Indian man accused of marrying and selling 60 women

Tuesday, November 30, 2010

မိန္းကေလးအေယာက္ ၆၀ ကိုလွည္ ့ၿဖားလက္ထပ္ၿပီးေရာင္းစားခဲ ့သူ...


ဒီလိုမ်ဴိးယူနီေဖာင္းနဲ ့လက္နက္ကုိင္ထားယင္ သတိထား...
လူလိမ္ၿဖစ္တတ္တယ္...အိႏၵိယမွာေနာ္...

အမ်ဴိးသမီးေပါင္း အေယာက္ ၆၀ ကုိ လက္ထပ္ယူခဲ ့ၿပီး ၿပည္ ့တန္ဆာအၿဖစ္ေရာင္းခ်ခဲ ့သည္ဟု သံသယ
ရွိေနသည့္အမ်ဴိးသားတစ္ဦးကုိ အိႏၵိယနုိင္ငံတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ ့ကဖမ္းဆီးၿပီး တရားစဲြဆုိခဲ ့လိုက္ပါတယ္...
အဆုိပါ သံသယရွိသည္ ့တရားခံကုိ အိႏၵိယနုိင္ငံ၏ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဴိးရာေဒသၿဖစ္သည္ ့အေနာက္ဘေဂၤါ
နယ္၊ ဒါဂ်ီလင္ၿမဳိ ့တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ၎အား လူကုန္ကူးမွဳအပါအ၀င္ ၿပစ္မွဳအမ်ားအၿပား
ႏွင္ ့တရားစဲြဆုိခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္....
ဗစ္ကီ ဗစ္ဆြာကာမာ ဟုအမည္ရွိသည္ ့အဆုိပါအမ်ဴိးသားဟာ မိန္းကေလးမ်ားကုိ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ မြန္
ဘုိင္းႏွင္ ့ပ်ဴမ္း ၿမဳိ ့မ်ားရွိ ၿပည္ ့တန္ဆာရံုမ်ားသုိ ့ တစ္ဦးလွ်င္ ရူပီး ၇၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၅၀၀
ခန္ ့မွ ၂၁၀၀ ခန္ ့) အထိ ေစ်းႏွဳံးၿဖင့္ ေရာင္းစားခဲ ့တာၿဖစ္တယ္ လို ့ရဲမ်ားက အခုိင္အမာဆုိခဲ ့ပါတယ္....
၎ေရာင္းစားခံခဲ ့ရသည္ ့မိန္းကေလး အနည္းဆံုး ၉ ဦးကုိ ေၿခရာခံစံုစမ္းနုိင္ခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
" သူဟာ သူ ့ကုိယ္သူ ခြင္ ့ၿဖင့္ၿပန္လာကာ တာ၀န္ၿပန္လည္မထမ္းေဆာင္မီ အိမ္ေထာင္ၿပဳခ်င္သည္ ့တပ္မ
ေတာ္သားတစ္ဦးအၿဖစ္ ဟန္ေဆာင္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
သူဟာ လက္ဖက္ၿခံႏွင္ ့ေက်းရြာမ်ားမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္ ့မိသားစု၀င္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ေနရာေဒသအမ်ဴိး
မ်ဴိးေရႊ ့ေၿပာင္းကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ၿဖားေယာင္းသိမ္းသြင္းခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့ၿပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ ့အႀကီးအ
ကဲ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
လူလိမ္ ဗစ္ဆြာကာမာ က်ဴးလြန္ခဲ ့သည္ ့ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားကုိ ရွဳခင္းလွပသည္ ့လက္ဖက္ၿခံမ်ားေႀကာင္ ့နာ
မည္ေက်ာ္ေတာင္ေပၚ အပန္းေၿဖစခန္းမ်ားတည္ရွိသည္ ့ဒါဂ်ီလင္ အေၿခစုိက္ အစိုးရမဟုတ္သည္ ့အဖဲြ ့အ
စည္းတစ္ခုမွ ရဲတပ္ဖဲြ ့ကုိ သတင္းေပးေပးပုိ ့ခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့ဖမ္းဆီးခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြက္ေတာ ့သတိဆုိတာ လိုတယ္မရွိပါဘူး...
လူတစ္ေယာက္ကုိ လပ္ထပ္ဖုိ ့အထိခ်စ္မိ၊ ႀကဳိက္မိၿပီဆုိယင္ေတာ ့ထုိသူရဲ ့ေနာက္ေႀကာင္းရာဇ၀င္၊ မိဘ
ေဆြမ်ဴိးမ်ားကုိ သူေၿပာတာနဲ ့တင္မဟုတ္ပဲ မိမိရဲ ့မိဘေဆြမ်ဴိးမ်ားကလည္း သိထားတာၿဖစ္ေအာင္ လုပ္
နုိင္ရပါ ့မယ္...
ဒီလိုမွမဟုတ္ပဲ သူေၿပာတာနဲ ့တင္ေမ်ာၿပီး ႏွစ္ကုိယ္တူ၊ အလုိတူႀကည္ၿဖဴၿပီးကာမွ လွည္ ့စားရက္တယ္လုိ ့
ေတာ ့ၿဖင္ ့အဆံုးမွာ စြပ္စဲြယင္ေတာ ့ထုိမိန္းကေလး ညံ ့လို ့သာၿဖစ္တယ္လို ့ယူဆရမွာၿဖစ္ပါတယ္...

အိႏၵိယမွာေတာ ့စစ္သားဟာ ပ်ဴိတုိင္းႀကဳိက္တဲ ့ႏွင္းဆီခုိင္ၿဖစ္ပံုရပါတယ္...

A man suspected of tricking at least 60 women into marrying him before selling them into prostitution has been charged by police in India. The 27-year-old apparently charmed his victims over a five-year period by pretending to be a well-paid soldier in the military.

The suspect was detained in Darjeeling, a tea-growing district of the eastern state of West Bengal, and has been charged with several offences, including human trafficking. Police claimed the man, named as Vikky Biswarkarma, had married the girls and then sold them to brothels in the cities of Mumbai and Pune for 70,000-100,000 rupees (£973-£1,390).

At least nine of his alleged victims have been traced. District police chief Debendra Prasad Singh said: "He used to pose as an army man who had come home on holiday and wanted to get married before returning to work.

"He used to change bases frequently to lure girls from poor families in tea gardens and villages." Police were tipped off about Biswarkarma's alleged crimes by a non-government organisation in Darjeeling, a popular mountainous resort known for its tea plantations.

Dog bowl sells at auction for $27,450

ေဒၚလာ ၂၇၄၅၀ ရတဲ ့ေခြးစာခြက္...


စားခြက္ေတာင္ ေဒၚလာေသာင္းခ်ီတန္တယ္ဆုိေတာ ့နယ္နယ္ရရေခြးမဟုတ္ေပဘူး...


ေခြးစာခြက္မ်ား ဒီဇုိင္းမ်ဴိးစံုေလလံတင္ေရာင္းခ်သည္ ့ပဲြတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ေလာ ့စ္အိန္ဂ်လိၿမဳိ ့
မွ အႏုပညာရွင္ အက္ဒ္ရပ္စ္ကာ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ဖန္တီးၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့ေခြးစာခြက္တစ္ခုဟာ ေဒၚလာ ၂၇၄၅၀
( ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါ ့မလားလို ့ေတာင္ထင္မိတယ္...) ၿဖင္ ့ေစ်းအၿမင္ ့ဆံုးရရွိခဲ ့တယ္ လုိ ့ကာလီဖုိးနီးယားၿပည္
နယ္မွ ေလလံပဲြအဖြဲ ့တစ္ခုကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....
လြန္ခဲ ့သည္ ့အဂၤါေန ့ကေလာ ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ႏွင္ ့ဆန္ဖရန္စစ္စကုိၿမဳိ ့မ်ားတြင္ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့အေရာင္းၿပပဲြ
တစ္ခုမွာ ရပ္စကာ ရဲ ့ " Untitled ( Frido ) 2010 "  ေခြးစာခြက္ ကေစ်းအၿမင္ ့ဆံုးရရွိခဲ ့တာၿဖစ္သည္ဟု
ဘြန္ဟန္း ေလလံအဖဲြ ့ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ေဒးဗစ္ေဟာ ့ကေနး ရဲ ့ေခြးစာခြက္က ေဒၚလာ ၆၇၁၀၊ အႏုပညာရွင္ ကင္နီရွာ ့ဖ္ ရဲ ့ဖန္တီးမွဳ က ေဒၚလာ
၄၅၇၅၊ ေရာ ့စ္ဘလက္ကနာ ၿပဳလုပ္ဖန္တီးသည္ ့ခြက္က ေဒၚလာ ၂၀၇၄ ႏွင္ ့ ခ်ပ္အာနုိဒီ ရဲ ့ဆန္းသစ္မွဳက
ေဒၚလာ ၁၂၂၀ အသီးသီးေရာင္းခ်နုိင္ခဲ့ပါတယ္....
အဆုိပါေခြးစာခြက္မ်ားကုိ ၀င္ေငြနည္းပါးၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးရင္ ့ေနႀကၿပီၿဖစ္သည္ ့တိရိစာၧန္ခ်စ္သူ၊ ေခြး
ပုိင္ရွင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အက်ဴိးအၿမတ္မ်ားၿပည္လည္ခဲြေ၀ ေထာက္ပံ ့မည္ ့ PAWS/LA အဖဲြ ့အ
တြက္ ရည္စူးၿပီး ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

ကမာၻမွာ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားမွဳကေတာ ့ေခြးစာခြက္ဖုိးေလာက္ေတာင္ ၀င္ေငြမရွိတဲ ့သူေတြ
သန္းေပါင္းရာနဲ ့ေထာင္နဲ ့ခ်ီၿပီးရွိေနခ်ိန္မွာ ခ်မ္းသာသူေတြက်ေတာ ့လည္း ေခြးစာခြက္ကေလးတစ္ခုအ
တြက္ေတာင္ေဒၚလာ ေထာင္ေသာင္းေပး၀ယ္ေနနုိင္ႀကတာပါပဲ...
အခုေပး၀ယ္တဲ ့ေစ်းနွဳံးနဲ ့ေငြေတြကေတာ ့ကူညီေထာက္ပံ ့ေရးရန္ပံုေငြအတြက္ဆုိေတာ ့အလွဴလုိ ့သေဘာ
ထားနုိင္တာမုိ ့ေတာ္ပါေသးတယ္....

A California auction house said a sale featuring designer dog bowls was topped by a $27,450 doggie dish created by Los Angeles artist Ed Ruscha.

Bonhams auction house said the sale, on Tuesday, in Los Angeles and San Francisco, featured Ruscha's "Untitled (Fido) 2010" as the top bid-getter.

David Hockney's bowl sold for $6,710, a bowl by artist Kenny Scharf sold for $4,575, a dish made by Ross Bleckner sold for $2,074 and a Chuck Arnoldi work sold for $1,220.

The dog bowls were sold to benefit PAWS/LA, a non-profit aimed at benefiting low-income and elderly pet owners.

You can see the other dog bowls here.

Sniffer Rats Detect Land Mines in Tanzania and Mozambique

Monday, November 29, 2010

တန္ဇန္းနီးယားနဲ ့မုိဇမ္ဘစ္က မုိင္းရွာႀကြက္မ်ား...

ဒတ္ခ်္ ( ေဟာ္လန္ ) မွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုသည္ ေၿမၿမဳပ္မုိင္းမ်ား အနံ ့ခံ
ရွာေဖြနုိင္ရန္ ႀကြက္မ်ားအားေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားေပးခဲ ့ေလသည္....
အဆုိပါႀကြက္မ်ားဟာ ေၿမၿမဳပ္မုိင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည္ ့တီအင္တီယမ္း မ်ားကုိ သြင္ၿပင္မူရာ သိ
စိတ္တံု ့ၿပန္မွဳနည္းပညာၿဖင္ ့အာရံုခံစားသိရွိနုိင္ရန္သင္ႀကားေပးထားၿခင္းခံရၿပီး မုိင္းမ်ားကုိ မွန္
ကန္စြာ ေထာက္လွမ္းအခ်က္ၿပႏုိင္ပါက ၎တုိ ့ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည္ ့အစာၿဖင္ ့ဆုခ်သည္ ့စနစ္
ကုိက်င္ ့သံုးခဲ ့ပါတယ္...


Rats that have been trained Dutch Non Governmental Organisation are able to sniff out deadly landmines. The rodents are trained to detect the TNT in landmines through behavioral psychology: a click sound to signal a food reward whenever they make the correct detection. 


မုိင္းရွာတပ္သား ႀကြက္နဖား...

လူအေသအေပ်ာက္ အထိအခုိက္နည္းေစတာမုိ ့ဒီနည္းကုိ သံုးသင္ ့ပါတယ္...

မုိင္းရွာ ႀကြက္တန္းလ်ားေပါ ့....

ေဖာ္နုိင္ယင္ေဖာ္....ေပၚလို ့ကေတာ ့ဆုရမယ္...

ႀကြက္ဆရာေႀကာင္ မဟုတ္တဲ ့လူ...

သင္တန္းခြင္ထဲက မုိင္းရွာႀကြက္...

နည္းၿပနဲ ့သင္တန္းသား ....အႀကင္နာပြား...


ေအာင္ၿမင္ယင္ ဒီလိုဆုခ်မယ္...

Spanish woman claims ownership of the sun

Sunday, November 28, 2010

ေန ကိုပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ ့ေႀကၿငာခဲ ့သည္ ့စပိန္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသမီး...


စပိန္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ေရွ ့ေနမ်ားကတစ္ဆင္ ့ေနထုိင္ရာ ဗီဂုိဂါလီဆီယာ ၿမဳိ ့တြင္တင္
သြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ ့ၿပီးေနာက္ သူမဟာ ေနလံုးႀကီးကုိ ပုိင္ဆုိင္သည္ ့ပိုင္ရွင္ၿဖစ္သြားခဲ ့ၿပီလို ့ဆုိလုိက္ပါ
တယ္...
အသက္ ၄၁ ႏွစ္ရွိ အန္ဂ်ယ္လာဒူရမ္း က " ၿဂဳိလ္ကမာၻေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင္ ့မရွိဘူးလုိ ့နုိင္ငံတစ္ကာ တရား
ရုံးဥပေဒမ်ားက တားၿမစ္ထားခဲ ့ပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့ႀကယ္တာရာေတြနဲ ့ပါတ္သက္လုိ ့ကေတာ ့ဘာမွမေၿပာ
ထားခဲ ့ပါဘူး...ေနဆုိတာကလည္း ႀကယ္တစ္စင္းပဲေလ..." လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ေတာ္ေတာ္လည္းေႀကာင္ေတာင္ေတာင္နုိင္တဲ ့အမ်ဴိးသမီးပါပဲ...

" ကြ်န္မေလ ့လာစံုစမ္းသိရွိရသေလာက္ကေတာ ့လူေတြဟာ ဒီစႀကၤာ၀ဠာအတြင္းက တစ္ၿခားႀကယ္ေတြကုိ
ပိုင္ဆုိင္ေႀကာင္း ၀ယ္ယူခဲ ့ႀကေပမယ္ ့ေန ကုိေတာ ့ဘယ္သူမွမ၀ယ္ႀကေသးပါဘူး...ဒါေႀကာင္ ့ေန ကုိဘယ္
သူမွမပုိင္ေသးလုိ ့ကြ်န္မက ယူဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့တာပါ...ကြ်န္မက ေန ကိုပုိင္ဆုိင္ေႀကာင္းေတာင္းဆုိေလွ်ာက္
ထားလုိက္ေတာ ့ကြ်န္မရဲ ့ေရွ ့ေနက ရယ္ေမာခဲ ့ေပမယ္ ့ထုိကိစၥမ်ဴိးနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိတဲ ့စာရင္းသြင္း
မွတ္ပံုတင္တဲ ့အရာရွိေတြနဲ ့စံုစမ္းလိုက္ခဲ ့တဲ ့အခါမွာေတာ ့ဒါဟာၿဖစ္နုိင္တယ္ ဆုိတာသိရွိခဲ ့ရပါတယ္...
အခုေတာ ့ကြ်န္မဟာ စႀကၤာ၀ဠာရဲ ့အလယ္ဗဟုိ၊ ကမာၻေၿမကေနမုိင္ေပါင္း ၁၄၉၆၀၀၀၀၀ ေ၀းကြာတဲ ့ေနရာ
မွာရွိတဲ ့အာကာသဆုိင္ရာ အေခၚအေ၀ၚအရ G2 လို ့ေဖာ္ၿပထားတဲ ့ေန ကုိပုိင္ဆုိင္သူၿဖစ္တယ္ဆုိတဲ ့ အ
ေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းရွိေနပါၿပီ...." လို ့အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးကေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

 ဒီလုိမ်ဴိးေတာ့လုပ္ၿပီး ပိုင္ဆုိင္နုိင္ေပလိမ္ ့မယ္...
" ကြ်န္မက အခုဆုိနုိင္ငံတစ္ကာက အသိအမွတ္ၿပဳခံရဖုိ ့ေတာင္ႀကဳိးစားေနပါတယ္...အဲဒါေအာင္ၿမင္ခဲ ့ယင္
ေတာ ့ေနစြမ္းအင္အသံုးၿပဳတဲ ့သူေတြဆီကေန အခြန္ေကာက္ခံဖို ့စီစဥ္ထားပါတယ္...
ရရွိတဲ ့အထဲကေန ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳံးကို ေန ( သူရိယ ) တုိင္းၿပည္ဘ႑ာေငြအၿဖစ္ အသံုးၿပဳၿပီး ၂၀  ရာခုိင္နွဳံးကုိ
ေတာ ့ေနစြမ္းအင္သံုး ဆုိင္ရာအၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳမွာၿဖစ္ၿပီၚ ၂၀ ရာခုိင္ႏွဳံးကုိေတာ့ သု
ေတသနဆုိင္ရာမွာသံုးၿပီး ၁၀ ရာခုိင္ႏွဳံးကေတာ ့ဒီကမာၻေၿမေပၚမွာ အငတ္ေဘးၿပႆနာ ပေပ်ာက္ေစဖုိ ့အ
သံုးခ်မွာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့သူမက ဆက္ၿပီးေၿပာခဲ ့ပါတယ္...

အဲဒီလိုသာဆုိ ေနေလာင္လုိ ့အသားအေရေတြ ေၿခာက္ကုန္တာ၊ အသားမည္းကုန္တာ၊ အေ၇ၿပားကင္ဆာ
ၿဖစ္တဲ ့သူေတြလည္း သူမကုိတရားစဲြလုိ ့ရမွာေပါ ့ေနာ္...
ရဖုိ ့တစ္ခုတည္း ႀကည္ ့မယ္ဆုိယင္ေတာ ့အမွားႀကီးမွားသြားပါလိမ္ ့မယ္....
ထူးဆန္းေထြလာ ဤကမာၻပါပဲ...


A Spanish woman says she now owns the sun after she filed papers with lawyers at her home at Vigo Galicia in Spain. Angela Duran, 41, said: "International law forbids anyone to claim a planet, but nobody ever said anything about stars and the sun is a star."I checked and found that despite all the people buying stars no-one had purchesed the Sun in our solar system and, as it was free, I decided to take it. My lawyer laughed when I filed my claim but he checked with the officials that register such things and discovered it was possible."I now have a certificate that says I am the owner of the sun, described as a star of spectral type G2, located in the centre of the solar system, located at an average distance from earth of about 149,600,000 miles ...'."
"I am trying to have it recognised internationally. Then I plan to make a tax for solar power users." She added: "I will use 50 per cent for a sun state budget, 20 per cent for solar pensioners, another 20 per cent for research and health and 10 per cent to end hunger on earth."

'Lucky' Australian woman run over by own car - twice

Saturday, November 27, 2010

ကံမေကာင္းစြာနဲ ့ကုိယ္ ့ကားနဲ ့ကိုယ္ၿပန္ၿပီး တက္ႀကိတ္ခံရ၊ ကံေကာင္းလို ့မေသ

အမေလး !!! ကံေကာင္းလို ့...ကုိယ္ ့ကားနဲ ့ကုိယ္ႏွစ္ခါၿပန္ၿပီးအႀကိတ္ခံရတာေတာင္မေသးတာ...

သူမကုိယ္တုိင္ေမာင္းလာခဲ ့သည္ ့ကုိယ္ပုိင္ကားၿဖင္ ့ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္အတုိက္ခံရကာၿပန္လည္တက္ႀကိတ္
ခံခဲ ့ရသည္ ့ ႀသစေတးလ်နုိင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမဳိ ့အေရွ ့ေတာင္ပိုင္းမွ အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအား အေရးေပၚသူနာၿပဳ
ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ကုသေပးခဲ ့ႀကရပါတယ္...
အဆင္ ့ၿမင္ ့အသက္ကယ္ အေရးေပၚအသည္းအသန္အေၿခအေနမ်ားအတြက္ အထူးခန္ ့အပ္ထားသည္ ့
က်န္းမာေရး၀န္းထမ္မ်ားအား ေၿမာက္ပုိင္း နုိဗယ္ပန္းၿခံအရပ္သုိ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ေန ့ညေန ၅ နာရီခဲြ မတုိင္မီ
အခ်ိန္ခန္ ့က ေခၚယူအကူအညီေတာင္းခံခဲ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္...
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္း ကရိတ္ဘရြတ္ကေၿပာႀကားခဲ ့ရာမွာ အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးဟာ ကံဆုိးမုိး
ေမွာင္က်မွဳ ဆက္တုိက္ၿဖစ္ခဲ ့တာေတာင္ မယံုႀကည္နုိင္ေလာက္စရာ အသက္ေဘးမွလြတ္ေၿမာက္ခဲ ့ရပါ
တယ္လုိ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" အသက္ ၃၇ ႏွစ္ရွိ အမ်ဴိးသမီးက သူမကားေပၚမွ မဆင္းခင္ ကားရဲ ့လက္ကုိင္ဘရိတ္ကုိ ခ်ခဲ ့ တယ္လုိ ့
ထင္ခဲ ့ေႀကာင္း၊ သို ့ေသာ္လည္းကားဟာ လမ္းအတုိင္းေနာက္ၿပန္လိမ္ ့လာကာ သူမကုိတုိက္မိၿပီး တက္
ႀကိတ္သြားခဲ ့တာၿဖစ္တယ္..." လုိ ့မစၥတာဘရြတ္ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

" ကားဟာ သူမရဲ ့၀မ္းဗုိက္ေအာက္ပုိင္းနဲ ့ေၿခေထာက္ေတြကိုတက္ႀကိတ္သြားၿပီး လမ္းတစ္ဖက္က ၿခံစည္း
ရုိးကုိတုိက္ခဲ ့ပါတယ္...ၿပီးေတာ ့အဲဒီကေန အရွိန္နဲ ့ေနာက္ၿပန္လိမ္ ့လာကာ သူမကုိေနာက္တစ္ဖန္ထပ္
ႀကိတ္သြားပါေတာ ့တယ္ လို ့သူမကေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္..." လုိ ့သူကဆုိခဲ ့ၿပီး အေရးေပၚသူနာတင္ယာဥ္မွ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သူမအေနႏွင္ ့၀မ္းဗုိက္ႏွင္ ့ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပုိင္း ေသြးယုိစီးမွဳေတြၿဖစ္နုိင္တယ္လုိ ့စုိးရိမ္
မကင္းၿဖစ္ခဲ ့ႀကရတယ္လို ့လည္းဆုိပါတယ္...
" ပထမအႀကိမ္ ကားတုိက္ၿပီး အႀကိတ္ခံလိုက္ရကတည္းက သူမအေနနဲ ့မလွဳပ္နုိင္ေတာ ့ဘူးလို ့သူမက ဆုိ
ခဲ ့ပါတယ္...သူမရဲ ့တင္ပါးေတြ၊ ညာဘက္ေၿခေထာက္နဲ ့ေၿခက်င္း၀တ္တုိ ့ဟာ အၿပင္းအထန္နာက်င္ေနခဲ ့
ပါတယ္...ၿပင္ပမွာထိခုုိက္ဒါဏ္ရာရတဲ ့လကၡဏာႀကီးႀကီးမားမား မရွိတာေႀကာင္ ့သူမမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း
ပုိင္းဒါဏ္ရာရၿပီး ေသြးယုိစီးမွဳၿဖစ္နုိင္တယ္လုိ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့စုိးရိမ္ခဲ ့ပါတယ္..." လို ့သူကဆုိပါတယ္...
အေရးေပၚသူနာၿပဳက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြဟာ သူမကုိ အဲလ္ဖရက္ေဆးရံုကုိ ၿပင္းထန္စြာထိခုိက္ဒါဏ္ရာ
ရခဲ ့ေပမယ္ ့စိတ္ခ်ရတဲ ့အေၿခအေန ( အသက္မေသနုိင္ေလာက္တဲ ့အေၿခအေန ) နဲ ့ေခၚေဆာင္လာခဲ ့ပါ
တယ္ လို ့ထုိသူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ေႀသာ္....
ကံ၊ ကံနွယ္ေခလြန္းခ်င္ေတာ့ ကိုယ္ ့ကားနဲ ့ကုိယ္ေတာင္ အသားလြတ္ ႏွစ္ခါၿပန္တက္ႀကိတ္ခံရပါေရာ
လား...
ကားမရွိတာပဲေကာင္းတယ္...

Paramedics have treated a woman in Melbourne's south-east after she was run over by her own car - twice. Advanced life support and intensive care paramedics were called to Noble Park North just before 5.30pm yesterday.

Paramedic Craig Brooks said the woman was incredibly lucky despite the unlucky chain of events. "We were told that the 37-year-old thought she had put the handbrake on as she got out of her car, but it started to roll backwards down the driveway and knocked her over," Mr Brooks said.

"She said that the car ran over her lower abdomen and legs before crossing the street, hitting a fence on the other side of the road, bouncing back and running over her again." He said ambulance officers were concerned that she might have been bleeding internally.

"The woman said she couldn't move after being crushed the first time," he said. "She had pain through her hips, her right leg and ankle. We had concerns that, while there were no major open wounds, she may have been bleeding internally." Intensive care paramedics took her to The Alfred hospital in a serious but stable condition, he said.

Amazing Dubai Metro

Amazing Dubai Metro

ဒူဘုိင္းမက္ထရုိဟုေခၚေသာ ေၿမေအာက္ ( ေၿမေပၚလည္းပါသေပါ ့) ၿမဳိ ့ပါတ္ရထားဟာ ကမာၻ ့အရွည္ဆံုး
လမ္းေႀကာင္းႏွင့္အလုိအေလ်ာက္ေမာင္းသူမဲ ့လွ်ပ္စစ္ရထားၿဖစ္ပါတယ္...
အစိမ္းလုိင္းနဲ ့အနီ လုိင္းဆုိၿပီး လမ္းေႀကာင္းႏွစ္ခုရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္...
အနီလိုင္းကေတာ ့လက္ရွိဖြင့္လွစ္ေၿပးဆဲြေနၿပီၿဖစ္ၿပီး ၃၂.၄ မုိင္ ( ၅၂.၁ ကီလုိမီတာ ) ရွည္လ်ားပါတယ္...
ဘူတာေပါင္း ၁၀ခုပါ၀င္တဲ ့အနီလုိင္းရဲ ့ပထမအဆင္ ့ကုိ ၉ ရက္၊ ၉လ၊ ၀၉ ခုႏွစ္၊ ညေန ၉ နာရီ ( ၉ ေလး
လံုးေန ့မွာ ) ဒူဘုိင္းေစာ္ဘြား ရွိတ္မုိဟာမက္ကုိယ္တုိင္ ဖြင္ ့လွစ္ေပးခဲ ့ပါတယ္....
ဒူဘုိင္း လူဦးေရ ရဲ ့၁၀ ရာခုိင္ႏွဳံးနဲ ့ညီမွ်တဲ ့လူေပါင္း ၁ သိန္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ မက္ထရုိ၊ ၿမဳိ ့ပါတ္လွ်ပ္
စစ္ရထား စတင္ေၿပးဆဲြတဲ ့ပထမႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ စီးနင္းခဲ ့ႀကပါတယ္...
ရထားရဲ ့အၿမန္ဆံုးနွဳံးကေတာ ့တစ္နာရီ ၆၈ မုိင္ ( ၁၁၀ ကီလုိမီတာ ႏွဳံး ) ရွိၿပီး တည္ေဆာက္မွဳလုပ္ငန္းအား
လံုးအတြက္ ကုန္က်မည္ ့စားရိတ္ကေတာ ့ ေဒၚလာ ၇.၈ ဘီလီယံၿဖစ္ပါတယ္...

(အဆုိပါ အနီလုိင္းပထမအဆင္ ့ဖြင္ ့ပဲြေနာက္ပုိင္းမွာ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ ့တဲ ့ဂ်ပန္ကုမၸဏီကုိ ေပးဆပ္ရမည္ ့လုပ္ခေငြေႀကးမ်ားအေႀကအလည္ မေပးလို ့ထုိကုမၸဏီက ႏွဳတ္ထြက္ရုပ္သိမ္းသြားခဲ ့ပါ
ေသးတယ္......အာရပ္ကုလားမ်ားက ရထားလမ္းမ်ား၊ ဘူတာမ်ားကုိေတာ ့ၿပီးေအာင္အရင္ေဆာက္ၿပီး
အေႀကြးေတြကုိေတာ ့ရက္အတိအက်မသတ္မွတ္နုိင္တဲ ့ကာလမွာ ေပးမယ္လို ့ဆုိတာေႀကာင္ ့ၿဖစ္ေႀကာင္း
ထုိကုမၸဏီမွာ လုပ္ခဲ ့တဲ ့မိတ္ေဆြအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကေၿပာၿပလုိ ့သိရပါတယ္...)
စီးပြားေရးသာက်ဆင္းေနတယ္...ကုလားကေတာ့ခပ္မာမာပဲဗ်ာ...

ကဲ ....
ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ ရွဳစားအားေပးလုိက္ႀကပါဦး...

Dubai metro is the longest driverless, fully automated metro network in the world. There will be two lines - green and red. The Red Line is already partly operational. Its system length is 32.4 mi (52.1 km). The first section of the Red Line, covering 10 stations, was ceremonially inaugurated at 9 : 09 : 09 PM on September 9, 2009, by Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai.

More than 110,000 people, which is nearly 10 per cent of Dubai’s population, used the Metro in its first two days of operation. The train's top speed is 68 mph (110 kmh). The construction cost of Dubai Metro is $7.8 billion.
Indian village bans single girls from using mobile phones over forbidden marriage fears

Thursday, November 25, 2010


သတိ !!! အပ်ဴိမွန္လွ်င္ ဖံုးမကုိင္ရ...

လက္ခ်္မီးေနာ္...ေယာက်ာၤးရွိတယ္....ဖံုးေၿပာလို ့ရတယ္....
Married women can use mobiles - but not singles in Lank (not shown in picture)

အိႏၵိယနုိင္ငံမွ ရြာတစ္ရြာတြင္ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသည္ ့မိန္းမပ်ဴိမ်ားအား အမ်ဴိးဇတ္ေႀကာင္ ့သေဘာ
မတူသူမ်ားႏွင္ ့ခုိးရာလုိက္ၿပီး လက္ထပ္နုိင္ရန္ ခ်ိန္းဆုိစီစဥ္ၿခင္းမွတားဆီးနုိင္ရန္ အပ်ဴိမိန္းကေလးမ်ားအား
မုိလ္ဘုိင္းဖံုးမ်ား အသံုးၿပဳခြင္ ့မေပးေတာ ့ဟုဆုိပါတယ္...
အိႏၵိယနုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္းရွိ လန္ ့ခ္ေက်းရြာေကာင္စီမွ လူပ်ဴိမ်ားကုိေတာ ့မိဘအုပ္ထိမ္းသူမ်ားရဲ ့ႀကီးႀကပ္မွဳ
ၿဖင္ ့မုိလ္ဘုိင္းဖံုးမ်ားအသံုးၿပဳနုိင္မွာၿဖစ္ေပမယ္ ့အပ်ဴိေလးမ်ားကေတာ ့လံုး၀အသံုးၿပဳခြင္ ့မရနုိင္ဘူးလို ့ဆံုး
ၿဖတ္ခဲ ့ပါတယ္...
ယခုသတ္မွတ္လုိက္တဲ ့စည္းကမ္းဟာ ေခတ္ေနာက္ၿပန္ဆဲြၿပီး တရားမွ်တာမွဳမရွိဘူးလို ့ေဒသခံအမ်ဴိးသမီး
အခြင့္အေရးအဖဲြ ့ကေ၀ဖန္ေၿပာႀကားလိုက္ပါတယ္...
အိႏၵိယနုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္းရဲ ့အခ်ဴိ ့ေသာေဒသမ်ားမွာ ဟိႏၵဴဓေလ ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ အရမိသားစုမ်ဴိးႏြယ္တစ္
ခုထဲမွ အမ်ဴိးသားႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား ( လူပ်ဴိ၊ အပ်ဴိ အခ်င္းခ်င္းလက္ထပ္ၿခင္း ) ကုိတားၿမစ္ထားၿပီး ၎တုိ ့
ရဲ ့အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ မိဘေဆြမ်ဴိးမ်ားက စီစဥ္ေပးေနက်ၿဖစ္ပါတယ္....
ေရွးရုိးဆန္သည္ ့ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ထုိအစဥ္အလာကုိ ဆန္ ့က်င္ၿပီးလက္ထပ္သူမ်ားကုိ မိသားစုဂုဏ္
သိကၡာကုိထိမ္းသိမ္းေသာအားၿဖင့္သတ္ၿဖတ္အၿပစ္ေပးၿခင္းဟုဆုိသည္ ့အေႀကာင္းၿပခ်က္ၿဖင္ ့သတ္ၿဖတ္ကာ
ဒါဏ္ခတ္ေလ ့ရွိပါတယ္...

အားကုိ!!!...ဒါေနာက္ဆံုးပဲေနာ္...အဘတုိ ့ကေနာက္ဆုိ ဖံုးေပးမကိုင္ေတာ ့ဘူးတဲ ့...
ေနာက္ဆုိ ေညာင္ညဳိပင္ေအာက္ေကာက္ရုိးပံုမွာခ်ိန္းေတြ ့ႀကမယ္...ဘုိင္းဘုိင္...

တစ္ခ်ဴိ ့ၿဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ထုိေက်းရြာေကာင္စီလူႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ ထုိၿပစ္ဒါဏ္ကုိခ်မွတ္ႀကတာၿဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ ့
အေနနဲ ့မႀကာခဏ၀င္ေရာက္ တားၿမစ္ခဲ ့ႀကရတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
လူငယ္ကာလသားမ်ားႏွင့္ ရြာသူမိန္းမပ်ဴိေလးမ်ားဟာ တားၿမစ္ကန္ ့ကြက္ထားသည္ ့ႀကားမွ မုိလ္ဘုိင္းဖံုး
ၿဖင့္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ခ်ိန္းဆုိကာ ခုိးေၿပးႀကမည္ကုိ ရြာလူႀကီးမ်ားက စိုးရိမ္ေနခဲ ့ႀကပါတယ္...

လြန္ခဲ ့သည္ ့လမွာပင္ လန္ ့ခ္ေက်းရြာ ပါ၀င္သည္ ့အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ ဥတၱာပရာေဒ ့ရွ္ၿပည္နယ္မွ မူဇက္ဖာနဂါ
နယ္ေၿမေဒသအတြင္း စံုတဲြေပါင္း ၃၄ တဲြ ခုိးရာလိုက္ေၿပးခဲ့ႀကတယ္လို ့ရဲတပ္ဖဲြ ့ကဆုိပါတယ္...
ထုိသုိ ့ခ်စ္၍ေခၚရာလိုက္ခဲ ့ပါသည္ ့စံုတြဲမ်ားထဲမွ ၈ ဦးကေတာ့မိသားစုဂုဏ္သိကၡာ က်ေစတဲ ့အတြက္ဆုိၿပီး
သတ္ၿဖတ္ခံ ခဲ ့ရတယ္လို ့လည္း ရဲတပ္ဖဲြ ့ကဆုိပါတယ္...
မ်ဴိးႏြယ္တူ ( ေဆြမ်ဴိးနီးစပ္ ) ေကာင္ေလးမ်ားႏွင့္ခုိးရာလုိက္ေၿပးသြားခဲ ့တဲ ့မိန္းကေလး ၃ ေယာက္ ကုိ ၎
တုိ ့မိသားစုမွ ( ဖခင္၊ ဦးႀကီး၊ ဦးေလး၊ အစ္ကုိ ) အမ်ဴိးသားမ်ားက ေခါင္းၿဖတ္သတ္လုိက္ႀကတယ္လို ့ ၿပည္
နယ္ဒုတိယရဲအႀကီးအကဲ ဘရစ္ဂ်္လဲယ္လ္ ကၿပည္နယ္ၿမဳိ ့ေတာ္ လပ္ခေနာင္းမွာ ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ပန္ခ်ယတ္ လို ့ေခၚတဲ ့ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးေကာင္စီကုိ ရြာထဲမွလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္တဲ ့သက္ႀကီး
ရြယ္အုိမ်ား (အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား ) ၿဖင္ ့ဖဲြ ့စည္းထားေလ ့ရွိၿပီး ၎တုိ ့ရဲ ့ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားဟာ ဥပေဒ
ကဲ ့သို ့လုိက္နာရမည္ ့အရာမ်ဴိးမဟုတ္ေပမယ္ ့ရြာလူထုရဲ ့ဆႏၵကုိ ကုိယ္စားၿပဳတာၿဖစ္တယ္လို ့လက္ခံႀက
ၿပီး ထုိဆံုးၿဖတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ခ်ဴိးေဖာက္သူမ်ားကုိေတာ ့ရြာလူထုက ၀ုိင္းႀကဥ္ေလ ့ရွိပါတယ္...
ဥတၱာပရာေဒ ့ရွ္ၿပည္နယ္မွာေတာ ့ပန္ခ်ယတ္မ်ား ( ရြာေကာင္စီလူႀကီးမ်ား ) ဟာႀသဇာအာဏာအရွိန္အ၀ါ
ႀကီးမားႀကၿပီး မ်ဴိးႏြယ္စုတစ္ခုထဲကေမြးဖြားလာႀကတဲ ့ေယာက်ာၤးေလးမ်ားနဲ ့မိန္းကေလးမ်ားဟာ ေမာင္ႏွမ
အရင္းေတြပဲ လို ့ယူဆႀကရမယ္လုိ ့ေၿပာဆုိေႀကၿငာထားခဲ ့ႀကပါတယ္...

ယခုကဲ ့သုိ ့အိမ္ေထာင္မၿပဳရေသးသည္ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ား ( မိန္းမပ်ဴိေလးမ်ား ) အား မုိလ္ဘုိင္းဖံုးအသံုးၿပဳၿခင္း
မွ တားၿမစ္တာဟာ ထုိၿပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းရွိ ၃သန္းမွ်ေသာ လူဦးေရရွိသည္ ့ေဒသအတြင္း မ်ဴိးႏြယ္စုအ
တြင္း အခ်င္းခ်င္းၿပန္လည္ ခ်စ္ႀကဳိက္လက္ထပ္ေပါင္းသင္းၿခင္းကုိ ဟန္ ့တားထိန္းခ်ဴပ္နုိင္ဖုိ ့ႀကဳိးပမ္းမွဳ တစ္
စိတ္တစ္ေဒသ ၿဖစ္ပါတယ္....

ေႀသာ္....
အမ်ဴိးခ်စ္တဲ ့ပုဂၢဳိလ္ေလးေတြရဲ ့ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ကုိယ္ ့အိတ္ထဲဖိတ္တာကုိမ်ား လူႀကီးေတြက ဘာေႀကာင္ ့ကန္ ့
ကြက္ေနႀကသလဲမသိပါဘူးဗ်ာ...
အရင္းအခ်ာေတြ၊ နီးစပ္တဲ ့၀မ္းကဲြေတြ မဟုတ္ယင္ၿပီးတာပဲမဟုတ္ပါလား...

အဂၤလိပ္လိုသတင္းေလးပါ....
Single women have been banned from using mobile phones in an Indian village - to stop them arranging forbidden marriages that are often punishable by death.
Lank village council, in northern India, decided that unmarried men can use mobile phones, but only under parental supervision, while women were forbidden outright.

Local women’s rights group criticized the measure as backward and unfair.

Marriages between members of the same clan are forbidden under Hindu custom in some parts of north India, where unions are traditionally arranged by families.

In conservative rural areas, families sometimes mete out extreme punishments, including so-called honour killings, for those who violate marriage taboos.

In some cases, village councils themselves have ordered the punishments, though police often intervene to stop them.

The Lank village council feared young men and women were secretly calling one another to arrange forbidden elopements.

Last month, 34 couples eloped in Muzaffarnagar district, where Lank is located in the state of Uttar Pradesh, police said.

Among the couples who eloped, eight honour killings have been reported in the last month, police said.

‘Three girls were beheaded by the male members of their family after they eloped’ with boys from their same clan, said police assistant director general Brij Lal in the state capital of Lucknow.

Rulings by village councils - called panchayats and comprised of village elders selected by the community - are not legally binding in India, but are seen as the will of the local community, and those who flout them risk being ostracized.

In Uttar Pradesh, panchayats are particularly powerful and have declared that boys and girls of the same clan are essentially siblings.

The mobile phone ban for unmarried women is part of a wider, regional effort to curb intraclan marriage among the 3million population of western Uttar Pradesh.

Man Steals For Dying Girlfriend, Marries Her While In Prison

Wednesday, November 24, 2010

ေရာဂါကြ်မ္းေနသည့္ခ်စ္သူမိန္းကေလးအတြက္

ခုိးယူၿပီးကူညီခဲ ့သည္ ့သူ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္

လက္ထပ္ပဲြက်င္းပ...


Meizi and her husband praying during the wedding
 ဘ၀အသစ္တစ္ဖန္ၿပန္လည္ေမြးဖြားၿခင္းဆုိတာမ်ားရွိခဲ ့မယ္ဆုိယင္ ေနာင္ဘ၀မွာ ဆံုဆည္းပါရေစ
လုိ ့မ်ားဆုေတာင္းေနေလႀကေရာ ့သလား....

သူမအသက္ကား ၃၇ ႏွစ္၊ ကင္ဆာေရာဂါ၏ေနာက္ဆံုးအဆင္ ့သုိ ့ေရာက္ရွိေနခဲ ့ရေလၿပီ...
သူကားအသက္ ၄၂ ႏွစ္၊ ခ်စ္သူအတြက္ ေဆးကုဖုိ ့ေငြမရွိ၊ ထုိအတြက္ တစ္ပါးသူပစၥည္းဥစၥာေငြေႀကးမ်ား
ခုိးယူခဲ ့သၿဖင့္ ေထာင္ဒါဏ္ေလးႏွစ္အၿပစ္ေပးခံခဲ ့ရေလၿပီ...

 အခ်စ္ဆံုးသူရဲ ့ဆႏၵ ေနာက္ဆံုးမွာၿပည္ ့၀ခဲ ့ရၿပီ....

အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူမ၏ေနာက္ဆံုးဆႏၵကား တစ္သက္မွာတစ္ခါ မဂၤလာ၀တ္စံု၀တ္ၿပီး ခ်စ္ရသူ
ႏွင္ ့မဂၤလာပဲြ ဆင္ႏႊဲခ်င္လွပါသည္....
ခ်စ္သူအတြက္ အားကုိးဖြယ္ေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္အေနနွင္ ့သူကား သူမဆႏၵၿပည္ ့၀ေစဖုိ ့ခ်စ္သူႏွင္ ့ေရႊ
လက္တဲြကာ မဂၤလာခန္းမအလယ္ လမ္းေလွ်ာက္နုိင္ဖုိ ့အရာရာစြန္ ့လႊတ္ေပးဆပ္ခဲ ့ေလသည္...

Meizi had to be carried to an ambulance midway through the ceremony
ႏွစ္ဦးသားဘယ္ေတာ့မွၿပန္မဆံုနုိင္ေသာ အႏိ ၱမခရီးရွည္တစ္ခုအတြက္ ေၿခလွမ္းမ်ား...

သို ့ႏွင္ ့ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ေတာ ့တရုတ္နုိင္ငံ၊ ဟီနန္ၿပည္နယ္၊ ေက်ာင္နင္ အက်ဥ္း
ေထာင္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါသည္အမ်ဴိးသမီး ေမက်ီ တစ္ေယာက္ သူမအတြက္ေထာင္က်ခံၿပီး အနစ္နာခံခဲ ့

သည္ ့ သူမခ်စ္သည့္သူႏွင္ ့မဂၤလာပဲြက်င္းပနုိင္ခဲ ့၍ၿပဳံးေပ်ာ္ခဲ ့ရေလသည္...

အသည္းနင္ ့နင္ ့ခ်စ္ရသည္ဆုိေပမယ္ ့လည္း...ခဲြရမည္က တစ္ဘ၀တာ...

သို ့ေသာ္ မူလက နာရီ၀က္ႀကာၿပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ ့သည္ ့မဂၤပြဲတြင္ သူမရဲ ့ေရာဂါအေၿခအေနဆုိး၀ါးလာသ
ၿဖင္ ့သူမအေနနဲ ့ဒယီးဒယိုင္ၿဖင္ ့လမ္းေလွ်ာက္ခဲ ့ရၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန္ ့အႀကာမွာေတာ ့ဆက္မေနနုိင္ေလာက္
ေအာင္ၿဖစ္လာခဲ ့ရသၿဖင္ ့အခမ္းအနားအဆံုးသတ္ခဲ ့ရပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္လည္း ဒ႑ာရီဆန္လွတဲ ့ပံုၿပင္သဖြယ္ ေႀကကဲြဖြယ္ မဂၤလာအခမ္းအနားကေတာ ့တက္ေရာက္
အားေပးသူ ရာနဲ ့ခ်ီတဲ ့ပရိတ္သတ္ေတြကုိ မ်က္ရည္ က်ေစခဲ ့တာကေတာ ့အေသအခ်ာပါပဲ....

 ခ်စ္သူသိေစ...စိတ္ခ်မ္းသာေစဖုိ ့....

ဒုကၡေရာက္ေန၊ အခက္အခဲေတြ ့ေနတဲ ့ခ်စ္သူအတြက္ ဘ၀ၿပႆနာကူညီေၿဖရွင္းမယ္ဆုိတဲ ့ေစတနာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေပမယ္ ့လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မမွန္ကန္တဲ ့အတြက္ ႏွစ္ဦးစလံုး တစ္ေယာက္ကေထာင္
ထဲမွာေထာင္က်ခံ၊ တစ္ေယာက္က ေဆးရံုမွာအသက္ဆံုးရွဳံးခဲ့ရတဲ ့ေႀကကြဲစရာ အၿဖစ္ဆုိးပါပဲ...

 
ယေန ့မွစ ႏွစ္တစ္ရာတုိင္ ....ဆုိေသာ္လည္း...

 ကံႀကမၼာေစစားခ်က္က ရက္စက္ခဲ ့ၿပီမုိ ့....
ထားရစ္ခဲ ့ၿပီ....

ခ်စ္တတ္သူေတြအတြက္ နည္းမွန္၊လမ္းမွန္နဲ ့ဘ၀အခက္ခဲေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေၿဖရွင္းနုိင္ပါေစသတည္း...


She, 37-years-old, late stages of cancer. He, 42-years-old, in order to get money for her treatments, stole and was sent to jail, his sentence 4 years.
As a woman, her wish is to wear a wedding dress just once in her life. As a man, for this woman, he has given everything, and in order to realise her wish he took her hand and walked her down the aisle. On the 12th November 2010 in Henan Province Jiaonan Prison Meizi had a beaming smile on her face, but was staggering as she walked, and the wedding ceremony originally planned to be half an hour only lasted for 10 or so minutes before being hastily ended because she just couldn’t carry on. Nonetheless, this fairy tale-like wedding moved the few hundred guests present to tears.

Bangladeshi man lashed 100 times for having sex with Filipina maid in the UAE

ယူေအအီးမွာ ဖားခုိ္းရုိက္တဲ ့ဘကုန္းကုလားရဲ ့

ႀကိမ္ဒါဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ ၿဖစ္အင္...

တရား၀င္လက္ထပ္ထားၿခင္းမရွိေသးပဲ ယူေအအီးနုိင္ငံတြင္လိင္ဆက္ဆံခဲ ့သည္ ့နုိင္ငံၿခားသား စံုတဲြ
တစ္တဲြကုိ ႀကိမ္ဒါဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ က်ခံေစဖုိ ့( ၿပည္နယ္တစ္ခုရဲ ့)အစၥလာမစ္တရားရံုးက အမိန္ ့ခ်မွတ္
ခဲ ့ပါတယ္...

ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံသူအိမ္ေဖာ္အမ်ဴိးသမီးႏွင္ ့သူမ၏ခ်စ္သူ ဘဂၤလားေဒ ့ရွ္နုိင္ငံသား အမ်ဴိးသားတုိ ့ကုိၿပင္း
ထန္ႀကမ္းတမ္းသည္ ့ႀကိမ္ဒါဏ္ေပးအၿပီးမွာ ဒူဘုိင္းမွ မုိင္ ၂၀ မွ်သာကြာေ၀းသည္ ့ရွာဂ်ားၿပည္နယ္မွ ႏွင္
ထုတ္ကာ ၎တုိ ့၏ေနရပ္တုိင္းၿပည္မ်ားသုိ ့ၿပန္လႊတ္ရန္လည္း အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...

အိမ္ေဖာ္အမ်ဴိးသမီး၏ အိမ္ရွင္မ်ားက အက္စ္အမ္ ဟု အတုိေကာက္ရည္ညႊန္းသည္ ့ထုိရည္းစားၿဖစ္သူအမ်ဴိး
သား ထုိအိမ္မွထြက္ခြာသြားသည္ကုိ ေတြ ့ရွိခဲ ့လို ့သတင္းေပးပုိ ့ခဲ ့လို ့၎တုိ ့၂ ဦးကုိ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ ့
ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...

Punishment: The unidentified man, believed to be pictured in this shocking image, was ordered with his lover to receive 100 lashes for having unlawful sex in the UAE
 ခုိးစားတာလူမိလို ့ခံလုိက္ရတာ ရက္ရက္စက္စက္ပါပဲ... 
Punishment: The unidentified man, believed to be pictured in this shocking image, was ordered with his lover to receive 100 lashes for having unlawful sex in the UAE

တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ားအရ အန္အမ္ လို ့ရည္ညႊန္းတဲ ့အိမ္ေဖာ္အမ်ဴိးသမီးႏွင္ ့သူမရဲ ့ခ်စ္သူရည္းစားတုိ ့ဟာ
လက္မထပ္ပဲ အခ်စ္နယ္ကြ်ံခဲ ့ႀကတယ္လုိ ့၀န္ခံခဲ ့ႀကၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုး မူဆလင္မ်ားၿဖစ္ႀကလုိ ့ယခုလို ၿပင္းထန္
တဲ ့အၿပစ္ဒါဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
သူတုိ ့ႏွစ္ဦးဟာ အိမ္ေဖာ္မေလး ရဲ ့အလုပ္ရွင္ေတြရဲ ့အိမ္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခ်စ္ႀကီးခ်စ္ခဲ ့ႀကတာၿဖစ္
ေႀကာင္း၀န္ခံခဲ ့ႀကပါတယ္...

၎ရဲ ့ေနာက္ေက်ာႏွင္ ့ေၿခေထာက္ေတြမွာ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ရာဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္မ်ားရရွိခဲ ့တာေတြ ့ရလို ့
အမ်ဴိးသားၿဖစ္သူဟာ ၎ရဲ ့ၿပစ္ဒါဏ္ကုိက်ခံခဲ့ၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ ့ယံုရပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့၎ရဲ ့ဒုကၡကေတာ ့ၿပီးဆံုးသြားပံုမေပၚေသးပါဘူး....သူဟာ အိမ္ေဖာ္မေလးရဲ ့အိမ္ရွင္ေတြေနအိမ္
ကုိ တရားမ၀င္၊ ခုိး၀င္ခဲ ့လို ့ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒါဏ္ တစ္ႏွစ္က်ခံရဖြယ္ရွိေနပါတယ္...
အစၥလာမ္ဘာသာဥပေဒအရ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ၿပန္မွဳက်ဴးလြန္ခဲ ့ယင္ ႀကိမ္
ဒါဏ္အၿပစ္ေပးၿပီး၊ နုိင္ငံၿခားသားၿဖစ္ခဲ ့ယင္ေတာ ့နုိင္ငံကေနႏွင္ထုတ္ၿပန္ပုိ ့ခံရမွာၿဖစ္ေပမယ္ ့မူဆလင္မ
ဟုတ္သူမ်ားကုိေတာ ့ေထာင္ဒါဏ္အၿပစ္ေပးၿပီး နုိင္ငံကေနႏွင္ထုတ္မွာၿဖစ္ပါတယ္....

Falling foul: Britons Michelle Palmer, pictured, and Vince Acors were deported for allegedly having sex on a Dubai beach
 ဒူဘုိင္းကမ္းေၿခမွာ ရည္းစားၿဖစ္သူနဲ ့အခ်စ္နယ္ကြ်ံခဲ ့လို ့ကမာၻ ့မီဒီယာေတြမွာ
ဟုိးေလးတစ္ေႀကာ္ၿဖစ္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ခံခဲ ့ရတဲ ့ၿဗိတိသွ်အမ်ဴိးသမီး...

Falling foul: Britons Michelle Palmer, pictured, and Vince Acors were deported for allegedly having sex on a Dubai beach
ဒီအမွဳဟာ လြန္ခဲ ့တဲ ့၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဒူဘုိင္းကမ္းေၿခမွာ လူ ့ေတာ္သလင္းပဲြဆင္ႏႊဲခဲ ့လို ့ၿပန္ပို ့ခံခဲ့ရတဲ ့ၿဗိ
တိန္လူမ်ဴိးႏွစ္ဦးရဲ ့အၿဖစ္နဲ ့အတူတူပါပဲ...
ထုိစဥ္ကအဂၤလန္နုိင္ငံ၊ ကင္ ့တ္နယ္၊ ဘရြမ္ေလးအရပ္မွ ၿဗိတိသွ်အမ်ဴိးသား ဗင္ ့စ္အက္ေကာစ္တစ္ေယာက္
စီးပြားေရးတြက္ သံုးရက္ခရီးအၿဖစ္ဒူဘုိင္းကုိလာေရာက္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

ထုိ ့ေနာက္၎ရဲ ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ဖဲြ ့နဲ ့ဒူဘုိင္းရဲ ့နာမည္ေက်ာ္ ႀကဳိက္သေလာက္ေသာက္နုိင္တဲ ့စားေသာက္
ပဲြတစ္ခုမွာ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ ့ပါတယ္...
ေလးနာရီေလာက္ႀကာေအာင္ ေသာက္စားခဲ ့ႀကၿပီးေနာက္ သူဟာနုိက္ကလပ္တစ္ခုကုိ ဆက္လက္ခ်ီတက္
ခဲ ့ၿပီး အဲဒီမွာ နုိင္ငံသားခ်င္းၿဖစ္တဲ ့ဒူဘုိင္းမွာ ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဆုိင္ရာ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္အ
လုပ္လုပ္ေနတဲ ့မီရွယ္လ္ပါးလ္မားနဲ ့ေတြ ့ဆံုခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အဲဒီညပိုင္းမွာပဲ သူတုိ ့စံုတဲြကုိ ဒူဘုိင္းရဲ ့နာမည္ေက်ာ္ ဂုဏ္ေဆာင္ၿဖစ္တဲ ့ဘာ ့ဂ်္ဒူဘုိင္း ဟုိတယ္အနီးက ဂ်ဴ
မယ္ရား ကမ္းေၿခရဲ ့ေနပူဆာလဳွံရာေနရာမွာ အ၀တ္အစားကပုိကရုိ ( ကုိယ္လံုးတီးနီးပါး ) နဲ ့ေတြ ့ရွိခဲ ့ရၿပီး
အဖမ္းခံခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါတယ္...

၎တုိ ့ကုိ အမ်ားၿပည္သူၿမင္ကြင္းမွာ မဖြယ္မရာ လိင္ဆက္ဆံ၊ ခ်စ္တင္းေႏွာေနႀကေႀကာင္း၊အရက္ေသစာ
ေသာက္စားေႀကာင္းေတြ ့ရွိခဲ ့ေပမယ္ ့အယူခံခံုရံုးက ၎တုိ ့အေပၚခ်မွတ္ခဲ ့သည္ ့ေထာင္ဒါဏ္သံုးလကုိ
ဆုိင္းငံ ့ကာ နုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားရန္အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...


Old and new: UAE cities such as Sharjah are trying to attract foreign workers but have strict moral laws
 ယူေအအီးနုိင္ငံမွ ရွာဂ်ားကဲ့သို ့ၿပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္မ်ားဟာလည္း နုိင္ငံၿခားသား စီးပြားေရးသမားမ်ား
အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ဖုိ ့ႀကဳိးပမ္းဆဲြေဆာင္ေနႀကပါတယ္...
ဒါေပမယ္ ့ကုိယ္က်င္ ့တရားဆုိင္ရာတင္းက်ပ္တဲ ့ဘာသာေရးဥပေဒေတြရွိေနပါတယ္...

Old and new: UAE cities such as Sharjah are trying to attract foreign workers but have strict moral laws

ယူေအအီးနုိင္ငံဟာ အေရွ ့အလယ္ပုိင္းေဒသအတြက္ အေနာက္နုိင္ငံသားမ်ားရဲ ့စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ဗ
ဟုိအၿဖစ္နုိင္ငံတစ္ကာအလယ္မွာၿမင္နုိင္ရန္ ပုိမုိလြတ္လပ္ပြင္ ့လင္းတဲ ့သေဘာထားမ်ဴိးနဲ ့ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္
ရြက္ခဲ ့ေပမယ္ ့အမ်ားစုကေတာ ့၎နုိင္ငံရဲ ့တင္းႀကပ္တဲ ့အစၥလာမ္ဘာသာေရးဥပေဒကုိ ႏွာေခါင္းရွဳံ ့အၿပစ္
တင္ခဲ ့ႀကပါတယ္....

ဒီသတင္းနဲ ့ဆက္စပ္လုိ ့သူတုိ ့အစၥလာမ္ဘာသာအရ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ၿပန္ယင္၊ လက္မထပ္ပဲ လိင္
မွဳဆက္ဆံယင္ ႀကိမ္ဒါဏ္ေပးရမယ္လုိ ့ေဖာ္ၿပထားေပမယ္ ့ဒီနုိင္ငံမွာ မႀကာခဏ ၿဖစ္ေနတဲ ့သူ ့နုိင္ငံသား
မ်ား၊ အာရပ္အမ်ဴိးသားမ်ား မုဒိန္းမွဳက်ဴးလြန္တာ၊ ၿပည္ ့တန္ဆာနဲ ့ေပ်ာ္ပါးတာ၊ လက္မထပ္ပဲ တစ္ၿခားနုိင္
ငံၿခားသူမ်ားနဲ ့လိင္မွဳကိစၥက်ဴးလြန္တာ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ ့ရေပမယ္ ့( ဒါေတာင္သူတုိ ့သတင္းစာထဲပါသ
ေလာက္ ေတြ ့ရ၊ ဖတ္ရတာေနာ္...တရားရံုးမေရာက္၊ သတင္းစာမေရာက္တဲ ့အၿဖစ္အပ်က္ေတြဆုိ ေရလို ့
ေတာင္ရမွာမဟုတ္ဘူး...)  အဲဒီအာရပ္ကုလား မူဆလင္မ်ားကိုေတာ ့တစ္ခါမွ အခုလို ႀကိမ္ဒါဏ္ အခ်က္
၁၀၀ အၿပစ္ေပးတယ္လုိ ့မႀကားဖူး၊ မဖတ္ဖူးပါဘူး...
အခုဆင္းရဲတဲ ့နုိင္ငံက လူေတြမုိ ့ဒီလိုရက္ရက္စက္စက္အၿပစ္ေပးခံရဖြယ္ရွိတာပါပဲ....
ဥပေဒဆုိတာ ေက်ာသား၊ ရင္သားမခဲြၿခားပဲ တစ္ေၿပးညီဆုိတာ ဘယ္ေနရာမွာမွမရွိဘူးဆုိတာပါပဲ...
အနည္းနဲ ့အမ်ားပဲ ကြာတာပါပဲ...
ဥေရာပနုိင္ငံတစ္ခုက ၿမဳိ ့ေတာ္၀န္တစ္ေယာက္ရဲ ့သမီး ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကပစၥည္းအလစ္သုတ္မွဳနဲ ့ဖမ္းမိခဲ ့
တယ္လုိ ့ဆုိေပမယ္ ့သူမခံရမယ္ ့အၿပစ္ဒါဏ္နဲ ့တစ္ၿခားနုိင္ငံက နုိင္ငံၿခားသားတစ္ေယာက္ခံရမယ္ ့အၿပစ္
ဒါဏ္ခ်င္းကလည္း ၿပစ္မွဳခ်င္းတူေပမယ္ ့ကြာၿခားေနမွာအေသအခ်ာပါပဲ....( အဲဒီကေလးမေလးလည္း
အၿပစ္ဒါဏ္ဘယ္ေလာက္က်တယ္၊ ဘယ္လိုစီရင္ခဲ ့တယ္ဆုိတာေတာ့ထပ္မေတြ ့မိေတာ ့ပါဘူး...)

အဲဒီလိုတရားမွ်တမွဳမရွိတာေတြခ်ည္းေတြးေနယင္လည္း လူ ့ေလာကမွာေနလုိ ့ၿဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး...
အဲဒီေတာ ့ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိသာေကာင္းေအာင္ေနဖုိ ့ပဲ မွတ္ရေတာ ့မွာပါပဲ...
ဥေပေဒေတြဆုိတာ လူဆုိးေတြကုိ ဟန္ ့တားဖုိ ့လုိအပ္ေနတာေတာ ့အမွန္ပါပဲ...

 အဂၤလိပ္လုိသတင္းေလးပါ....
A unmarried foreign couple who admitted having sex in the United Arab Emirates have been ordered to receive 100 lashes by a sharia court.
The pair - a Filipina maid and her Bangladeshi boyfriend - were also ordered to be deported after the harsh punishment meted out just 20 miles from Dubai in Sharjah.
Police arrested the couple after a house owner reported how she saw the man, only identified as S.M., leave the home.
Both the maid - identified in court documents as N.M. - and her lover then admitted to unlawful sex and were handed the harsh punishment because they are both Muslims.
They admitted to having sex several times at the house owned by the maid's sponsor, the employer who previously backed her to stay in the country.
The man is believed to have already undergone his punishment, sustaining horrendous welts on his back and legs.
But the man's ordeal may not yet be over - it was reported that the man may face a year in prison for illegally entering the sponsor's home.
According to Sharia law if Muslims commit adultery they will be lashed and deported if they are expatriates, but non-Muslims will only be jailed and deported.
The case is reminiscent of  that of two British people deported for having sex on a Dubai beach in 2008.
Vince Acors, from Bromley in Kent, travelled to Dubai for what was planned as a three-day business trip. 
While there he joined a group of friends at one of the city's infamous all-you-can drink brunches.
Four hours of eating and drinking later, he moved on to a nightclub where he met fellow Briton Michelle Palmer who was working in Dubai as a publishing saleswoman. 
Later the same evening the couple were arrested after being discovered semi-naked on a sun lounger on the city's Jumeirah beach, near to the iconic Burj Dubai hotel.
They were found guilty of having sex in public, acting indecently and being drunk in public, but an appeal court suspended their three month prison sentence and instead ordered they be deported.
The UAE has attempted to establish itself as centre for western business with a supposedly liberal approach to foreigners, however, many still fall foul of strict sharia laws.

Boy gang-raped by 10 women at knifepoint in Papua New Guinea

သားသားေႀကာက္ေႀကာက္....

အဲဒီနုိင္ငံမွာေတာ ့တစ္ေယာက္တည္းအၿပင္မထြက္နဲ ့ေနာ္...
ေကာင္ေလးေတြအတြက္ ေရွာ ့ခ္ ရွိတယ္...

ပါပူ၀ါနယူးဂီနီနုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိေကာင္ေလးတစ္ဦးကုိ ဓါးမ်ားကုိင္ေဆာင္ထားသည္ ့အ
မ်ဴိးသမီး ၁၀ ဦးတုိ ့က အုပ္စုလိုက္အနုိင္က်င္ ့ကာအဓမၼၿပဳက်င္ ့ခဲ ့သည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ ့ကဆုိပါတယ္...
ေတာင္ပုိင္း ကုန္းၿပင္ၿမင္ ့ၿပည္နယ္ေဒသ ရဲခ်ဴပ္ တက္ဒီေတး ကေၿပာႀကားခဲ ့ရာမွာ အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးအုပ္
စုဟာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ကုိ လြန္ခဲ ့တဲ ့ေသာႀကာေန ့မွာ မန္ဒီအရပ္က ၿပည္နယ္ခန္းမ အနီးအၿပင္ဘက္
မွာ တုိက္ခိုက္က်ဴးလြန္ခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
"ဒါဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ ့ကိစၥၿဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ ့အေနနဲ ့ထုိၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ ့လူ ့တိရိစာၧန္ေတြဟာ မည္
သူမည္၀ါေတြၿဖစ္တယ္ဆုိတာ စံုးစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္..." လို ့သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" အမ်ဴိးသမီး ၁၀ေယာက္ ေက်ာ္ဟာ မီးဖုိေခ်ာင္သံုးဓါးေတြနဲ ့အဆုိပါေကာင္ေလးကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ ့ၿပီးေနာက္
၄ ေယာက္က ေကာင္ေလးနဲ ့လိင္မွဳကိစၥက်ဴးလြန္ခဲ ့ပါတယ္..." လုိ ့လည္းသူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သူငယ္ေလးဟာ ေဆးရံုကုိေဆးကုသမွဳခံယူဖုိ ့သြားေရာက္ခဲ ့ပါတယ္လုိ ့ရဲခ်ဴပ္ကေၿပာဆုိလိုက္ၿပီး အမ်ဴိးသ
မီးေတြအေနနဲ ့ထုိေကာင္ေလးကုိ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ေရာဂါပုိးေတြ ကူးစက္ေစမွာကုိလည္းစုိးရိမ္းမိတယ္လို ့သူ
က ဆက္ေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
" အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ / ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ဟာ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီမွာေတာ ့ၿပႆနာတစ္ရပ္ၿဖစ္ေနၿပီး အဆုိပါအမ်ဴိး
သမီးေတြဟာ ထုိေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရလိမ္ ့မယ္လုိ ့ကြ်န္ေတာ္ စုိးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္...
အမ်ဴိးသမီးေတြအေနနဲ ့ညေရးညတာအၿပင္ထြက္ယင္ သတိထားဖုိ ့ကြ်န္ေတာ္အၿမဲပဲ သတိေပးေနခဲ ့ပါ
တယ္....အခုအေၿခအေနအရေတာ ့ေယာက်ာၤးေလးေတြလည္း သတိထားရေတာ ့မွာၿဖစ္တယ္လုိ ့သတိ
ေပးေနရပါၿပီ....
ရဲတပ္ဖဲြ ့ဟာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲၿဖစ္ၿပီး ဘာေႀကာင္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့တုိက္ခုိက္ကာ အဓမၼၿပဳက်င္ ့မွဳၿဖစ္ပြားရ
သလဲဆုိတာေတာ ့မသိနုိင္ပါေသးဘူး...." လုိ ့သူကဆက္ၿပီးေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ေႀကာက္စရာပါလား...

A 17-year-old village boy has been gang-raped by 10 knife-wielding women in Papua New Guinea, police say. Southern Highlands Province police commander Teddy Tei said the gang of women attacked the schoolboy just outside the provincial centre of Mendi on Friday.
“This is a serious matter and police are trying to identify who these animals are,” he said. “More than 10 women with kitchen knives attacked him and four women had sexual intercourse with him”.

The boy went to hospital for treatment, he said. Police commander Tei said he feared the women may have infected the young man with HIV/AIDs.
“HIV/AIDs is a problem in PNG and I am concerned the women might be infected. I always warn the women to be careful at night but I am now warning the men too. Police are investigating but it is not clear why the attack happened,” he said.

Police pull over triple-decker truck

Tuesday, November 23, 2010

အႀကံပုိင္ေသာထရပ္ကားေမာင္းသမား...


တရုတ္နုိင္ငံမွ ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားဟာ ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ကုန္တင္ယာဥ္ ႏွစ္စီးကုိ တစ္
စီးစီထပ္ၿပီးတင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာတာကုိ ေတြ ့ခဲ ့ရတဲ ့အတြက္ အလြန္ပင္အံ ့အားသင္ ့သြားခဲ ့ႀကရပါ
တယ္...
သူတုိ ့ဟာ အဆုိပါကုန္တင္ယာဥ္ကုိ ရပ္တန္ ့စစ္ေဆးခဲ ့ရာမွာေတာ ့ထုိယာဥ္ေမာင္းက ၎အေနနဲ ့ယာဥ္
ေမာင္းဆီေခြ်တာဖို ့ရယ္၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ဂိတ္ေတြမွာေကာက္ခံတဲ ့အခြန္ကုိသက္သာေစဖုိ ့ရယ္ ရည္
ရြယ္ၿပီး ထုိသုိ ့ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
ထုိကုန္တင္ယာဥ္သံုးစီးထပ္ႀကီး ေမာင္းႏွင္သြားတာကုိ ေတြ ့ၿမင္ခဲ ့ရတဲ ့ရွီအန္ အေ၀းေၿပးလမ္းမႀကီးေပၚက
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသမားေတြက ကင္းလွည္ ့ယာဥ္ထိန္းရဲေတြကုိ သတင္းေပးတုိင္ႀကားခဲ ့လို ့ယခုကဲ ့
သို ့ရပ္တပ္အေရးယူးခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဟာ ( အစပထမေတာ ့) ဒီသတင္းေပးတုိင္တန္းမွဳကုိ ယံုရမလုိ၊ မယံုမရမလုိၿဖစ္ခဲ ့ႀကရ
ပါတယ္.... ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီးက ေနာက္ထပ္ကုန္တင္ယာဥ္ ထရပ္ကားႏွစ္စီးကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးတင္
ေဆာင္ေမာင္းႏွင္သလဲ ဆုိတာကုိ ၿမင္ရေတာ ့ တဲ ့အထိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အေနနဲ ့နားမလည္၊ သေဘာမေပါက္
နုိင္ခဲ ့ႀကပါဘူး..." လို ့ရဲအရာရွိ ရွိက်ဴရွန္း ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္လည္းအကုန္သက္သာ၊ အခြန္ဂိတ္ေတြမွာလည္း တစ္စီးစာပဲေပးရ...
အႀကံပုိင္ခ်က္ကေတာ ့သူ ့ထက္ေကာင္းတဲ ့သူေတာင္ သူ ့ေလာက္ေကာင္းနုိင္လိမ္ ့မယ္မထင္...

ထရပ္ကားေမာင္းသမား ခ်န္ ကေတာ ့၎ဟာ ထုိသံုးထပ္ကားတဲြကို ဟူေဘၿပည္နယ္မွ ယခုေနရာအထိ
ခရီးမုိင္ ၆၀၀ နီးပါးေမာင္းႏွင္လာခဲ ့ၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ ့၀န္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္....
သူ ့ကုိၿမဳိ ့ေတာ္ ေဘဂ်င္းေရာက္တဲ ့အထိ ထရပ္ကားအသစ္သံုးစီးေမာင္းႏွင္ယူေဆာင္လာဖုိ ့ေၿပာဆုိမွာ
ႀကားၿခင္းခံခဲ ့ရလို ့ကုန္က်စားရိတ္နည္းေအာင္၊ ေၿခြတာတဲ ့အေနနဲ ့ကားေတြကုိ တစ္စီးေပၚတစ္စီးထပ္ၿပီး
တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လို ့သူက ရဲတပ္ဖြဲ ့ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" အေပၚမွာ ထပ္ထားတဲ ့ထရပ္ကားႏွစ္စီး လဲၿပဳိက်မွကုိေတာ ့စုိးရိမ္မီလို ့ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကားကုိၿမန္ၿမန္မ
ေမာင္းခဲ ့ပါဘူး...." လို ့လည္းသူကဆုိပါတယ္...
ရဲတပ္ဖဲြ ့က ၎ကုိ ေပါင္စတာလင္ ၁၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၅၀ ခန္ ့) ႏွင္ ့ညီမွ်တဲ ့ေငြေႀကးဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္
ေစခဲ ့ၿပီး ထရပ္ကားမ်ားကုိေတာ ့နီးစပ္ရာေနရာၿဖစ္တဲ ့ရွီေက်ာင္တံုး ကားႀကံ ့ခုိင္ထိမ္းသိမ္းေရးအလုပ္ရံုဆီ
ကုိ ဆဲြယူသြားၿပီး ၎အေနနဲ ့ေဘဂ်င္းေရာက္ေအာင္ေနာက္ထပ္ယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ဦး ရွာၿပီးေမာင္းႏွင္ေစခဲ ့
ပါတယ္....

Police officers in China were stunned to spot a truck driver carrying another two trucks on top of each other. They pulled over the driver who told them he was trying to save fuel bills and motorway tolls.
Patrol officers on the Shi'an Highway acted after receiving calls from concerned motorists who had spotted the trucks. "We didn't know whether to believe the calls - we couldn't understand how one truck could carry two other trucks until we saw it," said Officer Shi Qiusheng.
Driver Chen admitted he had driven the three trucks nearly 600 miles from Hubei Province. He told police he had been ordered to drive the three brand new trucks to Beijing and decided to load them on top of each other to save money.
"I was worried that the top two trucks might topple over, so I didn't drive very fast," he said. Officers fined him the equivalent of £100 and towed the trucks to the nearby Xizhaotong service station so he could find two other drivers to help him take the trucks to Beijing.

အပန္းေၿဖစရာပံုရိပ္ကမာၻ....

စိတ္လက္ေပါ ့ပါးစရာအင္တာနက္ေပၚက ပံုရိပ္ေလးေတြေပါ ့...
အဓိပၸါယ္ရွိတဲ ့ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စကားလံုးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ကုိယ္စားၿပဳတယ္လို ့ဆုိေလတာမို ့ဘေလာ့ဂ္ႀကြလာပ၇ိတ္သတ္မ်ား အပ်င္းေၿပေစ၊ အေတြးရေစဖုိ ့ အင္တာနက္က ေတြ ့မိသမွ် ၊ တစ္ခ်ဴိ ့
လည္း ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးကရတဲ  ့ပံုေလးေတြတင္ၿပလုိက္ပါတယ္...
ေအာက္ကစာသားမ်ားကေတာ ့မိမိရဲ ့စိတ္ကူးအေတြးမ်ားမုိ ့တစ္ခါတစ္ေလမူရင္းပံုနဲ ့ရည္ရြယ္ရာခ်င္း
လဲြေခ်ာ္သြားနုိင္ပါတယ္...
ၿဖည္ ့စြက္၊ ၿဖန္ ့ထြက္ေတြးၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္နုိင္ပါေစသတည္း...

မူရင္းဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူကုိေဖာ္ၿပၿပီးဂုဏ္မၿပဳနုိင္ေပမယ့္ ထုိပံုမ်ားရုိက္ခဲ ့ၿပီးကိုယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ အင္တာနက္
မွာ တင္ထားေပးနုိင္တာကုိက နည္းတဲ ့စိတ္ထားၿမင္ ့ၿမတ္မွဳမဟုတ္ပါဘူး....( လိုလိုလားလားေဖာ္ၿပတာ
ၿဖစ္ခဲ ့ယင္ေပါ ့...သူရုိက္ထားတဲ ့ပံုကို တစ္ေယာက္ေယာက္ကတင္တာဆုိယင္ေတာ့လည္းမတတ္နုိင္ေပ
ဘူးေပါ ့...)
ထုိထုိဓါတ္ပံုဆ၇ာမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ၿပဳပါတယ္...

ကြ်န္ေတာ္ရုိက္တဲ ့ပံုတစ္ပံုမွ မပါဘူးေနာ္...  
လြပ္လပ္စြာ ကူးယူေဖာ္ၿပအသံုးၿပဳနုိင္ပါတယ္...

 


သူနဲ ့သာဆုိယင္....ေရခဲၿပင္စကိတ္စီးၿပဳိင္ရမွာေတာင္ခပ္ေႀကာက္ေႀကာက္ပဲ...
ဟန္ခ်က္သာလြဲသြားလို ့ကေတာ ့မေတြးရဲစရာ...

 လံုၿခဳံေရးအရ...ရွာေဖြစစ္ေဆးရတာ ...လူႀကီးမင္းသေဘာေပါက္ပါ...
ဘယ္ေလဆိပ္လည္းမသိဘူး...ေ၀းေ၀းေရွာင္မွ...
 ဘီးနဲ ့ဓါး ...
အဲဲဒီႏွစ္ခုပဲ ခ်မ္းသာတဲ ့ေကာင္ဆုိယင္ေတာ ့ေ၀းေ၀းေရွာင္ႀကေနာ္....

 ေတြ ့လား...မိန္းမ မသိေအာင္ဖြက္ထားတဲ ့ဘတ္ေငြ က်ဴပ္မွာရွိတယ္...
ေလးစားေလာက္ပါတယ္ ရုရွားသမတႀကီးရယ္...

 တယ္လည္း ဟန္က်တဲ ့ေငြေရစက္ပါလား...

 သံေယာဇဥ္ဆုိတာ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္...

ဘာသာေရး၊  ခ်စ္မွဳေရးရာ၊ လွ်ဴိ ့၀ွက္ဆန္းႀကယ္ ...စတာေတြသံုးမ်ဴိးစလံုးပါရမယ္ ့အတုိဆံုး၀တၱဳတုိ...
ဘုရားေရ !!! ကုိယ္၀န္ရွိေနၿပီ !!!! ဘယ္သူနဲ ့ပါလိမ္ ့!!!
( စပြန္ဆာေတြ...ေစတနာေတြမ်ားလြန္းလို ့မမွတ္မိေတာ ့ဘူး...)
မုိက္တယ္ေနာ္...

 ေယာက်ာၤးနဲ ့မိန္းမ....ေယာက်ာၤးၿဖစ္ရတာပဲ ကံေကာင္းတယ္...

 ကုလားမ စည္းနင္းတဲ ့ကုလားမႀကီး....နုိင္ငံေရးဆုိတာတစ္ခါတစ္ေလေတာ ့လည္း...
ကေလးကြက္ေလးေတြလုပ္ရေသးတယ္...
အဲဒီကေလးကြက္နဲ ့ပဲနုိင္သြားေသးတယ္ေနာ္...

 အဲဒီေလာက္ႀကီးတဲ ့ကား...
ဂ်က္ကီခ်မ္းရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားထဲမွာ ပါဘူးတယ္...

 သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္...ေမာင္ရင္တုိ ့...
ေယာင္လုိ ့မွအထဲမ၀င္ရမိေစနဲ ့...

ဘက္လုိက္တယ္....ကိုယ္ ့က်ေတာ ့အက်ၤ ီမပါယင္ေပးမ၀င္ဘူး...
ေကာင္မေလးေတြက်ေတာ ့အက်ၤ ီမပါယင္ ဘီယာအလကားတုိက္တယ္တဲ ့...