British men have bigger ... than the French according to survey of....

Monday, October 1, 2012

ၿဗိတိသွ်သားမ်ားက ၿပင္သစ္တုိ ့ထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာ....


Controversial: Richard Lynn, professor of psychology at Ulster University, whose research has been criticised as lacking methodology
သူေၿပာမွပဲ သိကုန္ႀကၿပီ.... အက်ယ္အက်ယ္အၿငင္းပြားဖြယ္ေတြသိပ္လုပ္တဲ ့
ပါေမာကၡႀကီးေပါ ့... ေသခ်ာမတုိင္းထြာပဲ အင္တာနက္ကပံုေတြ၊ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္ေတြယူၿပီး သုေတသနလုပ္ခဲ ့တယ္လုိ ့စြပ္စဲြေနႀကပါတယ္...

Controversial: Richard Lynn, professor of psychology at Ulster University, whose research has been criticised as lacking methodology

 
ၿဗိတိန္နုိင္ငံမွ အမ်ဴိးသားမ်ားက အိမ္နီးခ်င္းၿပင္သစ္နုိင္ငံသားမ်ားထက္ အမ်ဴိးသားေရးလကၡဏာ
အရြယ္အစားပမာဏပုိမုိႀကီးမားႀကေပမယ္ ့ဂ်ာမန္နုိင္ငံသားမ်ားထက္ေတာ ့ေသးငယ္ႀကပါတယ္
လို ့အသစ္ၿပဳလုပ္ခဲ ့တဲ ့ေလ ့လာစမ္းစစ္ခ်က္က အခုိင္အမာဆုိပါတယ္... 
ၿဗိတိသွ်အမ်ဴိးသားမ်ားရဲ  ့ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားရဲ  ့ပ်မ္းမွ်အရြယ္အစားက ခ်စ္တင္းေႏွာစိတ္နုိးႀကြေန
ခ်ိန္မွာ ၅.၅ လက္မအရွည္ရွိတာမုိ ့၅.၃ လက္မရွိတဲ ့ၿပင္သစ္မ်ား၊ ၅.၂ လက္မရွိတဲ ့ႀသစေတးလ်
မ်ား၊ ၅.၁ လက္မရွိတဲ ့အေမရိကန္မ်ားႏွင္ ့ ၅ လက္မသာရွိတဲ ့အုိင္းရစ္ ( အုိင္ယာလန္သားမ်ား )
မ်ားထက္ ရွည္လ်ားေထြၿပားတဲ ့တန္းစီဇယားမွာ ေရွ  ့ေရာက္ေနပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
ဒါေႀကာင္ ့ၿဗိတိသွ်သားမ်ားဟာသုေတသနၿပဳစမ္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ကမာၻ ့အေသးဆံုးစံခ်ိန္ရွင္မ်ား
ၿဖစ္သည္ ့ပ်မ္းမွ် ၃.၈ လက္မမွ်သာရွိႀကေသာ ေတာင္ႏွင္ ့ေၿမာက္ကုိရီးယားသားမ်ားထက္ေတာ ့
သိသိသာသာ ပုိမုိထြားႀကဳိင္းႀကတယ္လို ့ဆုိရမွာပါပဲ...

သုိ ့ေသာ္လည္း တုိ ့အမ်ဴိးသားတုိ ့ႀကီးပြားဖုိ ့အေရးေႀကြးေႀကာ္နုိင္မယ္ ့အခန္းက႑မွာေတာ ့နုိင္
ငံသားေပါင္း ၁၁၃ မ်ဴိးကုိၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့ေလ ့လာခ်က္တြင္ၿဗိတိသွ်သားမ်ားက နံပါတ္ ၇၈ မွ်သာ
ခ်ိတ္ခဲ ့တာမုိ ့ဂုဏ္ယူ၀င္ ့ႀကြားေလာက္စရာေတာ ့မဟုတ္နုိင္ႀကပါဘူး...

Research:The modern facade of the main University of Ulster building, Belfast in Northern Ireland
သုေတသနလုပ္ခဲ ့ရာ ဘဲလ္ဖတ္ၿမဳိ  ့ရဲ  ့အူလ္စတာတကၠသိုလ္ ေခတ္မွအေဆာက္အဦး...

Research:The modern facade of the main University of Ulster building, Belfast

ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္တန္းစီဇယားအရအာဖရိကသားမ်ားက ပ်မ္းမွ် ၆.၃ လက္မၿဖင္ ့ထိပ္ဆံုးက ကြ်န္
ေတာ္၊ ကုိမဟာဒုတ္မ်ားအၿဖစ္ ဗုိလ္စြဲခဲ ့ၿပီး အာရွအေရွ  ့ေၿမာက္ပုိင္းသားေတြကေတာ ့ပ်မ္းမွ် ၄.၂
လက္မသာသာပဲ ရွိႀကတာမုိ ့ေနာက္ဆံုးေတာ ့လုိရင္းတုိရွင္းဘ၀နဲ ့ပဲေက်နပ္ခဲ ့ႀကရပါတယ္...

ၿဗိတိသွ်သားမ်ားဟာ ဥေရာပသားမ်ားရဲ  ့ပ်မ္းမွ်အရြယ္အစား ၅.၇ လက္မရွိႀကသည္ ့ဂ်ာမန္မ်ား
ရဲ  ့ေနာက္မွာရွိခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
အဆုိပါ စိတ္ႏွလံုးရႊင္ၿပဳံးဖြယ္၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့ဖြယ္၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ ့ဖြယ္ အေႀကာင္းအရာ
ကုိသုေတသနၿပဳေလ ့လာဖို ့အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ ့တာကေတာ ့အူလ္စတာတကၠသိုလ္
မွ အၿငိမ္းစားဂုဏ္ထူးေဆာင္ စိတ္ပညာပါေမာကၡ ရစ္ခ်တ္လင္း ဆုိသည္ ့ပညာရွင္ပဲၿဖစ္ပါတယ္...
သူဟာဆင္ ့ကဲၿဖစ္စဥ္ေၿပာင္းလဲမွဳတြန္းအားမ်ားအရ လူမ်ဴိးစုမ်ား၊ နုိင္ငံသားမ်ားအေနၿဖင္ ့ကဲြၿပား
သည္ ့အသိဥာဏ္အဆင္ ့အတန္းမ်ားၿဖစ္ထြန္းခဲ ့ေႀကာင္း အၿငင္းပြားဖြယ္ရာ ယူဆခ်က္ကုိေဖာ္
ထုတ္ခဲ ့သူအၿဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္...
ယခုေတြ ့ရွိခ်က္ဟာလူမ်ားစုအလုိက္၊ နုိင္ငံသားအလုိက္ မတူကြဲၿပားၿခားနားသည္ ့အမ်ဴိးသားေရး
အထိမ္းအမွတ္ သြင္ၿပင္လကၡဏာ အစိတ္အပုိင္း အရြယ္အစားမ်ဴိးစံုရွိႀကတယ္ဆုိတာကုိ နီဂရုိး
ႏြယ္ဖြား သေကာင္ ့သား ( အာဖရိကာဖြားမ်ား ) မ်ားက သဘာ၀ရဲ  ့အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္
ရရွိခဲ ့ႀကၿပီး မြန္ဂုိလြဳိက္ႏြယ္ဖြားမ်ားကေတာ့ ၿပဳံးပန္းေ၀ၿဖာပီတိၿဖာရမည့္ အဆုိပါက႑မွာေတာ ့
မ်က္ႏွာသာေပးၿခင္းမခံခဲ ့ရပါဘူး...

" လူအမ်ားစုကုိေတာ ့ထုိကိစၥအတုိင္းအတာနဲ ့ပါတ္သက္လာယင္ႀကဳိတင္ခန္ ့မွန္းၿပီးအေသအခ်ာ
ေၿပာနုိင္ပါတယ္...( ၿမင္လုိုက္တာနဲ ့အေပြးၿမင္အပင္သိဆုိသလုိ ခန္ ့မွန္းနုိင္ပါတယ္...) " လို ့သူက
ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ ့ပါတယ္...
၎ၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့သုေတသနၿပဳစမ္းစစ္ခ်က္မ်ားဟာ အြန္လုိင္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွရ
ရွိသည္ ့အမ်ဴိးသားလိင္အဂၤါအရြယ္အစား အတုိင္းအတာမ်ားအေပၚအေၿခခံခဲ ့ေႀကာင္း ၀န္ခံခဲ ့
လို ့တိက်ခုိင္မာမွဳမရွိ၊ ခြ်တ္ေခ်ာ္မွားယြင္းမွဳမ်ားရွိနုိင္ေႀကာင္း၀ဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားကဆုိပါတယ္..

ေဟာ္လန္နုိင္ငံ၊ တီလ္ဘာ ့ဂ္တကၠသိုလ္မွပညာရပ္ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ေဗဒပါေမာကၡဂ်ဲ  ့လ္၀ီခ်ာ ့စ္
ကေတာ ့ ဒီစာတန္းဟာ အၿငင္းပြားနုိင္စရာေတြၿဖစ္လာေစမယ္ ့အေႀကာင္ ့အရာအေပၚ ရဲရဲတင္း
တင္း ၿပဳလုပ္ထားတဲ ့သုေတသနၿပဳခ်က္ၿဖစ္ပါတယ္... ဒါေပမယ္ ့ကိန္းဂဏာန္းအခ်က္အလက္
ေတြကေတာ ့နည္းစနစ္တက်ၿပဳလုပ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး..." လုိ ့(စိတ္ပ်က္အားငယ္သူမ်ားအ
တြက္ ေၿဖသာဖြယ္ၿဖစ္ေအာင္) ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါသုေတသနစာတန္းကုိ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊စရုိက္ႏွင္ ့ပုဂၢဳိလိကကြဲၿပားၿခားနားမွဳမ်ားသိပၸံ
ဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖၚၿပခဲ ့ပါတယ္.... 
ေအာက္ပါဇယားကေတာ ့နုိင္ငံအလုိက္ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္စီထားတဲ ့အမ်ဴိးသားတုိ ့ရဲ  ့အရြယ္
အစားပါပဲ...
မ်ဴိးႏြယ္ေရာ၊ ေရေၿမေတာေတာင္၊ ရာသီဥတု၊ ေနထုိင္စားေသာက္သည္ ့အဟာရပါ မကြာၿခား
သည္ ့အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းနုိင္ငံသားမ်ားရဲ  ့အရြယ္အစားပါ ပါ၀င္တာမုိ ့ေရႊၿမန္မာ အမ်ဴိးေကာင္းသား
မ်ားရဲ  ့ပုိင္ဆုိင္မွဳအရြယ္အစားကုိလည္းခန္ ့မွန္းနုိပါတယ္....

ဟုိကားသည္ကားမ်ားႀကည္ ့ၿပီး ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိ အားငယ္ေနသူမ်ား၊ အားမလိုအားမရၿဖစ္ေနသူ
မ်ား အတြက္ ဥေရာပအၿဖဴေတြလည္း သူမသာကုိယ္မသာအတူတူေလာက္ပါပဲဆုိတာသတိခ်ပ္
ေစလိုပါတယ္....


ေရွ  ့မ်က္ႏွာေနာက္ထားလုိ ့သိသင္ ့သိထိုက္တဲ ့ဗဟုသုတေလးတစ္ခုအေနနဲ ့ဖတ္ႀကပါစုိ ့...

AVERAGE PENIS SIZE BY SELECTED COUNTRIES

Republic of Congo - 7.1
Ecuador - 7
Ghana - 6.8
Columbia - 6.7
Iceland - 6.5
Italy - 6.2
South Africa - 6
Sweden - 5.9
Greece - 5.8
Germany - 5.7
New Zealand - 5.5
UK - 5.5
Canada - 5.5
Spain - 5.5
France - 5.3
Australia - 5.2
Russia - 5.2
USA - 5.1
Ireland - 5
Romania - 5
China - 4.3
India - 4
China - 4
Thailand - 4
South Korea - 3.8
North Korea - 3.8


British men typically have bigger penises than their French neighbours - but are less well endowed than the Germans, new research has claimed.
The average British man's penis is apparently 5.5in when erect - coming ahead of the French at 5.3in, Australians (5.2in), Americans (5.1in) and Irish (5in).
And it towers over the average manhood in North and South Korea - the smallest in the study at a mere 3.8in.
But British men do not have a great deal to shout about in the trouser stakes - coming only 78th out of 113 nationalities covered in the study.
The men of Africa's Republic of Congo are best equipped of all at an enormous 7.1 in.
They are closely followed by Ecuadoreans at 7in, Ghanaians at 6.8in and Colombians at 6.7in.
In Europe, Icelanders are the best endowed at 6.5in and the Irish are the second smallest at 5.03in - behind only Romanians at 5.01in.

Africans have the biggest penises at an average of 6.3in and north-east Asians the smallest at 4.2in.

British men are ranked just under the Germans, who are precisely the European average at 5.7in.
The sensitive subject has been tackled by Richard Lynn, emeritus professor of psychology at Ulster University.
He is known for voicing the controversial view that evolutionary pressures have led to racial and national differences in intelligence.
Mr Lynn says that the findings confirm previous theories of 'race differences in penis length' with Negroids the best endowed and Mongoloids the least.
He concludes: 'For most populations penis length are predictable and confirmed.'
But critics have claimed that Mr Lynn's research is flawed because he has admitted gathering his data on penis length from websites.
 
Jelte Wicherts, professor of methodology at Tilburg University, Holland, said:
'This is a brave paper in a controversial area but the data has no methodology.'
The research is published in scientific journal Personality and Individual Differences.

0 comments: