Eyeball Scraping – The Vanishing Trade Practiced by Sichuan Barbers

Tuesday, April 23, 2013

တရုတ္နုိင္ငံမွ တိမ္ၿမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ ့မ်က္ေစ ့သန္ ့စင္

ေရးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ....


eyeball-scraping
အၿမင္အာရံုေတြႀကည္လင္လန္းဆန္းေစဖုိ ့.....

တရုတ္နုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္ၿပည္နယ္မွ ဆံသဆရာမ်ားဟာ ခြ်န္ထက္တဲ ့လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင္ ့မ်က္လံုးအား သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးသည္ ့၀န္ေဆာင္မွဳအား ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင္ ့ခ်ီကာ ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ႀကပါတယ္....
တစ္ၿခားေသာေရွးေဟာင္းဓေလ ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအၿပဳအမူမ်ားကဲ ့သုိ ့ဤမ်က္လံုးအားခြ်န္ၿမေသာကိ
ရိယာမ်ားၿဖင္ ့သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးသည္ ့အတတ္္ပညာဟာလည္း တစ္ၿဖည္းၿဖည္းေပ်ာက္ကြယ္တိမ္ေကာ
လာေနၿပီၿဖစ္ေပမယ္ ့ယေန ့အထိေတာ ့မ်က္လံုးတစ္ခါၿခစ္ ၅ ရင္မင္ဘီ(ယြမ္) ၀.၈၀ ေဒၚလာၿဖင္ ့လုပ္ေပး
ေနသည္ ့ဆံပင္ညွပ္ဆရာအခ်ဴိ  ့ကုိေတာ ့ေတြ ့နုိင္ပါေသးတယ္....
စီခြ်မ္ၿပည္နယ္ရဲ  ့ေရွးထံုးအဆိုအမိန္ ့အရ မ်က္လံုးအားဓါးၿဖင္ ့ၿခစ္ၿပီးသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့ေလာ
ကရဲ  ့အလွအပေတြကုိ ပုိၿပီး ပီၿပင္စြာခံစားသိၿမင္နုိင္မွာၿဖစ္တာမုိ ့တစ္ခ်ဴိ ့ေသာသူေတြကေတာ ့ယခုကဲ ့သို ့
အခြင္ ့အလမ္းကုိ လက္လြတ္မခံနုိင္တာမုိ ့ဒီလိုဓါးၿဖင္ ့ကေလာ္ၿပီးၿခစ္ေပးတာကုိ ခံယူဖုိ ့အသင္ ့ပါပဲ....
" ဓါးသြားထက္ကမ်က္၀န္း" လိုိ ့အမ်ားေခၚေ၀ၚႀကတဲ ့အဆုိပါ မ်က္လံုးႏွင့္မ်က္ခြံတုိ ့အား ခြ်န္ထက္သည့္
လက္နက္ကိရိယာမ်ားၿဖင္ ့ထုိးဆြသည္ ့၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းဟာ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက
တည္းက ရွိလာခဲ ့သည္ ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳထံုးတမ္းစဥ္လာတစ္ရပ္ၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳ၊ လက္မွဳအႏုပညာလုပ္ငန္းဟာ က်ဴိခ်င္ဖု ႏွင္ ့က်ဴိခ်န္းယင္ ညီအစ္ကုိႏွစ္ဦး
မွ ၎တုိ ့ဖခင္၏ေၿခရာနင္းကာ အေမြဆက္ခံလုပ္ေဆာင္လာခဲ ့ႀကၿပီး မ်က္လံုး၊ နား၊ လည္ပင္းမ်ားအား
လွပတင္ ့တယ္၊ လန္းဆန္းေခ်ာေမြ ့ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္လွစြာၿပဳလုပ္ေပးနုိင္ၿခင္းၿဖင္ ့ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားလူ
သိမ်ားလာခဲ ့တာၿဖစ္ေပမယ္ ့ယခုႏွစ္ကာလပိုင္းမွာေတာ့ ထုိမ်က္လံုးဓါးၿခစ္ေပးနုိင္သူမ်ားေပ်ာက္ဆံုးကြယ္
ေပ်ာက္လုနီးပါးၿဖစ္လာခဲ ့ပါတယ္...

တရုတ္နုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္ၿပည္နယ္ၿမဳိ  ့ေတာ္ ခ်န္ဒူးလိုေခတ္မွီၿမဳိ  ့ႀကီးမွာေတာ ့ေသေသခ်ာခ်ာဂရုတစိုက္ရွာေဖြ
နုိင္ယင္ မ်က္လံုးသန္ ့စင္ေပးတဲ ့ဆုိင္ကုိ ေတြ ့နုိင္ပါေသးတယ္...
အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္တဲ ့လ်ဴေဒယြမ္ ကေတာ ့ေခါင္းရိတ္တာနဲ ့မ်က္လံုးဓါးၿခစ္တာ ၂ ခုေပါင္းမွ ၅ ယြမ္
သာက်သင္ ့မယ္ ့၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ၿမင္စြာဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့တာ ၇ ႏွစ္ရွိခဲ ့ပါၿပီ....
လစဥ္ဒီလိုုမ်က္လံုးဓါးၿခစ္ခံဖုိ ့တန္းစီေစာင္ ့ေနတဲ ့ပံုမွန္ေဖာက္သည္ေတြအမ်ားအၿပားရွိေနတာမုိ ့၎ရဲ  ့စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းကေတာ ့အေတာ္ကုိအေၿခအေနေကာင္းေနပါတယ္လုိ ့ကြ်မ္းက်င္တဲ ့ဆံသဆရာကဆုိပါ
တယ္....

သူ ့ရဲ  ့ေဖာက္သည္ေတြရဲ  ့မ်က္လံုးကုိ ထုိးဆြေမႊေႏွာက္ၿပီးသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမစခင္ ဆံသဆရာလ်ဴ
ကေတာ ့ေခါင္းရိတ္တဲ ့ဓါးေတြေဆးတဲ ့ေရဇလံုထဲကေရနဲ ့ပဲ မ်က္လံုးထဲႏွဳိက္မယ္ ့ဓါးေတြ၊ သံခြ်န္ေတြကုိ
ေဆးပါတယ္...
ၿပီးယင္ေတာ့ဘယ္ဖက္လက္နဲ ့ေဖာက္သည္ရဲ  ့မ်က္လံုးကုိၿဖဲၿပီး ညာဖက္လက္နဲ ့မ်က္လံုးေတြ၊ မ်က္ခြံေတြ
ထဲကုိ ဓါးနဲ ့ေရွ ့တုိးေနာက္ဆုတ္ ေမႊေနွာက္ကာသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါေတာ ့တယ္...
၎ေနာက္ေတာ့သူဟာ သံေခ်ာင္းတစ္ခုကုိယူၿပီး အေပၚမ်က္ခြံေအာက္ကုိထုိးသြင္းလုိက္ကာ ေမာ္ေတာ္
ကားေရသုတ္တံတစ္ခုလို ေဘးဘယ္ညာရမ္းၿပီး ထိုးေမႊေပးလုိက္ပါေသးတယ္...
ထုိနည္းတူပဲ ေအာက္မ်က္ခြံ၊ မ်က္ခမ္းကုိလည္းၿပဳလုပ္ပါေသးတယ္။ ၿပီးယင္ေတာ ့ေနာက္ထပ္တစ္ဖက္က
မ်က္လံုးအလွည္ ့ပါပဲ....
ဤကဲ ့သို ့မ်က္လံုးမ်ားအားထုိးဆြသည္ ့အလုပ္အား ၅ မိႏွစ္သာႀကာၿမင္ ့တာၿဖစ္ၿပီး ထုိသို ့သန္ ့ရွင္းေရး
လုပ္ၿပီးပါက ေဖာက္သည္ရဲ  ့မ်က္ႏွာမွာေတာ ့မ်က္ရည္စီးေႀကာင္းက အထင္အရွားၿဖစ္ေနပါၿပီ....
ထုိဆံသဆရာ၊ အၿမင္အာရံုႀကည္လင္ေစသူႀကီးရဲ  ့သစၥာအရွိဆံုး ပံုမွန္ေဖာက္သည္တစ္ဦးၿဖစ္သူ အသက္
၅၅ ႏွစ္ရွိ မစၥတာပန္းကေတာ ့ ဆံသဆရာလ်ဴတစ္ေယာက္ လက္စြမ္းၿပေနခ်ိန္မွာ တစ္ခ်က္ကေလးမွ မ
လွဳပ္ရဲေပမယ္ ့လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွာေတာ့သူ ့မ်က္လံုးေတြ ပိုၿပီးလန္းဆန္းလာတယ္လုိ ့ခံစားရေႀကာင္း
ဆုိပါတယ္....

eyeball-scraping2
မ်က္ခံြထဲကုိ ဒီလုိသံေခ်ာင္းေတြထုိးထည့္ၿပီး ကားေရသုတ္တံလို ဘယ္ညာယမ္းေပးမယ္ေလ....

လူတစ္ေယာက္ရဲ  ့မ်က္လံုးထဲ ခြ်န္ထက္တဲ ့လက္နက္ကိရိယာေတြ ထုိးသြင္းတာနဲ ့တင္အႏ ၱရယ္မ်ားလွ
တာမဟုတ္ေသးပါဘူး.... ေရာဂါပုိးမႊားကင္းစင္ေရးနဲ ့ပါတ္သက္တဲ ့သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္မွဳၿပႆနာလည္းရွိပါ
ေသးတယ္...
လ်ဴကေတာ ့ဆံပင္ညွပ္တာ၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္တာ၊ မ်က္လံုးထဲထုိးဆြၿပီးသန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးတာ အားလံုး
ကုိ ဓါးတစ္ေယာက္ထဲနဲ ့ပဲ ထည္လဲလုပ္ေပးေနတာၿဖစ္ၿပီး မ်က္ခြံထဲထုိးထည္ ့ေမႊေႏွာက္တဲ့သံေခ်ာင္းဆုိ
ယင္လည္း ေဖာက္သည္အမ်ားအၿပားကုိ တစ္ေန ့ထဲဆက္တုိက္အသံုးၿပဳခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ညဖက္ဆုိင္ပိတ္ခ်ိန္
မွသာ အရက္ခြက္ထဲထည့္ၿပီး ပုိးသတ္ေလ ့ရွိပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္လည္း သူ ့ရဲ  ့ေဖာက္သည္မ်ားကေတာ ့ဒီအခ်က္ေတြကုိ သိပ္ၿပီးဂရုစိုက္ႀကပံုမေပၚတဲ ့အၿပင္ ၎
တုိ ့အေနနဲ ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီလုိပဲၿပဳလုပ္ခံေနခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်လည္း ဘာၿပႆနာ
မွ မၿဖစ္ခဲ ့ႀကပါဘူးလို ့ဆုိႀကပါတယ္...

eyeball-scraping3
အသြင္ဆန္းဆန္း၊ အၿမင္လန္းေစရမည္....


လ်ဴကေတာ့သူ ့အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ကစၿပီး ဒီအသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းမွဳပညာကုိ စတင္ေလ ့လာခဲ ့တာ
ၿဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ႀကာေအာင္ သင္ယူေလ ့လာ၊ လက္ေတြ ့ေလ ့က်င္ ့ၿပီးမွ ေဖာက္သည္ေတြဆီက အခေႀကး
ေငြယူခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ခ်န္ဒူးစီးပြားေရးသတင္းစာကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....
သူ ့အေနနဲ ့တစ္ခါမွ လက္ေခ်ာ္သြားတယ္ဆုိတာမရွိခဲ ့သလို လွ်ဴိ  ့၀ွက္ခ်က္ကေတာ ့သူ ့ရဲ  ့လက္မ်ားသန္
မာေတာင္ ့တင္းမွဳ၊ လက္ေကာက္၀တ္မ်ားကုိလုိအပ္သလိုခ်ိန္ဆေၿဖေလ်ာ ့နုိင္မွဳနဲ ့တည္ၿငိမ္စြာ မွန္းဆနုိင္
မွဳေတြပါပဲလုိ ့ဆုိခဲ ့ပါတယ္....

eyeball-scraping4
တစ္သက္လံုး ဒီလုိပဲလုပ္လာတာ.... ဘာမွမၿဖစ္ဘူးစိတ္သာခ်....


မ်က္လံုးဆုိတာ ေရႀကည္၊ ေရေအးနဲ ့ေဆးေႀကာသန္ ့စင္တာနဲ ့တင္ လံုေလာက္တယ္လို ့သင္ယူဆခဲ ့
မယ္ဆုိယင္ေတာ ့ဒီလို ဓါးနဲ ့၊ သံခြ်န္နဲ ့ထုိးဆြေမႊေႏွာက္ၿပီး သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးတဲ ့ဆုိင္မ်ဴိးကုိသြားဖုိ ့
ဆုိတာကေတာ ့သင့္အေနနဲ ့ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရပါလိမ္ ့မယ္....

Barbers in China’s Sichuan Province have practiced the art of eye-cleaning with a sharp blade for centuries. Like many other ancient traditions, this dangerous trade is slowly vanishing, but you can still find a few barbers willing to scrape your eyeballs with a knife for as little as RMB5 ($0.80).

According to an old Sichuan saying, cleaning the eyes makes the beauty of life more visible, and some people are prepared to go under the knife to make sure they don’t miss a thing. Nicknamed “knife-blade eye cleaning”, the practice of scraping a person’s eyeballs and eyelids with sharp utensils has been a part of Chinese culture ever since ancient times. The craft was supposedly popularized by brothers Zhou Chengfu and Zhou Chengyin, who followed their father’s footsteps and excelled in the technique of servicing the eyeballs, ears and necks of clients, but in recent years it has almost died out. Still, if you look hard enough, you can still find eye-cleaning stands even in modern cities like Sichuan’s capital, Chengdu.


53-year-old Liu Deyuan has been successfully running his small eye-cleaning business for 7 years, offering a head shave and an eye scrape for just RMB5. With many long-term clients lining up to get their eyes cleaned every month, the skilled barber says business is still pretty good.
Be fore he starts scraping away at his clients’ eyes, Liu rinses his sharp blade in the same water he uses to shave their heads. He holds their eyes open with his left hand while using the right one to guide the knife back and forth on the inside of their eyelids and then on the eyeball. He then grabs a metal rod, inserts it under the person’s upper eyelid and slides it left and right like a windshield wiper. He repeats the process for the lower eyelid, and when he’s done, Liu moves to the other eye.
The whole eye-scraping process takes about 5 minutes, and by the end, the client’s face is streaming with tears. 55-year-old Peng, one of the barber’s most loyal customers, says he doesn’t dare move a muscle while Liu is working his magic, but that afterwards his eyes feel much better.

And if plunging sharp tools inside someone’s eye sockets wasn’t dangerous enough, there’s also the issue of improper hygiene. Liu Deyuan uses the same knife for all his services (haircuts, shaves and eye scraping), and the rod is used for several clients during the day, as he only disinfects his tools at night, by leaving them in a bowl of alcohol.  Most of his customers don’t seem to mind, however, and say in all the years they’ve used his services they’ve never had a problem.

Liu told reporters from the Chengdu Business Daily newspaper that he started studying the art of eyeball scraping when he was 17, and trained for three years before practicing it on paying customers. He has never once slipped up and says the secret lies in the strength and flexibility of his wrist and steadiness of the hand.
If you thought water was enough to clean the eyes thoroughly, think again…
Photos via QQ

0 comments: