Brazilian student sells virginity to build homes for the poor

Saturday, September 29, 2012

အပ်ဴိစင္ညကုိေရာင္းၿပီးလွဴမည္ ့သူေလး...

ဘရာဇီးနုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးဟာ ၿပည္နယ္တစ္ခုမွဆင္းရဲခ်ဴိ  ့တဲ ့ေနႀကသည္ ့မိသားစုမ်ား
ေနထုိင္နုိင္ရန္ အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးမည္ ့ပရဟိတရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္နုိင္ရန္အတြက္
သူမရဲ  ့အပ်ဴိစင္ညကုိ ေလလံတင္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေနပါတယ္...
အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ ကာတာရီနာ မစ္ဂလီယုီရီနီ ဟာယခု ေစ်းၿပဳိင္ေခၚေစ်း ေဒၚလာ ၁၅၅၀၀
အထိေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္ ့ထုိေလလံပဲြမွရသည္ ့ေငြအားလံုးအား ဘရာဇီးနုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းမွ
သူမေနထုိင္ရာ ဆန္တာကာတာရီနာ ၿပည္နယ္တြင္အစိုးရမဟုတ္သည္ ့အဖဲြ ့အစည္းမွတာ၀န္ယူ
လွဴဒါန္းေဆက္လုပ္မည္ ့ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ (တန္ဖုိးနည္း )ေခတ္မီွအိမ္ရာစီမံကိန္း
အတြက္လွဴဒါန္းေပးအပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
သူမဟာ ေႀကးစားၿပည္ ့တန္ဆာတစ္ေယာက္ၿဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအားၿငင္းဆန္ယင္း
သူမအေနၿဖင္ ့အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္အားယံုႀကည္လွ်က္ရွိေနဆဲၿဖစ္ေႀကာင္း သုိ ့ေသာ္လည္းယခု
အခြင္ ့အလမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿဖင္ ့ကမာၻႀကီးအား ပုိမုိသာယာေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ေပးရာ
တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့အၿဖစ္မွတ္ယူပါေႀကာင္းေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....


Good deed? Catarina Migliorini had rejected claims she is a prostitute, saying she saw the opportunity to make a positive difference to the world
 ကမာၻေၿမသာယာေစဖုိ ့...လာပါေလ အစ္ကုိတုိ ့ရယ္လို ့...
လွစ္ဟကာသူေႀကြးေႀကာ္... ေပးပါေနာ္အၿမင္ ့ဆံုး... စပြန္ဆာမလုိ ...အႀကင္နာပုိတဲ ့သူေလး...

Good deed? Catarina Migliorini had rejected claims she is a prostitute, saying she saw the opportunity to make a positive difference to the world

 သုိ ့ေသာ္လည္း ႀကံ  ့ခုိင္ေရးပညာရပ္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသူေလးဟာ သူမရဲ  ့အာ၀ါဟလုပ္ၿပီးလွဴ
မယ္ ့အာ၀ါသ အလွဴပြဲအတြက္ ႀသစေတးလ်ရုပ္သံရုိက္ကူးေရးအဖဲြ ့ရဲ  ့"အပ်ဴိစင္လိုခ်င္ပါတယ္.." 
 အမည္ရွိ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္သံအစီအစဥ္အား လက္ခံရုိက္ကူးေပးမွာမုိ ့အၿငင္းပြားဖြယ္ရာေတြ
ၿဖစ္ေစခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္မကေတာ ့ဒါကုိ (မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကုိ) စီးပြားေရးဆန္ဆန္ကိစၥတစ္ခုလို ့ၿမင္ပါတယ္...ဒီမွတ္
တမ္းရုပ္ရွင္ရုိက္တဲ ့အတြက္ ကြ်န္မအေနႏွင္ ့ခရီးသြားဖုိ ့အခြင္ ့အလမ္းေတြရမယ္... မွတ္တမ္းရုပ္
ရွင္မွာပါ၀င္ခြင္ ့ရတဲ ့အၿပင္ အပိုဆုေႀကးလည္းရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
ဘ၀မွာတစ္ႀကိမ္တစ္ခါပဲ ( အခေႀကးေငြယူၿပီး အမ်ဴိးသားႏွင္ ့အတူအိပ္စက္ေပ်ာ္ပါးၿခင္း ) ၿပဳလုပ္
တာမုိ ့ၿပည္ ့တန္ဆာတစ္ေယာက္အၿဖစ္မသတ္မွတ္နုိင္ပါဘူး.... ဓါတ္ပံုေကာင္းေလးတစ္ပံုရုိက္ခဲ ့
လုိက္ရံုနွင္ ့ဓါတ္ပံုဆရာအၿဖစ္မခံယူနုိင္လိုသလုိပါပဲ..." လုိ ့သူမကရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...

"ေလလံပြဲဆုိတာလည္းစီးပြားေရးသေဘာဆန္ဆန္လုပ္တာပါပဲ... ကြ်န္မဟာ အခ်စ္ကုိကုိးကြယ္
ယံုႀကည္တဲ ့စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ ့မိန္းကေလးတစ္ဦးပါ... ဒါေပမယ္ ့ဒီအတြက္ေႀကာင္ ့လည္းကြ်န္
မအေနႏွင္ ့အေၿပာင္းလဲႀကီးေၿပာင္းလဲရပါလိမ္ ့မယ္...." လုိ ့သူမက ဖုိလ္ဟာ သတင္းစာကုိေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အီတလီအဆက္အႏြယ္ၿဖစ္သည့္ ကာတာရီနာဟာ ထုိရုပ္သံအစဥ္အစဥ္အား လြန္ခဲ ့သည္ ့၂ ႏွစ္
ခန္ ့က ေသာမတ္စ္၀ီလီယံ ရုိက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ အပ်ဴိစင္တစ္ဦးအား ရုိက္ကူး၇န္ရွာ
ေဖြေနစဥ္သိရွိခဲ ့ၿပီး ပါ၀င္ရန္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒါရုိက္တာ ဂ်ပ္စ္တင္စစ္စ္ေလအေနၿဖင္ ့သူမအား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ခ်စ္တင္းမေႏွာခင္ႏွင္ ့
ခ်စ္တင္းေႏွာၿပီးေနာက္ သူမရဲ  ့စိတ္ခံစားမွဳမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးမွာၿဖစ္ပါတယ္...
လူပ်ဴိအစစ္အၿဖစ္ရုိက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ရန္ အခ်စ္ေရးတြင္အေတြ ့အႀကံဳမရွိဘူးေသးသည္ ့လူ
ပ်ဴိေလး အလက္ဇႏၵား ကုိလည္းေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္...


Controversial: The physical education student will be followed every step of the way by an Australian film crew
  အက်ယ္ခဲ်  ့မဲ ့ကိစၥမုိ ့အက်ယ္အက်ယ္၊ အၿငင္းပြားဖြယ္ေတြၿဖစ္မွာအမွန္...
Controversial: The physical education student will be followed every step of the way by an Australian film crew

Charitable: Catarina Migliorini says the money will be spent on building houses for the poor. Pictured is a shantytown in Rio de Janeiro
အလွဴဒါန ၿပဳႀကသူငါလုိ ့မေၿပာရဲေလာက္တဲ ့သူမရဲ  ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့
ေကာင္းေပမယ္ ့ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ ့လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကေတာ ့...
Charitable: Catarina Migliorini says the money will be spent on building houses for the poor. Pictured is a shantytown in Rio de Janeiro

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္အဆံုးသတ္မည္ ့ထုိေလလံပြဲမွ ေငြ၏ ၉၀ ရာခုိင္နွဳံးၿဖစ္သည္ ့
ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အား သူမအေနႏွင္ ့ရရွိမည္ၿဖစ္ပါတယ္...
ေလလံပြဲတြင္ ေစ်းအၿမင္ ့ဆံုးေပးသူအား အပ်ဴိစင္မေလးႏွင္ ့ခ်စ္တင္းမေနွာမီွ ကာလသားေရာဂါ
ရွိမရွိ ေဆးစစ္မွာၿဖစ္ၿပီး ၿပည္ ့တန္ဆာဥပေဒအားေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားနုိင္ရန္ ႀသစေတးလ်မွ အ
ေမရိကသုိ ့သြားသည္ ့ေလယာဥ္တစ္စင္းေပၚတြင္ ေ၀ဟင္တြင္ဆင္ႏႊဲသည္ ့အခ်စ္ပဲြ ကုိၿပဳလုပ္ႀက
ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ရာဘာအစြပ္ကုိမၿဖစ္မေနအသံုးၿပဳရမွာၿဖစ္ၿပီး ကာတာရီနာကေတာ ့သူမအ
ေနၿဖင္ ့အခ်စ္ေရးႏွင္ ့ပါတ္သတ္ၿပီး ယခင္ကလံုး၀အေတြ ့အႀကဳံမရွိခဲ ့တာေသခ်ာေႀကာင္း သက္
ေသၿပဖုိ ့အသင္ ့ၿပင္ထားၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ ့ေၿပာဆုိလိုက္ပါတယ္...


ဒါကေတာ ့ကေလးမရဲ   ့ေႀကၿငာဗီဒီယုိကလစ္ေလးပါ...
 
 
အင္း...
အ၀တ္အစားတြက္၊ ဖံုးတစ္လံုး၊ တက္ဘလက္တစ္ခု၊ ကားတစ္စီးအတြက္ စပြန္ဆာရွာႀကတာ
ထက္စာယင္ အမ်ားအက်ဴိးအတြက္စစ္စစ္ဆုိယင္ေတာ ့ဒီလုိလုပ္တာမဆုိးဘူးလို ့ပဲဆုိရမွာေပါ ့...

A Brazilian student is auctioning off her virginity to the highest bidder to raise cash to build homes for poverty-stricken families.
Catarina Migliorini, 20, is set to plough the money - currently standing at $155,000 (£95,400) - into a non-governmental organisation which will construct modern houses in her southern Brazilian home state of Santa Catarina.

Rejecting claims she is a prostitute, she said she still believed in love but saw the opportunity to make a positive difference to the world.

But the physical education student has sparked controversy because she will be followed every step of the way by an Australian film crew for a documentary film called Virgins Wanted.
She said: 'I saw this as a business. I have the opportunity to travel, to be part of a movie and get a bonus with it.

'If you only do it once in your life then you are not a prostitute, just like if you take one amazing photograph it does not automatically make you a photographer.
 
'The auction is just business, I'm a romantic girl at heart and believe in love. But this will make a big difference to my area,'  she told Folha newspaper.
Catarina, who is of Italian descent, signed up to the project two years ago when she saw an advert by Thomas William Productions looking for a virgin to film.

Director Justin Sisely will record her emotions before and after her first sexual encounter. A male virgin called Alexander is also being followed.

She will receive $20,000 and 90 per cent of the final auction sale price, which ends on October 15.
The winner will be tested for sexually transmitted diseases prior to the encounter which will take place on an aeroplane, leaving from Australia to the US, in a bid to circumvent prostitution laws.

A condom will be compulsory, with Catarina saying she was prepared to prove to any sceptics that she has not had sex before.

0 comments: