Sunday, January 8, 2012A F*cking Infographic 

F**@ing တစ္လံုးအသံုးအၿဖာၿဖာ....

စိတ္ဆုိး၊ စိတ္ပ်က္၊ ေႀကာက္ရြံ ့တုန္လွဳပ္၊ တက္ႀကြေပ်ာ္ရႊင္၊ အကုန္ေနရာစံုသံုးႀကေလရဲ ့
ဂုဏ္သေရရွိအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာေတာ ့မဟုတ္ေပဘူးေပါ ့...ခင္မင္ရင္းႏွီးသူအခ်င္းခ်င္း...
လုပ္ငန္းတူေလာကသားအခ်င္းခ်င္းသံုးႀကတာပါ...

A F*cking Infographic (infographic)

0 comments: