Muslim girl, 19, 'stoned to death after taking taking part in beauty contest'

Tuesday, May 31, 2011

မယ္ၿပဳိင္ပဲြ၀င္မိလို ့ေက်ာက္တံုးၿဖင္ ့ထုသတ္ခံရသည့္ ယူကရိန္းနုိ္င္ငံသူ မြတ္ဆလင္မိန္းကေလး...

မယ္ၿပဳိင္ပဲြမွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မိလုိ ့ သေဘာထားတင္းမာသူ မြတ္ဆလင္မ်ားရဲ ့ေဒါသထြက္မွဳခံခဲ ့ရ
တယ္လုိ ့ဆုိတဲ ့ကတ္တရာကုိရင္....
Murdered: Katya Koren was attacked after taking part in a beauty contest which her friends said angered hardline Muslims

ယူကရိန္းနုိင္ငံတြင္ လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ ့မိသည္ ့မြတ္ဆလင္မိန္းကေလးတစ္ဦးအား အစၥလာမ္
ဘာသာေရးဥပေဒ ရွာရီးယား အရေက်ာက္တံုးၿဖင္ ့ပစ္ေပါက္ကာ သတ္ၿဖတ္ခဲ ့သည္ဟုဆုိပါတယ္...
အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကက္တရာကုိရင္ ရဲ ့ရုပ္အေလာင္းကုိ ကရုိင္းမီးယားေဒသမွ ရြာကေလးတစ္ရြာရွိ
သူမေနထုိင္ရာအိမ္အနီးတြင္ေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္...
သူမဟာ ေခတ္ဆန္သည္ ့ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ႀကဳိက္အ၀တ္အစားမ်ားကုိ၀တ္ဆင္ရတာကုိႏွစ္သက္ပါ
တယ္လို ့သူမရဲ ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားကဆုိႀကၿပီး မြတ္ဆလင္လူငယ္သံုးဦးက သူမကုိသတ္ၿဖတ္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ၎
တုိ ့ရဲ ့လုပ္ရပ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာထံုးစံအရ တရားမွ်တမွဳရွိတယ္လို ့ဆုိခဲ ့ႀကသည္ ့အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ ့က
ယခုအခါစံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳေတြၿပဳလုပ္ေနခဲ ့ပါတယ္...

Rural: Katya Koren lived in the Crimea region of the Ukraine where her body was found buried in woodland
 ကတ္တရာေလးေနခဲ ့သည္ ့ေဒသ၊ ဒီလိုလွပသည္ ့ေတာေတာင္ေရေၿမေဒသတြင္ ေႀကကဲြ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ
အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္သည္ ့ၿဖစ္ရပ္မ်ဴိးေတြ ရပ္တန္ ့ကုန္ဆံုးေစလိုပါၿပီ....

Rural: Katya Koren lived in the Crimea region of the Ukraine where her body was found buried in woodland
အဆုိပါလူငယ္သုံးဦးထဲမွ တစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘီဟယ္လ္ဂါဇီေယ ့ဗ္ ကုိေတာ ့ရဲတပ္
ဖဲြ ့ကယခုအခါဖမ္းဆီးထားခဲ ့ၿ႔ပီၿဖစ္ၿပီး သူမဟာ ရွာရီးယား ဘာသာေရးဥပေဒကုိခ်ဴိးေဖာက္ခဲ ့တာၿဖစ္တယ္
လို ့၎က ရဲတပ္ဖဲြ ့ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သူမဟာ ေဒသဆုိင္ရာမယ္ၿပဳိင္ပဲြမွာ သတၱမေနရာရရွိခဲ ့ပါတယ္...
သူမဟာ အစၥလာမ္ဥပေဒကုိခ်ဴိးေဖာက္ခဲ ့တာမုိ ့( သူမကုိသတ္ၿဖတ္ခဲ ့မွဳအေပၚ ) ၎အေနႏွင့္ေနာင္တမရ
ရွိေႀကာင္း ဂါဇီေယ ့ဗ္ ကဆုိပါတယ္...
ရုိက္ႏွိက္ကန္ေက်ာက္၊ ထုႏွက္ထားလို ့ဒါဏ္ရာမ်ားၿဖင္ ့ၿပည္ ့ေနသည္ ့သူမရဲ ့ရုပ္အေလာင္းကုိ ေတာအုပ္
တစ္ခုအတြင္းၿမဳပ္ႏွံထားခဲ ့သည္ကုိ သူမေသဆံုးၿပီး ရက္သတၱပါတ္တစ္ပါတ္အႀကာမွာေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရတာၿဖစ္
ပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့ကေတာ့ လူသတ္မွဳၿဖင့္အမွဳဖြင္ ့ဆုိစံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္...

ေက်ာက္တံုးၿဖင္ ့ပစ္ေပါက္ထုသတ္ကာအၿပစ္ေပးၿခင္းဟာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြင္း သေဘာထား
ကဲြလဲြႀကသည့္အေႀကာင္းအခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ဴိ ့ကအစၥလာမ္ဘာသာေရးဥပေဒအရ တရားမွ်တမွဳရွိ
တယ္ ( ယခုလုိေက်ာက္တံုးၿဖင္ ့ထုသတ္ရတာ ) လို ့ယူဆႀကၿပီး တစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့ထုိယူဆခ်က္ကုိ သေဘာ
မတူႀကပါဘူး....

A teenage Muslim girl was stoned to death under 'Sharia law' after taking part in a beauty contest in Ukraine.
Katya Koren, 19, was found dead in a village in the Crimea region near her home.
Friends said she liked wearing fashionable clothes and police are now investigating claims that three Muslim youths killed her and claimed her death was justified under Islam.
One of the three, named as Bihal Gaziev, 16, now under arrest, told police she had 'violated the laws of Sharia'.
She came in seventh place in a beauty contest in her region.  Gaziev said he had no regrets about her death because she had violated the laws of Islam. 
Her battered body, buried in a forest, was found a week after her death. Police have opened a murder probe.
Stoning is a divisive subject among Muslims, with some groups interpreting it as Islamic law and others disagreeing. 


Vietnamese police banned from wearing sunglasses and hiding behind trees

Monday, May 30, 2011

ေနကာမ်က္မွန္မတပ္ရ၊သစ္ပင္ေနာက္တြင္မပုန္းရေတာ ့သည္ ့ဗီယက္နမ္ရဲမ်ား.. 


ဗီယက္နုိင္ငံ၊ ၿပည္သူ ့လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ( ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ) မွ ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားအားအမ်ားၿပည္သူ
မ်ားၿမင္ေတြ ့သိရွိနုိင္သည္ ့ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း ေနကာမ်က္မွန္တပ္ဆင္ထား
ၿခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္း၊ စာဖတ္ၿခင္း၊ ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲလက္ႏွဳိက္ၿပီး ( ရွိဳးထုတ္ၿခင္း ) မ်ားမၿပဳလုပ္ရန္
တားၿမစ္ပိတ္ပင္သည္ ့ညႊတ္ႀကားခ်က္ ထုတ္ၿပန္ခဲ ့ပါတယ္...
အသစ္ထုတ္ၿပန္လုိက္သည္ ့အမိန္ ့ညႊန္ႀကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ၿပည္သူ ့ရဲမ်ားဟာ ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏွဳတ္အ
မူအရာ သင္ ့တင္ ့ေလ်ာက္ပတ္စြာရွိရမည္ၿဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ တာ၀န္က်သည္ ့ေနရာတြင္ရွိရမွာလည္း
ၿဖစ္ပါတယ္...မွတ္ထားေနာ္...အခုကစၿပီး ဒါမ်ဴိးေတြခြင္ ့မၿပဳေတာ့ဘူးတဲ ့....
ဗီယက္နမ္မွာေၿပာပါတယ္...


ထုိညႊန္ႀကားခ်က္အရ ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားဟာ ဖမ္းဆီးဒါဏ္ေငြရုိက္နုိင္ဖုိ ့သစ္ပင္မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ ပုန္း
ေအာင္းေစာင္ ့ဆုိင္းေနတာမ်ဴိးၿပဳလုပ္နုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး....
၎တုိ ့ဟာတာ၀န္ခ်ိန္အတြင္းႏွင္ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့စခန္းအတြင္းအရက္ေသစာေသာက္စားၿခင္းမွလည္းတားၿမစ္
ထားၿခင္းခံရသလို မည္သည္ ့အခ်ိန္၊ မည္သည္ ့ေနရာတြင္မဆုိ အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္စားမူးယစ္ၿခင္း
ကုိလည္း ခြင္ ့မၿပဳပါဘူးလို ့၀န္ႀကီးဌာနကဆုိပါတယ္...

ဒါ ့အၿပင္ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္တည္ခင္းေ၇ာင္းခ်သည္ ့စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္လည္း ၀ယ္ယူ
စားေသာက္နုိင္ခြင္ ့မရွိပါဘူး...

ေရႊၿပည္ႀကီးမွာလည္း သစ္ပင္ကြယ္ၿပီး အလစ္အငိုက္ေစာင္ ့ဖမ္းတတ္တဲ ့ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားရွိတာ အမ်ားၿပည္
သူအသိပါပဲ...

လုပ္သင္ ့လုပ္ထုိက္တဲ ့စည္းကမ္း၊ တားၿမစ္ခ်က္မ်ားပါေပပဲ...

The Vietnamese Ministry of Public Security have issued instructions banning police in the country from wearing black sunglasses, from smoking, from reading books and from putting their hands into pockets while on duty at public places.
Under the new order, officers from the People's Police of Vietnam must keep appropriate manners and be in the right position when on duty.
This means traffic police must not hide behind trees to ambush and issue fines.
They are also prohibited from drinking alcohol during their working time and at the police station, and are not allowed to be heavily drunk at any time or any place, the ministry said. They also cannot eat at restaurants that illegally encroach onto pavements.

Zimbabwean policeman held in jail for past three weeks for using Robert Mugabe’s personal toilet

Sunday, May 29, 2011

ေနရာတကာ၀င္မပါနဲ ့....

The police officer was on duty at a trade fair in the city of Bulawayo earlier this month when he was caught using a loo reserved for President Robert Mugabe (pictured) 
အာဏာရွင္ႀကီး ေရာဘတ္မူဂါဘီ...

ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံ၊ ဘူလာ၀ါယုိၿမဳိ ့တြင္ယခုလအေစာပုိင္း၌ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့၊ ကုန္စည္ၿပပဲြမွ တာ၀န္က်ရဲအရာ
ရွိတစ္ဦးဟာ နုိင္ငံေတာ္သမၼတီး ေရာဘတ္မူဂါဘီ အသံုးၿပဳဖုိ ့သီးသန္ ့သတ္မွတ္ထားသည္ ့အိမ္သာကုိမွ ( အႏ ၱရယ္ကုိမလြယ္ထားနုိင္သၿဖင္ ့)သြားေရာက္အသံုးၿပဳခဲ ့မိသည္ ့အတြက္ ဖမ္းဆီးခံရကာ ေထာင္သြင္းအ
က်ဥ္းခ်ထားၿခင္းခံခဲ ့ရပါတယ္...
တာ၀န္က်ရဲတပ္ႀကပ္ အလြဳိက္စ္မာဘူႏူ ဟာ အသက္ ၈၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အာဏာရွင္ႀကီးရဲ ့ေရႊအိမ္သာကုိမွ
အသံုးၿပဳခဲ ့မိသၿဖင္ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့သံုးပါတ္လံုးလံုး ရဲစခန္းအခ်ဴပ္ထဲမွာ ေနခဲ ့ရပါတယ္...

ေဒသဆုိင္ရာသတင္းမ်ားအရမွဳခင္းရဲစံုေထာက္ႀကီးကုိ ဘူလာ၀ါယုိၿမဳိ ့ကကုန္စည္ၿပပဲြမွာလြန္ခဲ ့သည္ ့ေမလ 
၇ ရက္ေန ့က တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ ပ်က္ကြက္ခဲ ့သည္ကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
အေစာင္ ့ရဲတပ္သားမ်ားက မာဘူႏူ ကုိတားဆီးဖုိ ့ႀကဳိးစားခဲ ့ႀကပါေသးတယ္...သို ့ေသာ္လည္း သူဟာ ထုိသူ
မ်ားကုိအတင္းအဓမၼေက်ာ္ၿဖတ္ကာအိမ္သာထဲသုိ ့အလ်င္အၿမန္၀င္ေရာက္ၿပီး တံခါးပိတ္ခဲ ့လိုက္တယ္လို ့
ရဲတပ္ဖဲြ ့၏တရားစြဲဆုိခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္...

သဘာ၀ရဲ ့ေစ ့ေဆာ္မွဳအရ မတားဆီးနုိင္သည္ ့ကိစၥကုိေၿဖရွင္းၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီး မာဘူႏူ ဟာ၎ရဲ ့
တာ၀န္မ်ားကုိဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ ့ပါတယ္...
သို ့ေသာ္လည္း ေရအိမ္ေတာ္အေစာင္ ့မ်ားက ထုိအၿဖစ္အပ်က္ကုိ ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ်ားထံသတင္းပုိ ့ခဲ ့
လုိ ့သူ ့ကုိေနာက္တစ္ေန ့မွာ ဖမ္းဆီးခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိစဥ္ကတည္းကစၿပီး မာဘူႏူတစ္ေယာက္ ရဲအခ်ဴပ္ခန္းမွာေနခဲ ့ရတာၿဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ ့ဆုိင္ရာစည္းကမ္း
ေဖာက္ဖ်က္မွဳအတြက္ ႀကားနာစစ္ေဆးမွဳအတြက္ယေန ့လာေရာက္အစစ္ခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိကိစၥႏွင္ ့ပါတ္သက္လို ့ရဲတပ္ဖဲြ ့ေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူ မန္လင္ကုိစီမုိယုိ က ဌာနတြင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္
ခုၿဖစ္တယ္လုိ ့ေၿပာဆုိကာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးဖုိ ့ၿငင္းဆန္ခဲ ့ပါတယ္...
အာဏာရွင္ေရာဘတ္မူဂါဘီ ဟာဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံကုိ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္
ႀကဳိးပမ္းရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ၿပီးကတည္းက အုပ္ခ်ဴပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

သူ ့ရဲ ့ဆုိး၀ါးရက္စက္သည္ ့အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္တြင္ လွ်ဴိ ့၀ွက္စံုေထာက္အဖဲြ ့ႏွင္ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့တုိ ့ဟာ နုိင္ငံေရး
အရ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိသူ ့မ်ားကုိ မတရားၿခိမ္းေၿခာက္၊ ႏွိပ္စက္၊ အေႏွာင္ ့အယွက္ေပးခဲ ့ႀကပါတယ္...
ယခုအခါ အုိမင္းခ်ိနဲ ့ေနၿပီၿဖစ္သည္ ့အာဏာရွင္ႀကီးဟာ ၎၏အာဏာသက္ ၃၁ ႏွစ္အတြင္း နုိင္ငံကုိ ဆုိဗီ
ယက္နုိင္ငံပံုစံမ်ဴိး သူရဲေကာင္း၊ ကယ္တင္ရွင္ပံုစံမ်ဴိးသ႑န္ဖန္တီးကာ တစ္နုိင္ငံလံုးကုိ အေႀကာက္တရား
ၿဖစ္ထြန္းေစခဲ ့ပါတယ္...

အသက္ ၈၇ ႏွစ္ရွိ အာဏာရွင္ႀကီးကုိ လွ်ဴိ ့၀ွက္ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင္ ့ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ ့ႀကီးက ၎
သြားေလရာ လိုက္ပါကာ အထူးကာကြယ္ေစာင္ ့ေရွာက္ေပးေနသည္ဟု ေလ ့လာသူမ်ားက ဆုိပါတယ္...
၎၏ယာဥ္တန္းႏွင္ ့မေတာ္တစ္ဆႀကံဳႀကဳိက္မိသည္ ့ကားသမားမ်ားဟာလည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴး
လြန္ႏွိပ္စက္ၿခင္းမ်ားခံရၿပီး ဥပေဒအရ တုိင္တန္းအေရးယူခြင္ ့လည္းမရရွိခဲ ့ႀကပါဘူး...
ယခုကဲ ့သုိ ့အိမ္သာအသံုးၿပဳမွဳအတြက္ေႀကာင္ ့အဖမ္းခံရၿခင္းအေပၚ လူ ့အခြင္ ့အေရးဆုိင္ရာ ေရွ ့ေန ဘီးထ
ရစ္မတက္တြာ ကေတာ ့ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီးမာဘူႏူကုိ မည္သည္ ့စည္းကမ္းခ်ဴိးေဖာက္မွဳၿဖင္ ့တရားစဲြဆုိမွာၿဖစ္
သလဲဆုိတာေမးခြန္းထုတ္လုိက္ပါတယ္...
" သမၼတႀကီးရဲ ့အိမ္သာဆုိတာကုိအတိအက်ၿပဌာန္းထားတဲ ့ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ရွိရပါ ့မယ္...ဒါေပမယ္ ့အ
ခုဟာက အမ်ားၿပည္သူသံုးအိမ္သာၿဖစ္ေနပါတယ္...
သူတုိ ့( သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြ ) ဟာအစုိးရၿပန္တမ္းမွာကုိ ဒီကိစၥကုိကြဲကဲြၿပားၿပားေႀကၿငာခ်က္ထုတ္
ၿပန္ထားရမွာၿဖစ္ပါတယ္... သူတုိ ့အဲဒီလိုမလုပ္ထားတာကေတာ ့ေသခ်ာပါတယ္ဆုိတာ ကြ်န္မအေလာင္း
အစားေတာင္လုပ္ရဲပါတယ္..." လို ့ေရွ ့ေနအမ်ဴိးသမီးကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

The police officer was on duty at a trade fair in the city of Bulawayo earlier this month when he was caught using a loo reserved for President Robert Mugabe has been arrested and held in jail .
Sergeant Alois Mabhunu has spent the past three weeks in police custody after he used the 87-year-old despot's loo.
According to local reports, the murder squad detective was caught short while on duty at a trade fair in the city of Bulawayo on May 7.
He rushed to the first toilet he could find, which had been reserved for use by the President Mugabe during his visit to the show.
Police guards tried to block Mabhunu's access, but he fought his way through and locked himself in, the police charge sheet reportedly claims.
Having relieved himself, Sergeant Mabhunu then resumed his duties. But the toilet guards reported the incident to the secret police and he was arrested the next day.
Mabhunu has been held in a police detention barracks ever since. He was due to appear before a police disciplinary hearing today.
Police spokesperson Mandlenkosi Moyo refused comment, saying it was an 'internal matter'.
Robert Mugabe has ruled Zimbabwe ever since he helped it win independence from Britain in 1980.
Under his despotic regime, the police and security services have harassed anyone thought to pose a political threat.

During his 31 years in power, the now frail former military leader has developed a fearsome, Soviet-style cult of personality.
Observers say the 87-year-old autocrat is fiercely protected by large squadrons of secret police and soldiers wherever he goes. 
Motorists who accidentally get in the way of Mugabe's motorcade are routinely assaulted and have no recourse to the law.

Commenting on the toilet arrest, human rights lawyer Beatrice Mtetwa questioned what offence Sergeant Mabhunu was being charged with.
'There has to be a law saying the toilet is the president's, but this was a public one', she said.
'They will have had to issue a proclamation in the government gazette specifying it. I bet they didn't do that.'

Saddest Picture of the Century


 ရာစုႏွစ္ရဲ ့ေႀကကဲြဖြယ္အေကာင္းဆံုးဓါတ္ပံု...

ပူလစ္ဇာဆုရ ဆူဒန္နုိင္ငံတြင္ရုိက္ကူးခဲ ့သည္ ့ဓါတ္ပံု....
Pulitzer Prize winning photograph in Sudan by Kevin Carter.


 
အဆုိပါဓါတ္ပံုကိုရုိက္ကူးခဲ ့သူ ကီဗင္ကာတာ...

ဒီဓါတ္ပံုကေတာ ့တကယ္ ့ကုိေႀကကြ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္...
ထုိကေလးသူငယ္ကုိ မကယ္တင္ပဲ ထုိဓါတ္ပံုရုိက္ကူးၿပီး ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာသြားခဲ ့သူ ဓါတ္ပံုဆရာအပါအ၀င္
မည္သူမွ် ထုိကေလးငယ္ရဲ ့ေနာက္ဆက္တဲြကံႀကမၼာ မည္သို ့ဆက္ၿဖစ္ခဲ ့သည္ကုိမသိရွိခဲ ့ႀကရပါဘူး...

၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ ကီဗင္ကာတာတစ္ေယာက္ ဆူဒန္နုိင္ငံေတာင္ပုိင္းသုိ ့ခရီးထြက္ခဲ ့ၿပီးယခုဓါတ္ပံု
ကုိရုိက္ယူခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိဓါတ္ပံုဟာသူ ့ကုိ နာမည္ေက်ာ္ပူလစ္ဇာဆုကုိဆြတ္ခူးရယူနုိင္ခဲ ့သလုိသူ ့ရဲ ့ေသမင္းကုိပါယူေဆာင္လာ
ခဲ ့ပါတယ္...
ဓါတ္ပံုထဲမွာ အစားအစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳဒါဏ္ေႀကာင္ ့အဟာရဓါတ္ၿပတ္ကာေသလုေၿမာပါးၿဖစ္ေနသည္ ့
ကေလးငယ္ (မိန္းကေလး)တစ္ေယာက္ဒုကၡသည္ခုိလွဳံေရး (ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း) သုိ ့ေရာက္ေအာင္ အား
တင္းၿပီး သြားေနခုိက္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လြန္းလို ့ေခတၱနားေနစဥ္ လင္းတတစ္ေကာင္က ထုိကေလးငယ္ေလး
ေသမည္ ့အခ်ိန္ကုိ အနီးအနားတြင္ေစာင္ ့ဆုိင္းေနတာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိထိတ္လန္ ့ဖြယ္ရာ ဓါတ္ပံုေႀကာင္ ့ပဲ အာဖရိကတုိက္ရဲ ့ဆာဟာရသဲကႏ ၱာရအတြင္းတစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါ
၀င္တည္ရွိေနသည္ ့ဆူဒန္နုိင္ငံရဲ ့တုန္လွဳပ္ေၿခာက္ၿခားဖြယ္ရာ ( အငတ္ေဘး ) အေၿခအေနအမွန္ကုိ တစ္
ကမာၻလံုးက လူေတြသတိၿပဳမိသြားခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ဓါတ္ပံုဆရာ ကီဗင္လည္း ကေလးငယ္ကုိ ကူညီကယ္တင္မည္ ့အစား မိနစ္ ၂၀ လံုးလံုးအဆုိပါဓါတ္ပံုရုိက္
ကူးနုိင္ဖုိ ့ၿပင္ဆင္ေစာင္ ့ဆုိင္းေနခဲ ့သည္ ့အေပၚ အေသအခ်ာစစ္ေဆးေမးၿမန္းခံခဲ ့ရပါတယ္...
ထုိဓါတ္ပံုရုိက္ကူးခဲ ့ၿပီး ၃ လအႀကာမွာေတာ ့သူဟာ ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိေသေႀကာင္းႀကံကာ ေသဆံုးသြားခဲ ့ရ
ပါေတာ ့တယ္....
( သိပ္ၿပီးေတာ ့လည္းမေ၀းလွေတာ့တဲ ့ကုလသမဂၢကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကုိ ထုိကေလးငယ္အား ကယ္ဆယ္
သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္မေပးခဲ ့သည္ ့ထုိဓါတ္ပံုဆရာ ေနာင္တအႀကီးအက်ယ္ရသြားမွာ အေသအခ်ာပါပဲ....)
မစာမနာေၿပာရယင္ေတာ့ ေသသင္ ့ပါတယ္လို ့ေတာင္ဆုိရမလားပဲ...

ဘ၀မွာ ကုိယ္ေမွ်ာ္မွန္းသလုိၿဖစ္မလာသူမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင္ ့မထားသည္ ့အခက္အခဲ၊ ကံမေကာင္းအေႀကာင္းမ
လွမွဳမ်ားၿဖစ္ခဲ ့ရသမ်ား၊ မိမိအလုိရွိသည္ ့အေႀကာင္းအရာ၊ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္း၊ အေၿခအေန စသည္ (တစ္ကယ္
ေတာ ့လည္းထုိအရာမ်ားမရခဲ ့၊ မၿဖစ္ခဲ ့လုိ ့လည္း မိမိဘ၀ ပ်က္မသြား၊ အသက္ေသမသြားေလာက္ပါ...)
မ်ား မရရွိခဲ ့သူမ်ား သတိၿပဳ၊ ဆင္ၿခင္ဖြယ္ရာပါပဲ...
တစ္ခါတစ္ေလေတာ ့ကုိယ့္ဘ၀နဲ ့ကုိယ္၊ ကုိယ္ ့အေတြးနဲ ့ကိုယ္ေတာ ့အေ၇းတစ္ႀကီး၊ ဘ၀ပ်က္မတတ္ခံစား
ထင္မွတ္ရေပမယ္ ့အခုလိုအေၿခအေနဆုိးေတြနဲ ့ႏွဳိင္းယွဥ္လုိုက္ယင္ ကုိယ္ႀကံဳေတြ ့ေနရတာေတြ၊ ခံစားေနရ
တာေတြဟာ ထင္သေလာက္အေၿခအေနမဆုိးဘူးဆုိတာ ေတြ ့လာရပါလိမ္ ့မယ္...

In March 1993 Kevin Carter made a trip to southern Sudan and took this photograph. The picture would later bring him the Pulitzer prize, but also death. The girl had stopped to rest while struggling to reach the refugee camp, nearby a vulture is waiting her to die. It is a horrific picture that gave people a true look at the dire condition in Sub-Saharan Africa.

Kevin then came under a lot of scrutiny for spending over 20 minutes setting up the photo instead of helping the child. Three months after taking the photo, he committed suicide.

 

School in ban on hugging

Saturday, May 28, 2011

သတိ !!! လက္ဆဲြမႏွဳတ္ဆက္ရ၊ လက္၀ါးမရုိက္ရ၊ ဖက္ၿပီးမႏွဳတ္ဆက္ရ...

ေႀသာ္...အတန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းေတာင္ဒီလိုႏွစ္သိမ္ ့မွဳေပးလို ့မရပါလား.....

လန္ဒန္ၿမဳိ ့မွေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ တက္ေ၇ာက္သင္ႀကားေနသည္ ့ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း
တစ္ဦးႏွင္ ့တစ္ဦး လက္၀ါးခ်င္းရုိက္ကာ အထိမ္းအမွတ္ၿပဳၿခင္း၊ လက္ခ်င္းဆဲြကာႏွဳတ္ဆက္ၿခင္းမ်ားအၿပင္ရင္
ခြင္ခ်င္းအပ္ၿပီး ဖက္ကာႏွဳတ္ဆက္ၿခင္း ( မိန္းကေလးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ) ကုိပင္ ခြင္ ့မၿပဳပဲ တားၿမစ္ခဲ ့ပါတယ္..
ယခုကဲ့သုိ ့ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင္ ့တစ္ေယာက္ မထိရဟူသည္ ့စည္းကမ္းထုတ္ၿပန္
တားၿမစ္ရၿခင္းမွာ အခ်င္းခ်င္း ရန္ၿဖစ္ႀကၿခင္း၊ အနုိင္က်င္ ့ႀကၿခင္းမ်ားမွတားဆီးကာကြယ္နုိင္ရန္အတြက္ အုပ္
ခ်ဴပ္ေရးမွဴးကစီမံခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ရွိ ေဒနာခ်ဴန္း အမည္ရွိေက်ာင္းသူဟာ သူငယ္ခ်င္းမိန္းကေလးၿဖစ္သူတစ္ဦးကုိ ေပြ ့ဖက္
ႏွဳတ္ဆက္ခဲ ့လို ့လန္ဒန္ၿမဳိ ့ေတာင္ပုိင္း၊ ခရြဳိင္ဒြန္အရပ္ရွိ The Quest ေက်ာင္းမွ ထိန္းသိမ္းခံခဲ ့ရပါတယ္...
အဒင္တန္ကြက္သစ္အနီးအနားမွာေနထုိင္သည္ ့အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိ မိခင္ၿဖစ္သူ အနီတာကေတာ ့အဆုိပါ
စည္းကမ္းဟာ အစြန္းေရာက္လြန္းၿပီး သဘာ၀လည္းမက်၊ ရယ္စရာေကာင္းေနေႀကာင္းၿဖင္ ့ဆုိပါတယ္...
" အကယ္၍ ကေလးေတြဟာတစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး ေပြ ့ဖက္ႏွဳတ္ဆက္ၿခင္းမၿပဳနုိင္ႀကရေအာင္တားဆီးထားခံရ
မယ္ဆုိယင္ သူတုိ ့တစ္ေတြဟာ လူ ့ပါတ္၀န္းက်င္၊ လူ ့အသိုင္းအ၀န္းမွာ ေၿပာဆုိေနထုိင္ဆက္ဆံတတ္ႀက
ေတာ ့မွာမဟုတ္ပါဘူး...

ေႏြးေထြးတဲ ့ဆက္ဆံေရးဆုိတာငယ္ကတည္းကဒီလုိ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနမွ ၿဖစ္လာရတာ...

ေက်ာင္းဆုိတာက ကေလးေတြကုိ လူမွဳေ၇းဆက္ဆံတတ္ေအာင္၊ လက္ဆဲြနွဳတ္ဆက္ၿခင္း၊ ေပြ ့ဖက္ႏွဳတ္
ဆက္ၿခင္း စသည္ၿဖင္ ့စတင္သင္ႀကားေပးရမယ္ ့ေနရာၿဖစ္ရမွာပါ....တစ္စံုတစ္ခုမွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မိယင္၊
ထင္သလိုၿဖစ္မလာခဲ ့ယင္ ေပြ ့ဖက္ကာႏွစ္သိမ္ ့မွဳခံရမွ စိတ္သက္သာရာရတတ္ႀကတာပါ....
ကြ်န္မၿဖင္ ့တစ္သက္လံုးအခုလို ရူးေႀကာင္ေႀကာင္နုိင္တဲ ့စည္းကမ္းမ်ဴိးတစ္ခါမွမႀကားဖူးပါဘူး..." လို ့ေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ ေဒနာ ကလည္း " မနက္က သမီးရဲ ့သူငယ္ခ်င္းကို ဖက္ၿပီးႏွဳတ္ဆက္မိတာနဲ ့သမီး
တစ္ေယာက္ထဲခြဲထုိင္ေနခဲ ့ရၿပီး အနားေပးခ်ိန္လည္းမသိလိုက္ရပါဘူး...သူတုိ ့ကသမီးတုိ ့ကုိစက္ရုပ္ေတြလို
ၿဖစ္ေအာင္လုပ္ေနႀကတာပါ..." လို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ဆာရာဟုပ္ရဲ ့သမီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိေက်ာင္းသူေလးလည္း သူမရဲ ့သူငယ္ခ်င္းနွင္ ့လက္၀ါးခ်င္းရိုက္
ၿပီး ႏွဳတ္ဆက္မိလုိ ့ဒုကၡေရာက္ခဲ ့ရပါေသးတယ္...

" ဒါဟာတစ္ကယ္ ့ကုိေအးစက္စက္နုိင္လွတဲ ့စည္းကမ္းပါ...ကေလးေတြဟာ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦးရင္းႏွီးခ်စ္ခင္
မွဳေတြေပ်ာက္ဆံုးႀကမွာကေတာ ့၀မ္းနည္းစရပါပဲ..." လို ့လည္းသူမကဆုိပါတယ္...
အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အတြင္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၈၀၀ ရွိပါတယ္...

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးႏွင္ ့တစ္ဦးမသင္ ့မၿမတ္ၿဖစ္ရာကေန အနုိင္က်င္ ့မွဳေတြ၊ ရန္ၿဖစ္
မွဳေတြအထိၿဖစ္လာနုိင္တာမုိ ့တစ္ဦးနွင္ ့တစ္ဦး ထိေတြ ့ဆက္ဆံမွဳမၿပဳလုပ္ရေအာင္တားၿမစ္ထားတာၿဖစ္ပါ
တယ္လို ့ေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူကဆုိပါတယ္...
ေက်ာင္းအုပ္ အန္ဒီခေရာ ့ဖ္ကလည္း ပညာသင္ႀကားေရးႏွင္ ့တစ္ဦးကုိတစ္ဦးေလးစားမွဳမွာ မရွိမၿဖစ္အေရး
ပါတဲ ့စည္းကမ္းေသ၀ပ္တဲ ့ပါတ္၀န္းက်င္အေၿခအေနၿဖစ္ဖုိ ့ယခုလို စည္းကမ္းထိန္းခ်ဴပ္ၿခင္းကအေထာက္အ
ကူၿဖစ္ေစပါတယ္လုိ ့ထပ္ေလာင္းေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....

A London school has banned pupils from giving each other high-fives, handshakes - or even HUGS.
Governors imposed the "no contact" rule as they say it prevents fighting or bullying.
Dayna Chong, 15, was thrown into detention for cuddling a female pal at The Quest Academy, in Croydon, South London.

Mum Anita, 33, from nearby New Addington, said the policy was "extreme" and "ludicrous".
She said: "If the kids can't even hug each other at school some of them will never learn how to be socially interactive.
"School is supposed to be where we start teaching our children how to be social - shaking hands, hugging, opening up. You need an embrace to comfort you when things go wrong. I've never heard of anything so crazy in my life."

Year Ten pupil Dayna said: "I was just hugging my friend in the morning to say hello and I had to sit on my own and miss out on break because of it.
"They're trying to turn us into robots."
Fellow mum Sarah Hope's 15-year-old daughter got into trouble for giving a friend a high-five.
She said: "It's a very, very cold policy. I think it's sad that the children are missing out on this sort of closeness."
The Quest Academy has 800 pupils aged from 11 to 18.
A spokesman said: "Physical contact between students is not allowed because it is often associated with poor behaviour or bullying and can lead to fighting."
Principal Andy Crofts added: "It creates a disciplined environment which is essential for learning and respect." -

www.thesun.co.uk
Friday, May 27, 2011


သင္ယူရအခက္ဆံုးနွင္ ့အလြယ္ဆံုးဘာသာစကားမ်ား...

Most Crazy Shoes Ever

Thursday, May 26, 2011
ပံုစံအဆန္းဆံုးရွဴးဖိနပ္မ်ား...


ႀကံႀကံဖန္ဖန္...အသည္းယားေအာင္သိပ္လုပ္တယ္...

လူ ့ေၿခေထာက္အစစ္နဲ ့တစ္ေထရာထဲပဲ...

ထူပါေပ ့ဆန္းပါေပ ့လို ့ေတာင္ဆုိနုိင္ပါတယ္...

ဟုိတံုးကေတာ ့ဆင္ႀကယ္ဆုိၿပီး ေခတ္စားခဲ ့တယ္...အခုေတာ ့ေလဒီႀကယ္ေပါ ့...
ဟင္းခ်က္စရာမရွိယင္စြပ္ၿပဳတ္လုပ္ေသာက္လုုိ ့ရမယ္...

သဘာ၀အလွအပကုိၿမတ္နုိးသူအတြက္...

ဂီတသံစဥ္ေတးေတြကုိ စီဒီ၊ အမ္ပီသရီးနဲ ့လမ္းေလွ်ာက္ယင္း၊ေၿပးယင္းနားေထာင္မယ္ေပါ ့...

သူ ့ဒီဇုိင္းကလည္း ခပ္ဆန္းဆန္းပါပဲ....

ဆပ္ကပ္သမား၊ မ်က္လွည္ ့ဆရာရဲ ့ဖိနပ္ေလလား....

ေၿခေထာက္ကေလးကုိ မုန္ ့ဖက္ထုပ္လုိထပ္ထားမယ္....

ဒီဖိနပ္ပုိင္ရွင္ကေတာ ့

မ်က္လွည္ဆပ္ကပ္လူပ်က္ကေလာင္း ဖိနပ္ေပါ ့...

How to make paper planes ?

Wednesday, May 25, 2011


ငယ္စဥ္ကေတာ ့ေလယာဥ္ပ်ံေတြေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္ထဲကစာရြက္ေတြဆုတ္ၿဖဲၿပီးၿပဳလုပ္ေဆာ ့ကစား
ခဲ ့ဖူးေပမယ္ ့အခုေလာက္ေတာ ့အမ်ဴိးစံုမလုပ္တတ္ခဲ ့ပါဘူး...
သားငယ္၊သမီးငယ္မ်ား၊ တူ၊တူမမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကုိၿပဳလုပ္ေပးခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတရေစဖုိ ့
ရည္ရြယ္ပါတယ္...

Indian Sadhu Has Kept His Right Hand Up for the Last 38 Years

Tuesday, May 24, 2011


၃၈ ႏွစ္ႀကာ လက္ေၿမွာက္ထားခဲ ့သည္ ့ဆာဒူး ...

 ကမာၻေၿမ...ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ...

အိႏၵိယနုိင္ငံမွ ဆာဒူးေတြဟာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာက်င္ ့ႀကံမွဳအေနၿဖင္ ့ခက္ခဲပင္ပန္းဆင္းရဲ၊ၿပင္းထန္သည္ ့
က်င္ ့စဥ္မ်ဴိးစံုကုိလုပ္ေဆာင္ႀကပါတယ္...
မတ္တပ္ရပ္အိပ္ၿခင္း၊ တစ္သက္လံုးေရတစ္ခါမွမခ်ဴိးၿခင္း၊ အခ်ိန္ကာလအလြန္ႀကာၿမင္ ့စြာအစာမစားပဲဥပုတ္
ေစာင္ ့ၿခင္း စည္ ့ၿဖင္ ့အမ်ဴိးစံုက်င္ ့ႀကပါတယ္...
သို ့ေသာ္ အမ္မာဘာရတီအမည္ရွိ ဆာဒူႀကီးရဲ ့က်င္ ့စဥ္ကေတာ ့အထူးဆန္းဆံုးလို ့ဆုိနုိင္ပါတယ္...

အိႏိၵယနုိင္ငံမွ ဆာဒူး အမ္မာဘာရတီ ဟာသူေတာ္စင္တစ္ပါးၿဖစ္ၿပီး သူရဲ ့ညာဖက္လက္ကုိ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က
တည္းကေၿမွာက္ထားခဲ ့တာ ( အခုထက္ထိ ၿပန္မခ်ေသးဘူး.) လို ့သူကအခုိင္အမာေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ယခု ႏွစ္ေပါင္း ၃၈ ႏွစ္အႀကာမွာေတာ ့သူ ့ရဲ ့လက္ဟာ ဘယ္လိုမွအသံုးၿပဳလို ့မရတဲ ့အရိုးနဲ ့အေရၿပားသာ
လွ်င္ၿဖစ္ေနခဲ ့ေပမယ္ ့သူကေတာ ့အိႏိၵယနုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ သွ်ီ၀ နတ္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ယံုႀကည္သူေတြအ
တြက္ ပူေဇာ္ပသရာအထိမ္းအမွတ္တစ္ခုၿဖစ္ေနခဲ ့ပါၿပီ...
၁၉၇၀ ခုႏွစ္အထိ အမ္မာဘာရတီဟာ သာမန္လူလတ္တန္းစားတစ္ေယာက္အၿဖစ္ဘ၀ကုိ ရုိးရုိးေအးေအး
ေနထုိင္ခဲ ့သူၿဖစ္ပါတယ္...သူ ့မွာအလုပ္ရွိတယ္၊ အိမ္ရွိတယ္၊ ဇနီးမယားတစ္ေယာက္နဲ ့ကေလးသံုးဦးရွိပါ
တယ္...
သုိ ့ေသာ္ တစ္ေန ့နံနက္ပုိင္းမွာသူအိပ္ယကနုိးလာခဲ ့ၿပီးအရာရာအားလံုးကုိစြန္ ့လႊတ္ကာ ဟိႏၵဴသွ်ီ၀ နတ္
ဘုရားကုိသာ အလုပ္အေကြ်းၿပဳေတာ ့မယ္လုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ ့ထုိမိသားစု၊ အလုပ္အကုိင္၊ အိမ္
စတာေတြဟာ သူ ့အတြက္ဘာမွအေရးမပါေတာ ့ပါဘူး...
သူဟာ ဆာဒူေတြ၀တ္ဆင္ေလ ့ရွိႀကတဲ ့နံငယ္ပိုင္းေလးသာ၀တ္ၿပီး သံုးေခ်ာင္းေထာက္ခရင္းခြတစ္ခုကုိကုိင္
ကာ အရပ္တစ္ကာလွည္ ့လည္သြားလာေနပါေတာ့တယ္....

သံုးႏွစ္ႀကာၿပီးေနာက္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာေတာ ့အမ္မာဟာ သူ ့ကုိယ္သူေလာကီအာရံုေတြခံစားေနဆဲပဲလို ့သိ
ၿမင္သေဘာေပါက္လာခဲ ့လို ့ထုိအာရံုေတြမွကင္းဆိတ္ေစရန္ သူ ့ရဲ ့ညာဘက္လက္ကုိ တစ္ခ်ိန္လံုးေၿမွာက္
ထားခဲ ့ဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့လုိက္ပါေတာ ့တယ္....
ယခုႏွစ္ေပါင္း ၃၈ ႏွစ္ေက်ာ္ႀကာခဲ ့ၿပီးတာေတာင္ သူ ့လက္ကေတာ ့ေၿမွာက္လွ်က္ပဲရွိေနၿပီး (အေႀကာေတြ
ဆုိင္းကုန္လုိ ့) သူ ့အေနနဲ ့ထုိလက္ကုိလွဳပ္ရွားအသံုးၿပဳခ်င္တယ္ဆုိယင္ေတာင္ အသံုးၿပဳလုိ ့မရေတာ ့ပါဘူး။
တစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ့အမ္မာဘာရတီဟာ ကမာၻအႏွံ ့အၿပားၿဖစ္ပြားေနသည္ ့စစ္ပဲြမ်ားေႀကာင္ ့စိတ္မခ်မ္းေၿမ ့ၿဖစ္
ရလို ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီးသူ ့ရဲ ့ညာဖက္လက္ကိုေၿမွာက္ထားခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိႀကၿပန္ပါေသး
တယ္...

 
အတၱကိလ မထာႏုေယာဂ လို ့ေခၚတဲ ့ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ ့အက်င္ ့ပါပဲ...
ေစတနာမွန္ေပမယ့္လုပ္ရပ္မမွန္တာေႀကာင္ ့လုိရာခရီးပန္းတုိင္မေရာက္ပါဘူး...
 Photo via Rediff

ဟာရစ္ဒြါနယ္၊ ကမ္ဘ္မယ္လာေဒသမွ လူအမ်ားႀကည္ညဳိႀကသည္ ့ဆာဒူးတစ္ပါးဖစ္သည္ ့အမ္မာ ကေတာ ့
၎၏လုပ္ရပ္ေႀကာင္ ့တစ္ၿခားေသာဆာဒူးမ်ားလည္း ကမာၻ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့သဟဇာတၿဖစ္စြာေနထုိင္နုိင္
ေရးအတြက္ ၎တုိ ့ရဲ ့လက္မ်ားကုိေၿမာက္ေစဖို ့အားက်ေစခဲ ့တာမုိ ့တစ္ခ်ဴိ ့ေသာဆာဒူးမ်ားက ၇ ႏွစ္၊ တစ္
ခ်ဴိ ့၁၃ ႏွစ္၊ တစ္ခ်ဴိ ့၂၅ ႏွစ္အထိတုိင္ေအာင္ လက္မ်ားကုိေၿမွာက္ထားခဲ ့ႀကပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္ဤကဲ ့သုိ ့ၿပဳလုပ္ၿခင္းဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ ့အဓိကအေရးပါသည္ ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု လုပ္ငန္းေဆာင္
တာမ်ားမေဆာင္ရြက္နုိင္ရံုသက္သက္မွ်မဟုတ္ပဲ နာက်င္ကုိက္ခဲမွဳေ၀ဒနာလည္း ေတာ္ေတာ္ခံစားႀကရတာ
ၿဖစ္ပါတယ္...

ဘာရတီကုိယ္တုိင္က အလြန္ၿပင္းထန္သည္ ့နာက်င္ကိုက္ခဲမွဳကုိအခ်ိန္ကာလႀကာၿမင္ ့စြာခံစားခဲ ့ရၿပီး ယခု
ေနာက္ပုိင္းေတာ ့ဆက္လက္မခံစားရေတာ့ပါဘူးလို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္....
ဒါဟာဘာေႀကာင္ ့လဲဆုိေတာ ့သူ ့ရဲ ့လက္ဟာ အထက္မေရာက္ေအာက္မေရာက္ပံုစံၿဖင္ ့ ခ်ည္ ့နဲ ့ၿပီးသိမ္
သြားခဲ ့ကာ မည္သည္ ့အခါမွ် ညွပ္ခဲ ့ၿခင္းမရွိေတာ ့သည္ ့လက္သည္းမ်ားၿဖင္ ့အဆံုးသတ္ေနသည္ ့ဆက္
လက္အသံုးၿပဳလုိ ့မရေတာ ့သည္ ့အရုိးစုတစ္ခုလိုၿဖစ္ေနခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

ၿမတ္ဗုဒၶရဲ ့တ၇ားဦးဓမၼစႀကၤာမွာေတာ ့ထုိအက်င္ ့မ်ဴိးကုိ အတၱကိလမထာႏုေယာေဂါ ( မိမိကုိယ္ကိုပင္ပန္း
ဆင္းရဲေစေသာ၊ မိမိကုိယ္ကုိႏွိပ္စက္ေသာအက်င္ ့၊ အရိယာတုိ ့ရဲ ့အက်င္ ့မဟုတ္၊ အက်ဴိးစီးပြားႏွင့္မဆက္
စပ္သည္ ့အက်င္ ့၊ အက်ဴိးမရွိသည္ ့အက်င္ ့ လို ့ေဟာႀကားပါရွိပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့သတိၿပဳဖို ့ကေတာ့ထုိကဲ့သို ့က်င္ ့ႀကံၿခင္းကုိ ကာမသုခလိကာႏုေယာေဂါ လို ့ေခၚတဲ ့ကာမဂံုတ
ရားတုိ ့၌ေမြ ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပုိက္ေသာအက်င္ ့( ေသာက္ေသာက္စားစားလူ ့မင္းသား၊ အေပ်ာ္မ်ဴိးစံုခံစားသူတုိ ့
ရဲ ့အက်င္ ့တရား ) ကဲ ့သုိ ့ယုတ္ညံ ့တယ္လို ့မေဟာခဲ ့ပါဘူး...
ဘာၿဖစ္လုိ ့လည္းဆုိေတာ ့သာမာန္သူေတြ၊ ဇြဲမရွိသူေတြမလုပ္နုိင္လုိ ့ပါပဲ...Indian Sadhus perform all kinds of unusual tasks in the name of religion, like sleeping in an up-right position, never taking baths, fasting for long periods of time, but Amar Bharati’s choice is truly one of the most bizarre I’ve ever seen.
Sadhu Amar Bharati is an Indian holy man who claims he has kept his right hand raised in the air since 1973. Now, 38 years later, his hand is just a useless piece of skin and bone, but has become a symbol for Shiva worshipers around India.
Until 1970, Amar Bharati was an average middle-class man who lived a normal life. He had a job, a home, a wife and three children, but none of that mattered when he woke up one morning and decided to leave everything behind and dedicate his life to serving the Hindu god Shiva. He began wandering the roads of India dressed in his simple Sadhu clothes and carrying only his trusty Trishula (a metal trident). After three years, in 1973, Amar realized he was still too connected to the fading luxury and pleasures of mortal life, and decided to separate himself from them by raising his right arm and keeping it raised. 38 years later, his arm is still up and he couldn’t use it, even if he wanted to.
Other sources claim Amar Bharati felt disillusioned by all the fighting going on in the world, and decided to raise his right arm for peace. A respected Sadhu at the Kumbh Mela, in Haridwar, Amar has inspired other Sadhus to raise their arms for peace and harmony, and some of them have kept them raised for the last seven, thirteen, even 25 years. But doing something like this doesn’t just mean giving up the functionality of an important body part, it also implies dealing with a lot of pain. Bharati himself says he went through excruciating pain for a long time, but not anymore. That’s because his arm is completely atrophied and stuck in a bizarre, semi-vertical position, a useless bony structure ending in thick, twisted nails that he never clips.
 

Art student's performance led to death by asphyxiation

Monday, May 23, 2011ေမာ္ဒါန္အႏုပညာရွင္ေက်ာင္းသားရဲ ့သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မွဳအႏုပညာ... 

ကုိလံဘီယာနုိင္ငံမွအႏုပညာေက်ာင္းသား ဂြ်န္ဂ်ဴိင္ရုိဗီလာေမးလ္ ဆုိသူဟာဖန္တီးမွဳသရုပ္ေဆာင္အႏုပညာ
ၿပကြက္တစ္ခုတြင္ ၎၏ဦးေခါင္းကို အမွဳိက္အိတ္တစ္လံုးၿဖင္ ့စြပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ေသဆံုးသြားခဲ ့ရပါတယ္...
၎ဟာ သူ ့ရဲ ့ေမြးရပ္ေၿမၿဖစ္သည္ ့ဘုိဂုိတာၿမဳိ ့ႏွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီးရည္ညႊန္းသရုပ္ေဖာ္သည္ ့အေနၿဖင္ ့(လြတ္
လပ္မွဳမရွိ၊ မြန္းႀကပ္ပိတ္ေလွာင္ၿခင္းကုိ ရည္ညႊန္းခ်င္ေလသလားေတာ ့မသိပါဘူး...) အဆိုပါအမွဳိက္အိတ္ကုိ
စြပ္ၿပီးသရုပ္ၿပေနခဲ ့စဥ္ အသက္ရွဴႀကပ္ကာေသဆံုးခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....

(ေမာ္) ဒန္ဆရာ...ကံႀကမၼာငင္ေလေတာ ့...


သူ ့ရဲ ့ေမာ္ဒန္သရုပ္ေဆာင္မွဳမွာ ဦးေခါင္းကုိအိတ္တစ္လံုးၿဖင့္စြပ္ကာဖံုးအုပ္လုိက္ၿပီး ေၿခေထာက္မ်ားကုိ
ေတာ ့ေရထည့္ထားသည္ ့ပံုးတစ္ခုထဲမွာရွိေစကာ လက္တစ္ဖက္က ေႀကၿငာစာရြက္မ်ားႏွင္ ့သံႀကဳိး၊ အၿခား
လက္တစ္ဖက္က သစ္ရြက္တစ္ခုကုိ စဲြကုိင္ထားတာၿဖစ္ပါတယ္...
ကုိလံဘီယာနုိင္ငံ၊ ဒယ္လ္ဘုိ ့စ္ တကၠသိုလ္မွာၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့အသက္ ၂၅ႏွစ္အရြယ္ရွိ အႏုပညာသင္တန္း
သားရဲ ့ပရိတ္သတ္မ်ားက ၎အသက္ရွဳႀကပ္ကာ အေႀကာလိုက္ၿပီး ဆန္ ့ငင္ဆန္ ့ငင္ၿဖင္ ့တက္ေနသည္ကုိ
အႏုပညာသရုပ္ေဖာ္မွဳအထြတ္အထိပ္ေရာက္ေနသည္ဟု ( အႏုပညာေၿမာက္သရုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ) ထင္မွတ္ကာ မည္သူမွ်တုတ္တုတ္မလွဳပ္ပဲအားေပးႀကည္ ့ရွဳေနခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...


YouTube link.

ၿပပဲြၿပီးေနာက္မွာ သူဟာဦးေနွာက္ပုိင္းဆုိင္ရာတံု ့ၿပန္လွဳပ္ရွားမွဳလံုးမရွိေတာ ့ေႀကာင္း၊ ၎ေနာက္ငါးရက္အ
ႀကာမွာေတာ ့ေသဆံုးသြားၿပီၿဖစ္ေႀကာင္းေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္...
၎၏မိခင္ၿဖစ္သူက အႏုပညာေၿမာက္တင္ဆက္ၿပသရာမွာ ပုိမုိၿပင္းၿပစြာ၊ ထိေရာက္စြာၿပသနုိင္ဖုိ ့နည္းေပး
လမ္းၿပမွဳေတြၿပဳလုပ္ခဲ ့တယ္လုိ ့ဆုိခဲ ့ႀကၿပီး ယခုအခါမွာေတာ ့ေသဆံုးရမွဳအေပၚ တကၠသုိလ္မွအေလးမထား
ဂရုမစုိက္ၿခင္းေႀကာင္ ့ၿဖစ္ရတာလို ့အၿပစ္တင္ခဲ ့ႀကပါတယ္...

အခုေခတ္ေပၚတဲ့ ေမာ္ဒါန္အႏုပညာဆုိတာေတြကုိ အမ်ားစုေတာ ့နားမလည္၊ ခံစားလုိ ့မရတာအမွန္ပါပဲ...
ကုိယ္တုိင္ကပဲ ထုိးထြင္းဥာဏ္ခ်ဴိ ့တဲ ့လို ့လားမသိပါဘူး...
သူတုိ ့ဘာကုိရည္ညႊန္းသလည္းဆုိတာ စဥ္းစားလုိ ့ကုိမရပါဘူး...တည္ ့တည္ ့ေၿပာလည္းရတဲ့ဟာကုိ လူနား
မလည္ေအာင္ သြယ္၀ိုက္ေကြ ့ေကာက္ၿပီး၊ မခက္ခက္ေအာင္ေရးေန၊ ေၿပေနတာကိုကပဲ ေမာ္ဒါန္လားမသိ
ေတာ့ပါဘူး...

Colombian art student John Jairo Villamil has died after covering his head with a rubbish bag during a performance piece. He suffocated during a performance about his perception of his hometown Bogota.
It involved him covering his head with a bag and placing his feet inside a bucket of water while holding a chain with bills in one hand and a leaf in the other.

The 25-year-old’s audience at the Universidad del Bosque, in Colombia, thought his heavy breathing and convulsions were part of the performance and did not react.

He was described as brain dead immediately after the show – which aimed to depict the perception of his hometown Bogota – and declared dead five days later. His mother is said to have provided tips on how to make the performance more shocking and is now blaming the university for neglect.

Ants build nest in teen's ears

Saturday, May 21, 2011

နားထဲမွာပုရြက္ဆိတ္အံုတည္...

 The girl's right ear is red and swollen

     
ထုိင္၀မ္နုိင္ငံမွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မိန္းမပ်ဴိေလးတစ္ဦး၏ နားထဲတြင္ ပုရြက္ဆိတ္အံုတစ္ခုလံုးၿဖစ္
တည္၊ ဖဲြ ့စည္းေနသည္ကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ရသည္ဟုဆုိပါတယ္...
ထုိင္၀မ္နုိင္ငံ၊ ၿမဳိ ့ေတာ္ တုိင္ေပတြင္ေနထုိင္သည္ ့အဆုိပါ မိန္းကေလးဟာ သူမ၏နားမ်ားယားယံသၿဖင္ ့ဆ
ရာ၀န္ထံသြားေရာက္ၿပသရာတြင္မွ ထုိကဲ ့သုိ ့( ကေလးစိတ္က မကုန္ ့တစ္ကုန္၊ ပုရြက္ဆိတ္ကအံု ဆုိတာ
အဲဒါမွ အမွန္ပါပဲဗ်ာ...) အၿဖစ္ဆန္းၿဖစ္ေနသည္ကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
တုိင္ေပၿမဳိ ့ေတာ္ ေဆးရံုႀကီး၏ နားႏွင္ ့လည္ေခ်ာင္းေရာဂါဌာနမွ ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဟုံယြန္ဆန္း ကုိယ္
တုိင္ သူမ၏ ညာဖက္နားအတြင္း ပုရြက္ဆိတ္ အေကာင္ ၂၀ ေက်ာ္ အသိုက္ဖြဲ ့ေနသည္ကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ရၿခင္း
ၿဖစ္ပါတယ္...
သူမ၏ဘယ္ဖက္နားအတြင္းတြင္လည္း ပုရြက္ဆိတ္အနည္းငယ္ရွိေနပါေသးတယ္...
သႀကားလံုးႏွင္ ့အခ်ဴိႀကဳိက္တတ္၊ စားတတ္ေလ ့ရွိသည္ ့မိန္းကေလးဟာ ထုိအခ်ဴိမုန္ ့မ်ားစားၿပီး သူမ၏နား
ကုိ ကုတ္မိ၊ထိမိရာမွ ထုိနားသုိ ့ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၀င္ေရာက္လာခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပံုရပါတယ္...

သူမ၏နားအတြင္းမွ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားထြက္လာခဲ ့သည္ကုိ ယခင္ကေတြ ့ဖူးခဲ ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ ့အိမ္ဖဲြ ့
ေနလိမ္ ့မည္ဟု လံုး၀မေတြးထင္ထားခဲ ့ပါဘူးဟု မိန္းကေလးကဆုိပါတယ္...
သူမ၏နားမ်ားဟာ နီရဲ၊ ေယာင္ကုိင္းေနခဲ ့ေပမယ္ ့ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေဆးရံုသို ့အေရာက္ေစာသြားသ
ၿဖင္ ့သူမရဲ ့နားစည္ကုိ မထိခုိက္မီွ ( နားမကန္းမွီ ) ကုသနုိင္လုိက္ခဲ ့ပါတယ္...

ေႀသာ္...
ကိုယ္ ့နားထဲပုရြက္ဆိတ္အသိုက္၀င္လုပ္၊ အိမ္ဖဲြ ့ေနတာေတာင္မသိတဲ ့မိန္းကေလးရယ္...
မင္းဘ၀ေရွ ့ေရးေတာ ့တစ္ကယ္ကုိရင္ေလးမိပါေတာ ့တယ္...

A 16-year-old Taiwanese girl was found to have a whole nest of of ants in her ears.
The girl, from Taipei, discovered this when she went to see a doctor after suffering from itchiness in ears.
Dr Hung Yuan-Tsung, chief of the Otolaryngology division of Taipei City Hospital found over 20 ants in her right ear.

There were also a few ants in her left ear.
Apparently, the girl who loves eating sweet food on her bed had scratched her ears and that had attracted the ants.

The girl said there were a few occasions when she found ants crawling out from her eats, but had never imagined that the insects were actually living there.
Her infected ears were red and swollen but luckily for her, early treatment saved her ear drums.
Source: BCC

Psst! Did you know gossip's good for us? It helps us tell friend from foe, say scientists

Friday, May 20, 2011

ရွဴး !!! တုိးတုိး...အတင္းေၿပာတာ က်န္းမာေရးနဲ ့ညီညြတ္တယ္
ဆုိတာႀကားၿပီးၿပီလား...


တစ္ၿခားသူေတြရဲ ့အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေႀကာင္းေတြ၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ ့အလုပ္ရွာေနႀက
တယ္ဆုိတဲ ့ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ ေ၀ဖန္ေလကန္၊ အတင္းေၿပာတာကုိမွ ႏွစ္သက္တယ္၊ သေဘာက်မိ
တယ္ဆုိယင္ၿဖင္ ့အၿပစ္ႀကီးတစ္ခုက်ဴးလြန္မိသလို၊ စိတ္မသက္မသာၿဖစ္ေနစရာမလုိပါဘူး....
ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အားလံုး အတင္းအဖ်င္းေၿပာဖုိ ့ေမြးဖြားလာသလိုပါပဲ....လူသားအားလံုးဟာ မိမိအေႀကာင္း၊ သူ
တစ္ပါးအေႀကာင္းစိတ္၀င္တစား သိခ်င္၊ ေၿပာခ်င္တတ္ႀကတာ ဓမၼတာပါပဲ...
လူ ့ဦးေနွာက္ဟာ အေသးအဖဲြကိစၥ၊ အတင္းအဖ်င္းကိစၥေလးေတြမ်ားေၿပာေလ ပုိမုိဖြံ ့ၿဖဳိးေလပဲၿဖစ္တယ္လို ့
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆုိႀကပါတယ္...
အမွန္အားၿဖင္ ့ဆုိရလွ်င္ တစ္ၿခားသူမ်ားရဲ ့ရင္သိမ္ ့တုန္အတင္းအဖ်င္းေလးေတြတစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦးသတင္းဖ
လွယ္ေၿပာႀကားႀကတာကုိက မိမိရဲ ့ရန္သူနဲ ့မိတ္ေဆြ (မိမိအက်ဴိးကုိမလုိလားသူႏွင္ ့လိုလားသူ ဘယ္သူၿဖစ္
တယ္ဆုိတာ) ကုိခြဲၿခားသိနုိင္ဖုိ ့အလ်င္ၿမန္ဆံုး၊အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုၿဖစ္တယ္လို ့လည္းဆုိႀကပါ
တယ္....( ေၿပာတဲ ့စကားရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အတိမ္အနက္ကုိေတာ ့စဥ္းစားခ်င္ ့ခ်ိန္ဖုိ ့လိုပါတယ္...ေၿပာတုိင္း
ယံု၊ ခံစားခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ ့အလ်င္အၿမန္တံု ့ၿပန္တတ္တယ္ဆုိယင္ေတာ့အမွားပါဖုိ ့ရာခုိင္နွဳံးပုိမ်ားပါၿပီ...)
Tittle-tattle: The human brain has evolved to thrive on gossip ¿ and the cattier the better, scientists say
 တုိးတုိး...တုိးတုိး...သဖန္းပုိးရတာကိုက အေသြးအသားထဲမွာ( ဦးေနွာက္ထဲမွာ )ေမြးကတည္းကပါလာတာ
အတင္းမ်ားမ်ားေၿပာေလ ပုိေကာင္းေလ...ပုိေတာ္ေလပါပဲတဲ ့...
Tittle-tattle: The human brain has evolved to thrive on gossip ¿ and the cattier the better, scientists say

ယခုကဲ ့သုိ ့(ကမာၻ ့အတင္းေၿပာသူမ်ားအားတက္ဖြယ္) ေလ ့လာေတြ ့ရွိေႀကၿငာခ်က္ဟာ လူေတြရဲ ့ပံုရိပ္မ်ား
ႏွင္ ့လူသားဦးေနွာက္ဆက္စပ္မွဳမည္မွ်အေရးပါေႀကာင္း ေလ ့လာစူးစမ္းခဲ ့ႀကသည့္အေမရိကန္သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားထံမွ ေပၚထြက္လာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎တုိ ့ရဲ ့ေလ ့လာစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားဟာ အၿမင္မ်ားခ်ိန္ထုိးၿပဳိင္ဆုိင္ၿခင္း ဟူေသာယူဆခ်က္ တစ္ခုအေပၚအ
ေၿခတည္ဖန္တီးထားတာၿဖစ္ပါတယ္...
မ်က္လံုးတစ္လံုးခ်င္စီေတြရဲ ့ေရွ ့မွာကြဲၿပားၿခားနားတဲ  ့ပံုရိပ္တစ္ခုစီကုိ သီးၿခားစီၿပသၿပီး ဦးေနွာက္မွ လက္ခံ
သိရွိတံု ့ၿပန္တာကုိ ေလ ့လာစမ္းသပ္ၿခင္းမ်ဴိးၿဖစ္ပါတယ္...
အေရးပါစြာပင္ ပံုရိပ္တစ္ခုခ်င္းစီေပၚတြင္ ၿဖစ္တည္ခဲ ့သည္ ့အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ လူသား၏သိစိတ္ၿဖင္ ့ထိန္း
ခ်ဴပ္မွဳေအာက္တြင္မရွိခဲ ့ေပ...
အမ်ဴိးသား၊ အမ်ဴိးသမီး ၆၆ ေယာက္တုိ ့အားၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့ပထမဦးဆံုးေသာစမ္းသပ္သုေတသနၿပဳမွဳတြင္
တစ္ၿခားသူမ်ား၏ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္ ့ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ၿပသခဲ ့ပါတယ္...
တစ္ခ်ဴိ ့ေသာသူမ်ားကေတာ ့ၿဖတ္သြားၿဖတ္လာေတြ ့ၿမင္သိရွိခဲ ့သည္ ့သာမန္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ဴိ ့
ကေတာ ့လူခ်င္းမေတြ ့ၿမင္ဖူးသူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္...


Pugh
 အတင္းအဖ်င္းမ်ားေတာ ့က်ဴပ္တုိ ့ၿဖင္ ့မေၿပာေပါင္၊ နားမေထာင္ေပါင္...အဓိပၸါယ္လံုး၀မရွိတာေတြ...
ဒါထက္ သိၿပီးၿပီလား...@%#$&!....

တစ္ၿခားေလ ့လာစမး္သပ္ခ်က္မ်ားကေတာ ့သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေစ်း၀ယ္ရာတြင္ ကူညီသူမ်ားအေႀကာင္း၊
ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းကုိ ကုလားထုိင္ၿဖင္ ့ပစ္ေပါက္သူအေႀကာင္းစသည္ၿဖင္ ့ေကာင္းသတင္းေရာ မ
ေကာင္းသတင္းပါ ေပးခဲ ့၊ ေၿပာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ပါ၀င္စမ္းသပ္သူမ်ားကုိ ၎တုိ ့၏မ်က္ေစ ့တစ္ဖက္ေရွ ့တြင္ပံုတစ္ပံုၿပသခဲ ့ၿပီးတစ္ၿခားဖက္တြင္ အိမ္တစ္ခု
၏ပံုကုိၿပသခဲ ့ပါတယ္...
ထုိပံုမ်ားအေပၚ ၎တုိ ့၏ဦးေနွာက္သိစိတ္ၿဖတ္သန္းလက္ခံသည့္ၿဖစ္ရပ္ႏွင္ ့အခ်ိန္ပမာဏတုိ ့ကုိေလ ့လာ
ႀကည္ ့ရွဳမွတ္တမ္းတင္ခဲ ့ပါတယ္...
( ထုိအခါ ) ေက်ာ္မေကာင္းႀကားမေကာင္း၊ အတင္းအဖ်င္းေၿပာဖြယ္ရာၿဖစ္ခဲ ့သည္ ့သူမ်ား၏မ်က္ႏွာၿပင္ပံု
ရိပ္မ်ားေပၚတြင္ သိစိတ္ၿဖစ္တည္မွဳက တစ္ၿခား ( စိတ္၀င္စားဖြယ္သိပ္မရွိသည့္ ) ပုံရိပ္မ်ားေပၚထက္ အခ်ိန္
ပုိမုိႀကာၿမင္ ့ခဲ ့တာကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ရပါတယ္...

ဒုတိယစမ္းသပ္ခ်က္အရ ထုိသုိ ့စူးစမ္းသိၿမင္လိုစိတ္ၿဖစ္ရၿခင္းဟာ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သိကြ်မ္းခင္မင္ၿခင္းႏွင္ ့
သက္ဆုိင္ၿခင္းမရွိတာကုိၿပသခဲ ့ ပါတယ္...
ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအရ လူသားဦးေႏွာက္၊ သိစိတ္ဟာ ( သဘာ၀တရားအားၿဖင္ ့) အတင္းအဖ်င္းမ်ားကုိ
ပုိမုိသိလိုတာကုုိေတြ ့ရွိရတယ္လို ့ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ဆုိပါတယ္...
" ဤကဲ ့သုိ ့သတင္းဆုိးၿဖင္ ့ေက်ာ္ႀကားသူမ်ားကုိပုိမုိစိတ္၀င္စားသည့္ေရြးခ်ယ္မွဳဟာ ထုိသူမ်ားကုိအခ်ိန္ပုိ
ႀကာစြာေလ ့လာအကဲခတ္ၿပီး ၎တုိ ့၏ကိုယ္က်င့္အမူအယာမ်ားႏွင္ ့ပါတ္သက္သည္ ့သတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားအား သိရွိကာလိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားခံရမွဳမ်ားမွ ကာကြယ္နုိင္ေစမွာၿဖစ္ပါတယ္...
အတင္းအဖ်င္းေၿပာဆုိ၊ နားေထာင္၊ ဖတ္ရွဳ ၿခင္းဟာ လူသားအခ်င္းခ်င္းေၿပာဆုိဆက္ဆံရာမွာ မရွိမၿဖစ္တဲ ့
အခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုကဲ ့သုိ ့ေလ ့လာၿခင္းဟာ လူ ့အသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း လူသားမ်ားရဲ ့တစ္ကုိယ္ေရစိတ္ေနသေဘာထား၊
အက်င္ ့စာရိတၱမ်ားကုိ ထုိသူမ်ား၏ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ႀကားမွဳ၊ ဆံုးရွဳံးနစ္နာမွဳ၊ ကံမေကာင္းအေႀကာင္းမလွမွဳ
မ်ားအေပၚ ေၿပာဆုိသိရွိေစရန္အားထုတ္ၿခင္း (အတင္းေၿပာၿခင္း) ဟာလူ ့အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ သာမန္ၿပဳမူခ်က္
တစ္ခုအၿဖစ္ထင္ဟပ္ေစပါတယ္...ဒါဟာ ၿဖစ္ရုိးၿဖစ္စဥ္သေဘာတရားတစ္ခုပါ...ဒါေႀကာင္ ့မုိ ့လည္းကြ်န္ေ
ေတာ္တုိ ့ဟာ လူမွဳအဖဲြ ့အစည္းေတြနဲ ့အတူတူေနထုိင္နုိင္ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္" ဟု ထုိသုေတသနပညာရွင္
မ်ားက သိပၸံဂ်ာနယ္ ကုိေၿပာၿပခဲ ့ႀကပါတယ္။
အတင္းေၿပာၿခင္းဟာ သန္းရွာ၊ သန္းတုပ္ၿခင္းနွင္ ့သေဘာအတူတူပါပဲလုိ ့လည္း ၎တုိ ့ကထပ္ေလာင္းေၿပာ
ဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...
ေန ့စဥ္ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ေၿပာဆုိခဲ ့သမွ်အားလံုး၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳံးဟာ အတင္းအဖ်င္းသတင္းအမ်ဴိးအစားလို ့သတ္
မွတ္လုိ ့ရနုိင္တဲ ့အထဲမွာပါရွိပါတယ္လုိ ့ယခင္ကၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့သုေတသနၿပဳခ်က္မ်ားအရလည္းသိရွိရပါ
တယ္....
ထုိ ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳံးထဲကမွ ငါးရာခုိင္နွဳံးကသာ ၿပႆနာၿဖစ္ေစ၊ ဒုကၡေရာက္ေစခဲ ့တာပဲၿဖစ္ပါတယ္...
ဆုိေတာ ့ကာ...
ဒီေန ့ထုတ္လႊင္ ့ၿပသေနသည္ ့မီဒီယာမ်ား၊ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀၊ လႊင္ ့တင္ေနသည္ ့သတင္းစာ၊အင္တာနက္
မ်ားပါအေႀကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားဟာလည္း အတင္းအဖ်င္းအုပ္စုထဲထည္ ့ယင္ရမယ္ထင္ပါတယ္...
လူဆုိတာလည္း သူမ်ားအေႀကာင္းပုိသိခ်င္ႀကတာကုိး...
ဒါေႀကာင္ ့သူတစ္ပါးဒုကၡေရာက္ေစမယ္ ့အေႀကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္တဲ ့အေႀကာင္းကလဲြယင္ ေၿပာႀကမယ္ေဟ ့
ေကာင္းေကာင္း အတင္းလုိ ့ေတာင္ဆုိရမလုိပါပဲ...
If you like nothing more than discussing people’s love lives and revel in speculating on which colleagues are looking for a new job, there’s no need to feel guilty.
For we are born to gossip, it seems. The human brain has evolved to thrive on tittle-tattle – and the cattier the better, scientists say.
In fact, exchanging juicy information about other people’s lives is a quick way to distinguish friends from foe and helps protect us from harm.

The proclamation comes from American researchers who studied how much importance the brain attaches to pictures of people.
Their experiments were designed around a phenomenon called binocular rivalry. This is where a different image is put in front of each eye and the brain ‘sees’ one and then the other.

Importantly, the amount of time spent on each image is usually not under the person’s conscious control.
In the first experiment, 66 men and women were shown photos of people and given pieces of information about them.
Some were mundane, such as they had walked past someone on the street or had drawn the curtains in the room.

Other tit-bits were positive or negative gossip, such as they had helped an elderly woman with her shopping or thrown a chair at a school friend. The volunteers then had one of the pictures placed in view of their left or right eye and an image of a house in front of the other.

 Their brains processed one image and then the other and the amount of time they spent on each picture was timed.
Their eyes and minds dwelt slightly longer on the faces of people embroiled in scandal, the scientists found.
A second experiment showed this was not simply due to them remembering information about the person better.
This means, say the Harvard University researchers, that the brain is naturally drawn to gossip.

They told Science journal: ‘This preferential selection for perceiving bad people might protect us from liars and cheaters by allowing us to view them for longer and explicitly gather more information about their behaviour. Gossip is a vital thread in human social interaction.
‘It is a way to learn socially relevant information about other people’s character or personality without having to directly experience their triumphs or misadventures. It is functional ... allowing us to live in big groups.’
Gossiping is the human equivalent of picking fleas off each other, they added.
Past research has shown that gossip accounts for up to 80 per cent of our conversations. Just five per cent is malicious.


Couple who claim to be Jesus Christ and Mary Magdalene set up base in Australia

Thursday, May 19, 2011

ေယရွဳခရစ္ႏွင္ ့ေမရီမက္ဒယ္လင္း ၀င္စားသူဟုဆုိသည့္ဇနီးေမာင္ႏွံ....

ရုပ္ရွင္မင္းသား၊ မင္းသမီးေတြကဲ ့သို ့ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာႀကပါေပတယ္...

၎တုိ ့ကုိယ္၎တုိ ့ေယရွဳခရစ္ေတာ္နွင္ ့ေမရီမဂ္ဒယ္လင္း ( ခရစ္ေတာ္ၿပန္လည္ရွင္သန္ထေၿမာက္လာခဲ ့
သည္ကုိေတြ ့ၿမင္ခဲ ့ရသည္ ့ယံုႀကည္သူ တပည္ ့မ ) ဟုအခုိင္အမာယံုႀကည္ေၿပာဆုိေနႀကသည္ ့ဇနီးေမာင္
ႏွံတစ္စံုတို ့ဟာ (ႀသစေတးလ်နုိင္ငံ) ကြင္းစလန္ၿပည္နယ္၊ ဘုိင္ဘယ္ဘဲ ့လ္တ္ အရပ္တြင္ အေၿခစုိက္ဌာန
ခ်ဴပ္၊ ေက်ာင္းေတာင္တည္ေထာင္ခဲ ့ႀကၿပီး နုိင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ ႀကည္ညဳိယံုႀကည္သူ တပည္ ့သာ၀ကမ်ားစြာ ရ
ရွိလာေနခဲ ့ႀကပါတယ္...

နာမည္အစစ္အမွန္အားၿဖင္ ့အလန္ဂြ်န္ေမလာ နွင္ ့ေမရီဆူဇန္လပ္ ဟုေခၚဆုိႀကသည္ ့အဆုိပါေမာင္ႏွံဟာ
ကင္ဂါရြဳိင္းေဒသအနီး၊ ၀ီကက္စ္ေဒးလ္ ေတာအရပ္ေဒသတြင္အေၿခခ်ေနထုိင္ကာ စည္းရံုးေဟာေၿပာလွ်က္
ရွိၿပီး ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါအေယာက္ ၃၀ မွ ၄၀ အထိရွိေနၿပီဟု ၎တုိ ့ကဆုိပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ ့နာမည္က ေယရွဳၿဖစ္ပါတယ္...ဒါဟာ ( ေနာက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး...) အမွန္တကယ္၊ အေလး
အနက္ကုိေၿပာတာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့မစၥတာေမလ္လာ ကဆုိပါတယ္...
အင္ဂလိကန္အသင္းေတာ္၊ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင္ ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာဂုိဏ္းဂဏမ်ားအား ေစာင္ ့
ႀကည္ ့ေလ ့လာသူမ်ားက ၎တုိ ့ဆက္လက္ရွင္သန္ေနထုိင္နုိင္ေရးအတြက္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ားအား
အလွဴေငြေႀကးထည္ ့၀င္လွဴဒါန္းခုိင္းသည္ ့အဆုိပါစံုတဲြဟာ ( မသိနားမလည္သည့္၊ ယံုႀကည္လြယ္သူ )
ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ား ကုိစည္းရံုးသိမ္းသြင္းလာနုိင္ဖြယ္ရွိတယ္လို ့စုိးရိမ္မကင္းၿဖစ္ေနႀကပါတယ္...မစၥတာေမလ္လာဟာ ၀ီလ္ကိစ္ေဒး အရပ္ရွိ ၁၆ ဟက္တာက်ယ္၀န္းသည္ ့ၿခံေၿမ၊ အိမ္ယာကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
တြင္ ၀ယ္ယူခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ၎၏ ၿမင္ ့ၿမတ္သည္ ့သစၥာတရား ယံုႀကည္လုိက္နာသူေတြဟာလည္း ၎တုိ ့၏

ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ၊ ႀကည္ညဳိခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာရုပ္ရည္အဆင္းရွိႀကသည္ ့ အသက္ ၄၇ႏွစ္ရွိဘာသာေရးေခါင္း
ေဆာင္ႏွင္ ့၎၏ဇနီး အသက္ ၃၂ ႏွစ္ရွိ မစၥလပ္ တုိ ့ႏွင့္နီးနီးနားနားေနထုိင္နုိင္ရန္ ပါတ္၀န္းက်င္အနီးအနား
ရွိေၿမကြက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလွ်က္ရွိႀကပါတယ္...


 ေၿပာသမွ်ယံုဖုိ ့ဆုိတာ...
ဥပဓိရုပ္ကလည္းအေရးႀကီးတယ္ေနာ္...

ထုိအဖဲြ ့( ၀င္မ်ား ) ၏ ေနအိမ္ၿခံယာမ်ား၀ယ္ယူမွဳေႀကာင္ ့အိမ္ၿခံေၿမေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားတုိးတက္
လာနုိင္လိမ္ ့မယ္လုိ ့အိမ္ၿခံေၿမအက်ဴိးေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ေဒသခံမ်ားက အတည္ၿပဳေၿပာဆုိခဲ ့ႀကၿပီး ေနာက္
လိုက္တပည့္မ်ားက ထုိေဒသတြင္ ေၿမကြက္ ၃၀ အထိ၀ယ္ယူခဲ ့ႀကၿပီး ေနာက္ထပ္အိမ္ၿခံေၿမမ်ားလည္း အ
လြန္ပဲ အ၀ယ္လုိက္ေနတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...


ေနာက္လုိက္၊ေနာက္ပါမ်ားဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ေလးသိန္းတန္ အက်ယ္ ၂၄၀ ဟက္တာရွိအိမ္ၿခံေၿမ
တစ္ခုကုိ၀ယ္ယူကာ အပါတ္စဥ္အစည္းအေ၀းမ်ားဳမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပဳလုပ္ကာ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာမွ လာ
ေရာက္ႀကသူမ်ားအတြက္ ဗဟုိဌာနတစ္ခုတစ္ေဆာက္ဖုိ ့စီစဥ္ေနႀကပါတယ္...


 
ေကာင္းကင္မွႀကည့္လွ်င္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ပံုပင္ၿဖစ္ေပၚေနပါတယ္...


ထူးထူးၿခားၿခားတုိက္ဆုိင္စြာပင္ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္ရန္ သစ္ပင္ၿခံဳပုတ္မ်ားရွင္းလင္းခဲ ့သည္ ့ေနရာ
တြင္ ႀကီးမားသည္ ့လက္၀ါးကပ္တုိင္ပံုသ႑ာန္ႀကီးတစ္ခုေပၚေပါက္လာေနခဲ ့ပါတယ္...
ထုိေနရာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားကေတာ ့ယခုကဲ ့သုိ ့ၿဖစ္ေပၚစဥ္ရန္ တမင္ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာမဟုတ္ပါဘူးလို ့ေၿပာဆုိ
ခဲ ့ပါတယ္...


ထူးထူးဆန္းဆန္းပါပဲ...A couple who claim they are Jesus Christ and Mary Magdalene have set up base in Queensland's Bible Belt and are drawing in disciples from across the country. The pair, real names Alan John Miller and Mary Suzanne Luck, operate from rural Wilkesdale, near Kingaroy, where they claim to have been joined by 30-40 followers.
"My name is Jesus and I'm serious," Mr Miller says. Cult watchers and the Anglican and Catholic churches are concerned the pair, who ask followers to donate to sustain them, could draw in the vulnerable.

Mr Miller bought a 16ha property at Wilkesdale in 2007 and his Divine Truth followers have since been buying nearby blocks to be close to the charismatic leader, 47, and Ms Luck, 32.
Locals and real estate agents confirmed the group had sparked an unlikely property boom, with estimates they have bought up to 30 blocks and with new properties in high demand.
Followers joined forces in 2009 to buy a $400,000, 240ha property where they hold weekly meetings and plan to build a centre for international visitors. In an apparent coincidence, land clearing has created a giant cross on neighbouring properties. Locals insisted it was not carved deliberately.

Wafah Dufour - Osama bin Laden's Niece

Tuesday, May 17, 2011

အုိစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့တူမ ပါတဲ ့...

လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္မ်ားအတြင္း ကမာၻတစ္လႊား လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွားၿဖစ္သြားေစေလာက္
ေအာင္သတင္းႀကီးခဲ ့သည္ ့၊ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖဲြ ့မွ လွ်ဴိ ့၀ွက္စစ္ဆင္ေရးၿဖင္ ့ရွာေဖြေတြ ့ရွိ
ကာ၎ပုန္းေအာင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္ ့ပါကစၥတန္နုိင္ငံမွ ေနအိမ္ၿခံ၀န္းအတြင္းသုိ ့လွ်ပ္တစ္ၿပက္
၀င္ေရာက္သတ္ၿဖတ္ခဲ ့သည္ ့ ကမာၻ ့ထိပ္သီးအႀကမ္းဖက္အယ္ခါယီဒါ ေခါင္းေဆာင္ အုိစမာဘင္
လာဒင္၏တူမၿဖစ္သူ( လို ့ဆုိသည့္ ) ၀ါဖာဒူဖုိး ရဲ ့ဓါတ္ပံုမ်ားၿဖစ္ပါတယ္...
သူမကုိ အေမရိကန္နုိင္ငံမွာေမြးဖြားခဲ ့ၿပီး ေဆာ္ဒီႏွင္ ့ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားမွာ ေနထုိင္ေလ ့ရွိပါတယ္..
သူမဟာယခုအခါအသက္ ၃၂ ႏွစ္ရွိၿပီး ဂီတပညာရွင္ႏွင္ ့ေမာ္ဒယ္အၿဖစ္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိပါတယ္..


( ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္မင္းသားေလး ၀ီလီလ်ံ နဲ ့ကိတ္မစ္ဒယ္တန္တုိ ့ေတာင္ကံေကာင္းသြားတယ္...
သူတုိ ့မဂၤလာေဆာင္ၿပီးမွ အုိစမာဘင္လာဒင္ကုိသတ္ၿဖတ္ခဲ ့လို ့၊ နုိ ့မုိ ့ဆုိသူတုိ ့သတင္းထက္ အုိ
စမာဘင္လာဒင္ရဲ ့သတင္းက ပုိၿပီးလူစိတ္၀င္စားမွဳၿဖစ္သြားလိမ္ ့မယ္...)


Wafah Dufour is the niece of Osama bin Laden. She was born in the US. Used to live in Saudi Arabia and Europe. Now Wafah Dufour is 32 years old and works as musician and model.

အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္၀ါဒီမိသားစု၀င္မိန္းကေလးတစ္ဦးအေနႏွင္ ့ယခုလို အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမွဳပံုစံ
ေခတ္ေပၚအ၀တ္အစားမ်ားႏွင္ ့ဓါတ္ပံုအရုိက္ခံတယ္ဆုိတာကေတာ ့ပံုမွန္အားၿဖင္ ့ၿဖစ္နုိင္ဖြယ္မရွိပါဘူး...
သုိ ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္မွာေနထုိင္တယ္လုိ ့ဆုိတာမုိ ့ဒီလိုမ်ဴိး၀တ္စားဆင္ယင္တာဟာသိပ္ေတာ ့မဆန္း
လွပါဘူး....

ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚလာခဲ ့တဲ ့သတင္းမ်ားအရ...
ဘႀကီး ( ဦးႀကီး ) ၿဖစ္သူ အုိစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့တုိက္အိမ္ကုိ၀င္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ကြန္ၿပဴတာ၊ ဆက္သြယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းယူေဆာင္သြားတဲ ့အေမရိကန္ရဲ ့ထုတ္ေဖာ္ခ်က္အရ အုိစမာဘင္လာဒင္ ဟာမဖြယ္မ
ရာအၿပာဇတ္ကားမ်ားႀကည္ ့ရွဳဖြယ္ရွိတယ္ဆုိတာသိမ္းဆည္းေတြ ့ရွိရတဲ ့ထုိအၿပာဇတ္ကားခ်ပ္မ်ားအရသိရွိ
ရပါတယ္...
ေနာက္ၿပီး ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ ့စဥ္ခင္ပြန္းၿဖစ္သူကုိ ကာကြယ္ရန္စစ္သားမ်ားထံ ေၿပးထြက္လာလို ့ေသနတ္
ၿဖင္ ့ပစ္ခံရၿပီးေၿခေထာက္တြင္ဒါဏ္ရာရကာေဆးရံုတြင္တက္ေရာက္ကုသခံေနရသည့္၊ ပါကစၥတန္ေထာက္
လွမ္းေရးတပ္မ်ားရဲ ့စစ္ေဆးေမးၿမန္းမွဳခံေနရသည္ ့အုိစမာဘင္လာဒင္၏ အသက္အငယ္ဆံုး ( ၂၄ ႏွစ္ရွိ ) 
ဇနီးၿဖစ္သူရဲ ့ေၿပာႀကားခ်က္အရ ထုိစဥ္ကသူမႏွင္ ့အုိစမာဘင္လာဒင္တုိ ့ဟာ ႏွစ္ကုိယ္ယွဥ္တဲြလုိ ့အိပ္စက္
ရန္ အခန္းမီးမ်ားပင္မွိတ္ခဲ ့ၿပီးၿဖစ္ေနပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္....
အုိစမာဘင္လာဒင္ရဲ ့အေလာင္းဓါတ္ပံုကုိႀကည္ ့ခြင္ ့ရခဲ ့သည္ ့အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္၊ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့
လံုၿခံဳေရးရာေကာ္မတီ၀င္၊ အမတ္မင္းရဲ ့ေၿပာႀကားခ်က္အရလည္း အုိစမာဘင္လာဒင္ဟာ ေအာက္ခံေဘာင္း
ဘီသာ၀တ္ဆင္ထားလွ်က္ေသဆံုးခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လို ့လည္း သိရပါတယ္...

ပစ္သတ္ခံခဲ ့ရစဥ္က ဘာလက္နက္မွကုိင္ေဆာင္ထားၿခင္းမရွိခဲ ့သည္ ့အုိစမာဘင္လာဒင္ကုိ အမွန္တကယ္
ဆုိယင္ အေမရိကန္စစ္သားေတြအေနႏွင့္အရွင္ဖမ္းဆီးနုိင္ခဲ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
သို ့ေသာ္လည္း သူ ့ကုိဖမ္းဆီးမိခဲ ့ယင္ လူ ့အေမရိကန္ရဲ ့လူ ့အခြင္ ့အေရးဆုိင္ရာစံႏွဳံးမ်ားႏွင္ ့အညီ တရား
စြဲဆုိစစ္ေဆး၊ ေမးၿမန္းရမွာၿဖစ္သလို၊ သူ ့ေနာက္လုိက္ အယ္ခါယီဒါအႀကမ္းဖက္အဖဲြ ့၀င္ေတြရဲ ့ပစ္မွတ္ထား
လုပ္ႀကံမွဳမ်ား ပိုမုိေပၚေပါက္လာနုိင္ဖြယ္ရွိတာမုိ ့အရွင္မဖမ္းပဲအေသပစ္သတ္လိုက္တယ္လို ့ယူဆရဖြယ္ရွိ
ပါတယ္...

The world's biggest boobs

Monday, May 16, 2011

ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးေလလား....


သူမအရပ္ကား ၅ ေပ၊ ၃ လက္မ သာရွီေသာ္လည္း ခ်ယ္လ္ဆီးခ်မ္း ကေတာ ့သူမ၏ေရႊရင္အစံု၊ ရင္သိမ္ ့
တုန္ႀကီးမ်ားဟာ ေႀကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ 164 XXX ဆုိဒ္ ရွိတာမုိ ့ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးရင္သား
မ်ားကုိပုိင္ဆုိင္သူၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့အခုိင္အမာကုိဆုိေနပါေတာ ့တယ္...
" ကြ်န္မရဲ ့ခႏၶာကုိယ္သာလွ်င္ ကြ်န္မရဲ ့စီးပြားေရးပါပဲ...လူတစ္ခ်ဴိ ့ကထင္ႀကပါတယ္...ကြ်န္မဟာေႀကာင္
ေတာင္ေတာင္နုိင္တဲ့သူ၊ ဦးေႏွာက္မရွိသူလို ့ေလ...ဒါေပမယ္ ့ကြ်န္မကေတာ ့ဒီလုိကလဲြလို ့တစ္ၿခားဘာကုိ
မွလုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး..." လုိ ့သူမကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

သူမဟာ တရား၀င္ေတာ ့ထုိကမာၻ ့အႀကီးဆံုးရင္သားပုိင္ရွင္ဘဲြ ့ကုိမရရွိေသးပါဘူး...သုိ ့ေသာ္လည္းသူမရဲ ့
ရင္သားမ်ားဟာတစ္ခုလွ်င္အေလးခ်ိန္ ၂၆ ေပါင္ခန္ ့ရွိၿပီးတစ္လလွ်င္ တစ္လက္မႏွဳံးၿဖင္ ့မရပ္မနား ( အ
လုိအေလ်ာက္ )  ဆက္လက္ႀကီးထြားေနတာမုိ ့ထုိဘဲြ ့ထူးကုိရရွိဖုိ ့ကေတာ့ေသခ်ာသေလာက္ၿဖစ္ေနပါၿပီ...

ယခုလိုႀကီးထြားလာေနရတာကလည္း ယခုအခါတားၿမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီၿဖစ္သည္ ့ရင္သားအစံုအား ပုိလီပ
ရုိပုိင္လင္း ဓါတ္ပစၥည္းၿဖင္ ့ထည္ ့သြင္းၿမဳပ္နွံကာ ခြဲစိတ္ၿပဳၿပင္ခဲ ့ေသာေႀကာင္ ့ၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါ ဓါတ္ပစၥည္းဟာ ရင္သားဆုိင္ကုိ ႏွဳိးဆြကာ အရည္ႀကည္မ်ားၿဖစ္ေပၚေစကာ ရင္သားမ်ားဆက္လက္
ႀကီးထြားလာေစတာၿဖစ္ၿပီး မည္သည္ ့အခ်ိန္တြင္ ႀကီးထြားမွဳရပ္ဆုိင္းမည္ကုိေတာ ့မည္သူမွမသိရွိနုိင္ပါဘူး..
အေမရိကန္နုိင္ငံမွာေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္ ့သူမရဲ ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္ကလည္း အစ္ကုိ
ကာလသမ်ားအႀကဳိက္ အေဖာ္အခြ်တ္ကေခ်သည္ပါတဲ ့....


အစတံုးကေတာ့ ဒီလုိမရပ္မနားႀကီးလာလိမ္ ့မယ္မထင္ဘူးလို ့ေၿပာေနေလသလား...

 ေႀသာ္...သူမေရွ ့ေရးမွ ရင္မေလးရယင္ ဘယ္သူ ့ေရွ ့ေရးရင္ေလးရေပဦးမလဲ...

အစီအစဥ္တင္ဆက္ေမးၿမန္းသူႏွင္ ့အမွတ္တရ...


အခန္းတံခါးမွာ သူမႏွင္ ့အ၀င္အထြက္ဆံုလုိက္လုိ ့ကေတာ ့မသက္သာ....


At just 5ft 3 inches tall, Chelsea Charms proudly claims to have the world's biggest breasts which measure up as a staggering 164XXX cup.
She calls them Itsy and Bitsy and they earn her thousands of dollars a year as they continue to grow at a rate of one inch a month due to the now-banned surgery she underwent.

Chelsea says: "My body is my business - Some people think I'm a freak, but I wouldn't have it any other way".
Although she’s not officially the world record holder, Chelsea, who is only 5ft 3 tall, is an obvious contender with both breasts continuing to grow at a rate of one inch a month.
The 5ft 3ins blonde told the pair how her breasts, which weigh around 26lbs each, are still growing.

All this thanks to a controversial and now banned operation in which a polypropylene string is implanted into each breast.

This coiled wire irritates the breast pocket, creating fluid, and nobody knows when this process is going to stop.
The stripper explained she wasn't always a fan of her boobs, thinking they were too big while she was at school.