Monday, September 24, 2012

အနင္းအႏွိပ္ခံမလား...
ကမ္းေၿခမွာအပန္းေၿဖယင္း... ဆင္မယဥ္သာေလးရဲ  ့အနင္းအႏွိပ္ေလးနဲ ့ဆုိယင္ဘ၀ဟာပုိၿပီး
ၿပည္ ့စံုသြားမွာေပါ့ ...


0 comments: