'They both seem to control it:' Family finds snake with TWO HEADS - one on each end of its body

Wednesday, September 26, 2012

ထူးၿခားဆန္းႀကယ္ ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြ...

အၿဖစ္ကေတာ ့ေရွးေခတ္ေဟာင္းက်မ္းစာ၊ ပံုၿပင္ေတြထဲကနဲ ့ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ...
ဒါေပမယ္ ့ေတာင္ကာရုိလုိင္းနားမွ မိသားစုတစ္ခုကေတာ ့၎တုိ ့အိမ္တြင္ေတြ ့ရွိခဲ ့ရသည္ ့
ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြဆုိတာကေတာ ့တစ္ကယ္ ့အစစ္အမွန္ပါလို ့ဆုိပါတယ္...
ေခါင္းတစ္လံုးနွင္ ့တစ္လံုးအတူယွဥ္ကာရွိေနသည္ ့ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြမ်ားကုိေတာ ့ေတာထဲ
တြင္ ေတြ ့ခဲ ့ႀကရၿပီးၿဖစ္ေပမယ္ ့ယခုကဲ ့သုိ ့ခႏၡာကုိယ္၏ ထိပ္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေခါင္းတစ္
လံုးစီရွိေနကာ ထိပ္တစ္ဖက္ဆီအလွည္ ့က်စီမံဦးေဆာင္ေနသည္ ့ေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြကေတာ ့
ယခုမွေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္...
ေခါင္းတစ္ခုစီတြင္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးႏွင္ ့အလွ်င္အၿမန္ထုတ္လုိက္သြင္းလုိက္လုပ္ေနသည္ ့လွ်ာတစ္
စံုစီပါ၀င္ေနပါတယ္...Head of snake: While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one has a head on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control
ထူးတာေတြထက္ဆန္းရမည္... ဦးေခါင္းေနရာမွာေရာ အၿမီးေနရာတြင္ပါ ေခါင္းတစ္လံုးစီ
ပါ၀င္သည္ ့ထူးၿခားဆန္းႀကယ္သည္ ့ေၿမြမ်ဴိးကေတာ ့တစ္သက္မွာတစ္ခါပင္ေတြ ့ဖုိ ့မလြယ္ေခ်...
Head of snake: While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one has a head on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control


အဆုိပါေခါင္းႏွစ္လံုးႏွင္ ့ေၿမြငယ္ကုိ ဆဗန္နာလုိဂန္ႏွင္ ့သူမ၏ေမာင္ငယ္ ပရက္စတန္တုိ ့ရဲ  ့ေန
အိမ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ၿပီး ေမာင္ႏွမနွစ္ေယာက္ကေတာ ့ထုိေၿမြေလး
ကုိ သေဘာက်မဆံုးၿဖစ္ေနပါတယ္....
ကေလးႏွစ္ေယာက္ကေတာ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္ သံုးပါတ္ကေတြ ့ခဲ ့သည္ ့အဆုိပါ၎
တုိ ့ရဲ  ့အခ်စ္ေတာ္တိရိစာၦန္ကေလးကုိ ေက်ာင္းသုိ ့ယူေဆာင္သြားကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ၿပသ
ေနခဲ ့ႀကပါတယ္....
အဆုိပါေၿမြထူးဆန္းအားလည္းအထက္တန္းေက်ာင္းရဲ  ့ဇီ၀ေဗဒဌာနမွ (တီေကာင္ကဲ ့သုိ ့)ေၿမ
တြင္းေအာင္း ေၿမြမ်ဴိးစိတ္တစ္ခုအၿဖစ္အတည္ၿပဳသတ္မွတ္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ကေလးမ်ားရဲ  ့မိခင္ တီနာစတီး၀ပ္ ကေတာ ့ေၿမြရဲ  ့ေခါင္းတစ္လံုးက တစ္ၿခားဖက္ထက္ပုိႀကီးေန
ၿပီး အဆုိပါေခါင္းႀကီးသည့္ဖက္က ( ေၿမြရဲ  ့လွဳပ္ရွားသြားလာမွဳမ်ားကုိ ) ပုိမုိထိန္းခ်ဴပ္ဦးေဆာင္ေန
ပံုရေပမယ္ ့ႏွစ္ဖက္စလံုးကေတာ ့ထိန္းခ်ဴပ္လွဳပ္ရွားေနတာပါပဲ ဟုသတင္းဌာနအားေၿပာႀကားခဲ ့
ပါတယ္...

Cuddly: The small snake has been identified as a rough earth snake, which are not dangerous to humans
တီေကာင္အရြယ္သာသာရွိတာမုိ ့အဆိပ္မရွိ၊ အႏ ၱရယ္မၿပဳတဲ ့တီေကာင္ေၿမြလို ့အမ်ဴိးအစား
ခဲြၿခားသတ္မွတ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...
Cuddly: The small snake has been identified as a rough earth snake, which are not dangerous to humans

ေခါင္းႀကီးတဲ ့ဖက္က တစ္ခုခုလုပ္ယင္ တစ္ၿခားေခါင္းဖက္ကလည္း ဆန္ ့က်င္ဖက္ကုိသြားဖုိ ့ႀကဳိး
စားေနတတ္ပါတယ္ လို ့လည္းသူမကဆက္ၿပီးေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...
ေခါင္းႏွစ္လံုးပါရွိေသာ္လည္း အဆုိပါေၿမြမ်ဴိးဟာ အဆိပ္လည္းမရွိ လူေတြကုိလည္းအႏ ၱရယ္မၿပဳ
တတ္ပါဘူး....
၎တုိ ့ရဲ  ့အဓိကအစားအစာကေတာ ့တီေကာင္မ်ား ပုိးမႊားမ်ားၿဖစ္ၿပီး ကုိးလက္မမွ တစ္ဆယ္ ့
ေလးလက္မ အထိရွည္လ်ားႀကပါတယ္...

Show and tell: Savanna Logan, right, and her brother Preston, left, are fascinated by the animal, and have been bringing it to school to show off to their friends

ေၿမြကေလးကုိေတြ ့တာသမီးတုိ ့ေတာ ့ဟန္က်တာပဲ...ေက်ာင္းကုိယူသြားၿပီး အားလံုးကုိ
ႀကြားလုိ ့ရၿပီ....
Show and tell: Savanna Logan, right, and her brother Preston, left, are fascinated by the animal, and have been bringing it to school to show off to their friends

ေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြက တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေခါင္းႏွစ္လံုးက တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီသြားဖုိ ့အားၿပဳိင္
ေနသလုိ ဆဗန္နာနဲ ့ေမာင္ေလး ပရက္စတန္ တုိ ့ကလည္း ေၿမြကေလးကုိနာမည္ေပးဖုိ ့အားၿပဳိင္
ေနခဲ ့ႀကပါတယ္...
ပရက္စတန္က ေၿမြကေလးကုိ ဘီလီေဘာ ့ဘ္ လုိ ့အမည္ေပးခ်င္ေႀကာင္း ေၿပာခဲ ့ၿပီး သူ ့ရဲ  ့အစ္
မ ၿဖစ္သူကေတာ ့အုိရီယုိ လုိ ့အမည္ေပးခ်င္ေႀကာင္းေၿပာခဲ ့ပါတယ္...


Hiss: The rough earth snake's primary food source is earthworms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches
တီေကာင္နဲ ့ပိုးမႊားေလးေတြစားေလ ့ရွိၿပီး ကုိးလက္မ ကေန တစ္ဆယ္ ့ေလး လက္မအထိ
ရွည္လ်ားပါတယ္....
Hiss: The rough earth snake's primary food source is earthworms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches

 ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးနဲ ့ေၿမြ ႏွစ္မ်ဴိးစလံုးရဲ  ့ဗီဒီယုိကလစ္ေလးမ်ားပါ...
 


It may sound like something out of an ancient text, but a South Carolina family says the two-headed beast they have found at their home is very real.
While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one has a head on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control.
Each head has two eyes and a fast-moving tongue.

Fox Carolina reported that the small snake was found by workers at the home of Savanna Logan and her brother Preston, who are fascinated by the animal.
The kids say that they have been parading their special new pet at school to show off to their friends since it was found about three weeks ago.
The snake has been identified by the biology department at nearby Ware Shoals High School as a rough earth snake.
The children's mother, Tina Stewart, told Fox Carolina: 'One head’s is bigger and more dominant than the other, but they both seem to control the body.'
She added: 'The main head will do one thing and then the other part’s trying to go in the opposite direction.'
Even with two heads, the rough earth snake, or Virginia striatula, is not poisonous or considered dangerous to humans. 
Its primary food source is earth worms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches.
But while the snake pulls itself in opposite directions, young Savanna and Preston are also pulled in different directions on what to name the snake.
Preston told Fox Carolina: 'I want to name it Billy Bob.'
His sister chimed in: 'I'll just name it Oreo.'

1 comments:

ျမတ္ႏိုးသူ said...

ထူးဆန္းေသာေခါင္းနွစ္လံုးနဲ႕ေျမြအေၾကာင္းေလး
ဖတ္ရွုသြားပါတယ္