Monday, January 16, 2012
ဆရာႀကီးဦးဂုိအင္ကာႏွင့္ အေမးအေၿဖ....

ေခတ္သစ္လူ၀တ္ေႀကာင္ဓမၼကထိကလို ့ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားကပင္ခ်ီးမြန္းၿခင္း
ခံရတဲ ့ဆရာႀကီးဦးဂုိအင္ကာနဲ ့ေမးၿမန္းေၿဖႀကားခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ၿပီး ဓမၼဗဟုသုတ၊ ေလာကဗဟုသု
တမ်ားရယူနုိင္ပါတယ္....

1 comments:

Myanmar said...

ေက်းဇူးပါ နားေထာင္ၿဖစ္သြားတယ္။