အသြင္ဆန္းရင္၀တ္လႊာမ်ား....

Sunday, July 29, 2012

You won’t believe what some people have fashioned a bra out of.

Lobster Shells

The Most Unconventional Bras Ever
 ဂဏာန္းလက္မ ရင္၀တ္လႊာ... ညွပ္မွာမေႀကာက္ယင္ လာခဲ ့ကြယ္...
Holiday Wreaths
The Most Unconventional Bras Ever

Candy Necklaces

The Most Unconventional Bras Ever
 ခ်ဴိပါတယ္ သႀကားလံုးေလးလို...
Mirrors
The Most Unconventional Bras Ever
 သူကေတာ ့အစ္ကုိႀကီးရဲ  ့ေနာက္ႀကည္ ့မွန္မဟုတ္ဘူး...
ေရွ ့ႀကည္ ့မွန္ေပါ ့...

Bacon
The Most Unconventional Bras Ever
 အမဲေပါင္ေၿခာက္၊ ၀က္ေပါင္ေၿခာက္မွ ႀကဳိက္တတ္သူမ်ားအတြက္

Buttons
The Most Unconventional Bras Ever
ေႀသာ္....အဲဒီႀကယ္သီးေတြသာ တစ္လံုးခ်င္းကုန္ေအာင္ၿဖဳတ္ေနရမယ္ဆုိယင္...
ကေလးနုိ ့ငတ္ၿပီးေသေလာက္တယ္...

Headlights

The Most Unconventional Bras Ever
 အေမွာင္ကုိခြင္း၍အလင္းေဆာင္မည္...
ကားေရွ  ့မီးသီးရင္၀တ္လႊာ...
Lettuce
The Most Unconventional Bras Ever
သတ္သတ္လြတ္စားသူမ်ားအတြက္ အထူး...
ဆိတ္ေတြ၊ ႏြားေတြေတာ ့၀င္မလာေစနဲ ့ေပါ ့...

Magazines
The Most Unconventional Bras Ever
 စာဖတ္ယင္း၊ ပံုႀကည္ ့ယင္း...
ေႀသာ္...ဂိမ္းကစားမယ္ေၿပာတာပါ...

Gas Masks
The Most Unconventional Bras Ever
အသက္ရွဴႀကပ္တယ္ေမာင္ေလးရယ္...တဲ ့
ေအာက္စီဂ်င္ပုိက္ႀကီးနဲ ့...

Chocolate
The Most Unconventional Bras Ever
ေခ်ာကလက္ႀကဳိက္သူမ်ားအတြက္ အထူးတီထြင္ဖန္တီးေပးထားတဲ ့ဒီဇုိင္း...

Goldfish
The Most Unconventional Bras Ever
ေရႊငါးေလးေတြဖမ္းမယ္...


Flowerpots
The Most Unconventional Bras Ever
 ပန္းအုိးရင္၀တ္လႊာ... ေၿမေဆြးထဲမွာ တီေကာင္ေတြမ်ားပါလုိ ့ကေတာ ့ဒုကၡ...

Skulls
The Most Unconventional Bras Ever
 ေအာက္လမ္းနည္းနဲ ့ဆရာႀကီးရဲ  ့အစီအရင္နဲ ့တူတယ္...
အရုိးေခါင္း ရင္၀တ္လႊာ...

Baseball Mitts
The Most Unconventional Bras Ever
 ေဘ ့စ္ေဘာလက္အိတ္ဘရာစီယာ...


Cardboard
The Most Unconventional Bras Ever
 ကတၱဴစကၠဴဗူးေတြၿဖတ္ၿပီးလုပ္ထားတဲ ့ဒီဇုိင္း...
မီးေဘးေတာ ့သတိထားရမယ္...

Cacti

The Most Unconventional Bras Ever
 ဆူးမ်ားတဲ ့ပန္းမုိ ့လက္လည္းမလွမ္း၀ံ ့ပါ....

Beer Caps and Tabs
The Most Unconventional Bras Ever
ဘီယာပုလင္းခြံနဲ ့ကလစ္ေလးမ်ားနဲ ့ၿပဳလုပ္ထားပါတယ္...

LED Displays
The Most Unconventional Bras Ever
 မီးေၿပးေလးေတြနဲ ့အခ်က္ၿပမယ္ ့ဒီဇုိင္းဆန္း...

Cherries
The Most Unconventional Bras Ever
 ခ်ယ္ရီကုိသာပန္ပါကြယ္...
တုိ ့ကေတာ ့စားမွာပဲတဲ ့...

Giant Fish Sculptures

The Most Unconventional Bras Ever
ငါးေႀကာ္မႀကဳိက္...ထုိေႀကာင္မုိက္လုိ ့ေတာ့အဆုိမခံနုိင္...