88-year-old man fined for hitting son, 65, with broom

Saturday, September 22, 2012

ကဲ...မွတ္ၿပီးလား....ေႀကာက္ပါၿပီအေဖရဲ  ့...


ဂ်ာမနီနုိင္ငံမွ အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ပင္စင္စားအဘုိးတစ္ဦးက သူ ့ရဲ  ့သားၿဖစ္သူ ပင္စင္စား
တစ္ဦးကို တံၿမက္စည္းနဲ ့ရုိက္ႏွက္ဆံုးမမိခဲ ့တဲ ့အတြက္ဒါဏ္ေငြ ေပါင္စတာလင္ ၂၀၀၀( ေဒၚလာ
 ၃၀၀၀ ခန္ ့)ေပးေဆာင္ဖုိ ့လက္ခံသေဘာတူခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္သာဆုိယင္ေတာ ့တရားရံုးကုိ အခုလိုအဓိပၸါယ္မရွိတဲ ့ကိစၥတစ္ခုအတြက္ (ရံုးေရာက္၊
ဂါတ္ေရာက္) ၿဖစ္ရတဲ ့အတြက္ ရွက္မိမွာၿဖစ္ပါတယ္..." လို ့တရားသူႀကီးမင္းက ၎တုိ ့သားအဖ
ကုိေၿပာႀကားခဲ ့လိုက္ပါတယ္...
အဆုိပါ ဖခင္ၿဖစ္သူအား ရာ၀ဇ၀တ္မွဳေၿမာက္သည္ ့ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမွဳအၿဖစ္ ဂ်ာ
မနီးနုိင္ငံ၊ ဖာစတင္ဖက္ဘရပ္ ၿမဳိ  ့တရားရံုးမွ လြန္ခဲ ့သည္ ့ဒီဇင္ဘာလက ၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့ၿဖစ္ရပ္
အတြက္ ဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစရန္အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
၎အား လည္ပင္းညွစ္ရန္ႀကဳိးစားခဲ ့သည္ ့အတြက္မိမိကုိယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္သည္ ့အေနႏွင္ ့
သားၿဖစ္သူအား တံၿမက္စည္းၿဖင္ ့တြန္းထုတ္ခဲ ့ရေႀကာင္းေၿပာဆုိကာထုိစြပ္စြဲခ်က္အား ဖခင္ၿဖစ္
သူက အၿပင္းအထန္ၿငင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္....
အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဖခင္ၿဖစ္သူက အထုိအမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့မွဳအား အယူခံ၀င္ခဲ ့လုိ ့လြန္ခဲ  ့
သည္ ့တနလၤာေန ့က ႀကားနာခဲ ့ပါတယ.္...


 ေၿပာစကားနားမေထာင္တဲ ့သားမုိက္...တံၿမက္စည္းနဲ ့ရုိက္...
ဘယ္သူေတြမ်ားလည္းလုိ ့အေဖၿဖစ္သူက ၈၈ ႏွစ္၊ သားၿဖစ္သူက ၆၅ ႏွစ္တဲ ့...


ထုိသားအဖႏွစ္ေယာက္ဟာ မုိက္ဆက္အမည္ရွိရြာတြင္ တစ္အိမ္ထဲအတူေနထုိင္ႀကတာၿဖစ္ၿပီး
ဖခင္ၿဖစ္သူက ၎၏ဇနီးၿဖစ္သူႏွင္ ့အတူ ေအာက္ထပ္တြင္ေနထုိင္ၿပီး သားၿဖစ္သူက လည္းသူ ့
ရဲ  ့မိန္းမႏွင္ ့အတူ အေပၚထပ္တြင္ေနထုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္...
၎တုိ ့ဇနီးေမာင္ႏွံစံုတြဲ မ်ားဟာ အခ်ိန္တုိင္းနီးပါး ရန္ၿဖစ္ေနႀကတာၿဖစ္တယ္လုိ ့တရားရံုးေတာ္
တြင္ ထြက္ဆုိခဲ ့ႀကပါတယ္...
ရံုးေတာ္တြင္လည္း ၎တုိ ့ႏွစ္ဦး ၿငင္းခုန္ေအာ္ဟစ္ေနလုိ ့တရားသူႀကီးမ မုိက္ကယ္လာ၀ယ္လ္န္
ဟုိဖာ အေနႏွင္ ့သူမစကားနားေထာင္ေစရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ တားၿမစ္ခဲ ့ရပါတယ္....
ဖခင္ၿဖစ္သူက ၎၏ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္သည္ ့သားၿဖစ္သူရဲ  ့အိမ္ငွားေနထုိင္ခြင္ ့စာခ်ဴပ္အား
ဖ်က္သိမ္းခဲ ့တယ္လို ့ဆုိေပမယ္ ့အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ ့သားၿဖစ္သူကေတာ ့ၿပဳစုေစာင္ ့
ေရွာက္ဖုိ ့လိုအပ္ေနတဲ ့မိခင္ၿဖစ္သူကုိမထားခဲ ့ခ်င္တာကုိအေႀကာင္းၿပဳၿပီး ေနအိမ္မွဖယ္ေပးဖုိ ့
ၿငင္းဆန္ခဲ ့ပါတယ္...
ေနာက္ဆံုးေတာ ့အသက္ ၈၈ ႏွစ္ရွိဖခင္ၿဖစ္သူက အမွဳအတြက္အယူခံ၀င္မွဳကုိ ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္း
ခဲ ့ၿပီး ဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္ဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ပါတယ္...


An 88-year-old German pensioner has accepted a fine of €2,000 for hitting his son, also a pensioner, with a broom. The judge told the pair, "I'd be ashamed of coming to court with this nonsense."
The court in the Bavarian town of Fürstenfeldbruck had fined the man for attempted criminal assault last December. But the 88-year-old filed an appeal against the verdict, which was heard on Monday. He vehemently denied the charge, though he admitted to pushing his son with the broom in self-defence - because, he said, his son had tried to strangle him.
The two men shared a house in the village of Maisach, the father living downstairs with his wife, while the son lived with his own wife in a flat above. The two couples quarrelled almost all the time, the court heard. Judge Michaela Welnhofer twice had to shout "Hallo!" in the courtroom to stop the men arguing with each other and listen to her.
The father had reportedly already cancelled his son's rental contract, but the 65-year-old had refused to move out, because he did not want to leave his mother, who needed care. The 88-year-old finally withdrew the appeal and decided to pay the fine.

1 comments:

KoKo Lay said...

Ko Peter
That is Euro
Not pound
In eu we use Euro
Only in England they use pound
Thanks for your post....