The Guoliang Tunnel in Taihang mountains (China)

Thursday, September 30, 2010
တရုတ္နုိင္ငံမွ ဂုိလ်န္းလွဳိဏ္ဂူ ကားလမ္း...


တရုတ္နုိင္ငံမွ ဂုိလ်န္းလွဳိဏ္ဂူကားလမ္းဟာ ထုိေဒသရွိေက်းရြာတစ္ရြာမွရြာသားမ်ားကုိယ္တုိင္ အပင္ပန္း
ဆင္းရဲခံကာတည္ေဆာက္ခဲ ့သည္ ့ဂုဏ္ယူအားက်ဖြယ္ အလြန္းေကာင္းသည့္ ကမာၻ ့အံ ့ဖြယ္ ေတာင္ပတ္
လွဳိဏ္ဂူလမ္းၿဖစ္ပါတယ္...
၁၉၇၂ ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ ေက်ာက္ေတာင္နံရံေပၚမွာ ထြင္းထုေဖာက္လုပ္ထားတဲ ့လမ္းေလးတစ္ခုသာ ထုိ
ရြာကေလး၏ တစ္ခုတည္းေသာ ၿပင္ပကမာၻႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာလမ္းေႀကာင္းၿဖစ္ေနခဲ ့ပါတယ္...
၎ေနာက္ေတာ ့ရြာသားေတြဟာ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္စြန္းေတြကုိၿဖတ္ၿပီး ဥမင္လွဳိင္ေခါင္းတူးကာလမ္း
ေဖာက္လုပ္ဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့လိုက္ႀကပါတယ္...
( ေနာင္လာေနာက္သားမ်ဴိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားတဲ ့ေပးဆပ္မွဳႀကီးပါပဲ...)
ရြာအႀကီးအကဲ ရွန္းမင္ရွင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ရြာသားေတြဟာ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွာ လိုအပ္မယ္ ့တူေတြ၊ သံ
တူရြင္းေတြ စတဲ ့သံထည္ပစၥည္းေတြ၀ယ္ယူဖုိ ့အတြက္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ဆိတ္မ်ား၊ သီးႏွံမ်ားကုိေရာင္းခ်ခဲ့ႀက
ရပါတယ္...
က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ ့ရြာသား ဆယ္ ့သံုးဦးကေန ထုိဥမင္လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကိုစတင္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္
ၿပီး အၿမင္ ့ ၅ မီတာ ( ၁၆ ေပခဲြခန္ ့) ၊ အက်ယ္ ၄ မီတာ ( ၁၃ ေပ ) ၊ အရွည္ မီတာ ၁၂၀၀ ( ေပေပါင္း  ၃၉၃၇ ေပ) ရွိတဲ ့လမ္းကုိ ငါးႏွစ္ႀကာ ေဖာက္လုပ္ခဲ ့ႀကရပါတယ္...
လမ္းေဖာက္လုပ္စဥ္ကာလအတြင္း အခ်ဴိ ့ေသာရြာသားမ်ားဟာ အသက္ဆံုးရွဳံးခဲ ့ႀကရပါတယ္...
၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန ့မွာေတာ ့ထုိဥမင္လွဳိင္ေခါင္းကုိ သြားလာအသံုးၿပဳနုိင္ဖုိ ့စတင္ဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့ပါ
တယ္...

အမ်ားအက်ဴိးအတြက္ ဇြဲလံု ့လ၊ ၀ီရိယႀကီးစြာနဲ ့ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ႀကဳိးစားအားထုတ္ခဲ ့ ႀကတဲ ့တရုတ္ေက်း
ရြာေလးတစ္ရြာမွ ရြာသားမ်ားကုိ ေလးစားဂုဏ္ယူမိပါတယ္...
ဘယ္သူမွမလုပ္ေပးခ်င္ေန ကိုယ္ ့ဘာသာကုိယ္ဖန္တီးယူမယ္ဆုိတဲ ့စိတ္ဓါတ္ကုိ အားက်အတုယူႀကရမွာ
ပါပဲ...

အဆုိပါလမ္းကုိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ဘုိလီဗီးယားနုိင္ငံမွ လမ္းဆုိၿပီးမွားယြင္းစြာေဖာ္ၿပထားတတ္
ႀကပါတယ္...
အမွန္ကေတာ ့တရုတ္ၿပည္မွာရွိတာၿဖစ္ပါတယ္...

The Guoliang Tunnel in Taihang mountains (China) has been built by villagers themselves, which is an inspiring story in itself. Before 1972, the path chiseled into the rock used to be the only access linking the village with the outside world. Then the villagers decided to dig a tunnel through the rocky cliff.
Led by Shen Mingxin, head of the village, they sold goats and herbs to buy hammers and steel tools. Thirteen strong villagers began the project. It took them five years to finish the 1,200-metre-long tunnel which is about 5 meters high and 4 meters wide. Some of the villagers even gave their lives to it. On May 1, 1977, the tunnel was opened to traffic."
No to 'virginity tests' for schoolgirls

Wednesday, September 29, 2010

တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း...

                          ဓါတ္ပံုအၿမင္မေတာ္ပါက သည္းခံပါရန္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္...
သူ ့ေက်ာင္းစည္းကမ္းကလည္း အပ်ဴိစစ္မစစ္ အရင္စမ္းသပ္ခံရမတဲ ့...ဆုိးပါ ့ဗ်ာ...

ကမာၻ ့အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လူဦးေရးအမ်ားဆံုး နုိင္ငံၿဖစ္သည္ ့အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ဥပေဒၿပဳအမတ္တစ္ဦးက အစိုးရကဘ႑ာေငြေထာက္ပံ ့ထားသည္ ့အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို ့
တက္ေရာက္မည္ ့ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းမွလက္မခံမွီ အပ်ဴိစင္ၿဖစ္မၿဖစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ စမ္း
သပ္မွဳေအာင္ၿမင္မွ ေက်ာင္း၀င္ခြင္ ့ေပးမည္ဟူေသာ ၿဖစ္နုိင္ဖြယ္ရာ၊ အတည္ၿပဳဖြယ္ရာမရွိသည့္ ဟာသ
ေၿမာက္သည္ ့စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ရပ္ ၎၏ၿပည္နယ္တြင္ ၿပဌားရန္ဆႏၵရွိေနခဲ ့ပါတယ္...

ဂ်မ္ဘီၿပည္နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ ့ဥပေဒၿပဳအမတ္တစ္ဦးၿဖစ္သူ ဘမ္ဘန္ဘာယူဆူစီနုိ က ဆယ္ေက်ာ္သက္အ
ရြယ္ လူငယ္မ်ားအႀကား လက္မထပ္ပဲ လိင္ဆက္ဆံၿခင္းမ်ား တုိးတက္မ်ားၿပားလာၿခင္းေႀကာင္ ့ယခုလို စည္း
မ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခု အလ်င္အၿမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ ့လိုအပ္ေနၿပီလို ့အေႀကာင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့မၿဖစ္မေနအပ်ဴိစစ္မစစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿခင္းဟာ လူမ်ဴိးေရး၊ ဘာသာေရးအရခဲြၿခား
ဆက္ဆံၿခင္းၿဖစ္သလို၊ လူ ့အခြင္ ့အေရးကုိလည္း ခ်ဴိးေဖာက္ရာေရာက္တယ္လို ့ေ၀ဖန္သူေတြက ဗုဒၶဟူးေန ့
ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

 " ယခုကဲ့သုိ ့ေသာ ( လူငယ္မ်ား လက္မထပ္မီလိင္မွဳကိစၥက်ဴးလြန္မွဳမ်ားၿပားလာၿခင္း ) ၿပႆနာမ်ားကုိေၿဖ
ရွင္းနည္းကေတာ ့လိင္မွဳဆုိင္ရာပညာေပးၿခင္းပဲၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာကာကြယ္ေရး
အမ်ဴိးသားေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲ ဆီတုိမူလ္ယာဒီ ကေၿပာဆုိလုိက္ၿပီး ယခုၿဖစ္ရပ္မ်ားမွာ မိန္းကေလးအမ်ား
စုက ထုိသို ့ၿပဳလုပ္ရန္ လိုလုိလားလားမရွိခဲ ့ႀကပါဘူးလို ့ထပ္မံရွင္းၿပေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" လိင္မွဳဆုိင္ရာပညာေပးအစီအစဥ္ကုိ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုအေနနဲ ့သာထည္ ့သြင္းသင္ႀကားေပးလိုက္
ပါ....ဒီလိုဆုိေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနွင္ ့၎တုိ ့ကိုယ္၎တုိ ့ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္ဆုိတာသိ
ရွိနားလည္သြားပါလိမ္ ့မယ္...ဒါေပမယ္ ့အပ်ဴိစစ္မစစ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရမယ္ဆုိတာႀကီးကေတာ ့( သဘာ၀
မက်လွပါဘူး...) ..." လုိ ့သူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံဟာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား အတင္းအႀကပ္ၿပဌာန္းၿခင္းမရွိတဲ ့မြတ္စလင္ဦးေရ သန္း
၂၁၀ မွ်ရွိသည္ ့ကမာၻ ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးမြတ္ဆလင္နုိင္ငံၿဖစ္ပါတယ္...

အမ်ားစုဟာ ယံုႀကည္မွဳဆုိင္ရာမွာ သေဘာထားေပ်ာ ့ေၿပာင္းသည့္အလယ္အလတ္၀ါဒီမ်ားၿဖစ္ေပမယ္ ့ေရွး
ရုိးဆန္သူ တစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့အလ်င္အၿမန္ၿဖစ္ထြန္းတုိးတက္ေၿပာင္းလဲလာေနတဲ ့ေခတ္မွီယဥ္ေက်းမွဳ၊ နည္း
ပညာေတြက ကိုယ္က်င္ ့တရားေတြကုိ ပ်က္သုန္းေစေနတယ္လို ့စုိးရိမ္ပူပန္ေနႀကပါတယ္...
လိင္ဆက္ဆံမွဳဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္စာေပ၊ မီဒီယာေတြကုိ အလြယ္တကူရရွိေနနုိင္မွဳမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး
ဆုိင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတခ်ဴိ ့တဲ ့မွဳမ်ားက လူငယ္ေတြကုိ အခ်ိန္မတန္မွီ လိင္မွဳကိစၥေတြကုိ စိတ္၀င္စား
ေစ၊ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေစတာၿဖစ္တယ္လို ့ အမတ္မင္း ဆူစီနုိ ကဆုိခဲ ့ပါတယ္....
အဆုိပါ ၎၏အဆုိၿပဳခ်က္ကုိ အတည္ၿပဳဖုိ ့ဂ်မ္ဘီၿပည္နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဳးရဲ ့ေထာက္ခံမွဳ လိုအပ္ၿပီး ၿပည္
နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးကေတာ ့၎၏အဆုိၿပဳတင္ၿပခ်က္ကုိ အမ်ဴိးသမီးေရးရာ၀န္ႀကီးနွင့္အတူ ခ်က္ခ်င္းပဲၿပစ္
တင္ရွဳံ ့ခ်ခဲ ့ပါတယ္....

သူေၿပာတဲ ့အေႀကာင္းရင္းအခ်က္အလက္ေတြမွန္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေပမယ္ ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မမွန္
ေတာ ့လူေတြလက္မခံနုိင္စရာၿဖစ္သြားရတာပါပဲ...
ဒီကိစၥဟာ ေရႊၿပည္ႀကီးမွာလည္း အေလးအနက္ထားစဥ္းစားေဆြးေႏြးသင္ ့တဲ ့ကိစၥတစ္ခုပါပဲ...
ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကုိးတန္း၊ဆယ္တန္းအထိ ဘာဆုိဘာမွမသိနားမလည္ခဲ ့တဲ့ကိစၥအေႀကာင္းအ၇ာေတြကုိ
ယေန ့လူပ်ဴိအပ်ဴိမၿဖစ္ေသးတဲ ့လူငယ္ေလးေတြ ၿပဳလုပ္ေနႀကတာဟာ တစ္ကယ္ေတာ ့အထက္က အမတ္
မင္းေၿပာခဲ ့သလို ညစ္ညမ္းဗီဒီယုိ၊ စာေပေတြ အလြယ္တကူရရွိေနတာ၊ ပါတ္၀န္းက်င္နွင့္ရုပ္ရွင္မီဒီယာေတြ
မွာ ထုိကိစၥမ်ားကုိ အသားေပးေဖၚၿပေနတာ၊ လိင္မွဳဆုိင္ရာဗဟုသုတေခါင္းပါးတာ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဗဟု
သုတအသိဥာဏ္နည္းပါးတာေတြေႀကာင္ ့ဆုိတာ အမွန္ပါပဲ...

မူရင္းအဂၤလိပ္လိုသတင္းပါ...
An Indonesian legislator wants girls in his province to pass virginity tests before being admitted into state-funded high schools - a widely ridiculed proposal with little chance of passing.
Bambang Bayu Suseno, a lawmaker in Jambi's provincial parliament, cited concerns about a rise in premarital sex among teens in pushing for the proposal.
But critics argued Wednesday that mandatory testing would be discriminatory and a violation of human rights.
"The way to address this problem is through sex education," said Seto Mulyadi, who heads the National Commission for Child Protection, adding that not all girls engaging in sex do so willingly.
"Make it part of the school curriculum so students will learn how to protect themselves - but virginity tests?"
Indonesia is a secular nation with more Muslims than any other in the world - some 210 million.

Most practice a moderate, tolerant form of the faith, but some conservatives are worried rapid modernization is eroding morals.
Suseno said easy access to pornography and a poor understanding of religion have produced youths who are promiscuous.
In order to pass, the proposal would need the support of the Jambi governor, who, along with the minister of women's affairs, was quick to condemn it.
Source: AP

World's most versatile stuntman?

 ထူးပါေပ ့ဆန္းပါေပ ့...ေပါက္ေဖၚႀကီးရယ္...

Yang Guanghe Quirky China News 
ကမာၻ ့အထူးအဆန္းမ်ဴိးစံုစံခ်ိန္အတင္နုိင္ဆံုးလူသားေလလား...

တရုတ္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးက ၎အေနႏွင္ ့အထူးအဆန္းအံ ့ႀသဘနန္းၿပကြက္မ်ား တစ္ဦးတည္းအ
မ်ားဆံုးလုပ္ၿပနုိင္သည္ ့ကမာၻ ့အထူးဆန္းဆံုး စတန္ ့လူသားအၿဖင့္စံခ်ိန္တင္နုိင္လိမ္ ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ ့ယုံ
ႀကည္ေနပါတယ္...

တရုတ္နုိင္ငံ၊ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ေကြ ့က်ဴိးၿပည္နယ္ မွ ယန္ဂြမ္ဟီး က၎အေနႏွင္ ့စတန္ ့စြန္ ့စားခန္းၿပ
ကြက္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ တစ္ဦးတည္းၿပဳလုပ္နုိင္တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
ထုိသုိ ့သက္ေသၿပနုိင္ရန္အတြက္သူဟာ ဟူနန္ၿပည္နယ္ၿမဳိ ့ေတာ္ ခ်န္ရွားမွာ အဆုိပါၿပကြက္မ်ားကုိ တစ္
ကုိယ္ေတာ္ၿပသပဲြ ၿပဳလုပ္ခဲ ့ပါတယ္...

သူဟာ မီးသီးမ်ားေပၚမွာလမ္းလွ်ာက္ၿပၿခင္း၊ မ်က္ခံြမ်ားေပၚတြင္ သံခ်ိတ္မ်ားခ်ိတ္ကာ ေရပံုးမ်ားကုိ မၿပၿခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးဒေရးလ္စက္ ( အေပါက္ေဖါက္၊၀က္အူရစ္စက္ ) ကုိဖြင္ ့ၿပီးႏွာေခါင္းအတြင္း ထည္ ့သြင္း
လွည္ ့ၿပၿခင္း၊ ပက္လက္ေထာင္ထားသည္ ့ဓါးသြားမ်ားေပၚတြင္ မတ္တပ္ရပ္ၿပၿခင္း၊ မ်က္ခံြမ်ားၿဖင့္ ကားတစ္
စင္းကုိ ဆဲြၿပၿခင္းမ်ားကုိ လူအမ်ားအားၿပဳလုပ္ၿပသခဲ ့ပါတယ္....

၎ေနာက္သူဟာ ေၿမြအရွင္တစ္ေကာင္ကုိ ႏွာေခါင္းထဲထည္ ့ၿပီး ပါးစပ္ကေနဆဲြထုတ္ၿပီးၿပခဲ ့လို ့လည္း
ႀကည္ ့ရွဳသူလူအမ်ား အံ ့ႀသထိတ္လန္ ့ခဲ ့ႀကရပါေသးတယ္...
ဓါတ္တူနံတူ ဆုိသလိုပါပဲ...၎ရဲ ့ခ်စ္သူရည္းစား အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ၀မ္ေမ အမည္ရွိမိန္းကေလးက
လည္း သူမရဲ ့လည္ပင္းမွာေထာက္ထားတဲ ့ဓါးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ခ်ည္ထားတဲ ့ႀကဳိးႏွင့္ ကားတစ္စီးကုိ ဆဲြၿပခဲ ့
ပါေသးတယ္...

အံ ့ႀသမကုန္နုိင္ဖြယ္ရာပါပဲ...
ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ ့တုိင္းၿပည္ရယ္...

A Chinese man is hoping to get into the record books for being the world's most versatile performer of bizarre stunts.
Yang Guanghe, of southwest China's Guizhou Province, says he can perform more than 30 different stunts.
And to prove it, he performed them all during a one man show in Changsha, capital city of Hunan Province.
People watched him stand on lit lightbulbs, use hooks hanging from his eyelids to lift buckets of water, use an electric drill on his nose, stand on upturned knives and pull a car with his eyelids.


He also shocked his audience by inserting a live snake into one of his nostrils and pulling it out from his mouth.
And, to prove there really is somebody for everybody, his girlfriend Wang Mei, 22, then pulled a car with a rope fastened to a knife pressed against her throat.

Caught While Sneaking a Peak


မင္းအႀကည္ ့ေတြ....တုိ ့သိေနတယ္...

စိတ္လက္အပန္းေၿဖေစဖုိ ့ရည္ရြယ္ပါတယ္..

အိေၿႏၵရွင္ မမမ်ားလည္း ဒီလိုမ်ဴိးအႀကည္ ့ရုိင္းေတြမလိုခ်င္ယင္ ကိုယ္ ့ကုိယ္ကုိ သတိထားနုိင္ဖုိ ့သင္ခန္းစာ

ပဲေပါ ့....က်ားဆုိတာကေတာ ့အမ်ားစုက ၿပယင္၊ ၿပသလို၀တ္စားထားယင္ ႀကည္ ့မိႀကမွာပါပဲ...

 ထုိင္ေနအေကာင္းသား...ထသြားမွ ငန္းေႀကာမိ...

ဒါမ်ဴိးဆုိ ဘီယာထက္ပုိႀကဳိက္မိေသး....

မ၀ံ ့မရဲရွိလွပါတယ္....

ေတြ ့ရတာ အရမ္းအရမ္းကုိ ၀မ္းသာပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းေတာင္ ခ်မ္းသာမေပးဘူး...လူဆုိး...

ေနာက္ကြယ္မွာ ပုိင္ဆုိင္မွဳက အံ ့မခန္းေလာက္စရာမ်ားၿဖစ္ေနလို ့လားပဲ...
ေကာင္ေလးေတြ ေက်ာင္းစာက် စိတ္မ၀င္စားဘူး...

ကုလားအုတ္လို ဆုိးတယ္ကြယ္...

ငယ္ကတည္းက " ဇ " နဲ ့ဗ်....

အမွတ္တစ္၇ဆုိလုိ ဓါတ္ပံုရုိက္မိပါတယ္...

( ခြက္ထဲမွာ )နုိ ့ရွိလားလို ့ႀကည္ ့ေနတာပါ.....
ေကာင္ေလး...မင္းအႀကည္ ့ေတြ တုိ ့သိေနတယ္...

ဒီမ်က္လံုးရုိင္းႀကီးေတြေႀကာင္ ့....အိေၿႏၵေတြပ်က္ေနၿပီ...


ဘဘႀကီးလည္း ဂလုတာပဲ...

ဘရုစ္၀ီလီ လည္း က်ားပါပဲ...

သူသိပ္ကဲတယ္...လူထဲ၀ယ္...

ဒါကေတာ ့ကမာၻေက်ာ္ သမၼတအုိဘားမားရဲ ့ ဂလု မိတာလူသိခဲ ့ရတဲ ့အၿဖစ္....

 
ဘယ္ရမလဲကြယ္ ေကာင္ေလးရယ္...သနားတယ္...

Woman’s kidney pulled out of her vagina

ေက်ာက္ကပ္အတြက္ သိပ္မခက္...

 
ဒီေက်ာက္ကပ္ကုိ ဘယ္လုိေၿပာရမလဲ....အနီးဆံုးထြက္ေပါက္ကေန ခဲြထုတ္ခဲ ့လိုက္ရတယ္ေပါ ့....

ၿပင္သစ္နုိင္ငံမွ အလြန္အမင္း၀ေနသည္ ့( အ၀လြန္ေရာဂါသည္ ) အမ်ဴိးသမီးႀကီးတစ္ဦးဟာ ၿပင္သစ္နုိင္ငံ
 ၏ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားသမုိင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအေနၿဖင္ ့သူမရဲ ့ေက်ာက္ကပ္ကုိ ေမြးလမ္းေႀကာင္းမွတစ္ဆင္ ့
ဆဲြယူခဲြစိတ္ ၿဖတ္ထုတ္ခံခဲ ့ရပါတယ္....

အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးႀကီးဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၈.၅ စတံု ( ေပါင္ ၂၆၀ ခန္ ့) ရွိၿပီး ေရာဂါပုိးမ်ားကူးစက္သည့္
အတြက္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသြားခဲ ့ရပါတယ္...
ထုိ ့အတြက္ခဲြစိတ္ဆ၇ာ၀န္မ်ားက သူမရဲ ့ေက်ာက္ကပ္ကုိဖယ္ထုတ္ဖုိ ့လိုအပ္ေပမယ္ ့အ၀လြန္ၿပီး အဆီေတြ
ၿပည္ ့ေနတဲ ့၀မ္းဗုိက္ကုိခဲြစိတ္မယ္ဆုိလွ်င္ အလြန္အႏ ၱရယ္မ်ားမွာၿဖစ္တယ္လို ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ႀကပါတယ္...

ဒါေႀကာင္ ့ၿပင္သစ္နုိင္ငံလုိင္ယြန္ၿမဳိ ့ရွိေဆးရံုမွ ဆ၇ာ၀န္မ်ားက အဆုိပါပ်က္စီးေနတဲ ့ေက်ာက္ကပ္ကုိ သူ
မရဲ ့လိင္အဂၤါမွတစ္ဆင္ ့ခဲြစိတ္ထုတ္ယူဖုိ ့  သမားရုိးက်အေတြးအေခၚမ်ားမွခဲြထြက္ၿပီးဆန္းသစ္တဲ ့အေတြး
အေခၚမ်ားႏွင္ ့( ေတာ္လွန္တဲ ့အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားနွင္ ့)ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ ့ႀကပါတယ္...

" ယခုလိုအဓိကက်တဲ ့လမ္းေႀကာင္းကေန ခဲြစိတ္မွဳၿပဳလုပ္လိုက္တဲ ့အတြက္ အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးအေနႏွင္ ့နာ
က်င္မွဳကုိေလ်ာ ့နည္းခံစားရတဲ ့အၿပင္ (၀မ္းဗုိက္ကုိ ) ခဲြစိတ္မွဳေႀကာင္ ့ၿဖစ္ေပၚလာမယ္ ့ဆုိးက်ဴိးမ်ားကုိလည္း
ေရွာင္ရွားနုိင္ခဲ ့ၿပီး ခြဲစိတ္ဒါဏ္ရာကလည္း ပုိမုိေသးငယ္ပါတယ္..." လုိ ့ေဆးရံုရဲ ့ေၿပာဆုိခြင္ ့ပုဂၢဳိလ္က ေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ၿပန္ေၿပာၿပဖုိ ့ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ ့သတင္းတစ္ပုဒ္ပါပဲ....

A morbidly obese woman in France has had a kidney pulled from her vagina in a medical first for French surgeons.
The massive woman is reported to weigh over 18.5 stone and suffered kidney failure due to multiple infections. Surgeons needed to remove the organ but decided that cutting through the layers of fat was too risky.
So doctors at the hospital in Lyon came up with the revolutionary idea of removing the woman’s kidney through her vagina.
“The vaginal route allows us to reduce the pain and the risk of complications, as the cut is much smaller,” a spokesperson for the hospital said.
Tuesday, September 28, 2010

အိႏၵိယက ဇတ္နိမ္ ့ဇတ္ၿမင္ ့ၿပႆနာ...


အိႏၵိယနုိင္ငံမွရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားဟာ ဇတ္ၿမင္ ့သည့္လူမ်ားပုိင္သည့္ေခြးတစ္ေကာင္ကုိ အစာေကြ်းမိသည္ ့ဇတ္
နိမ္ ့ဒါလစ္ အႏြယ္၀င္အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအား ထုိသုိ ့ၿပဳမိသည္ ့အတြက္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြေပးေဆာင္ေစဖုိ ့ေစ
ခုိင္းခဲ ့သည္ဟုဆုိေသာၿဖစ္ရပ္တစ္ခုအား စံုစမ္းစစ္ေဆးလွ်က္ရွိပါတယ္...

ေက်းရြာေကာင္စီလူႀကီးမ်ားက ဇတ္ၿမင္ ့မ်ားပုိင္သည္ ့ေခြးကို အစာေကြ်းခဲ ့မွဳေႀကာင္ ့ထုိေခြးကို ပုိင္ရွင္မ်ား
ကေမာင္းထုတ္ခဲ ့လိုက္ၿပီးေနာက္ သူမကုိ ေလ်ာ္ေႀကးေငြ ရူပီး ၁ေသာင္း ၅ ေထာင္ေပးေဆာင္ေစခဲ ့တယ္
လို ့ဆုိပါတယ္...
အဆုိပါေခြးဟာသူတုိ ့အတြက္ ( ဇတ္ၿမင္ ့ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ ) ထိလို ့ကိုင္လို ့မရေတာ ့ဘူး ( ဇတ္နိမ္ ့တစ္
ေယာက္က ေခြးကိုအစာေကြ်း၊ ထိကုိင္ခဲ ့မိလို ့) လို ့ဆုိခဲ ့ၿပီး အခုလိုၿဖစ္ရတာကေတာ ့ဇတ္အနိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြ
ၿခားမွဳေႀကာင္ ့မဟုတ္ရပါဘူးလုိ ့ၿငင္းဆန္ခဲ ့ႀကပါတယ္...( ဒါဆုိဘာေႀကာင္ ့ပါလဲ...)
ယခုလို ဇတ္အနိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြၿခားမွဳဟာ ေနရာအႏွံ ့အၿပားမႀကာခဏၿဖစ္ပြားေနခဲ ့ေပမယ္ ့အိႏိၵယနုိင္ငံမွာ
ေတာ ့အဆုိပါ ဒါလစ္ဇတ္နိမ္ ့မ်ားကုိ ခဲြၿခားဆက္ဆံၿခင္းဟာ ၿပစ္မွဳ၊ ဥပေဒက်ဴးလြန္ၿခင္းတစ္ခုၿဖစ္တယ္လုိ ့
ဆုိပါတယ္...

အဆုိပါအၿဖစ္အပ်က္ဟာ အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ မတၱရာပရာေဒ ့ရွ္ၿပည္နယ္ အလယ္ပုိင္း၊ မုိရီနာ ေဒသရွိ မာလီပူရ္
ရြာကေလးမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
" ကြ်န္မက ရုိတီပလာတာတစ္ခ်ဴိ ့ၿပဳလုပ္ခ်က္ၿပဳတ္ၿပီး လယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ ့ခင္ပြန္းၿဖစ္သူထံကုိ
သြားပုိ ့ခဲ ့ပါတယ္..." လို ့ဒါလစ္ဇတ္နိမ္ ့အမ်ဴိးသမီး ဆူနီတာဂ်ာတက္ဗ္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" သူအလြန္စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္သြားၿပီးေနာက္ နင္ကငါ ့ေခြးကုိအစာေကြ်းခဲ ့လို ့အခုေတာ ့ဒီေခြးကုိ ငါတုိ ့
ထိလို ့မရေတာ ့ဘူးလို ့ဆုိခဲ့ပါတယ္..." လို ့သူမကရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...
ေခြးပုိင္ရွင္ၿဖစ္သူ အမ္ရူတယ္လ္ကီရာရီ က သူမေခြးကုိအစာေကြ်းေနခဲ ့တာကုိၿမင္ေတြ ့ခဲ ့ပါတယ္လို ့ဆုိခဲ ့
ပါတယ္...


ေခြးအစာေကြ်းမိလို ့ေခြးပါဇတ္နိမ္ ့သြားခဲ ့ရပါတယ္တဲ ့...

မစၥတာကီရာရီ ဟာ ရွီရူးလို ့အမည္ရွိတဲ ့မြန္ဂရယ္မ်ဴိး ေခြးကိုသူမရဲ ့အိမ္အၿပင္က တုိင္တစ္တုိင္မွာ ႀကဳိးနဲ ့
ခ်ီထားၿပီး စြန္ ့ပစ္ထားခဲ ့ပါတယ္ လို ့မစၥက္ဂ်တက္ဗ္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
လြန္ခဲ ့တဲ ့တနလၤာေန ့မွာေတာ ့ေက်းရြာေကာင္စီလူႀကီးမ်ားဟာ စုေ၀းတုိင္ပင္ႀကၿပီး ေခြးရွီရူး ဟာဇတ္ပ်က္
သြားၿပီလို ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿပီး ပိုင္ရွင္ မစၥတာကီရာရီ အေနႏွင္ ့ေလ်ာ္ေႀကးေငြ ရူပီး ၁၅၀၀၀ ရထုိုက္တယ္လို ့ဆံုး
ၿဖတ္ခဲ ့ႀကတယ္လုိ ့မစၥက္ ဂ်တက္ဗ္ ကေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

အဂၤါေန ့မွာေတာ ့သူမဟာ ခရုိင္အ၇ာရွိဆီကုိသြားေရာက္ေတြ ့ဆံုတုိင္ႀကားခဲ ့လို ့ထုိသူက စံုစမ္းစစ္ေဆးဖုိ ့
အမိန္ ့ေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိေဒသမွ ရဲအရာရွိႀကီး ဘယ္လ္ဒက္ဗ္ဆင္း ကေတာ ့၎အေနနွင္ ့ထုိကိစၥကုိဆက္လက္စံုစမ္းေနပါတယ္
လို ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ေခြးပိုင္ရွင္ မစၥာကီရာရီက သူ ့ေခြးဟာထုိပလာတာ ကိုစားခဲ ့ၿပီး ေနမေကာင္းၿဖစ္ခဲ ့တယ္လို ့စြပ္စဲြေၿပာဆုိ
ခဲ ့တယ္လို ့၎ရဲအရာရွိကဆုိပါတယ္...
ထုိ ့ေနာက္သူဟာ ေခြးကုိ ထုိအမ်ဴိးသမီးအေနနဲ ့ၿပန္လည္ေနေကာင္းလာေအာင္ေစာင္ ့ေရွာက္နုိင္ဖုိ ့ထုိအ

မ်ဴိးသမီးရဲ ့အိမ္ေရွ ့မွာသြားေရာက္စြန္ ့ပစ္ထားခဲ ့ပါတယ္...
အိႏၵိယနုိင္ငံမွာေတာ ့ဒါလစ္ဇတ္နိမ္ ့မ်ားဟာ ယခင္ကဆုိလွ်င္ မထိရ၊ မကုိင္ရသည္ ့အထိခဲြၿခားဆက္ဆံခံ
ႀကရတဲ ့အနိမ္ ့ဆံုးဇတ္နိမ္ ့မ်ားၿဖစ္ပါတယ္....

အဆုိပါဒါလစ္မ်ားဟာအိႏၵိယနုိင္ လူဦးေရရဲ ့၂၀ ရာခုိင္ႏွဳံးရွိၿပီး အစိုးရအေနႏွင္ ့ဇတ္အနိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြၿခားဆက္
ဆံၿခင္းကုိတားၿမစ္သည္ ့ဥေပဒအမ်ဴိးမ်ဴိးထုတ္ၿပန္ခဲ ့ေပမယ္ ့အေၿခအေနကေတာ ့ထူးထူးၿခားၿခားတုိးတက္
ေၿပာင္းလည္းလာၿခင္းမရွိပါဘူး...
ဥပေဒအရေတာ ့ဇတ္အနိမ္ ့အၿမင္ ့ခဲြၿခားဆက္ဆံၿခင္းဟာ ဥပေဒက်ဴးလြန္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး အၿပစ္ေပးနုိင္တယ္လို ့
ဆုိပါတယ္...
ဇတ္နိမ္ ့နဲ ့ဇတ္ၿမင္ ့လူငယ္ေလးေတြ၊ အမ်ဴိးသားအမ်ဴိးသမီးေတြ ခ်စ္ႀက၊ ႀကဳိက္ႀက၊ ယူႀကလို ့ရြာသူရြာသား
ေတြက၀ုိင္း၀န္းၿပီး အၿပစ္ေပးႀက၊ သတ္ႀကၿဖတ္ႀကတာေတြလည္းရွိပါတယ္...

နီေပါမွာလည္း ထုိသုိ ့ဇတ္အနိမ့္အၿမင္ ့ခဲြတာရွိပါေသးတယ္...
ယခင္ကလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မိတ္ေဆြတစ္ဦးဆုိလွ်င္ ဇတ္နိမ္ ့ၿဖစ္လို ့သူတုိ ့နီေပါနိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းပင္ သိပ္
ၿပီး အေပါင္းအသင္းအဆက္အဆံမလုပ္ပါဘူး...
သူလည္း အဲဒါေႀကာင္ ့ထင္ပါတယ္...ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲ၀င္ခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...

Police in India are investigating claims that a Dalit woman has been ordered to pay compensation to the high-caste owners of a dog she fed.

The woman says the village council wants her to pay a fine of 15,000 rupees ($330) for feeding the dog, which the owners have now kicked out. They are reported to have said the dog is "untouchable", but deny being motivated by caste considerations. Although widespread, discrimination against Dalits is an offence in India.

The incident took place in Malikpur village in Morena district in central Madhya Pradesh state. "I made some roti [Indian bread] and took it to my husband who works in a farm. After I had fed him, we had some leftovers which I gave to the dog," the Dalit woman, Sunita Jatav, said. She said the owner of the dog, Amrutlal Kirari, saw her feeding him. "He got very angry and said 'You've fed my dog, it has become an untouchable now'."
Mrs Jatav said Mr Kirari left the dog, a black mongrel called Sheru, tied to a pole outside her house. On Monday, the village council met and decided that Sheru had been defiled and hence Mr Kirari should be paid 15,000 rupees as compensation, Mrs Jatav alleged. On Tuesday, she approached the district collector of Morena who ordered an inquiry into the incident. Senior police officer in the area, Baldev Singh, said that he was investigating the matter. He said Mr Kirari had alleged that after eating the bread, Sheru fell ill.

Mr Kirari said he abandoned the dog at Mrs Jatav's house so she could look after it and nurse it back to health, Mr Singh added. Dalits - formerly untouchables - are considered at the bottom of the Hindu caste system. Dalits, who make up nearly 20% of the Indian population, say little has changed despite the government enacting various laws banning caste-based discrimination. Any discrimination against them is an offence and punishable by law.

Baby-sitting in european parliament

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကေလးထိ္န္းခြင္ ့ၿပဳမည္ ့ဥေရာပပါလီမန္...

အီတလီနုိင္ငံမွ ဥေရာပပါလီမန္ကုိယ္စားလွယ္ လီစီယာရႊန္ဇယ္လီ သူမ၏သမီးငယ္ဗစ္တုိရီးယား
အားခ်ီပုိးလွ်က္ စထရားဘုိး ၿမဳိ ့တြင္က်င္းပသည္ ့ဥေရာပ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္
မဲဆႏၵေပးေနစဥ္...

မစၥက္ရႊန္ဇယ္လီဟာ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့၎တုိ ့၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သို ့ေခၚေဆာင္
လာနုိင္ခြင္ ့ရွိသည္ဆုိေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ အခြင္ ့ယူအသံုးခ်ၿပီး ယခုကဲ ့သုိ ့သူမ၏ရင္ေသြးငယ္သမီး
ေလးအား ပါလီမန္အစည္းအေ၀းသုိ ့ေခၚေဆာင္လာခဲ ့သည္ဟု သတင္းမ်ားကဆုိပါတယ္...

နုိင္ငံေရးေလာကထဲသုိ ့မ၀င္ခင္ ယခင္က အီတလီနုိင္ငံ၊ မီလန္ၿမဳိ ့နွင္ ့ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္နုိင္ငံမ်ားတြင္အလုပ္
လုပ္ခဲ ့သည္ ့သူနာၿပဳမယ္ေဟာင္းဟာ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဆီလ္ဗီယုိဘာလုစ္ကုိနီရဲ ့ၿပည္သူ ့လြတ္္ေၿမာက္
ေရးပါတီအဖဲြ ့၀င္တစ္ဦးလည္းၿဖစ္ပါတယ္...
မစၥက္ရႊန္ဇယ္လီ ႏွင္ ့သူမ၏ခင္ပြန္းၿဖစ္သူ ရီနာတုိစီရီအုိလီတုိ ့ဟာနုိင္ငံေရးသမားေတြၿဖစ္ၿပီး ၎တုိ ့မဂၤလာ
ပဲြသုိ ့တက္ေရာက္ခ်ီးၿမင္ ့ခဲ ့သည္ ့၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ဘာလုစ္ကုိနီႏွင့္အလြန္ရင္းႏွီးသည္ ့မိတ္ေဆြေတြၿဖစ္ႀကပါ
တယ္..

ကဲ...
သူတုိ ့ဆီမွာေတာ ့သားသည္အေမမ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္လုပ္နုိင္ပါတယ္တဲ ့...

Italy’s Member of the European Parliament Licia Ronzulli takes part with her baby Victoria, born on August 10, in a voting session at the European Parliament in Strasbourg on Wednesday.
 

Mrs Ronzulli was taking advantage of rules that allow women to take their children to workplaces, reports said.
The former nurse who has worked in Milan and Bangladesh before turning to politics, is a member of Italian Prime Minister Silvio Berlusconi’s People of Freedom Party.
Mrs Ronzulli and her husband Renato Cerioli, also a potitician, are close friends of Berlusconi, who had reportedly attended the couple’s wedding. — Reuters

Chain-smoking whisky drinker marks 100th birthday

Sunday, September 26, 2010
ႀကီးမုိက္ေတေပ၊ သက္ဆုိးရွည္....

ဘုိးဘုိး အာသာလန္ဂရန္ ကေတာ ့သူ ့ရဲ ့အသက္ ၁၀၀ ၿပည္ ့ေမြးေန ့ကုိ အရက္အၿပင္းစားနဲ ့
ေဆးၿပင္းလိပ္ခဲၿပီးဆင္ႏႊဲခဲ ့ပါတယ္...
Arthur Langran celebrated his 100th birthday drinking pints of ale with his family and friends

တစ္သက္လံုး မနားတမ္းေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခဲ ့သည္ ့အဘုိးတစ္ဦးကေတာ ့တစ္သက္တာ ေဆးလိပ္ေပါင္း
၃ သိန္းနီးပါး ဖြာရွဳိက္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ အသက္ ၁၀၀ ၿပည္ ့ေၿမာက္ခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ဘ၀မွာႀကမ္းႀကမ္းတမ္းတမ္းေနထုိင္ခဲ ့သည္ ့အဘုိး အာသာလန္ဂရန္ ဟာ အသက္ ၂၀ အရြယ္ကတည္းက
စလုိ ့တစ္ေန ့လွ်င္ စီးကရက္ ၁၀ လိပ္ အနည္းဆံုးေသာက္သံုးခဲ ့ပါတယ္...

သားသမီးႏွစ္ေယာက္ ဖခင္အဘုိးဟာ စေကာ ့၀ီစကီအရက္ ကိုလည္း အိပ္ယာမ၀င္မွီ ညတုိင္းမပ်က္မကြက္
ေသာက္ပါေသးတယ္တဲ ့...
အဂၤလန္နုိင္ငံ၊ ဆပ္ဖုိ ့နယ္၊ ဘာရီစိန္ ့အက္မြန္ ့စ္ အရပ္က အဘုိးအာသာဟာ ၎ရဲ ့အသက္ ၁၀၀ ၿပည္ ့
ေမြးေန ့ကုိ ထုိေဒသက ဟင္တဲလ္စ္ရွန္ မွာ သားအငယ္ဆံုးၿဖစ္သူ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိ မစၥတာဂြ်န္ ဖြင္ ့လွစ္
ထားတဲ ့ The George အမည္ရွိ အရက္ဘားတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ ့တဲ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန ့က မိသားစု
၀င္ေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ ့အတူ ဘီယာအၿပင္းစားေသာက္ၿပီး က်င္းပခဲ ့ပါတယ္...

" အဘုိးရဲ ့( အသက္ရွည္ရၿခင္း ) လွ်ဴိ ့၀ွက္ခ်က္ကေတာ ့မလုပ္နဲ ့လို ့ဆုိတဲ ့အရာေတြ ( မေကာင္းတာမွန္
သမွ် ) ကုိ လုပ္တာပါပဲ..."  လို ့သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" အဘုိးက အသက္ ၂၀ ကတည္းကေဆးလိပ္စေသာက္ခဲ ့ၿပီး အခုအထိလည္းႀကဳိက္တုံးပါပဲ...ေဆးတံလည္း
ေသာက္တယ္...၀ီစကီလည္း ညတုိင္းအားေပးပါတယ္...
သတင္းစာဖတ္တာလည္းႏွစ္သက္ၿပီး စကားလံုးပေဟဠိ ေၿဖရတာလည္း၀ါသနာပါတယ္...ၿပီးေတာ ့သားအ
ငယ္ဆံုး ဂြ်န္ကုိလည္း ကူညီပါတယ္....( သူကအရက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ကုိး...) " လို ့အဘုိးကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

ဘ၀ဟာ သာယာခ်မ္းေၿမ ့ပါတယ္...ဘုရင္မႀကီးေက်းဇူးေတာ္ေႀကာင္ ့ထင္ပါရဲ ့...
Arthur puffing away while holding a portrait of the Queen

အဘုိးရဲ ့သားအႀကီးဆံုးၿဖစ္သူ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ပီတာကေတာ ့ဆရာ၀န္ေတြက သူ ့ရဲ ့ဖခင္ကုိေဆး
လိပ္ဆက္ေသာက္ဖုိ ့ေၿပာခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
" အေဖက သူအသက္ ၂၀ ကတည္းကေဆးလိပ္ ေသာက္လားခဲ ့ၿပီး အခုေတာ ့ေဆးတံေသာက္တာသိပ္မ
ႀကာေသးဘူး..." လုိ  ့ထပ္ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
" အေဖဟာ သူကိုယ္တုိင္ေဆးလိပ္ေတြကိုတစ္ေန ့ငါးလိပ္ေၿခာက္လိပ္ေလာက္လိပ္ၿပီးေသာက္ေလ ့ရွိပါ
တယ္...ေနာက္ေတာ ့အေရအတြက္ပုိမ်ားလာလို ့နံနက္တစ္ခါ၊ ေန ့လည္တစ္ခါ ေဆးတံေသာက္ပါေသး
တယ္...ညတုိင္းလည္း ၀ီစကီေလးႀကိတ္ပါေသးတယ္...အခုလိုလုပ္ေနခဲ ့တာ အသက္ႀကီးလာမွပဲၿဖစ္ပါ
တယ္...
အေဖ ့ရဲ ့ဘ၀က ႀကမ္းတမ္းခဲ့ပါတယ္...သူဟာမိဘမဲ ့ၿဖစ္ခဲ ့ရၿပီး ကေနဒါမွာ အေတာ ့ကုိဆင္းဆင္းရဲရဲပင္
ပင္ပန္းပန္းေနထုိင္လုပ္ကုိင္ခဲ ့ရၿပီး စစ္အတြင္းတံုးကလည္း ဗံုးေပါက္ကဲြခံခဲ့ရပါေသးတယ္...

ဆရာ၀န္ေတြကေတာ ့ေဆးလိပ္ေသာက္တာကုိ ၇ပ္ပစ္လည္းအက်ဴိးမထူးေတာ့ပါဘူးလို ့ဆုိပါတယ္...
ဒီေလာက္ေဆးလိပ္ေတြေသာက္ခဲ ့တာေတာင္မွ သူဟာက်န္းမာေနဆဲ၊ သြားသြားလာလာေနနုိင္ဆဲၿဖစ္ၿပီး
သူဆႏၵရွိတုိင္း အေပၚထပ္ကုိေတာင္ သူ ့ဘာသာတက္သြားေလ ့ရွိပါတယ္..." လို ့ဆက္ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

အဘုိးအာသာကုိ မိဖမဲ ့၊ ၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္မဲ ့သူအၿဖစ္ေမြးခဲ ့ၿပီးကေနဒါ ကုိ အမ်ဴိးသားကေလးသူငယ္မ်ား
ေဂ ဟာမွပုိ ့လြႊတ္ခဲ ့လိုက္ၿပီး သူ ့အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ကစၿပီး လယ္ထဲမွာလုပ္သားအၿဖစ္ စတင္အလုပ္
လုပ္ခဲ ့၇ပါတယ္...


သူ ့အသက္ ၃၀ အရြယ္ ၁၉၄၀ မွာ ၿဗိတိန္ၻကုိၿပန္လာခဲ ့ၿပီး စစ္ထဲ၀င္ကာ ဒုတိယကမာၻစစ္ပဲြအတြင္း ဟစ္တ
လာနဲ ့နာဇီေတြကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ ့ပါတယ္...

ထုိကာလမွာပဲ ဆပ္ဖုိ ့တပ္၇င္းကုိ ၀င္ေ၇ာက္ဖုိ ့စာ၇င္းေပးသြင္းခဲ ့ၿပီး သူ ့ဘ၀ရဲ ့ပထမဦးဆံုး စီးကရက္ ကုိ
စတင္ေသာက္သံုးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အဘုိးဟာ ဇနီးၿဖစ္သူ အုိင္ဗီ ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ ့ၿပီး အဘြားကေတာ ့၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ ဆုံးပါးသြားခဲ ့ပါတယ္...

အဲဒီအဘုိးကုိအတုယူၿပီးေတာ ့လိုုက္မေသာက္ေလနဲ ့ေနာ္...
သူကေတာ ့သူ ့ရဲ ့ခႏၶာကုိယ္ဖဲြ ့စည္းပံုက သန္မာလို ့အသက္ ၁၀၀အထိေနနုိင္ေပမယ္ ့ကိုယ္ ့အလွည္ ့က်
မွ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ ့ေသသြားနုိင္ပါတယ္...

A lifelong chain-smoker has celebrated reaching his 100th birthday - despite puffing his way through nearly 300,000 fags.
Hard-living Arthur Langran has smoked at least 10 cigarettes a day since the age of 20.The father-of-two also religiously drinks a dram of Macallan single malt Scotch whiskey every evening before getting into bed.
Arthur, of Bury St Edmunds, Suffolk, in Britain celebrated his 100th birthday drinking pints of ale with his family and friends at his local pub - The George - in Hintlesham, Suffolk, which is run by his youngest son John, 57 on Sept 8.
He said: "I always say the secret is doing things you’re not told to do."
"I have been smoking since I was 20 and I still enjoy it, and a pipe. I have a whiskey every night."
"I also like reading the papers and doing crosswords with the help of my son John."
Arthur’s eldest son Peter, 62, revealed that doctors have told his father to keep smoking.
He added: "Dad has smoked roll-ups since he was 20-years-old and more recently used a pipe."
"These days he rolls himself five or six a day but used to smoke more and has his pipe once in the morning and once in the afternoon."
"He has a small single malt whiskey every night. He’s been doing that ever since he was elderly."
"He’s had a tough old life. He was an orphan, had a terrible time living and working in Canada and was blown up by a grenade in the war."
"The doctor has said its not worth getting him to give up the cigarettes. He’s still in good health despite the smoking and still mobile and gets up stairs whenever he wants."Arthur was born an orphan and sent to Canada by National Children Homes when he was just 14 years old to work as a farmhand.He returned to Britain in 1940 when he was 30-years-old so he could join the Army and fight Hitler and the Nazis in the Second World War.It was also the same year that he smoked his first cigarette, shortly after signing up with the Suffolk Regiment.
He was married to Ivy who sadly died in 2000.

Source:swns.com


World's tallest, coldest and greenest hotels

Saturday, September 25, 2010
World's tallest, coldest and greenest hotels
ကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုး၊ အေအးဆံုး၊ စိမ္းစုိလန္းဆန္းဆံုး....စသည္ ့ဟုိတယ္မ်ား.... 

ၿမန္မာၿပန္ဆုိေဖာ္ၿပဖုိ ့scheduled လုပ္ထားတဲ ့ေဆာင္းပါးေလးၿဖစ္ပါတယ္...
လြန္ခဲ့သည္ ့ရက္မ်ားက အင္တာနက္ၿပတ္ေတာက္သြားခဲ ့လို ့ေမးလ္လည္းမစစ္နုိင္၊ ဘေလာ ့ဂ္ဂင္းလည္း
မလုပ္နုိင္လုိ ့အလိုလုိပုိ ့စ္ အၿဖစ္တက္သြားခဲ ့ပါတယ္...
အင္တာနက္ဖတ္ရွဳသံုးစဲြသူအမ်ားစု ကေတာ ့အဂၤလိပ္စာအေၿခခံရွိသူေတြခ်ည္းပဲမုိ ့ဒီအတုိင္းလည္းနားလည္
နုိင္တာမုိ ့ထပ္မံဘာသာမၿပန္ေတာ ့ပါဘူး...

တစ္ခ်ဴိ ့ဟုိတယ္ေတြကေတာ ့သူတုိ ့ရဲ ့စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြထက္ပုိသည္ ့ဟုိတယ္အသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာတာ
မုိ ့ထုိဘဲြ ့ထူးမ်ားမွ ေလ်ာက်သြားခဲ ့ႀကရပါၿပီ...
ဥပမာ ကမာၻ ့အၿမင္ ့ဆံုးဟုိတယ္ဆုိယင္ ဒူဘိုင္းမွာပဲ Rotana ဟုိတယ္တစ္ခုထပ္ေပၚလာခဲ ့သလို ကမာၻ ့ေငြ
ကုန္ေက်းက်အမ်ားဆံုး အကုန္ခံၿပီးေဆာက္ခဲ ့တဲ ့ဟုိတယ္ဆုိယင္လည္း လက္ရွိ အဘူဒါဘီက Emirates
Palace ဟုိတယ္ထက္ အခုေနာက္ဆံုးဖြင္ ့လွစ္လုိက္တဲ ့ စကၤာပူက Marina Hotel က ပုိၿပီး အကုန္အက်
မ်ားခဲ ့ပါတယ္...
စကၤာပူဟုိတယ္ႀကီးရဲ ့အၿမင္ ့ဆံုးေရကူးကန္ကေတာ ့မႀကာေသးခင္ကပဲ ၿမန္မာၿပည္ရဲ ့နာမည္ေက်ာ္ ေရ
အိတ္သဲအိတ္ပုိင္ရွင္စီလီကြန္ေရကူးေမာ္ဒယ္ေလးေႀကာင္ ့အစ္ကုိကာလသားမ်ား ပုိသိသြားခဲ ့ႀကရပါ
ေသးတယ္....

For travellers who like a hotel with a superlative attached, here's a list of record-breaking hotels.

The hotels featured by Hotels.com (www.hotels.com/), part of the Expedia Inc group, all have the "-est" factor. Reuters had not endorsed this list:

1. World's Tallest Hotel: Burj Al Arab - Dubai
 
When the sun sets, the Burj Al Arab's facade is lit up to look like a grand sail.
 
Currently the tallest operating hotel in the world until it is surpassed by Dubai's Rose Tower later this year, the Burj Al Arab stands 321 meters (1,050 feet) high. A self-rated 7 star hotel built on a man-made island 280 meters from shore, Burj Al Arab also boasts its own Rolls Royce fleet, Versace bedspreads, and private shopper and helicopter landing platform.


2. World's Largest Hotel (by no. of rooms): The Palazzo Resort Hotel & Casino - Las Vegas, USA


An aerial view of the Las Vegas Strip including (L-R) the Wynn Las Vegas, The Palazzo, the Treasure Island Hotel & Casino and The Venetian in Las Vegas. The Palazzo is the world's largest hotel, by number of rooms. [Photo: AFP]Where else would you expect to find the world’s largest hotel? The Palazzo Resort Hotel & Casino operates under the same licence as The Venetian hotel next door and has 8,108 rooms combined. The hotel is like a mini city, with a large selection of restaurants, fashion stores (including its own version of Barneys New York) and, of course, its own casino with more than 139 gaming tables and 1,400 gambling machines. The hotel is home to the Broadway smash musical Jersey Boys, while the widely acclaimed Blue Man Group is also permanently on show. If you want to relax, there is the choice of seven pools and four hot tubs.
The hotel is like a mini city, with a large selection of restaurants, fashion stores, its own casino, and seven pools.

3. World's Oldest Hotel: Hoshi Ryokan - Komatsu, Japan


World's Oldest Hotel: Hoshi Ryokan in Komatsu, Japan. [Photo: Akiyoshi's Room]The Hoshi Ryokan has been in operation for over 1,300 years. The 100-room hotel has been run by the same family for 46 generations.

4. World's Most Expensive Hotel Room: Royal Villa at Grand Resort Lagonissi - Athens, Greece


World's Most Expensive Hotel Room - The Royal Villa at Grand Resort Lagonissi in Athens, Greece costs US$50,000 a night. [Photo: Grand Resort Lagonissi]


Featuring a dedicated butler, chef and pianist, the Royal Villa at Grand Resort Lagonissi is the world's most expensive hotel room at $50,000 a night. The room overlooks the Aegean Sea, which you can view from a private pool with a hydro massage device. The resort also has a private Lear jet.

The room has all the luxuries you would expect for the price tag such as a marble-lined bathroom, oversized walk-in wardrobe and a private terrace. If you find a reason for leaving the room, the hotel offers a state-of-the-art spa and 10 restaurants, many of which have been awarded the five-star diamond award. The resort also has a private Lear jet to fly guests around the Greek Islands. Can’t run to £30,5000? Beachfront bungalow rooms at the resort start at a mere £558 per night.


5. World's Most Expensive Hotel to Build: Emirates Palace - Abu Dhabi


World's Most Expensive Hotel to Build: Emirates Palace - Abu Dhabi [Photo: Abu Dhabi Tourism Authority]


 

The Emirates Palace in Abu Dhabi, which opened in 2005, cost over $3 billion to build with silver, gold and marble used throughout the hotel and the 1,002 chandeliers made from Swarovski crystals.
All of the 394 rooms are decorated with acres of gold leaf and marble and come complete with a private butler service. The hotel has two large pools, one of which is equipped with a waterslide, waterfalls and a lazy river.


6. World's Largest Hotel Room: Royal Suite in the Grand Hills Hotel & Spa - Broummana, LebanonParis Hilton arrives at the Grand Hills Hotel in Brummana, Lebanon. The Royal Suite in the Grand Hills Hotel & Spa is the world's largest hotel room, set over six floors for a total 8,000 square meters. [Photo: AFP]


The Royal Suite in the Grand Hills Hotel & Spa is set over six floors for a total 8,000 square meters (86,110 sq ft) with half of this living space and the rest two swimming pools, a garden, terrace and pavilions.

7. World's Coldest Hotel: Icehotel - Jukkasjarvi, SwedenIcehotel, Jukkasjärvi, Sweden (www.icehotel.com; doubles from £195 per room per night).

The Icehotel has rooms built entirely from ice and snow guests at the Icehotel can chill out in temperatures between 23F (-5C) and 17F (-8C)  , decorated with handcrafted ice art and sculptures, an ice chapel licensed for marriages and baptisms, and two restaurants serving a range of Lappish and Swedish dishes.
The two restaurants and the Absolut Icebar offers designer cocktails served, naturally, from ice glasses. Activities include snowmobile excursions, northern lights tours, snowshoe and cross-country ski excursions and dogsled and reindeer tours

8. World's Highest Hotel (floor height): Park Hyatt - Shanghai, China

World's Highest Hotel (floor height): Park Hyatt - Shanghai, China [Photo: Hyatt]
 
The Park Hyatt in Shanghai occupies floors 79 to 93 of the 101 story Shanghai World Finance Center with views over the Huangpu River and the city skyline and located in the heart of Lujiazui business district in Pudong.

9. World's Highest Hotel (altitude above sea level): Hotel Everest View - Nepal
The Hotel Everest View is 3,880 meters (12,730 ft) above sea level and is set in the Sagarmatha National Park. All rooms have views of Mount Everest standing at 8,848 meters (29,030 ft) and the only direct access is by chartered helicopter.
You cannot see the hotel until you are almost there. Hidden on a ridge overlooking Mt. Everest, Lhotse, Ama Dablam, Thamserku and Tawoche, the hotel blends gracefully with its surrounding.

Ancient stones carved with the Tibetan Buddhist inscription 'Om mani padme hum' form part of the hotel's interior walls, a constant reminder of the deep religious sentiments of the local people towards their land mountains.

10. World's Most Eco-Friendly Hotel: Daintree Eco Lodge & Spa - Queensland, Australia


World's Most Eco-Friendly Hotel: Daintree Eco Lodge & Spa - Queensland, Australia [Photo: Daintree Eco Lodge]

Forest accommodation in a fairytale mountain

Originally a place for friends to stay while they enjoyed the hunting and fishing resources of the Hulio Hulio reserve, the name is from a favourite book of the owners. The story describes a mountain that has magical powers and grants wishes – The Magic Mountain. With a waterfall cascading from the pinnacle of the roof, the lodge is indeed a special place.

As you’d expect from staying somewhere remote, your senses become tuned to the vibrant ecosystem of the forest. Condors and eagles in the air, pumas on the ground.

Waking with the dawn and enjoying nature, surrounded by a surreal structure.

While you’re some way from civilization, the lodge is self-sufficient and has a restaurant "Meson del Bosque" - The Forest Table. All meals are taken here and you’ll get the opportunity to sample some really good Chilean cooking. When the weather is cold, try their Pastel de Papas – a mixture of mashed potatoes, onion, olives, egg and meat cooked in the oven. A recommendation for those with a sweet tooth is to try it with sugar but beware! Too large a portion will leave you unable to do anything except snooze. Lighter fare includes the Chilean staple of Cazuela – a meat or chicken soup with potatoes. Spice it up with “Merquen” - the Mapuche’s local red pepper. During the evening the restaurant provides a bar where you can enjoy the traditional Chilean Pisco Sour. Made of grape liqueur, mixed with lemon juice and sugar it is particularly refreshing. Take care however, Pisco Sour is easy to drink and a hangover this far from a pharmacy is particularly painful if you’ve forgotten to pack aspirin.

Man who eats raw scorpions

ကင္းၿမီးေကာက္အစိမ္းလုိက္စားတဲ ့ကုိေရႊေပါက္ေဖာ္...
 
အစိမ္းလိုက္စားမည္ ဘာမထီ....

လြန္ခဲ ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္ ့က လီလ်ဳခြ်န္း တစ္ေယာက္ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဟီနန္ၿပည္နယ္ရွိ ၎၏ရြာအနီး
ေတာင္ကုန္းတစ္ခုအေပၚသို ့တက္ေရာက္ေနစဥ္ အဆိပ္ၿပင္းသည္ ့ကင္းၿမီးေကာက္တစ္ေကာင္ အကုိက္ခံ
ခဲ ့ရ ( အမွန္ေတာ ့အၿမီးနဲ ့အထုိးခံရ ) ပါတယ္...
စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ခဲ ့ရတဲ ့လီဟာ ထုိကင္းၿမီးေကာက္ကုိ ေကာက္ယူၿပီး အၿငဳိးတစ္ႀကီးနဲ ့၀ါးစားပစ္လုိုက္ပါ
တယ္...
ထုိစဥ္က စၿပီး လီတစ္ေယာက္ ကင္းၿမီးေကာက္အစိမ္းစားရတာကုိ တပ္မက္သြားေတာ ့တာပါပဲ...
" ကြ်န္ေတာ္စားခဲ ့တဲ ့ကင္းၿမီးေကာက္ေပါင္း ေထာင္နဲ ့ေသာင္းနဲ ့ကုိခ်ီၿပီး ရွိေနခဲ ့ပါၿပီ ..." လို ့အသက္ ၅၈
ႏွစ္ အရြယ္ရွိ လီ ကဆုိပါတယ္...
လီရဲ ့အိမ္မွာ သူဖမ္းဆီးမိရသမွ် ကင္းၿမီးေကာက္ေတြထည္ ့ဖုိ ့ေႀကြအုိးႀကီးတစ္လံုး ရွိေနပါတယ္...
" စားခ်င္စိတ္ေပၚလာတုိင္း အဲဒီအုိးထဲ လက္ႏွဳိက္ၿပီး ပါးစပ္ထဲပစ္ထည့္ကာ စားလိုက္တာပါပဲ...
အဲဒီ ( ကင္းၿမီးေကာက္ေတြကိုအစိမ္းလိုက္စားရတာ ) ကင္းၿမီးေကာက္ေတြက အနံ ့အ၇သာကလည္း
ေကာင္းၿပီး ပဲေႀကာ္နဲ ့ေတာင္ အရသာခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္..." လုိ ့သူက ေၿပာပါတယ္...

ကင္းၿမီးေကာက္မ်ားကုိ ပါးစပ္ထဲထည္ ့စားေနစဥ္မွာ တစ္ခါတစ္ေလ သူ ့ပါးစပ္ကုိအၿမီးနဲ ့ထုိးတတ္ေပမယ္ ့
ခဏတစ္ၿဖဳတ္ေလာက္ပဲ သူ ့ပါးစပ္ေယာင္ယမ္းလာၿပီး ေပ်ာက္သြားပါတယ္....
" ကြ်န္ေတာ္က ကင္းၿမီးေကာက္အဆိပ္ၿပီး ေနပါၿပီ..." လို ့သူကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...

သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္ခဲ ့တဲ ့တရုတ္မေလးတစ္ဦးကေတာ ့ေၿပာၿပခဲ ့ဘူးပါတယ္...
" တုိ ့မစားတာဆုိလို ့ေကာင္းကင္မွာ ေလယာဥ္၊ ေၿမၿပင္မွာ ကုတင္ ..." တဲ ့...


Thirty years ago, Li Liuqun was stung by a poisonous scorpion while hiking on a hill near his village in Henan, China.
The angry Li picked up the insect and chewed it hard in revenge.
It unintentionally led him to discover his version of an exotic delicacy.
Since then, Li has had a craving for raw scorpions.
"I think I have eaten tens of thousands of scorpions over the part years," said Li, 58.
Li has a big porcelain container in his home where he stores all the scorpions he catches from the hill.
"Anytime I feel like eating them, I just grab a few and put into my mouth.
"They have a nice aroma and taste like fried soya beans."
Li said sometimes the insects would sting him in the mouth as he bites through them but added that the swelling only lasted for a while.
"I'm immune to the poison," he said.

Source: Dahe Bao
Friday, September 24, 2010

အပန္းေၿဖစရာဓါတ္ပံုကမာၻ....
နုိ ့ေသာက္ခ်င္ႀကေသးလား...အႏုပညာသည္ဘ၀...မလြယ္လွပါလားေနာ္...
အစ္ကုိကာလသားမ်ားရန္ကလည္းမေသးေပဘူးကုိး....sink အစ sink အလယ္...sink အဆံုး...


တရုတ္ၿပည္မွာ ေရႀကီးရာ၀ယ္...
ကုန္းပုိးတဲ ့ကုိရီးယားေတြ ငုိသြားရေလာက္တယ္...

အဲယားကြန္းသည္က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္ေစနုိင္ပါသည္...


ေႀသာ္....ဘယ္လုိေၿပာရမလဲဆုိေတာ ့ေပါ ့ေနာ္...
သမီးက အားလံုးကုိ ေလးစားတာပါ...


သူကမွ စူပါဂဲလ္ ပါပဲ...


သားကသတၱိရွိတယ္...


တိရိစၧာန္ေတာင္ဇိမ္ခံတတ္တယ္...