Can simply clenching a fist boost memory? Balling up your right hand tightly 'makes it easier to memorise lists'

Friday, April 26, 2013

မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းလုိသလား....


Research suggests that balling up the right hand and squeezing it tightly makes it easier to memorise lists
  ဒီလုိဒီလုိဆုပ္ေပး.... ဥာဏ္ေကာင္းေဆး...
Research suggests that balling up the right hand and squeezing it tightly makes it easier to memorise lists


စိတ္အားစုိက္ၿပီး ၿဖစ္ညွစ္ဆုပ္ကုိင္ၿခင္းဟာ သင္ ့ရဲ  ့မွတ္ဥာဏ္ကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့
ေလ ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အသစ္တစ္ခုက ဆုိပါတယ္...
ညာဖက္လက္ၿဖင္ ့ေဘာလံုးကဲ ့သို ့အရာမ်ဴိးကုိ ခ်ိန္ဆဆုပ္ကုိင္ၿပီး က်နေသခ်ာ၊အင္အားၿဖင္ ့စြာၿဖစ္ညွစ္
ေပးၿခင္းဟာ သင္ ့ဦးေႏွာက္ကုိသန္စြမ္းေစကာမွတ္မိလြယ္ေစမွာၿဖစ္တယ္လုိ ့သုေတသီမ်ားက အႀကံၿပဳ
ေၿပာႀကားခဲ ့ႀကပါတယ္...
မွတ္သားထားတဲ ့အေႀကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ၿပန္လည္စဥ္းစားသိရိွလုိတယ္ဆုိယင္ေတာ ့
သင္ ့ရဲ  ့ဘယ္ဖက္လက္နဲ ့အရာ၀တၱဳတစ္ခုခုကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿဖစ္ညွစ္တဲ ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းကုိ အားကုိးယံုႀကည္
လုိက္ပါေလ....
ယခုကဲ ့သုိ ့ခ်ဴိမုိင္မုိင္ဆုပ္ကုိင္ေလ ့က်င္ ့ခန္းၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ  ့မွတ္သားသုိမွီးထားနုိင္တဲ ့
ေနရာကုိ ႏွဳိးဆြေစၿပီး သိရွိမွတ္မိေစလုိတဲ ့အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုိမုိမွတ္သားၿပီး ၿပန္လည္မွတ္မိေစနုိင္
တဲ ့ႀကြက္သားေတြကုိ အားေပးသန္မာေစတာလည္းၿဖစ္တယ္လုိ ့ယူဆႀကပါတယ္....
စာနဲ ့ေရးၿပီးမွတ္သားက်င္ ့မရွိသူ၊ ေရးမွတ္မသြားခ်င္သူေတြအေနနဲ ့ေစ်း၀ယ္ထြက္တဲ ့အခါလုိအပ္တဲ ့ပစၥည္း
စာရင္းနဲ ့ဖံုးနံပါတ္လိုကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ဦးေႏွာက္နဲ ့မွတ္သားထားလိုသူေတြအတြက္ ယ
ခုတင္ၿပတဲ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းနဲ ့သင္ ့ေတာ္ပါတယ္လုိ ့အေမရိကန္သုေတသီမ်ားက ညႊန္းဆုိႀကပါတယ္...

ေလ ့လာစမ္းစစ္ခ်က္အရ စမ္းသပ္မယ္ ့သူေတြကုိ စကားလံုး ၇၂ လံုးကုိအလြတ္မက်က္ခင္ ရာဘာေဘာ
ေဘာလံုးတစ္ခုေပးၿပီး တတ္နုိင္သေလာက္အားစုိက္ၿဖစ္ညွစ္ေစခဲ ့ပါတယ္....
မိနစ္အနည္းငယ္အႀကာမွာေတာ့ မွတ္ထားတာေတြၿပန္မရြတ္ခင္ ေဘာလံုးကုိေနာက္တစ္ခါထပ္ၿပီးညွစ္ေစ
ခဲ့ပါတယ္....
အုပ္စုတစ္ခုကေတာ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္တဲ ့အႀကိမ္တုိင္း ညာဖက္လက္ကုိအသံုးၿပဳၿပီးၿဖစ္ညွစ္ႀကၿပီး ေနာက္
တစ္စုကေတာ့ဘယ္ဖက္လက္ကိုသာအသံုးၿပဳႀကပါတယ္...
တတိယအုပ္စုကေတာ ့အလြတ္မက်က္ခင္ ညာလက္နဲ ့ဆုုပ္ကုိင္ၿဖစ္ညွစ္ၿပီး အလြတ္မရြတ္ဆုိမွီ ဘယ္  လက္နဲ ့ညွစ္ႀကပါတယ္.... ေနာက္စတုတၱအုပ္စုကေတာ ့သူတုိ ့နဲ ့ေၿပာင္းၿပန္ ဘယ္နဲ ့အယင္ညွစ္ၿပီး မွ
ညာနဲ ့ေနာက္ၿပန္တစ္ခါထပ္ညွစ္ႀကပါသတဲ ့....
ပဥၥမအုပ္စုကေတာ ့ေဘာလံုးကေလးကုိ ကုိင္ရံုသာကုိင္ထားႀကပါတယ္... မညွစ္ႀကပါဘူး...အားလံုးတုိ ့ရဲ  ့
ၿခဳံငံုသံုးသပ္ခ်က္အရ ပထမဦးဆံုးညာလက္နဲ ့ညွစ္ၿပီး ဘယ္လက္ေၿပာင္းကာ ထပ္ညွစ္တဲ ့အုပ္စုက စကား
လံုး၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အမွတ္မိဆံုးၿဖစ္ေနတာပါပဲ...
ဒုတိယေၿမာက္မွတ္ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးအုပ္စုကေတာ ့ညာဖက္လက္ခ်ည္းအသံုးၿပဳၿဖစ္ညွစ္ႀကသူေတြၿဖစ္
ၿပီး ကုိင္ရံုတင္ကုိင္ထားသူေတြကေတာ ့ဘယ္လက္နဲ ့ခ်ည္းသံုးသူေတြထက္ ပုိမွတ္မိႀကပါတယ္...

ဆုိေတာ့ကာ ညာလက္နဲ ့ဆုပ္ကုိင္လုိက္တာနဲ ့ဦးေႏွာက္ရဲ  ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ မွတ္သားထိမ္းသိမ္းတဲ ့
ေနရာကုိ ႏွဳိးဆြေစၿပီး ဘယ္လက္နဲ ့ဆုပ္ကုိင္တဲ ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္တာကေတာ ့သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားတဲ ့
အခ်က္အလက္ေတြကုိၿပန္လည္စဥ္းစား သိရွိေစတဲ ့ေနရာကုိ ႏွဳိးဆြအားေကာင္းေစတယ္လို ့သိရွိရတာၿဖစ္
ပါတယ္....
" အခုလုိေလ ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းေတြလွဳပ္ရွားရံုမွ်ၿဖင္ ့ဦးေႏွာက္ရဲ  ့ေဆာင္ရြက္
မွဳေတြကုိေၿပာင္းလဲေစၿပီး မွတ္္ဥာဏ္ကုိပို္မုိေကာင္းမြန္ေစနုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္း
ေဆာင္ ေဒါက္တာရုတ္ပေရာပါ ကဆုိပါတယ္...
တစ္ၿခားေသာမွတ္မိသိရွိနုိင္မွဳေတြကိုလည္းဘယ္လုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နုိင္မလဲဆုိတာ
နဲ ့ဘယ္သန္သမားေတြအတြက္လည္း မည္ကဲ ့သို ့အက်ဴိးရွိေအာင္ေလ ့က်င္ ့နုိင္မလဲဆုိတာေတြကုိေတာ ့
ဆက္လက္ေလ ့လာဖုိ ့လုိေနပါေသးတယ္....


It is thought that the movement of clenching the right fist activates a brain region that is involved in storing memories (file picture)
 ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းလုိလွ်င္ ညာလက္ၿဖင့္ဆုပ္ကုိင္ၿဖစ္ညွစ္ၿခင္းေလ ့က်င္ ့ခန္းၿပဳလုပ္ေပးပါ...
It is thought that the movement of clenching the right fist activates a brain region that is involved in storing memories (file picture)

Clenching your fist could be enough to help you get a grip on your memory.
Research suggests that balling up the right hand and squeezing it tightly actually makes it easier to memorise lists.
Later, when it is time to retrieve the information, it is the left hand that should be clenched.
It is thought the movements activate brain regions key to the storing and recall of memories.
The American researchers suggest those who are short of  a pen and paper should try the trick when attempting to commit a shopping list or phone number to memory.
In the study, volunteers  were given a rubber ball and asked to squeeze it as hard as possible before trying to memorise a list of 72 words.
They squeezed the ball again a  couple of minutes later, ahead of recollecting as many of the words as possible.
One group used their right hand on both occasions, another their left. A third group clenched their right fist ahead of memorising and their left ahead of recall and a fourth did the reverse.
A fifth group held the ball but did not squeeze it.
Those who squeezed with their right hand, followed by their left, remembered the most words.
The next best were the volunteers who made a fist with their right hand both times, while those who didn’t squeeze at all did better than those who led with their left.
It is thought that the movement of clenching the right fist activates a brain region that is involved in storing memories, while squeezing the left hand triggers an area that is key to retrieving information.
Lead researcher Dr Ruth Propper said: ‘The findings suggest that simple body movements – by temporarily changing the  way the brain functions – can improve memory.’
More research is needed to see if other types of memory can be boosted – and if left-handers also benefit from the trick.

Eyeball Scraping – The Vanishing Trade Practiced by Sichuan Barbers

Tuesday, April 23, 2013

တရုတ္နုိင္ငံမွ တိမ္ၿမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ ့မ်က္ေစ ့သန္ ့စင္

ေရးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ....


eyeball-scraping
အၿမင္အာရံုေတြႀကည္လင္လန္းဆန္းေစဖုိ ့.....

တရုတ္နုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္ၿပည္နယ္မွ ဆံသဆရာမ်ားဟာ ခြ်န္ထက္တဲ ့လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင္ ့မ်က္လံုးအား သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးသည္ ့၀န္ေဆာင္မွဳအား ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင္ ့ခ်ီကာ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ႀကပါတယ္....
တစ္ၿခားေသာေရွးေဟာင္းဓေလ ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအၿပဳအမူမ်ားကဲ ့သုိ ့ဤမ်က္လံုးအားခြ်န္ၿမေသာကိ
ရိယာမ်ားၿဖင္ ့သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးသည္ ့အတတ္္ပညာဟာလည္း တစ္ၿဖည္းၿဖည္းေပ်ာက္ကြယ္တိမ္ေကာ
လာေနၿပီၿဖစ္ေပမယ္ ့ယေန ့အထိေတာ ့မ်က္လံုးတစ္ခါၿခစ္ ၅ ရင္မင္ဘီ(ယြမ္) ၀.၈၀ ေဒၚလာၿဖင္ ့လုပ္ေပး
ေနသည္ ့ဆံပင္ညွပ္ဆရာအခ်ဴိ  ့ကုိေတာ ့ေတြ ့နုိင္ပါေသးတယ္....
စီခြ်မ္ၿပည္နယ္ရဲ  ့ေရွးထံုးအဆိုအမိန္ ့အရ မ်က္လံုးအားဓါးၿဖင္ ့ၿခစ္ၿပီးသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့ေလာ
ကရဲ  ့အလွအပေတြကုိ ပုိၿပီး ပီၿပင္စြာခံစားသိၿမင္နုိင္မွာၿဖစ္တာမုိ ့တစ္ခ်ဴိ ့ေသာသူေတြကေတာ ့ယခုကဲ ့သို ့
အခြင္ ့အလမ္းကုိ လက္လြတ္မခံနုိင္တာမုိ ့ဒီလိုဓါးၿဖင္ ့ကေလာ္ၿပီးၿခစ္ေပးတာကုိ ခံယူဖုိ ့အသင္ ့ပါပဲ....
" ဓါးသြားထက္ကမ်က္၀န္း" လိုိ ့အမ်ားေခၚေ၀ၚႀကတဲ ့အဆုိပါ မ်က္လံုးႏွင့္မ်က္ခြံတုိ ့အား ခြ်န္ထက္သည့္
လက္နက္ကိရိယာမ်ားၿဖင္ ့ထုိးဆြသည္ ့၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းဟာ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက
တည္းက ရွိလာခဲ ့သည္ ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳထံုးတမ္းစဥ္လာတစ္ရပ္ၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ၊ လက္မွဳအႏုပညာလုပ္ငန္းဟာ က်ဴိခ်င္ဖု ႏွင္ ့က်ဴိခ်န္းယင္ ညီအစ္ကုိႏွစ္ဦး
မွ ၎တုိ ့ဖခင္၏ေၿခရာနင္းကာ အေမြဆက္ခံလုပ္ေဆာင္လာခဲ ့ႀကၿပီး မ်က္လံုး၊ နား၊ လည္ပင္းမ်ားအား
လွပတင္ ့တယ္၊ လန္းဆန္းေခ်ာေမြ ့ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္လွစြာၿပဳလုပ္ေပးနုိင္ၿခင္းၿဖင္ ့ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားလူ
သိမ်ားလာခဲ ့တာၿဖစ္ေပမယ္ ့ယခုႏွစ္ကာလပိုင္းမွာေတာ့ ထုိမ်က္လံုးဓါးၿခစ္ေပးနုိင္သူမ်ားေပ်ာက္ဆံုးကြယ္
ေပ်ာက္လုနီးပါးၿဖစ္လာခဲ ့ပါတယ္...

တရုတ္နုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္ၿပည္နယ္ၿမဳိ  ့ေတာ္ ခ်န္ဒူးလိုေခတ္မွီၿမဳိ  ့ႀကီးမွာေတာ ့ေသေသခ်ာခ်ာဂရုတစိုက္ရွာေဖြ
နုိင္ယင္ မ်က္လံုးသန္ ့စင္ေပးတဲ ့ဆုိင္ကုိ ေတြ ့နုိင္ပါေသးတယ္...
အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ ့လ်ဴေဒယြမ္ ကေတာ ့ေခါင္းရိတ္တာနဲ ့မ်က္လံုးဓါးၿခစ္တာ ၂ ခုေပါင္းမွ ၅ ယြမ္
သာက်သင္ ့မယ္ ့၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ၿမင္စြာဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့တာ ၇ ႏွစ္ရွိခဲ ့ပါၿပီ....
လစဥ္ဒီလိုုမ်က္လံုးဓါးၿခစ္ခံဖုိ ့တန္းစီေစာင္ ့ေနတဲ ့ပံုမွန္ေဖာက္သည္ေတြအမ်ားအၿပားရွိေနတာမုိ ့၎ရဲ  ့စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းကေတာ ့အေတာ္ကုိအေၿခအေနေကာင္းေနပါတယ္လုိ ့ကြ်မ္းက်င္တဲ ့ဆံသဆရာကဆုိပါ
တယ္....

သူ ့ရဲ  ့ေဖာက္သည္ေတြရဲ  ့မ်က္လံုးကုိ ထုိးဆြေမႊေႏွာက္ၿပီးသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမစခင္ ဆံသဆရာလ်ဴ
ကေတာ ့ေခါင္းရိတ္တဲ ့ဓါးေတြေဆးတဲ ့ေရဇလံုထဲကေရနဲ ့ပဲ မ်က္လံုးထဲႏွဳိက္မယ္ ့ဓါးေတြ၊ သံခြ်န္ေတြကုိ
ေဆးပါတယ္...
ၿပီးယင္ေတာ့ဘယ္ဖက္လက္နဲ ့ေဖာက္သည္ရဲ  ့မ်က္လံုးကုိၿဖဲၿပီး ညာဖက္လက္နဲ ့မ်က္လံုးေတြ၊ မ်က္ခြံေတြ
ထဲကုိ ဓါးနဲ ့ေရွ ့တုိးေနာက္ဆုတ္ ေမႊေနွာက္ကာသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါေတာ ့တယ္...
၎ေနာက္ေတာ့သူဟာ သံေခ်ာင္းတစ္ခုကုိယူၿပီး အေပၚမ်က္ခြံေအာက္ကုိထုိးသြင္းလုိက္ကာ ေမာ္ေတာ္
ကားေရသုတ္တံတစ္ခုလို ေဘးဘယ္ညာရမ္းၿပီး ထိုးေမႊေပးလုိက္ပါေသးတယ္...
ထုိနည္းတူပဲ ေအာက္မ်က္ခြံ၊ မ်က္ခမ္းကုိလည္းၿပဳလုပ္ပါေသးတယ္။ ၿပီးယင္ေတာ ့ေနာက္ထပ္တစ္ဖက္က
မ်က္လံုးအလွည္ ့ပါပဲ....
ဤကဲ ့သို ့မ်က္လံုးမ်ားအားထုိးဆြသည္ ့အလုပ္အား ၅ မိႏွစ္သာႀကာၿမင္ ့တာၿဖစ္ၿပီး ထုိသို ့သန္ ့ရွင္းေရး
လုပ္ၿပီးပါက ေဖာက္သည္ရဲ  ့မ်က္ႏွာမွာေတာ ့မ်က္ရည္စီးေႀကာင္းက အထင္အရွားၿဖစ္ေနပါၿပီ....
ထုိဆံသဆရာ၊ အၿမင္အာရံုႀကည္လင္ေစသူႀကီးရဲ  ့သစၥာအရွိဆံုး ပံုမွန္ေဖာက္သည္တစ္ဦးၿဖစ္သူ အသက္
၅၅ ႏွစ္ရွိ မစၥတာပန္းကေတာ ့ ဆံသဆရာလ်ဴတစ္ေယာက္ လက္စြမ္းၿပေနခ်ိန္မွာ တစ္ခ်က္ကေလးမွ မ
လွဳပ္ရဲေပမယ္ ့လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွာေတာ့သူ ့မ်က္လံုးေတြ ပိုၿပီးလန္းဆန္းလာတယ္လုိ ့ခံစားရေႀကာင္း
ဆုိပါတယ္....

eyeball-scraping2
မ်က္ခံြထဲကုိ ဒီလုိသံေခ်ာင္းေတြထုိးထည့္ၿပီး ကားေရသုတ္တံလို ဘယ္ညာယမ္းေပးမယ္ေလ....

လူတစ္ေယာက္ရဲ  ့မ်က္လံုးထဲ ခြ်န္ထက္တဲ ့လက္နက္ကိရိယာေတြ ထုိးသြင္းတာနဲ ့တင္အႏ ၱရယ္မ်ားလွ
တာမဟုတ္ေသးပါဘူး.... ေရာဂါပုိးမႊားကင္းစင္ေရးနဲ ့ပါတ္သက္တဲ ့သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္မွဳၿပႆနာလည္းရွိပါ
ေသးတယ္...
လ်ဴကေတာ ့ဆံပင္ညွပ္တာ၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္တာ၊ မ်က္လံုးထဲထုိးဆြၿပီးသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးတာ အားလံုး
ကုိ ဓါးတစ္ေယာက္ထဲနဲ ့ပဲ ထည္လဲလုပ္ေပးေနတာၿဖစ္ၿပီး မ်က္ခြံထဲထုိးထည္ ့ေမႊေႏွာက္တဲ့သံေခ်ာင္းဆုိ
ယင္လည္း ေဖာက္သည္အမ်ားအၿပားကုိ တစ္ေန ့ထဲဆက္တုိက္အသံုးၿပဳခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ညဖက္ဆုိင္ပိတ္ခ်ိန္
မွသာ အရက္ခြက္ထဲထည့္ၿပီး ပုိးသတ္ေလ ့ရွိပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္လည္း သူ ့ရဲ  ့ေဖာက္သည္မ်ားကေတာ ့ဒီအခ်က္ေတြကုိ သိပ္ၿပီးဂရုစိုက္ႀကပံုမေပၚတဲ ့အၿပင္ ၎
တုိ ့အေနနဲ ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီလုိပဲၿပဳလုပ္ခံေနခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်လည္း ဘာၿပႆနာ
မွ မၿဖစ္ခဲ ့ႀကပါဘူးလို ့ဆုိႀကပါတယ္...

eyeball-scraping3
အသြင္ဆန္းဆန္း၊ အၿမင္လန္းေစရမည္....


လ်ဴကေတာ့သူ ့အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ကစၿပီး ဒီအသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းမွဳပညာကုိ စတင္ေလ ့လာခဲ ့တာ
ၿဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ႀကာေအာင္ သင္ယူေလ ့လာ၊ လက္ေတြ ့ေလ ့က်င္ ့ၿပီးမွ ေဖာက္သည္ေတြဆီက အခေႀကး
ေငြယူခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ခ်န္ဒူးစီးပြားေရးသတင္းစာကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....
သူ ့အေနနဲ ့တစ္ခါမွ လက္ေခ်ာ္သြားတယ္ဆုိတာမရွိခဲ ့သလို လွ်ဴိ  ့၀ွက္ခ်က္ကေတာ ့သူ ့ရဲ  ့လက္မ်ားသန္
မာေတာင္ ့တင္းမွဳ၊ လက္ေကာက္၀တ္မ်ားကုိလုိအပ္သလိုခ်ိန္ဆေၿဖေလ်ာ ့နုိင္မွဳနဲ ့တည္ၿငိမ္စြာ မွန္းဆနုိင္
မွဳေတြပါပဲလုိ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္....

eyeball-scraping4
တစ္သက္လံုး ဒီလုိပဲလုပ္လာတာ.... ဘာမွမၿဖစ္ဘူးစိတ္သာခ်....


မ်က္လံုးဆုိတာ ေရႀကည္၊ ေရေအးနဲ ့ေဆးေႀကာသန္ ့စင္တာနဲ ့တင္ လံုေလာက္တယ္လို ့သင္ယူဆခဲ ့
မယ္ဆုိယင္ေတာ ့ဒီလို ဓါးနဲ ့၊ သံခြ်န္နဲ ့ထုိးဆြေမႊေႏွာက္ၿပီး သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးတဲ ့ဆုိင္မ်ဴိးကုိသြားဖုိ ့
ဆုိတာကေတာ ့သင့္အေနနဲ ့ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရပါလိမ္ ့မယ္....

Barbers in China’s Sichuan Province have practiced the art of eye-cleaning with a sharp blade for centuries. Like many other ancient traditions, this dangerous trade is slowly vanishing, but you can still find a few barbers willing to scrape your eyeballs with a knife for as little as RMB5 ($0.80).

According to an old Sichuan saying, cleaning the eyes makes the beauty of life more visible, and some people are prepared to go under the knife to make sure they don’t miss a thing. Nicknamed “knife-blade eye cleaning”, the practice of scraping a person’s eyeballs and eyelids with sharp utensils has been a part of Chinese culture ever since ancient times. The craft was supposedly popularized by brothers Zhou Chengfu and Zhou Chengyin, who followed their father’s footsteps and excelled in the technique of servicing the eyeballs, ears and necks of clients, but in recent years it has almost died out. Still, if you look hard enough, you can still find eye-cleaning stands even in modern cities like Sichuan’s capital, Chengdu.


53-year-old Liu Deyuan has been successfully running his small eye-cleaning business for 7 years, offering a head shave and an eye scrape for just RMB5. With many long-term clients lining up to get their eyes cleaned every month, the skilled barber says business is still pretty good.
Be fore he starts scraping away at his clients’ eyes, Liu rinses his sharp blade in the same water he uses to shave their heads. He holds their eyes open with his left hand while using the right one to guide the knife back and forth on the inside of their eyelids and then on the eyeball. He then grabs a metal rod, inserts it under the person’s upper eyelid and slides it left and right like a windshield wiper. He repeats the process for the lower eyelid, and when he’s done, Liu moves to the other eye.
The whole eye-scraping process takes about 5 minutes, and by the end, the client’s face is streaming with tears. 55-year-old Peng, one of the barber’s most loyal customers, says he doesn’t dare move a muscle while Liu is working his magic, but that afterwards his eyes feel much better.

And if plunging sharp tools inside someone’s eye sockets wasn’t dangerous enough, there’s also the issue of improper hygiene. Liu Deyuan uses the same knife for all his services (haircuts, shaves and eye scraping), and the rod is used for several clients during the day, as he only disinfects his tools at night, by leaving them in a bowl of alcohol.  Most of his customers don’t seem to mind, however, and say in all the years they’ve used his services they’ve never had a problem.

Liu told reporters from the Chengdu Business Daily newspaper that he started studying the art of eyeball scraping when he was 17, and trained for three years before practicing it on paying customers. He has never once slipped up and says the secret lies in the strength and flexibility of his wrist and steadiness of the hand.
If you thought water was enough to clean the eyes thoroughly, think again…
Photos via QQ

Nepalese TV presenter sets record for longest-ever talk show

Monday, April 22, 2013

အခ်ိန္အႀကာဆုံးရုပ္သံေမးၿမန္းေဆြးေႏြးေၿပာဆုိတင္ဆက္သူနီေပါနုိင္ငံသား....

နီေပါနုိင္ငံမွ ရုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူတစ္ဦးဟာ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ခ်ိန္အႀကာဆံုးေဆြးေႏြးေၿပာဆုိ
ခန္းတစ္ခုအား ကမာၻ ့အခ်ိန္အႀကာဆံုးမရပ္မနားဆက္တုိက္ပါ၀င္တင္ဆက္သူအၿဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ေၿပာဆုိ
တင္ဆက္သြားခဲ ့ပါတယ္...
အေမရိကန္နုိင္ငံတြင္လက္ရွိေနထုိင္သူတစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့ရာဘီလာမီခ်ာေန အမည္ရွိဆုိပါနီေပါအမ်ဴိးသား
ဟာ ရုပ္သံအစီအစဥ္အား ၆၂ နာရီႀကာတင္ဆက္ေၿပာဆုိသြားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိအစီအစဥ္တြင္ ၎အေနၿဖင္ ့ၿမတ္ဗုဒၶအားနီေပါတြင္ ဖြားၿမင္ခဲ ့သည္ဟူေသာေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ေဆြးေႏြးခန္း
အား နုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူမ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုေမးၿမန္းခဲ ့သည္ ့အၿပင္
ႀကည္ ့ရွဳအားေပးသူမ်ားထံမွ ဖံုးၿဖင္ ့ေခၚဆုိေမးၿမန္းမွဳမ်ားကုိလည္း လက္ခံေၿပာႀကားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္....
ယခင္ရုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္မွဳအႀကာဆံုးစံခ်ိန္ကုိေတာ ့၂၀၁၁ခုႏွစ္က ယူကရိန္းနုိင္ငံသားႏွစ္ဦးမွ စုစု
ေပါင္းမရပ္မနားတင္ဆက္ေၿပာႀကားခ်ိန္ ၅၂ နာရီနဲ ့တင္ထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္....

 
ဘုရားအေႀကာင္း၊ တရားအေႀကာင္းေၿပာဆုိေဆြးေႏြးတယ္ေနာ္....
ကုလားမေမာဘူး....


၎အေနၿဖင္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့ကမာၻ ့စံခ်ိန္တင္နုိင္ရန္အတြက္ေၿပာဆုိရန္စီစဥ္ခဲ ့ၿခင္းမွာ အမိနီေပါနုိင္ငံအား ကမာၻကသိရွိ၊ ထင္ေပၚေစရန္ရည္ရြယ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့မစၥတာ လာမီခ်ာေန ကဆုိပါတယ္...
သူဟာ ၂ ရက္ခဲြ အတြင္းအခ်ိန္ၿပည္ ့အစီအစဥ္တင္ဆက္ေၿပာဆုိေနသမွ်ကာလပါတ္လံုး အစားအေသာက္
မ်ားလည္း ထုိေနရာမွာပင္စားေသာက္ခဲ ့ၿပီး ႏွဳတ္ခမ္းေမႊး၊ မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ားပင္ ရွည္ထြက္လာခဲ ့သည္ကုိ
သိသာစြာ သတိၿပဳမိခဲ ့ႀကပါတယ္...
ယခင္ကတည္းက နီေပါနုိင္ငံတြင္ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္ၿမင္သံႀကားသတင္းစာနယ္ဇင္းသမားၿဖစ္ခဲ ့သည့္ မစၥတာ
လာမီခ်ာေနဟာ ယခုအခါမွာေတာ ့အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ဘာလ္တီမုိးအရပ္တြင္ Subwayအစာသြပ္ေပါင္မုန္ ့
ဆုိင္ခဲြတစ္ခုရဲ  ့မန္ေနဂ်ာအၿဖစ္ေနထုိင္လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိပါတယ္...

A Nepalese television presenter has set a new world record by hosting the longest-ever talk show. Rabi Lamichhane, a Nepali who normally lives in the United States, stayed on air for more than 62 hours. 
He interviewed politicians, journalists and celebrities on the theme "Buddha was born in Nepal", and took phone calls from viewers. The previous record was set by two Ukrainian presenters who stayed on air for 52 hours in 2011.
Mr Lamichhane said he had arranged the record attempt to help promote Nepal globally. Guinness World Record rules allowed him five minutes break every hour during the broadcast.

He ate on air, and even began growing a beard over the two-and-a-half-day programme. Although formerly a radio and television journalist in Nepal, Mr Lamichhane is now resident in Baltimore in the United States, where he is the manager of a branch of the sandwich shop Subway.

Three UAE men ejected from Saudi Arabian festival for being too handsome

Sunday, April 21, 2013

စုိးရိမ္မိတယ္.... ညီမေလးရယ္...

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နုိင္ငံတြင္ၿပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ ့ပဲြေတာ္တစ္ခုမွ ယူေအအီးနုိင္ငံသား ၃ဦးတုိ ့အား ၎တုိ ့
အေနၿဖင္ ့အလြန္ရုပ္ေၿဖာင့္ေသာေႀကာင္ ့(ေဆာ္ဒီနုိင္ငံသူ) အမ်ဴိးသမီးမ်ား စဲြလမ္းႏွစ္သက္သြားမည္ကုိ
စုိးရိမ္ရသၿဖင္ ့သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ႏွင္ထုတ္လုိက္ပါတယ္....
အဆုိပါယူေအအီးနုိင္ငံသားမ်ားဟာ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံၿမဳိ  ့ေတာ္ ရီယဒ္တြင္ လြန္ခဲ ့သည္ ့တနဂၤေႏြေန ့ကက်င္ ့
ပခဲ ့သည္ ့အာရပ္ရုိးရာပြဲတစ္ခုသုိ ့ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေနစဥ္ ေဆာ္ဒီဘာသာေရးဆုိင္ရာရဲမ်ားက ႏွင္ထုတ္ခဲ ့ၿခင္း
ၿဖစ္ပါတယ္...ႀကက္ဖမ္းမယ္ ့သူမလာနဲ ့....

Photo for illustrative purposes only.

ယူေအအီးနုိင္ငံသား ၃ ေယာက္ဟာ အလြန္ရုပ္ေၿဖာင္ ့ႀကတာမုိ ့သူတုိ ့ကုိ ေရႊပဲြလာအမ်ဴိးသမီးမ်ား အရူး
အမူးစဲြလမ္းသြားႀကမွာကုိ ပဲြက်င္းပေရးေကာ္္မရွင္လူႀကီးေတြက စုိးရိမ္မိတယ္တဲ ့အခ်က္ေႀကာင္ ့ပြဲခင္းထဲ
ကဆဲြထုတ္ရတာပါလုိ္ ့ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြကဆုိပါတယ္...
ထုိအမ်ဴိးသား ၃ ဦးအား ၎တုိ ့မူရင္းနုိင္ငံၿဖစ္သည္ ့ယူေအအီးနုိင္ငံ၊ ၿမဳိ ့ေတာ္အဘူဒါဘီသို ့ၿပန္သြားနုိင္
ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ေရးရုိးစဲြဆြန္နီမြတ္စလင္မ်ားရဲ ့တင္းႀကပ္တဲ ့စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားနဲ ့အုပ္ခ်ဴပ္တဲ ့ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နုိင္
ငံမွာ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအား ေဆြမ်ဴိး(အရင္းအခ်ာ) မေတာ္စပ္တဲ ့အမ်ဴိးသားမ်ားနဲ ့ထိေတြ ့ဆက္ဆံခြင္ ့မ
ၿပဳပဲ ပိတ္ပင္တားၿမစ္ထားပါတယ္....

Three Emirati men were ejected from a festival in Saudi Arabia as they were deemed “too handsome”, leading authorities to fear women could become attracted to them.
The UAE nationals were taking part in a heritage event in the capital Riyadh on Sunday when they were thrown out by Saudi’s religious police.

A festival official said the three Emiratis were taken ouဲt on the grounds they are too handsome and that the Commission members feared female visitors could fall for them.
Steps were then taken to return the three men to UAE capital Abu Dhabi. Saudi Arabia, a strictly conservative Sunni Muslim society, prohibits women from interacting with unrelated males.

Man rescued after two-tonne bell fell on top of him

Saturday, April 20, 2013
 ႏွစ္တန္ေလးသည္ ့ေခါင္းေလာင္းေအာက္ေရာက္ခဲ ့သူအားကယ္တင္ခဲ ့....


တရုတ္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးအား ႏွစ္တန္အေလးခ်ိန္ရွိ ေခါင္းေလာင္းႀကီးတစ္ခု ၎အေပၚၿပဳတ္က်ခဲ ့
ၿပီး ပိတ္မိေနခဲ ့သၿဖင္ ့ကယ္တင္ခဲ ့ရပါတယ္...

                            ကံဆုိးခ်င္ေတာ ့ေခါင္းေလာင္းကကုိယ္ ့ေပၚၿပဳတ္က်ခဲ ့တယ္...
                          ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ဘာမွထိခုိက္ဒါဏ္ရာမရပဲ ၿပန္လြတ္ခဲ့တယ္...

အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္မွာ တရုတ္္နုိင္ငံအေရွ  ့ပိုင္း၊ ဇီဘုိၿမဳိ  ့ရွိ ဂြမ္က်ဴံးအမွတ္တရဗိမာန္သုိ ့သြားေရာက္
လည္ပါတ္ရာတြင္ၿဖစ္ပြားခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါအမ်ဴိးသားမွ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ေအာက္မွ၀င္၍ႀကည့္ရွဳေနစဥ္ အၿခားေသာႀကည့္ရွဳေလ ့လာ
သူမ်ားက ေခါင္းေလာင္းအား တြန္းလွည္ ့ခဲ ့ႀကပါတယ္...
ထုိသို ့လွည္ ့ပါတ္မွဳေႀကာင့္ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ နံရံအားခ်ိတ္တဲြထားသည္ ့ႀကဳိးၿပတ္သြားခဲ ့ၿပီး ထုိသူေပၚ
သုိ ့ၿပဳတ္က်ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္....
ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ ့မွလူမ်ားက ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား စက္သီးႀကဳိးၿဖင္ ့ဆဲြယူ "မ" ေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္။
ကံေကာင္းေထာက္မစြာၿဖင့္ထုိအမ်ဴိးသားကေတာ့ ထိခုိက္ဒါဏ္ရာရမွဳမရွိခဲ ့ဘူးလို ့ဆုိပါတယ္....


A man in China has been rescued after a two-tonne bronze bell fell on him and trapped him inside.
It happened during a visit to the Guan Zhong memorial at Zibo City in eastern China.
While the man was looking at the bell from below, other visitors above were repeatedly spinning it.
That caused the rope attaching the bell to the ceiling to snap. Rescuers lifted the bell with the use of a pulley block. The man was reportedly uninjured.

Egyptian bride ordered to pay £5,000 compensation to groom because she had secret surgery to restore her virginity

Friday, April 19, 2013

သူမုိ ့လွည္ ့စားရက္တယ္...

မိမိကုိယ္မိမိအပ်ဴိစင္တစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ဟု လက္ထပ္ခဲ့သည္ ့ခင္ပြန္းအား လိမ္လည္လွည္ ့ဖားခဲ ့သည့္
အီဂ်စ္နုိင္ငံသူအမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအား ေလ်ာ္ေႀကးေငြ ေပါင္စတာလင္ ၅၂၄၀ ( ေဒၚလာ ၈ ေထာင္ခန္ ့) ခင္
ပြန္းၿဖစ္္သူကုိေပးေဆာင္ရန္ အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္...
အမ်ဴိးသားၿဖစ္သူက ၎၏ဇနီးသည္အေနၿဖင္ ့ယခင္ကတစ္ႀကိမ္တစ္္ခါမွ်လက္မထပ္ခဲ ့ဖူးတာမုိ ့အပ်ဴိစင္
တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ ့ေႀကာင္းၿဖင္ ့လိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားခဲ ့ကာ ထုိသုိ ့ သူမအားအပ်ဴိစင္အၿဖစ္္ထင္ေယာင္ထင္
ထင္မွားၿဖစ္ေစရန္ခဲြစိတ္ၿပဳၿပင္အလွဆင္ခဲ ့ေႀကာင္းၿဖင္ ့ယူေအအီးနုိင္ငံ၊ ၿမဳိ ့ေတာ္္အဘူဒါဘီတရားရံုး အယူ
ခံခံုရံုးအထိေရာက္ခဲ ့သည္ ့ခါးသီးနာႀကည္းဖြယ္ရာ ကြာရွင္းၿပတ္စဲေႀကာင္းတရားရင္ဆုိင္မွဳတြင္ စြပ္စြဲေဖၚ
ၿပခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအမ်ဴိးသမီးအေနၿဖင္ ့သူမ၏ခင္ပြန္းအားလိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားခဲ ့ေႀကာင္းဆံုးၿဖတ္ခဲ ့သည္ ့ယခင္တရားရံုး
၏အမိန္ ့အားဆက္လက္အတည္ၿပဳလုိက္ၿပီး ခင္ပြန္းၿဖစ္သူအေနၿဖင္ ့စိတ္ထိခိုက္နာက်င္ခံစားရသည္ ့အ  တြက္ နစ္နာေႀကးကုိလည္း ပုိမုိရသင့္ေႀကာင္း တုိးၿမွင္ ့သတ္မွတ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...

Accused: An Egyptian bride has been ordered to pay more than £5,000 compensation to her husband after he accused her of lying about being a virgin before they married (file picture)
အတုအပသတိၿပဳ.... နစ္နာေႀကး ေပါင္စတာလင္ ၅၀၀၀
Accused: An Egyptian bride has been ordered to pay more than £5,000 compensation to her husband after he accused her of lying about being a virgin before they married (file picture)


ထုိေလ်ာ္ေႀကးေငြကေတာ ့အာရပ္ကမာၻရဲ  ့ဓေလ့ထံုးစံအရ အလိမ္အညာမိသြားလို ့အရွက္တကြဲအက်ဴိး
နည္းၿဖစ္ရတဲ ့သတုိ ့သားႏွင္ ့မိသားစု၀င္ေတြအတြက္ေၿဖသိမ္ ့စရာအၿဖစ္ ရည္ရြယ္ပါတယ္...
အဆုိပါအမွဳဟာ မူရင္လက္ထပ္စာခ်ဴပ္တြင္ တစ္ခ်ဴိ ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား သတုိ ့သမီးၿဖစ္သူမွ 
မွန္မကန္ထည့္သြင္းေဖၚၿပခဲ ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီးအေၿခတည္ကာၿဖစ္ပြားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတေယ္...
မ်ဴိးသမီးအေနၿဖင္ ့ယခင္တစ္ႀကိမ္က လက္ထပ္ခဲ ့ၿပီးထုိစဥ္ကခင္ပြန္းၿဖစ္သူႏွင္ ့ကြာရွင္းၿပတ္စဲခဲ ့တယ္
လို ့တရားရံုးကဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ပါတယ္...
သူမအေနၿဖင္ ့ဖခင္ၿဖစ္သူ၏အကူအညီၿဖင္ ့လက္ထပ္စာခ်ဴပ္တြင္ ယခင္ကလက္ထပ္ခဲ ့ဖူးၿခင္းမရွိ၊ တစ္
ၿခားေယာက်ာၤးတစ္ဦးၿဖင္ ့အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါးၿခင္းမရွိခဲ ့ေႀကာင္း လိမ္လည္ေဖာ္ၿပခဲ ့တယ္လို ့သတင္းဌာန
၏ေဖာ္ၿပခ်က္ကဆုိပါတယ္...  

ခင္ပြန္းၿဖစ္သူထံသို ့အၿငဳိးၿဖင္ ့ေပးပို ့လိုက္ေသာ တယ္လီဖံုးမက္ေဆ ့ခ်္မ်ားေႀကာင္ ့၎တို ့ဇနီးေမင္ႏွံ၏
အိမ္ေထာင္ေရးၿပဳိကြဲပ်က္ဆီးခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္...
လက္ထပ္ၿပီး ၃ ႏွစ္ႀကာၿပီးေနာက္ ကေလးတစ္ေယာက္ရအၿပီးတြင္ လက္ရွိခင္ပြန္းထံသို ့အမည္မသိသူထံ
မွ ၎၏ဇနီးၿဖစ္သူမွ ယခင္ကလက္ထပ္ခဲ ့ဖူးေႀကာင္းေဖာ္ၿပသည့္ ဖုံးမက္ေဆ ့ခ်္ ေရာက္ရွိလာခဲ ့တာၿဖစ္
ေႀကာင္းတရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိပါတယ္...
 
Tradition: Divorce is still frowned upon by more conservatives Muslims in Middle Eastern countries
အာရပ္လူမွဳအသိုင္းအ၀န္းမွာေတာ ့ကြာရွင္းၿပတ္စဲၿခင္းဟာ ဂုဏ္သိကၡာညဳိးႏြမ္း၊ အရွက္ရေစတယ္
လို ့( အထူးသၿဖင့္အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့) မွတ္ယူထားႀကပါတယ္....
Tradition: Divorce is still frowned upon by some parts of Arab society and is seen as an embarrassment for those involved and their families

အဆုိဖံုးမက္ေဆ ့ခ်္ ပို ့ၿပီးေနာက္ ခင္ပြန္းၿဖစ္သူထံသုိ ့ထုိအမ်ဴိးသမီး၏ယခင္က ခင္ပြန္းၿဖစ္သူႏွင္ ့ကြာရွင္း
ေႀကာင္းအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းအားလည္း ေရာက္ရွိခဲ ့တာမုိ ့၎အေနၿဖင္ ့အီဂ်စ္နုိင္ငံသူဇနီး
သည္အား လိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားမွဳၿဖင္ ့ကြာရွင္းခြင္ ့ေတာင္းေစခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ယခုကဲ ့သုိ ့၎အေနၿဖင္ ့လိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားခံခဲ ့ရသၿဖင္ ့ပါတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ယံုႀကည္မွဳ
ပ်က္ၿပားခဲ ့ရၿပီး စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမွဳလည္းၿဖစ္ခဲ့ရတာမုိ ့စိတ္နာႀကင္ခံစားမွဳအတြက္ နစ္နာေႀကးရထုိက္
တယ္လိုထုိအမ်ဴိးသားကေတာင္းဆုိခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

၎၏ဇနီးသည္ဟာ သူမကုိယ္သူမ အပ်ဴိစင္တစ္ေယာကကဲ ့သုိထင္မွတ္ေစရန္ အာရပ္နုိင္ငံအခ်ဴိ  ့တြင္
ေခတ္စားေနသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ား အပ်ဴိစင္ကဲ ့သို ့ၿပန္ၿဖစ္ေစသည္ ့ခဲြစိတ္ၿပဳၿပင္မွဳမ်ဴိးၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ တယ္လို ့ခင္ပြန္းၿဖစ္သူက စြပ္စဲြခဲ ့ပါတယ္...
ဒီအမွဳကေတာ ့လြန္ခဲ့သည္ ့ႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ယူေအအီးနုိင္ငံ၊ ဒူဘုိင္းၿမဳိ  ့တြင္တရားရံုးေတာ္တစ္ခုမွ ခင္
ပြန္းၿဖစ္သူအား အင္တာနက္မွ မဖြယ္မရာ၊ညစ္ညစ္ရုပ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားအား အလြန္အမင္း၊ အရူးအမူးစဲြလမ္း
ေနေႀကာင္းဆံုးၿဖတ္ကာ ကြာရွင္းၿပတ္စဲၿပီး အမ်ဴိးသမီးအားနစ္နာေႀကး ေပါင္စတာလင္ ၁၆၀၀၀ ရရွိေစခဲ ့
္ ့အံ့ႀသထူးဆန္းဖြယ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္ဖက္ၿဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္....
ယခုၿဖစ္ပြားခဲ ့သည့္ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ ့စကတည္းကယဥ္သကုိဆုိသလို ပ်ာရည္ဆန္း
ခရီးထြက္ကတည္းကပင္ ခင္ပြန္းၿဖစ္သူမွ ၎တြင္လိင္မွတစ္ဆင္ ့ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါၿဖစ္ေနခဲ ့ၿပီး န ့ထိတုိင္ကုသေနရဆဲၿဖစ္သည္ဟု၀န္ခံေၿပာဆုိခဲ ့သည္ဟုလည္း တရားရံုတြင္ထြက္ဆုိခဲ ့ႀကသည္ဟု ဆုိပါတယ္.... 
 

An Egyptian woman has been ordered to pay her former husband £5240 in compensation after he discovered she had lied to him about her virginity.
The man acစused his wife of deceiving him into believing she had never been married before - and therefore a virgin - and of having surgery to fake her virginity, during a bitter divorce battle which went to the court of appeal in Abu Dhabi.

The court upheld a previous ruling that found she had deceived her husband and increased the compensation she must now pay for the emotional damage she caused him.The money is also meant to help him overcome the stigma of what is considered in some parts of Arab society to be an embarrassing ordeal for him and his family.
The case centred around the original marriage contract made by the couple where the Egyptian bride, the court heard, allegedly faked a number of key points about her background.
The court established the woman had been married earlier and had divorced her first husband. It also acknowledged that she had made false statements 'with the help of her father, in the couple’s marriage contract - stating that she had never been married or had sex,' according to press reports.
The demise of the couple’s marriage came about following a spiteful sms message sent to the current husband, the court heard. Court records show that after three years of marriage, and the birth of a child, her current husband received an anonymous text message informing him that his wife had been married in the past.
 The text message was later followed up by a copy of the woman’s divorce document which was also sent to the husband as proof, prompting the man to file for divorce against his Egyptian wife for lying to him.
 He claimed compensation from her for the emotional damage he suffered, claiming that he was 'suffering from depression and had lost trust in the people around him as a result of her deception.'
The husband also accused his wife of undergoing surgery to make it seem as though she was a virgin – a simple operation which is becoming increasingly common in some Arab countries.
This is far from the first bizarre divorce case in the United Arab Emirates. In July of last year a Dubai court reportedly awarded an Emirati woman about £16,000 in a shocking divorce settlement, after she claimed her husband was 'obsessed' with internet pornography.
It was also heard in court that their wedding was doomed from the beginning when the bridegroom allegedly admitted on their honeymoon to having sexually transmitted diseases which were currently being medically treated.
Tuesday, April 16, 2013
Happy Myanmar New Year !!!!

ခ်မ္းေၿမ  ့ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ၿမန္မာႏွစ္သစ္ကူးၿဖစ္ပါေစ....


ပ်ဴိေမတုိ ့လွသည္ထက္လွမယ္ဆုိယင္....

Sunday, April 14, 2013Fire Facials: Crazy Chinese Fire Treatment which sets your face on fire
အလွအပတရားနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီး သူတုိ ့ကုိယ္သူတုိ ့လွဖုိ ့သာဆုိယင္ အမ်ဴိးသမီးေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္နာ
က်င္ခံစားမွဳ ဆင္းရဲဒုကၡလည္းခံနုိင္ႀကပါေပတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ အလွအပနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီး သည္းခံႀကမွာလည္းဆုိတာကုိ
ေတာ ့စဥ္းစားဖုိ ့လုိမယ္ထင္ပါတယ္....
တရုတ္နုိင္ငံကအမ်ဴိးသမီးေတြကေတာ့ ပ်ဴိေမတုိ ့လွသည္ထက္လွမယ္ဆုိယင္ သူတုိ ့ခႏၶာကုိယ္ကုိ မီး
နဲ ့ရွဳိ ့မယ္လို ့ဆုိယင္ေတာင္ အရွဳိ ့ခံႀကမယ္ဆုိတာ ဒီသတင္းေလးကသက္ေသၿပေနပါေတာ ့တယ္...


သမင္မ်က္လံုးၿဖစ္မၿဖစ္ေတာ့မသိဘူး ေလာေလာဆယ္ေတာ့မီးရွဳိ  ့ခံေနရၿပီ....

ပ်ဴိေမတုိ ့လွသည္ထက္လွမယ္ဆုိယင္....


ပထမဓါတ္ပံုထဲမွာဆုိယင္ အ၀ါေရာင္အႏွစ္ေတြထူပိန္းေနေအာင္မ်က္ႏွာမွာလူးထားတဲ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္
ဦးဟာ သူမရဲ  ့မ်က္ႏွာတစ္၀က္ကုိ သဘက္တစ္ထည္နဲ ့အုပ္ထားၿပီး မ်က္လံုး ၂ လံုးေနရာအေပၚမွာ မီး
ရွဳိ  ့ခံေနတာၿဖစ္ပါတယ္.... သူမေတာ ့လွပေခ်ာလာေတာ ့မယ္ဆုိ္တဲ ့အေတြးနဲ ့ဘာကုိမွ ဂရုစိုက္မေန
တဲ ့ပံုပါပဲ....
သူမရဲ  ့မိခင္ၿဖစ္သူနဲ ့အလွၿပဳၿပင္ဆုိင္ကုိလုိက္သြားခဲ ့တဲ ့မိန္းကေလးတစ္ဦးရုိက္ကူးထားတဲ ့အဆုိပါဓါတ္
ပံုဟာ လြန္ခဲ ့တဲ ့လက တရုတ္နုိင္ငံရဲ  ့အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚကုိေရာက္ၿပီးကတည္းက ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနခဲ ့
တာၿဖစ္ပါတယ္....
" အေမက အလွၿပင္ဆုိင္သြားၿပီး မ်က္ႏွာအလွၿပင္လို ့ကြ်န္မလည္းသူနဲ ့လိုက္သြားခဲ ့တာပါ... အဲဒီမွာ
ၿမင္ရတဲ ့ၿမင္ကြင္းေႀကာင္ ့ကြ်န္မတကယ္ကုိတုန္လွဳပ္သြားခဲ ့ရၿပီး ဆက္ေတာင္မႀကည္ ့ရဲေတာ့ပါဘူး..."
လုိ ့သူမကဆုိခဲ ့ၿပီး သူမအေမရဲ  ့မ်က္လံုးေပၚမီးေလာင္ေနတဲ ့ပံုကိုေတာ ့အမိအရအေသအခ်ာဓါတ္ပံုရုိက္
ယူနုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
အေသအခ်ာေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားေပးထားတဲ ့အလွၿပဳၿပင္သူေတြနဲ ့သာ ဂရုတစုိက္ၿပဳလုပ္မယ္ဆုိယင္ေတာ့
အခုလိုလူ ့ခႏၶာကုိယ္ေပၚ မီးရွဳိ ့ၿပီးအလွၿပဳၿပင္ေပးတဲ ့လုပ္ရပ္ဟာ ေဘးအႏ ၱရယ္မၿဖစ္ေစပဲ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ
ပါတယ္လုိ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ အလွၿပင္ဆုိင္မ်ားက အခုိင္အမာေၿပာဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...
" ကြ်မ္းက်င္တဲ ့အလွဖန္တီးရွင္ကသာ ၿပဳလုပ္ေပးမယ္ဆုိယင္ အေရၿပားကုိ မီးမေလာင္ပဲ အပူဓါတ္၊ အ  
ေႏြးဓါတ္သာရမွာၿဖစ္ပါတယ္... ဒါေႀကာင္ ့ဒီၿဖစ္စဥ္ဟာ ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းပါတယ္..." လုိ ့ဟူေလ်ာင္
မီးရွဳိ  ့ကုထံုးအလွၿပဳၿပင္ေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဆူဇီလင္း ကဆုိပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း အဂၤလန္နုိင္ငံ Mail Online မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုကေတာ့ အဆုိပါလုပ္ရပ္ဟာ အ
လြန္အမင္းေဘးအႏ ၱရယ္မ်ားလွပါတယ္လို ့ဆုိထားပါတယ္...

Women have always had to endure a certain amount of pain to make themselves beautiful. But how far is actually considered too far? Apparently, there isn't a limit to what Chinese women would do to look good, even if it means setting themselves on fire.

The photograph below shows a woman with a thick yellow face-pack, a towel covering half her face and two balls of fire over her eyes. Yet she looks completely unperturbed. Taken by a Chinese girl when she accompanied her mother to the beauty parlor, the pic has been doing the rounds of several websites ever since it was posted on a Chinese message board last month. Along with the pic the girl posted this message: “My mom went to get her face done at the beauty salon so I went with her. What I saw… instantly shocked me… I couldn't look.” Well, she did look long enough to get a nice shot of her mom’s eyes on fire.
Chinese salons claim that the fire treatment is completely safe and harmless, if performed very carefully by highly trained therapists. According to Huo Liao therapist Suzie Lyng, “When administered by a trained therapist, the skin does not get burned but is warmed. Therefore, the procedure is safe.” But an article in the Mail Online says beauticians in the UK are calling it an extremely dangerous treatment.

Talk about pigheaded... this one's got two: Piglet fights for survival after being born with rare deformity

Friday, April 12, 2013

ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့၀က္ကေလး....


ေခါင္းမာတဲ ့အေႀကာင္းမ်ားေၿပာမလို ့လား..... ဒီ၀က္ေပါက္ကေလးဆုိယင္ေတာ ့ေခါင္းေႀကာႏွစ္ထပ္မာ
တယ္လုိ ့ဆုိရမွာၿဖစ္ပါတယ္.... ဘာၿဖစ္လုိ ့လည္းဆုိေတာ ့ဒီ၀က္ကေလးမွာ ေမြးကတည္းကေခါင္းႏွစ္လံုး
ပါရွိေနခဲ ့လို ့ပါပဲ....
ဒီ၀က္ကေလးကုိ တရုတ္နုိင္ငံအေရွ  ့ပုိင္း၊ က်န္စီၿပည္နယ္၊ က်ဴက်န္းနယ္က ရြာကေလးတစ္ရြာမွာ ေမြးဖြား
ခဲ ့ တာၿဖစ္ၿပီး ႏွာေခါင္းႏွစ္ခု၊ နားရြက္ႏွစ္ခု နဲ ့မ်က္လံုးကေတာ့ေခါင္းႏွစ္လံုးကေန မွ်ႀကည္ ့ရမယ့္အေနနဲ ့
ႏွစ္လံုးပါ၀င္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္....
သို ့ေသာ္လည္းကံမေကာင္းအေႀကာင္းမလွစြာနဲ ့ဒီ၀က္ကေလးရဲ  ့ေမြးရာပါ ခႏၶာကိုယ္္ခြ်တ္ယြင္းမွဳေႀကာင္ ့
အသက္ရွည္ရွည္ေနရမွာမဟုတ္ဘူးလို ့ ထူးၿခားဆန္းႀကယ္လွတဲ ့၀က္ကေလးကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ ့တဲ ့
တိရိစာၦန္ဆရာ၀န္က ဆုိပါတယ္....


Seeing double: According to this little piglet there is-nout wrong with having two heads
 ေခါင္းႏွစ္လံုးရွိေတာ ့ ႏွစ္ဖက္ၿမင္ရတာေပါ့ .....
Seeing double: According to this little piglet there is-nout wrong with having two heads


ဒီလိုၿဖစ္ရတဲ ့အေႀကာင္းရင္းကေတာ ့၀က္ကေလး ပဋိသေႏၶတည္ကတည္းက သားမ်ဴိးဥဟာ ႏွစ္ခုကြဲၿပီး
ၿဖစ္ခဲ ့ေပမယ္ ့အေစာပိုင္းအေၿခအေနမွာပဲ ႏွစ္ေကာင္စလံုးဆက္လက္ႀကီးထြားဖုိ ့ မၿဖစ္ပဲရပ္ဆုိင္းခဲ ့ၿပီး တစ္
ေကာင္တည္းအၿဖစ္နဲ ့သာ ပံုသ႑ာန္ထူးၿခားစြာနဲ ့ဆက္လက္ၿဖစ္တည္ခဲဲ ့တာၿဖစ့္ပါတယ္....
အခုလိုပဋိသေႏၶတည္ၿခင္းဆုိင္ရာအၿဖစ္ထူး၊ အၿဖစ္ဆန္းမ်ဴိးဟာ တိရိစာၦေတြမွာေရာ၊ လူေတြမွာပါ ၿဖစ္တတ္
ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္္ ရင္ခ်င္းဆက္၊ ဦးေခါင္းခ်င္းဆက္ စသည္ ့အမႊာမ်ဴိးမ်ားေမြးဖြားေလ ့ရွိတတ္ပါတယ္...
 
ဒီလိုၿဖစ္ရပ္မ်ဴိးဟာၿဖစ္ခဲတတ္ေပမယ္  ့ယခုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေႀကာင္မ်ား၊ ငါးမန္း
မ်ားနဲ ့လိပ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္ခဲ ့ေႀကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖၚၿပခဲ ့ႀကပါတယ္....

Talk about being pig-headed! This newborn piglet may prove to be twice as stubborn as its siblings as it has not one, but two heads.

The little pig saw the light of day in a village in Jiujiang, east China's Jiangxi province and has two snouts, two ears and a shared eye.
Unfortunately a local vet who examined the rare pig said the deformity would make it difficult for it to survive to adulthood.

The condition is believed to be axial bifurcation, also known as polycephaly, which occurs when an embryo begins to split into twins but the process is haltered in its early stages.
The mutation occurs in both animals and humans, with a further development resulting in conjoined twins.
Although a rare condition , two-headed kittens, sharks and turtles have all been reported in the media in recent years.

World's Most Friendliest Countries

Wednesday, April 10, 2013
 ကမာၻ  ့ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမွဳအေကာင္းဆံုးနုိင္ငံမ်ား...

ကမာၻေပၚမွာခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး (သြားေရာက္လည္ပါတ္ဖုိ ့) နုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ ေရခဲၿပင္ေတြ
ဖံုးလႊမ္းေနတဲ ့အုိက္စ္လန္နုိင္ငံက ထိပ္ဆံုးအမွတ္ ၁ နဲ ့ဗုိလ္စဲြသြားပါတယ္လုိ ့ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖုိရမ္က အ သစ္ထုတ္ၿပန္လုိက္တဲ ့သတင္းအရသိရွိရပါတယ္...
သာယာလွပတဲ ့ရွဳခင္းမ်ားရွိေသာ္ၿငားလည္း ဘုိလီးဗီးယားနုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့ေဖာ္ေရႊမွဳမရွိဆံုး
ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာမရွိဆံုးအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္...


This map ranking countries from red (most welcoming) to pale blue (least welcoming) shows the top 20 friendly countries in the world. The UK comes 55th and the US 102nd
ခင္ဖုိ ့အေကာင္းဆံုးနုိင္ငံအၿဖစ္ အနီေရာင္မ်ားႏွင္ ့ေဆးၿခယ္ထားၿပီး အၿပာေရာင္ေဖ်ာ ့ေဖ်ာ ့ကေတာ ့
ခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာမရွိဆံုးပါပဲတဲ ့...
This map ranking countries from red (most welcoming) to pale blue (least) shows the top 20 friendly countries in the world. The UK comes 55th and the US 102nd

ကမာၻေက်ာ္အေမရိကန္ အန္ကယ္ဆန္ကေတာ ့သိပ္ၿပီး မေဖာ္ေရြတဲ ့စာရင္းအၿဖစ္ သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္ဖုိ ့အ
ေကာင္းဆံုး ၁၀၂ နုိင္ငံ ( စုစုေပါင္း နုိင္ငံ ၁၄၀ မွာ ) အၿဖစ္နံပါတ္ခ်ိတ္ခဲ ့ၿပီး ကိန္းႀကီးကန္းႀကီးနုိင္လွတဲ ့
အဂၤလန္နုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့နံပါတ္ ၅၅ ခ်ိတ္ပါတယ္...
ဒီကမာၻ ့ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုးစာရင္းကုိ စီးပြားေရးဖုိရမ္ရဲ  ့အသစ္ထုတ္ၿပန္လုိက္တဲ ့ခရီးသြား
ဆုိင္ရာအၿပဳိင္အဆုိင္ေလ ့လာစမ္းစစ္မွဳ ကေန နုိင္ငံၿခားသားခရီးသြားမ်ားကုိ ေဒသခံနုိင္ငံသားမ်ားရဲ  ့ယဥ္
ေက်းပ်ဴငါမွဳ၊ ဧည္ ့၀တ္ေက်မွဳေတြကုိအေၿခခံၿပီး အဆင္ ့ခဲြၿခားသတ္မွတ္ေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...


ကမာၻ ့ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္အေကာင္းဆံုး ထိပ္ဆံုးဆယ္နုိင္ငံေတြကေတာ ့အုိက္စ္လန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေမာ္ရိုကုိ၊  မက္စီဒုိးနီးယား၊ ႀသစႀတီးယား၊ ဆီနီေဂါ၊ ေပၚတူဂီ၊ ေဘာ့စ္နီးယား ဟာဇီဂုိဗီနား၊ အုိင္ယာလန္ နဲ ့ဘာကီနာ ဖာဆုိ နုိင္ငံေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္....
( ဒီစာရင္းထဲမွာပါတဲ ့ေဘာ့စ္နီးယား ဟာဇီဂုိဗီနား ဆုိယင္လြန္ခဲ ့တဲ ့ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေလာက္က လူမ်ဴိးေရး၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမွဳအေၿခခံတဲ  ့အႀကမ္းဖက္သတ္ၿဖတ္မွဳေတြေႀကာင္ ့ေႀကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေနရာ  လံုၿခဳံစိတ္ခ်မွဳမရွိဆံုးေနရာလို ့ဆုိနုိင္ပါတယ္.... )
ကမာၻ ့ေဖာ္ေရြမွဳမရွိဆံုး၊ ခင္ဖုိ ့မေကာင္းဆံုးနုိင္ငံမ်ားကေတာ့ မြန္ဂုိလီးယား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ဆလုိဗက္၊ ပါ ကစ္စတန္၊ အီရန္၊ လတ္ဗီးယား၊ ကူ၀ိတ္၊ ရုရွားဖယ္ဒေရးရွင္း၊ ဗင္နီဇြဲလား နဲ ့ဘုိုလီဗီးယားတုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္...
( လူမွဳဆက္ဆံေရးအညံ  ့ဆံုးစာရင္းထဲမွာ အေရွ  ့အလယ္ပုိင္းအာရပ္ၿဖစ္တဲ ့ကူ၀ိတ္ ပါ၀င္ၿပီး ဆက္ဆံေရး
အေကာင္းဆံုးနံပါတ္ ၁၅ အၿဖစ္ ယူေအအီးကုိထည္ ့ထားကေတာ ့ထူးဆန္းလွပါတယ္...
ဒူဘုိင္းက အၿဖဴေကာင္ေတြကုိ အလုိလိုက္အႀကဳိက္ေဆာင္ထားလို ့ဆုိတာ မေမးလည္းသိသာပါတယ္...)


Cold place, warm heart: Reykjavik, in Iceland, offers visitors a friendly welcome
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္က ေရခဲၿပီးေအးစက္ေနေပမယ္ ့ေႏြးေထြးတဲ ့ႏွလံုးသားလွလွေလးေတြ
ရွိႀကတဲ ့အုိက္စ္လန္နုိင္ငံက ေရႀကာဗစ္ ၿမဳိ  ့ပါ...
Cold place, warm heart: Reykjavik, in Iceland, offers visitors the friendliest welcome in the world (as well as some stunning scenery)

This smiling Icelandic woman - dressed for the freezing climate - is typical of the cheery reception given to foreign visitors, the report says
ရုိးသားေႏြးေထြးတဲ ့အၿပံဳးပိုင္ရွင္မုိ ့ဧည္ ့သည္နုိင္ငံၿခားသားကုိ အားေပးကူညီတဲ ့စိတ္မ်ဴိးၿဖစ္ေစတာပါ...
This smiling Icelandic woman - dressed for the freezing climate - is typical of the cheery reception given to foreign visitors, the report says

Foreign visitors to Bolivia may not find the warmest welcome, according to a new report by the World Economic Forum
ရုိးရုိးကုတ္ကုတ္နဲ ့အက်င္ ့ပ်က္လာဘ္စားၿခင္းမရွိတဲ ့ကမာၻ ့လာဘ္စားမွဳအကင္းဆံုး သမၼတႀကီး
ရွိတဲ ့ဘုိလီဗီးယားနုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့မေဖာ္ေရြႀကပါဘူးတဲ ့.... ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳဓေလ ့ထံုးစံအရ
အမ်ားသူငါနဲ ့ခင္ခင္မင္မင္မေနတတ္တာလည္းၿဖစ္နုိင္ပါတယ္...
Foreign visitors to Bolivia may not find the warmest welcome, according to a new report by the World Economic Forum


Bolivia, home to the Death Road from La Paz to Coroico (the world's most dangerous road) also boasts the world's least friendly people, according to a new report
ကမာၻ  ့အႏ ၱရယ္အႀကီးဆံုးကားလမ္း ကာပက္ဇ္ ေသမင္းတမန္ မရဏေတာင္ႀကားလမ္း လည္းရွိတာ
မုိ ့ လူေတြကလည္း မေဖာ္ေရြတာမ်ားလားလို ့ထင္မွတ္မွားနုိင္ပါတယ္...
Bolivia, home to the Death Road from La Paz to Coroico (the world's most dangerous road) also boasts the world's least friendly people, according to a new report

Despite the freezing climes, the people of Iceland are a friendly lot who will give the international visitor a warm welcomeေအးခ်မ္းလွတဲ ့ေနရာမွာ ေရပူစမ္းနဲ ့အပမ္းေၿဖ...
လာခဲ ့လွမ္းခဲ ့ပါေလ မိတ္ေဆြ....
Despite the freezing climes, the people of Iceland are a friendly lot who will give the international visitor a welcome as warm as their hot springs


ဘာသာေရး၊ လူမ်ဴိးေရးဆုိင္ရာေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားေႀကာင္ ့လုိရာဆဲြကာ ေဖာ္ၿပေနတဲ ့သတင္းေတြ
ေႀကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေရႊနုိင္ငံႀကီးမွာေတာ ့အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနိုင္ငံထက္အဆင္ ့မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ၿပီး
ေဖာ္ၿပခံခဲ ့ရပါတယ္...
တစ္ကယ္ဆုိ ခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာအၿပဳံးနဲ ့ကုတင္ေပၚတက္ၿပီးေတာ ့ေတာင္ႏွစ္ေယာက္တဲြဓါတ္ပံုအရုိက္ခံ
ခဲ ့ေသးတာပဲ အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္ေလးေတာ ့ၿမွင္ ့ေပးသင္ ့တာေပါ့....
Friday, April 5, 2013
မီးသတ္ဆရာတုိ ့ရဲ ့ၿဖစ္မ်ဴိးစံုလင္...

အင္တာနက္နဲ ့အလွမ္းကြာေနတဲ ့ေနရာ၊ အြန္လုိင္းတက္ဖုိ ့အခ်ိန္မရေလာက္ေအာင္မ်ားေနတဲ့အလုပ္ေတြ
ႀကားထဲကပဲ သံေယာဇဥ္ရွိလွတဲ ့ဘေလာ ့ကေလးကုိတစ္ခ်က္ၿပန္ႀကည္ ့မိေတာ ့လည္း အသစ္မတင္ရ
တာႀကာေပါ ့ဆုိတဲ ့အေတြးေလး၀င္လာတာမုိ ့ရတဲ ့အခ်ိန္ေလးအတြင္း အယင္ကစုထားတဲ ့ပံုကေလးတစ္
ခ်ဴိ  ့တင္လုိက္ပါတယ္...
ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ  ့ႀကပါေစသတည္း....