အေမရိကန္က ေဇာတိကသူေဌးဘီလ္ဂိတ္ရဲ ့အႏုေမာဒနာ..

Tuesday, January 24, 2012

ဒီေန ့ကမာၻမွာ ဒုတိယေၿမာက္အခ်မ္းသာဆံုးလူသားၿဖစ္တဲ ့အေမရိကန္နုိင္ငံသား၊ မုိက္ကရုိ
ေဆာ ့ဖ္ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္ရဲ ့လွဴဒန္းမွဳအေႀကာင္း၊ သူဦးေဆာင္တဲ ့ေဖာင္ေဒး
ရွင္းရဲ ့လွဴဒန္းကူညီမွဳနဲ ့လူ ့အသက္၊ ကေလးသူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ ့အသက္ကုိကယ္ဆယ္နုိင္
ခဲ ့၊ ဆက္လက္ကယ္ဆယ္ေနဆဲအေႀကာင္းေလး သရုပ္ေဖာ္ထားတဲ ့ကားခ်ပ္ပါ....
မႀကာေသးခင္ကာလမ်ားကမွ ကြယ္လြန္သြားခဲ ့တဲ ့ပန္းသီးကြန္ၿပဴတာ ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ
စတိဗ္ေဂ်ာ ့ထက္စာယင္ ဘီလ္ဂိတ္ရဲ ့စြန္ ့လႊတ္ေပးလွဴမွဳ၊ စည္းရံုးလွဳံ  ့ေဆာ္မွဳဟာ ကမာၻတည္
သေရြ  ့ေမာ္ကြန္းတင္ထားရမည္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမုိ ့ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့သူတီထြင္ခဲ ့တဲ ့မုိက္
ကရုိေဆာ ့ဖ္ နည္းပညာထက္ကုိ ပိုၿပီးအေလးထားခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္...
သူဟာတစ္ကယ္ပဲ ဆူပါမင္း၊ လင္းနုိ ့လူသားမ်ားထက္ ပုိၿပီးစြမ္းရည္ထက္ၿမက္သူ၊ စြမ္းေဆာင္
နုိင္သူပါပဲ....

He may not know jujitsu or have a rocket-proof car, but he has saved nearly 6 million lives through philanthropic activities.
Bill Gates is no Steve Jobs. He’s not a charismatic showman or messianic artist-technologist. He’s something arguably better than that: He’s an action hero. Who else but a comic-book superhuman could claim credit for saving nearly six million lives? Such is the argument made by a handsome infographic created by Frugaldad.com called "Redefining Action Hero: Bill Gates is Better than Batman." (Actually it’s more like one of those long-scrolling graphic slideshows than a true infographic, but we’ll let this one slide.)

Obviously, Bill Gates didn’t literally save every one of those lives with his own two bare hands; Frugal Dad is making a point about the impact of Gates’s philanthropic organization, The Bill and Melinda Gates Foundation, which is dedicated to (among other things) eradicating diseases like malaria, whooping cough, and yellow fever. According to the sources cited, Mr. Gates’s philanthropic giving is directly responsible for saving 5,812,000 lives "by bringing vaccines and improved health care to children internationally"--and possibly 7.6 million by 2019, "all children under five." When you put it that way, Gates sounds better than Superman, Jesus, and Santa Claus put together, not just Batman.
It’s rather amazing that Gates has given $28 billion to charity so far, $2 billion more than the U.S. budget for foreign aid--part of a commitment to disbursing at least half his entire net worth within his own lifetime. But it’s not only about writing checks. According to the graphic, Gates created a multiplier on his own capital in the form of The Gavi Alliance, which brings the influence of UNICEF, the United Nations, and the World Bank to bear on pharmaceutical companies with the goal of getting them to lower the cost of lifesaving drugs. Cheaper vaccines mean more people (especially children) in developing nations don’t die of diseases the rest of us never have to worry about. The alliance successfully pushed the cost of a rotavirus vaccine down by 99%.

Not to be a jerk, but there’s no record of Steve Jobs--the saint to

1 comments:

SHWE ZIN U said...

ကိုပီတာ ေရ

တကယ္ေလးစားေလာက္
တဲ႕ ဘီလ္ဂိတ္ပါဘဲ က်ေနာ္႔ရဲ႕ ဟီးရိုး ေလ

ေက်းဇူး
ေရႊစင္ဦး