Dad picks up daughter from school with helicopter

Thursday, March 31, 2011

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူအားဖခင္ၿဖစ္သူကရဟတ္ယာဥ္ၿဖင္ ့လာႀကဳိ ...
တရုတ္နုိင္ငံ၊ ေဒက်ဴိးတကၠသုိလ္ပရ၀ဏ္အတြင္းလြန္ခဲ ့သည္ ့တနဂၤေႏြေန ့က ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းဆင္း
သက္ရပ္နားခဲ ့ပါတယ္...
သမီးကုိခ်စ္သည္ ့ဖခင္တစ္ဦးက သမီးၿဖစ္သူကုိထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားလူသိမ်ားေစရန္ ရဟတ္ယာဥ္ၿဖင္ ့သူမ
လအားေက်ာင္းကေနလာႀကဳိခဲ ့ပံုရပါတယ္...
ထုိအၿဖစ္အပ်က္ေႀကာင္ ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသာမ်ားစာသင္ခန္းမ်ားအၿပင္ဖက္သုိ ့အေၿပးအ
လႊားထြက္ၿပီးေက်ာင္းလာႀကဳိသည္ ့ရဟတ္ယာဥ္အားႀကည္ ့ရွဳခဲ ့ႀကသည္ ့အတြက္ရွန္တုံၿပည္နယ္တြင္တည္
ရွိသည္ ့တကၠသိုလ္တစ္ခုလံုး လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွားၿဖစ္သြားပါတယ္...
အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္ကုိမွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ့ဗီဒီယုိကလစ္ပါ အင္တာနက္ေပၚတြင္တင္ထားခဲ ့သည္ ့အ
တြက္ အထင္ႀကီးခံခ်င္သည္ ့လုပ္ရပ္အတြက္ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္အမ်ဴိးမ်ဴိးႏွင္ ့အနိမ္ ့ပ်ံရဟတ္ယာဥ္ေႀကာင္ ့
စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာ ့ ထုိကဲ ့သုိ ့တကၠသိုလ္၀န္းအတြင္းရဟတ္ယာဥ္ပ်ံသန္းဆင္းသက္ခဲ ့ၿခင္းဟာ တရားဥ
ပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနွင္ ့မကုိက္ညီေႀကာင္း ( တရား၀င္ခြင္ ့ၿပဳခ်က္မရွိခဲ ့ေႀကာင္း ) သိရွိခဲ ့ရပါတယ္...
" အဆုိပါရဟတ္ယာဥ္ပုိင္အားဆုိင္သည္ ့ကုမၸဏီအေနၿဖင္ ့ရွန္တုံေလေႀကာင္းပုိ ့ေဆာင္ေရးအုပ္ခ်ဴပ္မွဳအဖဲြ ့
တြင္မွတ္ပံုတင္ထားၿခင္းမရွိသလို ထုိတကၠသိုလ္၀န္းခရီးစဥ္အတြက္ ခြင္ ့ၿပဳခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေတာင္းခံခဲ ့
ၿခင္းမရွိဘူးလို ့လည္းသိရပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့တကၠသိုလ္အတြင္းမထင္မွတ္ပဲ ရုတ္တရက္ရဟတ္ယာဥ္ေရာက္ရွိဆင္းသက္ခဲ ့ၿခင္းဟာ တရား
၀င္ခြင္ ့ၿပဳခ်က္ႏွင္ ့မဟုတ္ပါဘူး..." လုိ ့တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
ေဒက်ဴိးတကၠသိုလ္ကေတာ ့ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းလာသူဟာ ေက်ာင္းသူေလးရဲ ့ဖခင္ၿဖစ္ၿပီးသူဟာ
( ရဟတ္ယာဥ္ၿဖင္ ့) ပုိးသတ္ေဆးပက္ဖ်န္းၿပီးေနာက္သမီးၿဖစ္သူကုိ လာေရာက္ေခၚယူခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့
ဆုိခဲ ့ပါတယ္....


A helicopter landed at Dezhou University in China on a sunny day.
Apparently, it was a father - who went to pick up her daughter in a high profile manner.
The incident has rocked the university, located in Shandong province, with students rushing out of the classrooms to watch the chopper.
A video of the event was posted on the Internet that stirred up an online sensation and worries about the low-altitude flight.
Later, netizens found that it was "illegal" to fly the chopper.
"The company that owns the helicopter had neither registered with the supervisory body - Shandong bureau of Civil Aviation Administration of China - nor filed any application for the flight.
"This means the surprise landing at the university was unauthorised," Xinhua reported.
Dezhou University said that the pilot was the student’s father and he was picking up his daughter after finishing some pesticide-spraying work.

'We just don't know why our son is so big': A day in the life of Lu Hao, the four-year-old toddler who weighs nine-and-a-half STONE

Wednesday, March 30, 2011

အသက္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ၿဖင္ ့ ၁၃၂ ေပါင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ရွိသည္ ့ဖုိး၀တုတ္ကေလး....
သူ ့ရဲ ့ႀကီးမားေလးလံလွသည့္ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ ေၿမၿပင္မွအားယူကာမနုိင္မနင္းၿဖင္ ့ကုန္းထေနခဲ ့ရသည္ကုိ
ႀကည္ ့ၿခင္းအားၿဖင္ ့အသက္ေလးႏွစ္သာရွိေသးသည္ ့လုေဟာင္ ကေလးဟာသာမန္ကေလးငယ္တစ္ဦးမ
ဟုတ္ခဲ ့တာကေတာ ့ေသခ်ာေနပါတယ္...
သာမာန္၊ ပံုမွန္အသက္တူကေလးငယ္တစ္ဦးထက္ ငါးဆမွ်ထြားႀကဳိင္း၀ၿဖဳိးေနသည္ ့၊ ညေနစာတစ္ခါစား
လွ်င္ထမင္းသံုးဇလံုကုန္ေအာင္ေလြးနုိင္သည့္ ၎တုိ ့၏သားကေလးအလြန္အမင္း၀ၿဖဳိးလာခဲ ့ပံုကုိ မိဘႏွစ္
ပါးက ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
ဓါတ္ပံုမ်ားအရလုေဟာင္ ကေလးတစ္ေယာက္တစ္ေန ့တစ္ေန ့ေလးေလးပင္ပင္သူ ့ခႏၶာကုိယ္ႀကီးၿဖင္ ့ထုိင္
လိုက္ထလုိုက္၊ အိပ္လိုက္၊ စားလုိက္ၿဖင္ ့ရွိေနသည္ကုိသိရွိနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...

Finding his feet: Lu Zao struggles to stand up as his mother buckles under his nine-and-half-stone frame
ဖိနပ္တစ္ခါစီးၿပီး ထုိင္၇ာကထရတာတာ ႏြားသတ္ေနသလိုပါပဲဗ်ာ...
Finding his feet: Lu Zao struggles to stand up as his mother buckles under his nine-and-half-stone frame
သူကေလးကုိေမြးကာစက ၅.၇ ေပါင္သာရွိၿပီးက်န္းက်န္းမာမာရွိခဲ ့ရာက အဘယ္ေႀကာင္ ့သားေလးၿဖစ္သူ
ယခုကဲ ့သုိ ့အလြန္အမင္း၀ၿဖဳိးလာခဲ ့ရသည္ကုိမသိရွိရေႀကာင္းဖခင္ၿဖစ္သူ လုယြန္ခ်င္း ႏွင္ ့မိခင္ၿဖစ္သူ ခ်င္
ယြန္ တုိ ့ကေၿပာႀကားခဲ ့ႀကပါတယ္...
ေမြးဖြားၿပီးလို ့တစ္ပါတ္အႀကာမွစၿပီး အငမ္းမရ စားေသာက္ ( နုိ ့စုိ ့) တတ္လာတာေႀကာင္ ့သံုးလသားအ
ရြယ္မွစၿပီး တစ္ေန ့တစ္ၿခားခႏၶာကုိယ္အရြယ္အစားႀကီးမား၀ၿဖဳိးလာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့သားငယ္အား မည္မွ်ပင္အစားအစာေလ်ာ ့ေကြ်း၊ လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွားသြားလာကစားခုိင္းေစ
ကာမူ ကေလးငယ္ကေတာ ့၀သထက္သာတုိးလို ့၀လာေနခဲ ့ေႀကာင္းလည္း မိဘႏွွစ္ပါးကဆုိပါတယ္...

မိခင္ေရာဖခင္ပါ ကေလးငယ္ကုိ ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမ်ားၿဖစ္ေအာင္အမ်ဴိးစံုႀကဳိးပမ္းခဲ ့ေပမယ္ ့လြန္ခဲ ့
သည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာပင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၁၀ ကီလို ( ၂၂ ေပါင္ ) တုိးလာခဲ ့ပါတယ္...
လုေဟာင္ကေလးဟာ မိဘမ်ားႏွင္ ့အတူလမ္းေလွ်ာက္ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္ရေလ ့ရွိၿပီး ဘတ္စကက္ေဘာ
လည္းေခြ်းၿပဳိက္ၿပဳိက္က်ေအာင္ကစားရရွာပါေသးတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္ေနခဲ ့တာေတာင္မွ ၀တုတ္ကေလးကေတာ ့သႀကားလံုး၊ စုပ္လံုးတစ္ခု
ကုိပါးစပ္ထဲထည့္ေနတာကုိ ၿမင္ရတာကေတာ ့အံ ့ႀသေလာက္ဖြယ္မရွိပါဘူး...

More please: Hao, with a piece of food apparently stuck to his face, demands an extra serving during kindergarten class
လိုက္ပဲြေပးပါဗ်ဴိ ့....ေက်ာင္းမွေကြ်းတာကလည္းဆင္ ့ပါးစပ္ႏွမ္းပက္သလုိပါပဲဗ်ာ...
More please: Hao, with a piece of food apparently stuck to his face, demands an extra serving during kindergarten class

Having a ball: Hao stretches to reach a basketball while sucking on a lollipop near his home
ကစားလည္းကစား အစားလည္းမၿပတ္ေစရဆုိသလို၊ သႀကားလံုး၀ါးယင္းဘတ္စကက္ေဘာေဆာ ့
ေနသည္ ့လူ၀ကေလး...
Having a ball: Hao stretches to reach a basketball while sucking on a lollipop near his home

သူတုိ ့မိသားစုေနထုိင္ရာ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဂြမ္တံုၿပည္နယ္၊ ဖုိးရွန္အရပ္က မူလတန္းေက်ာင္းေလးမွာရုိက္ထား
တဲ ့ဓါတ္ပံုမွာေတာ ့အစားအေသာက္မက္သည္ ့ကေလးလုေဟာင္တစ္ေယာက္ ဆရာထံ ထမင္းကုန္ေန
သည္ ့ခြက္ကေလးထုိးေပးေနတာကုိေတြ ့ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
တစ္ခ်ဴိ ့ဓါတ္ပံုမ်ားအရဆုိလွ်င္ သူရဲ ့မုိ ့ထြက္ေနသည္ ့ပါးစံုႀကီးမ်ားေႀကာင္ ့သူ ့အေနနဲ ့ပါတ္၀န္းက်င္ကုိေသ
ခ်ာေကာင္းမြန္စြာၿမင္ရပါ ့မလားဆုိတာေတာင္စုိးရိမ္မွဳေတြၿဖစ္ခဲ ့ႀကရပါတယ္....
မူႀကဳိေက်ာင္းကေလးမွာေတာ ့သားၿဖစ္သူဖုိး၀တုတ္ကုိ လူတုိင္းကခ်စ္ႀကေပမယ္ ့အသက္ကေလးႀကီးလာ
ၿပီး ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိသတိထားမိလာတဲ ့အရြယ္က်ယင္ေတာ့ သားေလးကုိ အနုိင္က်င္ ့ႀကမွာကုိလည္းမိဘႏွစ္
ပါးက စုိးရိမ္ပူပန္ေနခဲ ့ႀကပါတယ္...
ညေနပုိင္းမွာေတာ ့လုေဟာင္ ကေလးဟာ တစ္မနက္လံုးလွဳပ္ရွားကစားခဲ ့ ရလို ့ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး အ
တန္းထဲမွာအိပ္ေနတာကုိေတြ ့ခဲ ့ရပါေသးတယ္...
သူကေလးတစ္ႏွစ္သားကတည္းက မိဘေတြအေနႏွင္ ့အစားအေသာက္ကုိဂရုတစ္စိုက္ရွိခဲ ့ပါတယ္...
Time out: The four-year-old 'hates walking to school' and is instead taken there on his mother's motorcycle
      ေက်ာင္းကုိလမ္းေလွ်ာက္သြားရမွာ အေႀကာက္ဆံုးပဲမုိ ့သူ ့အေမက ဆုိင္ကယ္နဲ ့လုိက္ပုိ ့ရတယ္...
     Time out: The four-year-old 'hates walking to school' and is instead taken there on his   mother's motorcycle

Hao strolls near his home with his mother Chen Yuan, left and father Lu Yuncheng
မိခင္ၿဖစ္သူ ခ်န္းယြမ္၊ ဖခင္ၿဖစ္သူ လုယြန္ခ်န္း တုိ ့ႏွင္ ့အတူ ေနအိမ္အနီးလမ္းေလွ်ာက္ေနႀကစဥ္...
Hao strolls near his home with his mother Chen Yuan, left and father Lu Yuncheng
Nap time: After having his energy sapped from a busy morning at kindergarten, Hao takes takes a snooze
စားၿပီးေတာ ့လည္းတစ္ေရးတစ္ေမာအိပ္ရေသးတယ္ေလဗ်ာ...
Nap time: After having his energy sapped from a busy morning at kindergarten, Hao takes takes a snooze
The four-year-old is five times bigger than children his age and faces being bullied when he is older according to his family
သူနွင္ ့ရြယ္တူကေလးေတြထက္ ငါးဆမွ်ပုိၿပီးႀကီးေနလို ့ေနာင္ဆုိ၀ုိင္းၿပီးအနုိင္က်င္ ့တာခံရမွာကုိမိဘေတြ
ကစုိးရိမ္ေနႀကပါတယ္...
The four-year-old is five times bigger than children his age and faces being bullied when he is older according to his family
ေက်ာင္းသြားလွ်င္လမ္းေလွ်ာက္မသြားခ်င္သည့္သားငယ္ကုိဆုိင္ကယ္ၿဖင္ ့လိုက္ပုိ ့ေလ ့ရွိသည္ ့မိခင္ၿဖစ္သူ
ကေတာ ့ယခုအခါမွာေတာ ့သားၿဖစ္သူအလြန္အမင္း၀လာတာမုိ ့မခ်ီနုိင္ေတာ ့ပါဘူး...
သူေတာင္းသမွ်မေကြ်းယင္လည္း မရပ္မနားငုိေနေတာ့တာမုိ ့ကြ်န္မတုိ ့ေတာ ့ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္ဆုိၿပီး ေကြ်းခဲ ့
လိုက္ရေတာ ့တာပါပဲလို ့လည္းသူမကဆုိပါတယ္...
" သူ ့ကုိဆုိင္ကယ္ၿဖင္ ့ေက်ာင္းလုိက္ပုိ ့တာကုိေတာ့သူေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ပါတယ္..." လုိ ့လည္းသူမကဆုိပါ
တယ္....
သားငယ္ဖုိး၀တုတ္ကုိ ကစားခုန္စားတာမ်ားမ်ားလုပ္ၿဖစ္ေအာင္ မိသားစုေနအိမ္အတြင္းဘတ္စကက္ေဘာ
တုိင္ေလးတစ္ခုလုပ္ထားေပးၿပီး အရပ္ထဲကေခ်ာင္းကုိလည္း ေရကူဖုိ ့မႀကာခဏေခၚသြားေပးပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္ၿပီးတုိင္း ပုိဆာလာတတ္သလို စားေလကုိယ္အေလးခ်ိန္ပုိ
တုိးေလ၊ ပုိ၀လာေလၿဖစ္ေနခဲ ့ပါေတာ ့တယ္...

" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့သူ ့ကုိ ေဆးရံုသံုးရံုအထိၿပသခဲ ့ၿပီးပါၿပီ...ေဆးရံုတစ္ခုကေတာ့သူ ့ရဲ ့ေခါင္းမွာ အႀကိတ္တစ္
ခုရွိေနတာလို ့ေၿပာၿပီး၊ ေနာက္ေဆးရံုႏွစ္ခုကေတာ့ဘာအက်ိတ္မွေခါင္းမွာမရွိဘူးလို ့ဆုိပါတယ္...
သူ ့ရဲ ့ဟုိမုန္းဓါတ္ေတြကလည္း ပံုမွန္အေၿခအေနမွာရွိပါတယ္လို ့ဆရာ၀န္မ်ားကဆုိႀကၿပီး ကေလးအဘယ္
ေႀကာင္ ့ဤမွ်ႀကီးထြား၀ၿဖဳိးေနသည္ကုိမသိနုိင္ၿဖစ္ေနႀကပါတယ္....ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကေတာ ့သူ ့က်န္းမာေရး
အတြက္သာစုိးရိမ္မိႀကပါတယ္...ဒီအတုိင္းသာဆက္လက္၀လာေနဦးမယ္ဆုိယင္ေတာ့သူ ့ရဲ ့ႏွလံုးကုိထိခုိက္
လာနုိင္ပါတယ္..." လို ့ဖခင္ၿဖစ္သူကဆုိပါတယ္...
လုေဟာင္ကေလး တစ္ေန ့ပိန္လာမယ္လို ့ေတာ ့မိဘမ်ားကအႀကီးအက်ယ္ေမွ်ာ္လင္ ့ေနပါတယ္...

As he struggles to haul his massive bulk from the ground, it is clear four-year-old Lu Hao is no ordinary toddler.

The obese Chinese child's parents told last week how their son - who is five times the size of children his age - eats a staggering three bowls of rice for dinner each day.
And as these pictures show, Lu Hao's daily routine revolves heavily around sitting, sleeping and - less surprisingly, eating.

His father Lu Yuncheng and mother Chen Yuan remain mystified why he has grown so big, after being born weighing a perfectly healthy 2.6kg (5.7lbs).
His weight has dramatically ballooned from three months old when his near-insatiable appetite grew by the week.
According to Lu Hao's parents, their son gains weight no matter how hard they restrict his diet or push him to move about.
He has gained 10kg in the past year, despite all attempts by his mother and father to take keep him active.
Lu Hao walks with his parents and even works up a sweat playing with a basketball.
Unsurprisingly however, even when attempting exercise the enormous toddler chews on a lollipop.
Pictured at kindergarten near his home in Foshan, Guandong province, the rice-loving boy clearly enjoys one of his favourite parts of the day as he waves an empty food bowl at a teacher.
Some of the shots of Lu Hao's daily routine raise concerns about whether his sight is impaired by his chubby cheeks.
His parents are worried he may be bullied when he becomes older and more self-aware, though pictures show that Lu Hao is already an object of fascination for his kindergarten classmates.
Later in the day he is seen napping during a break in class after clearly tiring from his earlier activities.
Since Hao was one-year-old his parents have tried to keep a careful eye on his diet.
However, Lu Hao - who hates walking to school and often gets a ride there by motorcycle - has now grown so big that his mother is unable to pick him up.Chen Yuan said: 'We have to let him be as if we don't feed him he will cry non-stop.
'He is quite happy that I could ride him to kindergarten instead of walking him there.'
To push Hao to do more sports, the family installed a basketball hoop in the yard and often take him to swim in a local river.
But the exercise just make him hungrier and results in him putting on more weight.
His father Yuncheng said: 'We took him to three hospitals and one said he has a tumour in the head, while the other two said there is no tumour in the head.
'Doctors said his hormones are at a normal level. It's hard to know why he could be so big.'
'We now worry the most about his health. As if he continues to grow at this rate his heart could fail,' said Yuan.
'Our biggest hope is one day Hao could get slim.

Indian Villagers Worship “Dog God,” Not Palindromes


ေခြးနတ္ဘုရားကုိးကြယ္သည္ ့ရြာ...


ေခြးမ်ားကာ ေနရာတစ္ကာအသံုး၀င္ကာလူသားမ်ားအတြက္အလြန္အက်ဴိးၿပဳေလသည္။ သူတုိ ့ကားလူေတြ
အတြက္အေဖာ္သဟဲၿပဳေပးသည္...တစ္ေန ့တာလံုးလုပ္ငန္းခြင္မွာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာခဲ ့သမွ် အိမ္ၿပန္အ
ေရာက္မွာ အၿမီးနန္ ့ကာ၀မ္းသာအဲလဲႀကဳိတတ္ႀကသည္....အိႏၵိယမွာဆုိလွ်င္ၿဖင္ ့သူတုိ ့ေႀကာင္ ့ပင္ဇတ္အ
နိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြၿခားၿခင္းကုိေခ်ဖ်က္နုိင္ခဲ ့ေပၿပီ.....
အိႏိၵယနုိင္ငံ၊ရမ္နာဂါရမ္ခရုိင္၊ ေအဗီဟာလီ ရြာကေလးတြင္ေတာ ့အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းသား ကာနာတကသား
ေတြဟာ ဆရီနာရီဒုိးဗီရက္ပါ အမည္ရွိ ေခြးနတ္ဘုရားကုိ ကုိးကြယ္ႀကပါတယ္...
အဆုိပါေခြးနတ္ဘုရားေက်ာင္းဟာ ထုိရြာကေလးရဲ ့အဓိကကုိးကြယ္ရာ ဆရီဗီရာမတ္စတီ ကမ္ပမ္မာ နတ္
ဘုရားေက်ာင္းရဲ ့နေဘးကပ္လွ်က္တည္ရွိေနတာၿဖစ္ၿပီး ေဒသခံရြာသားမ်ားကေတာ ့အဆုိပါေခြးနတ္ဘုရား
ဟာ ရြာေစာင္ ့နတ္ဘုရားႀကီးရဲ ့လက္ေထာက္နတ္ဘုရားငယ္ၿဖစ္တယ္လို ့ကုိယံုႀကည္ေနႀကပါတယ္....

3 18 2011 1 56 35 PM Indian Villagers Worship Dog God, Not Palindromes picture
ေဘးကင္းရန္ကြာ...ေအာင္ေႀကာင္းၿဖာေစဖုိ ့ေခြးနတ္ဘုရာကုိကုိးကြယ္ႀကတယ္...

ေခြးနတ္ဘုရားကုိယံုႀကည္သူ ရာေဂ် ့ရွ္ ကေတာ ့လူေတြကဒီကုိလာၿပီးဆုေတာင္းႀကတာပါပဲ...ဆုေတာင္း
ၿပည္ႀကေတာ ့လည္းတစ္ခါထပ္ၿပန္လာၿပီးတုိးလို ့ပူေဇာ္ႀကပါတယ္ လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ေခြးနတ္ဘုရား (ဘုရားေက်ာင္းေစာင္ ့ေရွာက္သူက အာရံုခံ၊ ပူး၀င္ေၿပာၿခင္းၿဖင့္) ဟာေရွးေရးေမွ်ာ္ေတြးလို ့
ေဗဒင္ေမးခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေဟာေၿပာေပးရံုတင္သာမက ၿဖစ္ေပၚလာမည္ ့ကပ္ေဘးဆုိးမ်ားကုိလည္းႀကဳိ
တင္နမိတ္ဖတ္သတိေပးတတ္ပါေသးတယ္...ထုိ ့အၿပင္ေမြးဖြားလာသည္ ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္အမည္
ေပးရာမွာလည္း အထင္ကရပါပဲ....
ေခြးနတ္ဘုရားကုိ ယံုႀကည္မွဳကုိ၀ပ္တြားသက္ေသၿပသည္ ့အေနၿဖင္ ့ရြာသားအမ်ားစုကေတာ ့၎တုိ ့ရဲ ့ရင္
ေသြး၊ ကေလးငယ္မ်ားကို နတ္ဘုရားရဲ ့အမည္ေပးတတ္ႀကပါေသးတယ္...
ကေလးငယ္ဟာေယာက်ာၤးေလးၿဖစ္လွ်င္ ဗီရမ္နာ၊ မိန္းကေလးဆုိလွ်င္ေတာ ့ဗီရမ္မာ လို ့အမည္ေပးေခၚ
ေ၀ၚႀကပါတယ္...
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းကုိ ဒီနာမည္ႏွစ္ခုဟာ အမ်ားဆံုးေပးခဲ ့ႀကတဲ ့အမည္ေတြပဲၿဖစ္လာခဲ ့ပါတယ္...

ထုိထက္ပုိသည္ ့အခ်က္အေနႏွင္ ့ထုိေခြးနတ္ဘုရားေႀကာင္ ့ပင္ ( ေခြးကုိယုတ္ညံ ့သည္ဟု အယူအစဲြႀကီး
မားသည္ ့အိႏၵိယနုိင္ငံ ) ထုိေက်းရြာေလး၌ဇတ္အနိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြၿခားသည္ ့စနစ္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္ၿပယ္ခဲ ့ရပါ
ေတာ့တယ္...
ေခြးနတ္ဘုရားေက်ာင္းရဲ ့ေစာင္ ့ေရွာက္ေနထုိင္သူဘုန္းႀကီးကေတာ ့ဇတ္နိမ္ ့တစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္....အမွန္ဆုိ
လွ်င္ေတာ့ထုိဇတ္နိမ္ ့မ်ားကုိ အိႏၵိယမွာ၀ုိင္း၀န္းပစ္ပယ္ေရွာင္ႀကဥ္ထားႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုေတာ ့ဇတ္နိမ္ ့တစ္ဦးက နတ္ဘုရားရဲ ့ကိုယ္စားလွယ္၊တမန္ေတာ္ဘုန္းႀကီးၿဖစ္ေနတာကုိက ဇတ္နိမ္ ့၊
ဇတ္ၿမင္ ့ခဲြၿခားသည္ ့အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ ေခြးနတ္ဘုရားရဲ ့အခန္းက႑မည္မွ်အေရးပါသည္ကုိ ညႊန္းဆုိၿပေန
သလိုၿဖစ္ေနပါေတာ့တယ္...

အသိဥာဏ္ဗဟုသုတမၿပည္ ့စံုႀကေတာ ့လည္းဒီလုိပါပဲ ...ထင္ရာၿမင္ရာစြဲလမ္းယံုႀကည္တတ္ႀကတာလူ ့သ
ဘာ၀လို ့ေတာင္ဆုိရမလားပဲ...
ေရႊၿပည္ႀကီးမွာလည္း ၿမင္းကုိကုိးကြယ္တဲ ့ၿမင္းၿဖဴရွင္နတ္ဆုိတာရွိေသးတာပဲမဟုတ္လား...
နတ္ၿမင္းစားဖုိ ့ဆုိၿပီးေၿမစာၿမက္ေတြေငြကုန္ခံၿပီး၀ယ္ကာစင္ေပၚတင္တတ္ႀကေသးတာပဲ...အမွန္ေတာ ့ဒီ
ၿမင္းနဲ ့ဒီနတ္ ထုိစဥ္ကေသခဲ ့ႀကၿပီးေနာက္လည္းဆက္ၿပီးမခဲြမခြာအတူရွိေနမယ္ဆုိတာ မၿဖစ္နုိင္သေလာက္
ပဲဆုိတာ ( လူကေသလုိ ့နတ္ၿဖစ္တာေတာ ့ထားပါေတာ ့ၿမင္းကေသေတာ့ၿမင္းနတ္ၿဖစ္ၿပီးၿမက္ေတြဆက္စား
တယ္လို ့ယံုႀကည္ေနႀကတာႀကီးက ရယ္စရာအလြန္ေကာင္းလွပါတယ္...)ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကုိ အတန္အ
သင္ ့ေလ ့လာမွတ္သားနာယူဖူးသူတုိင္းအနည္းငယ္စဥ္းစားႀကည္ ့ရံုမွ်ၿဖင္ ့့သိနုိင္ပါတယ္...

အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ...
Dogs are great for many things. They provide companionship, they greet you when you get home after a long day at work, and if you’re in India, they abolish the caste discrimination.

In the A V Halli village, situated in the Ramnagaram district of India, the Karnataka villagers of South India have taken to worshiping “Sri Naayidole Veerappa,” also known as “dog God.” The temple of the dog God is located right next to the temple of “‘Sri Veeramasti Kempamma,” a local village deity, and the villagers believe that the dog serves as the god’s lieutenant.
According to Rajesh, a devotee of Sri Naayidole Veerappa, ‘‘People come here and make wishes. They return to pay respects after their wishes are fulfilled.”
The dog God, in addition to serving as a sort of local fortune teller, seemingly warning the villagers of bad events to come, as proven to be a bit of inspiration for the naming of newborns.
In an attempt to prove their devotion to the dog God, many families have taken to naming their children after the dog God. If it’s a boy, the child is named Veerappa or Veeranna; girls are named Veeramma. Give it a few years and it’ll become the new “Steve” or “Jennifer.”
Beyond this, however, is the abolishment of caste discrimination that the dog God has brought to the village. The dog God’s priest is a member of the dalit caste, the Sanskrit of which means “broken to pieces.” In essence, they’re outcasts. Given the dalit status of the priest, the dog God’s significance in the village is incredibly important within the context of the Indian caste system.

Panic salt buyer finds he can't sell or transport his bulk purchase

Monday, March 28, 2011

ဆားကုန္သည္လုပ္မိကာမွ.... 

ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ အႏုၿမဴေရာင္ၿခည္ေရဒီယုိသတိၱႀကြမွဳအတြက္ စုိးရိမ္ေႀကာင္ ့က်မွဳမ်ားၿဖစ္ကာ လူအမ်ားအထိတ္
တစ္လန္ ့ၿဖင္ ့ဆားမ်ား အလုအယက္၀ယ္ယူခဲ ့မွဳအေပၚ အခြင္ ့ယူအၿမတ္ထုတ္ခ်င္စိတ္ၿဖင္ ့ဆား ၆.၅ တန္
၀ယ္ယူစုေဆာင္းသုိေလွာင္ခဲ ့သည္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ ၀ိသမေလာဘသားတစ္ေယာက္ဟာ ယခုအခါမွာေတာ ့
ထုိဆားပံုႀကီးႏွင့္ ဒုကၡေရာက္ေနခဲ ့ပါတယ္...
ဂုိ ဟုအမည္ရွိထုိအမ်ဴိးသားဟာ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဟူေဘၿပည္နယ္၊ ၀ူဟန္းၿမဳိ ့တြင္ လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္
မ်ားက အုိင္အုိဒင္းဆားသည္ ေရဒီယုိသတၱိႀကြမွဳေႀကာင္ ့ၿဖစ္ေပၚေသာ နာမက်န္းၿဖစ္မွဳကုိ တားဆီးကာကြယ္
နုိင္သည္ဟူေသာ ေကာလဟလမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ ့ၿပီးေနာက္ ဆားမ်ားအေၿမာက္အမ်ား၀ယ္ယူသုိေလွာင္ခဲ ့တာ
ၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါေကာလဟလေႀကာင္ ့ဆားေစ်းမ်ားအဆမတန္တက္သြားခဲ ့ရၿပီး အနည္းဆံုးေၿခာက္လခန္ ့ဆားမ်ား
ၿပတ္လပ္လိမ္ ့မည္ဟူေသာခန္ ့မွန္းခ်က္ကုိ ( ယံုႀကည္ ) အေၿခခံကာ ဂုိ တစ္ေယာက္ဆားအိတ္ႀကီးေပါင္း
၂၆၀ ကုိ၀ယ္ယူကာ ထရပ္ကားသံုးစီၿဖင့္တုိက္ကာ ၎၏တိုက္ခန္းသုိ ့သယ္ယူသုိေလွာင္ခဲ ့ပါတယ္...

ေလာဘငယ္ေတာ ့လယ္ေလာက္ရ...ေလာဘႀကီးေတာ ့...!!!!


ထုိ ့ေနာက္ရက္အနည္းငယ္အႀကာမွာေတာ ့တရုတ္အစုိးရကစုိးရိမ္ပူပန္ေနသည္ ့ၿပည္သူမ်ားကုိ ငလ်င္ဒါဏ္
ခံရကာ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ ့ရသည့္ဂ်ပန္ၿပည္မွ ညဴကလီးယားဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ ေရဒီယုိသတၱိႀကြမွဳမ်ား တ
ရုတ္နုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ေႀကာင္းထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာခဲ ့ကာအထိတ္တလန္ ့ၿဖင္ ့ဆားမ်ား အလုအ
အယက္၀ယ္ယူၿခင္းမၿပဳ၇န္ပန္ႀကားခဲ ့ၿပီးေနာက္ဆားေစ်းမ်ား တစ္ဟုန္ထုိးၿပန္က်သြားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုအခါမွာေတာ့ ဂုိ ဟာ အရင္းေငြ၂၇၀၀၀ ယြမ္ ကုန္က်ခဲ ့ၿပီး၎ရဲ ့တုိက္ခန္းတစ္၀က္ၿပည္ ့လုနီးပါး ဆား
မ်ားေတာင္ပံုရာပံုၿဖစ္ေနပါတယ္...
ဂုိ အေနၿဖင္ ့တရား၀င္၀ယ္ယူထားသည္ ့အေထာက္အထားမရွိသည္ ့အတြက္ ယခုအခါဆားမ်ားၿပန္ေရာင္း
လွ်င္လည္း ဥပေဒႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္တာၿဖစ္မွာမုိ ့ေရာင္းလို ့မရနုိင္ေတာ ့သလို အစုိးရမွ ဆားမ်ားသယ္ယူပုိ ့
ေဆာင္ၿခင္းအား တင္းက်ပ္စြာတားဆီးထိန္းခ်ဴပ္ထားသည္မုိ ့ထုိဆားမ်ားကုိလည္း တစ္ၿခားၿပည္နယ္၊ အရပ္
ေဒသသို ့မပုိ ့ေဆာင္ေတာ ့ပါဘူး....


ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာၿပီးေရာစိတ္ႏွင္ ့ေရႊၿပည္ႀကီးကေန ဆားမ်ားအလုအယက္၀ယ္ယူသုိေလွာင္ၿပီး
ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ ့ဆီပုိ ့မယ္ဆုိၿပီး ေလာဘတက္ခဲ ့တဲ ့ေရႊၿပည္ႀကီးက သူေဌးၿဖစ္ေနာက္က်သူတစ္ခ်ဴိ ့လည္း
ဆားပံုႀကီးမ်ားေဘးထုိင္ကာ ဘ၀ပ်က္မတတ္ၿဖစ္ခဲ ့ႀက၇တယ္လုိ ့အရပ္သတင္းမ်ားကဆုိပါေသးတယ္...

ဘယ္လိုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အေၿခအေနအရလိုအပ္လာတဲ ့အခ်ိန္မွာ တရုတ္အစိုးရရဲ ့အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳကေတာ ့
ခ်ီးက်ဴးစရာပါပဲ...

A Chinese man who bought 6.5 tonnes of salt, hoping to profit from panic buying spurred by fears of radiation from Japan, is now stuck it. The man, surnamed Guo, bought the salt in Wuhan, the capital of Hubei province, when rumours spread across China last week that the iodine in salt could help ward off radiation sickness.
Salt prices jumped on the rumours, and, acting on a tip that there would be a supply shortage lasting at least six months, Guo bough 260 bags of salt, which he took back to his apartment in three trucks.
A few days later, the Chinese government urged consumers to stop the panic buying, saying residents will not be exposed to radiation from Japan's quake-damaged nuclear plant, causing a sharp drop in the price of salt.

Guo is now stuck with the salt, which takes up more than half his apartment and had cost him 27,000 yuan (£2,550) to buy and transport. Guo can't resell the goods, because he has no receipt and also because he was told it was illegal to do so. He also can't take it to another province, as the government strictly controls salt transport.

Father who 'died' for 45 minutes brought back to life after being frozen for two days

Saturday, March 26, 2011

ေလးဆယ္ ့ငါးမိနစ္အႀကာ အသက္ရွဴရပ္၊ ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားခဲ ့သူ
အား ႏွစ္ရက္ခြဲႀကာေအးခဲေစၿပီးအသက္ၿပန္ရွင္....

၄၅ မိနစ္ႀကာ အသက္ရွဴရပ္၊ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားခဲ ့ကာေသဆံုးခဲ ့သည္ ့အမ်ဴိးသားတစ္ဦးသည္၎၏ခႏၶာကုိယ္
အား ႏွစ္ရက္ခြဲႀကေအာင္ ေအးခဲေစရန္စီမံခဲ ့ၿပီးေနာက္ ေသၿခင္းမွၿပန္လည္ရွင္သန္ခဲ ့သည္ ( ေသရြာၿပန္ )
ဟုဆုိပါတယ္...
အေဆာက္အဦေခါင္မုိးမ်ား ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္သမားတစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့မက္ေဖာက္စ္ အေနၿဖင္ ့ေလး
ဆယ္ ့ငါးမိနစ္ႀကာ ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားခဲ ့သၿဖင္ ့ဦးေနွာက္အားအၿပင္းအထန္ထိခုိက္ပ်က္စီးသြားလိမ္ ့မည္ဟု
ဆရာ၀န္မ်ားက ခန္ ့မွန္းထားခဲ ့ႀကပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္ ၿဖတ္ထုိးဥာဏ္ေကာင္းသည့္၎၏ေစ ့စပ္ထားသည္ ့ခ်စ္သူ ဂ်န္းဘေရစီက အေရးေပၚႏွလံုးခုန္
အသက္ကယ္ကုုထံုးၿဖင္ ့ကုသေပးခဲ ့ၿပီး ေဆးရံု၀န္းထမ္းမ်ားကလည္း ၎အားေရခဲ၀တ္စံု ( အေအးခန္းကဲ ့
သုိ ့အေအးဓါတ္ရွိေစရန္စီမံထားသည့္၀တ္စံု ) ၿဖင့္ခႏၶာကုိယ္အပူရွိက်ေအာင္ဖန္တီးေပးထားခဲ ့လို ့ဆက္
လက္အသက္ရွင္ေနနုိင္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...


Out cold: Mr Fox was kept in an ice suit for two and a half days before regaining consciousness
ေရခဲတုိက္အေအးခန္းနဲ ့တူသည္ ့ေရခဲ၀တ္စံုၿဖင့္ ႏွစ္ရက္ခဲြထားခဲ ့ၿပီးသတိၿပန္လည္ရရွိခဲ ့သည္
ဦးသက္ၿပင္း၊ ေသရြာၿပန္ခဲ ့ရပါတယ္...
Out cold: Mr Fox was kept in an ice suit for two and a half days before regaining consciousness

ယခုေတာ ့အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိ ကေလးတစ္ေယာက္ဖခင္ မစၥတာေဖာက္စ္ ဟာ ေလးလအႀကာမွာေတာ ့ၿပန္
လည္က်န္းမာသန္စြမ္းလာၿပီမုိ ့တြန္ဘရစ္ခ်္ ေက်ာင္းမွ ၎လုပ္ငန္းခြင္သို ့ၿပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္အသင္ ့
ၿဖစ္ေနခဲ ့ပါၿပီ....
ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါရွိသူ မစၥတာေဖာက္စ္က ၎အေနႏွင္ ့အလြန္ ့အလြန္ကံေကာင္းခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္ လို ့
ဆုိပါတယ္...
" အခုေတာ ့ေနလုိ ့လည္းအလြန္ေကာင္းၿပီး အလုပ္ဆင္းခ်င္လြန္းလွပါၿပီ... ဆရာ၀န္ေတြကကြ်န္ေတာ္ ့ကုိ
တားၿမစ္ထားတာေတြကေတာ ့ဘန္ဂီခုန္ၿခင္း၊ ေရခဲၿပင္စြပ္ဖားစီးၿခင္း၊ ရပ္ဘီေဘာလံုးကစားၿခင္း စသည္ ့ပင္
ပန္းေစသည္ ့ကစားနည္းေတြသာၿဖစ္ပါတယ္...
ဂ်ိမ္း ဟာအေရးအေႀကာင္းက်ယင္ တစ္ကယ္ေတာ္ပါတယ္...သူမလုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ ့တာကယံုနုိင္စရာေတာင္
မရွိပါဘူး..."  လို ့သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္....

သူမကုိေက်းဇူးတင္လြန္းလို ့၊ သူမရဲ ့အၿပဳအမူေတြကုိေလးစားလြန္းလို ့မစၥတာေဖာက္စ္ဟာ အသည္းအသန္
ကုသခန္းကုတင္ေပၚမွာပဲ သူမကုိလက္ထပ္ဖုိ ့ခြင္ ့ေတာင္းခဲ ့ပါေတာ ့တယ္...
၎တုိ ့စံုတဲြဟာလာမယ္ ့ႏွစ္မွာ လက္ထပ္ႀကေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
" သူကေတာ ့ဘယ္တံုးက လက္ထပ္ဖုိ ့ေတာင္းဆုိခဲ ့တယ္ဆုိတာ သတိမရေတာ ့ဘူးလို ့ဆုိေပမယ္ ့ကြ်န္မ
ကေတာ ့သူ ့အသက္ၿပန္ရွင္လာတာကိုပဲ၀မ္းသာလွပါၿပီ...." လုိ ့မစၥဂ်ိမ္း ကဆုိပါတယ္....
သူမအေနႏွင္ ့ထုိအၿဖစ္အပ်က္ကိုယခုအခါ ရယ္ရယ္ေမာေမာေၿပာၿပနုိင္ေပမယ္ ့ထုိစဥ္ကေတာ ့တြန္ဘရစ္
အရပ္က သူမရဲ ့ေနအိမ္ဧည္ ့ခန္းထဲမွာ ထုိစဥ္ကခ်စ္သူသက္တမ္းသံုးလသာရွိေသးသည္ ့အမ်ဴိးသား ႏွလံုး
ေရာဂါေဖာက္ေနတာေတြ ့ရတာကုိက တစ္ကယ္ ့ကုိစိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၿပင္းထန္ေနခဲ ့တာ
ၿဖစ္ပါတယ္...


Back to work: Tonbridge school in Kent, where Mr Fox works as a roofer
အခုေတာ ့ေနေကာင္းသြားၿပီမုိ ့ဒီေက်ာင္းက မူလအလုပ္ကုိၿပန္၀င္ရေတာ ့မွာပါ...
Back to work: Tonbridge school in Kent, where Mr Fox works as a roofer

" ထုိစဥ္က ကြ်န္မတုိ ့ဒီဗီဒီ ဇတ္ကားတစ္ကားႀကည္ ့ေနခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ကြ်န္မက တစ္ခုခုေသာက္ဖုိ ့သြားယူ
ခဲ ့ၿပီး ၿပန္လာေတာ ့သူ ့ဆီက ၿငီးသံႀကားရလို ့သူေတာ ့ေနမေကာင္းၿဖစ္ၿပီလုိ ့ထင္ခဲ ့မိပါတယ္...ၿပီးလည္း
ၿပီးေရာ သူဟာအသက္မရွဴေတာ့ပါဘူး.....ကြ်န္မက အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးကုိ ဖံုးဆက္ၿပီး ႏွလံုးခုန္အ
သက္ကယ္ကုထံုးနဲ ့ကုေပးၿပီး သူ ့အေၿခအေနကုိထိန္းထားခဲ ့ပါတယ္... ၿပီးေတာ ့သူ ့ကုိေဆးရံုကုိေခၚသြား
ခဲ ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မရွိေတာ ့ဘူးလို ့ကြ်န္မတုိ ့ကုိေၿပာၿပပါေတာ ့တယ္...
သူဟာ ေလးဆယ္ ့ငါးမိနစ္ႀကေအာင္ အသက္မရွဴနုိင္ၿဖစ္ခဲ ့ရၿပီး ႏွလံုးနွင္ ့အာရံုေႀကာဆုိင္ရာခဲြစိတ္ဆရာ
၀န္ေတြက သူ ့ဦးေနွာက္ထဲေသြးခဲသြားတယ္လို ့ယူဆႀကတယ္လို ့ေၿပာၿပႀကပါတယ္....

သူတုိ ့ကသူ ့ကုိ ေရခဲေတြၿဖည့္သိပ္ထားတဲ ့၀တ္စံုတစ္ခုထဲထည္ ့ၿပီး သူ ့ရဲ ့ကုိယ္အပူရွိန္ကုိ ႏွစ္ရက္ခဲြႀကာ
ေအာင္ေလ်ာ ့ခ်၊ ထိန္းသိမ္းထားခဲ ့ႀကပါတယ္...
သူတုိ ့က ဦးေနွာက္သာထိခုိက္ပ်က္စီးသြားခဲ ့ယင္ေတာ့ၿပန္လည္ကုသလို ့ရမွာမဟုတ္ေပမယ္ ့အခုလုိလုပ္
တာဟာ ( ေရခဲအိပ္ထဲထည္ ့တာ ) ပိုမုိမဆုိးရြားေစဖုိ ့ၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိႀကပါတယ္...
အဲဒီေနာက္ေတာ ့သူ ့ရဲ ့ကုိယ္အပူခ်ိန္ကုိပံုမွန္ၿပန္ေရာက္ေစၿပီး သူမ်က္လံုးလည္းဖြင္ ့( သတိရ ) ေရာသူဟာ
ေနလို ့ေကာင္းေနပါၿပီ...
သူဟာအသည္းအသန္လူနာခန္းမွာ ေလးပါတ္၊ သာမန္လူနာေဆာင္မွာတစ္ပါတ္ေနခဲ ့ၿပီး ခရစ္စမတ္အမွီ
အိမ္ကုိၿပန္လာနုိင္ခဲ ့ပါတယ္..." လို ့သူမကေၿပာၿပခဲ့ပါတယ္....

အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိ ႀကက္ေၿခနီလက္မွတ္ရ၊လူမွဳ၀န္ထမ္း မစၥဘေရစီ ကေတာ ့ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားအား
လံုး အေရးေပၚအသက္ကယ္ႏွလံုးခုန္ကုထံုးအား သင္ႀကားေပးဖုိ ့ယခုအခါေတာင္းဆုိတုိက္တြန္းေနပါေတာ ့
တယ္...
" မက္ မွာက ႏွလုံးႀကြက္သားေတြအလုပ္မလုပ္နုိင္တတ္ေတာ ့တဲ ့ေရာဂါရွိပါတယ္...အဲဒီေရာဂါဟာမ်ဴိးရုိးစဥ္
ဆက္ၿဖစ္ညပီး သူ ့အစ္ကုိေပၚလည္း အဲဒီလုိၿဖစ္ၿပီး သူ ့အသက္အရြယ္မွာပဲ ေသဆံုးသြားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အကယ္၍ကြ်န္မသာ အေရးေပၚအေၿခအေနမွာ ဘယ္လုုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာမသိယင္ သူ ့အေၿခအေနဟာအခု
ဆုိ လံုး၀ႀကီးကုိတစ္ၿခားစီၿဖစ္ေနမွာပါပဲ..." လုိ ့သူမကဆုိလိုက္ပါတယ္...

အေရးေပၚႏွလံုးခုန္အသက္ကယ္ကုထံုး ( CPR ) ေလးလည္းတတ္ထားသင္ ့ပါတယ္...
ကုိပီတာလည္း ေရွးဦးသူနာၿပဳအေၿခခံသင္တန္းတက္တာ အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိေပမယ္ ့ကုိယ္ ့ေရွ ့ဘယ္သူမွႏွလံုး
ခုန္မရပ္၊ အသက္ရွဴမရပ္တာနဲ ့မကူညီခဲ ့ဖူးလို ့ေမ ့ေတ ့ေတ ့ေတာင္ၿဖစ္ေနပါၿပီ...
တုိးတက္လာတဲ ့နည္းပညာမ်ားကေတာ ့အံ ့မခန္းပါပဲ...ေသသူကုိေတာင္ၿပန္ရွင္ေအာင္လုပ္နုိင္တယ္လို ့
ဆုိရမေလာက္ပါပဲ...

ေရႊၿပည္ႀကီးမွာလည္း ႏွလံုးခုန္ရပ္သြားယင္၊ အသက္မရွဴေတာ ့ဘူးဆုိယင္ ေရခဲအိတ္ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ ေရခဲ
တုိက္ဆီတစ္ခါတည္းတန္းပုိ ့ၿပီး သံုးရက္အႀကာမွေတာ ့အေကာင္းပကတိအတုိင္းမီးသၿဂၤ ိဳလ္စက္ထဲထည္ ့
ေပးပါတယ္...


A father who 'died' for 45 minutes was brought back from the dead after his body was frozen for two-and-a-half days.
Doctors feared roofer Matt Fox would be left seriously brain damaged after his heart stopped beating for three-quarters-of-an-hour.
But the actions of his quick-witted fiancee Jane Bracey, who gave him cardiopulmonary resuscitation (CPR), and hospital staff who placed him in an ice suit to cool his body down, kept him alive.

Now, four months later, the 47-year-old father-of-one is fighting fit and ready to return to his job as a roofer at Tonbridge School.
Fox, who has a hereditary heart condition, said: 'I know I was very, very lucky.
'I feel really good now and can't wait to get back to work. I'm really looking forward to it.'
'The only things I'm not allowed to do are bungee jumping, tobogganing or rugby - anything which could cause impact.
 'Jane was amazing when it happened, I still can't believe it.' 
She was so amazing, in fact, that Fox ended up proposing to her from his intensive care unit bed. The couple are due to marry next year.
Miss Bracey said: 'He says he doesn't remember doing it (proposing). I'm just glad to have him back.' 
Although Miss Bracey laughed about the incident, circumstances were infinitely more serious when she walked in to her sitting room at home in Tonbridge, Kent, to see her then partner of three months having what she thought was a heart attack.
She said: 'We were watching a DVD and I went to get a drink. I came back and heard strange noises and thought he was being ill. Then he stopped breathing.
'I called 999 and gave CPR and tried to stabilise him. He was taken to hospital (Kent and Sussex in Tunbridge Wells) and they told us there may be no hope.
'He hadn't breathed properly for 45 minutes and the heart and neuro-surgeons said they thought he'd sustained major brain damage.
'They put him into a suit filled with ice cold fluid and reduced his body temperature for two-and-a-half days.
'They said if there was going to be any brain damage then it wouldn't repair it, but wouldn't make it worse.
'His temperature was brought back up and when he opened his eyes he was fine.
'He spent four weeks in intensive care, one week on a normal ward, and came home in time for Christmas.' 
Miss Bracey, 48, a carer trained in first aid, is now calling on all school children to undergo CPR training.
She said: 'It's so important. Matt had cardiomyothapy which is where the muscle stops working.
'It was hereditary as his brother Paul died of the same condition at the same age.
'If I hadn't known how to do it, then we would be in a very different situation right now.' 

Guinness world record with his incredible bendy feet

ကိုယ္မလွည္ ့ပဲေၿခေထာက္ခ်ည္းသာေနာက္ၿပန္လွည့္ေလွ်ာက္နုိင္သည္ ့လူထူးဆန္း...

မုိးဆက္လန္ဟမ္ ကေတာ ့ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္းထဲကုိ အသြင္မတူ၊ တစ္မူထူးတဲ ့ဆန္းသစ္မွဳပံုစံနဲ ့၀င္
ေရာက္နုိင္ဖုိ ့စီစဥ္ထားပါတယ္...
" ေၿခေထာက္ေနာက္ၿပန္လူသား " သုိ ့မဟုတ္ " တြန္ ့လိမ္လူသား " လို ့လူသိမ်ားသည္ ့မီခ်ီဂန္အရပ္မွ အ
သက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိအမ်ဴိးသားဟာ သူ ့ရဲ ့ေၿခေထာက္ေတြကို ( အေရွ ့မွအေနာက္ သုိ ့) ၁၂၀ ဒီဂရီတုိင္ေအာင္
လွည္ ့နုိင္တာမုိ ့ဂင္းနက္စ္ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္းမွာ ေနရာတစ္ခုရနုိင္လိမ္ ့မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္...
ဒါတင္မကေသးပါဘူး ...
သူ ့အေနနွင္ ့( လူကေရွ ့ဖက္လွည့္ကာ ) ေၿခေထာက္မ်ားေနာက္ၿပန္လွည္ ့ၿပီး မီတာ ၂၀ ( ၆၅ ေပ ) အထိ
အၿမန္ဆံုးႏွဳန္းနဲ ့ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ ့လည္း မွတ္တမ္းတင္နုိင္ဖုိ ့စီစဥ္ထားပါေသးတယ္...
ခက္ခဲပင္ပမ္းလွမယ္ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ေနေပမယ္ ့ထုိကဲ ့သုိ ့စံခ်ိန္မ်ဴိးယခင္ကမႀကဳိးပမ္းခဲ ့တာမုိ ့
မစၥတာ လန္ဟမ္ကေတာတ ့သူ ့အေနႏွင္ ့ယံုႀကည္မွဳအၿပည္ရွိေနပါတယ္...


Unique: Mr Lanham is aiming for two Guinness world records in Rome next week
ဇဗၺဴမွာ သူလိုလူရွိနုိင္ေသးလားကြယ္...လာမည္ ့ရက္သတၱပါတ္မွာအီတလီနုိင္ငံ၊ ေရာမၿမဳိ ့မွာ
စံခ်ိန္တင္ၿပသပြဲၿပဳလုပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
Unique: Mr Lanham is aiming for two Guinness world records in Rome next week

" ကြ်န္ေတာ ့ရဲ ့ေၿခေခ်ာင္းေတြကုိ ေနာက္ၿပန္လုပ္နုိင္တယ္ဆုိတာသိေပမယ္ ့အခုလိုစံခ်ိန္တင္မွတ္တမ္းအ
အတြက္ေတာ ့ ၁၂၀ ဒီဂရီၿပည့္ေအာင္ လုပ္ရပါလိမ္ ့မယ္....
အၿပင္ပန္းအၿမင္အေနႏွင္ ့နာက်င္ခံခက္ၿဖစ္လိမ္ ့မည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း ၎ရဲ ့ေပ်ာ ့ေၿပာင္းေခြေခါက္နုိင္
သည္ ့ေၿခေထာက္မ်ားေႀကာင္ ့နာက်င္မွဳမၿဖစ္ရပဲ အဲဒီလိုေၿခေထာက္ေရွ ့ေနာက္ေၿပာင္းၿပန္လုပ္နုိင္တာကုိ
ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မိပါတယ္လို ့မစၥတာလန္ဟမ္ ကဆုိပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ထုိင္ေနတာေတာင္မွ ေၿခေထာက္ေတြကုိ ေနာက္လွည္ ့ထားတာမ်ဴိးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္
ေလ ့ရွိပါတယ္...ဘာၿဖစ္လုိ ့လည္းဆုိေတာ ့အဲဒီလုိလုပ္ထားတာကေၿခေထာက္ေတြကုိပုိၿပီးအေညာင္းေၿပ
ေစလို ့ပါပဲ..." လို ့သူကဆုိပါတယ္...
မစၥတာလန္ဟမ္က သူ ့ရဲ ့အမ်ားႏွင္ ့မတူ၊တစ္မူထူးၿခားတဲ ့စြမ္းေဆာင္နုိင္မွဳကုိ သူ ့အသက္ ၁၄ ႏွစ္သားအ
ရြယ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း အားကစားသင္တန္းတစ္ခုရဲ ့မေတာ္တစ္ဆၿဖစ္မွဳမွာ ေတြ ့ၿမင္သိရွိခဲ ့တာၿဖစ္ပါ
တယ္...
ႀကဳိးတစ္ေခ်ာင္းၿဖင္ ့တြယ္တက္ေနခဲ့စဥ္သူဟာ လက္လြတ္ၿပီးအၿမင္ ့၁၈ ေပအထက္မွေၿခကားယားလက္
ကားယားနဲ ့ၿပဳတ္က်ခဲ ့ပါတယ္...
" အရုိးအဆစ္ေတြမ်ားက်ဴိးကုန္ၿပီလားလို ့ေတြးမိပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့ဗ်ာ...ကြ်န္ေတာ္က အေကာင္းပကတိ
အတုိင္းၿပန္ထလာနုိင္ခဲ ့ပါတယ္..." လုိ ့သူကဆုိပါတယ္...
ထုိစဥ္ကတည္းကစၿပီး မစၥတာလန္ဟမ္ ဟာသူ ့ရဲ ့အစြမ္းအစကုိေကာင္းေကာင္းႀကီးအသံုးခ်ခဲ ့ပါေတာ ့
တယ္....
အထက္တန္းေက်ာင္းမွာဆုိ သူဟာေနာက္ၿပန္ေလွ်ာက္ေလ ့ရွိၿပီး တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေရာက္ေတာ့သူ ့ရဲ ့
ေနာက္ၿပန္လွည့္ထားတတ္တဲ ့ေၿခေထာက္မ်ားနွင္ ့အံကုိက္ၿဖစ္ေအာင္အ၀တ္အစားေတြကုိေရွ ့ေနာက္လွည့္
ၿပီးေၿပာင္းၿပန္၀တ္ေလ ့ရွိပါတယ္...
စိတ္မေကာင္းစရာကေတာ့ မစၥတာလန္ဟမ္ရဲ ့သား အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိ ထေရးကေတာ ့သူ ့ဖခင္ရဲ ့ေၿခရာ
ဆန္းကုိအၿပည္ ့အစံုမနင္းနုိင္ရွာပါဘူး...
ဖခင္ၿဖစ္သူလို သူ ့ရဲ ့ေၿခေထာက္ကိုအၿပည္ ့အ၀မလွည့္နုိင္သလို ထုိကဲ ့သုိ ့အနည္းငယ္လွည္ ့တာေတာင္မွ
အခ်ိန္တုိအတြင္းအၿပင္းအထန္နာက်င္ခံစားရပါတယ္....
" ကြ်န္ေတာ္ကအနားယူၿပီး သူ ့ကုိ ( ကြ်န္ေတာ ့ေနရာအစားထုိး ) ဆက္လုပ္ခုိင္းၿပီး သူ ့အတြက္စီစဥ္သူၿဖစ္
ခ်င္တာ အခုေတာ ့မရေတာ ့ဘူးေပါ ့ဗ်ာ..." လို ့မစၥတာလန္ဟမ္ ကဆုိပါတယ္...
မစၥတာလန္ဟမ္ကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ ့ႀကသည္ ့ဆရာ၀န္မ်ားကေတာ ့သူ ့ကုိေမြးကတည္းကပင္ အသား
တစ္ရွဴးအပုိမ်ားႏွင္ ့ေၿခဆစ္လက္ဆစ္မ်ားတြင္ အရြတ္အပုိမ်ားပါ၀င္ခဲ့တာမုိ ့သူ ့ရဲ ့တင္ပါးဆံုရုိး၊ ဒူးမ်ား၊ ေၿခ
မ်က္ေစ ့မ်ားအား အထူးတစ္လည္ေပ်ာ ့ေပ်ာင္းေခြေခါက္နုိင္ေစတာၿဖစ္ပါတယ္....

Talent: Mr Lanham has made the most of his unusual gift, seen here pulling off his famous 'backwards man' trick
 ေနာက္လွည္ ့ထားသည္ ့ေၿခေထာက္မ်ားႏွင္ ့လိုက္ေအာင္ အ၀တ္အစားမ်ားပါ ေရွ ့ေနာက္ေၿပာင္းၿပန္
၀တ္ထားတတ္တယ္...

2.jpg
ငွက္ေၿခေထာက္ေလာက္ေတာ ့ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္...
Talent: Mr Lanham has made the most of his unusual gift, seen here pulling off his famous 'backwards man' trick which he used to good effect at high school and college

သူတုိ ့မိသားစုမွာ သားၿဖစ္သူ ထေရးကလဲြလို ့က်န္သည္ ့မည္သူမွ်သူ ့ကဲ ့သုိ ့အၿဖစ္ဆန္းမရွိခဲ ့ပါဘူး...
သူဟာရုပ္ၿမင္သံႀကားအစီအစဥ္မ်ားၿဖစ္သည့္ " ပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္းရုိက္ကူးၿခင္း " " ရစ္ပေလရဲ ့ယံုခ်င္ယံု၊ မ
ယံုခ်င္ေန " " အေမရိကန္၏အရယ္ရဆံုးအိမ္တြင္းၿဖစ္ဗီဒီယုိ " " ဂ်င္မီကင္မဲလ္ တုိက္ရုိက္အစီအစဥ္ " တုိ ့အ
ၿပင္ ဒစၥကာဗာရီရုပ္သံလုိင္း၏ " ေဆးပညာဆုိင္ရာအံ ့ႀသဖြယ္ရာ "စသည္ ့အစီအစဥ္မ်ားမွာ ပါ၀င္ခဲ ့ရၿပီး
ေနာက္ နုိင္ငံတစ္၀ွမ္းထင္ရွားေက်ာ္ႀကားလာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

ေတာ္ေတာ္လည္းထူးဆန္းတဲ ့သူပါပဲ....
ညဘက္မ်ားရုတ္တစ္ရက္အဲဒီလိုေနာက္ၿပန္၀တ္စားၿပီးေလွ်ာက္လာတာေတြ ့လို ့ကေတာ့အသည္းငယ္တဲ ့
သူဆုိလိပ္ၿပာလြင္ ့ေအာင္ေႀကာက္သြားနုိင္တယ္...

Moses Lanham plans on stepping into the record books in a rather unusual fashion.
'Known as backwards feet man' and 'Mr elastic', the Michigan based 49-year-old can rotate his feet 120 degrees behind him, a feat he hopes will earn him a place in the Guinness Book of Records.
As that's not all; he also plans on setting a record for the fastest man to walk 20 metres with his feet turned backwards.
Despite the daunting task ahead, Mr Lanham can however remain quietly confident - both records have never been attempted before.
Speaking to AOL News, Mr Lanham said: 'I know I can put my toes together in back, but for the record, I'll do a full 120 degrees.'
Despite the visually excruciating appearance, Mr Lanham says his flexible feet cause him no pain, in fact he quite enjoys the back-to-front feeling.
'A lot of times when I'm sitting down I'll put my feet in a twisted position because it's more comfortable for me,' he said.

Mr Lanham discovered his strange quirk at 14 after a high school gym class accident.
Climbing a rope, he lost his grip and fell nearly 18 feet before landing with his feet in an extremely awkward position.
'They thought something was dislocated,' Mr Lanham said. 'But I stood up and was fine.'
Mr Lanham has made the most of his talent ever since.
In high school he was prone to walking backwards and at college he would wear his clothes backwards to match the direction of his feet.
Sadly, Mr Lanham's 17-year-old son Trey has only partially inherited his father's funny feet.
Trey can not turn them the full way round like his father, and also feels pain after staying in the position for a short time.
'It's a shame because I was hoping I could retire and be his manager,' Mr Lanham added.
Doctors who have examined Mr Lanham say he was born with extra tissue and cartilage in his joints, making his hips, knees and ankles especially elastic.
There are no records of anyone else in the family, apart from Trey, having the condition.
His perculiar talent has also gained him national notoriety after he appeared on 'Candid Camera', 'Ripley's Believe It or Not!', 'America's Funniest Home Videos', 'Jimmy Kimmel Live' and the Discovery Channel's 'Medical Incredible'.

Chinese wall of humanity: Incredible sight as 200,000 file over 'lucky bridge' to wish for health and happiness

Friday, March 25, 2011

လူ ၂သိန္းပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသည့္တရုတ္နုိင္ငံ၊နယ္ၿမဳိ ့ေလးတစ္ခုက တံတားၿဖတ္ေလွ်ာက္ဆုေတာင္းပြဲ...


ဒီအခ်ိန္ဆုိလွ်င္ေတာ ့တရုတ္နုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသက နယ္ၿမဳိ ့ေလးတစ္ခုမွာတည္ရွိသည္ ့တုိင္
ပင္း တံတားဆီသုိ ့သိန္းႏွင္ ့ခ်ီသည္ ့လူအုပ္ႀကီးဟာ ေဒသဆုိင္ရာတရုတ္ရုိးရာဓေလ ့ထံုးစံတစ္ခုၿဖစ္သည္ ့
တံတားနင္း အခမ္းအနားသုိ ့တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ ့ႀကပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္ၿပည္နယ္၊ က်ဴးေရႊၿမဳိ ့ကေလးမွာက်င္းပသည္ ့အဆုိပါပြဲေတာ္သုိ ့ေဒသခံၿပည္သူမ်ား တံ
တားကေလးကုိၿဖတ္ေလွ်ာက္ကာ ေႏြဦးရာသီ တေစၧႀကီးပဲြေတာ္တြင္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား
ေတာင္းႀကသည္ ့အစဥ္အလာဓေလ ့လည္းၿဖစ္ပါတယ္....
" ခြ်မ္းေရွ " သုိ ့မဟုတ္ ေႏြဦးရာသီပြဲေတာ္ လို ့လူသိမ်ားသည္ ့အဆုိပါပဲြေတာ္ရက္အတြင္း ေဒသခံၿပည္သူ
မ်ားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေၿမ ့ၿခင္း၊ က်န္းမာေစၿခင္းစသည္ ့ေကာင္းက်ဴိးခ်မ္းသာမ်ားရရွိေစဖုိ ့ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းအ
ဆုိပါတံတားၿဖတ္ေလွ်ာက္ပြဲေတာ္ကုိက်င္းပႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
လူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ခန္ ့ဟာ ေရွးေဟာင္း တုိင္ပင္း တံတားေပၚမွာစုရံုးၿဖတ္ေလွ်ာက္ႀကၿပီး ကံေကာင္းၿခင္း
ေတြ ေဆာင္ႀကဥ္းေပးေစဖုိ ့တံတားေပၚမွ ေအာက္ရွိေခ်ာင္းေရၿပင္ထဲသို ့အ၀တ္အစားေဟာင္းမ်ား ေငြအ
ေႀကြေစ ့မ်ားပစ္ခ်ကာ ဆုေတာင္းေလ ့ရွိႀကပါတယ္...

Health and happiness: Local residents in China's Sichuan Province gather at the Taiping Bridge for the Spring Sacrificial Rites festival to pray for good luck
 က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ၊ လန္းၿဖာကာ ကံေကာင္းၿခင္းေတြ ေဆာင္ႀကဥ္းေရာက္ရွိလာေစဖုိ ့
စီခြ်မ္ၿပည္နယ္၊ တုိင္ပင္းတံတားကုိ ေႏြဦးတေစၧႀကီးပဲြမွာ ဆုေတာင္းႀကပါစို ့...
Health and happiness: Local residents in China's Sichuan Province gather at the Taiping Bridge for the Spring Sacrificial Rites festival to pray for good luck

Tradition: Around 200,000 people showed up to throw clothing and coins over the bridge in a bid for health and happiness for them and their families
 ၂ သိန္းေလာက္ရွိတဲ ့လူအုပ္ႀကီးက တံတားေပၚကေန အ၀တ္ေဟာင္းေတြ၊ ေငြအေႀကြေစ ့ေတြ
ပစ္ခ်ၿပီး ဆုေတာင္းႀကတယ္....( ဘယ္ေလာက္မ်ား သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းလိုက္ေလမလဲပဲ...)

Tradition: Around 200,000 people showed up to throw clothing and coins over the bridge in a bid for health and happiness for them and their families

As locals threw their clothing over the bridge to seek good fortune, the shallow river became filled with litter
 ဒီေလာက္မ်ားတဲ ့လူအုပ္ႀကီးက ၿမစ္ကေလးထဲ အမွဳိက္ေတြပစ္ထည္ ့ႀကေတာ့ .....

As locals threw their clothing over the bridge to seek good fortune, the shallow river became filled with litter

Re-opened: After three years of renovation following China's earthquake, the bridge opened for people to pray during the Bridge-Treading
တရုတ္ၿပည္ငလ်င္ဒါဏ္ေႀကာင္ ့သံုးႏွစ္ႀကာ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ခဲ ့ၿပီးမွ တံတားၿဖတ္ေလွ်ာက္ဆုေတာင္း
ပြဲအတြက္ ၿပန္လည္ဖြင္ ့လွစ္ခြင္ ့ၿပဳေပးခဲ ့ပါတယ္...

Re-opened: After three years of renovation following China's earthquake, the bridge opened for people to pray during the Bridge-Treading

Fun for all: Locals took their young children and babies out for the traditional day too
ကေလးေတြကုိလည္း ေခၚေဆာင္လာခဲ ့ပါတယ္...

Fun for all: Locals took their young children and babies out for the traditional day too
 
ခြ်န္းေရွ တံတားကုိ လြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ၀မ္ခြ်မ္ေဒသ တြင္လွဳပ္ခဲ ့သည္ ့၈.၀ ၿပင္းအားရွိေၿမငလ်င္
ဒါဏ္ေႀကာင္ ့ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ရန္ ပိတ္ထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုေတာ့သံုးႏွစ္အႀကာၿပင္ဆင္အၿပီးမွာ ၿပန္လည္ဖြင္ ့လွစ္ေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..

 
ေဒသခံေတြဟာ အေအးဒါဏ္ကုိအံတုၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကုိပါ ေခၚေဆာင္လာႀကကာ တံတားေပၚမွ ေငြအ
ေႀကြေစ ့မ်ားပစ္ခ်နုိင္မည္ ့အခြင္ ့ကုိစု၇ံုးေစာင္ ့ဆုိင္းေနခဲ ့ႀကပါတယ္....
တစ္ခ်ဴိ ့ေသာသူမ်ားက တရုတ္ရုိးရာ၀တ္စံုမ်ားကုိ၀တ္ဆင္ၿပီးအလွၿပေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ႀကၿပီး တစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့
တံတားႏွင္ ့အနီးတစ္၀ိုက္ရွိသစ္ပင္မ်ားကုိ အေရာင္စံုအလံငယ္မ်ား၊ တရုတ္စကၠဴမ်ားၿဖင္ ့တန္ဆာဆင္ခဲ ့ႀက
ပါတယ္...
၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္လာဘ္ေကာင္း၀င္ေစဖုိ ့အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင္ ့ေငြအေႀကြမ်ားပစ္ခ်ဆု
ေတာင္းႀကတာၿဖစ္ေပမယ္ ့ၿမစ္ေရၿပင္မွာေတာ ့အမွဳိက္ေတြနဲ ့ၿပည္ ့သြားခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္....

သဘာ၀ရင္းၿမစ္ၿဖစ္တဲ ့ေရေတြဗံုးေပါလေအာသံုးကာပက္သြန္ၿပီး အမွဳိက္ေတြစည္းမဲ ့ကမ္းပဲပစ္ႀကေလ ့ရွိ
တဲ ့ၿမန္မာသႀကၤန္ပဲြကုိလည္းၿပန္လည္ဆန္းစစ္ႀကည္ ့သင္ ့ပါၿပီ...
ဒီလုိေၿပာလို ့ေရလံုး၀မပက္ရဘူးလို ့မဆုိလုိပါဘူး...အေပ်ာ္လည္းရွိေစ၊ ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမွဳလည္းၿဖစ္
ေစမယ္ ့နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြးညွိႏွုိဳင္းအေၿဖရွာဖုိ ့ပါပဲ...


This is the moment hundreds of thousands of festival goers took to the Taiping Bridge in South-Western China as part of a traditional ‘bridge-treading’ event.
The event in Jushui Township, Sichuan Province, saw local residents walk along the bridge to pray for their families on the day of the Spring Sacrificial Rites.
Every year the treading over the bridge marks ‘Chunshe’, otherwise known as the Spring Folk Fair, during which locals seek happiness and health.
Around 200,000 participants gathered at the ancient Taiping Bridge to throw old clothes and coins into the water to bring them luck.

Chunshe has been suspended for the past two years though as the bridge needed to be strengthened following the 8.0 magnitude earthquake in Wenchuan County in 2008.
But after three years of renovation, the bridge re-opened for people to pray during the 'Bridge-Treading'.

Residents braved the cold weather to pile onto the bridge for their chance to throw coins over the bridge, some taking their very young children and babies with them for the family occasion.
Some dressed in traditional Chinese costumes for the parade and others decorated the bridge and neighbouring trees with colourful streamers.
But as they threw their clothing over the bridge to seek health and happiness, the shallow river became filled with litter.

ဒူဘုိင္းစာေပေဟာေၿပာပဲြအမွတ္တ၇ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္ ့အသံဖုိင္....ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ - ေပ်ာ္ရာမွာမေန ေတာ္ရာမွာေန


အသံဖုိင္နားေထာင္လို ့မရသူမ်ား ကုိခ်မ္းလင္းေန ဘေလာ ့ဂ္တြင္သြားေရာက္နားေထာင္နုိင္ပါတယ္...
ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ - အမ်ိဳးသားေရးမို ့ၾကိဳးပမ္းၾကပါတို ့ဗမာဆရာခ်စ္ဦးညဳိက ဤသုိ ့ေဟာ၍....

ဆရာေအာ္ပီက်ယ္မွ ဤသုိ ့ေၿပာခဲ ့ႀကသည္....

အခမ္းအနားမွဴးမ်ားရဲ ့မိတ္ဆက္ေၿပာႀကား သူတုိ ့စကား....


( master of ceremony ) အမ္စီမမ... သိပ္ကုိလွ....
ဆရာႏွစ္ဦး ေဟာေၿပာပဲြခန္းမရွိရာ အေဆာက္အဦသုိ ့ေရာက္ရွိလာခဲ ့ႀကစဥ္....

ခ်စ္ေသာပရိတ္သတ္မ်ားႏွင္ ့ဆရာေအာ္ပီက်ယ္....

စာခ်စ္သူမ်ားအား အမွတ္တရလက္မွတ္ထုိးေပးရန္အဆင္သင္ ့ၿဖစ္ေနသည္ ့ဆရာခ်စ္ဦးညဳိ....

"ဆရာခ်စ္....ေဟာရေၿပာရဦးမွာေနာ္..." ဆုိၿပီးသတိေပးေနတဲ့ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္...

ဆရာခ်စ္ဦးညဳိအား အၿဖဴေရာင္သံစဥ္မွေတြ ့ဆံုေမးၿမန္းစဥ္


ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ကုိလည္း ဤသို ့ဤႏွယ္ ေမးခဲ ့ပါေသးတယ္...

ဒီကမာၻမွာ ဆရာပီအေပ်ာ္ဆံုး.....
ေပ်ာ္ရႊင္ႀကည္ႏူးေနသည္ ့"ဆရာပီ" ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ႀကည္ႏူးေနသည္ ့"ကုိပီ" မွဤသုိ ့မွတ္တမ္းတင္
ရုိက္ကူးေပးခဲ ့သည္...

အခမ္းအနားကုိ ၿမနႏၵာသီခ်င္းၿဖင့္အဆံုးသတ္ေတာ ့ဆရာခ်စ္ဦးညဳိပါ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲခဲ ့....


ဒူဘုိင္းစာေပ၀ါသနာရွင္၊ ဘေလာ ့ဂ္ဂါမ်ားႏွင္ ့စာေရးဆရာမ်ား မိတ္ဆက္ေန ့လည္စာစားပဲြ....

အေပ်ာ္အၿပဳံးေတြကုိယ္စီနဲ ့...အမွတ္တရၿဖစ္ခဲ ့ရတယ္ေပါ ့.....
ကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုးမုိးေမွ်ာ္တုိက္ Burj Khalifa ေပၚက ေရႊေခ်ာင္းထုတ္စက္နဲ ့အမွတ္တရဆရာခ်စ္ဦးညဳိ
ေရႊေခ်ာင္း ၂ ေခ်ာင္းပဲ၀ယ္လုိက္ပါတယ္လုိ ့မ်ားေၿပာေနေလသလားပဲ...

ဆရာပီကလည္း အားက်မခံ အဘူဒါဘီ ပဲေလ ့စ္ဟုိတယ္မွာ ေရႊေခ်ာင္းေတြ၀ယ္ခဲ့ေလသလားပဲ....

အာရပ္ရုိးရာေခါင္းေပါင္း၀တ္စံုမ်ားၿဖင္ ့( Sheik ) " ရွိတ္ေစာ္ဘြား " ၿဖစ္သြားသည့္ဆရာႏွစ္ဦး...

ဘတ္တန္ထ ခ်စ္ဦးညဳိႏွင့္ ဘတ္တန္ထ ေအာ္ပီက်ယ္တုိ ့အား အလွဆင္သစ္သီးအဟာရလွဴေနစဥ္...
ဆရာခ်စ္ကေတာ ့ခ်မ္းလို ့ဆုိၿပီး ကုိပီတာရဲ ့အကၤ် ီလက္ရွည္နဲ ့ရင္ေငြ ့လွဳံသြားခဲ ့ေလရဲ ့...
( အေပ်ာ္သေဘာမုိ ့ခြင္ ့လႊတ္ပါ ဆရာတုိ ့ခင္ဗ်ား...)

Thursday, March 24, 2011၀မ္းေၿမာက္ေပ်ာ္ရႊင္၊ ႀကည္ႏူးခ်မ္းေၿမ ့၊ လြမ္းဆြတ္မိပါသည္...အုိ...အမိၿမန္မာၿပည္...

ယူေအအီးနုိင္ငံ၊ ဒူဘုိင္းၿမဳိ ့တြင္က်င္းပခဲ ့သည္ ့ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ၿမန္မာစာေပေဟာေၿပာပဲြႀကီးကား စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာၿဖင္ ့၊ ေအာင္ၿမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ ့ေလၿပီ....
နုိင္ငံေက်ာ္ ( အမွန္ေတာ ့ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိၿမန္မာ ့လူမွဳအသိုင္းအ၀န္းတြင္ပါေက်ာ္ႀကားသည္ ့) စာေရးဆရာ၊
စြယ္စံုအႏုပညာရွင္ ဆရာခ်စ္ဦးညဳိ ႏွင္ ့နုိင္ငံတကာအဆင္ ့ၿမင္ ့တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္ပညာသင္ႀကားတတ္
ေၿမာက္ခဲ ့သည္ ့၊ သေရာ္စာကာတြန္းမ်ားၿဖင့္ေခတ္အၿမင္၊ ေခတ္အသြင္ကုိ ပီၿပင္စြာထင္ဟပ္ေအာင္ သရုပ္
ေဖာ္နုိင္စြမ္းရွိသည္ ့ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကာတြန္းဆရာ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္တုိ ့၏ အမိနုိင္ငံ၊ လူမ်ဴိး၊ ဘာသာ၊ စာ
ေပ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ေစတနာအားႀကီးစြာၿဖင့္ေဟာေၿပာသြားခဲ ့သည္မ်ားကား တန္ဖုိးရွိ
လွပါေပသည္....

အႏုပညာပါရမီ၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာဗဟုသုတ ၿပည္ ့စံုႀကြယ္၀ႀကသည္ ့ဆရာမ်ားေပမုိ ့ သုတ၊ရသႏွစ္
ႏွစ္မ်ဴိးစလံုးစံုေအာင္ ေရာယွက္ဖလွယ္ ေဟာေၿပာသြားခဲ ့ႀကသည္မုိ ့စိတ္ဓါတ္ရႊင္လန္းတက္ႀကြခဲ ့ရသလုိ အ
မိၿမန္မာၿပည္ႀကီးအားလည္း လြမ္းဆြတ္မွဳမ်ားလည္းၿဖစ္မိရပါသည္...

အမိၿမန္မာၿပည္နွင္ ့ေ၀းကြာကာ ေရၿခားေၿမၿခား၊ လူမ်ဴိးဓေလ ့ၿခားမ်ားအႀကားတြင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနႀကရ
သည္ ့သာသနာေရး၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ လူအမ်ားေလးစားခ်စ္ခင္ႀကသည္ ့ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကား
သည္ ့စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား မႀကာခဏလာေရာက္ေလ ့မရွိသည္ ့အတြက္ ၿမန္မာဧည္ ့သည္ငတ္ေနႀက
သည္ ့ဒူဘုိင္း၊ အဘူဒါဘီအပါအ၀င္ ယူေအအီးနုိင္ငံေရာက္ ၿမန္မာမ်ဴိးခ်စ္စိတ္ရွိသူ ၿမန္မာမ်ားအတြက္ကား
စာေပေဟာေၿပာပဲြအတြက္ စာေရးဆရာမ်ားေရာက္ရွိခဲ ့ၿခင္းက ဆုလာဘ္ႀကီးတစ္ခုလိုၿဖစ္ခဲ ့ရသည္မုိ ့ထုိပဲြ
ႀကီးၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ကႏ ၱာရ၀ႆ လူမွဳေရွ ့ေဆာင္အသင္းႏွင့္ ၀ုိင္း
၀န္းပံ ့ပုိးကူညီေပးႀကသည္ ့သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ထုိက္လွေပသည္...


အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ားႀကည္ ့ရွဳနုိင္ရန္တင္ေပးလိုက္ပါသည္...
တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ခြင္ ့ၿပဳခ်က္သီးၿခားမေတာင္းနုိင္သည္ ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါသည္...ယူေအအီးႏွင္ ့ဒူဘုိင္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာၿမန္မာစားေသာက္ဆုိင္ေရွ ့အမွတ္တရ...

ေဟာေၿပာပဲြၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္စီစဥ္၊၀ုိင္း၀န္းပံ ့ပုိးကူညီသူမ်ားႏွင့္ ဆရာႏွစ္ဦးအမွတ္တရ...

ေဟာေၿပာပဲြမစမွီ၊ လူမစံုခင္....

ေနာက္ေန ့မွဆက္လက္တင္ေပးပါမည္...
Monday, March 21, 2011

ပထမဆံုးအၾကိမ္ ယူေအအီး စာေပေဟာေျပာပြဲ 

မနက္ျဖန္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ယူေအအီးႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲေလးအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ကႏ ၱာရ ဝႆလူမႈေရွ႔ေဆာင္အသင္းေလးရဲ႔ ပြဲစီစဥ္မႈ အေျခအေနေလးကို သတင္းေပးရင္း ယူေအအီးေရာက္ျမန္မာမ်ား အတြက္ ထပ္မံအသိေပး ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ။

စာေပေဟာေျပာပြဲမွာ အဖိုးတန္တဲ့ စာစကားေပစကားမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေပးမယ့္ ဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳနဲ႔ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္တို႔ဟာ ယူေအအီးႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းျမိဳ႔ကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။
ကႏ ၱာရ ဝႆလူမႈေရွ႔ေဆာင္ အသင္းအေနနဲ႔လဲ ပထမဆံုးအၾကိမ္စာေပေဟာေျပာပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအ
တြက္ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တာဝန္ခြဲေဝျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္
ယေန႔ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ စာေပေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ လက္မွတ္ဝယ္ယူထားသူအေရအတြက္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနတာမို႔ စည္ကားေအာင္ျမင္တဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲေလး တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

ျမိဳ႔(၇) ျမိဳ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တာမို႔ လက္မွတ္ဝယ္ယူဖို႔ အလွမ္းေဝးတဲ့ အျခားျမိဳ႔မ်ားမွ စာခ်စ္သူျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမယ့္ Al Noor Training Centre မွာပြဲမစတင္ခင္  လက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူကာတက္ေရာက္အားေပးႏိုင္ပါတယ္။

ယူေအးအီးႏိုင္ငံျပင္ပမွ ျမန္မာစာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အေနနဲ႔လဲ အျဖဴေရာင္သံစဥ္ (http://www.apytz.net/main/index.php ) အြန္လိုင္းေရဒီယိုအစီအစဥ္မွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ စာေပေဟာေျပာပြဲစတင္မယ့္ အခ်ိန္က ဒူဘိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ငါးနာရီခြဲ ျဖစ္တာမို႔ စာခ်စ္သူမ်ားအားလံုး အျဖဴေရာင္သံစဥ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။  ယူေအအီးႏိုင္ငံရဲ႔ စံေတာ္ခ်ိန္ကေတာ့ (GMT/UTC +4 Hr) ျဖစ္ပါတယ္။

စာေပေဟာေျပာပြဲလာ ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္မ်ားနဲ႔ ယူေအအီးေရာက္ စာေရးဆရာ ဧကံျဖိဳးေရးသားတဲ့ စာအုပ္မ်ား၊ ယူေအအီးဘေလာ့ဂါ ကိုခ်မ္းလင္းေန ေမတၱာၿဖင္ ့စီစဥ္ေပး
ထားသည့္ ကြန္ယက္ေပၚမွစာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား အမ္ပီသရီးစီဒီ အေခြမ်ားကို အားေပးဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ကႏၱာ
ရဝႆလူမႈေရွ႔ေဆာင္အသင္းရဲ႔ ကုသိုလ္ျဖစ္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကုသိုလ္ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပတဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲေလး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကႏၱာရဝႆ လူမႈေရွ႔ေဆာင္ အသင္းနဲ႔အတူ ေခတၱယူေအအီးေရာက္ ဘေလာ့ဂါမ်ားျဖစ္တဲ့ ကိုခ်မ္းလင္းေန ကိုပီတာ ကိုဟန္ ေဇာ္ မယ္မဒီ အမရာ နဲ႔ ႏွင္းနဲ႔မာယာတို႔မွ တဘက္တလမ္းမွအားျဖည္႔ ကူညီလွ်က္ရွိပါတယ္။

ယူေအအီး စာေပေဟာေျပာပြဲေလးမွာ ေခတၱ အေဝးေရာက္ ျမန္မာမ်ား ခ်စ္ခင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆံုေတြ႔ၾကပါစို႔။။။။။။

( မွတ္ခ်က္ ။     ။ ကႏ ၱာရဝႆ ဆိုတဲ့ အမည္ကို အနက္ဖြင့္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကႏ ၱာရဆိုတာ ပူျပင္းေျခာက္ေသြတဲ႔ေဒသ ျဖစ္ျပီး ဝႆဆိုတာကေတာ့ ဝႆႏ ၱကဆင္းသက္လာတဲ့ ပါဠိစကား မိုးစက္ မိုးေပါက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကႏ ၱာရဝႆကို တိုက္ရိုက္အနက္ျပန္ရင္ေတာ့ ကႏ ၱာရေဒသမွာ ရြာသြန္းတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႔ ေစတနာ၊ေမတၱာမုိးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ယူေအအီး ကႏ ၱာရ ဝႆလူမႈေရွ႔ေဆာင္ အသင္းေလးဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ လူမႈေရး ကြက္လပ္ေလးေတြကို တတ္အားသေရြ႔ ျဖည္႔ဆည္းေပးေနတဲ့ အသင္းေလးတစ္သင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။)

ႏွမငယ္ ႏွင္းနဲ ့မာယာရဲ ့ပို ့စ္ေလးကုိ စာေပေဟာေၿပာပဲြအႀကဳိ၊ေနာက္ဆံုးသတင္းအၿဖစ္တင္ၿပပါတယ္...
Saturday, March 19, 2011

ယူေအအီးနုိင္ငံ၊ဒူဘုိင္းတြင္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အၿဖစ္စာေပေဟာေၿပာပြဲက်င္းပမည္....

ကူ၀ိတ္၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီ၊ ဘာရိန္း၊ အုိမန္ အစရွိသည္ ့အေရွ ့အလယ္ပုိင္းေဒသနုိင္ငံမ်ားတြင္ၿမန္မာနုိင္ငံ
သားမ်ားအမ်ားဆံုးလာေရာက္ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိသည္၊့ ၿမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဒုတိယစင္
ကာပူဟုပင္ ေခၚဆုိနုိင္ေလာက္သည့္ ကမာၻေက်ာ္ ယူေအအီးနုိင္ငံ၊ ဒူဘုိင္းၿမဳိ ့တြင္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ၿမန္မာ ့
စာေပေဟာေၿပာပဲြကုိ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန ့တြင္က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါတယ္....

ဘာသာ၊ လူမ်ဴိး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳၿခင္းကဲြၿပားၿခားနားသည္ ့ေဒသတြင္ နုိင္ငံအသီးသီးမွေရႀကည္ရာၿမက္ႏုရာလာ
ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည္ ့လူမ်ဴိးၿခား၊ နုိင္ငံၿခားသားမ်ားႏွင္ ့လက္ပြန္းတတီးေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနႀကရသည္ ့
ၿမန္မာလူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအေနႏွင္ ့ေခတ္ကာလေပၚပင္ယဥ္ေက်းမွဳေရစီးေႀကာင္းအၿပင္ ထုိထုိနုိင္ငံသား
မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ၿပဳမူေၿပာဆုိေနထုိင္မွဳ အက်င္ ့စရိုက္စသည္တုိ ့၏လႊမ္းမုိးမွဳကုိ အနည္း
ႏွင္ ့အမ်ားေတာ ့ခံႀကရမည္သာ....

ထုိအေၿခအေနမ်ဴိးတြင္ မိမိ၏အမ်ဴိး၊ ဇာတိၿဖစ္ေသာ နုိင္ငံ၊ လူမ်ဴိး၊ ဘာသာတရားမ်ားအေပၚထားရွိသည္ ့ခ်စ္
ၿမတ္နုိးသည္ ့၊ ဂုဏ္ယူသည္ ့စိတ္ဓါတ္မ်ား ရွင္သန္ထက္ၿမက္ေစေရး၊ ၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာမ်ားအခ်င္းခ်င္း
ေႏြးေထြးသည္ ့ဆက္ဆံမွဳမ်ဴိးၿဖင္ ့ရုိင္းပင္းကူညီသည္ ့စိတ္ဓါတ္မ်ားတုိးတက္ပြားမ်ားရွင္သန္ေရးတုိ ့သည္
လည္းအေရးႀကီးလွသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားပင္တည္း...
ထုိသို ့မိမိတုိ ့၏အမ်ဴိးဇာတိဂုဏ္ၿမင္ ့မားေစရန္အေၿခအေနမ်ားေပၚထြန္းတည္တံ ့နုိင္ေရးအတြက္၎၊ၿမန္မာ
ၿပည္ရွိ အကူအညီလုိအပ္လွ်က္ရွိေသာလူမွဳေရး၊ ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းေထာက္ပံ ့နုိင္ရန္
အတြက္၎ယူေအအီးနုိင္ငံေရာက္ၿမန္မာလူငယ္မ်ားက ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္ ့အေနၿဖင္ ့ကႏ ၱာရ၀ႆ
လူမွဳေရွ ့ေဆာင္အမည္ရွိ ၿမန္မာ ့လူမွဳေရးအဖဲြ ့ေလးတစ္ခုစုစည္းထားခဲ ့ႀကပါတယ္...

ထုိအဖဲြ ့ေလးမွ ယူေအအီးနုိင္ငံေရာက္ေရႊၿမန္မာမ်ား အသိပညာဗဟုသုတမ်ားတုိးပြားေစဖုိ ့၊ ၿမန္မာလူငယ္
မ်ားအခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာစုစည္းေတြ ့ဆံုနုိင္ဖုိ ့စသည္ ့ေကာင္းၿမတ္သည္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖင္ ့ပထမ
ဦးဆံုးအႀကိမ္ ၿမန္မာ ့စာေပေဟာေၿပာပဲြကုိ က်င္းပနုိင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္...
စကၤာပူနုိင္ငံကဲ့သို ့ခ်မ္းသာႀကြယ္၀ေသာၿမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၿခခ်ေနထုိင္ၿခင္းမရွိေသးသည္ ့
( ရွိခဲ ့လွ်င္လည္း မသိရွိနုိင္ေသးသည္ ့) အတြက္ မတည္ေငြ၊ စပြန္ဆာမရရွိနုိင္သည္ ့ဒူဘုိင္းတြင္ တရားပဲြမွ
သည္ ယခုစာေပေဟာေၿပာပဲြကဲ ့သို ့ေငြကုန္ေႀကးက်မ်ားလွသည္ ့ပဲြတစ္ပဲြၿဖစ္ေၿမာက္ဖုိ ့ကားလြန္စြာမွ လြယ္
ကူလွသည္မဟုတ္ေပ...

ထုိသုိ ့အစစအရာရာမိမိတုိ ့ဘာသာစုိက္ထုတ္စီစဥ္ရသည္ ့ကိစၥမ်ဴိးတြင္ အမ်ားေကာင္းက်ဴိးအတြက္မိမိတုိ ့
၏လက္ရွိလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္မ်ားကုိ ေပးဆပ္ကာအပင္ပန္းခံ၊ ၀ီရိယ
ႀကီးစြာၿဖင့္ စုိက္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္ ့သူမ်ားကားေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ရာပင္....
သုိ ့အတြက္ဤစာစုကုိဖတ္မိသည္ ့မည္သူမဆုိ အေ၀းေရာက္ၿမန္မာမ်ားက်င္းပသည္ ့စာေပေဟာေၿပာပဲြအ
တြက္ ၀မ္းေၿမာက္ဂုဏ္ယူနုိင္၇န္၊ တတ္နုိင္သည္ ့ဘက္မွကူညီေဆာင္ရြက္လိုသည္ ့ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါ၀င္ေထာက္
ပံ ့၊ လွဴဒါန္းကူညီနုိင္ရန္၊ သတင္းစကားလက္ဆင္ ့ကမ္းနုိင္ရန္ ထပ္ဆင္ ့တင္ၿပလုိက္ရပါသည္....

စာေပေဟာေၿပာပဲြၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ( TTMY  : ေတာက္တုိမယ္ရ တာ၀န္ယူထားေသာ ကုိပီတာ )
အလုပ္မ်ားေနမည္ၿဖစ္ပါသၿဖင္ ့ သတင္းမ်ားတင္နုိင္ဦးမည္မဟုတ္ပါေႀကာင္း ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းအား
အသိေပးပန္ႀကားအပ္ပါတယ္...

Singaporean woman donates $1M to Japan

Friday, March 18, 2011

ဂ်ပန္ ဆူနာမီငလ်င္ အတြက္ေဒၚလာ ၁ သန္းလွဴသည့္စကၤာပူနုိင္ငံသူ....

ဂ်ပန္နုိင္ငံဆူနာမီႏွင္ ့ငလ်င္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စကၤာပူနုိင္ငံသူ၊ အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးက အလွဴေငြ
ေဒၚလာ တစ္သန္း လွဴဒါန္းခဲ ့ပါတယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ေသာႀကာေန ့က ဂ်ပန္နုိင္ငံအေရွ ့ေၿမာက္ပုိင္းတြင္လွဳပ္ခတ္သြားခဲ ့သည္ ့ၿပင္းအား ၈.၉ အ
ဆင္ ့ရွိသည္ ့ငလ်င္ဒါဏ္ခံခဲ ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း စကၤာပူနုိင္ငံသားမ်ားအေနၿဖင္ ့ကရုဏာသက္ကာ ကူညီကယ္
ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္ေနခဲ ့ႀကပါတယ္...
အမ်ားအက်ဴိးသယ္ပုိးသူ၊ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ ့သူမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္လို ့တရုတ္ဘာသာၿဖင္ ့ထုတ္
ေ၀သည္ ့သတင္းစာကဆုိပါတယ္...
စကၤာပူနုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးတြင္ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့ေငြလွဴဒါန္းပဲြအခမ္းအနားမွာ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ရွိ အလွဴရွင္
မစၥအီလိန္းလို ကိုယ္တုိင္ ( ေဒၚလာတစ္သန္းတန္ ) ခ်က္လက္မွတ္ကုိ သံအမတ္ႀကီး ယုိအီခ်ီဆူဇူကီး ကုိေပး
အပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
မစၥလို ဟာ အင္ဒုိနီးရွားအေၿခစုိက္ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ ဘာရမ္ ကုိတည္ေထာင္ခဲ ့သည္ ့အင္
ဒုိးနီးရွားနုိင္ငံ၏ တတိယေၿမာက္အခ်မ္းသာဆံုး၊ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိ သူေဌးႀကီးဒါတုလုိတပ္ကြမ္း ရဲ ့သမီးၿဖစ္
ပါတယ္...

၎ရဲ ့ကုမၸဏီဟာ ဂ်ပန္နုိင္ငံႏွင္ ့စီးပြားေရးအဆက္အဆံရွိၿပီး ၎မိသားစု၏ ေဆြမ်ဴိးမ်ားႏွင္ ့မိတ္ေဆြမ်ား
လည္း ဂ်ပန္ၿပည္တြင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္ ဟု မစၥတာလို ကေၿပာပါတယ္...
ဆူနာမီငလ်င္ဒါဏ္အၿပင္းထန္ဆံုးခံခဲ ့ရသည္ ့ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊ တုိဟုိကူ ေဒသႏွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီးေတာ ့လည္း ၎
မိသားစုအေနႏွင္ ့ႀကည္ႏူးခ်မ္းေၿမ ့စရာအမွတ္တရအၿဖစ္အပ်က္မ်ားလည္းရွိခဲ ့ပါတယ္လို ့သူကဆုိပါတယ္..

အလွဴရွင္၊ ဖခင္ၿဖစ္သူႏွင္ ့ ဂ်ပန္နုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး....

အလွဴေငြ ေဒၚလာ ၁ သန္းဟာ မစၥလုိ ရဲ ့ကိုယ္ပုိင္ေငြၿဖစ္တယ္လုိ ့စကၤာပူ စထရိတ္တုိင္းသတင္းစာက ဆုိ
ပါတယ္...
မိသားစုကုမၸဏီရဲ ့စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္မွဳ အပုိင္းက႑ရဲ ့အႀကီးအကဲၿဖစ္သည္ ့မစၥလို ကထုိအလွဴေငြ
ေဒၚလာ ၁ သန္းကုိ ဂ်ပန္နုိင္ငံအေနၿဖင္ ့လုိအပ္သလိုအသံုးၿပဳဖုိ ့ခြင္ ့ၿပဳမွာၿဖစ္ပါတယ္...( ဟုိေနရာကုိလွဴပါ၊
သည္ေနရာကုိလွဴပါ လို ့၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွာမဟုတ္ပါဘူး...)
ထုိအလွဴေငြအားလံုးကုိ ဂ်ပန္ႀကက္ေၿခနီအသင္းကုိေပးအပ္ဖြယ္ရွိတယ္လို ့လည္း သတင္းကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါ
တယ္....

ဂ်ပန္သံရံုးေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူကေတာ ့၎တုိ ့အေနႏွင္ ့(စကၤာပူရွိ ) ဂ်ပန္အသင္းအဖဲြ ့မွ ထုိအလွဴေငြႏွင္ ့
ပါတ္သက္ၿပီး လွဴဒါန္းမည္ ့အေႀကာင္း ဖံုးဆက္အေႀကာင္းႀကားမွဳခံခဲ ့ရေႀကာင္း ညေနပုိင္းထုတ္တရုတ္သ
တင္းစာကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အခ်ိန္တုိအတြင္း အေႀကာင္းႀကားခဲ ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ ့အေနႏွင္ ့မစၥလို ကုိလက္ခံေတြ ့ဆံုဖုိ ့အခမ္းအနား
တစ္ခုၿပဳလုပ္ဖုိ ့စီစဥ္ခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအလွဴေငြ ( ေဒၚလာ ၁ သန္း ) ဟာဆူနာမီဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ယခုအထိလက္ခံရရွိသည္ အေၿမာက္အ
မ်ားဆံုး ( တစ္ဦး၊ တစ္ဖဲြ ့တည္း ) အလွဴေငြၿဖစ္ပါတယ္ လို ့သံအမတ္ႀကီး ဆူဇူကီးက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုအခ်ိန္အထိ စကၤာပူအစုိးရကေတာ ့ ေဒၚလာ ၅ သိန္းလွဴဖုိ ့ကတိၿပဳခဲ ့ၿပီး စကၤာပူႀကက္ေၿခနီအဖဲြ ့ရဲ ့စု
ေဆာင္းေကာက္ခံေငြကေတာ ့ေဒၚလာ ၂ သိန္း၊ ၃ ေသာင္း၊ ၅ ေထာင္ ရွိသြားခဲ ့ပါၿပီလို ့စထရိတ္တုိင္းမ္ သ
တင္းစာကုိေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...
စကၤာပူနုိင္ငံ၊ အစၥလာမ္မစ္ေကာင္စီမွလည္း အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံမွာၿဖစ္ပါတယ္...

လွဴတဲ ့သူကလည္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳမပါသလို လက္ခံသည္ ့နုိင္ငံကလည္း ဘာတံဆိပ္မွမကပ္ပဲ အမွန္
တစ္ကယ္လုပ္ေဆာင္မည္ ့အဖဲြ ့သုိ ့တုိက္ရိုက္လႊဲေၿပာင္းေပးတာကေတာ ့ပိုလို ့၀မ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာပါပဲ...

SINGAPORE - A SINGAPOREAN woman has generously donated S$1 million to help the Japan quake victims.
Ever since the massive 8.9-magnitude earthquake shook northeast Japan last Friday, Singaporeans have been showing empathy and pouring in support for the battered nation through donation drives, practical help and so on.

Philanthropists are doing their part too, reported Lianhe Wanbao.
At a donation ceremony held yesterday afternoon at the Embassy of Japan in Singapore, Ms Elaine Low, 24, presented the cheque to Ambassador Yoichi Suzuki.
Ms Low is the daughter of Datuk Low Tuck Kwong, 63, who is the founder of Indonesia-based coal mining company Bayan Resources. Mr Low is the third richest man in Indonesia, according to Forbes magazine.
Mr Low said his company has business ties with Japan, and added that his family has friends and relatives in Japan. The family also has fond memories of Japan's Tohoku region, one of the regions worst hit by the earthquake and tsunami.

The Straits Times reported that the $1 million donation came from Ms Low's own pocket. Ms Low, who is in charge of business development at her family's company, is leaving it to the Japanese to decide how to use her donation. The same report said that the donation would most likely go to the Japanese Red Cross.
The spokesman of the Japanese embassy told the Chinese evening daily that the embassy only received a call from the Japanese Association here yesterday evening, informing them of the donation. At short notice, they had to organise a ceremony to host Ms Low.
Ambassdor Suzuki said this is the largest donation received for the tsunami victims so far.

Contributions to date

So far, $235,000 has been raised by the Singapore Red Cross Society, excluding the $500,000 pledged by the Singapore Government, reported The Straits Times today.
World Vision Singapore and Mercy Relief have raised over $190,000 and $43,280 respectively.
The Islamic Religious Council of Singapore (Muis) will also be collecting donations from tomorrow onwards.