေဒၚလာ နီးပါး ) က်သင္ ့တဲ ့သူမရဲ ့အပ္ပံုစံသစ္ဟာ စကၠန္ ့
ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ အပ္ခ်ည္ထုိးၿပီး၊ အသင္ ့ခ်ဴပ္လုပ္နုိင္မွာၿဖစ္ၿပီး မ်က္လံုးမွိတ္ၿပီးအပ္ခ်ည္ထုိးလုိ ့ေတာင္
ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုပုံစံသစ္အပ္ကုိ မည္ကဲ ့သုိ ့ၿပဳလုပ္ရတယ္ဆုိတာကုိေတာ ့အေသးစိတ္ရွင္းၿပဖုိ ့အဖြားက ၿငင္းဆုိခဲ ့
ၿပီးသာမာန္အပ္တစ္ေခ်ာင္းလုပ္တာထက္ေတာ ့ပုိမုိဆန္းၿပားတဲ ့စက္ပစၥည္းကိရိယာကုိ အသံုးၿပဳရတာ
ၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့ေတာ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

စိတ္ကူးတစ္ခ်က္ေကာင္းရံုနဲ ့ကမာၻႀကီးကုိအက်ဴိးၿပဳကာ၊ ကုိယ္လည္းေငြအေၿမာက္အမ်ား၀င္ကာ ပြေပါက္
တုိးနုိင္တာမုိ ့ စာဖတ္သူမ်ားလည္း စိတ္ကူးေကာင္းမ်ားၿဖန္ ့က်က္ေတြးကာ မည္သူ ့မွ် မထင္ထားတဲ ့အ
သံုး၀င္ပစၥည္း၊ နည္းပညာမ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးနုိင္ပါေစ...
ဖတ္ပါ...မွတ္ပါ...ၿဖန္ ့က်က္ေတြးေတာပါေလ...

ေလာေလာဆယ္ ကုိပီတာက ေတာ ့ေတြးယင္းေတြးယင္း...
ဒီလုိၿဖစ္လာလုိ ့...

နားလုိက္ပါဦးမယ္...


ဗီဒီယိုကလစ္ေလးပါ....
ဒါကေတာ ့အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
A grandmother from Minnesota has solved one of life’s most fiddly domestic tasks by inventing a sewing needle that can be threaded by the clumsiest of hands.

Rather than having to painstakingly wet the end of the thread and pass it through the eye, Pam Turner’s design is foolproof for even the most inept of seamstresses. Her Spiral Eye invention is a stainless steel needle with a gap in the metal on one side of the eye

A loop of thread is draped over the needle and then pulled into the eye before being secured in the normal way. The 57-year-old said she was inspired to redesign the sewing needle, which has seen little change over the centuries, after watching her mother struggle threading the traditional style implement.
 
She claims that her needle, which costs £3.69, allows users to get sewing within a matter of seconds and can be threaded with your eyes closed. She has refused to disclose her secret about how she made the needle, but admits that it takes more specialised equipment than the traditional needle-making process.

Fallen money bag sparks cash grab

ေကာက္ႀကမယ္ေဟ ့ ...ေကာင္းေကာင္း....


အလကားေပးေနတယ္လုိ ့မ်ားမွတ္ေနေလေရာ ့သလား...

အေစာင္ ့အႀကပ္နဲ ့လိုက္ပါေစာင္ ့ေရွာက္တဲ ့ေငြစကၠဴမ်ားသယ္ေဆာင္လာတဲ ့ကားတစ္စင္းေပၚက ေငြ
အိတ္တစ္အိတ္ၿပဳတ္က်ခဲ ့ၿပီး လူေတြအလုအယက္နဲ ့ေငြေတြေကာက္ယူခဲ ့ႀကတာမုိ ့ေဒၚလာေငြေပါင္း
သိန္းနဲ ့ခ်ီၿပီးေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္လို ့ အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ အုိဟုိင္ယုိၿပည္နယ္မွ ရဲတပ္ဖဲြ ့ကေၿပာဆုိလိုက္
ပါတယ္...
ကားေပၚက အထုတ္တစ္ထုတ္ၿပဳတ္က်လာၿပီးပြင္ ့ထြက္ကာ ေငြေတြက်လာတုိမုိ ့လူေတြက ေဒၚလာ ၂၀
တန္ေငြစကၠဴမ်ားကုိေၿပးလာၿပီးေကာက္ယူခဲ ့ႀကပါတယ္...
ယခုအခါရဲမ်ားဟာ မုိဘုိင္းလ္ဖံုးမ်ားနဲ ့လွ်ဴိ ့၀ွက္ကင္မရာမ်ားက ရုိက္ကူးထားတဲ ့ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားကုိ
ၿပန္လည္ႀကည္ ့ရွဳစစ္ေဆးေနၿပီးေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ ့ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ရရွိေကာက္ယူသြားသူေတြကုိ စိစစ္
ေနပါတယ္...
စုစုေပါင္း ေဒၚလာတစ္သိန္းေက်ာ္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါေသးတယ္...ထုိပမာဏနဲ ့ညီမွ်တဲ ့ေငြကုိေတာ ့ရဲတပ္
ဖဲြ ့ကၿပန္ရွာေတြ ့ထားပါတယ္...တာ၀န္သိသိလာေရာက္အပ္နွံတာက ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ ပါ...
" ဒါဟာ အလကားေပးေ၀တဲ ့ပုိက္ဆံမဟုတ္ပါဘူး...တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ ထုိေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ ့ေငြ
စကၠဴေတြနဲ ့အတူ လက္၀ယ္ေတြ ့ရွိရလွ်င္ တရားစဲြဆုိၿခင္းခံရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္...." လုိ ့ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီး
ဒန္ကယ္လ္ဆုိ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

လူေတြကုိယ္က်င္ ့တရားဘယ္ေလာက္ခ်ဴိ ့တဲ ့ေနႀကၿပီလည္းဆုိတာအထက္ပါသတင္းကုိႀကည္ ့တာနဲ ့
တင္သိနုိင္ပါတယ္...
အစစအရာရာ ကမာၻမွာတစ္ၿခားနုိင္ငံအမ်ားစုထက္စာယင္ၿပည္ ့စံုပါတယ္လုိ ့ဆုိနုိင္တဲ ့အေမရိကန္လုိ
နုိင္ငံမွာေတာင္ ကုိယ္ ့ပုိက္ဆံမဟုတ္ပဲ လမ္းမွာၿပန္ ့က်ဲလြင္ ့က်ခဲ ့တဲ ့ေငြေတြကုိ ေကာက္ယူၿပီးထြက္
သြားႀကတာ မနည္းပါပဲလား...တာ၀န္သိသိလာအပ္တာ ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ ၊ စုစုေပါင္းေပ်ာက္ဆံုးေနတာ
ေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္ ဆုိေတာ ့၁၀ ရာခုိင္နွဳံးပဲ သစၥာရွိတယ္လုိ ့ဆုိရမလုိၿဖစ္ေနပါေတာ ့တယ္...

သတင္းဗီဒီယုိကလစ္ေလးပါ....
အဂၤလိပ္လုိသတင္းအက်ဥ္းပါ...
Police in the US state of Ohio say tens of thousands of dollars are missing a day after a bag of cash fell from an armoured car, sparking a money grab.
A mad rush to pick up $20 bills broke out after the bag fell from the car in Columbus and split open.

It is unclear how much cash was in the bag, but US media say it was at least $100,000.
Officers are reviewing mobile phone and surveillance videos to identify who has the missing cash.
More than $100,000 (£67,000) is missing. But police were able to recover an equal amount and members of the public handed in $12,000.
"It's not free money," said a police sergeant. If people were found with the missing cash they would be charged, Sgt Dan Kelso said.

Astonishing sculpture of church is carved... into a single grain of SAND

Saturday, March 27, 2010


အပ္နဖားေပါက္ထဲက ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းပံုစံတူအရုပ္ကေလး...
 


Willard Wigan carved the St Bartholomew's church in this grain of 
sand and then put it in the eye of a needle
 အႏုစိတ္ၿပီးေသးလြန္းလုိ ့သာမာန္မ်က္ေစ ့နဲ ့ေတာင္မၿမင္နုိင္ပါဘူးတဲ ့...
Micro view: Willard Wigan carved the St Bartholomew's church into this grain of sand and then put it in the eye of a needle. It's so small that it can't be seen with the naked eye


လက္ရာေၿမာက္အေသးစားပံုစံတူရုပ္ထုေလးမ်ားအား ထုဆစ္ပံုေဖာ္ဖန္တီးနုိင္သူပါရမီရွင္၊ ပန္းပုဆရာတစ္
ဦးဟာ အပ္နဖားေပါက္အတြင္းတြင္ ထည္ ့ထားနုိင္ေလာက္ေအာင္ေသးငယ္သည္ ့ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိး
ေက်ာင္းပုံတူအရုပ္ကေလးကုိ သဲမွဳန္ ့ၿဖင္ ့ပင္ရင္သပ္ရွဳေမာ၊ အံ ့ႀသေလာက္ေအာင္ၿပဳလုပ္နုိင္ခဲ ့လို ့ သဲ
တစ္ပြင္ ့နွင္ ့ပံုစံအမ်ဴိးမ်ဴိးၿပဳလုပ္နုိင္တယ္ဆုိတာကို သက္ေသၿပခဲ ့ပါေတာ ့တယ္...

St Bartholomew's Church, Chosen Hill, Churchdown, Gloucester
အၿပင္က တစ္ကယ္ ့ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေလးပါ...
The real thing: Mr Wigan's girlfriend lives at the bottom of this hilltop church and challenged her talented boyfriend to carve a replica of it from a single grain of sand

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မစၥတာ ၀ီလီယံ ၀ီဂန္ဟာ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား မိသားစု၊ လ မ်က္ႏွာ
ေပၚမွာ ေၿခခ်ေနတဲ ့အေမရိကန္အာကာသယာဥ္မွဴး ေနးလ္အမ္းစထေရာင္း တုိ ့ရဲ ့ပံုစံတူ ပန္းပုရုပ္ကေလး
မ်ားအပါအ၀င္ အလြန္ေသးငယ္တဲ ့အရုပ္မ်ားကုိ အႏုစိတ္ထုဆစ္ဖန္တီးနုိင္ခဲ ့လုိ ့နာမည္ေက်ာ္ခဲ ့တာၿဖစ္
ပါတယ္...
သူ ့ကုိ ဂေလာက္စက္စတာ နယ္၊ ခ်ာ ့ခ်္ေဒါင္းအရပ္က Chosen ေတာင္ကုန္အနားမွာ ေနတဲ ့သူ ့ရဲ ့ခ်စ္
သူရည္းစား ဆာရာဘလိတ္က အဲဒီေတာင္ကုန္းထိပ္မွာ တည္ရွိတဲ ့စိန္ ့ဘာသာကလလုိၿမဴး ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း
ရဲ ့ပံုစံတူ အရုပ္ကေလးကုိ ၿပဳလုပ္နုိင္ပါ ့မလားလို ့စိန္ေခၚခဲ ့့တာၿဖစ္ပါတယ္.....
( အဲဒါေႀကာင္ ့ပံုစံတုအရုပ္ကေလးကုိဖန္တီးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...)
Last year, Wigan created this micro-sculpture of the Obamas, 
carved into the eye of a 24-carat gold needle
အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားတုိ ့မိသားစု ပံုစံတူအရုပ္ကေလး...
ေရႊနဲ ့လုပ္တဲ ့အပ္ကေလးရဲ ့နဖားေပါက္ထဲမွာထြင္းထုထားတာပါ...
First family: Last year, Mr Wigan created this micro-sculpture of the Obamas, carved into the eye of a 24-carat gold needle 


အရုပ္ကေလးဟာ အလြန္ပဲေသးငယ္လြန္းတာမုိ ့သာမာန္မ်က္ေစ ့ၿဖင္ ့ႀကည္ ့ လုိ ့မၿမင္နုိင္ပါဘူး...
" ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိႀကည္ ့လုိက္ၿပီးရွဳခင္းနဲ ့ေတာ္ေတာ္လွတာပဲလုိ ့ေတြးမိပါတယ္...
ၿပီးေတာ ့ခ်စ္သူ ကလည္း ကြ်န္ေတာ္ ့ကုိအဲဒီဘုရားေက်ာင္းပံုစံတူ အရုပ္ကေလးမလုပ္နုိင္ပါဘူးလုိ ့ေၿပာ
ေနပါတယ္...ဒါနဲ ့ေနာက္ဆံုးေတာ ့ၿဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လုိ ့စိတ္ဆံုးၿဖတ္လုိက္ပါတယ္...
အဲဒီအရုပ္ကေလးကုိၿပဳလုပ္ဖန္တီးတာ ရက္သတၱပါတ္ေၿခာက္ ပါတ္ေလာက္ႀကာခဲ ့ၿပီး အားလံုးကုိအခ်ဴိး
အစားက်ေအာင္ဖန္တီးရတာမုိ ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲ ၿပဳလုပ္ခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့သူကေၿပာၿပ
ခဲ ့ပါတယ္...

Willard Wigan
ပါရမီရွင္ အႏုစိတ္ပန္းပုဆရာ....

Talented: Mr Wigan started working on small sculptures as a boy 

မစၥတာ၀ီဂန္ ဟာထုိလက္ရာေၿမာက္အႏုစိတ္ ပစၥည္းေလးကုိမွန္စကေလးေတြကုိ အပ္ကေလးနဲ ့ထိကပ္
ကုိင္တြယ္ၿပီးၿပဳလုပ္ခဲ ့ရတာၿဖစ္ၿပီး သူ ့ရဲ ့မ်က္ေတာင္ေမြးတစ္ပင္နဲ ့ၿပဳလုပ္ထားတဲ ့စုတ္တံတစ္ခုကိုလည္း
အသံုးၿပဳခဲ ့ပါေသးတယ္...
" တစ္ခ်က္ေလးမွားတာနဲ ့ဆက္ၿပီးလုပ္လုိ ့မရေတာ ့ပါဘူး... ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ဒီအရုပ္ကေလးကုိတတ္
နုိင္သေလာက္ အေသးစိတ္ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...အေရာင္ပါတဲ ့ၿပတင္းေပါက္မွန္ကေလးေတြပါ တပ္
ဆင္ထားပါေသးတယ္...ပံုစံတူအရုပ္တစ္ခုလံုးရဲ ့အရြယ္အစားဟာ သတင္းစာမွာပါတဲ ့full stop ( ၀ါက်
အဆံုး အမွတ္အသား ) အရြယ္အစားပဲရွိပါတယ္...အေတာ္ ့ကုိခဲယဥ္းပင္ပန္းစြာနဲ ့ၿပဳလုပ္ခဲ ့ရလုိ ့ကြ်န္
ေတာ္ ့ၿဖင့္ရူးမတတ္ေလာက္ေအာင္ ၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္..." လုိ ့သူက ရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...

အင္မတန္မွေသးငယ္တဲ ့အရာ၀တၱဳပစၥည္းေလးေတြၿပဳလုပ္ဖန္တီးတဲ ့အခါမွာေတာ ့နဲနဲေလးအားစိုက္မိ
ၿပီးအရွိန္လြန္သြားတာနဲ ့ၿပႆနာၿဖစ္ေတာ ့တာပါပဲ...ကြ်န္ေတာ္ဟာတစ္ခါတစ္ရံအသက္ရွဴလုိက္တာနဲ ့
တင္ဖန္တီးၿပဳလုပ္ေနတဲ ့အရုပ္ကေလးေတြ နွာေခါင္းထဲကုိေတာင္၀င္သြားခဲ ့တာၿဖစ္ခဲ ့ဖူးပါတယ္ လုိ ့
လည္းသူကဆက္ေၿပာၿပပါတယ္...

ဘာမင္ဟန္ အရပ္မွာေနထုိင္တဲ ့မစၥတာ၀ီဂန္ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းကေက်ာင္းေနရတာ မေပ်ာ္ပဲစိတ္
ညစ္ေနခဲ ့လုိ ့ပန္းၿခံထဲမွာ ပုရြက္ဆိတ္ေတြအတြက္ အိမ္ေသးေသးေလးေတြ ေဆာက္ေပးၿပီး စိတ္သက္
သာရာရေအာင္ ေနခဲ ့ရာကစၿပီး အလြန္ေသးငယ္တဲ ့အရာ၀တၱဳပံုစံေလးေတြကုိၿပဳလုပ္ဖုိ ့စိတ္ပါခဲ ့တာၿဖစ္
ပါတယ္...
သူဒီလုိလုပ္ေနခဲ ့တာကုိ သူ ့ရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူကေတြ ့သြားၿပီး ခ်ီးမြန္းခဲ ့တာေႀကာင္ ့ထုိသုိ ့ၿပဳလုပ္ဖန္တီးရ
တာကုိစဲြလမ္းႏွစ္သက္ခဲ ့ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခုအေနနဲ ့ေၿပာင္းလဲခဲ ့တာပါ...
ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူက အရာ၀တၱဳေတြေသးနုိင္သေလာက္ေသးေအာင္ဖန္တီးၿပဳလုပ္နုိင္ေလ၊ ကြ်န္
ေတာ္ဟာ နာမည္ႀကီးသထက္ႀကီးလာတဲ ့လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာလိမ္ ့မယ္ လို ့ေၿပာခဲ ့တယ္လုိ ့သူက
ဆုိပါတယ္...
အခုလုိ အႏုစိတ္လက္ရာေလးေတြကုိၿပဳလုပ္ေနရတာကုိက သူ ့ရဲ ့စြဲလမ္းမွဳၿဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ ့
ဂေလာက္ဆက္စတာ မွာ ထုိလက္ရာမ်ားကုိ ၿပပဲြတစ္ခုၿပဳလုပ္နုိင္လိမ္ ့မယ္လုိ ့သူက ေမွ်ာ္လင္ ့ထားပါ
တယ္...

အရင္ကလည္း ဒီလုိ မ်ဴိးအလြန္ေသးတဲ ့အရုပ္ကေလး ( အဲဒါကေတာ  ့အပ္နဖားေပါက္ထဲက က်ားရုပ္
ကေလးၿဖစ္ပါတယ္...) အေႀကာင္းသတင္းတစ္ပုဒ္တင္ခဲ ့ပါေသးတယ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
A talented micro-sculptor has proven you really can see the world in a grain of sand - after carving this incredible church from a single granule that fits inside the eye of a needle.
William Wigan, 52 made a name for himself by sculpting tiny recreations of everything from Barack Obama and his family, to Neil Armstrong on the moon's surface.
He was challenged by his girlfriend Sarah Slade, who lives at the foot of Chosen Hill in Churchdown, near Gloucester, to sculpt the hilltop parish church St Bartholomew's.
And he has achieved it with a model so small it cannot be seen by the naked eye.
'I looked at the church and thought it was wonderful,' said Mr Willard. 
'Rachel said "I bet you couldn't do it" and every time I saw it I was fascinated. Finally I thought "yes, I could do it".
'It took about six weeks and it was very difficult because I had to get my proportions right.' 
Mr Willard uses tiny shards of glass stuck to a needle, and a brush made from one of his eyelashes to create his minute masterpieces.
'If I made a mistake it would have been impossible to fix. I wanted to put in as much detail as I possibly could.
'I put in some stained glass windows. The whole sculpture us the size of a full stop in a newspaper. It's quite painstaking, in fact it was driving me insane.  
'When you're working on something so small it causes a problem if you apply too much pressure.
'And I've made things so small in the past that I've sometimes inhaled it.' 
Mr Willard, from Birmingham, started working on small sculptures as a boy when, unhappy at school, he retreated to a fantasy world and made homes for little ants in the garden.
His mother saw them and praised him for his work, starting a passion that would turn into a career.
He said: 'She told me that the smaller my work, the bigger my name would be.'
Mr Willard says work of this scale is his passion and hopes to arrange an exhibition in Gloucestershire in the future.

Global warming resolves island dispute

Friday, March 26, 2010
သြားၿပီ...မရွိေတာ ့ဘူး....


 
Bay 
of Bengal /PA
ဘာမွမရွိေတာ ့ဘူး...ပလံုသြားပါၿပီ...


အိႏိၵယႏွင္ ့ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္နုိင္ငံအႀကားႏွစ္ေပါင္း ၃၀ တုိင္ေအာင္ပုိင္ဆုိင္မွဳအၿငင္းပြားေနခဲ ့ရေသာကြ်န္း
တစ္ကြ်န္းဟာ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမွဳေႀကာင္ ့ၿမင္ ့တက္လာတဲ ့ဒီေရေအာက္မွာ နစ္ၿမဳပ္သြားခဲ ့ပါၿပီ...
ပင္လယ္ၿပင္ကင္းေထာက္တပ္ဖဲြ ့မ်ားရဲ ့ေလ ့လာမဳွမ်ားနွင္ ့ၿဂဳိလ္တုမွေပးပုိ ့တဲ ့ဓါတ္ပံုမ်ားအရ ဘဂၤလား
ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းမွာတည္ရွိတဲ ့ New Moore ကြ်န္းဟာ လံုး၀ကုိ စုန္းစုန္းၿမဳပ္သြားခဲ ့ရၿပီၿဖစ္တယ္
လို ့အဂၤလန္နုိင္ငံထုတ္၊ ေဒလီတယ္လီဂရပ္ဖ္ သတင္းမွာ ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါသည္...

အိႏိၵယနွင္ ့ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္ ႏွစ္နုိင္ငံစလံုးက အလ်ား ၂ မုိင္ အက်ယ္ ၁.၅ မုိင္ရွိတဲ ့လူသူမေနတဲ ့ကြ်န္းကုိ
ပုိင္ဆုိင္ႀကတယ္လို ့အခုိင္အမာဆုိေနခဲ ့ႀကပါသည္...ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္နုိင္ငံကေတာ ့ထုိကြ်န္းကုိ ေတာင္ပုိင္း
တယ္လ္ပတၱီးကြ်န္းလို ့ေခၚပါသည္...

" အခုေတာ ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္နုိင္ငံစလံုး ေၿပာဆုိေဆြးေႏြးအေၿဖရွာလုိ ့မရ တဲ ့ၿပႆနာတစ္ခုကုိ ကမာၻ
ႀကီးပူးေႏြးလာေနမွဳ ကေၿဖရွင္းေပးလုိက္တာပဲၿဖစ္တယ္..." လုိ ့ကာလကတၱားၿမဳိ ့၊ ဂ်ာဒက္ဗ္ပါး တကၠ
သုိလ္ရဲ ့ပင္လယ္သုမဒၵရာဆုိင္ရာ၊ အာဏ၀ါေဗဒ ပါေမာကၡ ဆူဂတာဟာဇရာ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါသည္...

ထုိတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနနဲ ့လြန္ခဲ ့တဲ ့ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ ပင္
လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္ဟာ ထိတ္လန္ ့စရာေကာင္းတဲ ့ႏွဳံးထားနဲ ့ကုိတုိးတက္ၿမင္ ့မားလာေနခဲ ့တာပါလုိ ့
မွတ္သားသတိၿပဳခဲ ့ႀကပါသည္...
ထုိကြ်န္းနဲ ့အနီးအနားကကြ်န္းၿဖစ္တဲ ့ လုိဟာခ်ာရ ကြ်န္းဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေရေအာက္ကုိနစ္ၿမဳပ္ခဲ ့
လို ့ကြ်န္းေပၚမွာ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ကုန္းေပၚသုိ ့ေၿပာင္းေရြ ့ေပးခဲ ့ရပါတယ္...
ဂုိရမ္မာရ အမည္ရွိကြ်န္းဟာလည္းတစ္၀က္ခန္ ့နစ္ၿမဳပ္ကာ ေရေအာက္ကုိေရာက္ေနၿပီၿဖစ္ေႀကာင္း အဆုိ
ပါ ပညာရွင္ မစၥတာဟာဇရာ ကေၿပာခဲ ့ပါသည္...
အနည္းဆံုးအၿခား ကြ်န္းေပါင္း ၁၀ ကြ်န္းဟာလည္း နစ္ၿမဳပ္ရေတာ ့မည္ ့အေၿခအေနႏွင္ ့ရင္ဆုိင္ေနရ
ပါသည္...
လူဦးေရ သန္း ၁၅၀ ရွိတဲ ့ေၿမနိမ္ ့၊ ၿမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသနုိင္ငံၿဖစ္တဲ ့ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္နုိင္ငံဟာ ကမာၻႀကီး
ပူေႏြးလာေနမွဳေႀကာင္ ့( ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္ၿမင္ ့တက္ကာ နုိင္ငံရဲ ့ကြ်န္းမ်ား၊ ေၿမမ်က္ႏွာၿပင္မ်ား )
ေရေအာက္ကုိေရာက္ရွိနစ္ၿမဳပ္မယ္ ့ဒါဏ္ကုိ အဆုိး၀ါးဆံုးခံေနရတဲ ့နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံၿဖစ္ပါတယ္...

အဘတုိ ့ေရ...
တစ္ၿခားဘာမွမလုပ္ေသးခင္ ၿခံစည္းရုိးေလးေတာ ့လံုေအာင္ကာေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
အခုသတင္းအရဆုိယင္ေတာ ့...
အဲဒီေမာင္ေတြ ေၿပးစရာေၿမမရွိယင္၊ ရွိတဲ ့ဆီကုိလာမွာ အေသအခ်ာပါခင္ဗ်ာ...


အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
An island that has been at the centre of a 30 year dispute between India and Bangladesh has disappeared beneath rising seas.
Sea patrols and satellite pictures reveal New Moore Island in the Bay of Bengal is now completely submerged, reports the Daily Telegraph.
India and Bangladesh both claimed the uninhabited island, which was about 2 miles long and 1.5 miles wide. Bangladesh referred to the island as South Talpatti.
"What these two countries could not achieve from years of talking, has been resolved by global warming," said Sugata Hazra, professor of oceanography at Jadavpur University in Calcutta.
Scientists at the university have noted an alarming increase in the rate at which sea levels have risen over the past decade in the Bay of Bengal.
Another nearby island, Lohachara, was submerged in 1996, forcing its inhabitants to move to the mainland, while almost half of Ghoramara island was underwater, Mr Hazra added.
At least 10 other islands in the area were at risk. Bangladesh, a low-lying delta nation of 150 million people, is one of the countries worst-affected by global warming.

Feard Mosquito Can be Flying Vaccinator...

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးေပးမည္ ့ၿခင္မ်ဴိးစိတ္သစ္ ....ၿခင္မ်ဴိးဆက္သစ္ေႀကာင္ ့ငွက္ဖ်ားေရာဂါေႀကာက္ဖုိ ့မလိုေတာ ့ၿပီ...
( သို ့ေသာ္ လာမည္ ...ႀကာမည္....)မိတ္ေဆြ...
တစ္ေန ့ သင္ ့ကုိလာကုိက္ေသာၿခင္က ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္နုိင္တဲ ့ပဋိဇီ၀ ဓါတ္ေတြကိုသင္ ့ခႏၶာ
ကုိယ္ထဲသုိ ့ထုိးသြင္းေပးလိမ္ ့မည္ဟုဆုိလွ်င္ သင္ယံုနုိင္မည္လား....

ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ သုေတသီပညာရွင္မ်ားက လူသားမ်ားကုိ အသက္အႏ ၱရယ္ၿဖစ္ေစနုိင္ေလာက္ေသာ ငွက္ဖ်ား
ေရာဂါပုိးမ်ားသယ္ေဆာင္သည္ ့ ၊ လူ ့ခႏၶာကုိယ္မွ ေသြးမ်ားစုတ္ယူတတ္သည္ ့ၿခင္မ်ားသည္ တစ္ေန ့ေန ့
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ထုိေရာဂါပုိးမ်ားကုိကာကြယ္ေပးသည္ ့ဓါတ္ၿပန္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား ၿဖန္ ့ၿဖဴးနုိင္ၿပီး လူသားသန္း
ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးကာ အဆုိပါငွက္ဖ်ားေရာဂါဆုိးမွကာကြယ္ေပးနုိင္ေစလိမ္ ့မည္ဟု ေမွ်ာ္
လင္ ့ေနႀကပါတယ္...

လူအမ်ားရြံရွာမုန္းတီး၊က်ိန္ဆဲေနႀကသည္ ့အဆုိပါၿခင္မ်ားကုိ မ်ဴိးရုိးဗီဇဆုိင္ရာမ်ဴိးစိတ္သစ္အၿဖစ္ ကူးေၿပာင္းမ်ဴိး
စပ္ၿပီး ပ်ံသန္းၿဖန္ ့ၿဖဴးေပးေနသည္ ့ကာကြယ္ေဆးထုိးသည္ ့တိရိစာၧန္မ်ားအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲေစနုိင္လိမ္ ့မည္ဟု
ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိက်ဴိၿမဳိ ့ေၿမာက္ပုိင္းတြင္တည္ရွိသည္ ့ Jichi ေဆးဘက္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္မွ သိပံၸပညာရွင္မ်ား၏
ေလ ့လာစမ္းသပ္၊ သုေတသနၿပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ သိရပါတယ္...

Leishamaniasis လုိ ့ေခၚတဲ ့သဲၿဖဳတ္ ( ၿခင္ကဲ့သို ့တိရိစာၧန္တစ္မ်ဴိး ) တစ္မ်ဴိးေႀကာင္ ့ၿဖစ္ပြားတဲ ့လူကုိအသက္
အႏ ၱရာယ္ၿဖစ္ေစေလာက္တဲ ့ၿပင္းထန္သည္ ့အေရၿပားေရာဂါတစ္မ်ဴိးကုိ ကာကြယ္ေပးနုိင္ေသာ ပရုိတိန္းဓါတ္
တစ္မ်ဴိးပါ၀င္တဲ ့ တံေတြးဂလင္းမ်ားထုတ္လုပ္နုိင္သည္ ့ၿခင္မ်ဴိးစိတ္သစ္တစ္ခုကုိ အဆုိပါဂ်ပန္သုေတသီပညာ
ရွင္မ်ားက စမ္းသပ္မ်ဴိးပြားနုိင္ခဲ ့ႀကပါတယ္...

ထုိမ်ဴိးစပ္ေပါက္ဖြားထားတဲ ့ၿခင္အကိုက္ခံရတဲ ့ႀကြက္မွာ အဆုိပါ အေရၿပားေရာဂါကုိ ခုခံ၊ ကာကြယ္နုိင္ေစတဲ ့
ပဋိဇီ၀ဓါတ္မ်ားၿဖစ္ေပၚလာခဲ ့တဲ ့အတြက္ေႀကာင္ ့ထိုေရာဂါမၿဖစ္ေစနုိင္ေလာက္ေအာင္ ေရာဂါၿပီးေစပါတယ္
လို ့ ထုိသုေတသနၿပဳေလ ့လာစမ္းသပ္မွဳကုိဦးေဆာင္တဲ ့တဲြဖက္ပါေမာကၡ Shigeto Yoshida ကဆုိပါတယ္...

( ဒီလုိစမ္းသပ္ေအာင္ၿမင္မွဳေႀကာင္ ့) ၿခင္မ်ားကုိ အလားတူစြာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္နုိင္ရန္အ
သံုးခ်သြားနုိင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္....အဲဒီလုိၿဖစ္လာဖုိ ့အခ်ိန္ကာလအေနနဲ ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေလာက္ေတာ ့
ႀကာေကာင္းႀကာနုိင္ပါလိမ္ ့မယ္ လုိ ့အဆိုပါ ငွက္ဖ်ားေရာဂါဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္က ဆုိပါတယ္...

" ဒီေလ ့လာခ်က္ရဲ ့အားသာခ်က္က ေရာဂါကာကြယ္ေဆးအတြက္ ေငြကုန္ေႀကးက် ၿဖစ္ဖုိ ့မလုိပါဘူး...သင္ ့အ
ေနနဲ ့ဘာမွသတိမထားမိပဲနဲ ့ကုိ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးသားၿဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္...ဘာေဆးမွလည္း လုိအပ္မွာ
မဟုတ္သလုိ၊ သင္ ့အေနနဲ ့သတ္မွတ္ထားတဲ ့ေနရာမွာ လူစုလူေ၀း၊ လူအုပ္ႀကီးနဲ ့အတူ သြားၿပီးေဆးထုိးခံေန
ဖုိ ့လည္းမလုိပါဘူး...
ၿခင္အႀကိမ္ႀကိမ္ အကုိက္ခံရေလ သင္ ့ရဲ ့ေရာဂါကာကြယ္နုိင္စြမ္းတုိးေလပဲၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့မစၥတာယုိရွီဒါ
က ေအဖက္ပီ သတင္းဌာနကုိ ဗုဒၶဟူးေန ့က တယ္လီဖုန္းၿဖင္ ့ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

ယခုလက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနတဲ ့အခက္အခဲကေတာ ့ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုိတုိက္ဖ်က္တဲ ့(ေဆး) ဓါတ္ပစၥည္းဟာ ေရာ
ဂါခံနုိင္စြမ္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္၊ လွ်င္ၿမန္စြာေၿပာင္းလဲေစတတ္တဲ ့အတြက္ ထိေရာက္တဲ ့ကာကြယ္၊ကုသေဆးမ
ထုတ္လုပ္နုိင္ေသးၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္...

ဒါေပမယ္ ့အရွိန္အဟုတ္နဲ ့တုိးတက္ေနတဲ ့သိပံၸနည္းပညာေႀကာင္ ့ထုိၿပႆနာအတြက္ေၿဖရွင္းခ်က္တစ္ခု
ထုတ္ေပးနုိင္ၿပီး ထုိမ်ဴိးစိတ္သစ္ၿခင္ဟာ ဖြံ ့ၿဖဳိးဆဲနုိင္ငံမ်ားကုိ အဓိက ဒုကၡေပးေနတဲ ့ေရာဂါဆုိး ( ငွက္ဖ်ားေရာ
ဂါ ) ကုိ လံုး၀ပေပ်ာက္ေအာင္ကူညီစြမ္းေဆာင္နုိင္လိမ္ ့မယ္လို ့မစၥတာ ယုိရွီဒါက ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္....

အဓိကအားၿဖင္ ့အာဖရိကနဲ ့အာရွဒသမွာ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္းတစ္သန္းခန္ ့ငွက္ဖ်ားေရာဂါေႀကာင္ ့ေသဆံုးေနရ
ၿပီး အမ်ားစုကေတာ ့ကေလးသူငယ္ေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္ လို ့ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖဲြ ့ႀကီးရဲ ့အဆုိအရသိရပါတယ္...
ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္၊ ကုသေဆးေတြအမ်ဴိးမ်ဴိးရွိေနေပမယ္ ့လည္း တစ္ကမာၻလံုးအေနနဲ ့ေတာ ့မည္သည္ ့
ေဆးကုိမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်နုိင္ၿခင္းမရွိေသးပါဘူး...

ဒီစမ္းသပ္ခ်က္ေအာင္ၿမင္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါၿပီးေစတဲ ့ဓါတ္ၿပန္ပစၥည္းထုတ္
ေပးနုိင္တဲ ့ၿခင္မ်ဴိးစိတ္သစ္ကုိမ်ဴိးပြားနုိင္ယင္ေတာ့ အဆုိပါဂ်ပန္သုေတတီပညာရွင္ကုိ ေဆးပညာနုိဘယ္ဆု
ေပးသင္ ့ပါတယ္...
အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...

Japanese researchers hope one day to turn blood-sucking mosquitoes -carriers of deadly malaria -into deliverers of a vaccine that could instead inoculate millions for free.
A new study shows real promise for turning the reviled insects into heroes by genetically modifying them to make them “flying vaccinators“, according to scientists at Jichi Medical University north of Tokyo.
The researchers have already genetically modified a mosquito species so that its saliva contains a protein that acts as a vaccine against leishmaniasis, a sandfly-borne disease that triggers terrible skin sores and can be fatal.
The team confirmed that mice bitten by the transgenic mosquito developed an antibody to the disease, meaning they had built up immunity, said Shigeto Yoshida, the associate professor who has led the research.
Similarly the mosquitoes could be used to help combat malaria, perhaps a decade from now, said the malaria expert. “What's good is that they don't charge you for vaccinations,“ Yoshida told AFP by telephone on Wednesday.
“You would be vaccinated without even noticing. You wouldn't need any drug and you wouldn't need to show up at a designated place for mass vaccinations.“
Repeat bites would only strengthen the immunity, he said.
For now a problem is that no effective vaccine exists, because malaria's antigen, which triggers immune reactions, changes frequently.
However, Yoshida expects science will come up with a solution, and that the transgenic mosquito will ultimately help rid the developing world of a deadly scourge.
Nearly one million people die each year from malaria -most of them children -predominantly in Africa and Asia, according to the World Health Organisation.
There are several anti-malarial drugs, none of them universally effective, and a treatment, called artemisinin.

Boy with 15 fingers and 16 toes to have surgery

Wednesday, March 24, 2010

တရုတ္နုိင္ငံမွကမာၻ ့စံခ်ိန္တင္ လက္ပြား၊ေၿခပြား ကေလး ခဲြစိတ္မွဳခံယူရမည္...
လက္ေခ်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၅ ေခ်ာင္း...


တရုတ္နုိင္ငံမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးဟာ ေၿခေခ်ာင္းလက္ေၿခာင္းစုစုေပါင္း ၃၁ ေခ်ာင္းနဲ ့ကမာၻ ့စံခ်ိန္၀င္သြား
ခဲ ့ၿပီးယခုအခါမွာေတာ ့သူ ့ရဲ ့အပုိေၿခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းေတြကုိ ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားမွဳခံယူရေတာ ့မွာၿဖစ္ပါ
တယ္...ေၿခေခ်ာင္းေလးေတြက စုစုေပါင္း ၁၆ ေခ်ာင္း...


တရုတ္နုိင္ငံ၊ အေရွ ့ေၿမာက္ပုိင္း ေလ်ာင္နင္းၿပည္နယ္၊ ရွန္ယန္းၿမဳိ ့ကေလးက အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
ေကာင္ကေလးမွာ ေၿခေခ်ာင္း ၁၆ ေခ်ာင္းနဲ ့လက္ေခ်ာင္း ၁၅ ေခ်ာင္း၊ စုစုေပါင္း လက္၊ေၿခ ၃၁ ေခ်ာင္း
ရွိပါတယ္...( သူ ့ရဲ ့ဘယ္လက္မမွာေတာ ့ႏွစ္ေခ်ာင္းပူးေနၿပီး ခက္ရင္းပံု လက္ပြားေလးၿဖစ္ေနပါတယ္...)
လက္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာေတာ ့လက္ေခ်ာင္းေလးသံုးေခ်ာင္းဟာ ပူးေနပါေသးတယ္...


လက္ေရာေၿခေရာစုစုေပါင္းေတာ ့ ၃၁ ေခ်ာင္းပါတဲ ့....


အခုအေရအတြက္အရ သူေလးဟာ လက္ရွိကမာၻ ့လက္ေခ်ာင္း၊ေၿခေခ်ာင္းအမ်ားဆံုးစံခ်ိန္ၿဖစ္တဲ ့အိႏိၵယ
နုိင္ငံမွ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးၿဖစ္တဲ ့Pranamya Menaria ႏွင္ ့ Davendra Harne တုိ ့ႏွစ္ဦးဆီမွာ အသီး
သီးရွိတဲ ့လက္ေခ်ာင္း ၁၂ ေခ်ာင္းနဲ ့ေၿခေခ်ာင္း ၁၃ ေခ်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ၂၅ ေခ်ာင္း စံခ်ိန္ကုိ ၃၁ ေခ်ာင္းၿဖင့္
ခ်ဴိးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...ဒါကေတာ ့လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား X- ray ပါ...


ဒါကေတာ့ေၿခေခ်ာင္းေလးမ်ား X-ray ပါ....အံ ့ဖြယ္ပါပဲ....


A boy in China who has 31 fingers and toes - a world record - is to undergo surgery to remove the extras digits.
The 6-year-old boy, from the city of Shenyang in China's northeastern Liaoning province, has a total of 31 fingers and toes - 16 toes, and 15 fingers (although one of those fingers is incomplete, being a fork at the end of the right thumb.) Three fingers on each hand are fused together. That beats the current world record of 25, held jointly by two Indian children, Pranamya Menaria and Devendra Harne, who both have 12 fingers and 13 toes.

ေနာက္ဆံုးေတာ ့....

အခုတစ္ေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားနဲ ့ေလလွဳိင္းမ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ၿပင္းစြာနဲ ့တုိက္ခတ္ေနတဲ ့
တဲြေရးခဲြေရး ၿပႆနာမ်ားေႀကာင္ ့ ကုိပီတာလည္း ေတာ္ေတာ္ဦးေနွာက္ေၿခာက္ေနရပါတယ္...
လူအမ်ဴိးမ်ဴိးစိတ္အေထြေထြရွိႀကတယ္ဆုိေပမယ္ ့ ကုိယ္ေလးစားတဲ ့သူ၊ နာမည္ေက်ာ္ႀကား၊ ထင္ရွား
တဲ ့သူေတြရဲ ့အေတြးအေခၚ၊အယူအဆေတြကုိလည္း ေတြ ့ၿမင္ဖတ္ရွဳႀကားသိေနရပါတယ္...
နုိင္ငံေရးဆုိတာကုိ ပုတ္ေလာက္ႀကီးေရးၿပတာေတာင္မွ မွဳံ၀ါး၀ါးသာၿမင္နုိင္ေလာက္တဲ ့ဗဟုသုတရွိသူ
မုိ ့လည္း ေလးစားေလာက္တဲ ့သူေတြရဲ ့ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ တတ္နုိင္သေလာက္ေလ ့လာေနမိ
ပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့အမ်ဴိးမ်ဴိးေသာ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ ့အယူအဆေတြဖတ္ရွဳနားေထာင္ၿပီး...


ကုိပီတာတစ္ေယာက္ ေတြးေလေလ....
ေဆြးေလေလၿဖစ္ေနရပါတယ္...
ေရႊၿပည္ေတာ္ကေမွ်ာ္တုိင္းေ၀းေနဦးမွာေလ...ဒါေႀကာင္ ့...
မ်က္ေစ ့စံုမွိတ္ၿပီး သူ ့တစ္ေယာက္ကုိပဲေထာက္ခံေတာ ့မယ္လို ့ဆံုးၿဖတ္လိုက္ပါတယ္...

အားလံုးလည္း လြတ္လပ္စြာ ယံုႀကည္နုိင္ပါတယ္...
ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္မိတာကေတာ ့....


ေခတ္အဆက္ဆက္...ပါတီအဖံုဖံု...ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအသီးသီး...
*** ဘယ္သူမွ ေပးထားတဲ ့ကတိမတည္ပါ...
*** ဘယ္သူမွလည္းၿပည္သူေတြခံစားေနရတာေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ ့နားမေထာင္ပါ...
*** ဘယ္သူမွလည္း ဆင္းရဲခ်ဴိ ့တဲ ့ၿပီး ၊ အလုပ္အကုိင္မဲ ့ေနသူေတြကုိ မကူညီႀကပါဘူး...
*** ဘယ္သူမွ အာဏာရသြားယင္ ဘာကုိမွ ဂရုမစုိက္ႀကေတာ ့ပါဘူး...
*** ဘယ္သူမွလည္း အမွန္ကိုေၿပာႀကတာမဟုတ္ေလေတာ ့...
*** ဒါေႀကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့....
VOTE FOR NOBODY

သူ ့ကုိပဲအားေပးေထာက္ခံပါေတာ့မယ္...ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ ့ႀကပါေစ....

Chinese video gamer survives being stabbed through the head after cheating row

ဦးေခါင္းကုိ ဓါးၿဖင္ ့ထုတ္ခ်င္းေပါက္ထုိးစုိက္ခံရသည္ ့တုိင္ အသက္မေသသူ ဂိမ္းသမား....ေႀကာက္စရာ ့ဓါးခ်က္ ...ဓါတ္မွန္ပံု...

ကြန္ၿပဴတာဂိမ္းကစားယင္း အၿငင္းပြားၿပီးေနာက္ ၁၀ လက္မအရွည္ရွိေသာ ဓါးၿဖင့္ဦးေခါင္းကုိအထုိးခံခဲ ့
ရသည္ ့ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေလးတစ္ဦး၏ ဓါတ္ပံုကုိၿမင္ရသူတုိင္းအတြက္ေတာ ့အလြန္ထူးဆန္းအံ ့
ႀသထိတ္လန္ ့စရာပင္...
ထုိလူငယ္ေလးဟာ အခင္းၿဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ အင္တာနက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ Counter-Strike ဂိမ္း ကစားေန
ခဲ ့သည္ဟု တရုတ္နုိင္ငံမွ သတင္းမ်ားကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံအေရွ ့ေၿမာက္ပုိင္း က်ီလင္ၿပည္နယ္၊ မီရွားက်ည္ ၿမဳိ ့ကေလးမွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
ေရွာင္ေ၀ အမည္ရွိတဲ ့လူငယ္ဟာ ဦးေခါင္းကုိဓါးနဲ ့အထုိးခံရၿပီး၊ ဓါးစုိက္လ်က္ႏွင္ ့ပင္ သူ ့ရဲ ့သူငယ္ခ်င္း
မ်ားရဲ ့အကူအညီနဲ ့က်ီလင္ တကၠသုိလ္ တြဲဖက္ေဆးရုံ ( အမွတ္ ၂ ) သုိ ့ပင္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေရာက္လာ
နုိင္ခဲ ့ပါေသးတယ္...

စေကဘာ ( ဓါးခြ်န္ ) ဟာ ေရွာင္ေ၀ရဲ ့၀ဲဘက္နားထင္ကေနထုိးသြင္းလုိက္တာ လက္ကုိအရင္းအထိစုိက္
ေနခဲ ့ၿပီး သူ ့ရဲ ့လက္ယာဘက္ ( ညာဘက္ ) နားထင္ကေနအၿပင္ကုိ ၁ စင္တီမီတာေလာက္ေပါက္ထြက္
ေနခဲ ့ပါတယ္...
" ေကာင္ေလးရဲ ့မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးေသြးေတြဖံုးလႊမ္းေနတာေတာင္မွ သူဟာ သတိရွိေနဆဲပါပဲ..." လို ့ေဆး
ရံုရဲ ့အာရံုေႀကာခဲြစိတ္မွဳဆုိင္ရာလက္ေထာက္ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ပါေမာကၡ ယန္ရွီကြ်မ္း ကေၿပာပါတယ္...
၀မ္ နဲ ့သူ ့ရဲ ့သူငယ္ခ်င္း ဟြမ္ တုိ ့ဟာ အဆုိပါ Counter- Strike ဂိမ္းကိုကစားေနခဲ ့ၿပီး သူတုိ ့ႏွစ္ဦးအ
တဲြဟာ ကစားပဲြထဲက ရန္သူအားလံုးနီးပါးကုိ နွိမ္နင္းေအာင္ၿမင္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကစားေနတံုး ဆိုင္ထဲကပဲ အၿခားလူတစ္စုေရာက္လာၿပီး ဒီကစားပဲြမွာ အနုိင္ရခ်င္ယင္ ေဆာ ့ဖ္၀ဲ တစ္ခုထည္ ့သြင္းရမယ္လို ့ဆုိပါတယ္...အဲဒီမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့နဲ ့စကားမ်ားႀကေတာ ့တာပါ
ပဲ လုိ ့အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိ ဟြမ္က ဆုိပါတယ္...

ေ၀ နဲ ့ ဟြမ္ ကုိ အင္တာနက္ဆုိင္ထဲကေန ဆဲြထုတ္ၿပီး အၿပင္မွာပဲ ေၿမေပၚမွာလဲက်တဲ ့အထိ၀ုိင္း၀န္းထုိး
ႀကိတ္ရုိက္ႏွက္ခဲ ့ႀကပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ ့ရဲ ့ဘယ္ဖက္ လက္ေမာင္းဟာလည္း သူတုိ ့တစ္ေတြဓါးနဲ ့ထုိးတာခံခဲ ့ရပါတယ္...အဲဒီေနာက္
သူတုိ ့အားလံုးထြက္ေၿပးသြားခဲ ့ႀကပါတယ္... ေ၀ ကုိလည္း သူ ့ရဲ ့ေခါင္းမွာဓါးစုိက္ေနၿပီးေၿမေပၚမွာ လဲေန
တာေတြ ့လုိက္ရပါေတာ့တယ္..." လုိ ့ဟြမ္ကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

ေ၀ ဟာ ကစားပဲြမွာေအာင္နုိင္ဖုိ ့အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခုကုိ လိမ္လည္လွည္ ့ဖ်ားၿပီးသံုးခဲ ့လို ့ကစား
နည္းမွာ နံရံေတြကုိထြင္းေဖာက္ၿမင္နုိင္ၿပီးရန္သူေတြကိုအလြယ္တစ္ကူေတြ ့ၿမင္ သုတ္သင္နုိင္ခဲ ့တယ္
လို ့သူ ့ရဲ ့ကစားၿပဳိင္ဖက္ေတြက စြပ္စဲြခဲ ့ပါတယ္...
ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္ကေတာ့သူ ့ရဲ ့ေဆးကုသ တဲ ့သက္တမ္း ၂၃ ႏွစ္ အတြင္း ေခါင္းကုိဓါးနဲ ့အႀကီးအက်ယ္
အထုိးခံခဲ ့ရတဲ ့လူနာတစ္ဦး သတိရွိေနေသးတာကုိေတြ ့ရတာဟာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါပဲလုိ ့ဆုိပါတယ္..

ဓါတ္မွန္နဲ ့CAT စကန္ ရုိက္ၿပီး ဖတ္ႀကည္ ့တဲ ့မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဦးေခါင္းထဲကုိထုိးစုိက္ေနတဲ ့စေကဘာ
ဟာ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲြ အဓိကေသြးေႀကာႀကီးေတြနဲ ့အာရံုေႀကာေတြကုိ တစ္ခုမွထိခုိက္ခဲ ့ၿခင္းမ
ရွိပါဘူး...
ဒါေပမယ္ ့လူနာအေနနဲ ့ကေတာ ့ခဲြစိတ္ၿပီးေနာက္ဆက္တဲြအၿဖစ္ ပုိး၀င္ၿခင္း၊ ဦးေနွာက္ထိခုိက္နုိင္ၿခင္း၊
မႀကာခဏ သတိလစ္ ( တက္ ) ၿခင္း နဲ ့ေမးခုိင္ပုိး ၀င္နုိင္ၿခင္းတုိ ့ကုိ ခံစားရနုိင္ပါေသးတယ္...

အသြား ၁၄ စင္တီမီတာရွိတဲ ့အဆုိပါ စေကဘာ ဓါးကုိ ခဲြစိတ္ဖယ္ရွားဖုိ ့အတြက္ ဆရာ၀န္ေတြဟာ ႏွစ္
နာရီေက်ာ္မွ် ႀကဳိးစားခဲြစိတ္ခဲ ့ႀကရပါတယ္...

ေ၀ ရဲ ့ဖခင္ကေတာ ့သူ ့သားဟာ မႏွစ္ကပင္ ၈ တန္းအေရာက္မွာ ေက်ာင္းထြက္ခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္..
သူဟာ အဲဒီကတည္းက အလုပ္ကုိ လုပ္တစ္ခ်က္မလုပ္တစ္ခ်က္နဲ ့ အခ်ိန္ရွိသေရြ ့အင္တာနက္ဆုိင္မွာပဲ
အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့အဲဒီဆုိင္ကေနၿပီးေတာ ့ဒီလုိ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာ ရလိမ္ ့မယ္လုိ ့
ေတာ ့တစ္ခါမွ ထင္မထားခဲ ့ပါဘူးလုိ ့ဆုိလုိက္ပါတယ္...

ေ၀ ဟာ လြန္ခဲ ့တဲ ့ဗုဒၶဟူးေန ့ကပဲ ခဲြစိတ္ကုသခံအၿပီးမွာ သတိၿပည္လည္ရရွိလာၿပီး သူ ့ရဲ ့အေၿခအေနက
လည္းတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲရွိေနပါတယ္ လို ့ေဒါက္တာ ယန္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့ကေတာ ့အင္တာနက္ဆုိင္က လွ်ဴိ ့၀ွက္ရုပ္သံရုိက္ကူးထားတဲ ့မွတ္တမ္းေတြကုိရယူသြားခဲ ့ၿပီးအ
မွဳကို ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္...

အက်ဴိးမရွိတဲ့ ဂိမ္းေဆာ ့ေနမယ္ ့အစား အက်ဴိးရွိရာရွိေႀကာင္း ဘာသာရပ္၊ ဗဟုသုတ တစ္ခုခုေလ ့လာ
ေနတာကမွ ပုိေကာင္းပါဦးမယ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
An astonishing picture has emerged that shows a teenage boy with what appears to be a 10-inch knife embedded in his skull after a row over a computer game.
Chinese media have reported that the boy was playing the online game Counter-Strike with his friends at an internet cafe when the attack occurred.
Xiao Wei, 16, of Mishazi town, in north-east China's Jilin province, even walked to the 2nd Affiliated Hospital of Jilin University with the help of his friends.
The cleaver was stabbed into Wei's left temple, leaving only the handle protruding, and exited 1cm from his right temple.
'His face was covered in blood, but he was still conscious,' said Professor Yan Shijun, deputy director of neurosurgery department of the hospital.
Wei and his friend Huang were playing Counter-Strike and defeated most of the 'enemies' in the virtual world.
'When we were playing games, a group of people from the same cafe came to us, saying we must install some software to win the game. Then we had an argument with them,' said 18-year-old Huang.
Wei and Huang were allegedly pulled out of the cafe and beaten to the ground outside.
Huang said: 'My left arm was stabbed through by them, and when they had gone, I found Xiao Wei was lying on the ground with a knife in his head.'
Gaming website Gamer Crave reported that the attackers had accused Wei of using a cheat code that allowed his character in the game to see through walls - making it easier to locate opponents.
Dr Yan said it was the first time during 23 years of medical practice that he'd seen a patient remain conscious after being stabbed through the head.
X-rays and CAT scans confirmed that the cleaver luckily didn't hit any main arteries or nerves. However, the patient may have post-surgery complications like infections, brain damage, epilepsy fits, and tetanus.
Doctors operated for more than two hours to take out the knife, which has a blade measuring 14cm.
Wei's father said his son quit school last year as an 8th grader: 'He then worked from time to time, and spent most of the time at the internet cafe. We would never expect he would have such injuries at a cafe.'
Doctor Yan said last Wednesday that Xiao Wei had woken up from the surgery, and his condition was stable.
Police have obtained CCTV footage from the cafe and are continuing their investigation.

The ultimate school run: Children ride 40mph ZIP WIRE a quarter of a mile high to get to classes each day

Tuesday, March 23, 2010

ေကာင္းကင္ႀကဳိးနဲ့ေလ်ာၿပီးေတာင္တန္းေခ်ာက္ကမ္းပါးနဲ ့

ၿမစ္ကုိၿဖတ္ကာေန ့စဥ္ေက်ာင္းတက္ရတဲ ့ေဒသေလး...


ဒီလုိနက္ေစာင္တဲ ့လ်ဴိေၿမာင္နဲ ့ၿမစ္ကုိ ေကာင္းကင္ႀကဳိးနဲ ့စက္သီးသံုးၿပီး...
ၿဖတ္သန္းႀကရတယ္...


အရွိန္အဟုတ္ၿပင္းထန္စြာစီးဆင္းေနသည္ ့ ကုိလံဘီယာနုိင္ငံမွ ရီယုိ နီဂရုိၿမစ္၏အထက္ေပေပါင္း ၁၃၀၀
ေက်ာ္ အၿမင္ ့မွ အသူရာထက္နက္ေသာေခ်ာက္ေပၚမွ ၿဖတ္သန္းရန္ အသက္ ကုိးႏွစ္အရြယ္ ေဒစီမုိရာ ဟု

အမည္ရွိသည္ ့ကေလးမေလးၿပင္ဆင္ေနပါတယ္...
သူမကုိယ္သူမ သံေခ်းတက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ ့စက္သီးေပၚတြင္ ႀကဳိးၿဖင္ ့ခ်ိတ္ကာ ေလ်ာခ်လုိက္သည္ႏွင္ ့
တစ္နာရီမုိင္ ၄၀ ႏွဳံးၿဖင္ ့မုိင္၀က္မွ်ေ၀းသည္ ့တစ္ဖက္ကမ္းသုိ ့အၿမင္ ့မွ အနိမ္ ့သုိ ့ႀကဳိးတန္းမွေလ်ာဆင္း
သည္ ့ခရီးစဥ္ၿဖင္ ့ေက်ာင္းသြားတက္ေနရသည္က ေဒစီမုိရာ ေလးအတြက္နိစၥဒူ၀ အလုပ္တစ္ခုပါေပ...
ကုိလံဘီယာနုိင္ငံ၏ၿမဳိ ့ေတာ္ ဘုိဂုိတာ ရဲ ့အေရွ ့ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၄၀ အကြာေဒသမွာ ေနထုိင္တဲ ့လက္
တစ္ဆုပ္စာ အေရအတြက္မွ်သာရွိတဲ ့မိသားစုအနည္းငယ္မွ်ေသာ ရြာကေလးအတြက္ကေတာ ့သူတုိ ့ဆီ
ကေန တစ္ဖက္ေတာင္ႀကားကုိၿဖတ္သန္းသြယ္ဆုိင္းထားတဲ ့စတီးႀကဳိး ၁၂ ခုကပဲ ၿပင္ပကမာၻ နဲ ့တစ္မ်ဴိး
တည္းေသာအဆက္အသြယ္ၿဖစ္ေနပါေတာ ့တယ္...


ေဒစီေလးနဲ ့သူမရဲ ့ေမာင္ေလး ဂ်ာမစ္တုိ ့မေႀကာက္မရြံ ့ၿဖတ္သန္းရပံု...
ဂ်ာမစ္ေလးက ငယ္ေသးလုိ ့ဂုံနီအိတ္ ( ေၿမြေရခံြအိတ္ )ထဲမွာထုိင္လုိက္ရတယ္...

ဂ်ာမန္လူမ်ဴိး စူးစမ္းေလ ့လာသူပညာရွင္ Alexander von Humboldt ဟာထုိေဒသေလးရဲ ့ထူးဆန္းတဲ ့
ေကာင္းကင္ႀကဳိးေလ်ာစီးစနစ္နဲ ့ခရီးသားလာေနတဲ ့အေႀကာင္းကုိ ၁၈၀၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္သိရွိခဲ ့တဲ ့ပထ
မဦးဆံုးေသာ အေနာက္နုိင္ငံသား ၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိေကာင္းကင္ဆုိင္းႀကဳိးမ်ားကုိ အစပထမကေတာ ့၇ုိးရာဓေလ ့အတုိင္းပုိက္ဆံေလွ်ာ္ခ်ည္မ်ားနဲ ့က်စ္ၿပီး
ၿပဳလုပ္ခဲ ့ႀကၿပီး ေနာက္ပုိင္းထုိေဒသရဲ ့မုတ္သံုေတာမ်ားမွာ သစ္ခုတ္ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ၿခင္းတုိ ့ထြန္းကား
လာတာေႀကာင္ ့သံမဏိ၊ စတီးႀကဳိးေတြကိုအစားထုိးသံုးလာတာၿဖစ္ပါတယ္...
သစ္ခုတ္လွဲၿခင္းေတြကုိတားၿမစ္လိုက္ေတာ ့ထုိေဒသမွာ အေၿခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဴိးေမြးၿမဴ
ေရးကုိသာအားထားလုပ္ကုိင္ေနႀကရပါေတာ ့တယ္...
ယေန ့ထိတုိင္ေအာင္လည္း ေကာင္းကင္မွာသြယ္တန္းထားတဲ ့ႀကဳိးေတြဟာ သူတုိ ့အတြက္ေတာ ့တစ္ခု
တည္းေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းပဲၿဖစ္ေနပါေသးတယ္...


ေဒသခံလယ္သမားေတြဟာသူတုိ ့ရဲ ့ကုန္စည္ပစၥည္းေတြကုိ အနီးဆံုးၿမဳိ ့ကေလးနဲ ့အၿပန္အလွန္ေရာင္း
၀ယ္ေဖာက္ကားဖုိ ့အၿပင္ ေဒစီနွင္ ့သူမရဲ ့အသက္ ငါးႏွစ္အရြယ္ရွိ ေမာင္ေလး ဂ်ာမစ္ တုိ ့ေန ့စဥ္ေက်ာင္း
သြားနုိင္ဖုိ ့ကုိလည္း ထုိေကာင္းကင္ႀကဳိးၿဖင္ ့ခ်ိတ္ၿပီးသြားလာရတဲ ့သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေရးစနစ္ကုိသာ အ
သံုးၿပဳေနႀကရပါတယ္...
ဂ်ာမစ္ ေလးဟာ သူ ့အသက္အရြယ္နဲ ့ဆုိလွ်င္ ထုိႀကဳိးနဲ ့စက္သီးကုိဆဲြၿပီးသြားဖုိ ့ငယ္လြန္းေသးတာမုိ ့သူ ့
ရဲ ့အစ္မ ေဒစီ ကသူ ့ကုိဂံုနီအိတ္ထဲထည္ ့ၿပီး သူမနဲ ့အတူခ်ိတ္ဆဲြကာ စတီးႀကဳိးကုိစက္သီးနဲ ့တဲြခုိေလ်ာ
စီးၿပီးတစ္ဖက္အၿခမ္းကၿမဳိ ့ကုိသြားရပါတယ္..အဲဒီလုိႀကဳိးကေနေလ်ာခ်ရာမွာ အရွိန္မလြန္ေအာင္ ထိန္းဖုိ ့
ကိုေတာ ့သစ္ကုိင္းခြေထာက္တစ္ခုကုိ ဘရိတ္အၿဖစ္သံုးရပါေသးတယ္...
အထက္မွာၿမင္ရတဲ ့အလြန္ထူးဆန္းအံ ့ႀသ၊ ထိတ္လန္ ့ဖြယ္ရာရွဳခင္းနဲ ့ပံုေတြကို ရဖုိ ့ဓါတ္ပံုဆရာလည္း
ၿဖစ္၊ စာေရးဆရာလည္းၿဖစ္တဲ ့Christoph Otto ဟာ သူကုိယ္တုိင္ေတာင္ႀကားရဲ ့အထက္မွာရွိတဲ ့ႀကဳိး
တမ္းေပၚမွာ ခ်ိတ္ဆဲြလုိက္ပါၿပီး တစ္ၿခားသူေတြၿဖတ္သန္းသြားလာေနတဲ ့ပံုေတြကို ရုိက္ယူခဲ ့တာၿဖစ္ပါ
တယ္....

သူတုိ ့တစ္ေတြရဲ ့စိတ္ဓါတ္ကေတာ ့အံ ့မခန္းပါပဲ.... 
အဂၤလိပ္လုိသတင္းပါ...
More than 1,300ft above the roaring Rio Negro in Colombia, nine-year-old Daisy Mora prepares to throw herself over the abyss. 
Attaching herself to an old and rusted pulley system she drops over the edge before plummeting at 40mph along a zip wire to the opposite bank half a mile away - a vertigo-inducing journey she has to take every day to get to school. 
For the handful of families living in the area, 40 miles southeast of the capital Bogota, the 12 steel cables that connect one side of the valley to the other are their only access to the outside world. 

German explorer Alexander von Humboldt was the first Westerner to observe the unusual rope system in 1804.
They were traditionally made of hemp, but steels cables were installed with the advent of logging in the surrounding rainforest. When this was made illegal settlers turned their hand to farming and cattle raising.
Today, the cables are still the only transport available to those living in the area. 
Farmers use them to transport goods to and from the closest town and, for children like Daisy and her five-year-old brother Jamid, it is how they get to school.
Jamid is too young to safely ride the wire on his own, so she has to carry him with her in a jute bag, controlling their speed with a wooden fork.
Photographer and author Christoph Otto, who took these amazing pictures, suspended himself above the valley on one of the cables to capture people making the remarkable journey.

Sikh Priest Sets New Record for World’s Longest Beard


ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးမုတ္ဆိတ္ပုိင္ရွင္ ဆစ္ခ္ဘုန္းႀကီး..

 


ရွည္လ်ား၊ ေထြၿပားတဲ ့မုတ္ဆိတ္နဲ ့...
ဆစ္ဘုန္းႀကီး ဘုိင္ဆာ၀မ္ဆင္း...

Surrey's Guru Nanak ဆစ္ခ္ ဘုရားေက်ာင္းက အႀကီးအကဲၿဖစ္တဲ ့ဆခ္ဘုန္းႀကီး Bhai Sarwan Singh
ကုိ ကမာၻ ့အရွည္လ်ားဆံုးမုတ္ဆိတ္နဲ ့လူသားလုိ ့ အသိအမွတ္ၿပဳၿပီးၿဖစ္ပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့သူ ့ရဲ ့မ်က္
ႏွာေပၚက မုတ္ဆိတ္ေမြးကေတာ ့ဆက္လက္ၿပီးရွည္ေနဆဲပါပဲ...


 ဆစ္ခ္ဘုန္းဘုန္းရဲ ့မုတ္ဆိတ္ကုိတုိင္းရန္ၿပင္ဆင္ေနတယ္...

ထုိဆစ္ခ္ ဘုန္းႀကီးကုိ မႀကာေသးခင္ကၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့အီတလီနုိင္ငံ၊ ေရာမၿမဳိ ့မွာထုတ္လႊင္ ့တဲ ့ရုပ္ၿမင္အစီ
အစဥ္တစ္ခုမွာ ပါ၀င္ဖုိ ့ဖိတ္ႀကားခဲ ့ပါတယ္...အဲဒီအစီအစဥ္မွာ သူ ့ရဲ ့မုတ္ဆိတ္ကုိ မည္ေရြ ့မည္မွ်ရွည္
တယ္ဆုိတာကုိ တုိင္းတာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

 မဆံုးေသးဘူး...

သူ ့ရဲ ့ေမးဖ်ားကေန မုတ္ဆိတ္ေမြးရဲ ့ထပ္ဖ်ားအထိကုိ ေသခ်ာစြာတုိင္းတာႀကၿပီးတဲ ့ေနာက္မွာ ေတာ ့
လက္ရွိသူ ့ရဲ ့မုတ္ဆိတ္ေမြးအရွည္ဟာ ယခင္သူ ့ရဲ ့ကမာၻ ့စံခ်ိန္ထက္ကုိပဲ ႏွစ္လက္မ ပုိၿပီးွရွည္ကာ
၁.၈၉၅ မီတာ ( ၆.၂ ေပ ) ထပ္မံၿပီးစံခ်ိန္ခ်ဴိးခဲ ့ပါတယ္...
သူ ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး တစ္ခါမွ မုတ္ဆိတ္မရိတ္ခဲ ့ဘူးတဲ ့ဘုန္းႀကီး Singh ဟာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္အထိ
သူ ့ရဲ ့မုတ္ဆိတ္ ဘယ္ေလာက္အရွည္ရွိတယ္ဆုိတာမသိခဲ ့ပါဘူး...


ေႀသာ္...အဲဒီေလာက္အထိေတာင္မွပဲကုိး...

သူ ့အေနနဲ ့အခုလို မုတ္ဆိတ္ရွည္ႀကီးရွိေနတာကုိပဲ ဘုရားသခင္ရဲ ့လက္ေဆာင္လို ့ထင္ၿမင္ယူဆေနခဲ ့
ပါတယ္...အခုလို သူ ့ရဲ ့မုတ္ဆိတ္ရွည္ႀကီးအေႀကာင္းကုိ ရုပ္သံမွာပါ၀င္ဖုိ ့သေဘာတူခဲ ့တာဟာလည္း
သူ ့ရဲ ့ဆစ္ခ္ဘာသာတရား ထြန္းကားလာေစဖုိ ့အတြက္ပဲၿဖစ္ပါတယ္...

 ေၿဖခ်ထားလုိက္ယင္ ေၿမေပၚမွာ ဒီေလာက္အထိ ပံုေနလိမ္ ့မယ္...

သူ ့အေနနဲ ့သူ ့ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုးမွာ အႏွစ္သက္ဆံုးအရာၿဖစ္တဲ ့အဆုိပါ မုတ္ဆိတ္ေမြးအခုလိုရွည္လ်ား
ဖုိ ့အတြက္ ဘာမွအထူးတစ္လည္မေဆာင္ရြက္ခဲ ့ပါဘူး...
သူ ့မုတ္ဆိတ္ေမြးႀကမ္းၿပင္ကို မထိေနေစဖုိ ့ေတာ ့ဆစ္ခ္ဘုန္းႀကီးဟာ မုတ္ဆိတ္ရွည္ႀကီးကုိ ပုခံုးေပၚကုိ
ေခြၿပီးတင္ထားေလ ့ရွိပါတယ္...

ကဲ ....
ဘယ္သူကမ်ားသူ ့ထက္ပုိၿပီးရွည္နုိင္လိမ္ ့ဦးမည္နည္း....


Bhai Sarwan Singh, the head priest of Surrey’s Guru Nanak Sikh temple, was already acknowledged as the man with the world’s longest beard, but now, his facial hair is even longer.
The Sikh priest was recently invited to take part in a television show, in Rome Italy, where he had his beard measured. After carefully measuring his beard, from the tip of his chin, to the end of his beard, judges decided Bhai Sarwan Singh has beaten his previous record, set in 2008, by two inches. It is now 1.895 m long.
Singh, who has never shaved his facial hair, had never actually known how long his beard really was, until 2008. He has always seen it as a gift from God, and he only agreed to appear on television, to promote the Sikh religion. He has done nothing special to help his beard grow, and calls it his “favorite body part.”
To prevent it from actually touching the floor, Bhai Sarwan Singh wears his long beard rolled up or over his shoulder.

ေၿမာက္ကုိရီးယားက အေမရိကန္ဆန္ ့က်င္ေရးပုိစတာမ်ား...

Sunday, March 21, 2010ငရဲေခြးမ်ားလြတ္ေနသည္....


သံပူနဲ ့လည္းကပ္ေသးတာ...
လူမဆန္စြာရက္စက္ႀကတယ္တဲ ့....


ဖိနပ္နဲ ့ေပါက္တာ ကိုရီးယားအမ်ဴိးသမီးက အရင္စတာၿဖစ္လိမ္ ့မယ္ေနာ္...အေမရိကန္စစ္စခန္း၊ ငရဲခန္း...သခင္မ်ဴိးေဟ ့...တုိ ့ေၿမာက္ကုိရီးယား...
လူကုိလူလုိသေဘာမထားပဲတိရိစာၦန္လုိဆက္ဆံၿပီး ႏွိပ္စက္ေသးတယ္...
လူနဲ ့တိရိစာၦန္ မခဲြပဲ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တာေပါ ့...


အရွင္လတ္လတ္လည္းေၿမၿမဳပ္ႀကေသးတယ္ေပါ ့...မေကာင္းဘူး...ရက္စက္တယ္ေပါ ့...
တစ္သက္လံုးမေႀကဘူး...ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္ေတြမွ သြားႏွဳတ္တတ္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္...
အေမရိကန္စစ္သားေတြလည္းသြားႏွဳတ္တတ္တယ္...ေၿမာက္ကုိရီးယားက ေမာင္တင္ ့တယ္...

'I am truly sorry': Pope Benedict apologises for decades of child abuse in Irish Catholic Church


အိုင္ယာလန္ဘုန္းႀကီးေတြ လုပ္ရပ္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္း ေတာင္းပန္


 ၿဖစ္ခဲ ့သမွ်အားလံုးအတြက္ တစ္ကယ္ပဲစိတ္မေကာင္းပါဘူး....
အားလံုးကုိေတာင္းပန္ပါတယ္...


ဘုန္းႀကီးေတြက ကေလးေတြအေပၚ လိင္ကိစၥ မေတာ္မတရားျပဳခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဘင္န္နဲဒစ္ (Benedict) က အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံက ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ေတြကို ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပထမဆံုး ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထုတ္ျပန္ရာမွာ ခုလို ေျပာခဲ့တာပါ။ 
စေနေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဲဒီ ခုနစ္မ်က္ႏွာရွိတဲ့စာထဲမွာ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံက မ်ိဳးဆက္ခ်ီခဲ့တဲ့ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြ စိတ္ဒုကၡနဲ႔ အရွက္ခံစားခဲ့ရတာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ "ဘုန္းႀကီး တကယ္ပဲ ၀မ္းနည္းပါတယ္" လို႔ စာထဲမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆိုထားပါတယ္။
ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြဟာ မေတာ္မတရားလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမွားေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။ အိုင္ယာလန္မွာ ရွိတဲ့ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတြကို တရား၀င္ဌာနခ်ဳပ္ကေန စံုစမ္းစစ္ေဆးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဗာတီကန္ဌာနခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ၀န္မခံခဲ့သလို မေတာ္မတရားလုပ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဘယ္လို အျပစ္ေပးတယ္ဆိုတာကိုပါ တိတိက်က် မေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ မေတာ္မတရား အလုပ္ခံရသူေတြက စိတ္ပ်က္ၾကတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

 ( ၿမန္မာဘာသာၿပန္သတင္းကေတာ ့ဗီအုိေအ သတင္းဌာနက ရယူထားတာၿဖစ္ပါတယ္...)

ဒါကေတာ ့အဂၤလိပ္လိုသတင္းအက်ဥ္းပါ...

The Pope issued a formal apology yesterday to victims of child abuse by Irish Roman Catholic clergy, saying he was 'truly sorry' for their decades of suffering.

Benedict XVI rebuked Irish bishops for 'grave errors of judgment' in their handling of the scandal and ordered an investigation into the Irish Church.
But the Pope did not admit any Vatican responsibility for a cover-up.
Nor did he spell out specific punishments for bishops accused of concealing years of abuse by priests and nuns.
The Pope's apology will have a strong resonance in other countries where similar highly damaging clerical abuse scandals have surfaced, including his native Germany.

French Culture Minister pushes pin into chest of actress at awards


 ေအာင္မယ္ေလး !!!!


 မေတာ္လို ့ပါ ကြယ္...ဦးက ခ်ိတ္ၿဖဳတ္တာပဲကြ်မ္းက်င္ပါတယ္...


ေအာ္စကာဆုရွင္ Marion Cotillard ဟာ သူမကုိၿပင္သစ္အစိုးရကခ်ီးၿမွင္ ့တဲ ့ Order of Arts and
Letters  ဆုတံဆိပ္ကုိ  လက္ခံရယူရာမွာ ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင္ ့တဲ ့ၿပင္သစ္ ယဥ္ေက်းမွဳ၀န္ႀကီးက သူမရဲ ့ရင္
ဘတ္ေပၚမွာ တံဆိပ္ကုိ ကုိယ္တုိင္တပ္ဆင္ေပးရာမွာ မရည္ရြယ္ပဲ သူမရဲ ့ရင္သားေပၚကုိ တံဆိပ္ရဲ ့ခ်ိတ္
နဲ ့ထုိးမိခဲ ့လို ့အလန္ ့တစ္ႀကားေအာ္ခဲ ့မိရပါတယ္...

မင္းသမီး Cotillard ဟာ La vie en rose ဇတ္ကားထဲမွာ Edith Paif အမည္ရွိတဲ ့သီခ်င္းဆုိသူအၿဖစ္
သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းလို ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ေအာ္စကာဆုရၿပီးကတည္းက ေဟာလီး၀ုဒ္မွာပဲ အေန
မ်ားခဲ ့တာပါ...
ယခုေတာ ့သူမဟာ ၿပင္သစ္ယဥ္ေက်းမွဳ၀န္ႀကီး Francois Mitterand ကုိယ္တုိင္ေပးအပ္ခ်ီးၿမွင္ ့မယ္ ့ဆု
တံဆိပ္ကုိ လက္ခံရယူဖုိ ့ပါရီၿမဳိ ့ကုိၿပန္လည္ေရာက္ရွိလို ့ေနတာၿဖစ္ပါတယ္...
(ထုိ၀န္ႀကီးနာမည္က ယခင္ၿပင္သစ္သမၼတေဟာင္းရဲ ့နာမည္နဲ ့အတူတူပါပဲ...သားအဖမ်ားလား..)အခြ်န္နဲ ့ မ  တဲ ့ဆုိတာ အဲဒါမွ အမွန္ပါ....

ရုပ္ရွင္းမင္းသမီးဟာ သူမရဲ ့ခ်စ္ခင္ႏွစ္လုိဖြယ္ဆဲြေဆာင္မွဳ၊ ပင္ကုိသဘာ၀အရကုိ က်က္သေရရွိၿပီးတင္ ့
တယ္ကာ ေခ်ာေမာလွပ ပါတယ္လို ့ခ်ီးက်ဴးယင္း ၀န္ႀကီး Mr Mitterand က Chevalier de L'Ordre
des Arts et des Lettres  လို ့ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးက်ဴးထားတဲ  ့စာတမ္းပါရင္ထုိးတံဆိပ္ကုိ သူမရဲ ့ရင္ဘတ္ေပၚ
မွာတပ္ဆင္ေပးရင္းၿဖင့္ အမွတ္တမဲ ့နဲ ့အသားကုိပင္အပ္နဲ ့ထုိးမိလိုက္လုိ ့မင္းသမီးမွာ မ်က္ႏွာပ်က္သြား
ခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္..
ဒါေပမယ္ ့သူမအေနနဲ ့ဒါဏ္ရာႀကီးႀကီးမားမား၊နာနာက်င္က်င္မခံစားခဲ ့ရပဲ ၀န္ႀကီးၿဖစ္သူ က အလ်င္
အၿမန္ေတာင္းပန္တာကုိေတာင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာနဲ ့တံု ့ၿပန္ခဲ ့ပါတယ္...

အဂၤလိပ္လိုသတင္းေလးပါ...
Oscar winner Marion Cotillard gasped in pain after France's culture minister accidentally stuck a pin into her chest as he decorated her with the Order of Arts and Letters on Monday.
Cotillard has spent much of her time in Hollywood since winning the Oscar for her performance as singer Edith Piaf in "La vie en rose" in 2008, but she was back in Paris to receive the decoration from Culture Minister Francois Mitterrand.
Mitterrand, who praised Cotillard's "charm, natural grace and beauty," inadvertently skewered the actress as he pinned the medallion naming her as "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" on to her blouse.
She appeared to suffer no damage however and burst out laughing as Mitterrand hastily apologized.