Donkey to run for mayor

Friday, September 30, 2011

ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္အၿဖစ္ယွဥ္ၿပဳိင္ေရြးခ်ယ္ခံမည္ ့ၿမည္းတစ္ေကာင္....


ဘူေဂးလ္ရီးယားနုိင္ငံ၊ ဗာနာၿမဳိ ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးလွဳံ ့ေဆာ္သူမ်ားဟာ လာမည္ ့ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
လက္ရွိၿမဳိ ့ေတာ္၀င္ႏွင္ ့ယဥ္ၿပဳိင္ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ၿမည္းတစ္ေကာင္အား ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္ဆႏၵၿပဳတင္သြင္း
ကာ ၿပင္ဆင္လွဳ ံေဆာ္ေနႀကပါတယ္...
မာကုိ အမည္ရွိၿမည္းဟာ ဘူေဂးလ္ရီးယားလူ ့ေဘာင္သစ္ပါတီကုိကုိယ္စားၿပဳၿပီး ေအာက္တုိဘလ ၂၃ ရက္
ေန ့တြင္ က်င္းပၿမည္ ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...

ေရြးေကာက္ပဲြကုိယ္စားလွယ္ဟာၿမည္းတစ္ေကာင္ၿဖစ္တာမုိ ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားလည္းကင္းရွင္းကာ၊
စိတ္ဓါတ္ခုိင္ႀကည္စြာ တာ၀န္မ်ားကိုအစြမ္းကုန္ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎၏နုိင္ငံေရးကန္ ့လန္ ့
ကာစာမ်က္ႏွာစတင္ဖြင္ ့လွစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကတိေပးေၿပာဆုိသြားပါတယ္...( ထုိပါတီမွပုဂၢဳိလ္မ်ားက
ေၿပာတယ္ေပါ ့ဗ်ာ....ၿမည္းကေၿပာတယ္လို ့လည္းအဟုတ္မထင္ပါနဲ ့ဦး...)
လက္ရွိ ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္မင္း ကီေရးလ္ေယာ္ဒါေနာ ့ ဟာတာ၀န္မ်ားကုိေကာင္းမြန္ေက်ပြန္စြာမထမ္းေဆာင္နုိင္
ဘူလုိ ့ၿမဳိ ့သူ၊ၿမဳိ ့သားမ်ားကထင္မွတ္ယံုႀကည္ႀကတာေႀကာင္ ့ယခုကဲ ့သို ့ၿမည္းတစ္ေကာင္ကုိ ၎ႏွင္ ့ယွဥ္
ၿပဳိင္မည္ ့ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
စည္းရံုးလွဳ ံ့ေဆာ္သူ အိန္ဂ်ယ္ဒုိင္ယန္ေကာ ့ဗ္ က " တစ္ၿခားၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ေလာင္း ၿပဳိင္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင္ ့မတူတဲ ့အခ်က္က ၿမည္းမာကုိ ဟာကုိယ္က်င္ ့သိကၡာတည္ႀကည္ေၿဖာင္ ့မတ္လြန္းတဲ ့သူၿဖစ္ပါ
တယ္...သူဟာ ခုိးလည္းမခုိးတတ္ပါဘူး၊ လိမ္လည္းမလိမ္ညာတတ္ပါဘူး...(ၿပည္သူကေပးတဲ ့တာ၀န္၊ခုိင္း
တဲ ့) အလုပ္ကုိလည္း ေက်ပြန္ၿပီစီးေအာင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တတ္ပါတယ္..." လို ့ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...


Will work for carrots...Marko the donkey has been put up as a candidate for mayor
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳံးပြဲခလည္းမယူပါဘူး...မုန္လာဥနီေလးသာနပ္မွန္ေအာင္စားရမယ္ဆုိယင္ ရပါၿပီ...
Will work for carrots...Marko the donkey has been put up as a candidate for mayor

သုိ ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီၿဖစ္သည္ ့လက္ယာယိမ္းအလယ္အလတ္ ဂါ ့ဘ္ပါတီအားကုိယ္စား

ၿပဳယွဥ္လက္ရွိၿမဳိ ့ေတာ္၀န္ေယာဒါေနာ ့ဗ္ ကေတာ ့ၿပဳိင္ဖက္ၿဖစ္သူႏွင္ ့ယွဥ္ၿပဳိင္ရင္ ဂုဏ္သိကၡာက်မွာမုိ ့ပါ
၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင္ ့ၿပဳဖို ့ၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" သူေၿပာတာမွန္ပါတယ္...အခုလုိနုိင္ငံေတာ္ကုိလိမ္လည္လွည္ ့ၿဖားေနတဲ ့နုိင္ငံေရးလူလိမ္လူညာတစ္
ေယာက္နဲ ့စင္ေပၚမွာအတူ( စကားစစ္ထုိး၊စည္းရံုးေဟာေၿပာေနေန ) ရွိေနရမွာကုိ ၿမည္းမာကုိ တစ္ေကာင္
ဘယ္လိုခံစားရမလည္းဆုိတာသာ ေတြးႀကည္ ့ပါေတာ ့...
ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိေလးစားမွဳရွိတဲ ့ၿမည္းအေနနဲ ့သိကၡာေတာင္က်သြားနုိင္ပါေသးတယ္..." လုိ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...

ၿမဳိ ့ကေလးပါတ္၀န္းက်င္တြင္ စိမ္းလန္းစုိေၿပသည္ ့စားက်က္ေၿမမ်ား ကုန္ဆံုးကြယ္ေပ်ာက္ေနတာမုိ ့ၿမည္း
ကေလး မာကုိအတြက္လည္း ဘ၀ရပ္တည္ေ၇းဟာ အခက္အခဲေတြရွိလာနုိင္ပါတယ္လုိ ့အၿခားေသာစည္း
ရံုးလွဳံ ့ေဆာ္သူေတြကဆုိႀကပါတယ္...
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွည္ေလာင္း ၿမည္းမာကုိအေနနွင္ ့သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြကုိ အ
ေလးေပးသြားမွာပါလို ့ ေဒသဆုိင္ရာသတင္းမီဒီရာေတြကဆုိႀကပါတယ္...


One donkey town: Marko is standing for the Society for a New Bulgaria party in Varna (pictured)
တိရိစာၧန္တစ္ေကာင္အုပ္ခ်ဴပ္တာကမွတုိ ့ၿမဳိ ့အတြက္ေကာင္းဦးမယ္ဆုိတဲ ့ဘူေဂးလ္ရီးယားက ၿမဳိ ့ကေလး..
One donkey town: Marko is standing for the Society for a New Bulgaria party in Varna (pictured)


Town hall campaigners in Varna, Bulgaria, are set to make an ass out of local politicians by putting up a donkey as a candidate for mayor.

Marko is standing for the Society for a New Bulgaria party on October 23.
The nag is promising hard work, no kickbacks and a mulish determination when he launches his political career.

He has been chosen as the locals don't think the current mayor Kiril Yordanov is doing a good enough job.

Campaign director Angel Dyankov said: "Unlike the other mayoral candidates and politicians, Marko has a strong character, doesn't steal, doesn't lie, and gets the work done."
But incumbent mayor Yordanov, who is running as a nominee of the ruling centre-right party GERB, has refused to share a platform with his rival saying it is "undignified."

Dyankov said: "He is right. Just think how Marko would feel sharing a stage with such a political crook."
He added: "It would be very undignified for any self respecting donkey."
Other campaigners said Marko's life is difficult as the green areas in the town are disappearing.

Local media say the donkey will be focusing on environmental issues.
Source: dailymail.co.uk
Published Sept 29 2011

China's most literary prostitute arrested

Thursday, September 29, 2011

တရုတ္ၿပည္က အစာအတတ္ဆံုးအြန္လုိင္းေပၚကဖ်ာသည္...


သူမ၏ေဆာင္ႀကာၿမဳိင္၊ဇာခန္းဆီးေနာက္ကြယ္မွ ဇတ္လမ္းမ်ားအား အြန္လုိင္းေပၚတြင္ မွ်ေ၀ခံစားတင္ၿပ
ေလ ့ရွိသည္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ ၿပည္ ့တန္ဆာ ဘေလာ ့ဂ္ဂါ ရုိေရွာင္အန္ ဟာရဲတပ္ဖဲြ ့ရဲ ့ဖမ္းဆီးၿခင္းကုိ ခံခဲ ့
ရပါၿပီ.....
သူမ အဖမ္းခံရသည္ ့သတင္းဟာ (တရုတ္နုိင္ငံရဲ ့)အင္တာနက္ကမာၻကုိတုန္လွဳပ္ေခ်ာက္ၿခားသြားရံုမွ်မက
သူမရဲ ့ဘေလာ ့ဂ္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနႏွင္ ့သူမအားကူညီ၊ ကယ္တင္ပါရန္ ေတာင္းဆုိပန္ႀကားခဲ ့ႀကသလုိ၊
(သူမႏွင္ ့အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါးခဲ ့ႀကသည္ ့) ဟန္က်ဴိးၿမဳိ ့မွ ထိပ္တန္းနုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးဌာနဆုိင္
ရာ အရာရွိႀကီးမ်ားလည္း စိတ္အေနွာက္အယွက္ၿဖစ္ခဲ ့ႀကပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့သူမ၏ ဖံုးထဲမွ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင္ ့တကၠသိုလ္ပါေမာကၡမ်ားအပါအ၀င္အထူးအ
ေရးႀကီးပုဂၢဳိလ္မ်ားစြာတုိ ့၏ဖံုးနံပါတ္မ်ားအားေတြ ့ရွိခဲ ့ရတယ္လုိ ့သတင္းမ်ားကေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္....
ထုိအခ်က္အလက္ေႀကာင္ ့သူမ၏ပံုမွန္အားေပးသူေဖာက္သည္မ်ားတြင္ အစုိးရထိပ္ပုိင္းဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ား
ပါ၀င္ေနလိမ္ ့မည္ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား သံသယရွိေစခဲ ့ပါတယ္...



 ဘေလာ ့ဂ္ရြာထဲက...သေပါ ့ဖ်ာသည္မေလး မႏွင္းဆီ အဲေလ...ရုိေရွာင္အန္...


အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရုိ ဟာခုႏွစ္တာကာလအတြင္း အမ်ဴိးသားေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္ ့ႏွင္ ့အတူအိပ္စက္
ေမြ ့ေလ်ာ္ေဖ်ာ္ေၿဖခဲ ့တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
စာေရး၊စာဖတ္တာကုိ စဲြလမ္းႏွစ္သက္တဲ ့မိန္းကေလးဟာ သူမရဲ ့ကိုယ္ပုိင္ဘေလာ ့ဂ္မွာ သူမႏွင္ ့ဆက္ဆံ
ခဲ ့သူမ်ားႏွင္ ့ပါတ္သက္သည္ ့အေႀကာင္းမ်ားအားေရးသားကာ အြန္လုိင္းဘေလာ ့ဂ္ဖတ္သူမ်ားအားမွ်ေ၀ခံ
စားခဲ ့ပါတယ္...
သူမရဲ ့အေရးအသားေကာင္းမြန္လွတာေႀကာင္ ့အစဥ္တစ္စိုက္လာေရာက္ဖတ္ရွဳသူေပါင္း၁သိန္း ၇ေသာင္း
မွ်ရွိၿပီး သူမအား စာေရးေကာင္းသလို၊ အထာေပးေကာင္းသည္ ့ဇယားေလး လိုိ ့နာမည္ေပးခဲ ့ႀကပါတယ္..
သူမေနာက္ဆံုး ပို ့စ္တင္ခဲ ့သည္က စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန ့မုိ ့သူမအားလြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္
က ဖမ္းဆီးခဲ ့ႀကသည္ဟု ယံုႀကည္ရပါတယ္...
သူမ၏ေဖါက္သည္တစ္ဦးဆုိလွ်င္ ကားထဲတြင္ခ်စ္တင္းေႏွာရသည္ကုိႀကဳိက္ႏွစ္သက္ေႀကာင္း၊ေနာက္ထပ္
အၿခားတစ္ဦးကေတာ ့စာဖတ္၀ါသနာႀကီးသည္ ့ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးၿဖစ္ေႀကာင္း ၿဖင္ ့သူမကေရးသားခဲ ့ပါ
တယ္...
သူမတြင္ အမ်ဴိးသမီးေဖာက္သည္တစ္ဦး(လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံသူအမ်ဴိးသမီး) ပင္ရွိေသးသည္ဟု သူမကဆုိ
ပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့ကုိေတာ ့သူမအားဖမ္းဆီးခဲ ့မွဳႏွင္ ့ပါတ္သက္၍ အတည္ၿပဳရန္ဆက္သြယ္လို ့မရခဲ ့ပါဘူး...

စကၤာပူ၊ၿခေသၤ ့ကြ်န္းက asia one အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာမွာေတာ ့အဆုိပါမိန္းကေလးဟာ အမွန္
စင္စစ္ေတာ ့အြန္လုိင္းတြင္နာမည္ေက်ာ္ႀကားထင္ရွားလုိသူ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးသာၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိထားပါ
တယ္...
virtual world လုိ ့ေခၚတဲ ့အတုအပကမာၻႀကီးမွာ ဘယ္သူ ့ဟာၿဖင္ ့အစစ္အမွန္၊ ဘယ္သတင္းဟာၿဖင္ ့ယံု
ႀကည္စိတ္ခ်ရတယ္ဆုိတာကေတာ ့ခပ္ခက္ခက္ပါပဲ...

ေက်းဇူးပါပဲ ကုိယ္ ့ညီေရ...

Ruo Xiaoan, a Chinese prostitute who loved to share her stories online, has been nabbed by police.
News of her arrest, not only shook the cyber world - with her fans appealing for help - but the politicians and educationists in Hangzhou have also been disturbed.
It was reported that police found a long list of telephone numbers of VIPs – including government officials and university professors - in her cellphone.
This has led the investigators to suspect that the VIPs were her regular customers.

Ruo, 22, was said to have had sex with some 3,000 men over the past seven years.
A girl who loves to read and write, she always posted stories about her customers on her blog, sharing them with the netizens.
Her writing skill has impressed the netizens, attracting 170,000 followers, who named her the "Most Literary Prostitute".
She was believed to have been arrested last week, and her last posting on the weibo was dated Sept 16.
Ruo had wrote that she has a customer, who loves to have sex in the car, and another is a professor who loves to read.
She also claimed that she had a female customer.

The police could not be reached to comfirm the arrest of Ruo.

Source: Agencies
Published Sept 27, 2011

Pianist bends arms backwards

Wednesday, September 28, 2011

စႏၵယားေနာက္ၿပန္တီးနုိင္သည္ ့သူ...

Evan Petrone /YouTube 
 ၿဗံဳးကနဲႀကည့္ ယင္အတည္ ့လို ့ထင္ရေပမယ္ ့သူ ့လက္ေတြကုိက အရုိးေတြေပ်ာ ့ေၿပာင္းလြန္းလို ့
ေနာက္ၿပန္ကုိ ထုိင္ၿပီးအက်အနတီးနုိင္တာပါ...


ရွားပါးထူးဆန္းတဲ ့ေမြးရာပါခြ်တ္ယြင္းမွဳရွိေနသည္ ့အေမရိကန္နုိင္ငံမွေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ စႏၵယားအား
ေနာက္ၿပန္ထုိင္ကာ တီးနုိင္သၿဖင္ ့အင္တာနက္အြန္လုိင္းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ႀကားေနပါတယ္...
အီဗန္ပီထရုန္း ဟာစႏၵယားခံုတြင္ခလုပ္မ်ားအားေက်ာခုိင္းၿပီးေနာက္ၿပန္ထုိင္ကာ ၎၏လက္မ်ားအား လိမ္
ေကာက္လွည္ ့ဖ်ားကာ ၿဖစ္နုိင္ဖြယ္မရွိေသာ ပံုစံအေနအထားၿဖင္ ့စႏၵယားသံစဥ္ေတးသြားမ်ားအားတီးခတ္
ေနပံုကုိ ကုိယ္တုိင္မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးထားခဲ ့ပါတယ္...

 ပီထရုန္းဟာ အီလားစ္ဒန္းေလာ ့စ္ ဟုေခၚတြင္သည္ ့အရုိးအဆစ္၊ အရြတ္မ်ား ေပ်ာ ့ေၿပာင္းသည္ ့ေရာဂါ
အေၿခအေနဆန္းတစ္မ်ဴိး ခံစားေနရသူၿဖစ္ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ ့ရဲ ့လက္ေမာင္း၊ လက္ဖ်ံေတြကုိ ပံုစံအမ်ဴိးစံု လွည္ ့ေၿပာင္း၊ ေကြ ့ေကာက္နုိင္ပါ
တယ္...အဲဒါနဲ ့ကြ်န္ေတာ္လည္း စႏၵယားမ်ားေနာက္ၿပန္တီးလို ့ရနုိင္မလားလုိ ့ေတြးေတာမိလာခဲ ့ပါတယ္.."
လို ့သူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သူက တီးခတ္ရလြယ္ကူၿပီး ၿပန္ေက်ာ ့နုိင္ (အႀကိမ္ႀကိမ္ၿပန္လည္တီးခတ္နုိင္) သည္ ့ ေတးသြားကုိေရြးခ်ယ္
ေလ ့က်င္ ့ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ထုိကဲ ့သုိ ့ကြ်မ္းက်င္နုိင္နင္းစြာတီးခတ္နုိင္ရန္ ၅ နာရီႀကာေလ ့က်င္ ့ခဲ ့ရတယ္လို ့
လည္းသူကဆုိပါတယ္...

" လံုး၀ႀကီးကုိ ၿခားနားတဲ ့အေနအထားမ်ဴိးမွာတီးခတ္နုိင္ဖုိ ့ဦးေနွာက္ကုိအၿပင္းအထန္စူးစုိက္ကာေလ ့က်င္ ့
ခဲ ့ရၿပီး ေတာ္ေတာ္ကုိခက္ခဲလွတာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒီဗီဒီယုိမွတ္တမ္းေလးကုိႀကည္ ့ယင္ အမွားအယြင္းေတြရွိေနဦးမွာ ေတြ ့ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...ကြ်န္ေတာ ့ရဲ ့အ
ရိုးအဆစ္ေပ်ာ ့ေရာဂါေႀကာင္ ့လူေတြသတိထားမိလာတာကိုေတာ ့ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းဘာၿပီး ပင္ကုိ
အရကြ်န္ေတာ္ဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူတစ္ဦးပါ...အခုလိုအရိုးအဆစ္ေပ်ာ ့ေၿပာင္းတဲ ့ေရာဂါေႀကာင္ ့ဘ
၀မွာ အကန္ ့အသတ္အတြင္းေနထုိင္ရသူေတြရဲ ့ခံစားခ်က္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္နားလည္ပါတယ္..." လို ့သူ
ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...




YouTube link.


A US student with a rare genetic condition became an online star - by playing Coldplay's Clocks with his back to the piano.
Evan Petrone filmed himself sitting down, facing away from the keyboard, before twisting his arms into a seemingly impossible position to play the tune.
Mr Petrone has Ehlers-Danlos Syndrome which means he has unusually loose joints and ligaments.
"I've always been able to bend my arms all over the place," he said. "And I eventually began to wonder if I could play piano backwards."
Mr Petrone said he chose the song because it was simple and repetitive, but it still took him more than five hours to master.
"I had to force my brain to play in a completely different way, and it was extremely difficult," he says. "You can tell there are still mistakes in the video.
"I feel bad getting attention for my EDS, because I literally have the fun kind. I know people who suffer chronic pain because of their EDS and live very restricted lifestyles."
Via Daily Picks and Flicks.

Discarded Food Waste Slop Recycled Into Cheap Cooking Oil

Tuesday, September 27, 2011

ေၿမာင္းထဲသို ့သြန္ပစ္လုိက္သည္ ့အစားအေသာက္

မ်ားမွ ဆီမ်ားအားစစ္ယူကာဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္

ၿပန္ေရာင္း...

 


 စီးပြားေရးအရတြက္ေၿခကိုက္ဖုိ ့အဓိကပဲ...
ဘယ္သူေတြဒုကၡေရာက္ေရာက္ " ၀ " တုိ ့ကေတာ ့မမွဳဘူးပဲ...


အေႀကာ္ခံဆီ၊ ဟင္းခ်က္ဆီ ဆုိသည္ကား စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားမွ ေရာင္းမကုန္၊ စားမကုန္၍သြန္
ပစ္လိုက္သည္ ့အစားအေသာက္အႀကြင္းအက်န္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည္ ့ဆီအား စစ္ထုတ္ခပ္ယူထားသည္ ့ဆီ
ကုိေခၚပါတယ္...
တစ္နည္းအားၿဖင္ ့ဆုိလွ်င္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားမွ အမွဳိက္မ်ားစြန္ ့ၿပစ္သည္ ့ေၿမာင္း၊ ပုိက္မ်ားအတြင္းမွ စစ္
ယူထားသည္ ့ဆီပင္....

ပံုမွန္အားၿဖင္ ့ဆုိလွ်င္ အဆုိပါစားႀကြင္းစားက်န္မ်ားအား ၀က္စာအၿဖစ္အသံုးၿပဳကာ၀က္မ်ားအားေကြ်းရန္
ၿဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္နုိင္ငံမွ လူစိတ္မရွိသူ၊ ကုိယ္က်င္ ့တရားကင္းမဲ ့သည္ ့လူ ့တိရိစာၧန္မ်ားက အဆုိပါ
စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားမွ ဆီမ်ားကိုစစ္ယူခပ္ထုတ္ကာ ဟင္းခ်က္ဆီအၿဖစ္ေစ်းႏွဳံးခ်ဴိသာစြာ ၿပန္လည္ေရာင္း
ခ်ေလ ့ရွိႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...

အလကားရတဲ ့ဆီမုိ ့ေရာင္းတန္း၀င္ဆီသန္ ့မ်ားထက္စာလွ်င္ေတာ ့ေစ်းအပံုႀကီးသက္သာပါတယ္...

ဒီထက္ပိုၿပီးစိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့ဖုိ ့ေကာင္းတာကေတာ ့လမ္းေဘးအေႀကာ္သည္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအႀကဳိက္
အသင္ ့စားသံုးနုိင္သည္ ့အာလူးေႀကာ္၊ ငါးမုန္ ့ေႀကာ္စသည္ ့တရုတ္ၿပည္မွလာေသာ မုန္ ့ထုတ္မ်ားအေန
ၿဖင္ ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားက ကုန္က်စားရိတ္သက္သာေအာင္ အဆုိပါ ဆီညံ ့မ်ားအားသံုးစဲြထားနုိင္
တာပဲၿဖစ္ပါတယ္...



တရုတ္နုိင္ငံ၊ ၀ူဟန္းၿမဳိ ့ေတာ္မွ လူယုတ္မာစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးကေတာ ့အေႀကာ္ခံစစ္ထုတ္ဆီဟာ
စားသံုးရန္သင္ ့ေတာ္ပါတယ္ ( ေဘးအႏ ၱရယ္မရွိပါဘူး ) လုိ ့ပင္အာမခံလုိက္ပါေသးတယ္...
ထုိကိစၥကုိလြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၀၉ ခုနွစ္ကတည္းကပင္ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေတြ ့ရွိေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
ထုိသုိ ့ေဖာ္ထုတ္တင္ၿပနုိင္ခဲ ့မွဳေႀကာင္ ့၀ူဟန္းၿမဳိ ့ေတာ္အစုိးရႏွင္ ့သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအေနၿဖင္ ့ၿပစ္
မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တစ္လေက်ာ္ႀကာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ ့လို ့အညစ္အေႀကးဆီ အေၿမာက္အမ်ားအား
ေတြ ့ရွိသိမ္းဆည္းနုိင္ခဲ ့ပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမွဳေလ်ာ ့နည္းသြားခ်ိန္တြင္ အဆုိပါအညစ္အေႀကးဆီမ်ားၿပန္လည္ေပၚ
ထြက္လာလိမ္ ့မည္ဟု အမ်ားစုအေနၿဖင္ ့မထင္မွတ္ထားခဲ ့ေပ...
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္စက္တင္ဘာလႏွင္ ့ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္လွ်ဴိ ့၀ွက္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမွဳေႀကာင္ ့
ဟုန္ရွန္းေဒသတြင္ အဆုိပါ ညစ္ညမ္းဆီ အေၿမာက္အမ်ားအားလ်ဴိ ့၀ွက္စြာေရာင္းခ်ေနသည္ကုိေတြ ့ရွိ
ခဲ ့ရၿပန္ပါတယ္...
စားသံုးတစ္ခ်ဴိ ့ကေတာ ့ထုိဆီကိစၥဟာအထူးအဆန္းမဟုတ္ပဲအားလံုးသိရွိေနႀကတာပဲလုိ ့ဆုိပါတယ္..


ကဲ ...ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတုိ ့တုိင္းၿပည္ကလူစိတ္မရွိတဲ ့သူတစ္ခ်ဴိ ့ရဲ ့ဆီလုပ္ငန္းပုံမ်ားအားရွဳစားႀကပါကုန္...

















Slop oil is “refined” from slop or swill, which is the leftover “food” that people and restaurants throw away. Another name is “地沟油”,  “gutter oil” or “drainage oil”, because the oil is recovered from the sewer drains coming out of restaurants. Usually, slop or swill is fed to pigs but some unscrupulous people will gather the slop and “recycle” the oil in the slop to sell as cooking oil. Of course, this cooking oil is known as “slop oil” and it is cheaper than fresh cooking oil. Many street vendors who cook snacks (especially fried foods) may use this “slop oil” to save money and keep their costs low.

Why has harmful slop oil once again flooded Wuhan?

(The bold black-hearted boss even guarantees: “Slop oil is safe to eat”). In March of this year, the internet exposed the Wuhan slop oil public health safety incident (refer to relevant report: “My god! Malicious Wuhan oil factories selling slop oil guarantee safe to eat“). 
The problem attracted heated discussion and criticism from netizens around the country. The problem also very quickly attracted the Wuhan city government’s attention and the relevant department committed additional people and man hours, conducting a city-wide special rectification operation that lasted over a month and investigated a large amount of slop oil (refer to relevant report: “Wuhan emergency seige of slop oil scenes (follow-up report)“). Yet, right when the people feel they can relax, who would have thought that illegal refining of slop oil would stage a comeback, and flood Wuhan.
At the end of September to beginning of October, 《王浩峰聚焦》["Wang Hao Feng Focus"] once again conducted an undercover investigation, witnessing large numbers of hideouts for the illegal refining of slop oil, with the hideouts on one street in the HongShan district being so numerous as to be innumerable; when it comes to refining slop oil, there are no procedures, and whoever offers the highest price is whoever it will be sold to.
Some people say that this is not surprising, see more, to be expected.



From NetEase:



nnnnnmn:

These people should all die. The officials should also all die. Who will truly come supervise/manage this important problem of the people?
wt0019:

What place doesn’t have this kind of business, there are few hotels of medium-price and below that completely purchase cooking oil through proper channels!!!
昔日的黑马:

May the relevant [government] departments use all their might to crack down on this black-hearted [unscrupulous] businessmen. When people have not yet died from eating this, don’t just punish them a little, because only treating it seriously when after people have died from eating this will be too late. (Recommendation: Make these black-hearted businessmen drink all of this oil themselves.)

How about sex for lunch?

Sunday, September 25, 2011

စားႀကဦးမလား...ေန ့လည္စာအဆာေၿပ...

 
ယူကရိန္းကသတ္သတ္လြတ္ဟင္းခ်ဴိလာပုိ ့တာပါရွင္...

မေလးရွားနုိင္ငံမွ ၿပည္ ့တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည္ ့အဖဲြ ့အစည္းတစ္ခုဟာအလုပ္အလြန္မ်ားေနသည္ ့
လုပ္ငန္းရွင္၊ အရာရွိမ်ား၊ ဇနီးမယားမ်ားကအခ်ိန္ၿပည္ ့ေစာင္ ့ႀကည္ ့အကဲခတ္ၿခင္းခံေနႀကရသည္ ့အိမ္
ေထာင္ရွင္အမ်ဴိးသားမ်းအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာကာ၊ သံသယကင္းစြာၿဖင္ ့အဆာေၿပေမြ ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္
ပါးနုိင္ရန္ ေန ့လည္စာစားခ်ိန္တြင္ အမ်ဴိးသမီးငယ္မ်ားအား ရံုးခန္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ ့အေရာက္ပုိ ့ေဆာင္
ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္...
အဆုိပါအဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့ပံုမွန္အားေပးသံုးစဲြေနသူေဖာက္သည္မ်ားထံ ေန ့လည္စာစားခ်ိန္မ်ားတြင္(သာမာန္
သူမ်ားဆုိလွ်င္ သတိမၿပဳနုိင္မည္ ့) လွ်ဴိ ့၀ွက္သေကၤတၿဖင္ ့ရည္ညႊန္းထားသည္ ့အစားအေသာက္အမည္
မ်ားၿဖင္ ့( အလုိရွိသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားအားမွာယူ / ေခၚယူနုိင္ရန္ ) ဖံုးမက္ေဆ ့ခ်္ ( သတင္း ) မ်ားေပးပုိ ့
ေလ ့ရွိပါတယ္...

ေစ်းနွဳံးမ်ားကေတာ ့ထိုကဲ ့သုိ ့ၿပည္ ့တန္ဆာအၿဖစ္လုပ္ကုိင္သည္ ့အိမ္ေထာင္ရွိသူအမ်ဴိးသမီးမ်ားက တစ္ခါ
ေမြ ့ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးလွ်င္ မေလးရွားရင္းဂစ္ေငြ ၂၀၀ ၿဖစ္ၿပီး အမ်ဴိးစံုသည္ ့နုိင္ငံတကာမွအမ်ဴိးသမီးမ်ားက
ေတာ ့ရင္းဂစ္ေငြ ၁၇၀ သာကုန္က်မွာၿဖစ္ပါတယ္...
အားေပးစားသံုးသူမ်ားခံတြင္းေတြ ့ေစဖုိ ့တစ္ခါတစ္ရံစူးစူးရွရွေလးအရသာရွိမည္ ့ထုိင္းတုံယမ္း ကေလးမ်ား
ရတတ္သလို လွ်ာရင္းၿမက္ေစမည္ ့တရုတ္ေခါက္ဆြဲေလးမ်ားလည္းအဆင္သင္ ့ရွိေနသကဲ ့သို ့ခံတြင္းလုိက္
ေစမည္ ့အင္ဒုိနီးရွားပုဇြန္ထုတ္ေကြး ကေလးမ်ားလည္းရတတ္နုိင္ပါေသးတယ္...
ေရႊၿပည္ႀကီးမွ စဲြမက္ဖြယ္အမ်ဴိးသမီးေရႊမေလးမ်ားကုိေတာ ့ၿမန္မာ ့ႀကက္စပ္ပဲငပိ ဟုအမည္ေပးထားၿပီး၊ ယူ
ကရိန္းမွ စိမ္းလန္းစုိၿပည္သူေလးမ်ားကုိေတာ ့ယူကရိတ္သတ္သတ္လြတ္ဟင္းခ်ဴိလို ့ေခၚဆုိထားပါတယ္...

မွာယူအားေပးသူမ်ားအေနၿဖင္ ့အစားေသာက္မ်ားအား၄၅မိနစ္အတြင္း စိတ္ႀကဳိက္သံုးစဲြနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္..
ေပးပုိ ့သည္ ့ေႀကၿငာမက္ေဆ ့ခ်္(သတင္းစကား) မ်ားအရမွာႀကားမွဳကုိလက္ခံရရွိၿပီးသည္နွင္ ့တစ္ၿပဳိင္နက္
အမ်ဴိးသမီးမ်ားအားခ်က္ခ်င္းပုိ ့ေဆာင္ေပးမွာၿဖစ္တယ္လုိ ့သိရပါတယ္...
အမ်ဴိးသမီးအမ်ားစုကေတာ ့အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ၿဖစ္ပါတယ္...

ကဲ ....
ေကာင္းႀကေသးရဲ ့လားဗ်ာ...
မေလးရွားမွာရနုိင္တဲ ့ၿမန္မာ ့ႀကက္စပ္ပဲငပိပါတဲ ့...

ခါးတြင္းပ်က္ေနတယ္လုိ ့ဆုိတဲ ့ဘႀကီးတစ္ေယာက္ကုိသတိရမိပါရဲ ့...

A syndicate is offering prostitutes during lunch hours to busy individuals or those who are closely monitored by their spouses.
The syndicate would send SMSes to their regular customers with secret codes disguised as food items.
And the price for "home-cooked food" (housewife) is RM200 and "international cuisine" (foreign women) costs RM170.
Sometimes, the syndicates also offers 'Thai tom yam soup', 'Cantonese fried noodles' and 'Indonesian spicy prawn' to their customers.
Myanmar women are termed 'Myanmar chili bean paste meat' and Ukrainians are called 'Ukraine vegetable soup'.
The SMSes state that the customers have only 45 minutes to "taste the food".
According to the SMSes, the women would be delivered to their customers once they receive the orders.
Most of the women were said to be below 25 years old.
Source: Guang Ming Daily
Published Sept 25, 2011

Man climbs 15 stairs on his head

ေလွကားထစ္မ်ားကုိဦးေခါင္းၿဖင္ ့ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ကာတက္ၿပနုိင္သူ...

 


ဂ်ပန္တြင္အစြမ္းၿပသြားသည္ ့ၿပကြက္ပါ...
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေလ ့က်င္ ့ၿခင္းရဲ ့ရလာဒ္ပါပဲ...


YouTube link.
  

Turkish morgue ready for the resurrection of the dead

Saturday, September 24, 2011

ေသၿပီးေနာက္တစ္ဖန္ၿပန္နုိးထလာသူမ်ားအတြက္အထူးစီမံထားသည္ ့ေရခဲတုိက္


ေသဆံုးသြားခဲ ့ၿပီဟုယူဆကာ အတည္ၿပဳၿပီး ေရခဲတုိက္သုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ထားခဲ ့ၿပီးေနာက္ အမွန္တစ္ကယ္အား
ၿဖင္ ့အသက္မေသပဲ ေမ ့ေၿမာေနခဲ ့ရာမွ သတိၿပန္လည္လာသူမ်ားအားကယ္တင္နုိင္မည္ ့အသက္ကယ္အ
ခ်က္ေပးစနစ္ပါ၀င္သည္ ့ေရခဲတုိက္( လူေသအေလာင္းမ်ားေခတၱထားရွိရာအေအးခန္း )တစ္မ်ဴိးအား တူရ
ကီနုိင္ငံအလယ္ပုိင္းရွိေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဴပ္မွဳအဖြဲ ့ရံုးစုိက္ရာၿမဳိ ့တြင္တည္ေဆာက္ခဲ ့ပါတယ္..
ေရခဲတုိက္အတြင္းရွိ အေအးခန္းမ်ားအေနၿဖင္ ့အတြင္းပုိင္းတြင္ လွဳပ္ရွားမွဳတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက တံု ့ၿပန္နုိင္
ေအာင္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားသည္ဟု တူရကီနုိင္ငံမွအနာတုိလီယာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္..
အႏူးညံ ့၊ အသိမ္ေမြ ့ဆံုးလွဳပ္ရွားမွဳကေလးတစ္ခုေႀကာင္ ့ပင္လွ်င္ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္အား သက္၀င္
လွဳပ္ွရားကေႀကၿငာေပးေစမွာၿဖစ္ပါတယ္လို ့သုႆန္တာ၀န္ရွိသူကဆုိပါတယ္....


 အတြင္းကေနလူမႀကားသူမႀကားေအာ္ဟစ္ရုန္းကန္ၿပီးအသက္မေသနုိင္ေတာ ့ပါဘူး...
တံခါးခလုတ္ကေလးဖြင္ ့ၿပီးကုိယ္ ့ဘာသာကုိယ္ထြက္လာနုိင္ပါလိမ္ ့မယ္...

"ဆရာ၀န္မ်ားက ေသဆံုးခဲ ့ၿပီလို ့သတ္မွတ္ ထားတဲ ့လူနာတစ္ေယာက္ သတိလစ္ေမ ့ေၿမာေနခဲ ့ရာမွ ၿပန္
လည္သတိရလာခဲ ့လွ်င္ဆုိတဲ ့အခ်က္အလက္ေပၚကုိအေၿခခံၿပီး ၿဖစ္နုိင္သမွ်အေၿခအေနအားလံုးကို ကြ်န္
ေတာ္တုိ ့ထည္ ့သြင္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္..." လို ့အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူကဆုိပါတယ္...
အေအးခန္းတံခါးမ်ားကုိ အတြင္းမွဖြင္ ့နုိင္မည္ ့လက္ကုိင္မ်ားပါတပ္ဆင္ထားပါတယ္ လို ့တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္
အကစ္ဖ္ကာယာဒါကမူ ့စ္ ကဆက္လက္ေၿပာႀကားခဲ ပါတယ္...
မလတ္ယာ ၿပည္နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ့အဆုိပါေရခဲတုိက္တြင္ လူေသအေလာင္း ၃၆ ခုထည္ ့သြင္းသိမ္း
ဆည္းနုိင္ပါတယ္...

အခုအစီအစဥ္မ်ဴိးကေတာ ့တစ္ကယ္ ့ကုိအေအးခန္း၊ ေရခဲတုိက္တုိင္းမွာလုပ္သင္ ့တဲ ့အစီအစဥ္ပါပဲ...
ေသငယ္ေဇာနဲ ့ေၿမာေနခဲ ့ၿပီး သတိလစ္ေနခဲ ့သူခမ်ာ ဆရာ၀န္၊မိသားစုမ်ားကေသၿပီလို ့ထင္ၿပီးေရခဲတုိက္
ဆီပို ့ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ၿပန္လည္သတိရလာခ်ိန္မွာ အားအင္ကုန္ခန္းေနတာေႀကာင့္ထထုိင္ကာမေလွ်ာက္လွမ္း
နုိင္၊ အသံထြက္ၿပီးေအာ္ဟစ္ကာအကူအညီမေတာင္းနုိင္လုိ ့ၿဖစ္ေစ ( ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းပါေသာ္
လည္း လူေနအိမ္ခန္းေဆးရံု၊ ရံုးခန္းမ်ားႏွင္ ့ေ၀းကြာေသာေႀကာင္ ့ေခၚမႀကားေအာ္မႀကားလည္းၿဖစ္တတ္ပါ
ေသးတယ္...)၊ ေရခဲတုိက္၊ အေအးခန္းတံခါးအတြင္းဖက္ကဖြင္ ့လုိ ့မရတာေႀကာင္ ့ၿဖစ္ေစ စုိးရိမ္ထိတ္လန္ ့
ေႀကာက္ရြံ ့စိတ္ၿဖင္ ့ေနာက္တစ္ခါထပ္ေသႀကရတာကေတာ ့ေတြးႀကည္ ့ရံုမွ်ပင္ရင္နာစရာေကာင္းလြန္းလွ
ပါတယ္...
ၿမန္မာၿပည္မွာလည္းဒီလိုေၿမာေနခဲ ့ရာက သုႆန္ေရာက္မွသတိရတာမ်ဴိးေတြ၊ ရင္ခဲြရံုထဲမွာသတိၿပန္ရခဲ ့
တာမ်ဴိးေတြရွိခဲ ့ဖူး၊ ရွိေနဆဲပဲၿဖစ္မွာပါ...
သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားဖတ္ရွဳမိၿပီး ယခုလိုအစီအမံမ်ားပါ၀င္သည္ ့အေအးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္နုိင္ပါ
ေစသတည္း....

A local council in central Turkey has built a morgue with a warning system, in case apparently dead bodies come back to life.
The Turkish Anatolia news agency reported the mortuary's refrigerators are sensitive to movement inside. A cemetery official said the slightest motion would set off an alarm.
"If the patient, proclaimed dead by doctors, awakens from a state of unconsciousness, then we consider each and every possibility," he said.

The official, Akif Kayadurmus, added that the refrigerator doors were kitted out with internal door handles. The mortuary in the municipality of Malatya province, has a capacity for 36 bodies.

'It's great to be small': 2ft tall cheerleader (who is dwarfed by the Guinness World Records' Book) is crowned shortest woman

Friday, September 23, 2011

ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးအမ်ဴိးသမီး စံခ်ိန္သစ္ရွင္...



ကေလးငယ္မ်ားထုိင္သည္ ့ပန္းႏုေရာင္ထုိင္ခံုကေလးတြင္ထုိင္ကာ ကြန္ၿပဴတာသံုးကာအြန္လုိင္းတက္ေန
သည္ ့လူပုမေလး ဘရစ္ဂ်စ္ ေဂ်ာ္ဒန္ရဲ ့ေၿခေထာက္ကေလးမ်ားက ခံုေအာက္ကုိမထိပဲ ေလထဲမွာပင္ တဲြ
ေလာင္းရွိေနပါတယ္...
 
ခံုကေလးႏွင္ ့အေရာင္တူလုိက္ဖက္သည္ ့ပန္းႏုေရာင္စားပဲြေပၚကသူမရဲ ့လက္ပ္ေတာ ့(ကုိယ္ပုိင္ကြန္ပ်ဴ
တာေလး) အားစူးစူးစုိက္စုိုက္ႀကည္ ့ရွဳအသံုးၿပဳေနသည္ ့အမ်ဴိးသမီးေလးအတြက္ကေတာ ့ကြန္ပ်ဴတာႏွင္ ့
တဲြသံုးရသည္ ့ေမာက္စ္ကေလးကုိ ထိန္းခ်ဴပ္ကိုင္တြယ္ရသည္ကပင္ အေတာ္အတန္အားစုိက္ေနရပါသည္..
ဒါေပမယ္ ့ဒါဟာလည္း ကာစ္ကာ ့စ္ကီယာ ေကာလိပ္မွ အဆုိအကဘင္ခရာတီး၀ုိင္းေခါင္းေဆာင္လည္းၿဖစ္
သည္ ့အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ သူမအတြက္ေတာ ့ေန ့စဥ္ဘ၀တစ္ခုလို ပင္ၿဖစ္ေနခဲ ့ပါၿပီ....
အခုေတာ ့သူမအေနႏွင္ ့သူသိထင္ရွားဟစ္ေအာ္ႀကြားစရာတစ္ခုထပ္တုိးလာခဲ ့ရေပၿပီ...သူမအား ကမာၻ ့
ထူးဆန္းမွတ္တမ္းအဖဲြ ့ႀကီးက ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးအမ်ဴိးသမီးအၿဖစ္ သရဖူေဆာင္းေပး၊စံခ်ိန္သစ္တင္ေပး
လိုက္ခဲ ့တာပဲၿဖစ္ပါတယ္...
သူမရဲ ့ခႏၶာကုိယ္အရြယ္အစားလည္း အဆုိပါမွတ္တမ္းစာအုပ္ႏွင္ ့ပင္ နင္လားငါလားထင္ရေလာက္ေအာင္
ေသးငယ္ေနခဲ ့သည္မဟုတ္ပါေလာ...


Record breaker: Bridgette Jordan, 22, is officially the world's smallest woman, standing at just 2ft 3in (69cm) tall
အရပ္ ၂ေပ၊ ၃ လက္မၿဖင္ ့ကမာၻအရပ္အပုဆံုးအမ်ဴိးသမီး အၿဖစ္ တရား၀င္မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ ့ရေလၿပီ...

Record breaker: Bridgette Jordan, 22, is officially the world's smallest woman, standing at just 2ft 3in (69cm) tall

အီလီႏြဳိက္ၿပည္နယ္၊ ဆန္ဒုိဗယ္လ္ ေဒသမွ အရပ္ ၂ေပ၊ ၃ လက္မသာၿမင္ ့သည္ ့မစၥေဂ်ာ္ဒန္ဟာ အသက္
၂၀ အရြယ္ရွိ သူမ၏ေမာင္ငယ္ၿဖစ္သူ ဘရက္ဒ္ႏွင္ ့အတူ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိသည္ ့ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုး
ေမာင္ႏွမ စံခ်ိန္ကုိလည္းတင္ထားနုိင္ခဲ ့ပါေသးတယ္...
သူမတုိ ့ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းရဲ ့အရပ္ဟာ ၅ေပ၊ ၅ လက္မသာရွိပါတယ္...
၂ေပ၊ ၄.၅ လက္မၿဖင္ ့တူရကီနုိင္ငံမွ အရပ္အပုဆံုးအမ်ဴိးသမီးစံခ်ိန္ရွင္ အီလစ္ကုိကာမန္ ထံမွ ထုိစံခ်ိန္ကုိ
လႊဲေၿပာင္းရယူနုိင္ခဲ ့တဲ ့အေပၚ မည္သုိ ့ခံစားရပါသနည္းဟု ေမးၿမန္းခဲ ့ရာတြင္ တစ္ကယ္ ့ကုိအံ ့ႀသ၀မ္းသာ
စရာပါပဲ လို ့သူမကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" ခႏၶာကုိယ္ေသးငယ္ရတာ အန္မတန္မွေကာင္းပါတယ္...လူတုိင္းဟာ မိမိကုိယ္ကုိ ယံုႀကည္မွဳအၿပည္ ့အ၀
ရွိသင္ ့ပါတယ္လို ့ကြ်န္မကေတာ ့ယူဆပါတယ္..." လုိ ့သူမကဆုိပါတယ္...



Life's too short: Alongside her brother Brad, who stands at 3ft 2in, the pair are the shortest living siblings
 ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမပါ....
သူမတုိ ့ေမာင္ႏွမအတြက္ေတာ ့ဘ၀ဟာ တုိေတာင္၊ ပုၿပတ္လြန္းလွပါတယ္...

Life's too short: Alongside her brother Brad, who stands at 3ft 2in, the pair are the shortest living siblings in the world


All singing: Bridgette Jordan is a cheerleader at her college
ေကာလိပ္ေက်ာင္းက ဘင္ခရာအဆုိအကအသင္းေခါင္းေဆာင္...

All singing: Bridgette Jordan is a cheerleader at her college

ဘတ္စကက္ေဘာ ကစားၿခင္းကုိႏွစ္သက္ၿပီး ကာရာေတးလည္းေလ ့လာသင္ယူေနသည္ ့လူပုေလးေဂ်ာ္
ဒန္ကေတာ ့ဒီလို(စံခ်ိန္ရွင္ဘဲြ ့ထူးကုိရလိုက္ၿခင္းၿဖင္ ့) လူေတြဟာ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦးမတူကဲြၿပားၿခားနားတတ္
ႀကေပမယ္ ့အားလံုးအဆင္ေၿပသြားႀကတာပဲဆုိတဲ ့သေဘာကုိလူသားမ်ား သေဘာေပါက္သိၿမင္ရန္အတြက္
အေထာက္အကူၿဖစ္လိမ္ ့မည္လို ့ေမွ်ာ္လင္ ့ပါတယ္ လို ့ဆုိသြားပါတယ္...

Dinner time: Bridgette Jordan takes time out to sit on her home work surface to make some food
ဒီလိုေမႊလို ့ဒီလုိခ်က္မယ္...

Dinner time: Bridgette Jordan takes time out to sit on her home work surface to make some food


Perched on a pink children's chair, Bridgette Jordan's legs are left to dangle in mid-air as she stretches out her arms to go online.
Looking intently at her laptop screen, it takes her some considerable effort to manoeuvre the mouse across the matching pink table.
But it's just the way of life for the 22-year-old dwarf - who is also an all-singing, all-dancing cheerleader with her friends at Kaskaskia College.
And she now has even more to shout about - after she was crowned the world's shortest woman, as chronicled in the new Guinness World Records' Book that appears to overshadow her as it sits by her side.

Ms Jordan, from Sandoval, Illinois, stands at 2ft 3in - and also holds the record for being part of the shortest living siblings, alongside her 20-year-old brother Brad.
Combined, the pair only reach 5ft 5in.

Asked how she felt about her title, which she scooped from Turkey's Elif Kocaman, who stands at 2ft 4.58in, she said: 'It feels awesome.
'It's great to be small. I believe that everyone should be confident in themselves.'

Mr Jordan, who stands at a comparatively giant 3ft 2in and enjoys playing basketball and learning karate, added: 'Hopefully this will go a little way to helping people realise it's OK to be different.'



ဧရာဝတီၿမစ္ဆံုဆည္ဆုိင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမိန့္ခြန္းမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚထင္ၿမင္ယူဆ
ခ်က္မ်ား...


ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းနွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီး ၿပည္သူအမ်ားစုရဲ ့ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္သံေတြက်ယ္ေလာင္လာတဲ ့အေပၚ
အစုိးရအေနနဲ ့ေခြ်းသိပ္သည္ ့ပံုစံၿဖင္ ့ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့( ေနာက္ထပ္လည္း အခုလိုရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့ပ်ား
ရည္ႏွင္ ့၀မ္းခ်သည္ ့လုပ္ရပ္မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါဦးမည္...)အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမွဳမွမိန္ ့ခြန္းအေပၚ
ေဖ ့စ္ဘြတ္အသံုးၿပဳသူတစ္ဦး ( ႀကည္၀ါထြန္း ) ရဲ ့ထင္ၿမင္ယူဆေထာက္ၿပခ်က္ေတြကလည္းစဥ္းစားစရာ
ေကာင္းလွတာမုိ ့ဖတ္ရွဳေလ ့လာနုိင္ရင္ၿပန္လည္တင္ၿပပါတယ္...

၁-စီမံကိန္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္၀ႇမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသအထိ ဆက္လက္ေလ့လာသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလည္း သပိတ္က်ဥ္း
အထိ ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္

စီမံကိန္းကို သေဘာမတူညီခင္ကတည္းက ၾကိဳတင္မေလ့လာခဲ့တဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို အခုမွ ေလ့လာမယ္ဆိုတဲ့ ဝန္ခံမွဳေပးရင္ ေလ့လာေနတဲ့ အခိ်န္မွာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မွဳကို ေလ့လာမွဳၿပီး
စီးလို ့ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သင့္၊ မသင့္ အေၿဖထြက္တဲ့အခိ်န္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားသင္ ့ပါတယ္္။

၂ -CPI ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္အရ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ႏႇစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ တြင္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေရႀကီးမႈ(Flood) အေျခခံ၍ ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ေရအားအေဆာက္အဦမ်ား၊ ငလ်င္ဒဏ္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၈ အထိ ခံႏိုင္ရည္ရိႇေသာ ေရအားအေဆာက္အဦမ်ားကို စနစ္တက် တိုင္းတာတြက္ခ်က္၍ ဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မည္ဆိုေသာ ကုမၸဏီ၏ တင္ျပခ်က္၊ အာမခံခ်က္ကို မႇတ္တမ္းတင္ထားၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ ပတ္သက္၍ မျပတ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ အာမခံမွဳဆိုတာ ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွသူ( စီမံကိန္းတည္ေဆာက္သူ) နဲ့ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အပ္နွင္းတဲ့ ပိုင္ရွင္ က လုပ္ရတာမဟုတ္ဘူး...ဒီလို တနိုင္ငံနဲ့ တနိုင္ငံၾကားမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရင္းနီွးၿမဳပ္နံွမွဳမွာပိုသတိထားရတယ္။ စနစ္တက်တိုင္းတာရတယ္။ ကမၻာတဝန္းလံုးက အသိအမွတ္ၿပဳတဲ့  (Reputable Insurance Broker)  က တာဝန္ယူမွဳ (Insurance Coverage )နဲ့ အာမခံေပးရတာ။ ဒီလိုအာမခံဘို့အတြက္ စနစ္တက်တိုင္းတာမွဳေတြကို ပိုင္ရွင္နိုင္ငံ နဲ့ နိုင္ငံတကာမွ အတတ္ပညာရွင္ ၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ စနစ္တက် အခိ်န္ယူတိုင္းတာ သတ္မွတ္ပီး PRI ( Political Risk Insurance ) ၿပဳလုပ္ေပးတဲ့ နိုင္ငံကို ေပးပို့ရတာ။ တခါတရံ နိုင္ငံသားေတြရဲ့ တန္ဖိုးတားမွဳဟာ PRI တိုင္းတာလို့မရတဲ့ အထိေတာင္ က်ယ္ၿပန့္မွဳရိွလို ့ PRIလုပ္ေပးလို့မရတာေတြလဲ ရိွတယ္။ ဘယ္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးမည္မို့လို့ ဘယ္လိုအာမခံပါသည္လို့ တဖတ္သတ္အာမခံတယ္ဆိုရင္ သူ့နိုင္ငံအတြင္းမွာတည္ေဆာက္ခဲ့ တဲ့ယန္စီၿမစ္
ေတာင္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သလဲ။

၃ - ဧရာ၀တီစီမံကိန္းမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းပညာအရ ခိုင္မာမႈ၊ ေသခ်ာမႈရိႇ၊ မရိႇကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန မပါဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖဲြ႕စည္းေပးေသာ အင္ဂ်င္နီယာ
ပညာရႇင္မ်ားျဖင့္ အခိ်န္ယူစစ္ေဆးသင့္ပါသည္ ဆိုေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ခိုင္မာမွဳရိွ ။ မရိွဆိုတာကို အခိ်န္ယူစစ္ေဆးဘို့ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရင္ စီမံ
ကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားဘို့အတြက္ ေတာင္းဆိုမွဳကိုလဲ အေလးထားသင့္တယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက် သင္ၾကားမွဳမရိွခဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနတခုမွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖဲြ့စည္းထားေသာ ၿပည္တြင္းက ကိုယ့္အမိဳ်းသားပညာရွင္ေတြဆီက တိတိက်က် ရနိုင္တဲ့ တိုင္းတာတြက္
ခ်က္မွဳတခုပဲ ရိွမယ္။ အဲ့ဒါက ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ကို နစ္နာဆံုးရံွဳးမွဳ မရိွေစလိုေသာ အမိဳ်းသားေရးစိတ္ဓာတ္။ (ဒီအခ်က္ကေတာင္ အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ့ဖိအားေပးမွဳေတြနဲ့ တိတိက်က် ထြက္ရိွလာမွာမဟုတ္
ဘူး.)

၄ - ဧရာ၀တီေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားတိုးတက္ရရိႇေရးႏႇင့္ စက္မႈ
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သ
ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈႏႇင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရိႇမႈသည္ အေျပာမ်ားလာေသာ ကိစၥျဖစ္ေန၍ ျမစ္ဆံု
စီမံကိန္းကိုပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈရိႇလ်င္လည္း ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ အႏၲရာယ္ရိႇမႈႏႇင့္ပတ္သက္
၍ လံုး၀အႏၲရာယ္မရိႇပါဟု အာမခံႏိုင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သြားေအာင္ ဥပမာ တာတမံတည္ ေဆာက္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တမံအျမင့္ကို ႏိႇမ့္ခ်၍ ေရသိုေလႇာင္မႈ ေလ်ာ့ခ်လ်က္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တမံ
ေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အထက္ဘက္၌ ေနရာေရြး၍ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ နည္းလမ္းေျပာင္း
လဲ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ ဒီဇိုင္းကိစၥ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ကိစၥ ဆန္းစစ္ေလ့လာ
ျခင္းျပဳလုပ္ေနခိ်န္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမျပဳဘဲ ျမစ္၏အထက္ဘက္ မူလလ်ာထားေသာ စီ
မံကိန္းျဖစ္သည့္ ခီ်ေဖြစီမံကိန္းကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ရ၊ မရ စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္သည္ ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အရာရာတိုင္းမွာ Risks and Rewards  ဆိုတာ ရိွတယ္။ လံုးဝ အႏၱရာယ္မရိွပါဆိုတဲ့ အဆင့္ကို ဘယ္လို
အာမခံထားသလဲ။ တရုတ္က အာမခံေပးတာပဲလား ( အလြန္ရီစရာေကာင္းတယ္)။ စီမံကိန္းမ်ားကိုရပ္
ဆိုင္းထားၿခင္းမရိွပဲ ဘယ္လို ေလ့လာမွဳရလာဒ္မိဳ်းနဲ့ အေကာင္အထည္ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာလဲ။ မေသေဆးေဖာ္တာစြမ္း ။ မစြမ္း သိခ်င္လို့ အရင္သတ္ၿပစ္လိုက္တဲ့ အေၿခအေနမိဳ်းၿဖစ္ေနတယ္.။

၅ - ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ျပည္သူအတြက္ ေရရႇည္အကိဳ်းရိႇမည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို မူ၀ါဒႏႇင့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ားခ်မႇတ္၍ ဥပေဒႏႇင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိႇပါတယ္။ ထို႔အတူ ၀န္ႀကီးဌာနက
လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးအပ္မႈအရ ၄င္းစီမံကိန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ၊ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဥပေဒမ်ားႏႇင္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရပါ
တယ္။ ယခုလည္း ၀န္ႀကီးဌာန မႇ ၄င္းအတိုင္းပင္ နာခံေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိႇပါတယ္။ယခုအခါ ျပည္သူကေရြး
ခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး ေပၚေပါက္လာၿပီ
ျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား အဆံုးအျဖတ္၊ အစိုးရအဖဲြ႕၏ မူ၀ါဒ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ဥပေဒႏႇင့္
အညီ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာနသည္ လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ေပးမႈျဖင့္ ျပည္သူအကိဳ်းရိႇေစမည့္ လွ်ပ္
စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမႇာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း..

ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္ေနၿခင္းထက္ စီမံကိန္း နဲ့ တိုက္ရိုက္ပတ္သတ္တဲ့ Contract Agreement  မွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အသီးသီးမွကြ်မ္းက်င္သူၿမန္မာအမိဳ်းသား
မ်ားမွ ေထာက္ၿပနိုင္ရန္ ၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာမွဳရိွရန္လိုအပ္သည္။" ယံုၾကည္ပါ " ဆိုသည့္ စကားတစ္ခြန္းၿဖင့္
ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္၍ မရနိုင္ပါ။

Ref:
အခ်ဴပ္အားၿဖင္ ့ဆုိေသာ္ အဆုိပါစီမံကိန္းေႀကာင္ ့ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမည္ ့သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္၊ ယဥ္ေက်းမွဳအ
ေမြအႏွစ္မ်ား၊ အၿပင္ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ထြက္ရွိလာမည္ ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ တရုတ္က ၉၀ ရာခုိင္ႏွဳံး၊ ၿမန္
မာက  ၁၀ ရာခုိင္နွဳံးသာရမည္ ့အၿပင္ ထုိေရကာတာႀကီးအား ႏွစ္ ၃၀ ႀကာတရုတ္တုိ ့ကအၿပည္ ့အ၀ ထိန္း
ခ်ဴပ္စီမံမွာမုိ ့ထုိႏွစ္ကာလလြန္ေၿမာက္ၿပီး ၿမန္မာၿပည္အား လႊဲအပ္ရမည္ ့အခ်ိန္တြင္ သံုးစားလုိ ့မရေလာက္
ေအာင္ပင္ ယုိယြင္းသြားနုိင္သည္မုိ ့အဘဆရာမ်ားလည္ေခ်ာင္းေသြးထြက္မတတ္ အၿမဲရြတ္ဆုိေနႀကသည္ ့
(ထုတ္ေ၀သမွ် စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္မပ်က္မကြက္ထည္ ့သြင္းရုိက္နွိပ္ခဲ ့ႀကရေသာ)
နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲမွ အပါအ၀င္ၿဖစ္သည္ ့....

အမ်ဴိးဂုဏ္ ၊ ဇာတိဂုဏ္ၿမင့္မားေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအနွစ္မ်ား အမ်ဴိးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္
ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူသည့္ လူမွဳေရး ဦးတည္ခ်က္....

နိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတရပ္လံုးကို ဖန္တီးနိုင္မွဳစြမ္းအားသည္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားၿပည္သူတို ့၏ လက္ဝယ္တြင္ရိွေရး ဟူသည့္ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္....

ဟူသည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ေၿဖာင့္ ေၿဖာင္ ့ႀကီးဆန္ ့က်င္ေနပါသၿဖင္ ၿမန္မာနုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ား
အတြက္ အက်ဴိးထက္အၿပစ္ကပုိ၍မ်ားေသာ၊ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္၊ပတ္၀န္းက်င္ေတာေတာင္ေရ
ေၿမသဘာ၀လကၡဏာမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳႀကီးမ်ားမည့့္ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းအပါအ၀င္မည္သည္ ့စီမံကိန္းကုိမဆုိ
ကန္ ့ကြက္ပါသည္....


Kyi Wah Htun  ေဖ ့စ္ဘြတ္မွ ကူးယူကာၿဖည္ ့စြက္ေဖာ္ၿပပါသည္...

Coloured chicks are the new black

Wednesday, September 21, 2011

ေရာင္စံုႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ား ေခတ္စားလာေန...


Coloured chicks: cute or cruel? Image source: STOMP

                                   Coloured chicks: cute or cruel? Image source: STOMP ႀကက္ကေလးေတြအေရာင္စံုတယ္....




ေၿပာရယင္ေတာ ့ေရာင္စံုႀကက္သားေပါက္ကေလးမ်ား တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ေခတ္စားေနတယ္လို ့ဆုိပါတယ္..
ႀကက္ကေလးမ်ားအေကာင္ေပါက္လာလွ်င္ အေရာင္မ်ဴိးစံုၿဖစ္လာေစရန္ သားေဖာက္မည္ ့ႀကက္ဥမ်ားအား
ေဆးေရာင္မ်ားထုိးသြင္းေပးေနႀကတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
အဆုိပါႀကက္သားေပါက္ကေလးမ်ားအား ခ်စ္စရာကစားစရာေလးမ်ားအၿဖစ္၊ အိမ္ေမြးအလွအဆင္တန္ဆာ
ကေလးမ်ားအၿဖစ္ တရုတ္နုိင္ငံ၊ အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ မေလးရွားနုိင္ငံ၊ ေမာ္ရိုကုိနုိင္ငံ၊ ယီမင္နုိင္ငံႏွင္ ့အေမရိကန္
ၿပည္ေထာင္စုတုိ ့တြင္ပါ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားက ေရာင္းခ်ေနႀကပါတယ္...
ႀကက္ဥမ်ားအတြင္းထုိးထည္ ့သည္ ့ဆုိးေဆးမ်ားတြင္ (ႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ားအားအဆိိပ္အေတာက္ၿဖစ္
ေစနုိင္သည္ ့) ဟုိက္ၿဒဳိဂ်င္ပါေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင္ ့အမုိးနီးယား ဓါတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေႀကာင္ ့တိရိစာၧန္မ်ားအား
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၊ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္မွဳ ေၿမာက္မေၿမာက္ အၿငင္းပြားမွဳမ်ားၿဖစ္ေပၚလာေနပါတယ္...

အစားအေသာက္မ်ားအားအေရာင္ဆုိးၿခင္းအား ၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိႀကကာ လူသားမ်ားအတြက္ အႏ ၱရယ္မရွိ
ေသာ္လည္း သေႏၶသားႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ားအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ၿဖစ္ေစကာ၊ ေသဆုံးနုိင္ပါေသး
တယ္...
ႀကက္ကေလးမ်ားအား အေရာင္သြင္းၿခင္းမွာ အၿမဲတည္တံ ့ေနသည္ေတာ ့မဟုတ္ပါေပ...
ႀကက္ေပါက္ကေလးမ်ား ႀကီးၿပင္းလာသည္ႏွင္ ့အမွ် အေတာင္အေမႊးအသစ္မ်ားက အေရာင္ဆုိးထားသည္ ့
အေတာင္မ်ားအား အစားထုိး၀င္ေရာက္ေပါက္လာသည္မုိ ့ပုိင္ရွင္မ်ား၏စိတ္၀င္စားမွဳ နည္းလာကာ စြန္ ့ပစ္
ခံရဖြယ္ရွိပါတယ္...

လူနဲ ့လူ ့ပါတ္၀န္းက်င္အေပၚ က်င္ ့၀တ္သိကၡာေစာင္ ့စည္းမွဳမရွိတဲ ့တရုတ္နုိင္ငံက ကုိယ္က်ဴိးရွာအတၱ
သမားေတြရဲ ့လုပ္ရပ္ေပါင္းေသာင္းေၿခာက္ေထာင္ထဲက တစ္ခုပါပဲ...
ေရႊၿပည္ႀကီးမွာအခုမေရာက္ေသးေပမယ္ ့တစ္ခ်ိန္ေတာ ့ေရာက္လာၿပီး လုပ္စားႀကဦးမွာအေသအခ်ာပါပဲ...

In China, coloured chicks are the new black. Literally.
Chicken eggs are being injected with dye in order to produce multi-coloured chicks upon hatching.
They are then sold as toys or accessories by street vendors in China, India, Malaysia, Morocco, Yemen and even the United States.
Questions of animal cruelty have arisen as a result, as dyes often comprise hydrogen peroxide and ammonia.
Food colouring could also have been used and while it is harmless on humans, it could cause intoxication and even death for the chicken embryos.
The colouring is not permanent either. As the hatchlings grow, new feathers will replace the coloured ones, causing them to lose their visual appeal and run the risk of being discarded by their owners.
Source: Asiaone
Monday, September 19, 2011

Jesus statue vandalised with red paint draws stampede of worshippers



ပုိလန္နုိင္ငံမွ မဟုတ္တမ္းရားလုပ္ႀကံဖန္တီးတတ္သူတစ္ခ်ဴိ ့ဟာ ေယရွဳခရစ္ေတာ္ရုပ္တုတစ္ခုအေပၚတြင္
အနီေရာင္ေဆးမ်ား သုတ္လိမ္းသြားခဲ ့သည္ကုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာယံုႀကည္ကုိးကြယ္သူ အႀကည္ညဳိလြန္သူ
မ်ားက ေခတ္သစ္ အံ ့ဖြယ္တန္ခုိးေတာ္အၿဖစ္ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္တုမွေသြးမ်ားက်လာသည္ဟု ယံုႀကည္ကာ အသည္းအသန္တုိးေ၀ွ ့၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းခဲ ့ႀကသၿဖင္ ့ထုိလူရွဳတ္မ်ားအား ရဲမ်ားက လုိက္လံစံုစမ္းရွာေဖြ
လွ်က္ရွိပါတယ္...
ပုိလန္နုိင္ငံ၊ ပုိလန္ကာေဒသမွ ယံုႀကည္သူမ်ားဟာ (ေယရွဳခရစ္ေတာ္) အရုပ္၏ ဦးေခါင္းထက္၊ ဦးရစ္သရဖူ
ဆူးခြ်န္မ်ားမွ အနီေရာင္အရည္မ်ား ယုိစီးက်လာသည္ကုိၿမင္ေတြ ့ႀကရာတြင္ အုပ္စုလုိက္အေၿမာက္အမ်ား
လာေရာက္၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းလွ်က္ရိွေနႀကပါတယ္....




ထုိအၿဖစ္အပ်က္အား အံ ့ႀသဖြယ္ရာတန္ခုိးေတာ္အၿဖစ္ယံုႀကည္ႀကလွ်က္ ထုိဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ဘုရားရွိခုိး
ေက်ာင္းတြင္ ေန ့ညမၿပတ္စုရံုးေစာင္ ့ႀကပ္လွ်က္ ကက္သလစ္သာသနာအာဏာပုိင္မ်ားထံ တန္ခုိးေတာ္
သက္ေသ၏အစစ္အမွန္ၿဖစ္ေႀကာင္း ဆံုးၿဖတ္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ေတာင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
သို ့ေသာ္လည္း ေသြးဟု၎တုိ ့ထင္မွတ္ယံုႀကည္ေနႀကသည္ ့ထုိအရည္မ်ားဟာ သုတ္ေဆးအနီေရာင္မ်ား
သာၿဖစ္သည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကဆံုးၿဖတ္မိန္ ့ႀကားခဲ ့လိုက္သည္တြင္ ၎တုိ ့၏ယံုႀကည္ခ်က္မ်ားအား
လံုးၿပဳိကြဲေႀကမြသြားခဲ ့ရပါတယ္...
" ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အေသအခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ ့ႀကရာမွာေတာ ့အဲဒါဟာ ေသြးမဟုတ္ပဲ သေဘၤာေဆး ( သုတ္
ေဆး ) မ်ားသာၿဖစ္တယ္ဆုိတာ ၁၀၀ ရာခုိင္နွဳံး၊ အေသအခ်ာေၿပာနုိင္ါပတယ္...
ဒါဟာ ေနာက္ေၿပာင္လိုသူလူရွဳတ္တစ္ခ်ဴိ ့ရဲ ့လက္ခ်က္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္..." လို ့ ေဒသခံဘုန္းေတာ္
ႀကီး ဂ်န္ကုတီနာ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...



YouTube link.


" ( သူတစ္ပါးရဲ ့ကုိးကြယ္ယံုႀကည္မွဳကုိ ) အခုလိုပ်က္ရည္ၿပဳ၊ ရယ္စရာလုပ္တဲ ့လူဟာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဓါတ္
ဆုိးသြမ္းတဲ ့သူၿဖစ္ပါတယ္...သူတုိ ့ဟာ ဘုရားသခင္ဆံုးၿဖတ္ေတာ္မူတဲ ့အခါက်မွ ဒုကၡေတြ ့ၿပီးေနာင္တရ
ႀကမွာပါ...." လို ့ယံုႀကည္သူတစ္ဦးကဆုိပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ထုိလူရွဳတ္လူေပြမ်ားဟာ ယခုဘ၀မွာတင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ရုပ္တုအား ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး
လုပ္မွဳၿဖင္ ့ေထာင္ဒါဏ္သံုးႏွစ္အထိ အၿပစ္ေပးခံရနုိင္တယ္လို ့ရဲတပ္ဖဲြ ့ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

အထူးအဆန္းဆုိ ၿဖစ္နုိင္၏၊မၿဖစ္နုိင္၏မစဥ္းစားပဲ မ်က္ေစ ့မွိတ္ယံုတတ္ႀကတဲ ့ေရႊၿပည္ႀကီးမွသူမ်ားလည္း
သတိၿပဳေစလုိပါတယ္...
သမုိင္း၀င္၊ ဂမီ ၻရ ၊ မ်က္ရွင္၊ ၿပဳံးေတာ္မူရုပ္ထု စသည္ၿဖင္ ့စိတ္ထင္ရာယံုႀကည္တတ္သူမ်ားအတြက္ ယခုလို
လူေနာက္လူေၿပာင္မ်ားႏွင္ ့ေတြတတ္သည့္အၿပင္ လုပ္စားဘုိးေတာ္၊ ရေသ ့၊ အဘမ်ားႏွင့္ေတြ ့ၿပီး စီးပြား
ပ်က္၊ ဘ၀ပ်က္ ခဲ ့ရတတ္တာေတြ သင္ခန္းစာယူနုိင္ပါေစေသာ္...



Hoaxers who poured red paint over a statue of Jesus are being hunted by police after sparking a stampede of worshippers who declared the 'blood' to be a modern miracle. Church goers in Polanka, Poland, had been leaving after mass when they saw a red liquid dripped from the crown of thorns on the statue's head.
Believing it to be a miracle, they set up a vigil outside the church and contacted Catholic authorities to authenticate the holiness of the evidence. But their faith was shaken when priests declared the blood was nothing more sacred than red paint.


Local priest Jan Kutyna said: "We carried out tests and with 100% certainty we can say this is not blood, it is paint. It was clearly the work of some jokers."

One worshipper added: "What kind of sick mind plays a joke like this. They will regret this when they're being judged by the holy man then defaced." But police say the hoaxers now face a more immediate punishment on earth - three years' jail for vandalising a religious statue.

Breast-slapping treatment in Thailand

Sunday, September 18, 2011

ထုိင္းနုိင္ငံမွ လွတစ္မ်က္ႏွာ၊ ယဥ္တစ္ကုိယ္လံုးလွေစမည္ ့နည္းဆန္း....



( ထုိင္းနုိင္ငံမွ ) အစုိးရခြင္ ့ၿပဳခ်က္ရ ခမ္မစ္ကာနဆြန္ခလာ ရဲ ့ပ်ဴိေမတို ့လွသည္ထက္လွမယ္ဆုိယင္ အလွ
ၿပဳၿပင္ေရးနည္းစနစ္သစ္ကေတာ ့  ရင္သားအလွထင္ရွားၿပေစခ်င္သူေတြအတြက္ ဆီလီကြန္မသံုး၊ ေဆးထုိး
စရာမလုိေစတဲ ့နည္းအေနနဲ ့နာနာရုိက္ကာ လက္ေယာင္လုိက္ေစတဲ ့နည္းနဲ ့အသံုးၿပဳေပးေနပါတယ္...
ရင္သားတင္မက ေနာက္ပုိင္းအလွ၊ ၿမင္သမွ်လွည့္ႀကည္ ့ေစခ်င္ယင္လည္း ထုိနည္းအတုိင္း ရုိက္ကာ၊ႏွက္
ကာၿဖင္ ့သဘာ၀အလုိက် ႀကီးထြားေစပါတယ္....

သူ ့လိုလက္ေယာင္လုိုက္ၿပီးႀကီးေအာင္လုပ္တာကေတာ ့... အစ္ကုိကာလသားမ်ားလည္း
တတ္နုိင္ႀကပါေပတယ္ဗ်ာ...ပုိက္ဆံအကုန္ခံၿပီး သူ ့ဆီသြားၿပီးအရုိက္ခံေနစရာမလိုပါဘူး..

အလွအပအတြက္ ရုိက္ႏွက္ေစၿခင္းၿဖင္ ့ အသက္ ၄၄ ႏွစ္ရွိ ခြန္ရင္ေတာ့ဘ္ႏြမ္းရဲ ့အလွၿပဳၿပင္ေရးလုပ္ငန္း
ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးႀကာၿမင္ ့ခဲ ့တာေတာင္မွ နာမည္ေက်ာ္ႀကားထင္ရွားလွ်က္ရွိေနပါတယ္...
ထုိအလွၿပဳၿပင္နည္းကုိသူမဆီမွာသင္တန္းတက္ခ်င္လုိ ့ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ ့အနက္မွ
ေလာေလာဆယ္ေတာ ့၄ ေယာက္ပဲသင္ေပးဖုိ ့ေရြးထားပါတယ္တဲ ့...
သူမအေနနဲ ့လက္ရင္းတပည္ ့ေပါင္း ၁၀ သာေရြးခ်ယ္သင္ႀကားေပးဖုိ ့သာရည္ရြယ္ပါတယ္...အလြန္တရာ
မွ လွ်ဴိ ့၀ွက္ရွားပါးတဲ ့ပညာရပ္မုိ ့ဒီကမာၻေပၚမွာ သူမတစ္ဦးတည္းသာ ဤပညာရပ္ကုိတတ္ေၿမာက္ထား
တာမုိ ့လွတစ္မ်က္ႏွာယဥ္ကုိယ္တစ္ကုိယ္လံုးအလွ ( ရုိုက္ႏွက္နည္း ) သင္တန္းခက ဘတ္ေငြ ၁၀ သန္း
( ေဒၚလာ ၃သိန္း၃ ေသာင္းနီးပါး ) ၊ ရင္သားသီးသန္ ့ေတာင္ ့တင္းခုိင္မာ၊ လွပႀကီးထြားေစမည္ ့နည္းပညာ
သင္တန္းခက ဘတ္ေငြ ၈ သန္း၊ ပါးနားရုိက္ကာ မ်က္ႏွာလွလွ၊ ခင္ပပ ၿဖစ္ေစမည္ ့သင္တန္းေႀကးကေတာ့
ဘတ္ေငြ ၅ သန္းပါတဲ ့ဗ်ာ....

ဗီဒီယုိလင္ ့ခ္ကေလးပါ...
Video.

<iframe src="http://www.bangkokpost.com/multimedia/vdo/256935/breast-slapping-beauty/embed" width="635px" height="385px"  scrolling="no" frameborder="0"  ></iframe>

Khemmikka Na Songkhla's government-approved alternative beauty techniques include "breast-slapping"to enhance breast size and "buttock-slapping" to firm up the rear.
After almost two decades of dishing out slaps in the name of image improvement, the techniques of the 44-year-old beautician better known as "Khunying Tobnom" are as popular as ever.

Incidentally, 10 million Baht equates to almost £210,000 ($330,000).
Saturday, September 17, 2011

Typo in romantic novel causes bowel movement during love scene

သတ္ပံုမွားတဲ ့ည...


၀တၱဳဇတ္လိုက္လူဆုိးဖမ္းသူေႀကးစားစံုေထာက္ဆမ္မက္ကိတ္ဒ္ ဟာမ်ဴးိဆက္သစ္သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္
ဆုိလွ်င္ ဆုိထုိက္ပါေပတယ္....
အရပ္အေမာင္းၿမင္ ့မားတာကသံသယရွိစရာမလုိပါ...ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာၿပီး ကုိယ္ခႏၶာအခ်ဴိးအစားကလည္း
ထုဆစ္ထားသလို ေတာင္ ့တင္းခုိင္မာႀကံ ့ခုိင္တာကလည္း အေသအခ်ာပါပဲ...
ဒါေပမယ္ ့( အရပ္စကားနဲ ့ေၿပာရယင္ ) စိတ္ကေထာင္းကနဲဆုိယင္ ဗုိက္နာတာကအရင္ လို ့လည္းဆုိနုိင္
ပါရဲ ့....
အဆုိပါဇတ္ေကာင္ဖန္တီးသူ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာမ ဆူဇန္အန္ဒါဆင္ တစ္ေယာက္ အသစ္ေရးသား
ထုတ္ေ၀သည္ ့ "မိန္းကေလး ..ကုိယ္ဟာမင္းရဲ ့အလုိက်ပါပဲ" ဟူသည္ ့ဇတ္လမ္း၏ အြန္လုိင္းအီးဘြတ္ခ္ ပံု
ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မွဳတြင္ ကံမေကာင္းအေႀကာင္းမလွစြာပင္ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွားယြင္းခဲ ့သည္ကုိၿမင္ေတြ ့ခဲ ့
လိုက္ရသၿဖင္ ့အံ ့ႀသတုန္လွဳပ္သြားခဲ ့ရပါတယ္....
အဆုိပါစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွားယြင္းမွဳေႀကာင္ ့သူမဖန္တီးခဲ ့သည္ ့ရင္သိမ္ ့တုန္ဇတ္လမ္းခမ်ာ ထုိအမ်ဴိးအ
စားမွ ေလ်ာက်ခဲ ့ရပါေတာ ့တယ္...


 အႀကမ္းအရမ္း ...ရင္သိမ္ ့တုန္ဇတ္ႀကမ္း...မွသည္ သတ္ပံုမွားတဲ ့ညေႀကာင္ ့
အႀကမ္းအပန္း...ေမာင္ေၿပးစမ္း ၿဖစ္ခဲ ့ရေလၿပီ...





" ကြ်န္မရဲ ့၀တၱဳစာအုပ္ ( အီးလ္ဘြတ္ ) အား၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားအား ခြင္ ့လႊတ္ပါေစေႀကာင္းေတာင္းပန္
အပ္ပါတယ္...
စာမ်က္ႏွာ ၂၉၃ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္ ့ ထုိတဒဂၤအခုိက္ သူ ့တစ္ကုိယ္လံုးေတာင္ ့တင္းမွင္သက္မိသြား
ေလသည္...သုိ ့ေသာ္ သူႀကမ္းေပၚတြင္ (မေအာင္ ့နုိင္ေတာ ့ပဲ ) ၀မ္းသြားခဲ ့လိုက္သၿဖင္ ့သူထိမ္းခ်ဴပ္ထား
သမွ်ေလ်ာ ့ခ်လိုက္သည္ကုိ သူမအေနၿဖင္ ့ခံစားသိရွိလုိက္ရေလသည္...(ဟုမွားယြင္းစြာ စာရုိက္ထားခဲ ့မိ
ပါသည္)  " ဟုသူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

"ဇတ္လမ္းအရ သူဟာသူမကုိ ႀကမ္းေပၚသုိ ့ေပြ ့ယူခ်ထားလဲေလ်ာင္းေစလိုက္ကာ ထုိ ့ေနာက္တြင္ေတာ ့..
ဟုၿဖစ္ရမွာပါ...
ကြ်န္မၿဖင္ ့အဲဒီစာေႀကာင္းဖတ္ၿပီး စာဖတ္သူေတြဖက္ကေတြးကာရွက္ရြံ ့အားငယ္ထိတ္လန္ ့မိပါတယ္...
ကြ်န္မကေတာ ့ဒီအမွားဟာ အီးဘြတ္ပံုႏွိပ္စာမွာပဲပါရွိလိမ္ ့မယ္လုိ ့ေမွ်ာ္လင္ ့မိပါတယ္..သုိ ့ေသာ္လည္းစာ
ဖတ္သူမ်ား၀ယ္ယူထားသည္ ့စာအုပ္မ်ားတြင္ ပါရွိပါကအေႀကာင္းႀကားေစလုိပါတယ္...ကြ်န္မအေနႏွင္ ့စာ
စစ္သူအယ္ဒီတာထံဆက္သြယ္အေႀကာင္းႀကားၿပီးၿဖစ္ပါတယ္...
၎အေနႏွင္ ့ထုိအမွားကုိ အလ်င္အၿမန္ပင္ ၿပင္ဆင္ၿပီးၿဖစ္လိမ္ ့မည္ဟုေမွ်ာ္လင္ ့ဆုေတာင္းပါတယ္..."
ဟု သူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ဒါေႀကာင္ ့မုိ ့စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု အလြန္အေရးႀကီးတယ္လုိ ့ဆရာ ့ဆရာမ်ားဆုိခဲ ့ႀကတာကုိး...
အခုေတာ ့ႀကည္ ့ပါေလ...အလြန္အင္မတန္ ရင္သိမ္ ့တုန္ၿဖစ္၇မယ္ ့အခန္းက်မွ စာရုိက္မွား၊ စာလံုးေပါင္း
သတ္ပံုေလးတစ္ခုမွားတာေႀကာင္ ့ႏွာေခါင္းပိတ္ကာ ေရေဆးရမယ္ ့အၿဖစ္ေရာက္ရရွာတယ္...


Bounty hunter Sam McKade is the new breed of hero. Tall? Undoubtedly. Handsome and chiselled? For sure. Incontinent? Possibly.
Author Susan Andersen was horrified to discover an unfortunate typo in the ebook edition of her new novel Baby, I'm Yours, which takes the novel out of the romance category and into something rather darker.

"I apologise to anyone who bought my on-sale ebook of Baby, I'm Yours and read on pg 293: 'He stiffened for a moment but then she felt his muscles loosen as he shitted on the ground'," says Andersen.

"Shifted - he SHIFTED! I just cringe when I think of the readers who have read this. Hopefully, it's only in the iBook version that I bought, but if it's in yours as well, please let me know. I've contacted the editor and pray this will be promptly fixed."

Saudi restaurant fines diners for leftovers

Friday, September 16, 2011

စားနုိင္သည္ထက္အဆမတန္ပုိမွာကာ မကုန္နုိင္သူမ်ားအားဒါဏ္ရုိက္မည္...


မိမိတုိ ့အမွန္တစ္ကယ္စားသံုးႏုိင္သည္ထက္ (အမ်ားအၿပား) ပုိမုိမွာယူသည္ ့လာေရာက္စားသံုးသည္ ့အား
ေပးသူဧည့္သည္မ်ားအား အပုိဒါဏ္ေႀကးထပ္မံေကာက္ခံသည္ ့စနစ္တစ္ခုကုိ ေဆာ္ဒီနုိင္ငံမွ စားေသာက္
ဆုိင္တစ္ခုက စတင္က်င္ ့သံုးခဲ ့ပါတယ္...
ေဆာ္ဒီနုိင္ငံအေရွ ့ပုိင္းေဒသရွိ ဒမ္မန္ၿမဳိ ့မွစားေသာက္ဆုိင္၏ မကုန္နုိင္မခမ္းနုိင္မွာႀကားၿပီး ထားပစ္ခဲ ့ကာ
အလဟႆ သြန္ပစ္လိုက္ရၿခင္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဴပ္သည္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့အစားအေသာက္မ်ားအ
ေႀကာင္းမဲ ့စြန္ ့ပစ္ရၿခင္းႏွင္ ့ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာမွာႀကားကာၿဖဳန္းတီးပစ္ရၿခင္းမ်ားအား တားဆီးနုိင္ရန္အ
တြက္ ခ်င္ ့ခ်ိန္မွာယူနုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ဖာဟက္အယ္လ္အနက္ဇီ က
ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

 မကုန္နုိင္မခမ္းနုိင္မွာႀကားၿပီး သြန္ပစ္ရတာကေတာ ့ႏွေၿမာဖုိ ့အလြန္ေကာင္းပါတယ္...
မိမိတုိ ့ကေငြေႀကးတတ္နုိင္လုိ ့ဘာမွမၿဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻအရပ္ရပ္မွာ စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုလုိ ့
အငတ္ေဘးႀကဳံေတြ ့ေနရသူေပါင္း သန္းနဲ ့ခ်ီရွိေနတာကုိ သတိၿပဳမိသင္ ့ပါတယ္...


" ၎တို ့ရဲ ့အဆင္ ့အတန္းဂုဏ္သိကၡာၿမင္ ့မား၊ ပလႊား၊ ႀကြား၀ါလိုတာေႀကာင္ ့ဆိုင္အတြင္းရွိတစ္ၿခားလာ
ေရာက္စားသံုးသူမ်ား အထင္ႀကီးေစရန္ ပုိမုိမွာယူေလ ့ရွိသည္ ့ေဖာက္သည္စားသံုးသူမ်ား အမ်ားအၿပားရွိပါ
တယ္..." ဟု ၎(ဆုိင္ပုိင္ရွင္) ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခုကဲ ့သုိ ့ဒါဏ္ရုိက္ၿခင္းအစီအစဥ္ဟာ အတၱႀကီးႀကီး၊ ေလာဘႀကီးႀကီးၿဖင္ ့မိမိတုိ ့စားသံုးနုိင္တာထက္ပုိၿပီး
မွာႀကားကာ က်န္ရစ္ခဲ ့သည္ ့အစားအေသာက္ပမာဏအေပၚလုိက္၍ သတ္မွတ္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္.....
ယခင္ကမရွိခဲ ့ဖူးသည္ ့အစီအစဥ္သစ္အားစိတ္ကူးအေကာင္အထည္ေဖၚမွဳအား ေဆာ္ဒီနုိင္ငံသားအမ်ားစု
က အားေပးေထာက္ခံခဲ ့ႀကပါတယ္လို ့လည္း အယ္လ္အနက္ဇီ ကဆုိပါတယ္...

ေဆာ္ဒီလို ေရနံသူေဌးေတြေနတဲ ့နုိင္ငံကေတာ ့အခုလိုအစားအေသာက္ေတြဘုံးေပါလေအာစြန္ ့ပစ္ေန
တာအမွန္ပါပဲ...
လုပ္သင္ ့လုပ္ထုိက္တဲ ့လုပ္ရပ္ပါပဲ...


A Saudi restaurant has started charging diners if they order more than they can eat.
The move against leftovers by Marmar Restaurant in the city of Dammam in the Eastern Province is aimed at stopping food wastage and reduce extravagance by rationalising orders, said Fahad Al Anezi, the restaurant owner.
"There are many clients who make large orders in order to impress the people around them and boost their social prestige," he said.
The fine is symbolic for diners whose eyes or egos are bigger than their stomachs and is decided according to the quantity of the leftovers. The unprecedented idea has been largesly endorsed by Saudis, Al Anezi said.

South African man in court for raping his goat

ဆိတ္ခ်မိတာမွား...

ဆိတ္တစ္ေကာင္အား မဖြယ္မရာအဓမၼၿပဳက်င္ ့မွဳၿဖင္ ့ဂါရမ္ကူ၀ါ တရားရံုးတြင္ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးအား ရံုး
ထုတ္စဲြဆုိခဲ ့တယ္လုိ ့အေနာက္ေၿမာက္ပုိင္းရဲတပ္ဖဲြ ့ကဆုိ္ပါတယ္...
အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဇာခ်ာရီယာတီဗာနီ ဟာ လာမည့္ႀသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန ့ရံုးခ်ိန္းအထိ အခ်ဴပ္ထဲ
တြင္ေနရမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီး ကယ္လီဘုိဂီလ္မြဳိင္လိုအာ ကေၿပာႀကားလုိက္ပါတယ္...

 ဆိတ္ကုိၿပစ္မွား စိတ္ကစားမိေတာ ့ဆိတ္မွာ စိတ္အားငယ္ရသည္....


တီဗာနီ အားလြန္ခဲ ့သည္ ့တနဂၤေႏြေန ့နံနက္ပုိင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ ့ၿပီး တိရိစာၧမ်ားအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳ
ၿဖင္ ့တရားစြဲဆုိခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ၎၏ဇနီးႏွင္ ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ရွိ သားၿဖစ္သူတုိ ့ဟာ ကလစ္ပန္း ေဒသအနီး
ရွိ မာဒီဒီ ေက်းရြာမွေနအိမ္တြင္ ဆိတ္တစ္ေကာင္ ေအာ္ဟစ္ၿမည္သံအားႀကားခဲ ့ႀကရၿပီးေနာက္ အေႀကာင္း
ရင္းအား သြားေရာက္ေလ ့လာႀကည္ ့ရွဳခဲ ့ပါတယ္...
၎တုိ ့ဟာ တိရိစာၧအား အဓမၼမုဒိန္းမွဳၿပဳက်င္ ့ေနသည္ ့တီဗာနီ အားေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
ဇနီးၿဖစ္သူက ရဲတပ္ဖဲြ ့အားအေႀကာင္းႀကားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

တိရိစာၧန္နဲ ့မွ ေမထုန္အမွဳၿပဳတာဆုိေတာ ့လိင္မွဳဆုိင္ရာ စိတ္ကစဥ္ ့ကလ်ားၿဖစ္မွဳလို ့ဆုိယင္ရနုိင္မလားပဲ..

A man appeared in the Ga-Rankuwa Magistrate's Court for allegedly raping his goat, North West police said.
Zacharia Tivane (41) would remain in custody until his next appearance on 21 October, Sergeant Kelebogile Moiloa said.

Tivane was arrested on Sunday morning and charged with bestiality.

His 48-year-old wife and teenage son heard the goat screaming, at their home in Madidi village near Klippan, and went to investigate. They allegedly saw Tivane raping the animal. The woman called the police

Shariah court in Nigeria orders right hand amputations for two men

ႏြားခုိးတဲ ့လက္ ၿဖတ္ေစ...


ႏြားတစ္ေကာင္ခုိးယူခဲ ့ႀကသည္ ့လူငယ္ႏွစ္ဦးအား ၎တုိ ့၏ညာဖက္လက္မ်ားအားၿဖတ္ပစ္ေစရန္နုိင္ဂ်ီးရီး
ယားနုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္း ဇမ္ဖာရာၿပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာတရားရံုးတစ္ခုမွ ၿပစ္ဒါဏ္အၿဖစ္စီ
ရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...
အမ်ားၿပည္သူၿမင္ကြင္းေရွ ့တြင္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အဘူဘာကာ ႏွင္ ့ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လာ၀ါလ္လီ
မူဆာတုိ ့ရဲ ့လက္မ်ားအား လက္ေကာက္၀တ္မွေန၍ၿဖတ္ပစ္ရမည္ဟု တရားရံုးက ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ ့တာ
ၿဖစ္ပါတယ္...
နုိင္ဂ်ီးရီးယားနုိင္ငံတြင္ အစၥလာမ္မစ္ဥပေဒအရ လက္ၿဖတ္ၿခင္းမ်ဴိးမွာ ၿဖစ္ေတာင္ ့ၿဖစ္ခဲၿဖစ္ၿပီး အဆုိပါလူ
ငယ္မ်ားဟာလည္း ၿပစ္ဒါဏ္စီရင္ခ်က္ႏွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီး ရံုးေတာ္တြင္ အယူခံ၀င္နုိင္တယ္လုိ ့တရားရံုးကဆုိ
ပါတယ္...
နုိင္ဂ်ီးရီးယားအစုိးရက မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထုိင္သည္ ့နုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္း ၿပည္နယ္ ၁၂ ခုတြင္ အစၥလာမ္
ဘာသာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအား အသိအမွတ္ၿပဳ ( က်င့္သံုးခြင္ ့ၿပဳ ) ထားပါတယ္...

လူကယူတာမဟုတ္ဘူး...လက္ကယူတာ ...ဒါေႀကာင္ ့လက္ၿဖတ္ေစ...


နက္ဆာရာ၀မ္ေမလ္လာယီ ရြာတြင္ႀကားနာခဲ ့သည္ ့အမွဳအခင္းတြင္ တရားသူႀကီး မူဟမၼာဒူအဘူဘာကာ
က တရားခံမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ ့အဘူဘာကာႏွင့္ မူဆာတုိ ့ဟာ ေဒသခံတစ္ဦးထံမွ အဆုိပါႏြားထီးအား ခုိးယူ
ခဲ ့ေႀကာင္း၊ အၿပစ္ရွိေႀကာင္း၀န္ခံခဲ ့ႀကတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
" တစ္ပါးသူေနအိမ္ၿခံ၀န္းအတြင္းသုိ ့က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ကာ ႏြားတစ္ေကာင္အား ခုိးယူခဲ ့ကာ အၿပစ္ရွိ
ေႀကာင္း ၀န္ခံခဲ ့ႀကသည္ ့အတြက္ ဥပေဒအရ လက္ၿဖတ္နုိင္သည္ဟုဆုိထားေသာေႀကာင္ ့သင္တုိ ့ႏွစ္ဦး
၏လက္မ်ားအား လက္ေကာက္၀တ္မွေန၍ ၿဖတ္ပစ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္ အမိန္ ့ခ်မွတ္လုိက္သည္..." ဟု တရားသူ
ႀကီးမင္း မူဟမၼာဒူ အဘူဘာကာ ကၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူတရားခံမ်ားအားေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
၎တုိ ့ခုိးယူခဲ ့သည္ ့ႏြားထီးႀကီးမွာ ေဒၚလာ ၈၆၇ ခန္ ့တန္ဖုိးရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆုိပါတယ္...
အဆုိပါၿပစ္ဒါဏ္အားအမ်ားၿပည္သူမ်ားၿမင္ေတြ ့နုိင္ေစရန္ ေစ်းေန ့ၿဖစ္သည္ ့ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန ့
တြင္ စီရင္မည္ၿဖစ္သည္ ဟုတရားသူႀကီးမွေၿပာႀကားခဲ ့ေသာ္လည္း တရားခံမ်ားအေနၿဖင္ ့အယူခံ၀င္နုိင္ပါ
ေသးတယ္လုိ ့တရားသူႀကီး အဘူဘာကာက ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ႏြားကုိဆဲြယူတာ လက္ကဆုိေတာ ့လက္ကုိၿဖတ္တယ္ဆုိယင္ မုဒိန္းမွဳက်ဴးလြန္ယင္ေရာ ဘာကုိၿဖတ္မွာ
လည္းဆုိတာသိခ်င္ပါဘိ...

An Islamic court in northern Nigeria's Zamfara state has sentenced two youths to amputation of their right hands for stealing a bull. The court ruled that the wrists of Auwalu Abubaka, 23, and Lawalli Musa, 22, should be amputated in public.
Amputations under Islamic law are rare in Nigeria and the court said the men could appeal against their sentences. Nigeria's government recognises aspects of Islamic law in its 12 mainly Muslim northern states.

Judge Muhammadu Abubakar, hearing the case in the village of Nassarawan Mailayi, said Abubaka and Musa had pleaded guilty to stealing the bull from a local resident. "Based on the admission of guilt by the two of you of trespassing into the house... and stealing a bull whose worth is well above the minimum value to warrant amputation, I hereby order that each of you should have his right wrist amputated," Judge Muhammadu Abubakar told the convicts.
The bull was valued at $867 (£544), reports say. The sentence would take place on "market day [8 October] for members of the public to witness", Judge Abubakar said. The judge, however, gave Abubaka and Musa the right to appeal against the sentence.

Selyna Bogino does things with 5 balls

Wednesday, September 14, 2011

ေဘာထိန္းပညာကြ်မ္းက်င္ရာ...

သူကေလးရဲ ့အစြမ္းကေတာ ့အံ ့မခန္းပါပဲ...
( practice makes perfect  ဆုိတဲ ့စကားဘယ္ေလာက္မွန္သလဲဆုိတာ သက္ေသပါပဲ...)
သူကေလးကေတာ ့ေဘာနဲ ့ပတ္သက္လာယင္ သူ ့ထက္တတ္တဲ ့သူ၊ ကြ်မ္းတဲ ့သူမရွိပါဘူးလို ့မေၿပာပါ
ဘူး...




http://www.youtube.com/watch?v=TSR3jhRjzfk

77-year-old woman kneels naked outside courthouse to protest at unjust land grab

Tuesday, September 13, 2011

တရုတ္ၿပည္မွ အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ဆရာ၀န္မႀကီး၏အံ ့မခန္းဆႏၵၿပခ်က္...



သူမ၏ေနအိမ္အဖ်က္ခံလိုက္ရသည့္အတြက္ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေနခဲ ့သည္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ အသက္ ၇၇
ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆရာ၀န္မႀကီး ကြ်မ္းက်င္ေဟြး ဟာ တရားမွ်တမွဳကုိအလြန္အမင္းလိုလားသည္ ့အတြက္ လြန္
ခဲ ့သည္ ့ ႀသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန ့က ရွန္ဟုိင္းၿမဳိ ့ရွိ တရားရံုးေရွ ့တစ္ခုတြင္ အ၀တ္မပါ ကုိယ္ဗလာၿဖင္ ့ဒူး
ေထာက္ကာ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵၿပခဲ ့ပါတယ္...

NSFW.

YouTube link.



တရုတ္နုိင္ငံတြင္ၿမဳိ ့ၿပစီမံကိန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေဖာ္ေဆာင္လာတာမုိ ့အုိအိမ္မ်ားအတင္းအႀကပ္ေရြ ့
ေၿပာင္းေစမွဳမ်ား မႀကာခဏၿဖစ္ပြားေလ ့ရွိပါတယ္...
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႀကီးမ်ားဟာမေၿပာင္းေရြ ့မွီ ရက္အနည္းငယ္သာႀကဳိတင္အေႀကာင္း
ကာ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားအား ေမာင္းထုတ္ေရြ ့ေၿပာင္းေစတတ္တာမုိ ့ၿပည္သူအမ်ား စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ခဲ ့ႀကရ
ပါတယ္...
၎တုိ ့ေပးသည္ ့နစ္နာေႀကးမ်ားဟာလည္း လက္ရွိေပါက္ေစ်းထက္မ်ားစြာေလ်ာ ့နည္းေနေလ ့ရွိပါတယ္..



ဒီသတင္းေလးဖတ္မိလို ့လြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္က ကုိပီတာတစ္ေယာက္ ရွန္ဟုိင္းၿမဳိ ့ကုိေရာက္
ခဲ ့စဥ္ တရုတ္ေတြလမ္းတစ္ခုကုိပိတ္ၿပီးဆႏၵၿပေနတာနဲ ့ႀကဳံခဲ ့ဖူးတာေလးအမွတ္ရမိပါတယ္...
ႀကားဖူး၊ ဖတ္ဖူးတာက ကြန္ၿမဴနစ္တရုတ္ၿပည္မွာ ဆႏၵၿပယင္ အစိုးရကရက္ရက္စက္စက္နွိပ္ကြပ္ေလ ့ရွိတာ
မုိ ့ဆႏၵၿပမွဳေတြမရွိဘူးလို ့ဆုိတာပါပဲ...
ဒါေပမယ္ ့မိမိတုိ ့ရဲ ့အုိးအိမ္ေတြဆံုးရွဳံးနစ္နာရမွာ အမွန္ဆုိေတာ ့တရုတ္ေတြလည္း ေထာင္မေႀကာက္၊တန္း
မေႀကာက္၊ ေသမွာမေႀကာက္နုိင္ေတာ ့ပဲဆႏၵၿပေတာ ့တာပါပဲ...
ထုိစဥ္တုံးကလည္း အဆုိပါဆႏၵၿပသူမ်ားဟာ ရွန္းဟုိင္းၿမဳိ ့လယ္ႏွင္ ့နီးသည္ ့၎တုိ ့ရပ္ကြက္အားနစ္နာ
ေႀကးအနည္းငယ္သာေပးၿပီး အတင္းအဓမၼေရြ ့ေၿပာင္းခုိင္းလုိ ့ဆႏၵၿပႀကတာလုိ ့ႀကားသိခဲ ့ရပါတယ္...

ကြန္ၿမဴနစ္ေတြအုပ္ခ်ဴပ္လုိ ့ဘာသာတရားမရွိတဲ ့( တရုတ္ၿပည္သားအမ်ားစု၊ အထူးသၿဖင္ ့၃၀ ေက်ာ္၊၄၀
အရြယ္ေတြပါ...) တရုတ္ေတြဟာ အစုိးရေရာ၊ ၿပည္သူေတြပါ အရွက္အေႀကာက္မရွိႀကတာကေတာ ့အ
ထင္အရွားပါပဲ...

ယခုလုိမ်ဴိးပညာတတ္အမ်ဴိးသမီး (ဆရာ၀န္မ) တစ္ေယာက္ အ၀တ္ဗလာနဲ ့လူၿမင္ကြင္းမွာဆႏၵၿပဖုိ ့ဆုိတာ
ၿမန္မာၿပည္မွာေတာ ့မၿဖစ္နုိင္သေလာက္ပါပဲ...( တစ္ခါမွလည္းမႀကားခဲ ့ဖူးပါဘူး...)

ဗီဒီယုိကလစ္ပါပံုမ်ားအၿမင္မေတာ္ယင္ေတာ ့ခြင္ ့လႊတ္ႀကပါခင္ဗ်ာ...



သတင္းအၿပည္ ့အစံုကေတာ ့ဒီမွာပါ...
Full story here.

Desperate for justice, 77-year old Zhuang Jinghui, a former doctor, knelt naked in front of a Shanghai courthouse on August 18 to protest the demolition of her home. 

As a result of massive urban renewal programmes, forced evictions are frequent in China. These have infuriated home owners, who are often given only a few days’ notice before being thrown out of their homes. The so-called compensation is also far below the market rate.
Monday, September 12, 2011

နာယူမွတ္သား ၀န္မင္းစကား...

ေရႊၿပည္ႀကီးမွ ၂၁ ရာစုရဲ ့မဟာပညာေက်ာ္၀န္မင္းတစ္ေယာက္ရဲ ့ႏွဳတ္ထြက္စကားမ်ားကားအံ ့ႀသကုန္နုိင္
ဖြယ္ပါေပ...

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အခုမဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ေပးတာေတာင္ ကုန္ေအာင္ မသံုးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူက သံုးမွာလဲ။ သံုးစရာမရိွရင္ market ရဲ႕သေဘာအရ ေရာင္းစားရမွာေပါ့။ သံုးစရာမရိွရင္ ေရာင္းစားရမယ္။"

(အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း)


ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါေလးကို သိေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၉ ရက္ေန႔က ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ေရးၿပီး
ေတာ့ သတင္းစာမွာ ထည့္ခိုင္းလိုက္တယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ကြၽန္ေတာ္ပဲ တည္းျဖတ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ပဲေရးၿပီး ကြၽန္ေတာ္ပဲ ထည့္ခိုင္းလိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းပါးၿပီးတဲ့ေနာက္ သိပ္ရက္မၾကာဘူးသတင္းစာရွင္းလင္း
ပဲြ လုပ္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမလုပ္ခင္မွာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က ဘာေရးလဲဆိုေတာ့ ဒီေဆာင္းပါး
ေရးတဲ့ေကာင္ ဘယ္ေလာက္တတ္လို႔လဲ၊ ဒီေကာင္က ဘာအဆင့္ရိွလဲဆိုေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္မေျပာေတာ့
ဘူး။

(အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုတာက ဂက္စ္တာဘုိင္လို ဂက္စ္ထည့္ရတာ၊ ဒီဇယ္တာဘုိင္လို ဒီဇယ္ထည့္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေရထည့္ေမာင္းရတာ။  

(အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း)

  
ညႊန္ခဳ်ပ္ မင္းေရးတယ္ေျပာလိုက္၊ ငါေရးတယ္မေျပာနဲ႔။ ငါ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ သိႏိုင္တဲ့လူ မရိွေတာ့ဘူး။ျမန္မာ
ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္ရိွအခိ်န္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အေတြ႕အ
ၾကံဳရိွတဲ့လူ မရိွေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မင္းပဲေရးတယ္ေျပာလိုက္၊ ငါေရးတယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ မေကာင္းဘူးျဖစ္
သြားမယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပဲ ေရးလိုက္တာ။ ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္ အသာေလးေျဖႏိုင္ပါတယ္။

( ၂၀၀၅ ခုနွစ္ကမွ ထုိလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအၿဖစ္စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ ့သည္ ့)
(အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း)

ကဲ...ကဲ....
မဟာပညွာယွိ၀ံမင္းရဲ ့မွတ္သားဖြယ္ရာစကားမ်ားဖတ္ၿပီး အမွန္တကယ္လက္ရွိအေၿခအေနကုိေဖာ္ညႊန္း
ထားတဲ ့အလဲဗင္းမီဒီယာဥကၠဌ ( CEO ) ( အမွဴေဆာင္အရာရွိခ်ဴပ္ ) ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ရဲ ့စကား
မ်ားကုိလည္းဖတ္ရွဳႀကည္ ့ပါဦး...
ဘယ္ဟာကပုိၿပီးအႏွစ္သာရရွိသလည္းဆုိတာေတာ ့အသင္စာရွဳသူသာဆံုးၿဖတ္ပါေလ...



ဧရာ၀တီျမစ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္း၀င္ျမစ္ကို လက္ၫႈိးထိုးေရာင္းစားခံေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေျခအေန၊ ေၾကြးတင္ကြၽန္ျဖစ္ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း မ႐ိုးတဲ့ စကားပံုပါ။ ၁၉၉၅ ၀န္းက်င္က အတိုးမဲ့ေခ်းေငြဆိုၿပီး ၀ယ္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္သၾကားစက္ေတြ အခုဘာျဖစ္ေနၿပီလဲ။ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေပးရတဲ့ ဒီစက္႐ံုေတြလိုပဲ တ႐ုတ္ရဲ႕အတိုးမဲ့ေခ်းေငြအားလံုးဟာ တန္ဖိုးတစ္၀က္သာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စက္႐ံုအစုတ္ေတြကို ဒီမွာလာဆင္ၿပီး ေရာင္းတာပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေတြမွာမွ မရွိတဲ့ ပြဲခကို တရား၀င္ေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ ကိုလာဘ္ထိုးတာ၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြဟာ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရေနသလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ပြဲခ(သို႔) တရား၀င္လာဘ္ ေငြဟာ project ေတြ ေခ်းေငြေတြရဲ႕ ၂၀% နီးပါးအထိ ရွိေနေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္မွမမြဲရင္ ဘယ္တိုင္းျပည္မြဲၿပီး ကြၽန္ျဖစ္မွာလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတ ၆၀%ကို တရား၀င္(သို႔) တရားမ၀င္နည္းနဲ႔ တူးေဖာ္သံုးစြဲခြင့္ ရေနတာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေလဆိပ္မွန္သမွ်၊ ဆိပ္ကမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ ကုမၸဏီက တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ကုမၸဏီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အ၀င္အထြက္သတင္းေတြကို တ႐ုတ္အစိုးရ ရတာမထူးဆန္းသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အပ္က်တာကအစ တ႐ုတ္ေတြသိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျပႆနာေပၚလာတိုင္း တ႐ုတ္အစိုးရ ေရာက္ေရာက္လာတာ။ အစကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းေၾကာင့္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံ ေျပလည္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ သူတို႔ ေျမႇာက္ေပးတတ္တဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းမွာ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ေနသလားလို႔ေတာင္ စဥ္းစားစရာရွိပါတယ္။ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို satellite state တစ္ခုအျဖစ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထားရွိၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္မဟာမိတ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ခရီးမွာ သံုးႏႈံးခဲ့တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အရမ္းစိုးရိမ္စရာပါပဲ။ အဲဒီခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေတြ႕တဲ့ သမၼတဟူက်င္ေတာင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေပး၊ ဆက္ဆံပံုက ကြၽန္ေတာ့္ရင္ကို နာက်င္ေစပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ . . . . .

ကြၽန္ေတာ့္ေသြးေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကလို ဆူပြက္လာခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အရာေတြအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ အစိုးရေရာ၊ အတိုက္အခံကိုပါ ကြၽန္ေတာ္တိုက္တြန္းလိုက္တယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ခဲ့ရင္၊ တံခါးေတြဖြင့္မထားခဲ့ရင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မညီၫြတ္ခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သမိုင္းကို ကာကြယ္ဖို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးကို ကာကြယ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီၫြတ္မွရေတာ့မယ္။ 



Cambodian boy suckles from cow after parents leave

Sunday, September 11, 2011

အေမမရွိလို ့ႏြားမႀကီးထံမွ နုိ ့စုိ ့ေနရသည္ ့ကေမၺာဒီယားမွကေလးငယ္...

ကေမၺာဒီးယားနုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသားႀကီးတစ္ဦးက ၎ရဲ ့ေၿမးကေလးဟာ ႏြားကေလးကႏြားမႀကီးထံမွ နုိ ့စုိ ့ေန
သည္ကုိေတြ ့ရွိခဲ ့ၿပီး အတုယူကာ ႏြားမတစ္ေကာင္ထံမွ တုိက္ရုိက္နို ့စုိ ့ခဲ ့ကာ အသက္ရွင္ေနခဲ ့ရပါတယ္
လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
 


အသက္ ၁ ႏွစ္နွင္ ့၈ လအရြယ္ရွိ ေၿမးၿဖစ္သူ သာဆုိဖက္ ကေလးဟာ ၎၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုးေက်းလက္ေဒ
သကုိစြန္ ့ကာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြဖုိ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ဂ်ဴလုိင္လ ကထြက္ခြာသြားကတည္းက ႏြားမႀကီးထံမွနုိ ့
ကုိနုိ ့ေနခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လို ့ အမ်ဴိးသားႀကီး ေအာင္အုမ္း ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...




ပထမေတာ ့၎အေနႏွင္ ့ကေလးငယ္အား ႏြားမႀကီးထံမွာ ဆြဲယူကာတားဆီးခဲ ့ပါေသးတယ္လို ့ေအာင္
အုမ္း ကဆုိပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ကေလးငယ္က အသံအက်ယ္ႀကီးၿဖင္ ့ေအာ္ဟစ္ငုိယုိကာေတာင္းဆုိခဲ ့သည္ ့အတြက္လက္
ေလ်ာ ့ခဲ ့လုိက္ရၿပီး ထုိစဥ္ကတည္းက စၿပီး ကေလးငယ္ဟာတစ္ေန ့လွ်င္တစ္ႀကိမ္၊သုိ ့မဟုတ္ႏွစ္ႀကိမ္ မွန္
မွန္ပင္ ႏြားမႀကီးထံမွ နုိ ့ကုိစုိ ့ေနခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...



သာဆုိဖက္ ကေလးဟာ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ထုိင္းနုိင္ငံသုိ ့အလုပ္လုပ္ရန္ထြက္ခြာသြားကတည္းက ကေမၺာဒီး
ယားနုိင္ငံ၊ အေနာက္ေၿမာက္ဘက္ရွိ ဆီယမ္ရိပ္ ၿပည္နယ္ရွိ အဘုိးအဘြားမ်ားႏွင္ ့ေနထုိင္ခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါ
တယ္...
ႏြားမႀကီးက ကေလးငယ္နုိ ့စုိ ့သည္ကုိမည္သုိ ့မွ်ရန္မမူေသာ္လည္း ၎အေနၿဖင္ ့ေတာ ့ေရရွည္တြင္ ေၿမး
ကေလး၏ က်န္းမာေ၇းအတြက္ စုိးရိမ္မကင္းၿဖစ္မိပါတယ္လို ့ ေအာင္အုမ္း ကဆုိပါတယ္...

LiveLeak link.

http://www.liveleak.com/view?i=377_1315670936&p=1



A Cambodian man said his young grandson has lived partly on milk he suckles directly from a cow since he saw a calf do the same.
Um Oeung said 20-month-old Tha Sophat started suckling the cow in July after the boy's parents left their rural village in search of work.
Um Oeung said he pulled the boy away at first. He relented after his grandson protested loudly and the boy has suckled the cow's milk once or twice a day since then.
Tha Sophat has lived with his grandparents in Siem Reap province in north west Cambodia since his parents moved to Thailand looking for work. Um Oeung said the cow doesn't mind the boy suckling but he is worried about his grandson's health if he continues.

'Lapdancers dressed as nuns put on a sexy strip for Silvio at one of his bunga bunga parties'

Saturday, September 10, 2011


အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ၎၏အေပ်ာ္က်ဴးသည္ ့ပါတီပြဲမ်ားတြင္ ပြတ္သပ္ၿမဴဆြယ္သည္ ့အကမယ္

ေလးမ်ားအား သီလရွင္မ်ားကဲ ့သုိ ့၀တ္ဆင္ခုိင္းကာ ခုႏွစ္လႊာခြ်တ္ကခုိင္း...


Religious bent: New allegation claim Silvio Berlusconi enjoyed lapdancers dressed as nuns at his infamous parties
သူ ့အတြက္ကေတာ ့ဘာသာတရားဆုိတာ စိတ္ကစားစရာေလပဲလား...

Religious bent: New allegation claim Silvio Berlusconi enjoyed lapdancers dressed as nuns at his infamous parties
ခုႏွစ္လႊာခြ်တ္ကသည္ ့အေပ်ာ္မယ္ကေလးမ်ားအား ခရစ္ယာန္သီလရွင္မ်ားကဲ့သုိ ့၀တ္ဆင္ေစကာကၿပေစ
ခဲ ့သည္ကုိေဖာ္ထုတ္သိရွိခဲ ့ရသည္ ့အတြက္ ကုိယ္က်င္ ့သိကၡာပ်က္ယြင္းသူ၊ မသူေတာ္စာရင္း၀င္ အီတလီ
၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဆီလ္ဗီယုိဘာလုစကုိနီ အားယခုအခါ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္အား ထိပါးပုတ္ခတ္ၿပစ္မွား
ေစာ္ကားသူအၿဖစ္ ထပ္မံစာရင္းသြင္း သတ္မွတ္နုိင္ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ဟီရိ၊ႀသတပၸ အရွက္အေႀကာက္တရားကင္းမဲ ့ေနၿပီၿဖစ္သည္ ့အသက္ ၇၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ နုိင္ငံေရးသမားႀကီး
ဟာ ၎စီစဥ္က်င္းပတဲ ့ေပ်ာ္ပြဲပါတီပြဲမ်ားတြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား၀တ္ဆင္
ေလ ့ရွိသည္ ့အတြင္းခံအက်ၤ ီႏွင္ ့ေခါင္းေဆာင္းမ်ားအားဆင္ၿမန္း၀တ္ဆင္ေစကာ သူႏွင္ ့သူ၏မိတ္ေဆြမ်ား
အား လိင္စိတ္ႀကြေစသည္ ့အကမ်ားၿဖင္ ့ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္ေစခဲ ့ပါတယ္...
အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖာဒီအုိင္မန္း ရဲ ့ထုတ္ေဖာ္ေၿပာႀကားခ်က္အရ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿဗိတိသွ်
ေသြးတစ္၀က္ပါသူကၿပားမေလးသြားအထူးကု နီကုိးမီနက္တီ နွင္ ့အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘာဘရာဖက္
ဂီယုိလီ တုိ ့ဟာ (၀န္ႀကီးခ်ဴပ္လည္းၿဖစ္ သူေဌးႀကီးလည္းၿဖစ္သည္ ့) ဘာလုစကုိနီ၏ေရွ ့ေတာ္ေမွာက္တြင္ ပုရိသတုိ ့အႀကဳိက္ ခပ္လန္းလန္းအကမ်ားၿဖင္ ့မကၿပခင္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားကဲ ့သုိ ့အယင္၀တ္ဆင္
ခဲ ့ႀကရတယ္လုိ ့သိရွိရပါတယ္...

ေမာ္ရုိကုိႏြယ္ဖြား မစၥအုိင္မန္း ကထုိပါတီပြဲသို ့ဧည္ ့သည္အၿဖစ္တက္ေရာက္ခဲ ့၇တာၿဖစ္ၿပီး သူမအားထုိကဲ ့
သုိ ့ေသာ္ပါတီပြဲမ်ားအား ရုပ္သံသတင္းေႀကၿငာသူ အီမီလီယုိဖီဒီ ( ၈၀ ႏွစ္ ) ႏွင္ ့သတင္းမီဒီယာစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္ လီလီမုိရာ ( ၅၅ ႏွစ္ ) တုိ ့ကဖိတ္ႀကားခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
မီနက္တီ၊ ဖီဒီ ႏွင္ ့မုိရာ တုိ ့ဟာ ပါတီပဲြမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေၿဖရန္အတြက္ မိန္းကေလးအမ်ားအၿပားအား စုစည္း
သိမ္းသြင္းခဲ ့တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
" ကြ်န္မပါတီပဲြကုိသြားခဲ ့ၿပီး ဆီလ္ဗီယုိဘာလုစကုိနီ အပါအ၀င္တစ္ၿခားမိန္းကေလးေတြနဲ ့ေတြ ့ခဲ ့ပါတယ္..
အဲဒီပါတီပဲြမွာ ဘာဘရာဖက္ဂီယိုလီ နဲ ့ နီကုိးလ္မီနက္တီ တုိ ့လည္းရွိေနခဲ ့ပါတယ္...
ပါတီပြဲလုပ္တဲ ့အခန္းထဲမွာ တုိင္ဖက္ကဖုိ ့တုိင္တစ္ခုရွိေနၿပီး (မိန္းကေလးေတြက ) သူတုိ ့က အနက္ေရာင္
သီလရွင္အတြင္းခံအက်ၤ ီေတြနဲ ့ေခါင္းေဆာင္းအပါအ၀င္ အနီေရာင္လက္၀ါးကပ္တုိင္ႀကက္ေၿခေလးေတြပါ
၀တ္ဆင္ထားႀကပါတယ္...
ဒီေဂ် (ဂီတေတးသံမ်ား စုစည္းတင္ဆက္သူ) ကေတးဂီတသီခ်င္းမ်ားအစြမ္းၿပတင္ဆက္ၿပီးေနာက္ေကာင္မ
ေလး (အမ်ဴိးသမီး) မ်ားက တစ္လႊာခ်င္းခြ်တ္သည္ ့ခုႏွစ္လႊာခြ်တ္ပဲြၿပသကာ ေနာက္ဆံုးေတာ ့ေအာက္ခံ၊
အတြင္းခံေဘာင္းဘီမ်ားသာက်န္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ တုိင္ပတ္ကၿပႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္..." တယ္လုိ ့မစၥအုိင္
မန္း က ၿဗိတိန္နုိင္ငံထုတ္ သူရိယ သတင္းစာႀကီးကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

Brbara FaggioliNicole Minetti
ဘဘဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး အဲေလ...ဘဘ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ( ကြင္းပုိင္ႀကီးလို ့လည္းေခၚနုိင္တယ္ေလ...ေအစီမီလန္
ေဘာလံုးကလပ္အသင္းကုိပုိင္လို ့) အတြက္ မ်က္ေစ ့အစာ၊ စိတ္အစာေကြ်းတဲ ့အေနနဲ ့
ဆရာေလးမ်ားကဲ ့သုိ ့၀တ္ဆင္ကာ တစ္လႊာစီခြ်တ္ၿပီး တုိင္ပတ္ကၿပခဲ ့ရပါတယ္...
Bad habit: Nicole Minetti, left, and Barbara Faggioli allegedly wore nuns' tunics and headgear while performing a sexy striptease for Mr Berlusconi and guests
မစၥအုိင္မန္း ကသူမအေနႏွင္ ့မစၥတာဘာလုစကုိနီအတြက္ ဗုိက္လွဳပ္၊ ခါးလွဳပ္၊ တင္လွဳပ္ အကဟုေခၚဆုိ
သည္ ့belly dance ကၿပခဲ ့ရေသာ္ၿငားလည္း ယခုကဲ ့သုိ ့ေဖ်ာ္ေၿဖေနရသည္ကုိၿမင္ေတြ ့ရသည္ ့အခါအံ ့
ႀသတုန္လွဳပ္သြားခဲ ့ရပါတယ္ လို ့ဆုိပါတယ္...
ထူးထူးဆန္းဆန္းပင္ သူမအေနႏွင္ ့မစၥတာဘာလုစကုိနီ အား လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ မြန္မာကဒါဖီႏွင္ ့အ
ေကာင္းဆံုးၿဖစ္ေအာင္မည္သို ့ေပါင္းသင္းေၿပာဆုိဆက္ဆံရန္အႀကံေပးခဲ ့ေသးသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...




Underage: Berlusconi is facing charges relating to nightclub dancer Karima El Mahroug, 17. The age of consent is 14 in Italy, but paying for sex with someone younger than 18 is a crime
 ကြင္းပုိင္ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ဘာလုစကုိနီဟာ ကပြဲရံုမွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေခ်သည္ကေလး
အယ္လ္မာရုိ ့ႏွင့္လည္း ဘဘႏွင္ ့သမီးဇတ္လမ္းထြင္ခဲ ့မွဳၿဖင္ ့တ၇ားရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္...
အီတလီနုိင္ငံတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ႀကည္ၿဖဴလွ်င္
လိင္ဆက္ဆံနုိင္ခြင္ ့ရွိေပမယ္ ့အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကုိ အခေႀကးေငြေပးၿပီး
ေပ်ာ္ပါးလွ်င္ေတာ ့ၿပစ္မွဳေၿမာက္ပါတယ္...

Underage: Berlusconi is facing charges relating to nightclub dancer Karima El Mahroug, 17. The age of consent is 14 in Italy, but paying for sex with someone younger than 18 is a crime
မစၥတာဘာလုစကုိနီကေတာ ့၎၏အေပ်ာ္သက္သက္ၿပဳလုပ္သည္ ့ပါတီပဲြမ်ားတြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာမိတ္ဆံု
စားၿခင္း၊ ၀ုိင္ေသာက္ၿခင္း၊ စကားစၿမည္ေၿပာၿခင္း၊ သီခ်င္းဆုိၿခင္းမ်ားကလြဲ၍ တစ္ၿခားမည္သည္ ့မဖြယ္မရာ
မသင္ ့ေလ်ာ္တာမ်ဴိးမပါ၀င္ပါဘူးလုိ ့အစဥ္တစ္စုိက္ၿငင္းဆုိထားခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း ၎အေနႏွင္ ့အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ခါးလွဳပ္အကမယ္ေလး ကရီမာအယ္လ္မာရုိ ့နွင္ ့
အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါးမွဳၿဖင္ ့လာမည္ ့လတြင္ တရားစဲြဆုိခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
အီတလီနုိင္ငံတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ႀကည္ၿဖဴလွ်င္လိင္ဆက္ဆံ
နုိင္ခြင္ ့ရွိေပမယ္ ့အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကုိ အခေႀကးေငြေပးၿပီးေပ်ာ္ပါးလွ်င္ေတာ ့ၿပစ္မွဳေၿမာက္
ပါတယ္...

ေတာ္ေတာ္ဆုိးတဲ ့ကြင္းပုိင္ႀကီးေပပဲ...
ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ ့အထြတ္အၿမတ္နုိင္ငံ၊ၿမဳိ ့ေတာ္မွာကုိပဲ အဲဒီဘာသာကုိေစာ္ကားတဲ ့အမွဳၿပဳနုိင္ပါေပ
တယ္...( သူကုိယ္တုိင္လည္းအဲဒီဘာသာကုိ ကုိးကြယ္မွာအေသအခ်ာပါပဲ...)

၀ီကီထဲကအဆုိအရေတာ ့ေကာင္မေလးေတြေခၚၿပီး ရင္ေငြ ့လွဳံကာ ခုႏွစ္လႊာခြ်တ္ၿပီးတုိင္ပတ္ကခုိင္းတဲ ့
ပါတီပဲြေတြ ( bunga bunga party ) လုပ္ဖုိ ့အခုေတာ ့သြားရွာၿပီၿဖစ္တဲ ့လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ကဒါဖီ ႀကီးက
မစၥတာဘာလုစကုိနီ ကုိနည္းေပးလမ္းၿပသင္ႀကားေပးခဲ ့တယ္ဆုိပဲ...

Bad boy Italian premier Silvio Berlusconi can now add blasphemy to his growing list of misdemeanors, after it was revealed that lapdancers dressed as nuns performed at his infamous 'bunga bunga' parties.
The seemingly shameless 74-year-old politician is said to have organised girls to wear religious tunics and head gear while performing sexy routines for him and his guests.
According to a statement from Fadile Imane, 26, half-British dental hygienist Nicole Minetti, 25, and Barbara Faggioli, 25, dressed as nuns before performing a sexy dance routine in front of Berlusconi.
Moroccan-born Miss Imane was a guest at the party, and said she had been invited to the parties by TV newsreader Emilio Fede, 80, and showbiz agent Lele Mora, 55.
Minetti, Fede and Mora allegedly recruited a string of women to be part of the entertainment at the parties.
Miss Imane is quoted in The Sun as saying: 'I went to the party and I met Silvio Berlusconi and the other girls, and also there was Barbara Faggioli and Nicole Minetti.
'In the party room where there was a pole for dancing they both put on dark nun tunics, including the headcover and a red cross.

'A DJ who was there played music and they both then performed a sexy striptease, eventually ending up dancing around the pole in their underwear.'
Of course, Miss Imane added that she was 'shocked' by the performance, despite admitting that she had 'performed a belly dance for Berlusconi'.
Bizarrely, she also revealed that she had advised Mr Berlusconi on how best to deal with Libyan dictator Muammar Gadaffi.

Mr Berlusconi has always denied that anything other than 'convivial dinners, wine, food, talking and singing' went on at the bunga bunga parties.




Nevertheless, he is facing trial next month of having sex with then 17-year-old belly dancer Karima El Mahroug.
The age of consent in Italy is 14 but, but paying for sex with a woman under 18 is prostitution with a minor, and therefore a crime.