Can simply clenching a fist boost memory? Balling up your right hand tightly 'makes it easier to memorise lists'

Friday, April 26, 2013

မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းလုိသလား....


Research suggests that balling up the right hand and squeezing it tightly makes it easier to memorise lists
  ဒီလုိဒီလုိဆုပ္ေပး.... ဥာဏ္ေကာင္းေဆး...
Research suggests that balling up the right hand and squeezing it tightly makes it easier to memorise lists


စိတ္အားစုိက္ၿပီး ၿဖစ္ညွစ္ဆုပ္ကုိင္ၿခင္းဟာ သင္ ့ရဲ  ့မွတ္ဥာဏ္ကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္လုိ ့
ေလ ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အသစ္တစ္ခုက ဆုိပါတယ္...
ညာဖက္လက္ၿဖင္ ့ေဘာလံုးကဲ ့သို ့အရာမ်ဴိးကုိ ခ်ိန္ဆဆုပ္ကုိင္ၿပီး က်နေသခ်ာ၊အင္အားၿဖင္ ့စြာၿဖစ္ညွစ္
ေပးၿခင္းဟာ သင္ ့ဦးေႏွာက္ကုိသန္စြမ္းေစကာမွတ္မိလြယ္ေစမွာၿဖစ္တယ္လုိ ့သုေတသီမ်ားက အႀကံၿပဳ
ေၿပာႀကားခဲ ့ႀကပါတယ္...
မွတ္သားထားတဲ ့အေႀကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ၿပန္လည္စဥ္းစားသိရိွလုိတယ္ဆုိယင္ေတာ ့
သင္ ့ရဲ  ့ဘယ္ဖက္လက္နဲ ့အရာ၀တၱဳတစ္ခုခုကုိ ဆုပ္ကုိင္ၿဖစ္ညွစ္တဲ ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းကုိ အားကုိးယံုႀကည္
လုိက္ပါေလ....
ယခုကဲ ့သုိ ့ခ်ဴိမုိင္မုိင္ဆုပ္ကုိင္ေလ ့က်င္ ့ခန္းၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ  ့မွတ္သားသုိမွီးထားနုိင္တဲ ့
ေနရာကုိ ႏွဳိးဆြေစၿပီး သိရွိမွတ္မိေစလုိတဲ ့အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ပုိမုိမွတ္သားၿပီး ၿပန္လည္မွတ္မိေစနုိင္
တဲ ့ႀကြက္သားေတြကုိ အားေပးသန္မာေစတာလည္းၿဖစ္တယ္လုိ ့ယူဆႀကပါတယ္....
စာနဲ ့ေရးၿပီးမွတ္သားက်င္ ့မရွိသူ၊ ေရးမွတ္မသြားခ်င္သူေတြအေနနဲ ့ေစ်း၀ယ္ထြက္တဲ ့အခါလုိအပ္တဲ ့ပစၥည္း
စာရင္းနဲ ့ဖံုးနံပါတ္လိုကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ဦးေႏွာက္နဲ ့မွတ္သားထားလိုသူေတြအတြက္ ယ
ခုတင္ၿပတဲ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းနဲ ့သင္ ့ေတာ္ပါတယ္လုိ ့အေမရိကန္သုေတသီမ်ားက ညႊန္းဆုိႀကပါတယ္...

ေလ ့လာစမ္းစစ္ခ်က္အရ စမ္းသပ္မယ္ ့သူေတြကုိ စကားလံုး ၇၂ လံုးကုိအလြတ္မက်က္ခင္ ရာဘာေဘာ
ေဘာလံုးတစ္ခုေပးၿပီး တတ္နုိင္သေလာက္အားစုိက္ၿဖစ္ညွစ္ေစခဲ ့ပါတယ္....
မိနစ္အနည္းငယ္အႀကာမွာေတာ့ မွတ္ထားတာေတြၿပန္မရြတ္ခင္ ေဘာလံုးကုိေနာက္တစ္ခါထပ္ၿပီးညွစ္ေစ
ခဲ့ပါတယ္....
အုပ္စုတစ္ခုကေတာ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္တဲ ့အႀကိမ္တုိင္း ညာဖက္လက္ကုိအသံုးၿပဳၿပီးၿဖစ္ညွစ္ႀကၿပီး ေနာက္
တစ္စုကေတာ့ဘယ္ဖက္လက္ကိုသာအသံုးၿပဳႀကပါတယ္...
တတိယအုပ္စုကေတာ ့အလြတ္မက်က္ခင္ ညာလက္နဲ ့ဆုုပ္ကုိင္ၿဖစ္ညွစ္ၿပီး အလြတ္မရြတ္ဆုိမွီ ဘယ္  လက္နဲ ့ညွစ္ႀကပါတယ္.... ေနာက္စတုတၱအုပ္စုကေတာ ့သူတုိ ့နဲ ့ေၿပာင္းၿပန္ ဘယ္နဲ ့အယင္ညွစ္ၿပီး မွ
ညာနဲ ့ေနာက္ၿပန္တစ္ခါထပ္ညွစ္ႀကပါသတဲ ့....
ပဥၥမအုပ္စုကေတာ ့ေဘာလံုးကေလးကုိ ကုိင္ရံုသာကုိင္ထားႀကပါတယ္... မညွစ္ႀကပါဘူး...အားလံုးတုိ ့ရဲ  ့
ၿခဳံငံုသံုးသပ္ခ်က္အရ ပထမဦးဆံုးညာလက္နဲ ့ညွစ္ၿပီး ဘယ္လက္ေၿပာင္းကာ ထပ္ညွစ္တဲ ့အုပ္စုက စကား
လံုး၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အမွတ္မိဆံုးၿဖစ္ေနတာပါပဲ...
ဒုတိယေၿမာက္မွတ္ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးအုပ္စုကေတာ ့ညာဖက္လက္ခ်ည္းအသံုးၿပဳၿဖစ္ညွစ္ႀကသူေတြၿဖစ္
ၿပီး ကုိင္ရံုတင္ကုိင္ထားသူေတြကေတာ ့ဘယ္လက္နဲ ့ခ်ည္းသံုးသူေတြထက္ ပုိမွတ္မိႀကပါတယ္...

ဆုိေတာ့ကာ ညာလက္နဲ ့ဆုပ္ကုိင္လုိက္တာနဲ ့ဦးေႏွာက္ရဲ  ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ မွတ္သားထိမ္းသိမ္းတဲ ့
ေနရာကုိ ႏွဳိးဆြေစၿပီး ဘယ္လက္နဲ ့ဆုပ္ကုိင္တဲ ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းလုပ္တာကေတာ ့သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားတဲ ့
အခ်က္အလက္ေတြကုိၿပန္လည္စဥ္းစား သိရွိေစတဲ ့ေနရာကုိ ႏွဳိးဆြအားေကာင္းေစတယ္လို ့သိရွိရတာၿဖစ္
ပါတယ္....
" အခုလုိေလ ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းေတြလွဳပ္ရွားရံုမွ်ၿဖင္ ့ဦးေႏွာက္ရဲ  ့ေဆာင္ရြက္
မွဳေတြကုိေၿပာင္းလဲေစၿပီး မွတ္္ဥာဏ္ကုိပို္မုိေကာင္းမြန္ေစနုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္း
ေဆာင္ ေဒါက္တာရုတ္ပေရာပါ ကဆုိပါတယ္...
တစ္ၿခားေသာမွတ္မိသိရွိနုိင္မွဳေတြကိုလည္းဘယ္လုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္နုိင္မလဲဆုိတာ
နဲ ့ဘယ္သန္သမားေတြအတြက္လည္း မည္ကဲ ့သို ့အက်ဴိးရွိေအာင္ေလ ့က်င္ ့နုိင္မလဲဆုိတာေတြကုိေတာ ့
ဆက္လက္ေလ ့လာဖုိ ့လုိေနပါေသးတယ္....


It is thought that the movement of clenching the right fist activates a brain region that is involved in storing memories (file picture)
 ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းလုိလွ်င္ ညာလက္ၿဖင့္ဆုပ္ကုိင္ၿဖစ္ညွစ္ၿခင္းေလ ့က်င္ ့ခန္းၿပဳလုပ္ေပးပါ...
It is thought that the movement of clenching the right fist activates a brain region that is involved in storing memories (file picture)

Clenching your fist could be enough to help you get a grip on your memory.
Research suggests that balling up the right hand and squeezing it tightly actually makes it easier to memorise lists.
Later, when it is time to retrieve the information, it is the left hand that should be clenched.
It is thought the movements activate brain regions key to the storing and recall of memories.
The American researchers suggest those who are short of  a pen and paper should try the trick when attempting to commit a shopping list or phone number to memory.
In the study, volunteers  were given a rubber ball and asked to squeeze it as hard as possible before trying to memorise a list of 72 words.
They squeezed the ball again a  couple of minutes later, ahead of recollecting as many of the words as possible.
One group used their right hand on both occasions, another their left. A third group clenched their right fist ahead of memorising and their left ahead of recall and a fourth did the reverse.
A fifth group held the ball but did not squeeze it.
Those who squeezed with their right hand, followed by their left, remembered the most words.
The next best were the volunteers who made a fist with their right hand both times, while those who didn’t squeeze at all did better than those who led with their left.
It is thought that the movement of clenching the right fist activates a brain region that is involved in storing memories, while squeezing the left hand triggers an area that is key to retrieving information.
Lead researcher Dr Ruth Propper said: ‘The findings suggest that simple body movements – by temporarily changing the  way the brain functions – can improve memory.’
More research is needed to see if other types of memory can be boosted – and if left-handers also benefit from the trick.

0 comments: