Thursday, December 20, 2012

ေၿမာက္ကိုရီးယားႏွင္ ့သြားေလသူ ကင္ဂ်ဴံအီးလ္အေႀကာင္း တစ္ေစ ့တစ္ေစာင္း....

ကမာၻ ့အရူးသြပ္ဆံုးအာဏာရွင္ေတြထဲမွာတစ္ဦးအပါအ၀င္ၿဖစ္ခဲ ့တဲ ့သြားေလသူကင္ဂ်ဴံအီးလ္တုိ ့
သားအဖအုပ္ခ်ဴပ္ခဲ ့တဲ ့( အခုလည္းသူ ့ရဲ  ့သားကင္ဂ်ဴံအန္းအုပ္ခ်ဴပ္ေနဆဲၿဖစ္တဲ ့) ေၿမာက္ကုိရီး
ယားနုိင္ငံရဲ ့အေႀကာင္း တစ္ေစ ့တစ္ေစာင္း ဂရပ္ဖစ္ပါပဲ...
ဖက္စစ္ဂ်ပန္တုိ ့ရဲ  ့သိမ္းပုိက္စုိးမုိးအုပ္ခ်ဴပ္မွဳအဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္လြတ္လပ္ေရးရခဲ ့တဲ ့ကုိရီးယား
နုိင္ငံဟာ အေမရိကန္နဲ ့(ထုိစဥ္က)ဆုိဗီယက္တုိ ့စီယိမ္းတဲ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြေႀကာင္ ့ေတာင္နဲ ့
ေၿမာက္ ဆုိၿပီးကုိရီးယားႏွစ္နုိင္ငံ(စစ္ၿဖစ္ကာ)ကဲြခဲ ့ႀကရပါတယ္...
လက္နက္ကုိင္စစ္သားဦးေရ ၂.၂ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ ့တရုတ္၊ ၁.၄၇ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ ့အေမရိကန္၊ ၁.၄၁ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ ့အိႏိၵယနုိင္ငံတုိ ့ၿပီးလွ်င္ ၁.၁သန္းေက်ာ္အင္အားရွိတဲ ့ကမာၻ ့စတုတၳ
ေၿမာက္စစ္အင္အားအႀကီးဆံုးစစ္တပ္ကုိပုိင္ဆုိင္တဲ ့တုိင္းၿပည္ၿဖစ္ပါတယ္...
နုိင္ငံဂ်ီဒီပီ ( GDP ) ရဲ  ့၂၅ ရာခုိင္နွဳံးကုိ စစ္တပ္အတြက္သံုးတာမုိ ့ဂ်ီဒီပီရဲ  ့၄ရာခုိင္ႏွဳံုးစီသံုးတဲ ့အ
ေမရိကန္၊ ရုရွားတုိ ့နဲ ့၁.၇ရာခုိင္ႏွဳံးသံုးတဲ ့တရုတ္နုိင္ငံတုိ ့ထက္စာရင္အလြန္ၿမင္ ့မားတာကုိေတြ ့
ရမွာၿဖစ္ပါတယ္... ( အက်ဴိးဆက္ကေတာ ့နုိင္ငံကတုိင္းသူၿပည္သားေတြငတ္တာပါပဲ...)
တစ္ခ်ိန္ကတစ္နုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ ့စာတတ္ေၿမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳဆုိတဲ ့၀ါဒၿဖန္ ့မွဳေတြလွဳိင္
လွဳိင္သံုးခဲ ့တဲ ့ေရႊၿပည္ႀကီးလုိပဲ လူတုိင္းစာတတ္ေၿမာက္ေစဖုိ ့အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထိ မသင္မေနရ
စနစ္နဲ ့နုိင္ငံေတာ္ ကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္တဲ ့ပညာေရးစနစ္နဲ ့၉၆ ရာခုိင္နွဳံးအထိတစ္ကေလးငယ္
မ်ားေက်ာင္းအပ္ခဲ ့၊ ေက်ာင္းတက္ခဲ ့ၿပီး တစ္နုိင္ငံလံုးစာတတ္ေၿမာက္မွဳနွဳံး ၉၉ ရာခုိင္နွဳံးရွိတာ
မုိ ့အေမရိကန္နုိင္ငံနဲ ့အဆင္ ့တူၿပီး ၉၇ ရာခုိင္နွဳံးရွိတဲ ့ဂ၇ိ၊ ၉၀ ရာခုိင္နွဳံးရွိတဲ ့ဘရာဇီးလ္၊ ၄၉.၉
ရာခုိင္ႏွဳံးရွိတဲ ့ပါကစၥတန္ နုိင္ငံေတြထက္ စာတတ္ေၿမာက္မွဳနွဳံး ပုိမ်ားပါတယ္....
( ဒါေပမယ္ ့သင္ရတဲ ့စာ၊ ဖတ္ခြင္ ့ရွိတဲ ့စာ၊ ဖတ္ရတဲ ့စာေတြကလည္း တုိ ့တာ၀န္အေ၇းသံုးပါး၊
ဦးတည္ခ်က္ႀကီး ၁၂ ရပ္၊ ေခတ္မွီဖြံ  ့ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာနုိင္ငံေတာ္သစ္၊ စည္းကမ္းရွိသည္ ့ဒီမုိက
ေရစီ စတဲ ့၀ါဒၿဖန္ ့စာေပေတြ၊ စာေပစိစစ္ေရးလက္ထြက္ေတြမုိ ့နုိင္ငံမွာေတာ ့အိမ္နီးခ်င္းေတာင္
ကုိရီးယားထက္ အဆမ်ားစြာေနာက္က်ေနခဲ ့ပါၿပီ....)
တရား၀င္ေႀကၿငာထားတဲ ့နုိင္ငံအမည္ကေတာ ့ေၿမာက္ကုိရီးယားၿပည္သူ ့ဒီမုိကရက္တစ္ နုိင္ငံ
လုိ ့ဆုိေပမယ္ ့ အမွန္တစ္ကယ္ကေတာ ့အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့အုပ္ခ်ဴပ္တဲ ့တုိင္းၿပည္ပါပဲ... ( အေဖ
ေသေတာ ့သားက ေခါင္းေဆာင္တက္လုပ္တာ ၃ ဆက္ေတာင္ရွိၿပီေလ....)
အသက္ ၁၇ ႏွစ္ၿပည္ ့တဲ ့နုိင္ငံသားတုိင္းမဲေပးခြင္ ့ရွိတယ္လုိ ့ဆုိေသာ္လည္း မဲေပးေရြးခ်ယ္စရာ
ကေတာ ့တစ္ပါတီပဲရွိပါတယ္... ( လြန္ခဲ ့တဲ ့ ၿမန္မာ ့ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ကုိလြမ္းခ်င္စရာပဲ....)
ဥပေဒေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ၿပန္လည္ပညာေပးတဲ ့နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၅၀၀၀၀
ေလာက္ဆန္ ့တဲ ့အက်ဥ္းေထာင္မ်ားလည္းထားရွိကာႏွိပ္ကြပ္ပါတယ္...
ေသဒါဏ္ေပးခံရသူမ်ားကုိလည္း အမ်ားၿပည္သူၿမင္ကြင္းၿဖစ္သည္ ့အားကစားကြင္းမ်ားတြင္ အ
ၿပစ္ေပးစီရင္ေလ ့ရွိပါတယ္...
နုိင္ငံၿခားကုိ ဖံုးဆက္ရံု၊ အစားအေသာက္ကုိခြင္ ့ၿပဳခ်က္မရွိပဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရံုမွ်ၿဖင္ ့လည္း
ေသဒါဏ္အေပးခံနုိင္ရပါတယ္...
ယေန ့အခ်ိန္အထိ လူေပါင္း ၇ သိန္းမွ ၃သန္းခဲြအထိေလာက္ ေၿမာက္ကုိရီးယားအစုိးရရဲ  ့ေသ
ဒါဏ္ေပးကြပ္မ်က္ၿခင္းခံခဲ ့ရပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့ေၿမာက္ကုိရီးယားနုိင္ငံဟာကမာၻ  ့လူ ့အခြင္ ့အေ၇းခ်ဴိးေဖာက္မွဳအရွိဆံုးနုိင္ငံတစ္ခုၿဖစ္
ၿပီး သမၼာက်မ္းစာၿဖန္ ့ေ၀တဲ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း ေသဒါဏ္အၿပစ္ေပးခံနုိင္ရသလို
စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင္ ့လည္း လံုး၀မရွိပဲ ေန ့စဥ္သတင္းေတြမွာ အစိုးရရဲ  ့လိမ္လည္၀ါဒၿဖန္ ့
တဲ ့သတင္းေတြသာ ပါရွိေနပါတယ္...
နုိင္ငံသားေတြဟာလည္း မိမိတုိ ့သေဘာနဲ ့မိမိတုိ ့ဘာသာ ေနရာေဒသေရြ  ့ေၿပာင္းေနထုိင္နုိင္
ခြင္ ့မရွိပါဘူး...
နုိင္ငံေတာ္ၿပန္ႀကားေရးဌာနရဲ  ့၀ါဒၿဖန္ ့လိမ္လည္ထားမွဳမ်ားေႀကာင္ ့ၿပည္သူေတြဟာသြားေလ
သူေခါင္းေဆာင္ႀကီးအား နတ္ဘုရားရဲ  ့သားလုိထင္မွတ္ထားႀကၿပီး သူဟာ သာမာန္လူသားတစ္
ဦးလုိ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္စြန္ ့ၿခင္းမရွိပါဘူးလုိ ့လည္းဆုိပါတယ္...
သူပထမဦးဆံုးကစားတဲ ့ေဂါက္သီးရုိက္ပဲြမွာ သတ္မွတ္ရုိက္ခ်က္ထက္ ၃၈ ခ်က္ေလ်ာ ့ရုိက္ကာ
တစ္ခ်က္ထဲနဲ ့၁၁ က်င္း၀င္ေအာင္ရုိက္နုိင္ပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္.... ( ေႀသာ္... ေနဘုရားသား
ေတာ္ေလလားပဲ....)
ေၿမာက္ကုိရီးယားနုိင္ငံရဲ  ့စားနပ္ရိကၡာၿပႆနာကုိေၿဖရွင္းဖုိ ့အရြယ္အစားႀကီးမားတဲ ့ဧရာမ ယုန္
ႀကီးေတြေမြးၿမဴမယ္လုိ ့လည္း ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ခဲ ့သူလည္းၿဖစ္ပါတယ္... (တစ္နုိင္ငံလံုး ေလာင္စာဆီဖူလံုဖုိ ့ႀကက္ဆူဆီစုိက္မယ္ ့ေရႊဥာဏ္ရွင္ႀကီးနဲ ့နင္လားငါလားပါပဲ...)
( တစ္တုိင္းၿပည္လံုးငတ္ေနခ်ိန္မွာ ) တစ္ႏွစ္ကုိ ေဒၚလာ ၇ သိန္းဖုိး ဟန္နက္ဆီ၊ ၀ီစကီအရက္
ေတြ၀ယ္ယူခဲ ့လုိ ့တစ္ခ်ိန္တံုးကေတာ ့ကမာၻ  ့၀ီစကီအရက္အမ်ားဆံုးအားေပး၀ယ္ယူသူ ဆုိတဲ ့
ဘဲြ ့ထူးလည္းရခဲ ့ပါေသးတယ္... ( ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဆီလည္း ဘလူးေလဘယ္ေလာက္မွ အနိမ္ ့ဆံုး
ထားေသာက္တဲ ့အဘတစ္ေယာက္လည္း ရွိခဲ ့ဖူးပါတယ္ေလ....)
နုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲသံုးေဆာင္မယ္ ့ထမင္းမွာ ဆန္ေစ ့ေတြတစ္ရြယ္တည္းညီေနေစဖုိ ့ခ်က္
မယ္ ့ဆန္ေစ ့ေတြ ညီတူၿဖစ္ေအာင္လည္း လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက အထူးဂရုစုိက္ေရြးေပး
ရပါတယ္...
အစဥ္ႏုပ်ဴိကာ၊ သက္ရွည္က်န္းမာေစဖုိ ့မိန္းမငယ္ေလးေတြရဲ  ့ေသြးေတြလည္း သူ ့ကုိယ္ထဲသြင္း
တယ္လို ့ဆုိပါတယ္... ( ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဆီက သြားေလသူ အေဖႀကီးလည္း အဲဒီလိုလုပ္ခဲ ့တယ္လို ့
သတင္းေတြထြက္ခဲ ့ပါတယ္... ဘယ္လုိပဲလုပ္လုပ္ ဇရာ၊ မရဏ ကုိေတာ ့ဘယ္သူမွ မလြန္ဆန္
နုိင္လို ့ ေသခဲ ့ႀကပါၿပီ....)
ဒီကမာၻႀကီးကုိ သူနဲ ့သူ ့ရဲ  ့ဖခင္ ( ကင္အီဆြန္းနဲ ့ကင္ဂ်ဴံအီးလ္ ) တုိ ့ကဖန္ဆင္းခဲ ့ၿပီး မုိးေလ၀သ
မ်ားလည္း သူတုိ ့က ေစခ်င္သလိုေစလို ့ရတယ္လုိ ့ၿပည္သူမ်ားကုိ လိမ္လည္၀ါဒၿဖန္ ့ခဲ ့ႀကပါ
တယ္....
သူ ့အရပ္ ၅ ေပ ၃ လက္မ သာရွိတာမုိ ့သူဟာ အရပ္ပုသူေတြကုိအလြန္မုန္းတီးၿပီး ၿမဳိ  ့ေတာ္ၿပဳံ
ယမ္း တစ္၀ုိက္အရပ္ပုသူမၿမင္ခ်င္ဘူး၊ သူတုိ ့လိုအရပ္ပုသူေတြ မ်ဴိးဆက္ၿပန္ ့ကုန္မယ္လို ့ေၿပာ
ခဲ ့လုိ ့အရပ္ပုသူေတြခမ်ာ လူသူမနီးတဲ ့ကြ်န္းေတြေပၚသြားေရာက္ေနထုိင္ရတဲ ့ထူးဆန္းအံ ့ႀသ
ဖြယ္ တုိင္းၿပည္တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္....
( ရန္ကုန္ၿမဳိ  ့ေတာ္လည္း ဆုိင္ကယ္မစီးရဆုိတာ ဒီလုိေႀကာင္ေတာင္ေတာင္အေတြးအေခၚတစ္
ခုရဲ  ့ရလာဒ္ပါပဲ....)
5 comments:

SHWE ZIN U said...

ကိုပီတာ ေရ

ဒီပိုစ္႔ေလး ကို ဖဘ ထဲမွာ ရွယ္လိုက္မယ္ ခရက္ဒစ္လည္း ေပးထားမယ္ေနာ္ Pls

ခင္တဲ႕
ေရႊစင္ဦး
https://www.facebook.com/shwe.zin1?ref=tn_tnmn

Sithu Htun said...

အစ္ကိုေရ ဖတ္လို႔ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ

Sithu Htun said...

Ko peter.. I like ur post .. thanks for knowing about N.Korea..

Sithu Htun said...

Ko peter.. I like ur post .. thanks for knowing about N.Korea..

Myiny Shwe said...

RP2 ေရ Blog ေပၚျပန္လာတာဝမ္းသာတယ္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးပါ။