Driver's miraculous escape

Monday, October 31, 2011

ေသကံမေရာက္...

 Wrecked car /Quirky China News 

သူ ့ေလာက္ေတာ ့ၿဖင္ ့ဘယ္သူမွ်ကံေကာင္းနုိင္လိမ္ ့မည္မထင္...


တရုတ္နုိင္ငံမွ ယာဥ္ေမာင္းသူတစ္ဦးဟာ ၎ေမာင္းႏွင္လာသည္ ့ကားေရွ ့မွန္ကုိ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာ
သည္ ့စတီးသံေခ်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင္ ့ႀကီးႀကီးမားမားထိခုိက္ၿခင္းမရွိပဲ ပြန္းပဲ ့ရံုေလာက္သာဒါဏ္ရာရကာ
အသက္ေဘးမွ လြတ္ေၿမာက္ခဲ ့ပါတယ္...
အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ယန္းကြ်န္ရွန္းဟာ ၎ထံသို ့ဦးတည္၀င္ေရာက္လာသည္ ့အဆုိပါ သံတန္းမ်ား
အားငံု ့ေရွာင္လုိက္ခဲ ့ရာ မယံုႀကည္နုိင္ေလာက္စရာ၊ အံ ့အားသင္ ့စရာပင္ သံတန္းတစ္ခုမွ် ၎အားမထိ
ခုိက္ခဲ ့ေပ...
ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ေနခဲ ့သည္ ့ယန္းတစ္ေယာက္ေတာ ့ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ေက်က်န္း ၿပည္နယ္၊ တုိင္က်ဴိးေဒသ
တြင္ၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့မေတာ္တစ္ဆၿဖစ္မွဳတြင္ ဘယ္ဖက္ပါးတြင္သာ ပြန္းပဲ ့ရာအနည္းငယ္သာရရွိခဲ ့တာၿဖစ္
ပါတယ္...
၎ေမာင္းႏွင္လာသည္ ့ကားမွာ တရား၀င္လုိင္စင္မွတ္ပံုတင္မထားရေသးသည္ ့အတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲထံ
မွ ထြက္ေၿပးေမာင္းႏွင္ခဲ ့ရာမွ ယခုကဲ ့သုိ ့မေတာ္တစ္ဆမွဳၿဖစ္ခဲ ့ရေႀကာင္း ယန္းက ၀န္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္..
၎ဟာ ေရွ ့တြင္ေမာင္းႏွင္ေနသည္ ့စတီးသံေခ်ာင္းမ်ားတင္ေဆာင္ထားသည္ ့ကုန္တင္ထရပ္ကားအား၀င္
ေရာက္တုိက္မိတာၿဖစ္ၿပီး ၎၏ကားေရွ ့မွန္မွတစ္ဆင္ ့စတီးသံေခ်ာင္းမ်ားထုိးေဖာက္၀င္ေ၇ာက္လာခဲ ့ၿခင္း
ၿဖစ္ပါတယ္...
" ထုိတစ္ခဏမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္သတိရွင္ရွင္ထားနုိင္ခဲ ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူနံေပးမွ ခရီးသည္ထုိင္ခံုရွိရာသုိ ့အ
လ်င္အၿမန္ပဲ ငံု ့ေရွာင္လုိက္ပါတယ္....
၀ုန္းကနဲအသံႀကီးႀကားလိုက္ရၿပီး ကားလည္းရပ္သြားကာ သံေခ်ာင္းမ်ားနဲ ့ကားတစ္စင္းလံုးၿပည္ ့ေနတာမုိ ့
ကြ်န္ေတာ္ လွဳပ္လို ့ေတာင္မရေတာ ့ပါဘူး... သံေခ်ာင္းေတြဆုိတာ ကားထဲေနရာအႏွံ ့ပါပဲ..." လုိ ့သူကဆုိခဲ ့
ပါတယ္...
သူဟာေဆး၇ံုသုိ ့သြားေ၇ာက္ခဲ ့ၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳခံယူခဲ ့ေပမယ္ ့ပြန္းပဲရံုကလဲြလုိ ့တစ္ၿခားမည္သည္ ့
ဒါဏ္ရာမွ် မရရွိခဲ ့ပါဘူးလုိ ့ဆရာ၀န္မ်ားကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" ဒီေလာက္ၿပင္းထန္တဲ ့ယာဥ္တုိက္မွဳကေန အသက္မေသပဲ ၊ ဘာမွမၿဖစ္ပဲ လြတ္ေၿမာက္တာကုိက မ်က္
လွည္ ့ဆန္လြန္းလွပါတယ္.....တုိက္ထားတဲ ့ကားကုိၿမင္လုိက္ရတံုးက ယာဥ္ေမာင္းသူေတာ ့ေသမွာမလဲြပဲ
လို ့ကြ်န္ေတာ္ထင္မိလိုက္ပါတယ္..." ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

A Chinese driver escaped with barely a scratch after hundreds of steel bars crashed through the windscreen of his car.
Yang Junsheng, 24, ducked as the bars shot towards him and incredibly they all missed him.
He was left in shock - but with only a few scratches to his left cheek, following the accident in Taizhou, Zhejianag Province.
Yang admitted that the accident happened as he was trying to drive away from a police officer as the car was unregistered.
He smashed into a pick-up truck carrying a load of steel bars which were sent flying through his windscreen.
"My mind was very clear at that second, and I immediately dived down onto the passenger seat," Yang said.
"I heard an explosion and when the car stopped I couldn't move because the car was full of metal bars. They were everywhere."
He went to hospital for a check up but doctors said he had no injuries at all, apart from his scratches.
"It's pure magic that he could survive this," said one police officer. "When I saw the car I thought the driver had to be dead."

Man told court prostitute turned into donkey

Sunday, October 30, 2011

သူ ့ဆင္ေၿခ... 


ၿမည္းတစ္ေကာင္ႏွင္ ့မဖြယ္မရာသံ၀ါသၿပဳေနသူတစ္ဦးက ထုိၿမည္းဟာ အမွန္စင္စစ္အားၿဖင္ ့ညကပဲြရံုတစ္
ခု ( ႏုိက္ကလပ္တစ္ခု ) မွ ၎ေခၚေဆာင္လာသည္ ့ၿပည္ ့တန္ဆာ၊ အေပ်ာ္မယ္တစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့လြန္
ခဲ ့သည္ ့တနလၤာေန ့ကတရားရံုးတစ္ခုတြင္ ထြက္ဆုိေၿပာႀကားခဲ ့သၿဖင္ ့အံ ့အားသင္ ့ခဲ ့ႀကရပါတယ္...
ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံ၊ ဇဗီရွာဗိန္းေဒသ၊ မန္ဒါဗာၿမဳိ ့နယ္ကေလးမွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆန္းေဒးမုိရုိ အား
တိရိစာၦန္မ်ားအားညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳၿဖင္ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့တနလၤာေန ့ကတရားစဲြဆုိခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
ဇဗီရွာဗိန္းေဒသဆုိင္၇ာ တရားသူႀကီး ေမးလ္ဒရ၇္မာတူဗီ အေနၿဖင္ ့မုိရုိအား လြန္ခဲ ့သည္ ့တနဂၤေႏြေန ့နံ
နက္ ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၎၏ၿခံ၀င္းအတြင္း ထုိတိရိစာၦန္အားမဖြယ္မရာ ၿပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ပံုမွန္ကင္း
လွည္ ့ေနႀကသည္ ့ရဲမ်ားကေတြ ့ရွိခဲ ့ပံုကုိႀကားနာခဲ ့ပါတယ္...


ၿမည္းကုိ မီးမွတ္ပါလို ့...သူ ့ဆင္ေၿခ...


၎အားအၿပစ္ရွိေႀကာင္းထုေခ်ၿခင္းမၿပဳလုပ္ေစခဲ ့ေသာ္လည္း မုိရုိကေတာ ့ၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္ခဲ ့ေႀကာင္း ၀န္
ခံ ေၿပာႀကားခဲ ့ေပမယ္ ့သူေပးတဲ ့ဆင္ေၿခဇတ္လမ္းေႀကာင္ ့တရားရံုးတစ္ခုလံုးအုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းၿဖစ္
ခဲ ့ရပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္မ်ဴိးႀကီးအဖမ္းခံရေတာ ့မွပဲ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ၿမည္းတိရိစာၦန္တစ္ေကာင္နွင္ ့ခ်စ္တင္းေႏွာေန
တာၿဖစ္ေႀကာင္း သိလုိက္ရပါေတာ ့တယ္ တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ...
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ထုိအေပ်ာ္မယ္အား ၿမဳိ ့လယ္ကပဲြရံု၊ နုိက္ကလပ္မွ ညေႀကး ေဒၚလာ ၂၀ ၿဖင္ ့ေပ်ာ္ပါးအိပ္
စက္ရန္ေခၚေဆာင္လာခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး သူမအေနၿဖင္ ့မည္သုိ ့မည္ပံု ၿမည္းတစ္ေကာင္အသြင္သုိ ့ေၿပာင္းလဲ
သြားခဲ ့ရသည္ကုိေတာ ့ကြ်န္ေတာ္မ်ဴိးလည္း မသိရွိပါေႀကာင္းၿဖင္ ့လည္း ၎ကေလွ်ာက္ထားေၿပာႀကားခဲ ့
ပါတယ္...
တရားသူႀကီးက မုိရုိအား ဆက္လက္ထိ္မ္းသိမ္းထားရန္အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ၿပီး၎အားအစုိးရဆုိင္ရာ စိတ္ပညာ
ရွင္ႏွစ္ဦးမွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္လည္းညႊန္ႀကားခဲ ့ပါတယ္...

သူတုိ ့ဆီမွာလည္း ဗူးဒူး လုိ ့ေခၚတဲ ့အာဖရိက စုန္းကေ၀အတတ္ေတြေခတ္စားတာမုိ ့တရားရံုးမွာ ဒီလုိမ်ဴိး
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတာလည္းၿဖစ္နုိင္ပါတယ္...

A man caught having sex with a donkey stunned a court on Monday by claiming that the animal was in fact a prostitute he pulled from a nightclub. Sunday Moyo, 28, from Mandava township in Zvishavane, Zimbabwe, was charged with bestiality on Monday.
Zvishavane magistrate Mildred Matuvi heard how Moyo was found by police officers on routine patrol performing a sex act on the animal inside his yard just after 4am last Sunday. The donkey, which had been tied by the neck to a tree, was lying on the ground.

Although he was not formally asked to enter a plea, Moyo admitted committing the crime but told the magistrate an enthralling tale which had the court in stitches. “Your worship, I only came to know that I was being intimate with a donkey when I got arrested,” he began.
“I had hired a prostitute and paid US$20 for the service at Down Town night club and I don’t know how she then became a donkey.” The magistrate remanded Moyo in custody until October 27 and also ordered that he be examined by two government psychiatrists.

Cradle-snatcher! Indian man, who says he's 120, ties the knot with bride half his age (she's a mere 60 years old)

Saturday, October 29, 2011

ကမာၻ ့အသက္အႀကီးဆံုး သတုိ ့သား...

ဟာဇီအဗၺဒူႏူးရ္ အတြက္ကေတာ ့အသက္ ၁၂၀ ေရာက္မွပဲ အိမ္ေထာင္ၿပဳၿပီး ဘ၀ကုိအေၿခတစ္က်ေနထုိင္
ေတာ ့မယ္ ့ပံုပါပဲ...
အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ အေရွ ့ေၿမာက္ပုိင္းေဒသရွိ ဆက္ဂ္သာရီ ရြာကေလးမွ မစၥတာႏူးတစ္ေယာက္ အသက္ ၆၀ အ
ရြယ္ရွိ သတုိ ့သမီး ဆမြဳိင္ဘီဘီ အား ဒုတိယေၿမာက္အႀကိမ္လက္ထပ္ေတာ ့မွာမုိ ့ကမာၻ ့အသက္အႀကီးဆံုး
သတုိ ့သားအၿဖစ္ စာရင္း၀င္သြားေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
အသက္ တစ္ရာေက်ာ္လုိ ့အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္စြန္းေနသူတစ္ဦးအတြက္ေတာ ့သူ ့မ်က္ႏွာဟာ ႏုဖတ္လန္း
ဆန္းေနတယ္လုိ ့ဆုိနုိင္ေလာက္တဲ ့အဘုိးအုိဟာ သားႏွစ္ဦး၊ သမီးေလးဦးႏွင္ ့ေၿမးၿမစ္ေတြတစ္ပံုတစ္ပင္နဲ ့
လူေပါင္း ၁၂၂ ႏွစ္ရွိ မိသားစုႀကီးကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပဳေနခဲ ့တာပဲၿဖစ္ပါတယ္...

Happy couple: Hazi Abdul Noor claims to be the oldest bridegroom in the world after marrying his second wife, Samoi Bibi, on Sunday at the age of 120
 အသက္ ၁၂၀ ႏွစ္ ၿဖင္ ့ကမာၻ ့အသက္အႀကီးဆံုး သတုိ ့သားအၿဖစ္ ေပ်ာ္ရြင္ေက်နပ္ေနသည္ ့
မစၥတာဟာဇီအဗၺဒူႏူးရ္...

Happy couple: Hazi Abdul Noor claims to be the oldest bridegroom in the world after marrying his second wife, Samoi Bibi, on Sunday at the age of 120


အာသံၿပည္နယ္မွ ေအးခ်မ္းတိတ္ဆိတ္သည္ ့ရြာကေလးတြင္က်င္းပၿပဳလုပ္တဲ ့သူ ့ရဲ ့လက္ထပ္မဂၤလာပဲြကုိ ဧည္ ့ပရိတ္သတ္ေပါင္း ငါးရာတက္ေရာက္ အားေပးခဲ ့ပါတယ္...
သူ ့ရဲ ့ပထမဇနီး ဆာလီမာခါတြန္ က၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ေသဆံုးသြားခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး သူ ့ကုိၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္
ဖုိ ့ေနာက္ထပ္မိန္းမတစ္ေယာက္ရွာေပးဖုိ ့သူ ့ရဲ ့သားသမီးေတြကုိ သူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္လုိ ့Times of
India သတင္းစာရဲ ့အဆုိအရသိရပါတယ္...

Family snap: Mr Noor asked his children to find him a new wife after his first died in 2005. 60-year-old Samoi, from North Foolbari village, has promised to look after him
 အသက္ႀကီးၿပီမုိ ့ေဆးေပးမီးယူေလးေတာ ့လိုတာေပါ ့...

Family snap: Mr Noor asked his children to find him a new wife after his first died in 2005. 60-year-old Samoi, from North Foolbari village, has promised to look after him
" အေမဆံုးသြားၿပီးေနာက္မႀကာခင္ပဲ အေဖက သူ ့ကုိၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ဖုိ ့မိန္းမတစ္ေယာက္ရွာေပးပါလို ့
ေတာင္းဆုိပါေတာ ့တယ္...
အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္အဘုိးႀကီးအတြက္ သတုိ ့သမီးရွာေပးရတာကေတာ ့တစ္ကယ္မလြယ္တဲ ့အလုပ္ပါ
ပဲ...ဒါေပမယ္ ့လည္း ဘုရားသခင္ရဲ ့တန္ခုိးေတာ္နဲ ့သူ ့ထက္အသက္တစ္၀က္ငယ္တဲ ့အမ်ဴိးသမီးတစ္
ေယာက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အေမအသစ္အၿဖစ္အစားရခဲ ့ပါတယ္...
သူမကငယ္ရြယ္စဥ္ကေတာ ့အိမ္ေထာင္က်ခဲ ့ပါတယ္...ခင္ပြန္းသည္ဆံုးသြားခဲ ့ၿပီး သားသမီးလည္းမရွိခဲ ့
ပါဘူး..." လုိ ့သားၿဖစ္သူ ဟာဇီအဇီယာအူဒင္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
မစၥတာႏူးရ္ႏွင္ ့လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ သူ ့ရဲ ့ဇနီးအသစ္ဟာ သူမထက္အသက္ပုိႀကီးႀကသည္ ့လင္ပါသားႏွင္ ့
လင္ပါသမီးမ်ားအားလံုးႏွင္ ့ပါ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ရွိခဲ ့ပါၿပီ...
" ကြ်န္မရဲ ့ခင္ပြန္းကုိ အစြမ္းကုန္ၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္သြားမွာပါ ..." လုိ ့သူမကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

ေႀသာ္...
ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဆီက အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ ဘဘႀကီးသခင္တင္ၿမလည္း ေဆးေပးမီးယူ ေဒြးခ်ဴိးေလးတစ္
ေယာက္နဲ ့ထပ္ယူတာ အၿပစ္မဆုိသာေတာ ့ဘူးေပါ ့...

At the grand old age of 120, it was probably about time Hazi Abdul Noor settled down and got married.
Mr Noor claims to be the oldest bridegroom in the world after tying the knot with second wife Samoi Bibi, 60, in the village of Satghari in north-eastern India.
Despite looking relatively fresh-faced for someone who has been a centenarian for 20 years, he presides over a family of 122 - including two sons, four daughters and a lot of grandchildren.

Five hundred guests attended the wedding in the sleepy village in the state of Assam.
Salima Khatun, his first wife, died in 2005 and he had asked his children to find him a wife who could look after him, according to the Times of India.
Mr Noor said: 'My age in the voter list is 116 years. But actually I am 120 years old.'

His son, Hazi Azir Uddin, said: 'Soon after my mother's death, my father requested us to find him another wife who would look after him.
'It was not an easy job to find a bride for 100-year-old. However, by the grace of God, we have found a new mother, though she's half his age.
'She was married once early in life. Her husband died and she has no children.'
After marrying Mr Noor, his new wife has now acquired several new stepsons and stepdaughters - many of whom are older than her.
She said: 'I will try my best to take care of my husband.'

Myanmar Music Concert 2011 To Be Held In Dubai

Wednesday, October 26, 2011

ဒူဘုိင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးၿပဳလုပ္မည္ ့ၿမန္မာ ့စင္တင္

ေတးဂီတပဲြ...


အေရွ ့အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပထမဦးဆံုးၿမန္မာ ့စင္တင္ေတးဂီတပဲြမုိ ့
ၿမန္မာတုိ ့ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားစြာၿဖင္ ့လာေရာက္အားေပးလွည့္ပါလို ့
ဖိတ္ေခၚပါရေစလားဗ်ာ...


ယူေအအီးႏုိင္ငံေရာက္ ၿမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားစီစဥ္က်င္းပသည္ ့ၿမန္မာ ့စင္တင္ေတးဂီတပဲြတစ္ခုကုိ လာ
မည္ ့ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္၊ ေသာႀကာေန ့တြင္ ဒူဘုိင္းၿမဳိ ့ရွိ၊ ရွိတ္ရာရွစ္ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပ
မွာၿဖစ္ပါတယ္....

ဤေတးဂီတပဲြဟာ အေရွ ့အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ ပထမဦးဆံုးက်င္းပမည္ ့ၿမန္ ့မာဂီတပဲြေတာ္ၿဖစ္ၿပီး ယူ
ေအအီးနုိင္ငံေရာက္ ၿမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားစုစည္းတည္ေထာင္ဖဲြ ့စည္းထားသည္ ့ကႏ ၱာရ၀ႆလူမွဳေရွ ့
ေဆာင္အသင္း၏ တည္ေထာင္ၿခင္းႏွစ္ပါတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ၿပဳလုပ္တာၿဖစ္ပါတယ္...
ပါ၀င္သီဆုိေဖ်ာ္ေၿဖမည္ ့အႏုပညာရွင္မ်ားကေတာ ့အာဇာနည္၊ ေဇာ္ပုိင္ ႏွင္ ့၀ုိင္းစုခုိင္သိန္းတုိ ့အၿပင္ ယူ
ေအအီးနုိင္ငံေရာက္ ဂီတ၀ါသနာရွင္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သီဆုိႀကမွာၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါေတးဂီတပဲြၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ဒူဘုိင္းရွိ ေရႊၿမန္မာစားေသာက္ဆုိင္အပါ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီႀကတယ္လို ့သိရွိရပါတယ္...

လက္မွတ္တန္ဖုိးမ်ားကေတာ ့...

200 DHS  (VIP) ၊ 150 DHS ( PLATINUM ) ၊ 125 DHS ( GOLD ) ၊ 100 DHS ( EMERALD ) ၊
75 DHS ( BALCONY SAPPHIRE ) တုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္...

အေရွ ့အလယ္ပုိင္းေဒသေရာက္ၿမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီပံ ့ပုိးေပးၿခင္း၊ၿမန္မာနုိင္ငံ
ရွိလူမွဳေရးအေထာက္အကူၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားအားတတ္အားသေရြ ့ကူညီလွဴဒါန္းၿခင္းစသည္ ့ၿမန္မာလူ ့ေဘာင္
ေလာကသာယာေစေရးအတြက္အားသြန္ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ ့ယူေအအီးေရာက္ေရႊၿမန္မာမ်ား
စုစည္းတည္ေထာင္သည္ ့ကႏ ၱာရ၀ႆလူမွဳေရွ ့ေဆာင္အသင္းႏွစ္ပါတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္က်င္းပ
မည္ ့စင္တင္ေတးဂီတပဲြတြင္ အၿမတ္အစြန္းမ်ားရရွိခဲ ့ပါလွ်င္လည္း ထုိေငြမ်ားအားလံုးကုိ ၿမန္မာနုိင္ငံသို ့
ပုိ ့ေဆာင္လွဴဒါန္းမွာၿဖစ္တာမုိ ့ႏြမ္းသမွ်အပန္းလည္းေၿဖ၊ အလွဴဒါနၿပဳႀကသူငါလည္း ၿဖစ္ေအာင္ ယူေအအီး
ေရာက္ ေရႊၿမန္မာတုိ ့မ်ဴိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္မ်ား၊ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္မ်ားၿဖင္လာေရာက္အားေပးႀကပါလုိ ့ႏွဳိးေဆာ္
တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္...

အဂၤလိပ္လိုသတင္းေလးကေတာ ့enchantingmyanmar website မွာေဖာ္ၿပထားတာၿဖစ္ပါတယ္...

Myanmar nationals working in the United Arab Emirates(UAE) plans to hold a Myanmar Music Concert 2011 at Dubai on October 28 at Sheik Rashid Auditorium in Dubai.

This would be the 1st Music Concert ever to be held in the Middle East and is organized by the Kantarya Watha Association(ကႏၱာရ ဝႆ လူ မႈ ေရွ့ ေဆာင္ အ သင္း), the leading association of Myanmar expatriates working in the UAE, to commemorate the 1st Anniversary of its founding . The vocalists will include popular singers like Wine Su Khine Thein, R Zarni and Zaw Paing.
It is learnt that the concert is being supported and sponsored by many Dubai based Myanmar owned commercial enterprises.


အပန္းေၿဖစရာ ပံုရိပ္ကမာၻ....

Tuesday, October 25, 2011အဓိပၸါယ္ရွိတဲ ့ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စကားလံုးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ကုိယ္စားၿပဳတယ္လို ့ဆုိေလတာမို ့
ဘေလာ့ဂ္ႀကြလာပ၇ိတ္သတ္မ်ား အပ်င္းေၿပေစ၊ အေတြးရေစဖုိ ့ အင္တာနက္က ေတြ ့မိသမွ် ၊ တစ္ခ်ဴိ ့
လည္း ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးကရတဲ ့ပံုေလးေတြတင္ၿပလုိက္ပါတယ္...


ေအာက္ကစာသားမ်ားကေတာ ့မိမိရဲ ့စိတ္ကူးအေတြးမ်ားမုိ ့တစ္ခါတစ္ေလမူရင္းပံုနဲ ့ရည္ရြယ္ရာခ်င္း
လဲြေခ်ာ္သြားတာမ်ဴိးလည္းရွိနုိင္ပါတယ္...
ၿဖည္ ့စြက္၊ ၿဖန္ ့ထြက္ေတြးၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္နုိင္ပါေစသတည္း...

မူရင္းဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူကုိေဖာ္ၿပၿပီးဂုဏ္မၿပဳနုိင္ေပမယ့္ ထုိပံုမ်ားရုိက္ခဲ ့ၿပီးကိုယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ အင္တာနက္
မွာ တင္ထားနုိင္တာကုိက နည္းတဲ ့စိတ္ထားၿမင္ ့ၿမတ္မွဳမဟုတ္ပါဘူး....မူရင္းရုိက္ကူးသူမသိပဲ ႀကားကတစ္ေယာက္ေယာက္က ကူးတင္တယ္ဆုိယင္ေတာ ့လည္းမတတ္နုိင္ေပဘူးေပါ ့...
သို ့ေသာ္စီးပြားေရးအရမဟုတ္ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အေပ်ာ္ဗဟုသုတအေနနဲ ့တင္တာမုိ ့သိခဲ ့လွ်င္ေတာင္မွ
ခြင္ ့လႊတ္နုိင္မယ္ထင္ပါတယ္...
ထုိထုိဓါတ္ပံုဆ၇ာမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ၿပဳပါတယ္...

ကြ်န္ေတာ္ရုိက္တဲ ့ပံုေတာ ့တစ္ပံုမွမပါ၀င္ပါဘူး...
အလုိရွိသလိုကူးယူအသံုးၿပဳနုိင္ပါတယ္...

သူမ်ားေတြသာလက္နက္ႀကီးနဲ ့ထုတာ...ကုိယ္ ့က်ေတာ ့ယင္ေကာင္၊ ၿခင္ေကာင္ကေလးေတာင္မွ
နားတာမခံနုိင္ဘူး....ဆန္းၿပား၊ ခမ္းနားတဲ ့ကား...ဘာမူပုိင္ခြင္ ့မွမလုိဘူး...


စားႀကဦးမလား...ေ၀လငါး ...
အဲဒီေလာက္ႀကီးလို ့...အဲဒီလိုကုိ ခုတ္ၿဖတ္ရပါတယ္...


အေပၚတက္ၿပီးနားမယ္လို ့ေတာ ့မႀကံေလနဲ ့...
ေရနစ္ေသသြားလည္းကိစၥမရွိဘူး...ခ်န္ပီယံၿဖစ္ဖုိ ့ကအဓိကပဲ...


သူ ့အႀကဳိက္မဟုတ္ေတာ ့လည္း....မခံစားနုိင္ၿပီ...ေကာင္းစားေနတဲ ့ေမ်ာက္...လူေတာင္မနာလုိၿဖစ္ေလာက္တယ္...


ေႀသာ္...လားကလူကုိၿပန္စီးတယ္ဆုိတာ ဒါမ်ဴိးေပါ ့...သူတုိ ့အတြက္ေတာ ့ခ်စ္စရာအိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ပါပဲ...ေတြ ့လား .... သူမ်ားတုိင္းၿပည္ေတြက တပ္မေတာ္သားေတြဆုိတာ...
ၿပည္သူေတြရဲ  ့အက်ဴိးကုိ ဒီလိုစြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးေနႀကတယ္...


ေႀသာ္...ခံုေလးတစ္လံုးအတြက္ သစ္တစ္ပင္လံုးမ်ား ခုတ္ခဲ ့လိုက္ႀကေလသလားဗ်ာ...


ေရမီးအစံုနဲ ့အထူးကားေပါ ့....ကမာၻအႏွံ ့ေလွ်ာက္လည္နုိင္မယ္ ့ကုိယ္ပုိင္အိမ္ကားဆုိလည္းမမွားဘူးေပါ ့...


အဲဒီလူကေတာ ့အမွန္တစ္ကယ္ပဲ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿပီးကေလးေမြးခဲ ့ပါတယ္တဲ ့....


မုန္လာဥၿဖစ္လည္းအတူတူ မခဲြနုိင္မခြာရက္....ခ်စ္နုိင္ႀကပါေပတယ္...


တစ္ကယ္ ့ကာတြန္းထဲကအတုိင္းပါပဲ.... ခ်စ္စရာေလး...

Awesome Guinness World Records 2012

Monday, October 24, 2011

ထူးထူးၿခားၿခားဂင္းနက္စ္စံခ်ိန္မ်ား...( ၁ )

 

အသက္အငယ္ဆံုးကမာၻကုိ တစ္ဦးတည္း ေလယာဥ္ၿဖင္ ့ပ်ံသန္းပါတ္ေမာင္းခဲ ့သူ...
လူမည္းေတြထဲမွာလည္း ပထမဦးဆံုးကမာၻပါတ္ပ်ံသန္းတဲ ့သူပါပဲတဲ ့...သူကမာၻပါတ္ပ်ံသန္းတာ ၉၇ ရက္
ႀကာပါတယ္... သူဟာ ဖေလာ္ရီဒါ တကၠသိုလ္က ေလေႀကာင္းအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးပါ..


 မကၠစီကုိ နုိင္ငံမွ ဗစ္တာလာရီဂုိမက္ဇ္၊ ေဂဘရီရယ္ ဒန္နီရာမုိ ့စ္ဂုိမက္ဇ္၊ လူ၀စ္စာလီလီယာဒီလီယာ
အဆီဗက္စ္ ႏွင္ ့ဂ်ီးစက္မန္ႏူအယ္ဖာဂ်ာဒုိအဆီဗက္စ္ ( ပံုတြင္ေဖာ္ၿပထားသူ ) တုိ ့ဟာ မိသားစု ၁၉
ေယာက္ရွိသည္ ့အနက္ ေမြးရာပါ အေမြးထူေရာဂါဆန္းအေၿခအေနခံစားေနရသူ ၄ ဦးတုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္...
သူတုိ ့မိသားစုဟာ ေဆြစဥ္မ်ဴိးဆက္ ၅ ဆက္အထိ အဆုိပါ မ်က္ႏွာႏွင္ ့ခႏၶာကိုယ္အႏွံ ့အၿပား အေမြးအ
မွ်င္မ်ားထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္ေနႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...အမ်ဴိးသမီးမ်ားကေတာ ့အေမြးအမွ်င္မ်ားသိပ္မထူ
ထပ္ႀကေပမယ္ ့အမ်ဴိးသားမ်ားေတာ ့ေၿခေထာက္ႏွင္ ့လက္မ်ားမွလဲြၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏ ၉၈ ရာခုိင္ႏွဳံးအထိ
အေမြးအမွ်င္မ်ားထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါတယ္...

ေယာ ့ခ္ရွဳိင္းယားနယ္မွ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ႏြားမႀကီး Swallow ကေတာ ့ကမာၻ ့အရြယ္အစား
အေသးဆံုး၊ အငယ္ဆံုး ႏြားမအၿဖစ္မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ ့ရပါတယ္... အၿမင္ ့၃၃ လက္မသာရွိပါတယ္...
ႏြားထီးႀကီး ဖရက္ဒီ ႏွင္ ့အတူယွဥ္တြဲဓါတ္ပံုရုိက္ထားတာၿဖစ္ပါတယ္...


ကမာၻ ့ဆံပင္အရွည္ဆံုးပုိင္ရွင္ဆုကုိေတာ ့အရွည္ ၁၈ ေပ၊ ၅.၅၄ လက္မ ၿဖင္ ့တရုတ္နုိင္ငံမွ ရွီခ်ဴပင္း
ကရရွိသြားပါတယ္...သူမဟာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ဆံပင္မၿဖတ္ပဲအရွည္
ထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

ဤကဲ ့သုိ ့အေနအထားၿဖင္ ့အရွည္ႀကားဆံုးစံခ်ိန္အၿဖစ္ အုိင္အုိနာအုိယြန္ဂ်ာရဲလ္လဗ္ဆန္ေဒါ ့
( မြန္ဂုိလီယားနုိင္ငံသူ ) က ၂၀၀၉ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန ့က အီတလီနုိင္ငံ၊ မီလန္ၿမဳိ  ့တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ ့
သည္ ့ ၿပပဲြတြင္ စကၠန္ ့၅၀ ႀကာ တင္ဆက္ၿပသနိုင္ခဲ ့ပါတယ္...

ႏွာေခါင္းၿဖင္ ့ပူေပါင္းအမ်ားဆံုးမွဳတ္နုိင္သည္ ့စံခ်ိန္ကုိေတာ ့ အေမရိကန္နုိင္ငံမွ အန္ဒရူးဒါလ္ က 
အီတလီနုိင္ငံ၊ ေရာမၿမဳိ  ့တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္ၿပဳလုပ္သည္ ့ၿပပဲြတြင္၃ မိနစ္အတြင္း
ပူေပါင္း ၂၃ ခုမွဳတ္ၿပကာ အစြမ္းၿပစံခ်ိန္တင္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...

ကမာၻ ့အရပ္အရွည္ဆံုးလူသားဘဲြ ့ကုိေတာ ့( ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ေန ့ဖြား ) တူရကီနုိင္ငံသား
ဆူလ္တန္ကုိးဆင္ က အရပ္ ၈ေပ၊ ၁ လက္မၿဖင္ ့ဆြတ္ခူးသြားပါတယ္...

အေမရိကန္နုိင္ငံမွ ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္အာ အဒါမုိဗစ္ခ်္ ဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန ့တြင္ 
အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ နယူေယာက္ၿမဳိ  ့တြင္ ပစ္ကြင္းအၿဖစ္သရုပ္ၿပတင္ဆက္သူအမ်ဴိးသမီး တီနာ နဂီ ကုိ
၁၄ လက္မဓါးေၿမွာင္ေပါင္ ၁၀၂ ေခ်ာင္းတိတိပစ္ၿပၿပီး ဓါးေပါက္ခ်န္ပီယံဆုကုိရရွိသြားခဲ ့ပါတယ္...

အရွည္ ၂၄ ေပရွိသည္ ့ေၿမြႀကီးဖလပ္ဖီကေတာ ့ဖမ္းမိသမွ်အသက္ရွင္ဆဲ ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးေၿမြအၿဖစ္
၂၀၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္မွတ္တမ္းတင္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...

အဂၤလန္နုိင္ငံမွ ဖရန္ ့ဒင္ေမာ ့ခ္ စုိက္ပ်ဴိးၿဖစ္ထြန္းခဲ ့သည္ ့သခြားသီးႀကီးကေတာ ့အရွည္ ၄၁.၂၅ လက္မ
ၿဖင္ ့ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးသခြားသီးစံခ်ိန္ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့တြင္တင္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
တစ္နာရီ ၆၂ မုိင္နွဳံးေမာင္ႏွင္ခဲ့သည္ ့အၿမန္ဆံုး လက္ထပ္ပဲြၿပဳလုပ္နုိင္သည္ ့၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းရာေက်ာင္း
ဘဲြ ့ကုိေတာ ့အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ အီလီႏြဳိက္စ္ၿပည္နယ္၊ ရွယ္ဘုိင္ဗီးလ္ေဒသမွ The Best Man ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္ ကရရွိခဲ ့ပါတယ္...ထုိေမာ္ေတာ္ယာဥ္တြင္ ေဆးမွဳတ္ကာအေရာင္ၿခယ္ထားသည္ ့မွန္ၿပတင္းမ်ား၊
တရားေဟာစင္မင္းလမ္းမ၊ တရားေဟာစင္၊ ေအာ္ဂင္၊ ၀ပ္ ၁၀၀၀ အားရွိ စတီရီယုိ စနစ္၊ အထပ္သံုးခုရွိ
သံလက္တန္းမ်ားလည္းပါရွိသည္ ့ေနာက္တြဲပါ ပါ၀င္ပါတယ္...


ပတ္ဂီလုို ့ေခၚသည့္ ဤေခြးကေတာ ့လွ်ာအရွည္ ၄.၅ လက္မ ရွိတာမုိ ့ကမာၻ ့ရွာအရွည္ဆံုးေခြးအၿဖစ္
စံခ်ိန္တင္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...

Disabled goat learns to walk on front legs

Sunday, October 23, 2011

ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ကာလမ္းေလွ်ာက္တတ္သည္ ့ဆိတ္ကေလး...


ေနာက္ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းမသန္မစြမ္းၿဖစ္ေနသည္ ့ဆိတ္တစ္ေကာင္ဟာ ၎၏ေရွ ့ေၿခႏွစ္ေခ်င္းေပၚတြင္အား
ၿပဳကာလမ္းေလွ်ာက္တတ္ေအာင္ ေလ ့က်င္ ့နုိင္ခဲ ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္...
ဆိတ္ပုိင္ရွင္ ရြႊယ္ယြန္းေဘာင္ ရဲ ့အဆုိအရ ထုိဆိတ္သံုးလသားအရြယ္တြင္ေနာက္ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းအား လွည္း
ၿဖတ္ႀကိတ္သြားခဲ ့သၿဖင္ ့က်ဴိးသြားခဲ ့ရသည္ဟုသိရပါတယ္...
" ဒီဆိတ္ေတာ ့အသက္ဆက္မရွင္နုိင္ေတာ ့ဘူးလုိ ့အားလံုးကထင္ခဲ ့ႀကပါတယ္...အခုလုိအသက္ဆက္ရွင္
တဲ ့အၿပင္ ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္နုိင္လိမ္ ့မယ္လုိ ့လံုး၀ကုိမေတြးထင္ထားခဲ ့ပါဘူး " လုိ ့
ရႊယ္ ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အစပုိင္းမွာေတာ ့ဆိတ္ကေလးဟာ ေရွ ့ေၿခႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာေထာက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ဖုိ ့ခဲခဲယဥ္းယဥ္းႀကဳိး
စားခဲ ့ရပါတယ္...ေၿမၿပင္ေပၚကုိလဲက်ခဲ ့တာလည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ...


 ဘ၀ကုိလက္ေၿမွာက္အရွံဳးမေပးတဲ ့ဆိတ္ကေလး...
တိရိစာၦန္ေတာင္မွ ေလာကဓံကုိ အံတုနုိင္ေသးတာ...လူသားေတြက ပုိလို ့ေတာင္စိတ္ဓါတ္ႀကံ  ့ခုိင္
ရမွာမဟုတ္လားဗ်ာ...

လဲက်လိုက္ၿပန္ထလုိက္နဲ ့အႀကိမ္ႀကိမ္ၿဖစ္ေနတာကုိက သနားစရာ၊ ၀မ္းနည္းစရာအလြန္ေကာင္းပါတယ္...
အဲဒီလိုၿဖစ္ေနတာကုိက မႀကည္ ့ရက္စရာပါပဲ...
သုိ ့ေသာ္လည္း ဆိတ္ကေလးဟာ ဇဲြမေလ်ာ ့ပဲ ဆက္လက္ႀကဳိးစားေနခဲ ့တာမုိ ့ပုိင္ရွင္ၿဖစ္သူ ေယာင္ တစ္
ေယာက္ ဆိတ္ကေလးကုိကူညီဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့လိုက္ပါတယ္...
ေနာက္တစ္လလံုးလံုးသူဟာ ဆိတ္ကေလးကုိေရွ ့ေၿခနွစ္ေခ်ာင္းႏွင္ ့အားၿပဳကာ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေအာင္
ေလ ့က်င္ ့ေပးခဲ ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ ့ဆိတ္ကေလးဟာ ေလွ်ာက္တတ္သြားပါေတာ ့တယ္...
အခုေတာ ့ရြာသားေတြေရာ တစ္ၿခားအရပ္ေဒသမွလူေတြပါ ဆိတ္ကေလးကုိလာေရာက္ႀကည္ ့ရွဳေနႀကတာ
မုိ ့ထုိရြာမွာေတာ ့စူပါစတားၿဖစ္ေနပါၿပီ...
ရႊယ္ ႏွင္ ့ဇနီးၿဖစ္သူတုိ ့ဟာ ယခုအခါမွာေတာ ့ဆိတ္ကေလးကုိ တစ္သက္လံုးေစာင္ ့ေရွာက္ေမြးၿမဴသြားႀက
ဖုိ ့စီစဥ္ထားပါေတာ ့တယ္...

A goat left partially disabled has learned to walk again by balancing on his front legs. According to owner Xue Yunbao the goat's hind legs were crushed when it was was run over by a cart at three months old. Xue says: "We all thought it couldn't make it.
We never expected it would survive and even learn to walk upside down". Yao said, at first, the little goat struggled to learn to walk on its two forelegs, falling to the ground time and time again.

"It was so sad. It stood up then hit the ground, then again stood up and hit hard again. Simply looking at it doing that would make you suffer!" However, the goat didn't quit and Yao decided to help it.

Over the next month he helped to train the goat to stand on its forelegs and it eventually learnt how to walk on them. The goat has now become a local celebrity as villagers and strangers come to look at it. Xue and his wife now plan take care of the goat for the rest of its life.

အပန္းေၿဖစရာ ပံုရိပ္ကမာၻ....

Friday, October 21, 2011အဓိပၸါယ္ရွိတဲ ့ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စကားလံုးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ကုိယ္စားၿပဳတယ္လို ့ဆုိေလတာမို ့
ဘေလာ့ဂ္ႀကြလာပ၇ိတ္သတ္မ်ား အပ်င္းေၿပေစ၊ အေတြးရေစဖုိ ့ အင္တာနက္က ေတြ ့မိသမွ် ၊ တစ္ခ်ဴိ ့
လည္း ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးကရတဲ ့ပံုေလးေတြတင္ၿပလုိက္ပါတယ္...


ေအာက္ကစာသားမ်ားကေတာ ့မိမိရဲ ့စိတ္ကူးအေတြးမ်ားမုိ ့တစ္ခါတစ္ေလမူရင္းပံုနဲ ့ရည္ရြယ္ရာခ်င္း
လဲြေခ်ာ္သြားတာမ်ဴိးလည္းရွိနုိင္ပါတယ္...
ၿဖည္ ့စြက္၊ ၿဖန္ ့ထြက္ေတြးၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္နုိင္ပါေစသတည္း...

မူရင္းဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူကုိေဖာ္ၿပၿပီးဂုဏ္မၿပဳနုိင္ေပမယ့္ ထုိပံုမ်ားရုိက္ခဲ ့ၿပီးကိုယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ အင္တာနက္
မွာ တင္ထားနုိင္တာကုိက နည္းတဲ ့စိတ္ထားၿမင္ ့ၿမတ္မွဳမဟုတ္ပါဘူး....မူရင္းရုိက္ကူးသူမသိပဲ ႀကားကတစ္ေယာက္ေယာက္က ကူးတင္တယ္ဆုိယင္ေတာ ့လည္းမတတ္နုိင္ေပဘူးေပါ ့...
သို ့ေသာ္စီးပြားေရးအရမဟုတ္ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အေပ်ာ္ဗဟုသုတအေနနဲ ့တင္တာမုိ ့သိခဲ ့လွ်င္ေတာင္မွ
ခြင္ ့လႊတ္နုိင္မယ္ထင္ပါတယ္...
ထုိထုိဓါတ္ပံုဆ၇ာမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ၿပဳပါတယ္...

ကြ်န္ေတာ္ရုိက္တဲ ့ပံုေတာ ့တစ္ပံုမွမပါ၀င္ပါဘူး...
အလုိရွိသလိုကူးယူအသံုးၿပဳနုိင္ပါတယ္...မ်က္ေစ ့ပသာဒၿဖစ္ေစဖုိ ့...ၿမင္ကြင္းက်ယ္ရွဳခင္းႀကည္ ့ႀကစုိ ့....


အဲဒါမွ အမွန္အကန္ပန္းသီး ( Apple ) တံဆိပ္....

သက္စြန္ ့ဆံဖ်ားေတာင္ပါတ္လမ္း...

သာယာလြန္းတဲ ့ပန္းခ်ီကားထဲကလိုေနရာေလး....

နက္(net) ေပၚမွာလည္းခ်က္(chat)...မီးဖုိေပၚမွာလည္းခ်က္...သူကမွ တစ္ကယ္ ့ကုိခ်က္ႀကီးအစစ္ဗ်ာ...

ကုိယ္ ့ဘက္ကႀကည္ ့ေတာ ့သူရဲေကာင္း...သူ ့ဘက္ကႀကည္ ့ေတာ ့ေမ်ာက္စုတ္၊ေမ်ာက္နာ...
မဂၤပါဆရာမ...ရွာလိုက္ရတာဗ်ာ...ဒီလိုအခြင္ ့အေရးမ်ဴိးၿပန္ရပါ ့မလားလို ့...

ဆူနာမီအတြက္ အေကာင္းဆံုးအႀကံေပးစကား...

ဒါကေတာ ့တစ္ကယ္ ့က်ားေက်ာင္းဆရာေတာ္ပါ...(ထုိင္းနုိင္ငံမွရွိပါတယ္...)

ဒီေနရာလည္းတစ္ကယ္လွတာပါပဲ...

ဒဲ ့ဘာသာၿပန္လိုက္ေတာ ့...ဒီလိုအၿမီးအေမာက္မတည္ ့တာေတြၿဖစ္လာတယ္...

ဆႏၵနဲ ့ဘ၀ ထပ္တူမက်နုိင္တဲ ့အေၿခအေန...


ေလဒီမ်ားရဲ  ့ဦးေနွာက္က အကန္ ့အကန္ ့နဲ ့အလုပ္လုပ္တာတဲ ့ဗ်ာ...

ကေလးေတြကုိေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံပါ၊ ၿပဳစုေစာင္ ့ေရွာက္ပါေလ...
တစ္ခ်ိန္က်ယင္သူတုိ ့ကသင္ ့အတြက္ လူအုိရံုရွာေပးႀကပါလိမ္ ့မယ္...
ကဒ္အေဟာင္းေတြကုိ အက်ဴိးရွိေအာင္ ဒီလိုသံုးလို ့ရတယ္ေနာ္...စားႀကဦးမလား က်င္ငယ္ေရေခါက္ဆဲြတဲ ့...
ဘာသာၿပန္ခ်က္ကေတာ ့စံပါပဲ...


ဆီကုန္လည္းသက္သာ၊ ဒရုိင္ဘာလည္းအမ်ားႀကီးမလုိတဲ ့တရုတ္တုိ ့အႀကံ...