How Chinese police are 'taught to smile' by holding chopsticks in their mouths

Monday, October 29, 2012

ညီညာၿဖၿဖၿပဳံးနုိ္င္ႀက....


တရုတ္နုိင္ငံမွရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားဟာ ကမာၻေပၚမွာအေကာင္းဆံုးေလ ့က်င္ ့ေပးထားသူမ်ားထဲမွာအ
ပါအ၀င္ၿဖစ္ပါတယ္...
သူတုိ ့ကုိအေသးစိတ္ကအေစ အေသအခ်ာေလ ့က်င္ ့ေပးထားလိုက္ပံုက အၿပီးၿပည္ ့စံုဆံုး၊အ
ေကာင္းဆံုး ၿပဳံးတတ္ေအာင္ပင္ မက်န္ေစရပါဘူး...
ခ်မွတ္ေပးထားတဲ ့စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္းသာ ေလ ့က်င္ ့လိုက္နာမယ္ဆုိပါက ဒီလိုၿပဳံး
တတ္ဖုိ ့ဆုိတာလည္း အလြယ္ေလးဆုိတာ ေဖၚၿပပါဓါတ္ပံုမ်ားကညႊန္ၿပေနပါတယ္...

Smile Chinese style: During the 'how to smile' course in Dalian, Liaoning Province, China, customs police were made to practice by holding a chopstick between their teeth and smiling
တရုတ္နည္းတရုတ္ဟန္နဲ ့အလွဆံုးၿပဳံးနုိင္ေအာင္ေလ ့က်င္ ့ႀကမယ္...
Smile Chinese style: During the 'how to smile' course in Dalian, Liaoning Province, China, customs police were made to practice by holding a chopstick between their teeth and smiling

တရုတ္နုိင္ငံ၊ ေလ်ာင္နင္းၿပည္နယ္၊ ဒါလ်မ္း တြင္ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားသည္ ့" အယဥ္ေက်းဆံုး၊သူ ့
အၿပဳံး "  သင္တန္းတြင္ အေကာက္ခြန္ရဲေမမ်ားအား ပါးစပ္အတြင္းသြားႀကားတြင္ (တရုတ္မ်ားအ
စားအစာစားရာတြင္သံုးသည္ ့) တူေခ်ာင္းေလးမ်ား ကုိက္ကာေလ ့က်င္ ့ႀကရပါတယ္...

Skills upgrade: According to the Liaoning Customs Office the aim of the training was 'to standardize officials' amenity protocols and upgrade their receiving skills'
 စက္ရုပ္ႏွလံုးသားနဲ ့အၿပဳံးမ်ားေတာ ့မဟုတ္ေလာက္ပါဘူးေနာ္...
Skills upgrade: According to the Liaoning Customs Office the aim of the training was 'to standardize officials' amenity protocols and upgrade their receiving skills'

ယခုကဲ ့သုိ ့ေလ ့က်င္ ့ေပးရၿခင္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိသူ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင္ ့က်င္ ့၀တ္စည္းကမ္း
ႏွင္ ့အညီတစ္ေၿပးညီၿဖစ္ေစရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးၿမင္ ့ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္လုိ ့ေလ်ာင္နင္း
အေကာက္ခြန္ရဲတပ္ဖဲြ  ့ရံုးရဲ  ့အဆုိအရသိရပါတယ္...
 
Chinese police are some of the best trained in all the world.
Their training is so thorough, in fact, that they are even taught how to gain the perfect smile.
And as these pictures show, it is easy - just so long as you stick to the rules.

During the 'how to smile' course in Dalian, Liaoning Province, China, customs police were made to practice by holding a chopstick between their teeth and smiling.
According to the Liaoning Customs Office the aim of the training was 'to standardise officials' amenity protocols and upgrade their receiving skills'.

Chinese fire station gutted by blaze

Sunday, October 28, 2012

မီးသတ္မီးေလာင္... ကယ္ရေအာင္....

တရုတ္နုိင္ငံမွ မီးသတ္တပ္ဖဲြ ့စခန္း၊ ရံုးအေဆာက္အဦးတစ္ခုမီးစဲြေလာင္ခဲ ့သၿဖင္ ့မီးသတ္တပ္
ဖဲြ ့၀င္မ်ားအရွက္တကြဲၿဖစ္ခဲ ့ရကာ တစ္နုိင္ငံလံုး၏ ေလွာင္ေၿပာင္ရယ္ပဲြဖဲြ ့စရာၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္...
အရွက္ရခဲ ့ႀကသည္ ့သက္ဆုိင္ရာမီးသတ္တပ္ဖဲြ ့တာ၀န္ရွိသူမ်ားပထမတြင္ ထုိမီးေလာင္မွဳအား
မီးသတ္ေလ ့က်င္ ့ခန္းတစ္ခုအၿဖစ္ ေၿပာဆုိဟန္ေဆာင္ခဲ ့ႀကပါေသးတယ္... သုိ ့ေသာ္လည္း မီး
ေတာက္မီးလွ်ံမ်ားက စခန္းအေဆာက္အဦးအား ၀ါးၿမဳိသြားေသာအခါတြင္မွ ဂေဟေဆာ္သူမ်ား
မွ ဓါတ္ဆီသုိေလွာင္ရံုအနီးတြင္ ဂေဟေဆာ္ခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့မီးထေလာင္ခဲ ့ရၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္း ၀န္
ခံေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...မီးမေပါ ့ဆေစရန္၊ သူထုတ္ၿပန္... 
ေလာင္ၿပန္ေတာ ့လည္း သူလဲပဲ... ကဲ...ဘယ္လိုလုပ္မလဲ...


" ကံမေကာင္းအေႀကာင္းမလွစြာနဲ ့ပဲ မီးဟာ အလ်င္အၿမန္ကူးစက္သြားၿပီး ၿငိမ္းသတ္လို ့မရနုိင္
ေအာင္ၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္..." လုိ ့တရုတ္နုိင္ငံ ေၿမာက္ပုိင္း၊ ဂန္စုၿပည္နယ္၊ လန္က်ဴိးအရပ္မွ မီးသတ္
တပ္ဖဲြ ့ေၿပာေရးဆုိခြင္ ့ရွိသူက ၀န္ခံေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
မီးသတ္တပ္ဖဲြ ့ႏွင္ ့၀န္ထမ္းမ်ားသာ အၿပစ္တင္ရမွာၿဖစ္ေႀကာင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ားကဆုိပါ
တယ္....
သူတုိ ့ပဲ တစ္ၿခားသူေတြကုိေတာ ့ဒါလုပ္ပါ၊ဟုိဟာလုပ္ပါ၊ မီးသတ္ဗူးဆုိယင္ ဘယ္ႏွစ္ဗူးေဆာင္
ပါ ဆုိတာေတြေၿပာၿပီးသူတုိ ့ခ်မွတ္တဲ ့စည္းမ်ဥ္းေတြမလိုက္နာလို ့ဆုိၿပီး ပိတ္ပစ္ခံရတဲ ့စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေတြလည္းမနည္းပါဘူး၊ အခုေတာ ့သူတုိ ့စခန္းကုိပါပိတ္ပစ္ဖုိ ့မသင္ ့ပါလား လို ့ေဒသခံ
ၿပည္သူတစ္ဦးကဆုိခဲ ့ပါတယ္...

Red-faced firemen became a national laughing stock when their own fire station was gutted by a blaze
Embarrassed officials at first tried to pass off the fire as a "training exercise." But at the flames began to engulf the station's interior they admitted that welders had set fire to a canister of petrol being stored nearby.
"Unfortunately it spread very quickly and was soon out of control," confessed a spokesman in Lanzhou, Gansu province in northern China .
Critics say the firefighters have only themselves to blame. "They're forever telling other people what to do, how many extinguishers to have and closing down businesses because they don't meet fire regulations. How about we close them down now?" said one local man.

Varieties of Photos

Saturday, October 27, 2012

အပန္းေၿဖစရာ၊ ပံုရိပ္ကမာၻ....

အဓိပၸါယ္ရွိတဲ ့ဓါတ္ပံုတစ္ပံုဟာ စကားလံုးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ကုိယ္စားၿပဳတယ္လို ့ဆုိေလ
တာမို ့ဘေလာ့ဂ္ႀကြလာပ၇ိတ္သတ္မ်ား အပ်င္းေၿပေစ၊ အေတြးရေစဖုိ ့ အင္တာနက္က ေတြ ့မိ
သမွ် ၊ ေဖ ့စ္ဘြတ္မွာေတြ ့မိတာ၊ တစ္ခ်ဴိ ့လည္း ေဖာ္၀ါ ့ဒ္ေမးကရတဲ ့ပံုေလးေတြတင္ၿပလုိက္ပါ
တယ္...

ေအာက္ကစာသားမ်ားကေတာ ့မိမိရဲ ့စိတ္ကူးအေတြးမ်ားမုိ ့တစ္ခါတစ္ေလမူရင္းပံုနဲ ့ရည္ရြယ္ရာ
ခ်င္းလဲြေခ်ာ္သြားတာမ်ဴိးလည္းရွိနုိင္ပါတယ္...
ၿဖည္ ့စြက္၊ ၿဖန္ ့ထြက္ေတြးၿပီး ၿပဳံးေပ်ာ္နုိင္ပါေစသတည္း...
မူရင္းဓါတ္ပံုရုိက္ကူးသူကုိေဖာ္ၿပၿပီးဂုဏ္မၿပဳနုိင္ေပမယ့္ ထုိပံုမ်ားရုိက္ခဲ ့ၿပီးကိုယ္က်ဴိးမဖက္ပဲ အင္တာနက္မွာ တင္ထားနုိင္တာကုိက နည္းတဲ ့စိတ္ထားၿမင္ ့ၿမတ္မွဳမဟုတ္ပါဘူး....
မူရင္းရုိက္ကူးသူမသိပဲ ႀကားကတစ္ေယာက္ေယာက္က ကူးတင္တယ္ဆုိယင္ေတာ ့လည္းမ
တတ္နုိင္ေပဘူးေပါ ့...သို ့ေသာ္စီးပြားေရးအရမဟုတ္ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အေပ်ာ္ဗဟုသုတအေနနဲ ့
တင္တာမုိ ့သိခဲ ့လွ်င္ေတာင္မွခြင္ ့လႊတ္နုိင္မယ္ထင္ပါတယ္...

ထုိထုိဓါတ္ပံုဆ၇ာမ်ားကုိ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ၿပဳပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္ရုိက္တဲ ့ပံုေတာ ့တစ္ပံုမွမပါ၀င္ပါဘူး...

အခုေတာ ့ေကာ္ဖီေသာက္လိုက္ဦး... ၿပီးေတာ ့မွဆက္ပစ္ႀကတာေပါ ့...

ဘူေဖးေၿပာစကား... လြန္မွတ္သား...

တစ္ကယ္ ့မ်ဴိးခ်စ္စိတ္ရွိသူတစ္ေယာက္ရဲ  ့တာ၀န္ဆုိတာ တုိင္းၿပည္ႀကီးကုိ အစုိးရ
(နုိင္ငံေတာ္) ဆုိသူမ်ားရဲ  ့ရန္က ကာကြယ္ဖုိ ့ပါပဲ...

ၿငိမ္ခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ႀကမယ္ေလ...
၃၁ ဘံုသားေတြပဲ... ( တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အခ်င္းခ်င္းရန္မၿပဳႀကယင္ေပါ ့...)

သာေမာဖြယ္ရွဳခင္း....

မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးယင္းနဲ ့စိတ္အစဥ္ႀကည္လင္ေစမွာ...


ကုိယ္ႀကဳိက္တာကုိယ္လုပ္... ၀င္မရွဳပ္ေႀကး...

အခ်စ္ရဲ  ့သေကၤတပါကြယ္...
ေၿပာင္တာေတာင္ ကဗ်ာဆန္ခ်င္ေနေသးတယ္...

ဘယ္ေသာအခါမွ သူမကားရပ္ေစာင္ ့မယ္ ့မွတ္တုိင္မၿဖစ္ရပါေစသား...

ပံုေကာင္းတစ္ပံုရဖုိ ့ကအေရးႀကီးတယ္ေလ...

ေႀသာ္....မေတာ္ေၿခေခ်ာ္သြားမွၿဖင္ ့....ရင္ေလးမိပါဘိတယ္ ...
ေခတ္သစ္ အဂၤလုဂိမာလရဲ  ့ႏွမေလလား...
သူကေတာ ့ဘာေတြမ်ားလိုက္ၿဖတ္မလည္းမသိဘူး...အခုအထိေတာ ့ၿဖတ္ထားတာ
တစ္ေခ်ာင္းမွမေတြ ့ရေသးဘူး...

ရာဇပလႅင္ (အာဏာ၊ ပါ၀ါ၊ ရာထူး) ဆုိတာ တရားသေဘာနဲ ့ႀကည္ ့ယင္ဒီလိုၿမင္မိမွာပါ...
အထုိင္မတတ္၊ အေနမတတ္ယင္ ဒီထက္ေတာင္ဆုိးနုိင္ပါေသးတယ္...ဒီခံုက ေလာေလာဆယ္
တစ္ဘ၀ပဲခံရမွာေလ... ေနာက္ထပ္လာဦးမယ္ ့ဘ၀ေတြရွိေသးတယ္...
ေသယင္ၿပီးေရာဆုိတဲ ့မိစာၦဒိဌိေတြေတာ ့ဒါေတြဘယ္ယံုမလည္း...

 ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းမယ္ ့ေနရာ....
ေယာနိေသာမနသိကာရ နဲ ့ယွဥ္ယင္ေတာ ့ပုိၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေပမေပါ ့...
ေနရာအရပ္ေဒသကလည္း ဥပနိႆယ ပစၥည္း ( အားႀကီးေသာအေႀကာင္းအေထာက္အပံ ့)
အေနနဲ ့ေက်းဇူးၿပဳပါတယ္....
 
 ဂဏာန္းစတုိင္အဖြင္ ့နိႆရည္း...

 မ်က္ကန္းမ်ဴိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္လြန္ကဲသြားယင္ ဒီလိုမ်ဴိးေတြၿဖစ္လာတတ္တယ္....

ကဲ... စုတ္ၿပဲလုိ ့ေတာ ့ၿဖင္ ့စိတ္မညစ္နဲ ့ စတုိင္ထုတ္ယင္ စတားၿဖစ္တယ္...

Unspeakable cruelty! Picture emerges of Chinese teacher holding a screaming pupil off the ground by his EARS

Friday, October 26, 2012

ထားႀကဦးမလား... တရုတ္မူႀကဳိေက်ာင္း...


ဒီဓါတ္ပံုကေတာ ့ၿဖင္ ့တရုတ္ၿပည္တစ္လႊား ၿပစ္တင္ရွဳံ  ့ခ်မွဳအႀကီးအက်ယ္ခံေနရသည္ ့အၿပင္
တစ္ကမာၻလံုးကပါ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေစခဲ ့သည္ ့အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ ဆရာမေလး ယန္ ယန္
ဟုန္အမည္ရွိမူလတန္းေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးမွ ေအာ္ဟစ္ငုိယုိေနသည္ ့ေက်ာင္းသားကေလးငယ္
တစ္ဦးအား နားရြက္မွေန၍ဆြဲကာ ကုိင္ေၿမွာက္ေနပံုပဲၿဖစ္ပါတယ္...
တရုတ္နုိင္ငံ၊ ေက်က်န္းၿပည္နယ္၊ ၀န္လင္းေဒသမွ မစၥယန္ဟုန္ရဲ  ့စာသင္ခန္းအတြင္း ကေလး
ငယ္မ်ားအား ေရပံုၿဖင္ ့ဦးေအာင္းအားစြပ္ထားပံု၊ ပါးစပ္မ်ားအား တိတ္၊ ပလာစတာၿဖင္ ့ပိတ္ကပ္
ထားပံု၊ အမွဳိက္ပံုးမ်ားထဲတြင္ ဦးေခါင္းမ်ားစိုက္ထားေစပံု အစရွိသည္ ့ႏွလံုးသားကင္းမဲ ့စာ၊ စာနာ
မွဳကင္းစြာ ႏွိပ္စက္ၿပဳမူအၿပစ္ေပးေနသည္ ့ပံုေပါင္း ၇၀၂ ပံုအထိေပၚေပါက္လာခဲ ့ပါတယ္... 


Abusive: The child appears to cry out in pain as teacher Yan Yanhong, 20, lifts him into the air by his ears
 ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ငယ္ငယ္ကေတာ ့ပင္လယ္ကုိႀကည္ ့မလားဆုိၿပီး လူႀကီးေတြက နားထင္ကေန
ကုိင္ေၿမွာက္ကာ ကလူက်ည္စယ္ခဲ ့ဖူးပါတယ္...ဒါေပမယ္ ့လူတစ္ကုိယ္လံုးရဲ  ့အေလးခ်ိန္
ကုိ ဒီလုိနားရြက္ကေန ကုိင္ေၿမွာက္တာကေတာ ့ရကက္စက္လြန္းရာက်ပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့လည္းကေလးငယ္ခမ်ာ နာလြန္းလို ့ငုိေနရွာတာပါ...  
Abusive: The child appears to cry out in pain as teacher Yan Yanhong, 20, lifts him into the air by his ears 

Painful punishment: Another child is forced to lie in an awkward, crab-like pose with his head on a chair
 ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္တဲ ့အၿပစ္ေပးမွဳ၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ားဆုိယင္ေတာင္လြန္လွၿပီလုိ ့ဆုိ
ရမွာပါ.... ဒီဆရာမေတာ ့အယင္ေခတ္ကေထာက္လွမ္းေရးမွာလုပ္လုိ ့ရၿပီ....
ဒီလုိအႀကင္နာကင္းမဲ့ပံုမ်ဴိးနဲ ့....
Painful punishment: Another child is forced to lie in an awkward, crab-like pose with his head on a chair

ေနာက္ထပ္ပံုမ်ားတြင္ေတာ ့စာသင္ခန္းတစ္ခုလံုး ဘီယာပုလင္းလြတ္မ်ားၿဖင္ ့ပ်ံ  ့ႀကဲေနသည္
ကုိလည္းေတြ ့ခဲ ့ႀကရပါတယ္....
ယခုကဲ ့သုိ ့အံ ့ႀသထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ဖြယ္ အၿပဳအမူပံုမ်ားကုိ အဆုိပါဆရာမမွ သူမ၏မိတ္ေဆြ
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးထံသုိ ့ေပးပုိ ့ခဲ ့ၿပီးေနာက္အြန္လုိင္းေပၚတြင္တင္ခဲ ့ၿပီးအံုးကြ်က္ကြ်က္ေ၀ဖန္ၿပစ္
တင္မွဳေတြ ၿဖစ္ေပၚေစခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...

ဆရာမယန္ဟုန္ကေတာ ့ကေလးငယ္အားနားရြက္မွကုိင္ဆဲြၿပီးေၿမွာက္ခဲ ့တာႏွင္ ့ပါတ္သက္ၿပီး
သူမအေနႏွင္ ့ကေလးအားခ်စ္လြန္းခင္လြန္းလို ့စမိ၊ ေနာက္မိတာပါလို ့ဆင္ေၿခေပးခုခံေၿပာဆုိ
ခဲ ့ပါတယ္....
"ကြ်န္မက ဓါတ္ပံုေလးရုိက္ထားခ်င္မိတာပါ... ဓါတ္ပံုရုိက္ၿပီးၿပီးခ်င္းပဲ သူ ့ကုိေအာက္ၿပန္ခ်ေပးခဲ ့
လုိက္ပါတယ္..." လုိ ့သူမကဆုိပါတယ္...
သူမအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္လုိက္ၿပီး ထုိေက်ာင္းအားလည္းအၿပစ္ေပးအေရးယူခဲ ့ပါတယ္လို ့ေဒ
သခံ၊ သက္ဆုိင္ရာပညာေရးဌာနကဆုိပါတယ္...
ယခုကဲ ့သုိ ့အရွက္ရဖြယ္ရာဓါတ္ပံုမ်ားဟာ မႀကာေသးခင္ကလည္း တရုတ္နုိင္ငံမွေက်ာင္းဆ၇ာ
မတစ္ဦး တပည္ ့ေလးမ်ားအား အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါးရုိက္ၿပီးဆံုးမေနသည္ ့ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း
တစ္ခုေပၚထြက္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ဆက္တုိက္ထြက္ေပၚလာတာလည္းၿဖစ္ပါတယ္... 


Cruel treatment: A defenceless young pupil with his mouth taped shut and hands taped to the deskအၿပစ္ေပးအေရးယူမွဳအဆင္ ့ကေတာ ့ရက္စက္လြန္းလွပါတယ္...
ပါးစပ္ကုိပလာစတာနဲ ့ကပ္ထားတာပါ...
Cruel treatment: A defenceless young pupil with his mouth taped shut and hands taped to the desk

Unacceptable: Ms Yanhong defended herself after a barrage of criticism over her treatment of the children in her care. She has now been fired
ဒီလုိမ်ဴိးေတာ ့ဘယ္မိဘကမွ လက္ခံနုိင္ဖြယ္မရွိတာမုိ ့၀ိုင္း၀န္းၿပစ္တင္ရွဳံ  ့ခ်ခဲ ့ႀကတာပါ...

Unacceptable: Ms Yanhong defended herself after a barrage of criticism over her treatment of the children in her care. She has now been fired

Mistreatment: Other pictures of Ms Yanhong's classroom show primary school pupils with buckets on their heads
 စစ္ေႀကာေရးၿပန္ခဲ ့တယ္နဲ ့တူတယ္...ဆရာမက....ဆုိးသြမ္းမွဳအေပါင္းသရဖူေဆာင္းတယ္ေပါ ့...
Mistreatment: Other pictures of Ms Yanhong's classroom show primary school pupils with buckets on their heads

စာမေၿဖနုိင္သည္ ့ ကေလးငယ္ ၄ ဦးအား အခ်က္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ေအာင္ပါးရုိက္ကာအၿပစ္ေပး
ခဲ ့သည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ဗီဒီယုိကင္မရာမွ ရုိက္ကူးထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္... 
အဆုိပါ မိနစ္ ၃၀ ႀကာ ကေလးငယ္မ်ားအား ရုိက္ႏွက္၊ ကန္ေႀကာက္ေနသည္ ့ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း
အား တရုတ္နုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္း၊ ရွန္စီၿပည္နယ္၊ တုိင္ယြမ္ေဒသမွ မူႀကဳိေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္
တပ္ဆင္ထားသည္ ့လံုၿခဳံေးကင္မရာမွရုိက္ကူးထားခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိအၿဖစ္အပ်က္ဟာလည္း  ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးရဲ  ့ဖခင္ၿဖစ္သူ မစၥတာဟန္အမည္ရွိအမ်ဴိး
သားတစ္ဦး ၎၏သမီးေလးေက်ာင္းမွၿပန္လာရာတြင္ မ်က္နာတစ္ခုလံုးနီရဲေယာင္ကုိင္းေနခဲ ့
သည္ကုိ ေတြ ့ရွိသတိၿပဳမိခဲ ့ရာမွ စတင္ေဖၚထုတ္နုိင္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
မစၥတာဟန္တစ္ေယာက္ သမီးေလးၿဖစ္သူတက္ေရာက္သည္ ့ေက်ာင္းသုိ ့သြားေရာက္ကာ လံုၿခဳံ
ေရးကင္မရာမွတ္တမ္းအား ႀကည္ ့ရွဳခြင္ ့ေတာင္းဆုိခဲ ့ရာမွ ယခုကဲ ့သို ့၎၏သမီးၿဖစ္သူအၿပင္
တစ္ၿခားကေလးငယ္သံုးေယာက္အား မေတာ္မတရားႏွိပ္စက္ထားခဲ ့သည္ကုိ စံုစမ္းေဖၚထုတ္နုိင္
ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္....
" နာရီ၀က္ေလးအတြင္းမွာပဲဗ်ာ... အဲဒီဆရာမက ကြ်န္ေတာ ့သမီးေလးကုိ ၄၃ႀကိမ္ ပါးရုိက္ခဲ ့ၿပီး
၂ ႀကိမ္ ကန္ေက်ာက္ခဲ ့ပါတယ္..." မစၥတာဟန္ကဆုိပါတယ္....    


Irresponsible: Empty beer bottles are stashed on a low shelf in the 20-year-old teacher's classroom
 ဒါကေတာ ့ကေလးနားရြက္ဆြဲၿပီးေမွာက္ခဲ ့တဲ ့အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ ဆရာမေလးရဲ  ့
ေသာက္ထားတဲ ့ဘီယာပုလင္းခြံမ်ားပါပဲ...
Irresponsible: Empty beer bottles are stashed on a low shelf in the 20-year-old teacher's classroom

Humiliating: A pupil is made to kowtow for forgiveness in one of the 702 photos of the class that have already caused outrage across the world
 ခြင္ ့လႊတ္ပါမည္ ့အေႀကာင္းလည္း ရွိခုိးဦးတင္၊၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရပါေသးတယ္...
Humiliating: A pupil is made to kowtow for forgiveness in one of the 702 photos of the class that have already caused outrage across the world

Painful lesson: Ms Yanhong claimed she and the boy were 'good friends' and she had just been 'making fun with him'
 ကုိကုိေရ... ကေလးေတြကမနုိင္ဘူး... အရမ္းေဆာ ့တယ္ကြယ္...မနုိင္ဘူး...ႏွစ္ခါခဲြသယ္ရမယ္...
ဒီမွာေတာ ့ဘီယာေပါ ့.... လို ့မ်ားမက္ေဆ ့ခ်္ပို ့ေနလား...
Painful lesson: Ms Yanhong claimed she and the boy were 'good friends' and she had just been 'making fun with him'

(ကေလးမ်ားကုိပါးရုိက္ဆံုးမသည္ ့ဆရာမဟာ)  ထုိဗီဒီယုိကလစ္ပါ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာပင္တစ္
ခားကေလးမ်ားကုိလည္း တစ္ေယာက္ကုိ၄၃ ႀကိမ္၊ တစ္ၿခားတစ္ေယာက္ကုိ ၂၇ႀကိမ္၊ ေနာက္
ထပ္တစ္ေယာက္ကုိ ၁၀ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ပါးရုိက္ခဲ ့ပါတယ္လို ့မစၥတာဟန္ကဆုိပါတယ္...
ဒီမိန္းမဟာ မေကာင္းဆုိး၀ါးမမုိ ့ဆရာမလံုးလံုးမၿဖစ္ထုိက္ပါဘူးလို ့လည္းသူကဆုိခဲ ့ပါတယ္....
ၿပီးေတာ ့သူ ့ရဲ  ့သမီးေလးေက်ာင္းကၿပန္လာယင္ အခုလုိအနာတရၿဖစ္ခဲ ့တာ ပထမဦးဆံုးအ
ႀကိမ္မဟုတ္ပဲ ၎အေနႏွင္ ့ကေလးခ်င္းေဆာ ့ကစားယင္းထိမိခုိက္မိတာလို ့ပဲ ယူဆခဲ ့ေႀကာင္း
ၿဖင္ ့လည္းသူကေၿပာခဲ ့ပါတယ္...

"ဆရာမကဗ်ာ ကေလးကုိ ဆယ္ဂဏန္းထက္ေက်ာ္တာေတြ ေပါင္းခုိင္းတယ္...ကေလးက မတြက္
တတ္ဘူး၊ မလုပ္တတ္ဘူးေၿပာတာနဲ ့ပါးရုိက္ေတာ ့တာပါပဲ " လို ့ပဲသူကဆုိပါတယ္...
အဆုိပါဆရာမအား မူႀကဳိေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခဲ ့လုိုက္ပါတယ္... 

It is a photo that has sparked widespread condemnation in China, and outrage around the world – a primary school teacher holding a screaming child off the ground by only his ears.
The young boy appears to cry out in pain as he is hoisted into the air by 20-year-old Yan Yanhong.
 
A further 702 photos of Ms Yanhong's class in Wenling, Zhejiang Province, show children with buckets on their heads, with their mouths taped shut and dumped headfirst into wastepaper bins.

Another shows a shelf in the classroom littered with empty beer bottles.
The teacher exposed her own appalling behaviour by sending the shocking image to a friend, prompting a storm of criticism after it was posted online.
Ms Yanhong defended her actions in lifting the boy up by the ears, saying: ‘I see him as a good friend, and just made fun with him.

‘I just wanted to take a picture, and after taking the picture, I instantly put him down.’ 

The local education bureau said Ms Yanhong had now been dismissed and the school 'punished'.
 
The disgraceful pictures emerged following a recent scandal over CCTV footage showing another Chinese schoolteacher repeatedly slapping her pupils.

She was filmed hitting four children more than 120 times after they failed to answer questions.
 
The disturbing 30-minute CCTV footage of her slapping and kicking pupils was recorded at a pre-school in Taiyuan, in the northern Shanxi Province.
The incident came to light after the father of one of the little girls, named only as Mr Han, came home to find his daughter's face red and swollen.
Mr Han visited his daughter’s playschool and demanded to see the CCTV tapes, which revealed the teacher abusing his daughter and three other children.
He said: 'Within a short half-an-hour she slapped my daughter 43 times and kicked her twice.’

Mr Han added that the teacher slapped the other children 43 times, 27 times and ten times respectively during the short clip.
 
‘She should not be a teacher,‘ he said. ‘She is a monster.’
Mr Han said it was not the first time his daughter had returned from school with bruises on her face, but he had always assumed she had been injured while playing.
 
He added: ‘The teacher asked my daughter to add numbers more than ten. My daughter told her that she can't solve it, and then the teacher slapped her.’
The teacher in question has been sacked from the pre-school.


Would you pay $350 to be slapped? Bizarre anti-aging Thai beauty treatment sees therapists HIT your face to erase wrinkles

Thursday, October 25, 2012

လွခ်င္သလား... ပါးေရတြန္ ့ေနတာေတြေပ်ာက္ခ်င္သလား..

ထုိင္းအလွၿပင္ဆုိင္မွာ ပါးရိုက္ခံလုိက္ပါ... ေဒၚလာ ၃၅၀ပါ...


ထုိင္းရုိးရာသဘာနည္းၿဖင္ ့အလွၿပဳၿပင္ေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက သူမအ
ေနၿဖင္ ့ႏုပ်ဴလန္းဆန္း၊ ရွင္သန္လွပလိုသူမ်ားအတြက္ ပါးရုိက္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့စြမ္းေဆာင္ကုသေပး
ေနတယ္လို ့ဆုိပါတယ္..
ထုိင္းရုိးရာပါးရုိက္၀န္ေဆာင္ကုသနည္းၿဖင္ ့အေရးၿပားတြန္ ့ၿခင္း၊ရွဳံ  ့တြၿခင္း၊ ေလ်ာ ့ရဲၿခင္းမ်ားအား
ခြဲစိတ္ၿပဳၿပင္ဆရာမလုိပဲ သက္ဆုိင္ရာကုိယ္ခႏၵာအစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ခပ္ဆတ္ဆတ္ရုိက္ၿခင္း၊
ႏွိပ္နယ္ၿခင္း၊ထုေပးၿခင္းၿဖင္ ့စြမ္းေဆာင္ေပးနုိင္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားတတ္ေၿမာက္လာခဲ ့သည္ ့တာတာဆြမ္ဘန္သမ္ က သူမ
ပါးရုိက္ကုသၿခင္းႏုပ်ဴိလန္းဆန္း အလွၿပင္ခန္းဟာ အေနာက္ကမာၻမွာေတာ ့ပထမဦးဆံုးလို ့ဆုိ
နုိင္မွာၿဖစ္ၿပီး ဆန္ဖရန္စစ္စကုိၿမဳိ  ့ရွိ ဆုိင္ခန္းတြင္ ၁၅မိနစ္ႀကာ အလွၿပဳၿပင္ဖန္တီးေပးမွဳအတြက္ 
ေဒၚလာ ၃၅၀ မွ်သာ ၀န္ေဆာင္ခယူပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...   


Tata Sombuntham
ကုိယ္ကလည္းအရုိက္ခံရေသး၊ ပုိက္ဆံလည္းေပးရေသးတယ္...
ဒါမ်ဴိးအေနာက္ဥေရာပမွာ ပထမဦးဆံုးပါပဲ...
Ouch! Tata Sombuntham, from Thailand, says she is the first face-slapping beauty therapist in the western hemisphere, and charges $350 for each 15 minute session at her San Francisco salon


ထုိသုိ ့ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္ ့အုိမင္းရင္ ့ေရာ္ၿခင္း၊ အေ၇ၿပားေလ်ာ ့တဲြၿခင္းကုိ တားဆီးၿပဳၿပင္နုိင္ေႀကာင္း
ေဆးပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အထား မရွိေသးေသာ္လည္း ထုိသုိ ့ရုိက္ခတ္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့ေသြး 
လွည္ ့ပါတ္မွဳအားေကာင္းေစၿပီး က်န္းမာေရးအေထာက္အကူၿပဳေစနုိင္ပါတယ္လုိ ့ဆရာ၀န္မ်ား
က သေဘာတူ ၀န္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ေႀကာင္း ေအဘီစီ သတင္းကဆုိပါတယ္...
 
သုိ ့ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားမွဳ၊ အက်ဴိးဆက္ကေတာ ့ခ်က္ၿခင္းၿမင္နုိင္ပါတယ္လုိ ့ထုိအလွၿပဳ
ၿပင္ၿခင္း ပါးရုိက္အႏွိပ္ခန္းကုိ တာတာႏွင္ ့အတူပုိင္ဆုိင္သည္ ့သူမ၏ခင္ပြန္း မာ၀မ္ တုိ ့ကဆုိပါ
တယ္....
"ဘာလက္၀တ္ရတနာမွ၀တ္မထားမိပါေစနဲ ့... လက္ေတြ၊ ေၿခေတြအေႀကာေလ်ာ ့ထားပါ... ခုိင္း
တဲ ့အတုိင္းလုိက္နာၿပီး ေႀကာက္ရြံ  ့စိုးရိမ္မွဳမထားပါနဲ ့...
ဒါဟာ အလကားေၿပာေနတာမဟုတ္ဘူး... အေလးအနက္ကုိေၿပာေနတာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့မာ
၀မ္က ယမန္ေန ့တြင္ဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့သည္ ့တာတာအႏွိပ္၊အလွၿပဳၿပင္ခန္းတြက္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


GMA
နဲနဲေလးေတာ ့နာပါတယ္... နာတာေလးလည္းေကာင္းပါတယ္...
Hard truth: The traditional technique is said to erase wrinkles, shrink pores, and tighten the skin without surgery - GMA sent Nick Watt (pictured) to find out

ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ေတာ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားေနာက္ပုိင္းအလွေတာင္ ့တင္းထင္ေပၚေအာင္၊ တင္ပါးမ်ား
အား လက္သီးၿဖင္ ့အထုိးခံၿခင္း၊ ရင္သားမ်ားဖြံ ့ထြားတုိးတက္ေအာင္ အရုိက္ခံၿခင္းၿဖင္ ့အလွၿပဳ
ၿပင္ၿခင္းမ်ားလည္း ေခတ္စားေနပါတယ္... 

Fighting wrinkles: Tata was trained in Thailand, and has now brought her face-slapping technique to the U.S.
ေလ်ာ ့ရဲ၊ ေပ်ာ ့တဲြေနတာေတြ တင္းရင္း၀င္းပေနေအာင္ အရုိက္ခံႀကပါစုိ ့...
ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ တီထြင္ႀကံဆသည္... အေမရိကန္တြင္ လုပ္စားသည္....
Fighting wrinkles: Tata was trained in Thailand, and has now brought face-slapping to the U.S.

ထုိင္းနုိင္ငံဘန္ေကာက္တြင္ေတာ ့ထုိပါးရုိက္နားရုိက္၊ ထုိးႀကိတ္ၿခင္းၿဖင္ ့အလွၿပဳၿပင္ၿခင္းလုပ္ငန္း
ကုိ အသက္ ၄၄ ႏွစ္ရွိ ခြန္ယင္ေတာ့ဘ္ႏြန္ အမည္ရွိအမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးက ႏွစ္ေပါင္း ပရိေစၦဒႀကာ
ၿမင္ ့ခဲ ့သည္ ့နည္းပညာအၿဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး သူမရဲ  ့ကြ်မ္းက်င္မွဳေႀကာင္ ့လည္း
လူႀကဳိက္မ်ားလွ်က္ရွိေနပါတယ္...
ရွးတံုးကေတာ ့အခုေခတ္လို ရင္ေတြ၊ တင္ေတြႀကီးတာေသးတာ ဂရုမစိုက္ႀကတာမုိ ့အဲဒီေခတ္
ကလူႀကီးေတြက ဒီနည္းပညာကုိ မၿဖန္ ့ေ၀ခဲ ့ႀကပါဘူး လုိ ့သူမက ဘန္ေကာက္ပုိ ့စ္ သတင္းစာ
ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သုို ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ ့သုိ ့ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလးရုိက္ၿခင္းၿဖင္ ့ပ်ံ  ့ႀကဲေနသည္ ့အဆီမ်ားအား အလုိ
ရွိသည္ ့ရင္သားေနရာသို ့စုစည္းေပးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
ခြန္ယင္ေတာ ့ဘ္ႏြမ္ ရဲ႕ ရင္သားအလွၿပဳၿပင္နည္းကုိမယံုႀကည္သူမ်ားအေနၿဖင္ ့ထုိင္းနုိင္ငံက်န္း
မာေရး၀န္ႀကီးဌာနဲ ့သူမရဲ  ့အႏွိပ္ၿပဳၿပင္ၿခင္းေႀကာင္ ့ပ်ဴိေမတုိ ့ရင္သား ဖြံ ့ထားလာၿခင္းမွာအမွန္
တစ္ကယ္ၿဖစ္ေႀကာင္း ေလ ့လာစမ္းစစ္ခ်က္ၿပဳလုပ္ကာ ေထာက္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ၿခင္းကုိ ေတြ ့ၿမင္နုိင္
ပါတယ္...
ထုိသုိ ့မိမိတုိ ့၏အလွအပမ်ား စုေ၀းၿဖစ္တည္လိုသူအမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့ခဲြစိတ္ကုသမွဳမၿပဳပဲ
ကုိယ္တုိင္ ရုိက္ခတ္၊ ႏွိပ္နယ္ကာ ႀကီးထြားဖံြ ့ၿဖဳိးေစနုိင္မည္ ့နည္းစနစ္ပညာေပးမွဳကုိ ၀န္ႀကီးဌာ
နအေနၿဖင္ ့ပင္ အကုန္အက်ခံၿပဳလုပ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...
အလွၿပဳၿပင္လိုသူေတြအေနနဲ ့အခုလိုအရုိက္ခံ၊ အႏွိပ္ခံယံုၿဖင္ ့သိသိသာသာႀကီးထြားလာမာၿဖစ္
တယ္ဆုိတာ အသိေပးလိုပါတယ္လို ့လည္း ခြန္ယင္ ကဆုိပါတယ္...
ဥပမာအားၿဖင္ ့ရင္သားအရြယ္ ၃၀ လက္မ ရွိသူအေနၿဖင္ ့ၿပဳၿပင္မွဳအၿပီးမွာ ၃၂ လက္မ အထိႀကီး
လာနုိင္ပါတယ္...ဒါဟာသက္ေသအေထာက္အထားနဲ ့ကုိၿပနုိင္ပါတယ္လို ့သူမကဆုိပါတယ္... 
 လွခ်င္ယင္ေတာ့နည္းနည္းေတာ ့အနာခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္လို ့လည္းသူမကဆုိပါတယ္...

Ouch! Khunying Tobnom has made a career out of the wisdom of breast- and buttock-slapping
ငါဆရာရုိက္ကာေပးလိုက္မယ္ .....ႀကီးမားေစသား...
Ouch! Khunying Tobnom has made a career out of the wisdom of breast- and buttock-slapping

တစ္ခ်ဴိ  ့ရိုက္ႏွက္ၿပဳၿပင္ေပးလုိ ့မရနုိင္ေလာက္ေအာင္ေသးငယ္တဲ ့ရင္သားရွိသူေတြကုိေတာ ့၀မ္း
နည္စြာနဲ ့ပဲ ၿငင္းပယ္ခဲ ့ရတာမ်ဴိးေတာ ့လည္းရွိခဲ ့ပါတယ္လို ့သူမကဆုိပါတယ္...
အခုအခါမွာေတာ ့တိမ္ၿမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ၿဖစ္ေနသည္ ့ေရွးေဟာင္း ရုိက္ႏွက္၊ ႏွိပ္နယ္
ၿခင္းနည္းပညာကုိသင္တန္းေႀကး ေဒၚလာ ၃ သိန္း ၃ေသာင္း၊ ၂သိန္း ၆ေသာင္း၃ေထာင္၊၁သိန္း  
၆ ေသာင္း ၄ ေထာင္ စသည္ၿဖင္ ့ရက္ရက္ေရာေရာ ၿဖန္ ့ေ၀ကာ ပညာအေမြေပးလွ်က္ရွိေနပါ
တယ္....
ၿမန္မာၿပည္မွစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားဆက္သြယ္ႀကပါကုန္... 


Before and after: One happy client shows her face before, left, and after four sessions of face-slapping, right
 ပါးရုိက္မခံရခင္ႏွင္ ့ပါးရုိက္ခံအလွၿပဳၿပင္ၿပီးပံု...
Before and after: One client shows her face before, left, and after four sessions of face-slapping, 
 rightA Thai natural health practitioner claims she can turn back the clock simply by 'face-slapping.'

The traditional technique is said to erase wrinkles, shrink pores, and tighten the skin without surgery, instead using slapping, kneading and massaging of the area.
Tata Sombuntham, who was trained in Thailand, says she is the first face-slapping beauty therapist in the western hemisphere, and charges $350 for each 15 minute session at her San Francisco salon.

While there is no medical evidence to prove the slapping works as an anti-aging treatment, according to ABC News, doctors concede it could 'improve circulation and bring on a healthy flush'.
However Tata and her husband, Mawan, who co-owns the salon, both claim you can see results immediately.
'Make sure you have no jewellery on, keep your elbow relaxed, your wrists relaxed. Swing with authority and don't be afraid'
 
'This is definitely not rubbish, this is very serious,' said Mawan, after opening Tata Massage yesterday.
Good Morning America asked Hank Schob, an acting coach from Penny Templeton studios, if it was possible to forgo the $350 fee and carry out the procedure safely at home,
'It's very simple,' he said. 'The trick is to make sure you have no jewellery on, keep your elbow relaxed, your wrists relaxed. Keep your fingers together and cupped, and come up and hit right in here,' he explained while pointing to the flesh of his cheek.

'Swing with authority and don't be afraid,' he added.
Also popular in Thailand is 'butt punching', to firm the rear, and 'breast slapping', to enlarge the size of the chest.

A 44-year-old woman, known as Khunying Tobnom, made a career out of this 'ancient wisdom', cornering the Bangkok market; her skills in high demand.
'Ancient people didn't share it much because back then people didn't care about breast size,' she told the Bangkok Post.
    
But the slapping works, she says, by shifting fat from one area to another, kneading excess fat towards the breasts.
Doubters of the treatment's efficacy may be assuaged by the Thai government's endorsement of Khunying Tobnom's trade.
According to the Independent, a study by the Thai Health Ministry ministry found vigorous massage left volunteers' breasts measurably bigger.
The Ministry even sponsored a programme that saw women learning to slap their own breasts to enhance their size as an alternative to surgery.
Khunying Tobnom says that clients can expect to gain a couple of inches, post-slap.
'If your breasts are 30 inches, for example, we will record that with your signature. After treatment, your breasts will be enlarged to 32 inches. We will record and you have to sign again,' she said to the Thai newspaper.
Miraculous as it sounds, the therapy is sadly not fool-proof.

'Sometimes we have to refuse treatment because some breasts are too small to be enlarged.'
And, while it may be surgery-free, the popular treatment is not without its discomfort factor. Clients say the treatment is painful, but that they can cope.
'Sometimes we have to refuse treatment because some breasts are too small to be enlarged'
'I like it a lot,' says one satisfied customer. 'I came here because I don't want to have plastic surgery. This treatment gives fast results and it's safe for my body.
'After the treatment, I feel a little pain, but I can stand it.' It gives a whole new meaning to the adage 'no pain, no gain.'

Now, as the world's only expert in the ways of ancient body slapping, Khunying Tobnom is sharing her skills with others.
And learning the tricks of the trade doesn't come cheap.
Training courses for body-slapping, breast-slapping and face-slapping come at the eye-watering price of $330,000, $263,000 and $164,000 respectively.


'I believe my wisdom is very valuable. It's a heritage from my grandmother and I'm the only one in the world who can practice this wisdom,' says Khunying Tobnom.
One trainee - who has presumably forked out the requisite hundreds of thousands of dollars - proudly shows off before-and-after pictures of her face to the Bangkok Post.
After four treatments, the woman's face appears slimmer, her cheekbones and chin more pronounced.
'I learned face-slapping because I believe it is a one million per cent natural beauty treatment,' she says.
'When I saw what happened to my face, the face-slapping training course became very interesting to me.'
Happily for the flat-chested, wobbly-bottomed or facially flabby, six 10-minute sessions at the clinic are a far more affordable option at around $380.
Still, Khunying Tobnom remains realistic about the treatment's apparently prodigious potential. 'If you really want to enlarge your breasts, have plastic surgery to get them as big as you want!'