908 Nigerian female pilgrims held in Saudi Arabia under law that prohibits women under 45 travelling without close male relative

Sunday, September 30, 2012

အေဖၚမပါပဲ ခရီးမသြားရ...


အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား ခင္ပြန္း၊ ေဆြမ်ဴိးအရင္းအခ်ာ (ဖခင္၊ သား စသည္) မ်ား
အေဖၚအၿဖစ္မပါပဲ ခရီးသြားခြင္ ့မရွိဟူေသာ မြတ္ဆလင္ဥေပဒအရ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံသုိ ့ႏွစ္စဥ္ၿပဳလုပ္
သည္ ့ဟာ ့ဂ်္ ပြဲေတာ္သို ့၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းရန္ ေရာက္ရွိလာသည္ ့နုိင္ဂ်ီးယီးယားနုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသ
မီး အေယာက္ ၉၀၀ အား သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခဲ ့ပါတယ္...
၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းရန္သြားေရာက္သူ နုိင္ဂ်ီးယီးယားနုိင္ငံသူ ၉၀ ေယာက္အား ေဆာ္ဒီနုိင္ငံ၊ ဂ်က္
ဒါၿမဳိ  ့၊ အဗဒူအဇစ္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ ့ရေႀကာင္း နုိင္ဂ်ီးယီးယားနုိင္ငံ
ဟာဂ်ီေကာ္မရွင္ကသတင္းေပးပုိ ့ေဖၚၿပခဲ ့ပါတယ္...
၀တ္ၿပဳဆုေတာင္ရန္သြားေရာက္သူမ်ားအား ဆုိး၀ါးသည္ ့အေၿခအေန၊ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားတြင္
ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားတာမုိ ့တစ္ခ်ဴိ  ့ေသာအမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့ေဆးကုသမွဳခံယူရန္ အေရး
တစ္ႀကီးလိုအပ္ေနပါတယ္လို ့အဆုိပါေကာ္မရွင္ကဆုိပါတယ္...
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံရဲ  ့ဥပေဒအပုိဒ္ ၅ အရ ဟာ ့ဂ်္ၿပဳလုပ္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေန
ၿဖင္ ့အရင္းႏွီးဆံုးေဆြမ်ဴိး ( မာရန္း ) တစ္ဦးဦးပါ၀င္ေစဖုိ ့လုိအပ္သလုိ ေတာ္စပ္ပံုအေထာက္အ
ထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ေလွ်ာက္လႊာႏွင္ ့အတူတစ္ပါတည္းတဲြတင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...


အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေအာက္ဆုိ အရြယ္မေရာက္ေသးသူလို ့ပဲသတ္မွတ္ရမလုိေပါ့ ...
အုပ္ထိန္းသူမပါပဲ ခရီးမသြားရဆုိေတာ ့ေလ...


သုိ ့ေသာ္လည္း အသက္ ၄၅ ႏွစ္အထက္အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ဴိး၊ ခင္ပြန္း
မပါပဲ အုပ္စုလုိက္၀တ္ၿပဳရန္လာေရာက္မည္ဆုိပါက ခင္ပြန္းသို ့မဟုတ္၊ သား၊ အစ္ကုိ စသူမ်ား၏
တားဆီးကန္ ့ကြက္ၿခင္းမရွိေႀကာင္း သက္ေသခံစာတင္ၿပရန္လိုသည္ဟု အဆုိပါဥပေဒကေဖၚၿပ
ထားပါတယ္...
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံဆုိင္ရာ နုိင္ဂ်ီးရီးယားသံအမတ္ႀကီး အဘူဘာကာရွီဟူးဗူႏူး ကေတာ ့အဆုိပါနုိင္ဂ်ီ
ယီးယား အမ်ဴိးသမီးမ်ားအား ၿပန္လည္လႊတ္ေပးပါရန္ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံၿခားေရးွဌာနသုိ ့ကန္ ့ကြက္
တုိင္ႀကားစာ တရား၀င္ေပးပုိ ့လုိက္ပါတယ္...
ေဆြမ်ဴိးအေစာင္ ့အေရွာက္မပါသည္ ့အသက္ ၂၅ ႏွစ္ နွင္ ့၃၅ ႏွစ္အတြင္းအမ်ဴိးသမီးမ်ားအား
တားဆီးထိမ္းသိမ္းေနတာၿဖစ္ပါတယ္... အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေတြကုိေတာ ့ေဆာ္ဒီအစုိးရကဂရု
မစုိက္ အေလးမထားပါဘူး ဟု သံအမတ္ႀကီး ဗာႏူးကဆုိပါတယ္...

ေဆာ္ဒီနွင္ ့နုိင္ဂ်ီးယီးယားတုိ ့သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဒသခံဟာ ့ဂ်္ ေကာ္မတီတာ၀န္ရွိသူမ်ား
အေစာင္ ့အေရွာက္ၿဖင္ ့နုိင္ဂ်ီယီးယားအမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့မကၠာၿမဳိ  ့သုိ ့ဟာ ့ဂ်္ ၀တ္ၿပဳဆု
ေတာင္းရန္ လာေရာက္နုိင္ေႀကာင္း နုိင္ဂ်ီးယီးယားနုိင္ငံ ဟာ ့ဂ်္ ေကာ္မရွင္ကဆုိပါတယ္...
ေဆာ္ဒီသုိ ့၀င္ေရာက္လာသည္ ့၎တုိ ့၏လင္ေယာက်ာၤးမ်ားႏွင္ ့မ်ဴိးႏြယ္နာမည္မတူသည္ ့နုိင္ဂ်ီး
ယီးယားအမ်ဴိးသမီးမ်ားအားခင္ပြန္းၿဖစ္သူမ်ားႏွင္ ့အတူတစ္ကြလာေရာက္ခဲ ့လွ်င္ေတာင္မွ သက္
ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက တားဆီးထိမ္းသိမ္းေလ ့ရွိတယ္လုိ ့အဆုိပါေကာ္မရွင္ရဲ  ့အစီရင္ခံစာ
တြင္ေဖာ္ၿပထားပါတယ္...
" အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ဇနီးမယားမ်ားအေနၿဖင္ ့၎တုိ ့၏ မိဘအစဥ္အဆက္နာမည္အားဆက္
လက္ထားရွိနုိင္ၿပီး ခင္ပြန္းေယာက်ာၤးမ်ား၏အမည္အား ၿဖည္ ့စြက္ရန္မလုိေႀကာင္း... " အဆုိပါအ
စီရင္ခံစာကဆုိပါတယ္...

Saudi Arabian authorities have held more than 900 Nigerian women on the annual Hajj pilgrimage under a law that prohibits women under 45 to travel without a first-degree male relative. Nigeria’s National Hajj Commission has reported that 908 female pilgrims were held at King Abdulaziz Airport in the Saudi city of Jeddah.
The commission also stated that the pilgrims have been held in poor conditions, and some of them need “urgent medical attention.” According to Article 5 of the Saudi law on applications for a Hajj visa, all women are required to travel for Hajj with a Mahram (a first-degree male relative), and the proof of kinship must be submitted with the application form.
However, women over the age of forty-five may travel without a Mahram with an organized group on the condition that they carry a no objection letter notarized by husband, son or brother, authorizing the pilgrim to travel with the named group, the law stipulates. Meanwhile, Nigeria’s Ambassador to Riyadh Abubakar Shehu Bunu filed a formal complaint with the Saudi foreign affairs office, calling on Riyadh to release the Nigerian women.
“They are stopping women particularly between the ages of 25 and 35 without a male relative. Those over 45 are not a concern to the Saudi authorities,” Bunu stated. The Nigerian National Hajj Commission also said that under an agreement between Abuja and Riyadh, Nigerian women could travel to Mecca for Hajj pilgrimage even if they were accompanied by local Hajj committee officials. Saudi authorities even stopped women who were entering the country with their husbands just because their surnames did not match those of their husbands, according to the commission report. “Islam allows wives to bear the names of their parents and not necessarily that of their husbands,” the report said.

15 Things You Didn't Know About the Brain


ဦးေနွာက္အေႀကာင္းသိေကာင္းစရာ...

ေသခ်ာဖတ္ႀကည္ ့ပါေလ....အံ ့ႀသဖြယ္ရာအခ်က္အလက္ေတြေလ ့လာေတြ ့ရွိရပါလိမ္ ့မယ္...

15 Things You Didn't Know About the Brain (1 pic)


Brazilian student sells virginity to build homes for the poor

Saturday, September 29, 2012

အပ်ဴိစင္ညကုိေရာင္းၿပီးလွဴမည္ ့သူေလး...

ဘရာဇီးနုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးဟာ ၿပည္နယ္တစ္ခုမွဆင္းရဲခ်ဴိ  ့တဲ ့ေနႀကသည္ ့မိသားစုမ်ား
ေနထုိင္နုိင္ရန္ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ့ပရဟိတရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္နုိင္ရန္အတြက္
သူမရဲ  ့အပ်ဴိစင္ညကုိ ေလလံတင္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေနပါတယ္...
အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ ကာတာရီနာ မစ္ဂလီယုီရီနီ ဟာယခု ေစ်းၿပဳိင္ေခၚေစ်း ေဒၚလာ ၁၅၅၀၀
အထိေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ ့ထုိေလလံပဲြမွရသည္ ့ေငြအားလံုးအား ဘရာဇီးနုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းမွ
သူမေနထုိင္ရာ ဆန္တာကာတာရီနာ ၿပည္နယ္တြင္အစိုးရမဟုတ္သည္ ့အဖဲြ ့အစည္းမွတာ၀န္ယူ
လွဴဒါန္းေဆက္လုပ္မည္ ့ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ (တန္ဖုိးနည္း )ေခတ္မီွအိမ္ရာစီမံကိန္း
အတြက္လွဴဒါန္းေပးအပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
သူမဟာ ေႀကးစားၿပည္ ့တန္ဆာတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအားၿငင္းဆန္ယင္း
သူမအေနၿဖင္ ့အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္အားယံုႀကည္လွ်က္ရွိေနဆဲၿဖစ္ေႀကာင္း သုိ ့ေသာ္လည္းယခု
အခြင္ ့အလမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿဖင္ ့ကမာၻႀကီးအား ပုိမုိသာယာေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးရာ
တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့အၿဖစ္မွတ္ယူပါေႀကာင္းေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....


Good deed? Catarina Migliorini had rejected claims she is a prostitute, saying she saw the opportunity to make a positive difference to the world
 ကမာၻေၿမသာယာေစဖုိ ့...လာပါေလ အစ္ကုိတုိ ့ရယ္လို ့...
လွစ္ဟကာသူေႀကြးေႀကာ္... ေပးပါေနာ္အၿမင္ ့ဆံုး... စပြန္ဆာမလုိ ...အႀကင္နာပုိတဲ ့သူေလး...

Good deed? Catarina Migliorini had rejected claims she is a prostitute, saying she saw the opportunity to make a positive difference to the world

 သုိ ့ေသာ္လည္း ႀကံ  ့ခုိင္ေရးပညာရပ္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသူေလးဟာ သူမရဲ  ့အာ၀ါဟလုပ္ၿပီးလွဴ
မယ္ ့အာ၀ါသ အလွဴပြဲအတြက္ ႀသစေတးလ်ရုပ္သံရုိက္ကူးေရးအဖဲြ ့ရဲ  ့"အပ်ဴိစင္လိုခ်င္ပါတယ္.." 
 အမည္ရွိ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္သံအစီအစဥ္အား လက္ခံရုိက္ကူးေပးမွာမုိ ့အၿငင္းပြားဖြယ္ရာေတြ
ၿဖစ္ေစခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္မကေတာ ့ဒါကုိ (မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကုိ) စီးပြားေရးဆန္ဆန္ကိစၥတစ္ခုလို ့ၿမင္ပါတယ္...ဒီမွတ္
တမ္းရုပ္ရွင္ရုိက္တဲ ့အတြက္ ကြ်န္မအေနႏွင္ ့ခရီးသြားဖုိ ့အခြင္ ့အလမ္းေတြရမယ္... မွတ္တမ္းရုပ္
ရွင္မွာပါ၀င္ခြင္ ့ရတဲ ့အၿပင္ အပိုဆုေႀကးလည္းရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ဘ၀မွာတစ္ႀကိမ္တစ္ခါပဲ ( အခေႀကးေငြယူၿပီး အမ်ဴိးသားႏွင္ ့အတူအိပ္စက္ေပ်ာ္ပါးၿခင္း ) ၿပဳလုပ္
တာမုိ ့ၿပည္ ့တန္ဆာတစ္ေယာက္အၿဖစ္မသတ္မွတ္နုိင္ပါဘူး.... ဓါတ္ပံုေကာင္းေလးတစ္ပံုရုိက္ခဲ ့
လုိက္ရံုနွင္ ့ဓါတ္ပံုဆရာအၿဖစ္မခံယူနုိင္လိုသလုိပါပဲ..." လုိ ့သူမကရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...

"ေလလံပြဲဆုိတာလည္းစီးပြားေရးသေဘာဆန္ဆန္လုပ္တာပါပဲ... ကြ်န္မဟာ အခ်စ္ကုိကုိးကြယ္
ယံုႀကည္တဲ ့စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ ့မိန္းကေလးတစ္ဦးပါ... ဒါေပမယ္ ့ဒီအတြက္ေႀကာင္ ့လည္းကြ်န္
မအေနႏွင္ ့အေၿပာင္းလဲႀကီးေၿပာင္းလဲရပါလိမ္ ့မယ္...." လုိ ့သူမက ဖုိလ္ဟာ သတင္းစာကုိေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အီတလီအဆက္အႏြယ္ၿဖစ္သည့္ ကာတာရီနာဟာ ထုိရုပ္သံအစဥ္အစဥ္အား လြန္ခဲ ့သည္ ့၂ ႏွစ္
ခန္ ့က ေသာမတ္စ္၀ီလီယံ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ အပ်ဴိစင္တစ္ဦးအား ရုိက္ကူး၇န္ရွာ
ေဖြေနစဥ္သိရွိခဲ ့ၿပီး ပါ၀င္ရန္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒါရုိက္တာ ဂ်ပ္စ္တင္စစ္စ္ေလအေနၿဖင္ ့သူမအား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ခ်စ္တင္းမေႏွာခင္ႏွင္ ့
ခ်စ္တင္းေႏွာၿပီးေနာက္ သူမရဲ  ့စိတ္ခံစားမွဳမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးမွာၿဖစ္ပါတယ္...
လူပ်ဴိအစစ္အၿဖစ္ရုိက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ရန္ အခ်စ္ေရးတြင္အေတြ ့အႀကံဳမရွိဘူးေသးသည္ ့လူ
ပ်ဴိေလး အလက္ဇႏၵား ကုိလည္းေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္...


Controversial: The physical education student will be followed every step of the way by an Australian film crew
  အက်ယ္ခဲ်  ့မဲ ့ကိစၥမုိ ့အက်ယ္အက်ယ္၊ အၿငင္းပြားဖြယ္ေတြၿဖစ္မွာအမွန္...
Controversial: The physical education student will be followed every step of the way by an Australian film crew

Charitable: Catarina Migliorini says the money will be spent on building houses for the poor. Pictured is a shantytown in Rio de Janeiro
အလွဴဒါန ၿပဳႀကသူငါလုိ ့မေၿပာရဲေလာက္တဲ ့သူမရဲ  ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့
ေကာင္းေပမယ္ ့ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ ့လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကေတာ ့...
Charitable: Catarina Migliorini says the money will be spent on building houses for the poor. Pictured is a shantytown in Rio de Janeiro

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္အဆံုးသတ္မည္ ့ထုိေလလံပြဲမွ ေငြ၏ ၉၀ ရာခုိင္နွဳံးၿဖစ္သည္ ့
ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အား သူမအေနႏွင္ ့ရရွိမည္ၿဖစ္ပါတယ္...
ေလလံပြဲတြင္ ေစ်းအၿမင္ ့ဆံုးေပးသူအား အပ်ဴိစင္မေလးႏွင္ ့ခ်စ္တင္းမေနွာမီွ ကာလသားေရာဂါ
ရွိမရွိ ေဆးစစ္မွာၿဖစ္ၿပီး ၿပည္ ့တန္ဆာဥပေဒအားေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားနုိင္ရန္ ႀသစေတးလ်မွ အ
ေမရိကသုိ ့သြားသည္ ့ေလယာဥ္တစ္စင္းေပၚတြင္ ေ၀ဟင္တြင္ဆင္ႏႊဲသည္ ့အခ်စ္ပဲြ ကုိၿပဳလုပ္ႀက
ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ရာဘာအစြပ္ကုိမၿဖစ္မေနအသံုးၿပဳရမွာၿဖစ္ၿပီး ကာတာရီနာကေတာ ့သူမအ
ေနၿဖင္ ့အခ်စ္ေရးႏွင္ ့ပါတ္သတ္ၿပီး ယခင္ကလံုး၀အေတြ ့အႀကဳံမရွိခဲ ့တာေသခ်ာေႀကာင္း သက္
ေသၿပဖုိ ့အသင္ ့ၿပင္ထားၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ ့ေၿပာဆုိလိုက္ပါတယ္...


ဒါကေတာ ့ကေလးမရဲ   ့ေႀကၿငာဗီဒီယုိကလစ္ေလးပါ...
 
 
အင္း...
အ၀တ္အစားတြက္၊ ဖံုးတစ္လံုး၊ တက္ဘလက္တစ္ခု၊ ကားတစ္စီးအတြက္ စပြန္ဆာရွာႀကတာ
ထက္စာယင္ အမ်ားအက်ဴိးအတြက္စစ္စစ္ဆုိယင္ေတာ ့ဒီလုိလုပ္တာမဆုိးဘူးလို ့ပဲဆုိရမွာေပါ ့...

A Brazilian student is auctioning off her virginity to the highest bidder to raise cash to build homes for poverty-stricken families.
Catarina Migliorini, 20, is set to plough the money - currently standing at $155,000 (£95,400) - into a non-governmental organisation which will construct modern houses in her southern Brazilian home state of Santa Catarina.

Rejecting claims she is a prostitute, she said she still believed in love but saw the opportunity to make a positive difference to the world.

But the physical education student has sparked controversy because she will be followed every step of the way by an Australian film crew for a documentary film called Virgins Wanted.
She said: 'I saw this as a business. I have the opportunity to travel, to be part of a movie and get a bonus with it.

'If you only do it once in your life then you are not a prostitute, just like if you take one amazing photograph it does not automatically make you a photographer.
 
'The auction is just business, I'm a romantic girl at heart and believe in love. But this will make a big difference to my area,'  she told Folha newspaper.
Catarina, who is of Italian descent, signed up to the project two years ago when she saw an advert by Thomas William Productions looking for a virgin to film.

Director Justin Sisely will record her emotions before and after her first sexual encounter. A male virgin called Alexander is also being followed.

She will receive $20,000 and 90 per cent of the final auction sale price, which ends on October 15.
The winner will be tested for sexually transmitted diseases prior to the encounter which will take place on an aeroplane, leaving from Australia to the US, in a bid to circumvent prostitution laws.

A condom will be compulsory, with Catarina saying she was prepared to prove to any sceptics that she has not had sex before.

Varieties of Photos

Friday, September 28, 2012

အပန္းေၿဖစရာ၊ ပံုရိပ္ကမာၻ....

အဓိပၸါယ္ရွိတဲ ့ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စကားလံုးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ကုိယ္စားၿပဳတယ္လို ့ဆုိေလ
တာမို ့ဘေလာ့ဂ္ႀကြလာပ၇ိတ္သတ္မ်ား အပ်င္းေၿပေစ၊ အေတြးရေစဖုိ ့ အင္တာနက္က ေတြ ့မိ
သမွ် ၊ ေဖ ့စ္ဘြတ္မွာေတြ ့မိတာ၊ တစ္ခ်ဴိ ့လည္း ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးကရတဲ ့ပံုေလးေတြတင္ၿပလုိက္ပါ
တယ္...

ေအာက္ကစာသားမ်ားကေတာ ့မိမိရဲ ့စိတ္ကူးအေတြးမ်ားမုိ ့တစ္ခါတစ္ေလမူရင္းပံုနဲ ့ရည္ရြယ္ရာ
ခ်င္းလဲြေခ်ာ္သြားတာမ်ဴိးလည္းရွိနုိင္ပါတယ္...
ၿဖည္ ့စြက္၊ ၿဖန္ ့ထြက္ေတြးၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္နုိင္ပါေစသတည္း...
မူရင္းဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူကုိေဖာ္ၿပၿပီးဂုဏ္မၿပဳနုိင္ေပမယ့္ ထုိပံုမ်ားရုိက္ခဲ ့ၿပီးကိုယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ အင္တာနက္မွာ တင္ထားနုိင္တာကုိက နည္းတဲ ့စိတ္ထားၿမင္ ့ၿမတ္မွဳမဟုတ္ပါဘူး....
မူရင္းရုိက္ကူးသူမသိပဲ ႀကားကတစ္ေယာက္ေယာက္က ကူးတင္တယ္ဆုိယင္ေတာ ့လည္းမ
တတ္နုိင္ေပဘူးေပါ ့...သို ့ေသာ္စီးပြားေရးအရမဟုတ္ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အေပ်ာ္ဗဟုသုတအေနနဲ ့
တင္တာမုိ ့သိခဲ ့လွ်င္ေတာင္မွခြင္ ့လႊတ္နုိင္မယ္ထင္ပါတယ္...

ထုိထုိဓါတ္ပံုဆ၇ာမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ၿပဳပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္ရုိက္တဲ ့ပံုေတာ ့တစ္ပံုမွမပါ၀င္ပါဘူး...

 စိတ္ဖိစီးမွဳအားေလ်ာ ့ပါးသက္သာေစေသာ အစားအစာမ်ား...

 အဓိကအက်ဆံုး State Holder ဆုိတာ ဘယ္သူလည္း...
ေနာက္ဆံုးေတာ ့လည္း ၿပည္သူသည္သာအမိ၊ ၿပည္သူသည္သားအဖ ပါပဲ...

 အၿမင္အမ်ဴိးမ်ဴိးေၿပာင္းလဲၿခင္း...
တစ္ကယ္ေတာ ့သမာဓိသက္သက္နဲ ့အၿမင္မွာ လူကုိ ရုပ္နာမ္အၿဖစ္ မခဲြနုိင္ေသးပါဘူး...
ပညာဆုိတဲ ့သေဘာပါမွသာ ရုပ္ပဲနာမ္ပဲ ခဲြၿမင္နုိင္လာတာၿဖစ္ပါတယ္...

 အဆင္ ့ၿမင္ ့ၿမင္ ့စီးနင္းလုိက္ပါမယ္...

 ငယ္ဘ၀ေအာက္ေမ ့မိတယ္ေပါ ့အဘ...
အာေရာဂ်ပရာမာလာဘာ ေလေနာ္...တစ္ေန ့၅ မိနစ္ႀကည္ ့ရံုနဲ ့က်န္းမာေရး
ေကာင္းေစတယ္ဆုိပဲ...

 မွန္မကယ္ယင္ၿဖင္ ့ဥာဏ္ကြယ္လိမ္ ့မယ္မလဲြ...
အေၿခာက္ကုိအစိုထင္... လိုအင္ေတြပိတ္ဖံုး...ကမာၻေၿမဆိတ္သုန္းမယ္ ့ေခတ္...

 အဆုိးၿမင္...အေကာင္ၿမင္... လက္ေတြ ့က်က်သံုးသပ္လွ်င္...
( ကမာၻ ့ႀကီးရဲ  ့ဘယ္ေနရာကုိပဲႀကည္ ့ႀကည္ ့အမ်ားစုကေတာ့...) Selective Democracy ပင္....

 ကမ္းေၿခသဲေသာင္ၿပင္ေပၚမွာေရာက္ေနသလုိ...

 ထူးဆန္းေထြလာ နာနတ္သီးရဲ  ့အသံထြက္ကမာၻ....

 ႏွလံုးသားအေရးေပၚအေၿခအေနနဲ ့ႀကဳံလာယင္ ဦးေနွာက္ဆုိတဲ ့ဆင္ၿခင္သံုးသပ္ခဲြၿခမ္းစိတ္ၿဖာ
ကိရိယာကုိ အသံုးၿပဳပါေလ...

အမုန္းတရားေတြႀကားမွာ ေမတၱာတရားမ်ားေပၚေပါက္ပါေစ....

 တို ့အခ်စ္ကတစ္မ်ဴိး...

 သူတုိ ့မွ မုန္ ့ဟင္းခါးခ်စ္သူအစစ္...

 ကုိယ္ ့ကံနဲ ့ကုိယ္ ထုိက္တန္တဲ ့ဟာရမယ္တဲ ့ ... တယ္ဟုတ္တဲ ့စာပဲ...

ေမတၱာတရားႀကီးမားသူအတြက္...

လူနဲ ့ေခြးနဲ ့အၿမင္ခ်င္းေတာ ့ဘယ္တူလိမ္ ့မတံုး...
ထုိ ့အတူပဲ လူ ့တိရိစာၦန္လို ့ဆုိရမယ္ ့လူေတြနဲ ့မွန္ကန္တဲ ့ဘာသာတရားရဲ  ့အဆံုးအမရသူ
ေတြနဲ ့ယဥ္ေက်းတဲ ့လူမွဳအသိုင္းအ၀န္းကလူေတြရဲ  ့အေတြးအေခၚအမူအက်င္ ့
ေတြလည္းဘယ္တူနုိင္ပါ ့မလည္း...

လွပဆန္းႀကယ္၊ ေရငုပ္မယ္...

Don't Judge Anyone Before You Know Them

Thursday, September 27, 2012


အေသအခ်ာမသိခင္ အဆံုးအၿဖတ္မေစာပါေစႏွင္ ့....
ဒီအေႀကာင္းေလးကုိခဏေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီးဖတ္ႀကည္ ့လုိက္ပါ...
အခ်ိန္ေပးရက်ဴိးနပ္ၿပီး...သင္ ့အတြက္္အက်ဴိးရွိပါလိမ္ ့မယ္... 

အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ေလာက္ရွိမယ္ ့လူငယ္တစ္ဦးဟာ ခုတ္ေမာင္းေနတဲ ့မီးရထားၿပတင္း
ေပါက္ကေနအၿပင္ကုိႀကည္ ့ၿပီး....
" ႀကည္ ့ပါဦးအေဖရယ္.... ( ရထားသြားေတာ ့) သစ္ပင္ေတြက တစ္ရိပ္ရိပ္နဲ ့ေနာက္မွာက်န္ေန
ခဲ ့ႀကၿပီေနာ္...." 
ဖခင္ၿဖစ္သူက ေႀကနပ္ႏွစ္သိမ္ ့စြာၿပံဳးေနခဲ ့တယ္... သူတုိ ့သားအဖအနီးမွာ ထုိင္ေနတဲ ့ဇနီး
ေမာင္ႏွံတစ္စံုကေတာ ့အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ရဲ  ့ကေလးငယ္တစ္ေယာက္လုိၿပဳမူေၿပာ
ဆုိေနတဲ ့အမူအယာကုိ သနားတဲ ့ပံုစံနဲ ့ႀကည္ ့ေနႀကပါတယ္...
တဆက္တည္းပဲ လူငယ္ကဆက္ၿပီး...." အေဖေရ.... တိမ္ေတြကလည္း ( ရထားနဲ ့အတူ ) သား
တုိ ့နဲ ့အတူတူ လုိက္ၿပီးေၿပးလာေနသလိုပဲေနာ္..." လုိ ့တစ္အံ ့တစ္ႀသခံစားရပံုနဲ ့ေၿပာေနၿပန္ပါ
တယ္....

လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး မၿမဳိသိပ္နုိင္ေတာ ့ပဲ ဖခင္ၿဖစ္သူကုိ... " ဦးေလးရဲ  ့သားကုိဆရာ၀န္
လးဘာေလး ( စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ ) ၿပမႀကည္ ့ဘူးလား ..." လို ့ေမးလုိက္ပါတယ္...
" ဟာ... ၿပတာေပါ ့... အခုပဲ ငါတုိ ့ေဆးရံုကၿပန္လာႀကတာေလ... ဦးေလးရဲ  ့သားကေမြးက
တည္းက မ်က္ေစ ့မၿမင္ရွာဘူး.... အခုမွ မ်က္ေစ ့ခဲြစိတ္ၿပီးလုိ ့ဒီေန ့ပဲေဆးရံုကဆင္းလာတာ..."
လုိ ့ဖခင္ၿဖစ္သူက ၿပဳံးၿပီးၿပန္ေၿပာလိုက္ပါတယ္...

ေလာကႀကီးမွာ ၿဖစ္ေပၚလာသမွ် အေၿခခံအေႀကာင္းတရားဆုိတာရွိစၿမဲမုိ ့လူတုိင္းမွာလည္းသူ ့
အေႀကာင္းနဲ ့သူရွိေနႀကတာပါပဲ... 
ဒါေႀကာင္ ့အေႀကာင္းရင္း၊ အေၿခအေနမွန္ကုိမသိပဲ လူေတြကုိ ခ်က္ၿခင္းမဆံုးၿဖတ္၊ မေ၀ဖန္
လိုက္ပါေလနဲ ့...
အၿဖစ္အပ်က္အမွန္၊ အေႀကာင္းအရင္းအမွန္ကုိ သင္သိလိုက္ရတဲ ့အခ်ိန္မွာ သင္ ့အံ ့ႀသသြားရ
လိမ္ ့မယ္...သင္ေနာင္တရသြားနုိင္လိမ္ ့မယ္...


Please take few seconds to Read this story.. It’s Worth..

A 24 year old boy seeing out from the train’s window shouted...

“Dad, look the trees are going behind!”

Dad smiled and a young couple sitting nearby, looked at the 24 year old’s childish behavior with pity, suddenly he again exclaimed...

“Dad, look the clouds are running with us!”
The couple couldn’t resist and said to the old man...

“Why don’t you take your son to a good doctor?”
The old man smiled and said....

“I did and we are just coming from the hospital, my son was blind from birth, he just got his eyes today.”
MORAL..........

Every single person on the planet has a story. Don’t judge people before you truly know them. The truth might surprise you.

'They both seem to control it:' Family finds snake with TWO HEADS - one on each end of its body

Wednesday, September 26, 2012

ထူးၿခားဆန္းႀကယ္ ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြ...

အၿဖစ္ကေတာ ့ေရွးေခတ္ေဟာင္းက်မ္းစာ၊ ပံုၿပင္ေတြထဲကနဲ ့ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ...
ဒါေပမယ္ ့ေတာင္ကာရုိလုိင္းနားမွ မိသားစုတစ္ခုကေတာ ့၎တုိ ့အိမ္တြင္ေတြ ့ရွိခဲ ့ရသည္ ့
ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြဆုိတာကေတာ ့တစ္ကယ္ ့အစစ္အမွန္ပါလို ့ဆုိပါတယ္...
ေခါင္းတစ္လံုးနွင္ ့တစ္လံုးအတူယွဥ္ကာရွိေနသည္ ့ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြမ်ားကုိေတာ ့ေတာထဲ
တြင္ ေတြ ့ခဲ ့ႀကရၿပီးၿဖစ္ေပမယ္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့ခႏၡာကုိယ္၏ ထိပ္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေခါင္းတစ္
လံုးစီရွိေနကာ ထိပ္တစ္ဖက္ဆီအလွည္ ့က်စီမံဦးေဆာင္ေနသည္ ့ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြကေတာ ့
ယခုမွေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္...
ေခါင္းတစ္ခုစီတြင္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးႏွင္ ့အလွ်င္အၿမန္ထုတ္လုိက္သြင္းလုိက္လုပ္ေနသည္ ့လွ်ာတစ္
စံုစီပါ၀င္ေနပါတယ္...Head of snake: While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one has a head on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control
ထူးတာေတြထက္ဆန္းရမည္... ဦးေခါင္းေနရာမွာေရာ အၿမီးေနရာတြင္ပါ ေခါင္းတစ္လံုးစီ
ပါ၀င္သည္ ့ထူးၿခားဆန္းႀကယ္သည္ ့ေၿမြမ်ဴိးကေတာ ့တစ္သက္မွာတစ္ခါပင္ေတြ ့ဖုိ ့မလြယ္ေခ်...
Head of snake: While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one has a head on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control


အဆုိပါေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြငယ္ကုိ ဆဗန္နာလုိဂန္ႏွင္ ့သူမ၏ေမာင္ငယ္ ပရက္စတန္တုိ ့ရဲ  ့ေန
အိမ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ၿပီး ေမာင္ႏွမနွစ္ေယာက္ကေတာ ့ထုိေၿမြေလး
ကုိ သေဘာက်မဆံုးၿဖစ္ေနပါတယ္....
ကေလးႏွစ္ေယာက္ကေတာ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္ သံုးပါတ္ကေတြ ့ခဲ ့သည္ ့အဆုိပါ၎
တုိ ့ရဲ  ့အခ်စ္ေတာ္တိရိစာၦန္ကေလးကုိ ေက်ာင္းသုိ ့ယူေဆာင္သြားကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ၿပသ
ေနခဲ ့ႀကပါတယ္....
အဆုိပါေၿမြထူးဆန္းအားလည္းအထက္တန္းေက်ာင္းရဲ  ့ဇီ၀ေဗဒဌာနမွ (တီေကာင္ကဲ ့သုိ ့)ေၿမ
တြင္းေအာင္း ေၿမြမ်ဴိးစိတ္တစ္ခုအၿဖစ္အတည္ၿပဳသတ္မွတ္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ကေလးမ်ားရဲ  ့မိခင္ တီနာစတီး၀ပ္ ကေတာ ့ေၿမြရဲ  ့ေခါင္းတစ္လံုးက တစ္ၿခားဖက္ထက္ပုိႀကီးေန
ၿပီး အဆုိပါေခါင္းႀကီးသည့္ဖက္က ( ေၿမြရဲ  ့လွဳပ္ရွားသြားလာမွဳမ်ားကုိ ) ပုိမုိထိန္းခ်ဴပ္ဦးေဆာင္ေန
ပံုရေပမယ္ ့ႏွစ္ဖက္စလံုးကေတာ ့ထိန္းခ်ဴပ္လွဳပ္ရွားေနတာပါပဲ ဟုသတင္းဌာနအားေၿပာႀကားခဲ ့
ပါတယ္...

Cuddly: The small snake has been identified as a rough earth snake, which are not dangerous to humans
တီေကာင္အရြယ္သာသာရွိတာမုိ ့အဆိပ္မရွိ၊ အႏ ၱရယ္မၿပဳတဲ ့တီေကာင္ေၿမြလို ့အမ်ဴိးအစား
ခဲြၿခားသတ္မွတ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...
Cuddly: The small snake has been identified as a rough earth snake, which are not dangerous to humans

ေခါင္းႀကီးတဲ ့ဖက္က တစ္ခုခုလုပ္ယင္ တစ္ၿခားေခါင္းဖက္ကလည္း ဆန္ ့က်င္ဖက္ကုိသြားဖုိ ့ႀကဳိး
စားေနတတ္ပါတယ္ လို ့လည္းသူမကဆက္ၿပီးေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
ေခါင္းႏွစ္လံုးပါရွိေသာ္လည္း အဆုိပါေၿမြမ်ဴိးဟာ အဆိပ္လည္းမရွိ လူေတြကုိလည္းအႏ ၱရယ္မၿပဳ
တတ္ပါဘူး....
၎တုိ ့ရဲ  ့အဓိကအစားအစာကေတာ ့တီေကာင္မ်ား ပုိးမႊားမ်ားၿဖစ္ၿပီး ကုိးလက္မမွ တစ္ဆယ္ ့
ေလးလက္မ အထိရွည္လ်ားႀကပါတယ္...

Show and tell: Savanna Logan, right, and her brother Preston, left, are fascinated by the animal, and have been bringing it to school to show off to their friends

ေၿမြကေလးကုိေတြ ့တာသမီးတုိ ့ေတာ ့ဟန္က်တာပဲ...ေက်ာင္းကုိယူသြားၿပီး အားလံုးကုိ
ႀကြားလုိ ့ရၿပီ....
Show and tell: Savanna Logan, right, and her brother Preston, left, are fascinated by the animal, and have been bringing it to school to show off to their friends

ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြက တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေခါင္းႏွစ္လံုးက တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီသြားဖုိ ့အားၿပဳိင္
ေနသလုိ ဆဗန္နာနဲ ့ေမာင္ေလး ပရက္စတန္ တုိ ့ကလည္း ေၿမြကေလးကုိနာမည္ေပးဖုိ ့အားၿပဳိင္
ေနခဲ ့ႀကပါတယ္...
ပရက္စတန္က ေၿမြကေလးကုိ ဘီလီေဘာ ့ဘ္ လုိ ့အမည္ေပးခ်င္ေႀကာင္း ေၿပာခဲ ့ၿပီး သူ ့ရဲ  ့အစ္
မ ၿဖစ္သူကေတာ ့အုိရီယုိ လုိ ့အမည္ေပးခ်င္ေႀကာင္းေၿပာခဲ ့ပါတယ္...


Hiss: The rough earth snake's primary food source is earthworms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches
တီေကာင္နဲ ့ပိုးမႊားေလးေတြစားေလ ့ရွိၿပီး ကုိးလက္မ ကေန တစ္ဆယ္ ့ေလး လက္မအထိ
ရွည္လ်ားပါတယ္....
Hiss: The rough earth snake's primary food source is earthworms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches

 ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြ ႏွစ္မ်ဴိးစလံုးရဲ  ့ဗီဒီယုိကလစ္ေလးမ်ားပါ...
 


It may sound like something out of an ancient text, but a South Carolina family says the two-headed beast they have found at their home is very real.
While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one has a head on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control.
Each head has two eyes and a fast-moving tongue.

Fox Carolina reported that the small snake was found by workers at the home of Savanna Logan and her brother Preston, who are fascinated by the animal.
The kids say that they have been parading their special new pet at school to show off to their friends since it was found about three weeks ago.
The snake has been identified by the biology department at nearby Ware Shoals High School as a rough earth snake.
The children's mother, Tina Stewart, told Fox Carolina: 'One head’s is bigger and more dominant than the other, but they both seem to control the body.'
She added: 'The main head will do one thing and then the other part’s trying to go in the opposite direction.'
Even with two heads, the rough earth snake, or Virginia striatula, is not poisonous or considered dangerous to humans. 
Its primary food source is earth worms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches.
But while the snake pulls itself in opposite directions, young Savanna and Preston are also pulled in different directions on what to name the snake.
Preston told Fox Carolina: 'I want to name it Billy Bob.'
His sister chimed in: 'I'll just name it Oreo.'

Monday, September 24, 2012

အနင္းအႏွိပ္ခံမလား...
ကမ္းေၿခမွာအပန္းေၿဖယင္း... ဆင္မယဥ္သာေလးရဲ  ့အနင္းအႏွိပ္ေလးနဲ ့ဆုိယင္ဘ၀ဟာပုိၿပီး
ၿပည္ ့စံုသြားမွာေပါ့ ...


Oldest Gymnast, Tallest Dog Enter New Guinness World Records

ဂင္းနက္စ္မွတ္တမ္းအသစ္မ်ား...


 
ကမာၻ  ့အသက္အႀကီးဆံုးကြ်မ္းဘားမယ္...

largestgunsguinnessworldrecords
 လက္ေမာင္းအ၀ုိင္း ၂၅.၅ လက္မ ရွိတာမုိ ့ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးလက္ေမာင္းႀကြက္သားပုိင္ရွင္ပါ...

In case you were wondering, Moustafa's slightly unnerving guns measure an incredible 25.5in (around 65cm) in circumference.tallestdogguinnessworldrecords
 အရပ္အၿမင္ ့၄၄ လက္မ ( ၃ေပ ခဲြေက်ာ္ ) နွင္ ့ၿမင္းတစ္ေကာင္အလားၿမင္ ့မားသည္ ့
ေခြးႀကီး ဇု....

His height? An amazing 44in (around 112cm) from foot to withers. (We're assuming someone's already double-checked he's not actually a horse.)


မိတ္ေဆြတုိ ့....ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္း၊ ဂင္းနက္စ္စံခ်ိန္စာအုပ္ ၅၇ ႀကိမ္ေၿမာက္တည္းၿဖတ္ၿခင္း
ကုိထုတ္ေ၀ၿဖန္ ့ခ်ီလုိက္ၿပီမုိ ့ကမာၻ ့ေရာင္းအေကာင္းဆံုးစာအုပ္ရဲ  ့အထူးအဆန္း၊ အရူးအႏွမ္းစံ
ခ်ိန္တင္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြ ေလ ့လာမွတ္သားဖတ္ရွဳနုိင္ပါၿပီ...
ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ေ၀လိုက္သည္ ့တည္းၿဖတ္ၿခင္းတြင္ ယခင္ကထည္ ့သြင္းထားၿခင္းမရွိေသး
သည္ ့စံခ်ိန္သစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
စံခ်ိန္သစ္ေတြထဲမွာေတာ ့ဂ်ာမနီနုိင္ငံမွ အသက္ ၈၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကာယဗလ၊ႀကံ  ့ခုိင္ေရးနည္း
ၿပဆရာမႀကီး ဂ်ဴိဟန္နာကြာ ့စ္ ကေတာ ့ပံုထဲမွာၿမင္ရတဲ ့အတုိင္းကမာၻ ့အသက္အႀကီးဆံုး ကြ်မ္း
ဘားမယ္ၿဖစ္ပါတယ္....
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အီဂ်စ္နုိင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ ့သည္ ့မူစတာဖာအစၥေမးလ္ အမည္ရွိအမ်ဴိးသားက
ေတာ ့ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးလက္ေမာင္းႀကြက္သားရွိသူအၿဖစ္ ခ်ီးမြမ္းအံ ့ႀသၿခင္းခံရ၊ မွတ္တမ္းတင္ခံ
ခဲ ့ရပါတယ္...  အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ မီခ်ီဂန္မွ ဂရိတ္ဒိန္းေခြးႀကီး ဇုကေတာ ့ကမာၻ  ့အရပ္အၿမင္ ့ဆံုး
ေခြးႀကီးၿဖစ္ပါတယ္....


Listen up, everyone! Guinness World Records has just launched the 57th edition of its best-selling book of unusual - and, frankly, sometimes unnecessary - global achievements. And this latest version includes recognition for some never-before-recorded accolades.
Among them? There's 86-year-old Johanna Quaas, a retired PE teacher from Germany, who - as you may be able to guess from her picture above - is thought to be the world's oldest gymnast. Way to go, Johanna!
Meanwhile, Egyptian-born Moustafa Ismail has been rightly applauded for having the largest biceps and triceps on the planet...


And Zeus, a Great Dane from Michigan, US, is now officially the world's tallest dog...

88-year-old man fined for hitting son, 65, with broom

Saturday, September 22, 2012

ကဲ...မွတ္ၿပီးလား....ေႀကာက္ပါၿပီအေဖရဲ  ့...


ဂ်ာမနီနုိင္ငံမွ အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ပင္စင္စားအဘုိးတစ္ဦးက သူ ့ရဲ  ့သားၿဖစ္သူ ပင္စင္စား
တစ္ဦးကို တံၿမက္စည္းနဲ ့ရုိက္ႏွက္ဆံုးမမိခဲ ့တဲ ့အတြက္ဒါဏ္ေငြ ေပါင္စတာလင္ ၂၀၀၀( ေဒၚလာ
 ၃၀၀၀ ခန္ ့)ေပးေဆာင္ဖုိ ့လက္ခံသေဘာတူခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္သာဆုိယင္ေတာ ့တရားရံုးကုိ အခုလိုအဓိပၸါယ္မရွိတဲ ့ကိစၥတစ္ခုအတြက္ (ရံုးေရာက္၊
ဂါတ္ေရာက္) ၿဖစ္ရတဲ ့အတြက္ ရွက္မိမွာၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့တရားသူႀကီးမင္းက ၎တုိ ့သားအဖ
ကုိေၿပာႀကားခဲ ့လိုက္ပါတယ္...
အဆုိပါ ဖခင္ၿဖစ္သူအား ရာ၀ဇ၀တ္မွဳေၿမာက္သည္ ့ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမွဳအၿဖစ္ ဂ်ာ
မနီးနုိင္ငံ၊ ဖာစတင္ဖက္ဘရပ္ ၿမဳိ  ့တရားရံုးမွ လြန္ခဲ ့သည္ ့ဒီဇင္ဘာလက ၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့ၿဖစ္ရပ္
အတြက္ ဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစရန္အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
၎အား လည္ပင္းညွစ္ရန္ႀကဳိးစားခဲ ့သည္ ့အတြက္မိမိကုိယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္သည္ ့အေနႏွင္ ့
သားၿဖစ္သူအား တံၿမက္စည္းၿဖင္ ့တြန္းထုတ္ခဲ ့ရေႀကာင္းေၿပာဆုိကာထုိစြပ္စြဲခ်က္အား ဖခင္ၿဖစ္
သူက အၿပင္းအထန္ၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္....
အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖခင္ၿဖစ္သူက အထုိအမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့မွဳအား အယူခံ၀င္ခဲ ့လုိ ့လြန္ခဲ  ့
သည္ ့တနလၤာေန ့က ႀကားနာခဲ ့ပါတယ.္...


 ေၿပာစကားနားမေထာင္တဲ ့သားမုိက္...တံၿမက္စည္းနဲ ့ရုိက္...
ဘယ္သူေတြမ်ားလည္းလုိ ့အေဖၿဖစ္သူက ၈၈ ႏွစ္၊ သားၿဖစ္သူက ၆၅ ႏွစ္တဲ ့...


ထုိသားအဖႏွစ္ေယာက္ဟာ မုိက္ဆက္အမည္ရွိရြာတြင္ တစ္အိမ္ထဲအတူေနထုိင္ႀကတာၿဖစ္ၿပီး
ဖခင္ၿဖစ္သူက ၎၏ဇနီးၿဖစ္သူႏွင္ ့အတူ ေအာက္ထပ္တြင္ေနထုိင္ၿပီး သားၿဖစ္သူက လည္းသူ ့
ရဲ  ့မိန္းမႏွင္ ့အတူ အေပၚထပ္တြင္ေနထုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎တုိ ့ဇနီးေမာင္ႏွံစံုတြဲ မ်ားဟာ အခ်ိန္တုိင္းနီးပါး ရန္ၿဖစ္ေနႀကတာၿဖစ္တယ္လုိ ့တရားရံုးေတာ္
တြင္ ထြက္ဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...
ရံုးေတာ္တြင္လည္း ၎တုိ ့ႏွစ္ဦး ၿငင္းခုန္ေအာ္ဟစ္ေနလုိ ့တရားသူႀကီးမ မုိက္ကယ္လာ၀ယ္လ္န္
ဟုိဖာ အေနႏွင္ ့သူမစကားနားေထာင္ေစရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ တားၿမစ္ခဲ ့ရပါတယ္....
ဖခင္ၿဖစ္သူက ၎၏ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္သည္ ့သားၿဖစ္သူရဲ  ့အိမ္ငွားေနထုိင္ခြင္ ့စာခ်ဴပ္အား
ဖ်က္သိမ္းခဲ ့တယ္လို ့ဆုိေပမယ္ ့အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ ့သားၿဖစ္သူကေတာ ့ၿပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ဖုိ ့လိုအပ္ေနတဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူကုိမထားခဲ ့ခ်င္တာကုိအေႀကာင္းၿပဳၿပီး ေနအိမ္မွဖယ္ေပးဖုိ ့
ၿငင္းဆန္ခဲ ့ပါတယ္...
ေနာက္ဆံုးေတာ ့အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိဖခင္ၿဖစ္သူက အမွဳအတြက္အယူခံ၀င္မွဳကုိ ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္း
ခဲ ့ၿပီး ဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္ဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ပါတယ္...


An 88-year-old German pensioner has accepted a fine of €2,000 for hitting his son, also a pensioner, with a broom. The judge told the pair, "I'd be ashamed of coming to court with this nonsense."
The court in the Bavarian town of Fürstenfeldbruck had fined the man for attempted criminal assault last December. But the 88-year-old filed an appeal against the verdict, which was heard on Monday. He vehemently denied the charge, though he admitted to pushing his son with the broom in self-defence - because, he said, his son had tried to strangle him.
The two men shared a house in the village of Maisach, the father living downstairs with his wife, while the son lived with his own wife in a flat above. The two couples quarrelled almost all the time, the court heard. Judge Michaela Welnhofer twice had to shout "Hallo!" in the courtroom to stop the men arguing with each other and listen to her.
The father had reportedly already cancelled his son's rental contract, but the 65-year-old had refused to move out, because he did not want to leave his mother, who needed care. The 88-year-old finally withdrew the appeal and decided to pay the fine.

Now that's problem solving! Math teacher born with no arms instructs students with her feet

Friday, September 21, 2012

လက္ႏွစ္စလံုးမရွိသည္ ့သခၤ်ာဆရာမ....

ေမြးစကတည္းကပင္လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးမပါရွိခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးဟာ ေၿခေထာက္ႏွစ္ဖက္
ကုိအသံုးၿပဳၿပီး စာသင္ႀကားၿပသနုိင္ၿခင္းၿဖင္ ့လူသားေတြအေနၿဖင္ ့(ဆႏၵရွိမယ္၊ ႀကဳိးစားမယ္ဆုိ
လွ်င္ ) ဘာမဆုိစြမ္းေဆာင္ရရွိနုိင္ေႀကာင္း ကေလးမ်ားအား အားက်အတုယူနုိင္ေစရန္၊ စိတ္ခြန္
အားမ်ားၿဖစ္ေစနုိင္ရန္ ၿပသခဲ ့ပါတယ္...
လိတ္ခ္၀ုဒ္ အရပ္ရွိ၊ အုိဟုိင္ရုိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ႀကားၿပသေနသည္ ့မစၥဂန္ႏြန္က
သူမရဲ  ့ေၿခေခ်ာင္းမ်ားကုိအသံုးၿပဳၿပီး သင္ပုန္းေပၚတြင္စာေရးၿခင္း၊ ကြန္ၿပဴတာတြင္စာရုိက္ၿခင္း
သင္ခန္းစာေလ ့က်င္ ့ခန္းစာရြက္မ်ားအား ေ၀ငွၿခင္းတုိ ့ကုိၿပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္...
သခၤ်ာႏွင္ ့သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသင္ႀကားၿပသသည္ ့မစၥဂန္ႏြန္ဟာ မကၠစီကုိရွိမိဘမဲ ့ကေလး
ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ႀကီးၿပင္းလာခဲ ့ရတာၿဖစ္ၿပီး သူမအသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္မွာ အုိဟုိင္ရုိေဒသမွ
မိသားစုတစ္ခုက ေမြးစားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
 

Inspiring: Mary Gannon, a science teacher who was born without arms, teaches students using her feet
လက္မရွိလည္း ရွိတဲ ့ေၿခေထာက္ကုိရေအာင္အသံုးၿပဳပါတယ္...
Inspiring: Mary Gannon, a science teacher who was born without arms, teaches students using her feet

 သူမဟာ ယခုစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယာယီဆရာမအၿဖစ္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္က စတင္၀င္ေရာက္ခဲ ့
တာၿဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာေတာ ့၆ တန္း၊ ၇တန္း၊ ၈တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ၿပည္ ့ဆရာမၿဖစ္ကာ "ေပ်ာ္
ရႊင္ၿခင္းေၿခေထာက္မ်ား " ဟုမည္ရွိသည္ ့လုိင္စင္နံပါတ္ၿပားႏွင္ ့ကားအားေမာင္းကာ ေက်ာင္းသို ့
လာေရာက္ေလ ့ရွိပါတယ္...
" အခုေတာ ့ကြ်န္မက လုပ္ခ်င္တာ၊ စိတ္ပါ၀င္စားတာကုိလုပ္ေနနုိင္ပါၿပီ... ကုိယ္ၿဖစ္ခ်င္တာတစ္
ခုကုိ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ လုပ္မယ္လို ့စိတ္ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿပီဆုိယင္ေတာ ့ဘယ္သူတားတားမၿဖစ္ၿဖစ္ေအာင္
လုပ္နုိင္မွာပါ..." လို ့သူမကဆုိပါတယ္...
သူမအား မသန္မစြမ္းသူကုိေခၚတာဟာ မၿပဳသေဘာမေဆာင္တဲ ့၊ ႏွိမ့္ခ်တဲ ့သေဘာမုိ ့ထုိကဲ ့သုိ ့
ေခၚဆုိၿခင္းအား မႀကဳိက္ပါဘူးလို ့သူမကဆုိပါတယ္...

Determined: She said she was glad to be a good example to students that they can achieve their dreams
 ဆႏၵနဲ ့လံု ့လဇြဲ၀ီရိယသာရွိယင္ ဘာမဆုိၿဖစ္နုိင္တယ္ဆုိတာ ကေလးေတြအတြက္ နမူနာ
ေကာင္းတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရတာမုိ ့သူမအေနႏွင္ ့၀မ္းသာပါတယ္...
Determined: She said she was glad to be a good example to students that they can achieve their dreams

Mary Gannon
 လက္မရွိေပမယ္ ့လည္း ရွိတဲ ့ေၿခေထာက္နဲ ့ၿဖစ္ေအာင္လုပ္လို ့ရပါတယ္...

Problem solving: Ms. Gannon writes on the board using a pen between her toes


 " ဒါေပမယ္ ့လူေတြအေနႏွင္ ့သူမကုိႀကည္ ့ၿပီး စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြၿဖစ္မယ္...သူတုိ ့ရဲ  ့ဘ၀
ေတြကုိပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နုိင္မယ္ဆုိယင္ေတာ ့သူမအေနႏွင္ ့မသန္မ
စြမ္းလုိ ့ေခၚခံရလည္းကိစၥမရွိပါဘူးလုိ ့သူမကဆုိပါတယ္..." 
" ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့အခက္အခဲမ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ႀကဳိးပမ္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေႀကာင္း မစၥဂန္
ႏြန္က သက္ေသၿပခဲ ့ပါတယ္လို ့ေက်ာင္းသားမ်ားကဆုိပါတယ္..."
" သခၤ်ာမေတာ္တဲ ့ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ သခၤ်ာေတာ္ေအာင္၊ ပုစာၦေတြကုိ ေၿဖရွင္းတြက္ခ်က္နုိင္
ေအာင္ ဆရာမက စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြၿဖစ္ေစပါတယ္..." လုိ ့၆ တန္းေက်ာင္းသား ေဂ်ဒင္ဂြ်န္
ဆင္ က ေၿမေခြးသတင္းဌာနကုိေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္....
ဘာလုိအေၿခအေနပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဘာႀကီးပဲၿဖစ္ေနၿဖစ္ေန သင္သာဆႏၵရိွေနပါေစ ( ၿပင္းၿပတဲ ့ဆႏၵ )
ၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္တယ္ဆုိတာ သက္ေသပါပဲ လုိ ့လည္း ၈ တန္းေက်ာင္းေသာ ကမ္ဘရီဂရစ္ဖင္
က လိတ္ခ္၀ုဒု္ ပက္ခ်္ သတင္းကိုေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

Top teacher: She began working at the school last year as a substitute but now has a full time position
ယခင္ႏွစ္ကေတာ ့ဒီေက်ာင္းမွာ ယာယီအၿဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ ့ၿပီး ယခုအခါေတာ ့
အခ်ိန္ၿပည္ ့၀န္ထမ္း ( ေက်ာင္းဆရာမ ) ၿဖစ္ခဲ ့ပါၿပီ....
Top teacher: She began working at the school last year as a substitute but now has a full time position

 
Proud: The number plate on Ms Gannon's car reads 'Happy Feet'
 ကားလုိင္စင္နံပါတ္ၿပားကုိက ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ ့ေၿခေထာက္တစ္စံု...လို ့အမည္ရပါတယ္...
 Proud: The number plate on Ms Gannon's car reads 'Happy Feet'

 

ဟာ ့ဒင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားကေတာ ့မစၥဂန္ႏြန္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္
ေတာ ့စံၿပနမူနာပါပဲဆုိတာ သေဘာတူညီႀကပါတယ္...
" သူမေတာင္ၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္ယင္ ငါလည္းၿဖစ္ေအာင္လုပ္နုိင္ရမွာေပါ ့ဆုိတာ လူတုိင္းေတြး
နုိင္ပါတယ္..." လုိ ့လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဂ်ဴိးတက္ကက္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

A woman born with no arms is proving to children they can achieve whatever they want to - by teaching them with her feet.
Mary Gannon, who works at a Lakewood, Ohio middle school, writes on the board, types on her computer and hands out worksheets with her toes.
Ms Gannon, who teaches maths and science, grew up in a Mexican orphanage and was adopted by an Ohio family when she was seven.
She joined the school last year as a substitute teacher and now tutors 6th, 7th and 8th graders full-time, driving to work in a car with the number plate: 'Happy Feet.'
Speaking to Fox 8, she said hopes her determination teaches the children a valuable life lesson.
'I’m doing what I wanted to do, what I love to do,' she said. 'And if you set your mind to whatever you want to do and you love to do then - go for it - no one can stop you.'
She said she does not like being called handicapped or even different 'because it has a negative bias', she said.

But 'if it’s gonna inspire or help people for them to be or do better in their lives then I’m okay with that and I hope that people gain something from me,' she said.
The students said Ms Gannon had shown them that they could overcome their struggles.
'She inspires me because she [shows me] how good I can get at some math problems cause I’m not really that good at math,' 6th grader Jaden Johnson told Fox.
'It teaches you that you can do anything you want to do no matter what,' Cambri Griffin, in 8th grade, told the Lakewood Patch.

Fellow teachers at Harding Middle School agreed Gannon was a great example to the student.
'I think people are gonna say, "If she can do it, I certainly can do it",' said Assistant Principal Joe Tackacs.

Varieties of Photos

Tuesday, September 18, 2012

 အပန္းေၿဖစရာ၊ ပံုရိပ္ကမာၻ....

အဓိပၸါယ္ရွိတဲ ့ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စကားလံုးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ကုိယ္စားၿပဳတယ္လို ့ဆုိေလ
တာမို ့ဘေလာ့ဂ္ႀကြလာပ၇ိတ္သတ္မ်ား အပ်င္းေၿပေစ၊ အေတြးရေစဖုိ ့ အင္တာနက္က ေတြ ့မိ
သမွ် ၊ ေဖ ့စ္ဘြတ္မွာေတြ ့မိတာ၊ တစ္ခ်ဴိ ့လည္း ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးကရတဲ ့ပံုေလးေတြတင္ၿပလုိက္ပါ
တယ္...

ေအာက္ကစာသားမ်ားကေတာ ့မိမိရဲ ့စိတ္ကူးအေတြးမ်ားမုိ ့တစ္ခါတစ္ေလမူရင္းပံုနဲ ့ရည္ရြယ္ရာ
ခ်င္းလဲြေခ်ာ္သြားတာမ်ဴိးလည္းရွိနုိင္ပါတယ္...
ၿဖည္ ့စြက္၊ ၿဖန္ ့ထြက္ေတြးၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္နုိင္ပါေစသတည္း...
မူရင္းဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူကုိေဖာ္ၿပၿပီးဂုဏ္မၿပဳနုိင္ေပမယ့္ ထုိပံုမ်ားရုိက္ခဲ ့ၿပီးကိုယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ အင္တာနက္မွာ တင္ထားနုိင္တာကုိက နည္းတဲ ့စိတ္ထားၿမင္ ့ၿမတ္မွဳမဟုတ္ပါဘူး....
မူရင္းရုိက္ကူးသူမသိပဲ ႀကားကတစ္ေယာက္ေယာက္က ကူးတင္တယ္ဆုိယင္ေတာ ့လည္းမ
တတ္နုိင္ေပဘူးေပါ ့...သို ့ေသာ္စီးပြားေရးအရမဟုတ္ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အေပ်ာ္ဗဟုသုတအေနနဲ ့
တင္တာမုိ ့သိခဲ ့လွ်င္ေတာင္မွခြင္ ့လႊတ္နုိင္မယ္ထင္ပါတယ္...

ထုိထုိဓါတ္ပံုဆ၇ာမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ၿပဳပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္ရုိက္တဲ ့ပံုေတာ ့တစ္ပံုမွမပါ၀င္ပါဘူး...

အသင္လူသား... ဘယ္လမ္းသြားမလည္း...
ႀကဳိက္ရာေရြးခ်ယ္... လမ္းမ်ားအလယ္....

အေရၿပားတစ္ေထာက္စာအလွကုိထြင္းေဖါက္ႀကည္ ့ၿမင္နုိင္လွ်င္...
ရြံရွာဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္၊ မတင့္တယ္...

 ဖံုး၀ယ္ႀကဦးမလား... ငါးေထာင္နဲ ့နံပါတ္တစ္ခု၊ ဖံုးတစ္ခုရမယ္....

 အသစ္ကုိလည္းမႀကံနဲ ့.... အေဟာင္းကုိလည္းမၿပန္နဲ ့... ပစၥဳပၸန္တည္ ့ေအာင္ေန...
ဓမၼ သို ့မဟုတ္ ဘ၀ေနနည္းအတတ္ပညာ...


 ဟုတ္၏မွန္၏ ကုိယ္တုိင္ႀကည္ ့...

 ေလ ့လာမွတ္သား၊ သြားဗဟုသုတ...

လက္စပ္သတ္ေတာ ့ တစ္မတ္သားဆုိတာ အရပ္သားပါလားကြယ္ရုိ  ့...
သိပၸံနည္းပညာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ က်န္းမာေရးဌာနတုိ ့လည္း အရပ္သားေတြလို ့ဆုိပါတယ္...

အေမရိကန္တြင္ ၿပည္နယ္မ်ားႏွင္ ့ဗဟုိအစုိးရ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအာဏာခဲြေ၀ပံု... ႀသကာသေလာကႀကီးရဲ  ့ဆန္းႀကယ္စြာသာယာလွပပံုက ....

 ၿမတ္နုိးသူရယ္... ခ်စ္မုိးေဆြခဲ ့တယ္...
ဘံုႀကဳိးၿပတ္တဲ ့ေဒ၀ီနတ္မ်ဴိးႏြယ္...

(ပါက်ဲ) ၀က္ၿဖစ္ခ်င္တယ္...

ပညာေရး၀န္ထမ္းေဟာင္း(ေက်ာင္းဆရာမ)လား...အေၿခခံလစာပဲရမယ္ လုပ္ခ်င္လုပ္
မလုပ္ခ်င္ေန.... သမီးကေမာ္ဒယ္လား... ၄၄၊ ၂၃၊ ၄၂ ဆုိေတာ ့ေရာ ့ေဒၚလာတစ္သန္း
ေႀကၿငာရုိက္ေပး...

 တစ္သေဘာထဲပါပဲ... ေနာက္ၿပန္မလွည္ ့တမ္းသြားႀကမွာပါ....


 သံုးကားေပါင္း မုိးအလင္း၊ အဟုတ္တစ္ကယ္ၿပခဲ ့တဲ ့ရံုေတာ္မဂၤလာႀကီး...
ငယ္စဥ္က အဲဒီလုိဇတ္ရံုမွာ သံုးကားေပါင္းမုိးအလင္းႀကည္ ့ခဲ ့ရတာမုိ ့အလြမ္းေၿပ
ပါပဲ...

 ခ်စ္ယင္ခ်စ္တယ္ေၿပာ....

 ဟုတ္ကဲ ့... စကားကုိအကုန္မေၿပာပါဘူး... အစားကုိအကုန္စားပါ ့မယ္...

 ေႀသာ္... ငွက္ေပ်ာသီးတင္တဲ ့ကား... ကားဆုိမွကား...

 ႏွစ္ေယာက္တစ္အိပ္မက္... ဂိမ္းအတူေဆာ ့ဖက္...

မနုိင္ေပမယ္ ့လည္း ႏွစ္ခါေတာ ့ခဲြမသယ္ပါဘူး...
တစ္ခါတည္းတဲြသယ္ပါမယ္....