Brazilian councillor proposes law demanding brides wear underwear when they marry

Wednesday, January 11, 2012

မဂၤလာအခမ္းအနားအထိေတာ ့ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ၀တ္လာႀကေပးပါ....လက္ထပ္မဂၤလာပဲြဆင္ႏႊဲမည္ ့ပဲြသို ့တက္ေရာက္မည္ ့သတုိ ့သမီးမ်ားအား အတြင္းခံေဘာင္းဘီ၊ ေအာက္ခံ
ေဘာင္းဘီမ်ားမ၀တ္မေနရ ၿပဌာန္းေပးမည္ ့ဥပေဒတစ္ခုအား ဘရာဇီးနုိင္ငံမွ ဥပေဒၿပဳအမတ္တစ္ဦးက အ
ႀကံၿပဳတင္ၿပခဲ ့ပါတယ္....
ဘရာဇီးနုိင္ငံ၊ အေရွ ့ေတာင္ပုိင္းေဒသ ဗီလာဗယ္လ္ဟာ ၿမဳိ  ့မွအမ်ဴိးသမီးမ်ားဟာ မဂၤလာအခမ္းအနား၀တ္
ၿပဳဆုေတာင္းပဲြသုိ ့တက္ေရာက္ရန္ဘုရားေက်ာင္းသုိ ့မဂၤလာ၀တ္စံုၿဖင္ ့လာေရာက္ႀကရာတြင္ အတြင္းခံ
ေဘာင္းဘီ၊ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ ၀တ္မလာသူမ်ား၏အေရအတြက္က ပုိမုိမ်ားၿပားလာပါတယ္လုိ ့အဆုိပါ
အမတ္မင္း အုိဇီယက္စ္ဇီဇီ ကအခုိင္အမာေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္....
ယခုကဲ ့သို ့ၿဖစ္ရၿခင္းမွာလည္းထုိကဲ ့သုိ ့ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္ ့၎တုိ ့၏အိမ္ေထာင္ေရး ပုိမုိခုိင္ၿမဲေစသည္ဟူေသာ
အယူသီးမွဳအား သတုိ ့သမီးမ်ားကစဲြလမ္းယံုႀကည္ႀကေသာေႀကာင္ ့ၿဖစ္ပါတယ္လို ့သူကရွင္းၿပခဲ ့ပါတယ္...
 ဘရာဇီးနုိင္ငံမွ ရီပါတ္ဗလီကင္ပါတီ၀င္ အဆုိပါနုိင္ငံေရးဂုရုကသတုိ ့သမီး၀တ္စံုမ်ား၏လည္ဟုိက္မွဳအတုိင္း
အတာကုိလည္းကန္ ့သတ္တားၿမစ္ခ်က္ပါ၀င္မည္ ့ ၎တင္ၿပသည္ ့ဥပေဒအသစ္ေႀကာင္ ့လက္ထပ္မဂၤလာ
ပဲြဆုိ္င္ရာ၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းမွဳၿပဳလုပ္မည္ ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအေနၿဖင္ ့သတုိ ့သမီးမ်ား၏
မဖြယ္မရာ လွစ္ဟၿပမွဳမ်ားေႀကာင္ ့အရွက္ရေစၿခင္းမွ ကာကြယ္နုိင္လိမ္ ့မည္ၿဖစ္ပါတယ္....
ယခုကဲ့သုိ ့မဂၤလာအခမ္းအနားတြင္ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီမ၀တ္ပဲ က်င္းပပါက အိမ္ေထာင္ေရးေရရွည္တည္
တံ ့ခုိင္ၿမဲလိမ္ ့မည္ဟု အမ်ဴိးသမီးအမ်ားအၿပားက ယံုႀကည္ႀကပါတယ္...
ဒီအခ်ိန္ေလးအထိေတာ ့စိတ္ရွည္ေပးႀကပါကြယ္...
ဆုေတာင္းၿပီးေတာ ့မွ သေဘာရွိႀကပါေနာ္...

" တစ္ကယ္ေတာ ့မည္သူမဆုိ မိမိႏွစ္သက္သလို၊ ဆႏၵရွိသလိုလက္ထပ္မဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပနုိင္ႀကပါ
တယ္...သုိ ့ေသာ္လည္း ဘာသာေရးအရ ၿမင္ ့ၿမတ္သည္ ့၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းရာသုိ ့လာေရာက္လာတြင္ေတာ ့
ရုိေသေလးစားမွဳၿပႀကရမွာပါ.... အတြင္းခံေဘာင္းဘီမပါပဲနဲ ့ေတာ ့ၿဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး..." လုိ ့အဆုိပါအမတ္
မင္းက ဆုိပါတယ္....
သို ့ေသာ္လည္း ထုိကဲ ့သုိ ့၀တ္မ၀တ္ကုိ ႀကည္ ့ရွဳစစ္ေဆးရန္တတ္နုိင္မွာမဟုတ္လုိ ့အဆုိပါဥပေဒအားလိုက္
နာေစရန္အတြက္ ၿပဌာန္းဖုိ ့ခက္ခဲမွာၿဖစ္ေႀကာင္း သူက ၀န္ခံေၿပာႀကားခဲ ့ေပမယ္ ့ဘာသာေရးအရၿမင္ ့ၿမတ္
သည္ ့ေနရာမ်ားအား ထိမ္းသိမ္းရန္အတြက္ ပညာေပးလွဳံ  ့ေဆာ္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္သင္ ့တယ္လို ့အႀကံေပးေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ထုိၿမဳိ ့တြင္ လက္ထပ္မဂၤလာအခမ္းအနား၊ ၀တ္ၿပဳဆုေတာင္းၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးေနသည္ ့သင္းအုပ္ဆရာက
ေတာ ့အဆုိပါ ဥပေဒႀကမ္းအား အဓိပၸါယ္မဲ ့လုပ္ရပ္တစ္ခုအၿဖစ္ ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" အတြင္းခံ၀တ္ဖုိ ့မ၀တ္ဖုိ ့ကိစၥက အမ်ဴိးသမီးေတြ သူတုိ ့ဘာသာဆံုးၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ရမယ္ ့ကိစၥၿဖစ္ပါတယ္...
အဲဒါက တစ္ၿခားဘာနဲ ့မွမပါတ္သက္ပါဘူး... အခုလုိမ်ဴိးအတင္းအႀကပ္ေစခုိင္းဖုိ ့ႀကဳိးစားမယ္ဆုိယင္ ၊ ထုိကဲ ့
သုိ ့လိုက္နာၿခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးမယ္ဆုိယင္ေတာ ့အေတာ္ ့ကုိ အူေႀကာင္ေႀကာင္နုိင္လွတဲ ့လုပ္ရပ္တစ္ခုၿဖစ္
မွာပါ..." လုိ ့သင္းအုပ္ဆရာ အီနုိ ့ခ်္ဒီကက္စထရုိ က အဆုိပါဥပေဒအား ေလွာင္ေၿပာင္ရွဳံ  ့ခ်ေၿပာႀကားခဲ ့ပါ
တယ္...

ေႀသာ္....
ႀကံႀကံဖန္ဖန္လည္း အယူသီးကာယံုႀကည္တတ္ႀကပါေပတယ္....
ဆုေတာင္းေပးတဲ ့သင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိေတာ ့ဒုကၡမေပးသင္ ့ပါဘူး....

A Brazilian councillor has proposed a law to force brides to wear knickers at the altar. Ozias Zizi claims that a growing number of women in his south-eastern town of Vila Velha are turning up to church with nothing on underneath their wedding dresses. The superstitious brides believe it will make their marriages last longer, he explained.
The Brazilian Repulican Party (PRB) politician claims his new law, which would also put a lower limit on brides’ necklines, will save ministers of religion from embarrassment as they conduct weddings in the town.nHe said: 'There are a lot of women who believe that if they get married without wearing knickers this helps secure their nuptials for longer.
'The person, in fact, can get married in whichever way they like, but the moment they enter a place of worship they must show some respect. And without knickers just won’t do.' The councillor admitted that the law would be hard to enforce – ‘we couldn’t do any checks’ – but suggested that an educational campaign could ‘preserve our sacred places’.
A local pastor who takes weddings in the town branded the bill as 'ridiculous'.
Deriding the bill, Enoch de Castro said: 'There are women who make a choice to not use underwear. This has nothing to do with anything. It would be an absurd thing to try to have to police something like this, to find out whether a bride is wearing knickers or not.'

1 comments:

မဒမ္ကိုး said...

အာာာာာ မွားပါတယ္ း)