Indian minister says bureaucrats ‘can steal a little’

Saturday, August 11, 2012

နည္းနည္းေလးေတာ ့လဲြေနတယ္...လဲြလြဲေလးလည္းေကာင္း
ပါတယ္...


 ႀကည္ၿဖဴ...ညီတူယင္ ယူသာယူ၊ ဓါးၿပမၿဖစ္ေစနဲ ့ရယ္လုိ ့
ႀသ၀ါဒစကား အဘမွာႀကား...
Shivpal Yadav, public works minister, and the chief minister's uncle, was caught on camera telling officials behind closed doors that they could steal a little but not to turn into dacoits.

အိႏိၵယနုိင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားဆံုးၿပည္နယ္ႀကီးမွ ၿပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ ့၀န္ႀကီးတစ္ဦးဟာ အစုိးရ
အရာရွိ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနၿဖင္ ့တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိပင္ပင္ပန္းပန္း၊ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာထမ္း
ေဆာင္ခဲ ့မယ္ဆုိလွ်င္ ၿပည္သူပုိင္ပစၥည္း၊ ဥစၥာေငြေႀကးမ်ားအား အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ေတာ ့
ၿဖင္ ့ခုိးယူသံုးစဲြနုိင္ပါတယ္လုိ ့ေၿပာဆုိခဲ ့မိသၿဖင္ ့အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္...
ဥတၱရာသီရိ အဲေလ... ဥတၱရာပရာေဒ ့ရွ္ ၿပည္နယ္ ၿပည္သူ ့အုိးအိမ္ႏွင္ ့ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး
ရွိဗ္ပယ္ဆင္းယာဒက္ဗ္ က လြန္ခဲ ့သည္ ့ေသာႀကာေန ့က ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ားတက္
ေရာက္သည္ ့အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့၀န္ႀကီးေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ထုိကဲ ့သုိ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါ
တယ္....
အဆုိပါ၀န္ႀကီးမင္းမွာ အက်င္ ့ပ်က္၊ လာဘ္စားမွဳတုိက္ဖ်က္ေရး၊ သန္ ့ရွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္း
မြန္ေသာအစုိးရဟူေသာေႀကြးေက်ာ္သံၿဖင္ ့ၿပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္အာဏာရလာခဲ ့သည္ ့၎
၏ တူေတာ္ေမာင္ အက္ခီးလက္ရွ္ ယာဒက္ဗ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္အၿဖစ္ဦးေဆာင္သည္ ့ဆမာ ့ဂ်္၀ါဒီ ပါတီ
မွ လြန္ခဲ ့သည္ ့မတ္လက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းခံရသူၿဖစ္ပါတယ္...
" အလုပ္ကေလးသာႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ႀကမယ္ဆုိယင္ နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ေတာ ့ယူႀကေပါ ့ဗ်ာ..
ဒါေပမယ္ ့နုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိေတာ ့ဓါးၿပတုိက္သလိုေတာ ့အရမ္းကာေရာ
မလုပ္ႀကပါနဲ ့" ဟုေၿပာႀကားခဲ ့ေႀကာင္း ယံုႀကည္မွန္ကန္၊ အိႏိၵယအသံ သတင္းစာက ၿပည္နယ္
ၿမဳိ  ့ေတာ္ လက္ခေနာင္းႏွင္ ့၁၂၄ မုိင္ ( ကီလုိ ၂၀၀ ) ေ၀းကြာသည္ ့အီတာ ၿမဳိ  ့တြင္ၿပဳလုပ္ခဲ ့
သည္ ့ေတြ ့ဆံုပဲြအေႀကာင္းကုိ ေဖာ္ၿပခဲ ့ပါတယ္...

အဆုိပါမွတ္ခ်က္စကားေႀကာင္ ့တစ္အားႏႊဲမယ္လုိ ့အားခဲထားႀကသည္ ့အတုိက္အခံမ်ား၏ အား
ေပးႀသဘာေထာပနာၿပဳ၊ ကန္ ့ကြက္မွဳမ်ားတခဲနက္ရရွိခဲ ့လုိ ့၀န္ႀကီးမင္းခမ်ာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
ေ၀စားမွ်စား အလုပ္ႀကဳိးစားသူေသာ ၎၏ႀသ၀ါဒအား  ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ ့ရၿပီး မီဒီယာသမား
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ေတြ ့ဆံုပြဲသုိ ့မဖိတ္ႀကားပဲ အလစ္၀င္ေရာက္သတင္းယူခဲ ့ေႀကာင္း စြပ္စဲြ
ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္ေၿပာမိတဲ ့စကားေတြကုိ ၿပန္ရုပ္သိမ္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ... ဒါေလးနဲ ့မ်ားဘာေႀကာင္ ့ကြ်န္
ေတာ ့ကုိအၿပစ္ရွာေနႀကတာပါလိမ္ ့... သတင္းမီဒီယာသမားေတြအေနနဲ ့ကြ်န္ေတာ ့ကုိအဓိက
ထား၊ ပစ္မွတ္ထားေနႀကတာ ဘာေႀကာင္ ့လည္းဆုိတာနားကုိမလည္းနုိင္ေတာ ့ပါဘူးဗ်ာ..." ဟု
၎က သတင္းေထာက္မ်ားအား လက္ခေနာင္းၿမဳိ  ့တြင္ ေသာႀကာေန ့ကေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
အတုိက္အခံ ဟိႏၵဴအမ်ဴိးသားေရး၀ါဒီ ဘာရတီယာ ဂ်နတာ ပါတီ ( ဘီေဂ်ပီ ) ကေတာ ့၀န္ႀကီးမင္း
အေနၿဖင္ ့အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခုိးယူနုိင္ေႀကာင္းေၿပာႀကားမွဳအား ၿပစ္တင္ရွဳံ  ့ခ်ခဲ ့ပါတယ္...
" ၀န္ႀကီးတစ္ဦးရဲ  ့ေၿပာဆုိခ်က္ဟာ အစုိးရအဖဲြ ့ရဲ  ့မူ၀ါဒတစ္ခုလို ့ယူဆရပါတယ္... ဒါေႀကာင္ ့သူ
သာ ဒီလုိတစ္ကယ္လုိ ့ေၿပာခဲ ့မယ္ဆုိယင္ ၿပည္နယ္အစိုးရဟာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အမ်ားၿပည္သူ
ပုိင္ေငြေႀကးမ်ားကုိ ခုိးယူခြင္ ့ၿပဳလိုက္သလိုၿဖစ္ေနပါတယ္..." လို ့ေဒသခံ ဘီေဂ်ပီ ေခါင္းေဆာင္
လာဂ်ီတန္ဒြန္ ကဆိုပါတယ္...
" ဒါဟာ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးအေနနဲ ့မေၿပာသင္ ့မေၿပာထုိက္တဲ ့စကားပါ..."လုိ ့လည္းသူကဆုိပါတယ္..
ယခင္လက အဆုိပါ ဆမာဂ်္၀ါဒီ ပါတီရဲ  ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ ထုတ္ပယ္ၿခင္းခံခဲ ့ရ
သည္ ့ရွာဟစ္ဆီဒစ္ကြီ ကလည္း ၀န္ႀကီးမင္းအား ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ ့ပါတယ္...

 
 သူကေလးကေတာ ့အဆုိပါ၀န္ႀကီးရဲ  ့တူေတာ္ေမာင္ ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ရဲ  ့ဇနီးေလး
ၿပည္နယ္အမ်ဴိးသမီးအမတ္ ပါးခ်ဴိင့္ ေလးနဲ ့ Dimple Yadev ၿဖစ္ပါတယ္...

" ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ရဲ  ့ဦးေလးလည္းၿဖစ္တဲ ့သူ ့ကုိယ္သူလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္နီးပါးအေရးပါတယ္
လို ့ယူဆေနသူ ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးတစ္ပါးအေနႏွင္ ့ထုိကဲ ့သုိ ့ေၿပာႀကားခဲ ့ၿခင္းဟာအလြန္ပင္မသင့္
ေတာ္တာၿဖစ္ပါတယ္... အခုေတာ ့ခင္ဗ်ားက၀န္ထမ္းေတြကုိသူခုိးဓါးရုိးကမ္းလုပ္ၿပီး ရသေလာက္
ယူေလ ကုိယ္ ့လူေရ လို ့ေၿပာလိုက္တာပါပဲ..." လုိ ့သူကဆုိပါတယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့လကပဲ ၎၏တူၿဖစ္သူ ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္မွ လူဦးေရ သန္း ၂၀၀ နီးပါရွိသည္ ့ဖြံ  ့
ၿဖဳိးတုိးတက္မွဳလြန္စြာေနာက္က်လွ်က္ရွိေသာ၊ ဆင္းရဲခ်ဴိ  ့တဲ ့သည္ ့၊ ဘရာဇီးနုိင္ငံထက္လူဦးေရ
ပုိမုိမ်ားၿပားသည္ ့ၿပည္နယ္၏ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအက်င္ ့ပ်က္ၿခစားမွဳအေပၚ သတိေပးေၿပာဆုိ
ခဲ ့အၿပီး ယခုကဲ ့သုိ ့မဆင္မခ်င္ေၿပာႀကားခ်က္ထြက္ေပၚလာတာၿဖစ္ပါတယ္...
အက်င္ ့ပ်က္ၿခစားၿခင္းဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့၂ ႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယနုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံုးနုိင္ငံေရး
ဆုိင္ရာ အခက္အခဲၿဖစ္ေနၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္မန္မုိဟန္ဆင္း အစိုးရအဖဲြ ့အေနၿဖင္ ့ေက်ာ္မေကာင္း
ႀကားေကာင္းၿဖစ္မွဳ၊ သိကၡာက်မွဳမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုၿဖစ္ခဲ ့ရလုိ ့လူထုဆႏၵၿပပြဲမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစခဲ ့ပါ
တယ္...
၎ကုိယ္၎ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမဂႏၵီ ႏွင္ ့ခုိင္းႏွဳိင္းပံုၿပဳခဲ ့သည္ ့နုိင္ငံေရးတက္
ႀကြလွဳပ္ရွားသူ အန္နာဟာဇာ၇ီႏွင္ ့နုိင္ငံေက်ာ္ ရုပ္ၿမင္သံႀကားမွထုတ္လႊင္ ့ၿပသေနသည္ ့ေယာဂီ
ဆရာႀကီး ဘာဘာရမ္ေဒ ့ဗ္ တုိ ့ကလည္း ကာလႀကာၿမင္ ့စြာအၿမစ္တြယ္ကာ စြဲကပ္ေနၿပီၿဖစ္
သည္ ့လာဘ္စားၿခင္း၊ အက်င္ ့ပ်က္ၿခစားၿခင္းတုိ ့အား ကန္ ့ကြက္ဆႏၵၿပပြဲမ်ားအား လူေပါင္းသိန္း
ႏွင္ ့ခ်ီကာ ဦးေဆာင္ၿပဳလုပ္ခဲ ့ႀကပါတယ္....

အဆုိပါ လာဘ္စားမွဳတုိက္ဖ်က္ေရးဆရာႀကီး ဘဘ အန္နာဟာဇာရီလည္း အစိုးရအေနႏွင္ ့ထုိ
ကိစၥရပ္မ်ားအားအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳမၿပဳမခ်င္း အစားမစားေတာ့ ဘူးရယ္လို ့အစာငတ္ခံဆႏၵ
ၿပပြဲေတြလုပ္ေပမယ္ ့ထင္သေလာက္ေထာက္ခံမယ္ ့သူေတြမလာလုိ ့လြန္ခဲ ့တဲ ့ရက္အနည္းငယ္
ကပဲ သပိတ္လွန္ၿပီး ပါတီေထာင္ပါေတာ ့မယ္လုိ ့ေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္...
အခုေတာ ့ေယာဂီႀကီး ဘာဘာရမ္ေဒ ့ဗ္ကတစ္စခန္းထၿပီး ဆႏၵၿပဖုိ ့စီစဥ္ေနပါၿပီ...
ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးဒီမုိကေရစီနုိင္ငံႀကီးရဲ  ့ဒီမုိးကေရစီးတဲ ့အေႀကာင္းေတြကလည္း စိတ္၀င္စားစရာ
ပါပဲ...

ၿပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တူ၊ ဇနီးမယားအေခ်ာအလွေလးက အမတ္၊ ဦးေလးက ၀န္ႀကီး ဒီၿပည္
နယ္မွ မတုိးတက္၊ ဘယ္ၿပည္နယ္တုိးတက္ေတာ ့မလည္း... မိသားစုစိတ္ဓါတ္ဒီထက္ခုိင္မာတာ
ရွိဦးမလား...
နုိင္ငံေရး.... နုိင္ငံေရး... ေတာ္ေတာ္ေႀကာက္စရာပါလား...

ဒီသတင္းေလးနဲ ့ဆက္စပ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တံုးကလည္း ဘဘဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီးတစ္ဦးမွ စီမံကိန္းတစ္ခု
တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ....
၀န္ထမ္းမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္မွ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ပါေႀကာင္း...
ထုိ ့ေႀကာင္ ့ေတာ္ရံုအေသးအဖဲြကိစၥရပ္မ်ားဆုိလွ်င္ မိမိတုိ ့နုိင္ငံေတာ္.....အစိုးရအဖဲြ ့မွမသိ
ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးခဲ ့ပါေႀကာင္း... ရုိးရိုးသားသားႀကဳိးႀကဳိးစားစားၿဖင္ ့ေခတ္မွီဖြံ  ့ၿဖဳိးတုိးတက္
သည္ ့စည္းကမ္းရွိသည္ ့ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတစ္ခုၿဖစ္ေအာင္ အားလံုးက၀ုိင္း၀န္းပါ
၀င္ေဆာင္ရြက္ႀကေစလုိေႀကာင္းၿဖင္ ့နုိင္ငံေတာ္......မွ ေဆြးေႏြးမွာႀကားသြားပါတယ္...
လို ့ေၿပာခဲ ့ဖူးေႀကာင္း ႀကားမိခဲ ့ရပါေသးတယ္...

( အခုေတာ ့ထုိဘဘဗိုလ္ရွဳပ္ႀကီးလည္း ေရွ  ့ဘဘဆရာ ့ဆရာႀကီးမ်ားေနာက္သို ့လုိက္ပါသြားခဲ ့
ေခ်ၿပီ...) 

LUCKNOW, India - A provincial minister in India’s most populous state has sparked a scandal after suggesting to bureaucrats that they could “steal a little” if they performed well in their duties.
Shivpal Singh Yadav, in charge of housing and construction in northern Uttar Pradesh state, on Friday hastily withdrew the offer he made a day earlier during a meeting with government employees, which was also attended by journalists.
Yadav is an uncle to the state chief minister Akhilesh Yadav, whose Samajwadi Party stormed into power on an anti-graft platform in elections held in graft-ridden Uttar Pradesh in March.
“If you work hard, you can steal a little, but don’t behave like bandits,” the Press Trust of India quoted Yadav as saying at the meeting in Etah town, about 200 kilometres (124 miles) from capital Lucknow.
The comments drew flak from political opponents, prompting Yadav to retract his offer and accuse journalists of sneaking into the gathering.
“I have taken back those words,” he told reporters in Lucknow on Friday. “Why are you raking it up? I don’t know why the media is targeting me,” he said.
The opposition Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) condemned the minister’s invitation to officials to steal.
“A minister’s statement is like a policy of the government and if he says so then the government is offering a license to steal the public money,” local BJP leader Lalji Tandon said.
“It is not appropriate for a minister to talk like this,” he told reporters.
Shahid Siddiqui, who was expelled last month from a senior post in the ruling Samajwadi Party, also turned his guns on the minister.

“It is very unfortunate that a minister who is the uncle of the chief minister and who does not consider himself anything less than a chief minister talks in such a way,” Siddiqui said.
“Now you are giving officers a free hand to steal,” he added.
Yadav’s dubious offer came a month after his nephew warned about corruption in the overwhelmingly poor and under-developed state of nearly 200 million people — a population larger than Brazil’s.
Corruption has been one of the biggest political issues in India over the last two years, with a string of scandals hitting the government of Prime Minister Manmohan Singh and sparking popular protest movements.
Activist Anna Hazare, who models himself on independence hero Mahatma Gandhi, and famous TV yoga guru Baba Ramdev have led hundreds of thousands in protests against endemic bribe-taking and corruption in India.

0 comments: