The Awesomest Japanese Vending Machines:

Friday, August 17, 2012

ဂ်ပန္မွ အထူးဆန္းဆံုးေငြအေႀကြေစ ့ထည္ ့၀ယ္နုိင္သည္ ့

စက္မ်ား...


အေရာင္းစာေရး၊ စာေရးမေလးမ်ားမလုိပဲ အလုိအေလ်ာက္ထုတ္ေပးသည္ ့( ေငြထည္ ့သြင္းရံု၊
ကဒ္ထည္ ့လိုက္ရံုၿဖင္ ့ မိမိအလုိရွိသည္ ့စားေသာက္ကုန္အပါအ၀င္ ပစၥည္းမ်ားအလြယ္တကူ၀ယ္
ယူရနုိင္သည္ ့စက္မ်ားႏွင္ ့ပါတ္သက္လာလွ်င္ ဂ်ပန္နုိင္ငံသည္ကမာၻတြင္အရူးသြပ္ဆံုးၿဖစ္ပါလိမ္ ့
မည္...
ဂ်ပန္တစ္နုိင္ငံလံုးတြင္ ထုိထုိအလုိအေလ်ာက္ထုတ္ေပးသည္ ့စက္အလံုးေပါင္း ၅.၆ လံုးရွိပါ
တယ္...ဒီအေရအတြက္အရ ဂ်ပန္နုိင္ငံသား ၂၃ ဦးလွ်င္ စက္တစ္လံုးနီးပါ အခ်ဴိးအဆရွိေနသည္ ့
သေဘာပင္...
ထုိစက္အေရအတြက္ဟာ နယူးဇီလန္နုိင္ငံမွ လူဦးေရထက္ပုိမ်ားေနတာလည္းၿဖစ္ပါတယ္....
ဒါေႀကာင္ ့မုိ ့လည္းထုိအလိုအေလ်ာက္ထုတ္ေပးသည္ ့စက္ပုိင္ရွင္၊ ကုမၸဏီရွင္မ်ားအေနၿဖင္ ့တစ္
ဦးႏွင္ ့တစ္ဦး၊ တစ္ဖဲြ ့နွင္ ့တစ္ဖဲြ ့ပုိမုိလူႀကဳိက္မ်ားေအာင္ ပစၥည္းအမယ္မ်ဴိးစံုေအာင္ႀကဳိးပမ္းေန
ခဲ ့ႀကပါတယ္...
ထုိ ့ေႀကာင္ ့ပင္လည္း ဂ်ပန္နုိင္ငံဟာကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ အထူးဆန္းဆံုးအခေပး အလုိအ
ေလ်ာက္ထုတ္ေပးသည္ ့စက္ေစ်းဆုိင္မ်ားရွိသည္ ့နုိင္ငံအၿဖစ္ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားပါတယ္...
ကဲ.... သူတုိ ့ဒီလုိနာမည္ေက်ာ္ေအာင္ ဘယ္လုိပစၥည္းေတြမ်ားအလုိေလ်ာက္ေငြအေႀကြေစ ့
ထည္ ့ၿပီး၀ယ္လုိ ့ရေအာင္ စီမံထားႀကပါလိမ္ ့...

Japan is absolutely nuts over vending machines. The island nation has around 5.6 million coin and card-operated machines. That's about one vending machine for every 23 people. That is also more vending machines in Japan than people living in New Zealand. So one would expect with the competition that 5.6 million vending machines breeds, everyone is trying to make their vending machine stand out. This densely populated landscape has led to Japan having some of the most innovation and downright weird vending machines in the world. Come along with Heavy-san as we take you on a guided tour of Japan's  Awesomest Vending Machines.


 နုိင္ငံအမ်ားစုမွာေတာ ့အခ်ဴိရည္စက္ကေလးမ်ားသာေတြ ့ရမွာၿဖစ္ေပမယ္ ့...
ဂ်ပန္မွာေတာ ့ဘီယာ၊ အရက္ ထုတ္ေပးသည္ ့စက္မ်ားရွိပါတယ္...

စီးကရက္ဗူးမ်ားလည္း အလြယ္တစ္ကူအေႀကြေစ ့ထည္ ့ၿပီး၀ယ္ယူရရွိနုိင္ပါတယ္...
Just a Regular Cigarette Vending


အသင္ ့အလြယ္တစ္ကူသံုး ေခါက္ဆဲြေၿခာက္ဗူးမ်ားလည္း ဂ်ပန္မွာ စက္နဲ ့ေရာင္းပါတယ္...
 Surprising no one, Japan has Cup Noodle Vending Machines

  

ေနာက္ဆံုး ကားေတာင္စက္နဲ ့ေရာင္းပါတယ္...
Ever stare at your work's vending machine and wish you could just buy a car instead of a bag of salted peanuts? Japan has. Now you can purchase a Smart Car from a vending machine, but it really sucks when the machine eats your money.

 

အာလူးေႀကာ္လည္း စက္နဲ ့ေရာင္းပါတယ္...
Oddly specific... here is a purely Pringles vending machine/game. No Pizza Pringles though? Come on Japan, that's the best one.

 

ဒါကေတာ ့တရုတ္ၿပည္မွာစတင္ဖန္းတီးလုိက္တဲ ့ဂဏာန္းအရွင္ေရာင္းတဲ ့စက္ပါ...
ဘာရမလည္း ဂ်ပန္လည္း မေႏွးအၿမန္လုိက္လုပ္မွာပါပဲ...
Now, this isn't EXACTLY from Japan, it's from China. But it is definitely in the same spirit, and makes a convincing case for top Awesomest Award. It is a live crab vending machine and the video below touches on some of the logistics behind stocking live crab and keeping them fresh (read: alive).

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႀကက္ဦလည္း၀ယ္လုိ ့ရေသးတယ္...
A pretty bizarre choice for a vending machine considering you cannot eat uncooked eggs. The fresh eggs vending machine can net you a sack of eggs for about $2, but how does it deliver them to you without cracking? Check out the video below to see it in action.

 

ႀကက္ေႀကာ္၊ အာလူးေႀကာ္လည္း အသင္ ့ၿပင္ဆင္ၿပီး စက္ထဲကေနအလြယ္တစ္ကူ
၀ယ္ယူနုိင္ပါတယ္...
The colonel was really caught sleeping on this one. How are you going to let Japan beat you to making vending machine fried chicken available 24 hours? Come on Sanders!


အေဖာ္မမွီးတစ္ကုိယ္တည္းေနတဲ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားအတြက္ လိင္စိတ္ေၿဖ အတုအပပစၥည္း
မ်ားလည္း စက္နဲ ့ေရာင္းခ်ေပးပါတယ္... လူမိစရာ၊ လူသိစရာမလုိပဲ၀ယ္ယူနုိင္ပါတယ္...
Yes, Japan doesn't neglect their females vending machine needs.

အေဖာ္အခြ်တ္စာေပ၊ အၿပာစာအုပ္စာေပမ်ားလည္း ရွက္ရြံ  ့ၿခင္းကင္းစြာနဲ ့၀ယ္ယူအားေပး
နုိင္ပါေသးတယ္...
This is genius! Porno magazine vending machine! Finally, you don't have to look guilt-stricken into the eyes of a 7-11 cashier when you buy your smut.

စာအုပ္နဲ ့တင္အားမရနုိင္တဲ ့ခပ္ေႀကာင္ေႀကာင္ လိင္စိတ္လြန္ကဲသူေတြအတြက္
အသံုးၿပဳၿပီးသား အမ်ဴိးသမီးအတြင္းခံေဘာင္ဘီမ်ားေရာင္းသည္ ့စက္လည္းရွိပါေသးတယ္...
ဂ်ပန္မွာ အဲဒီလုိအမ်ဴိးသမီးေအာက္ခံေဘာင္းဘီ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္လည္း
က်ယ္က်ယ္ပ်ံ  ့ပ်ံ  ့ရွိေနတယ္ဆုိပဲ...


The lovely Alex Sim-Wise gets down and dirty with the soiled panty underworld that thrives in Japan. The above video has her entering a shop that sells various soiled panties, soiled by various girls. She then finds the "holy grail" of vending machines, a soiled panty dispenser. Only 30 bucks! Whattadeal!

ဆလတ္ရြက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္လည္းရနုိင္ပါတယ္...
Duh, of course there is a lettuce vending machine where the lettuce grows artificially without any real sunlight. How else would you get your lettuce?


အရက္နဲ ့ေခ်ာကလက္ တဲြလွ်က္လည္း ေရာင္းပါတယ္...
For around 6 bucks, you can be living real classy with the strangely awesome M&M plus Whiskey combo. Great idea, great effort.
 

0 comments: