Meet the cruise liner for ships! Massive carrier craft can hold up to 22 barges - and even an oil rig - on its back

Saturday, June 23, 2012

ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးသေဘၤာတင္သေဘာၤ....

ဒီကုန္တင္သေဘာၤႀကီးကေတာ ့တစ္ခုလွ်င္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ နီးပါးအေလးခ်ိန္ရွိသည္ ့သေဘၤာ
ကုိယ္ထည္းအႀကမ္း ၂၂ ခုကုိတင္ေဆာင္ကာ ကမာၻတစ္၀က္ခရီးကုိပါတ္ကာ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္
ေပးနုိင္ပါတယ္...
မယံုႀကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္အံ ့ႀသစရာေကာင္းလွတဲ ့ထုိကုန္တင္သေဘၤာႀကီးဟာ တန္ခ်ိန္
 ၇၅၀၀၀ အထိတင္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္... 
သူတင္ေဆာင္သည္ ့ကုန္စည္မ်ားဟာလည္း ကေလးကစားစရာအရုပ္မ်ား၊ ရုပ္ၿမင္သံႀကားစက္
မ်ား၊ ေကာ္ဖီေစ ့မ်ားမဟုတ္္ပဲ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲသေဘၤာမ်ားႏွင္ ့ေရနံတူးစင္
မ်ားကုိပါ တင္ေဆာင္နုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္...
ယီမင္တြင္တုိက္ခုိုက္ခံရသည္ ့အေမရိကန္စစ္သေဘၤာ ယူအက္စ္အက္စ္ကုိး အား နုိင္ငံသုိ ့ၿပန္
လည္သယ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ဤဧရာမသေဘၤာႀကီး ဘလူးမာလင္ ကုိအသံုးၿပဳခဲ ့ရတာၿဖစ္ပါ
တယ္...
စပိန္နုိင္ငံမွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ႀသစေတးလ်ေရတပ္မွ သယ္ေဆာင္ယူခဲ ့စဥ္ကလည္း
အဆုိပါ သေဘၤာႀကီးကုိသာလွ်င္အသံုးၿပဳခဲ ့ရၿပန္ပါတယ္...

The ship of all ships: The largest cargo transport ship in the world, the Blue Marlin of Dockwise, carries four pontoons and 18 hulls on its back from Nantong Port, Chinaသေဘၤာတစ္ကာတုိ ့ရဲ  ့ထိပ္ေခါင္.... ဆိပ္ခံေဘာ ၄ ခု၊ သေဘၤာကုိယ္ထည္ ၁၈ခုတုိ ့အား
တင္ေဆာင္ကာ တရုတ္နုိင္ငံ နန္တံုဆိပ္ကမ္းမွ တင္ေဆာင္ထြက္ခြာလာစဥ္...
The ship of all ships: The largest cargo transport ship in the world, the Blue Marlin of Dockwise, carries four pontoons and 18 hulls on its back from Nantong Port, China

အဆုိပါ ဘလူးမာလင္း သေဘၤာႀကီးဟာ ေပ ၇၁၂ ေပရွည္ကာ အနက္၊ ေစာက္ ၁၃၈ ေပရွိကာ
သူ ့ရဲ  ့ကုန္းပတ္အက်ယ္က ေဘာလံုးကြင္း ၂ ကြင္းစာေလာက္ရွိပါတယ္...
ေရမုိင္ ၁၃ မုိင္အထိေမာင္းႏွင္နုိင္ၿပီး ၿမင္းေကာင္ေရ ၁၇၀၀၀ အားရွိတဲ ့ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တပ္ဆင္
ထားကာ သေဘၤာ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၄ ဦးရွိပါတယ္...
ဒီသေဘၤာႀကီးကုိထိမ္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ရတာဟာ ေရေပၚေမွ်ာေနသည္ ့အေဆာက္အဦးႀကီး
တစ္ခုလံုးအား ထိမ္းရသလိုၿဖစ္ေနမွာလုိ ့ဆုိနုိင္ပါတယ္....
အထက္ပါပံုတြင္ပါရွိသည္ ့တန္ခ်ိန္ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ရွိမည္ ့သေဘၤာကုိယ္ထည္မ်ားႏွင္ ့ဆိပ္ခံ
ေဘာမ်ားဟာ ကုိရီးယားတြင္ အႀကမ္းထည္ၿပဳလုပ္ကာ ရုိတာဒမ္ သို ့ပို ့ေဆာင္ၿပီး အေခ်ာသတ္
တည္ေဆာက္မွာၿဖစ္ပါတယ္... 

တစ္ခ်ဴိ  ့ေသာသေဘၤာမ်ားကုိေတာ ့ၿမစ္တြင္းသြားသေဘၤာမ်ားအၿဖစ္တည္ေဆာက္မွာၿဖစ္ၿပီး
တစ္ခ်ဴိ  ့ကုိေတာ ့ပင္လယ္ၿပင္ေရနံတူးၿခင္းကဲ ့သုိ ့ေသာေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာသေဘၤာမ်ားအ
ၿဖစ္ဖန္တီးတည္ေဆာက္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
ဒီသေဘၤာႀကီးေပၚတြင္တင္ေဆာင္ထားသည္ ့ကုန္ပစၥည္း ( သေဘၤာ၊ ေရနံတူးစင္ ) မ်ားအား မ,
ခ်ီနုိင္မည္ ့ကရိန္း၊ ၀န္ခ်ီစက္မရွိတာမုိ ့ ၎သေဘၤာအား နည္းပညာအသစ္ၿဖစ္၀မ္းဗုိက္ေရသုိ
ေလွာင္ကန္မ်ားအတြင္းေရၿဖည္ ့လုိက္ရံုၿဖင္ ့ကုန္းပါတ္အား ေရေအာက္၁၃မီတာအထိႏွစ္ၿမဳပ္ထား
ေစရန္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားပါတယ္...
သေဘၤာမ်ား၊ ေရနံတူးစင္မ်ားအား ထုိကုန္းပါတ္ေပၚတြင္ ရပ္တန္ ့ကာ သုိေလွာင္ကန္အတြင္းမွ
ေရမ်ား ဖယ္ထုတ္လုိက္ရံုၿဖင့္ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးေပၚ တင္ၿပီးသားၿဖစ္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္...

Carrying an oil rig: The ship set a new record by delivering BP's 59,500tons semi-submersible Thunder Horse platform from Okpo, South Korea to Corpus Christi, USA in 2004
ဒီေလာက္ႀကီးတဲ ့ေရနံစင္ႀကီးသေဘၤာေပၚဘယ္လိုမ်ားတင္သလည္းလို ့ေခါင္းရွဳတ္ခံစဥ္းစား
ေနစရာမလုိပါဘူး .... ဒီသေဘၤာႀကီးကုိေရေအာက္သုိ ့တစ္၀က္ခန္ ့ႏွစ္ၿမဳပ္ေစၿပီး ေရနံတူး
စင္ႀကီးကုိ ဆဲြယူရပ္တန္ ့ကာ သေဘၤာႀကီးကုိၿပန္လည္ကာေရေပၚ၊ ေပၚေစၿခင္းၿဖင္ ့တင္
ေဆာင္ၿပီးသားၿဖစ္ေစပါတယ္... အခု တန္ခ်ိန္ ၅၉၅၀၀ ရွိတဲ ့ေရနံတူးစင္ႀကီးကုိ ေတာင္ကုိး
ရီးယားနုိင္ငံ အုတ္က္ပုိမွ အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ေကာ ့ပတ္စ္ခရစ္တီ သို ့၂၀၀၄ ခုႏွစ္က
သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေပးနုိင္ခဲ ့သၿဖင္ ့စံခ်ိန္တင္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္...
Carrying an oil rig: The ship set a new record by delivering BP's 59,500tons semi-submersible Thunder Horse platform from Okpo, South Korea to Corpus Christi, USA in 2004

သေဘၤာကုိယ္ထည္မ်ား၊ ဆိပ္ခံေဘာမ်ားအစီအစဥ္တက်တင္ေဆာင္နုိင္ရန္လည္း သေဘၤာႀကီး
တြင္ အထူးေလ်ာလမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ထားပါတယ္... ဆိပ္ခံေဘာ၊ ကုိယ္ထည္မ်ားအား ထပ္
ဆင္ ့တင္ထားကာ သေဘၤာႀကီးေပၚသုိ ့အႀကိမ္ႀကိမ္တင္နုိင္တာၿဖစ္ပါတယ္...
ၸဤသေဘၤာႀကီးၿဖင္ ့တန္ခ်ိန္အေလးဆံုး၊ အႀကီးဆံုးသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေပးခဲ ့တာကေတာ ့ၿဗိတိန္
ေရနံကုမၸဏီ ( BP ) အတြက္ Thunder Horse အမည္ရွိ ေရနံတူးစင္ႀကီးအား ေတာင္ကုိရီးယား
နုိင္ငံမွ မုိင္းေပါင္း ၁၆၀၀၀ ကြာေ၀းသည္ ့မကၠစီပင္လယ္ေကြ ့သုိ ့တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ေပးနုိင္
ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ေဒၚလာ သန္း ၁ ေထာင္တန္ေႀကးရွိသည္ ့အဆုိပါေရနံတူးစင္ႀကီးဟာ ကမာၻေပၚတြင္အႀကီးဆံုး
ၿဖစ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀၀ ေသာင္းေလးပါတယ္....
ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ ့အဆုိပါဧရာမကုန္တင္သေဘၤာႀကီးဟာ စပိန္နုိင္ငံမွ ႀသစေတးလ်ေရတပ္
အတြက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စင္းကုိ တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ကာ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေပးမွာ
ၿဖစ္ပါတယ္...
ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးဟာ ႀကီးမားလြန္းလွတဲ ့အတြက္ ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးထက္ မီတာ
၅၀ မွ် စြန္းထြက္ေနမွာၿဖစ္ပါတယ္... 
Less of a load: Two 'Viktor III - Class' nuclear-powered submarines are carried along the coast of Russia
ေရငုတ္သေဘၤာ ၂ စီးေလာက္ကုိေတာ ့ၿဖင္ ့ အသာေလးတင္နုိင္ပါတယ္..
Less of a load: Two 'Viktor III - Class' nuclear-powered submarines are carried along the coast of Russia

The Blue Marlin carrries another oil rigm this time it is Diamond Offshore's semi-submersible drilling rig, Ocean Monarch. The rig was laoded in Singapore and discharged in Corpus Christi, USA
ဒါကေတာ ့စကၤာပူနုိင္ငံမွ တင္ေဆာင္လာတဲ ့ေရနံတူးစင္တစ္ခုပါ....
The Blue Marlin carrries another oil rigm this time it is Diamond Offshore's semi-submersible drilling rig, Ocean Monarch. The rig was laoded in Singapore and discharged in Corpus Christi, USA

၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ေရခ်ခဲ ့တဲ ့ဘလူးမာလင္း သေဘၤာႀကီးဟာ သူ ့လိုပံုစံမ်ဴိးကုန္တင္သေဘၤာႀကီး
မ်ဴိးထဲမွာေတာ ့အႀကီးဆံုးပါပဲ...
ဒါေပမယ္ ့သူ ့ထက္ႀကီးတဲ ့သေဘၤာတစ္စင္းကေတာ ့မႀကာခင္ေရာက္ရွိလာပါေတာ့မယ္....
ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ကုိရီးယားသေဘၤာက်င္းတစ္ခုတြင္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ ့ေပါင္စတာလင္ 
သန္း ၂၄၀ တန္သည္ ့Dockwise Vanguard သေဘၤာႀကီးကေတာ ့တန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း ၁ သိန္း ၁
ေသာင္း တင္ေဆာင္ကာ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေပးနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...
၎သေဘၤာသစ္အတြက္လည္း ကုိရီးယားမွပင္ ေၿမာက္ပင္လယ္သုိ ့ဧရာမ ေရနံတူးစင္ႀကီးတစ္
ခု ေနာက္ႏွစ္တြင္ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေပးရန္ လုပ္ငန္းအမွာစာႀကဳိတင္စာရင္းသြင္းထားၿပီးၿဖစ္ပါ
တယ္....
ဘလူးမာလင္း သေဘၤာႀကီးအားပုိင္ဆုိင္သည္ ့Dockwise ကုမၸဏီမွ အႀကီးတန္းအတြင္းေရးမွဴး
ဖြန္စ္ဗန္လစ္ ကေတာ ့ သူတုိ ့ရဲ  ့ကုန္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ားအတြက္ အလုပ္ၿပတ္လွတယ္မရွိပါ
ဘူးလို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" ေဘးအႏ ၱရယ္ကင္းေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့လုပ္ငန္းရဲ  ့အဓိကေသာ ့ခ်က္ၿဖစ္ပါတယ္....ေရနံ
ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတစ္ခု အတြက္ေပါင္စတာလင္ ၁ ဘီလီယံအကုန္အက်ခံ
၂ ႏွစ္ႀကာ တည္ေဆာက္မယ္ဆုိယင္ အဲဒီပစၥည္းကုိ ကမာၻ ့တစ္ၿခားတစ္ေနရာေရာက္ေအာင္
ပုိ ့ေဆာင္နုိင္ဖုိ ့ကလည္း အေရးႀကီးတာပါပဲ..." လုိ ့သူကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


When you need to transport 22 barges – each weighing nearly 3,000 tonnes – half way around the world, you're going to need a pretty sturdy boat.

And they don't get much sturdier than the Blue Marlin, one of the most extraordinary crafts ever to sail the seas.
The incredible ship can carry 75,000 tonnes. Rather than the usual cargo of toys, TVs and coffee, it carries other ships and oil rigs.
When the US Navy needed to give their stricken destroyer USS Cole a lift home, they called on the Blue Marlin.
And when the Australian Navy wanted an aircraft carrier brought from Spain, only the semi-submersible heavy lift ship would do.

The Blue Marlin's  dimensions are eye watering. It is 712 ft long and 138ft deep – and has a deck the size of two football pitches.
It reaches a sedate top speed of 13 knots, powered by a gigantic 17,000 horse power diesel engines, with a crew of 24.

Steering it is said to be like controlling a floating office block.
The barges pictured above – which weigh a total of 60,000 tonnes - were exported from Korea to be completed in Rotterdam.
Some were destined to be river boats, others were off shore construction vessels.


No crane in the world is big enough to lift these sorts of cargoes onto her deck and so she has an ingenious trick up her sleeve.
The deck is submersible and can disappear under 13 metres of water when her ballast tanks are pumped full of water.
Boats, oil rigs and ships can then be floated on before the deck is raised again by emptying its ballast tank.

In order to carry the barges, a specially designed set of cradles was added to the Blue Marlin. The barges were stacked up and then floated on the ship a few at a time.
Its biggest cargo was a BP oil rig Thunder Horse 16,000 miles from Korea to the Gulf of Mexico.
The one billion dollar rig is the largest offshore structure in the world and weighed 60,000 tonnes.
Next year the heavy transport ship will take an aircraft carried from Spain to Australian for the the Australian Navy. The aircraft carrier is so large it will overhang the deck by 50 metres.

The Blue Marlin, launched in 1999, is the biggest vessel of its kind. But an even bigger sister is just around the corner.

When finished by the end of the year at its Korean shipyard, the £240 million Dockwise Vanguard will be able to carry 110,000 tonnes.
It has already been booked for its first jobs, including shipping a gigantic oil platform from Korea to the North Sea next  year.
Fons van Lith, corporate secretary of Dockwise which owns the Blue Marlin, said there was no shortage of work for the vessel.
He said: 'Safety is the key part of our business. If an oil company invests £1 billion dollars in a piece of equipment that takes two years to build, the one important thing is to get it to the other side of the world in one piece.'

1 comments:

thaingarra said...

One Week ... Before Salary ... :)