'Boot up the backside camp': Training female bodyguards Chinese style

Sunday, January 29, 2012

လုပ္ႀကဦးမလားတရုတ္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသမီး

ကိုယ္ရံေတာ္၊ သက္ေတာ္ေစာင္ ့....

  ေရကူး၀တ္စံု၊ မလံု ့တလံုေလးမ်ားနဲ ့မုိ ့ရုတ္တရက္ႀကည္ ့လုိက္ယင္ေတာ ့တရုတ္မေလးမ်ား
  ဟာ ကမ္းေၿခမွာအပန္းေၿဖေနသလားလို ့ထင္မွတ္မွားစရာပါပဲ...
  ဒါေပမယ္ ့အဆုိပါအမ်ဴိးသမီးေလးမ်ားဟာ တရုတ္နုိင္ငံမွ လူခ်မ္းသာမ်ားရဲ ့ကိုယ္ရံေတာ္၊သက္
  ေတာ္ေစာင္ ့အၿဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္ရန္အရည္အခ်င္းၿပည္ ့မွီေစဖုိ ့ ဟုိင္နန္ၿပည္နယ္မွ
  ဆန္ယ ကြ်န္းတြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းဆင္းရဲလွသည္ ့သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ေလ ့က်င္ ့သင္
  ႀကားေနႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
  အားလံုးနီးပါး တကၠသုိလ္ဘဲြ ့ရမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ ့အမ်ဴိးသမီးအေယာက္ ၂၀ တုိ ့ဟာ သင္တန္း
  ကာလအတြင္းအေတြ ့အႀကဳံရ၊ ကြ်မ္းက်င္၀ါရင္ ့သည္ ့ကိုယ္ရံေတာ္၊သက္ေတာ္ေစာင္ ့သင္တန္း
  ဆရာမ်ား၏ ကန္ေက်ာက္၊ထုိးႀကိတ္ၿခင္း၊ ေရႏွစ္ထားၿခင္း၊ ေလးလံလွသည္ ့သစ္တံုးႀကီးမ်ား
  အားသယ္ပုိးကာ ေၿပးလႊားရၿခင္း စသည္ ့ေလ ့က်င္ ့ခန္းမ်ားအား စခန္းခ်စဥ္ကာလအတြင္းအ
  ၿပင္းအထန္ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားႀကရပါတယ္...


  Best foot forward: Two bikini-clad trainees are kicked and hit with pads as they crawl on the beach during a bodyguard training session in Sanya, China
  ေဘာစိနဲ ့ေတြ ့ယင္ ေပ်ာ ့စိမေနဖုိ ့ဒီလိုကန္ေက်ာက္ၿပီးေလ ့က်င္ ့ေပးတာခံႀကရပါတယ္...
  သနားတတ္တဲ ့ဆရာကေတာ ့အေပ်ာ့စားကူရွင္ၿပားကုိသံုးေပမယ္ ့တိတိက်က်မွန္မွန္
  ကန္ကန္လုပ္တဲ ့ဆရာကေတာ ့ၿမင္တဲ ့အတုိင္း ကန္ေက်ာက္ဖိနွိပ္ပါတယ္...
  Best foot forward: Two bikini-clad trainees are kicked and hit with pads as they crawl on the beach during a bodyguard training session in Sanya, China

  Lucrative: The trainees grab on to each others' ankles during an exercise supervised by an expert from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd
  ကြ်မ္းက်င္လက္မွတ္ရ အထူးသက္ေတာ္ေစာင္ ့သင္တန္းနည္းၿပမ်ားကုိယ္တုိင္
  အနီးကပ္ႀကီးႀကပ္ၿပီးသင္ေပးတာမုိ ့စြမ္းရည္မ်ဴိးစံုတတ္ကြ်မ္းႀကမွာ
  အေသအခ်ာပါပဲ...
  Lucrative: The trainees grab on to each others' ankles during an exercise supervised by an expert from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd


  ရက္သတၱပါတ္ ေလးပါတ္ႀကာၿမင္ ့သည္ ့အဆုိပါသင္တန္းကုိ တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအ
  ၿဖစ္ အမ်ဴိးသမီးကုိယ္ရံေတာ္မ်ား ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားေပးသည္ ့တ်န္ေက်ာင္း အထူးသက္ေတာ္
  ေစာင္ ့ကုိယ္ရံေတာ္ဆုိင္ရာအတုိင္ပင္ခံကုမၸဏီမွ ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
  သင္တန္းသူမ်ားဟာ သတင္းေထာက္လွမ္းရယူၿခင္း၊ အႀကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဟန္ ့တားေခ်
  မွဳန္းၿခင္း၊ ကိုယ္ခံပညာတတ္ေၿမာက္ၿခင္းဆုိင္ရာအၿပင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ လူမွဳဆက္ဆံ
  ေရးအတတ္ပညာမ်ား စသည္တုိ ့အတြက္စြမ္းရည္ထက္ၿမက္ေစရန္လည္း ၁၀ လႀကာသင္ႀကား
  ႀကရပါတယ္...
  ထုိအထဲမွ အေတာ္ဆံုးသင္တန္းသူမ်ားအား အစၥေရးနုိင္ငံရွိ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးသင္
  တန္းေက်ာင္းသို ့ေစလႊတ္ၿပီး ဆက္လက္ေလ ့လာသင္ယူေစပါေသးတယ္...

  Put through their paces: A trainer dunks the head of one of the would-be bodyguards in the sea
  သက္ေတာ္ေစာင္ ့တစ္ေယာက္ဟာ ေရထဲလည္းငုပ္နုိင္ရမည္မုိ ့အခုလို
  ေရမြန္းေအာင္လည္းေလ ့က်င့္ ႀကရပါတယ္...

  Put through their paces: A trainer dunks the head of one of the would-be bodyguards in the sea

  No let up: The woman is then doused in sea water as she comes up for air
  အသက္ရွဴမ၀လို ့ေရေပၚကုိေပၚလာယင္ေတာင္ ထပ္ၿပီးေရနဲ ့ပက္ခံရေသးတယ္...
  No let up: The woman is then doused in sea water as she comes up for air

  In demand: The trainees carry a heavy log on their shoulders as they walk through the sea
   လြယ္မယ္လို ့ေတာ ့မထင္လုိက္ေလနဲ ့...ေရထဲမွာေတာင္ သစ္တံုးႀကီးထမ္းၿပီး
  ေလွ်ာက္ႀကရတယ္...
  In demand: The trainees carry a heavy log on their shoulders as they walk through the sea

  တစ္ကမာၻလံုးတရုတ္နုိင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို ့ေရာင္းခ်ေနရမွဳေႀကာင္ ့ဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္လာေန
  ေသာစီးပြားေရးအရ လူခ်မ္းသာမ်ားလည္းတုိးပြားလာေသာေႀကာင္ ့သက္ေတာ္ေစာင္ ့ကိုယ္ရံ
  ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အလ်င္အၿမန္မ်ားၿပားလာခဲ ့ပါတယ္....
  ခ်မ္းသာႀကြယ္၀သည္ ့စီးပြားေရးသမားမ်ားကသာ ငွားရမ္းခဲ ့ပါက လစာေကာင္းေကာင္းရနုိ္င္
  သည္ ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းၿဖစ္သည္မုိ ့ကိုယ္ရံေတာ္သင္တန္းေအာင္မ်ားအၿဖင္ ့စိတ္ကူးယဥ္
  ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မ်ားၿမင္ ့မားနုိင္ႀကတာလည္းၿဖစ္ပါတယ္.... 
  အမ်ဴိးသားကုိယ္ရံေတာ္မ်ားထက္အမ်ဴိးသမီးကိုယ္ရံေတာ္မ်ားကုိ ပုိမုိခန္ ့အပ္လာႀကရတာက
  လည္း ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့အမ်ဴိးသားမ်ားထက္ သိသာထင္ရွားမွဳေလ်ာ ့နည္းၿခင္း၊ ၎တုိ ့အား
  ကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴအၿဖစ္၊ ကေလးထိန္းအၿဖစ္မ်ားပါ စြယ္စံု ခုိင္းနုိင္သည္ ့အတြက္ၿဖစ္ပါ
  တယ္...
  အမ်ဴိးသမီးသူေဌးမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကလည္းအမ်ဴိးသမီးကုိယ္
  ရံေတာ္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားလာႀကတာလည္း ပိုမုိမ်ားၿပားလာေနပါတယ္...
   
  Glamorous: The women, many of them college graduates, line up before the start of the training session. Demand for female bodyguards has risen sharply in China as they booming economy as made wealthy business people look to their own security
  တကၠသိုလ္ဘဲြ ့ရၿပီးရံုေလာက္နဲ ့ေတာ ့ဘ၀အေၿခမခုိင္ေသးပါဘူး...
  သူေဌးကုိယ္ရံေတာ္ၿဖစ္ဖုိ ့သင္တန္းတက္ရဦးမယ္...
  Glamorous: The women, many of them college graduates, line up before the start of the training session. Demand for female bodyguards has risen sharply in China as they booming economy as made wealthy business people look to their own security

  Not quite Baywatch: Splashing through the surf, the trainees are driven hard by their instructors
  ေဘာစိသေဘာရွိ ေစဖုိ ့အေမာလည္းလံုရပါ ့မယ္...
  ဒါေႀကာင္ ့အေၿပးလည္းေလ ့က်င္ ့ရပါတယ္...
  Not quite Baywatch: Splashing through the surf, the trainees are driven hard by their instructors

  No pain, no gain: This trainee walks over her colleagues' stomachs as they wince in pain
  က်န္တဲ ့ေနရာနင္းခ်င္နင္းသြားပါ...ဒါေလးတစ္ခုေတာ ့ခ်မ္းသာေပးပါ...
  No pain, no gain: This trainee walks over her colleagues' stomachs as they wince in pain

  အမ်ဴိးသားသက္ေတာ္ေစာင္ ့ပံုမွန္ တစ္လ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလာက္ရေနခ်ိန္မွာ အလုပ္အမ်ဴိး
  မ်ဴိး၊ ေနရာမ်ဴိးစံုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္တဲ ့အမ်ဴိးသမီးသက္ေတာ္ေစာင္ ့မ်ားကေတာ ့သူတုိ ့
  ထက္ပုိၿပီး တစ္ေန ့ေဒၚလာ ၁၀၀ အထိ ၀င္ေငြရရွိေနနုိင္ပါတယ္...
   
  Instruction: A trainer uses a megaphone to get his point across as the women prepare to complete another exercise
  သင္တန္းေတြကေတာ ့တစ္မ်ဴိးၿပီးတစ္မ်ဴိးမရုိးနုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ...
  Instruction: A trainer uses a megaphone to get his point across as the women prepare to complete another exercise

  Splash down: The women shout as they carry a log on their shoulders. Because they can adopt roles including as a secretary, female bodyguards are in high demand in China
  ပဲြမ၀င္ခင္၊ အၿပင္ကပင္ႀကဳိတင္ေလ ့က်င္ ့ႀကဆုိသလို ႀကီးမားေလးလံတဲ ့တာ၀န္ေတြ
  ပခုံးထမ္းႀကရမွာမုိ ့ဒီလိုေလ ့က်င္ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါတယ္...
  Splash down: The women shout as they carry a log on their shoulders. Because they can adopt roles including as a secretary, female bodyguards are in high demand in China

  Extreme methods: An instructor smashes a bottle over a female recruit's head during a training session for China's first female bodyguards in Beijing
  ေဘာစိအတြက္အသက္ပါေပးရမွာမုိ ့ေခါင္းကိုပုလင္းနဲ ့ရုိက္ခဲြတာေလာက္ေတာ ့
  အေပ်ာ ့ေပါ ့... ( သူအရက္မူးၿပီး ပုလင္းနဲ ့ရိုက္လည္းခံနုိင္ရည္ရွိသြားတာေပါ့ )
  Extreme methods: An instructor smashes a bottle over a female recruit's head during a training session for China's first female bodyguards in Beijing

  Another recruit receives the same treatment - and has to stand still and take it in order to complete the training
  ေႀသာ္...ကိုယ္ရံေတာ္သက္ေတာ္ေစာင္ ့...
  တစ္ကယ္မလြယ္လွပါလားေနာ္...
  Another recruit receives the same treatment - and has to stand still and take it in order to complete the training
  Expect the unexpected: Female recruits use rubber knives to practise disarming an armed attacker
  လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ ့အႀကမ္းဖက္သူ၊ လူဆုိးေတြနဲ ့ရင္ဆုိင္ေတြ ့ယင္လည္း
  အသင္ ့ၿဖစ္ေအာင္ ေလ ့က်င္ ့ႀကရပါတယ္...
  Expect the unexpected: Female recruits use rubber knives to practise disarming an armed attacker

  Gun crazy: An instructor shows the female recruits how to disarm an armed attacker
  ေသနတ္ကုိင္ထားတဲ ့သူဆုိ ဒီလုိတုိက္ခုိက္ရတယ္...
  Gun crazy: An instructor shows the female recruits how to disarm an armed attacker
  Hold up: The trainees use rubber guns as they learn how to overcome armed assailants
  လက္နက္ကုိင္ေဆာင္တဲ ့သူေတြနဲ ့ဆုိယင္လည္းဘယ္လိုရင္ဆုိင္ရမလည္းဆုိတာ
  နားလည္ထားရပါတယ္...
  Hold up: The trainees use rubber guns as they learn how to overcome armed assailants


  Beating: An instructor from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd smashes a piece of wood over a recruit's leg
  ေၿခေထာက္ကုိဒုတ္နဲ ့ရုိက္တာေလာက္ေတာ ့အေပ်ာ ့ေပါ ့...
  Beating: An instructor from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd smashes a piece of wood over a recruit's leg
  How it's done: An instructor demonstrates how to overpower an attacker
  ဗန္တုိ၊ ဗန္ရွည္လည္းတတ္ရမယ္ေပါ ့...
  How it's done: An instructor demonstrates how to overpower an attacker

  Hand-to-hand combat: Two instructors teach the recruits fighting techniques
  ဒါကအနီးကပ္ကုိယ္ခံပညာတုိက္ကြက္ေပါ ့...
  Hand-to-hand combat: Two instructors teach the recruits fighting techniques
  Under control: On the ground with her arms held behind her back, this would-be attacker is going nowhere
  ဒီလိုအဆင္ ့ၿမင္ ့တုိုက္ကြက္ေတြနဲ ့ဆုိ ေဘာစိကုိအန္တု၊ ရန္ၿပဳမယ္ ့သူ...
  ပ်ားပ်ား၀ပ္ရၿပီေပါ ့...
  Under control: On the ground with her arms held behind her back, this would-be attacker is going nowhere

  Elite: The lethal lady recruits stand in formation as they await further instruction
  အထူးကုိယ္ရံေတာ္၊ သက္ေတာ္ေစာင္ ့တပ္ဖဲြ ့အသင္ ့ရွိေနပါၿပီ...
  Elite: The lethal lady recruits stand in formation as they await further instruction

  • Trainees go through 10-month gruelling regime to become professional bodyguards
  • Economic boom in China means wealthy business people looking for personal security
  • Women much in demand as they can 'play' roles including secretary
  Dressed in skimpy bikinis, these Chinese women could be going for a day out at the beach.
  But these trainees are in fact being put through a gruelling regime in Sanya, Hainan province, on the road to become female bodyguards.
  Twenty women, most of them college graduates, were kicked, dunked, near-drowned and forced to carry a heavy log between them during a tough boot camp run by professional bodyguards on Sunday.

  The four-week programme is run by trainers from Tianjiao Special Guard Consultant Ltd - the first open group training for female bodyguards in China.

  Each trainee goes through 10 months of instruction to develop their skills in reconnaissance, anti-terrorism training, martial arts and business etiquette.
  The best individual from the class is also invited to study further at the International Security Academy in Israel.

  With the booming economy in China and increasing wealth sparked by high demand for Chinese goods and materials, demand for bodyguard services had risen dramatically on the Chinese mainland.
  Graduates of bodyguard courses can look forward to a well-paid career if they are recruited by wealthy businessmen.
  That is especially the case for women, because they are less visible than their male counterparts and because they can assume roles such as secretary or nanny, they are in high demand.

  Female bodyguards are often paid far better than male counterparts - up to $100 a day - too because they can adopt different roles. The average annual wage in China is just $1,500.

  With her face grimacing in unbearable discomfort, this is the moment a trainee bodyguard has a bottle smashed over her head.
  Amazingly, the recruit has to stand there and take it if she wants to qualify as one of China's first female bodyguards.
  The training session, which took place in Beijing, involved 20 women, most of whom are university graduates.

  9 comments:

  nyopyar88888 said...

  ၿမန္မာၿပည္က ရုပ္ရွင္တရုပ္ေစာင္ နန္းဆုရတီစိုးကို လက္တို ့လိုက္မယ္

  Aung Htut said...

  ဘုရား ဘုရား လမ္းမွာေတြ႕လုိ႕ လူမွားျပီး ကိုင္ေပါက္ရင္ ဒုကၡ...... ေ၀းေ၀းေရွာင္မွ.... :(

  ခ်မ္းခ်မ္း(ရြာသူေလး) said...

  ေအာင္မငီး
  ေသရခ်ည္ရဲ ့
  မလုပ္၇ဲဘူး
  သူမ်ားမသက္မေစာင့္ခင္
  ကိုယ့္အသက္ အရင္ထြက္သြားမယ့္ကိန္း
  ဟီး
  ခ်မ္းခ်မ္းေၾကာက္ေၾကာက္

  ကိုရင္ said...

  သူတို႔ကို ငွားမဲ့ ေဘာစိလည္း သူတို႔ထက္ နွစ္ဆ က်င့္ထားမွ ေၿပမယ္ ထင္တယ္ အကို..မဟုတ္လို႔ ကေတာ့ သူတို႔လက္ခ်က္မိရင္ မလြယ္ေလာက္ဘူး :D

  မဒမ္ကိုး said...

  ေအာင္မေလး မလုပ္ေတာ႕ပါဘူး ပုလင္းနဲ႕ရိုက္ခံရတာနဲ႕တင္တခါတည္းအသက္ပါေပ်ာက္ႏိုင္တယ္ း) အနင္းလဲခံရအူးမယ္ ေရနဲ႕လဲအပက္ခံရအူးမယ္ ေတာ္ဘီ ဒီတသက္ ဒီ၀ိတ္ကိုမခ်ႏုိင္သေရြ႕စိတ္ကူးေတာင္မယဥ္ဘူးမွတ္ း)

  ခင္မင္လွ်က္

  SHWE ZIN U said...

  ကိုပီတာေရ

  အေပၚက ကိုရင္ ကေတာ႔ သက္ေတာ္ေစာင္႔ ငွားဖို႕ က်န္ရြယ္ေနၿပီထင္တယ္

  ခင္တဲ႕
  ေရႊစင္ဦး

  ေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ said...

  ကိုပီတာအတြက္တစ္ေယာက္ေလာက္
  စီစဥ္ေပးမယ္ေနာ္။။။အဟိ

  သက္တန္႔ခ်ိဳ said...

  ဟိုက္ဆိုးလွခ်ည္လား ကိုပီတာေရ မလြယ္ဘူး ဟူးဟူး အသက္ပါထြက္ေလာက္တယ္ း)))

  ₭Ǿ2 said...

  ေၾသာ္.. ခ်စ္ရည္းစားေလး ကို အဲ သင္တန္းတတ္ခိုင္း၇မယ္ .. ဟဲဟဲ .. ဒါမွ အားကိုးလို႔ရမွာ ...