Would you pay $350 to be slapped? Bizarre anti-aging Thai beauty treatment sees therapists HIT your face to erase wrinkles

Thursday, October 25, 2012

လွခ်င္သလား... ပါးေရတြန္ ့ေနတာေတြေပ်ာက္ခ်င္သလား..

ထုိင္းအလွၿပင္ဆုိင္မွာ ပါးရိုက္ခံလုိက္ပါ... ေဒၚလာ ၃၅၀ပါ...


ထုိင္းရုိးရာသဘာနည္းၿဖင္ ့အလွၿပဳၿပင္ေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက သူမအ
ေနၿဖင္ ့ႏုပ်ဴလန္းဆန္း၊ ရွင္သန္လွပလိုသူမ်ားအတြက္ ပါးရုိက္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့စြမ္းေဆာင္ကုသေပး
ေနတယ္လို ့ဆုိပါတယ္..
ထုိင္းရုိးရာပါးရုိက္၀န္ေဆာင္ကုသနည္းၿဖင္ ့အေရးၿပားတြန္ ့ၿခင္း၊ရွဳံ  ့တြၿခင္း၊ ေလ်ာ ့ရဲၿခင္းမ်ားအား
ခြဲစိတ္ၿပဳၿပင္ဆရာမလုိပဲ သက္ဆုိင္ရာကုိယ္ခႏၵာအစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ခပ္ဆတ္ဆတ္ရုိက္ၿခင္း၊
ႏွိပ္နယ္ၿခင္း၊ထုေပးၿခင္းၿဖင္ ့စြမ္းေဆာင္ေပးနုိင္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ ေလ ့က်င္ ့သင္ႀကားတတ္ေၿမာက္လာခဲ ့သည္ ့တာတာဆြမ္ဘန္သမ္ က သူမ
ပါးရုိက္ကုသၿခင္းႏုပ်ဴိလန္းဆန္း အလွၿပင္ခန္းဟာ အေနာက္ကမာၻမွာေတာ ့ပထမဦးဆံုးလို ့ဆုိ
နုိင္မွာၿဖစ္ၿပီး ဆန္ဖရန္စစ္စကုိၿမဳိ  ့ရွိ ဆုိင္ခန္းတြင္ ၁၅မိနစ္ႀကာ အလွၿပဳၿပင္ဖန္တီးေပးမွဳအတြက္ 
ေဒၚလာ ၃၅၀ မွ်သာ ၀န္ေဆာင္ခယူပါတယ္လို ့ဆုိပါတယ္...   


Tata Sombuntham
ကုိယ္ကလည္းအရုိက္ခံရေသး၊ ပုိက္ဆံလည္းေပးရေသးတယ္...
ဒါမ်ဴိးအေနာက္ဥေရာပမွာ ပထမဦးဆံုးပါပဲ...
Ouch! Tata Sombuntham, from Thailand, says she is the first face-slapping beauty therapist in the western hemisphere, and charges $350 for each 15 minute session at her San Francisco salon


ထုိသုိ ့ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္ ့အုိမင္းရင္ ့ေရာ္ၿခင္း၊ အေ၇ၿပားေလ်ာ ့တဲြၿခင္းကုိ တားဆီးၿပဳၿပင္နုိင္ေႀကာင္း
ေဆးပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အထား မရွိေသးေသာ္လည္း ထုိသုိ ့ရုိက္ခတ္ေပးၿခင္းၿဖင္ ့ေသြး 
လွည္ ့ပါတ္မွဳအားေကာင္းေစၿပီး က်န္းမာေရးအေထာက္အကူၿပဳေစနုိင္ပါတယ္လုိ ့ဆရာ၀န္မ်ား
က သေဘာတူ ၀န္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ေႀကာင္း ေအဘီစီ သတင္းကဆုိပါတယ္...
 
သုိ ့ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားမွဳ၊ အက်ဴိးဆက္ကေတာ ့ခ်က္ၿခင္းၿမင္နုိင္ပါတယ္လုိ ့ထုိအလွၿပဳ
ၿပင္ၿခင္း ပါးရုိက္အႏွိပ္ခန္းကုိ တာတာႏွင္ ့အတူပုိင္ဆုိင္သည္ ့သူမ၏ခင္ပြန္း မာ၀မ္ တုိ ့ကဆုိပါ
တယ္....
"ဘာလက္၀တ္ရတနာမွ၀တ္မထားမိပါေစနဲ ့... လက္ေတြ၊ ေၿခေတြအေႀကာေလ်ာ ့ထားပါ... ခုိင္း
တဲ ့အတုိင္းလုိက္နာၿပီး ေႀကာက္ရြံ  ့စိုးရိမ္မွဳမထားပါနဲ ့...
ဒါဟာ အလကားေၿပာေနတာမဟုတ္ဘူး... အေလးအနက္ကုိေၿပာေနတာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့မာ
၀မ္က ယမန္ေန ့တြင္ဖြင္ ့လွစ္ခဲ ့သည္ ့တာတာအႏွိပ္၊အလွၿပဳၿပင္ခန္းတြက္ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...


GMA
နဲနဲေလးေတာ ့နာပါတယ္... နာတာေလးလည္းေကာင္းပါတယ္...
Hard truth: The traditional technique is said to erase wrinkles, shrink pores, and tighten the skin without surgery - GMA sent Nick Watt (pictured) to find out

ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ေတာ ့အမ်ဴိးသမီးမ်ားေနာက္ပုိင္းအလွေတာင္ ့တင္းထင္ေပၚေအာင္၊ တင္ပါးမ်ား
အား လက္သီးၿဖင္ ့အထုိးခံၿခင္း၊ ရင္သားမ်ားဖြံ ့ထြားတုိးတက္ေအာင္ အရုိက္ခံၿခင္းၿဖင္ ့အလွၿပဳ
ၿပင္ၿခင္းမ်ားလည္း ေခတ္စားေနပါတယ္... 

Fighting wrinkles: Tata was trained in Thailand, and has now brought her face-slapping technique to the U.S.
ေလ်ာ ့ရဲ၊ ေပ်ာ ့တဲြေနတာေတြ တင္းရင္း၀င္းပေနေအာင္ အရုိက္ခံႀကပါစုိ ့...
ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ တီထြင္ႀကံဆသည္... အေမရိကန္တြင္ လုပ္စားသည္....
Fighting wrinkles: Tata was trained in Thailand, and has now brought face-slapping to the U.S.

ထုိင္းနုိင္ငံဘန္ေကာက္တြင္ေတာ ့ထုိပါးရုိက္နားရုိက္၊ ထုိးႀကိတ္ၿခင္းၿဖင္ ့အလွၿပဳၿပင္ၿခင္းလုပ္ငန္း
ကုိ အသက္ ၄၄ ႏွစ္ရွိ ခြန္ယင္ေတာ့ဘ္ႏြန္ အမည္ရွိအမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးက ႏွစ္ေပါင္း ပရိေစၦဒႀကာ
ၿမင္ ့ခဲ ့သည္ ့နည္းပညာအၿဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး သူမရဲ  ့ကြ်မ္းက်င္မွဳေႀကာင္ ့လည္း
လူႀကဳိက္မ်ားလွ်က္ရွိေနပါတယ္...
ရွးတံုးကေတာ ့အခုေခတ္လို ရင္ေတြ၊ တင္ေတြႀကီးတာေသးတာ ဂရုမစိုက္ႀကတာမုိ ့အဲဒီေခတ္
ကလူႀကီးေတြက ဒီနည္းပညာကုိ မၿဖန္ ့ေ၀ခဲ ့ႀကပါဘူး လုိ ့သူမက ဘန္ေကာက္ပုိ ့စ္ သတင္းစာ
ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သုို ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ ့သုိ ့ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလးရုိက္ၿခင္းၿဖင္ ့ပ်ံ  ့ႀကဲေနသည္ ့အဆီမ်ားအား အလုိ
ရွိသည္ ့ရင္သားေနရာသို ့စုစည္းေပးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
ခြန္ယင္ေတာ ့ဘ္ႏြမ္ ရဲ႕ ရင္သားအလွၿပဳၿပင္နည္းကုိမယံုႀကည္သူမ်ားအေနၿဖင္ ့ထုိင္းနုိင္ငံက်န္း
မာေရး၀န္ႀကီးဌာနဲ ့သူမရဲ  ့အႏွိပ္ၿပဳၿပင္ၿခင္းေႀကာင္ ့ပ်ဴိေမတုိ ့ရင္သား ဖြံ ့ထားလာၿခင္းမွာအမွန္
တစ္ကယ္ၿဖစ္ေႀကာင္း ေလ ့လာစမ္းစစ္ခ်က္ၿပဳလုပ္ကာ ေထာက္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ၿခင္းကုိ ေတြ ့ၿမင္နုိင္
ပါတယ္...
ထုိသုိ ့မိမိတုိ ့၏အလွအပမ်ား စုေ၀းၿဖစ္တည္လိုသူအမ်ဴိးသမီးမ်ားအေနၿဖင္ ့ခဲြစိတ္ကုသမွဳမၿပဳပဲ
ကုိယ္တုိင္ ရုိက္ခတ္၊ ႏွိပ္နယ္ကာ ႀကီးထြားဖံြ ့ၿဖဳိးေစနုိင္မည္ ့နည္းစနစ္ပညာေပးမွဳကုိ ၀န္ႀကီးဌာ
နအေနၿဖင္ ့ပင္ အကုန္အက်ခံၿပဳလုပ္ေပးခဲ ့ပါတယ္...
အလွၿပဳၿပင္လိုသူေတြအေနနဲ ့အခုလိုအရုိက္ခံ၊ အႏွိပ္ခံယံုၿဖင္ ့သိသိသာသာႀကီးထြားလာမာၿဖစ္
တယ္ဆုိတာ အသိေပးလိုပါတယ္လို ့လည္း ခြန္ယင္ ကဆုိပါတယ္...
ဥပမာအားၿဖင္ ့ရင္သားအရြယ္ ၃၀ လက္မ ရွိသူအေနၿဖင္ ့ၿပဳၿပင္မွဳအၿပီးမွာ ၃၂ လက္မ အထိႀကီး
လာနုိင္ပါတယ္...ဒါဟာသက္ေသအေထာက္အထားနဲ ့ကုိၿပနုိင္ပါတယ္လို ့သူမကဆုိပါတယ္... 
 လွခ်င္ယင္ေတာ့နည္းနည္းေတာ ့အနာခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္လို ့လည္းသူမကဆုိပါတယ္...

Ouch! Khunying Tobnom has made a career out of the wisdom of breast- and buttock-slapping
ငါဆရာရုိက္ကာေပးလိုက္မယ္ .....ႀကီးမားေစသား...
Ouch! Khunying Tobnom has made a career out of the wisdom of breast- and buttock-slapping

တစ္ခ်ဴိ  ့ရိုက္ႏွက္ၿပဳၿပင္ေပးလုိ ့မရနုိင္ေလာက္ေအာင္ေသးငယ္တဲ ့ရင္သားရွိသူေတြကုိေတာ ့၀မ္း
နည္စြာနဲ ့ပဲ ၿငင္းပယ္ခဲ ့ရတာမ်ဴိးေတာ ့လည္းရွိခဲ ့ပါတယ္လို ့သူမကဆုိပါတယ္...
အခုအခါမွာေတာ ့တိမ္ၿမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုမတတ္ၿဖစ္ေနသည္ ့ေရွးေဟာင္း ရုိက္ႏွက္၊ ႏွိပ္နယ္
ၿခင္းနည္းပညာကုိသင္တန္းေႀကး ေဒၚလာ ၃ သိန္း ၃ေသာင္း၊ ၂သိန္း ၆ေသာင္း၃ေထာင္၊၁သိန္း  
၆ ေသာင္း ၄ ေထာင္ စသည္ၿဖင္ ့ရက္ရက္ေရာေရာ ၿဖန္ ့ေ၀ကာ ပညာအေမြေပးလွ်က္ရွိေနပါ
တယ္....
ၿမန္မာၿပည္မွစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားဆက္သြယ္ႀကပါကုန္... 


Before and after: One happy client shows her face before, left, and after four sessions of face-slapping, right
 ပါးရုိက္မခံရခင္ႏွင္ ့ပါးရုိက္ခံအလွၿပဳၿပင္ၿပီးပံု...
Before and after: One client shows her face before, left, and after four sessions of face-slapping, 
 rightA Thai natural health practitioner claims she can turn back the clock simply by 'face-slapping.'

The traditional technique is said to erase wrinkles, shrink pores, and tighten the skin without surgery, instead using slapping, kneading and massaging of the area.
Tata Sombuntham, who was trained in Thailand, says she is the first face-slapping beauty therapist in the western hemisphere, and charges $350 for each 15 minute session at her San Francisco salon.

While there is no medical evidence to prove the slapping works as an anti-aging treatment, according to ABC News, doctors concede it could 'improve circulation and bring on a healthy flush'.
However Tata and her husband, Mawan, who co-owns the salon, both claim you can see results immediately.
'Make sure you have no jewellery on, keep your elbow relaxed, your wrists relaxed. Swing with authority and don't be afraid'
 
'This is definitely not rubbish, this is very serious,' said Mawan, after opening Tata Massage yesterday.
Good Morning America asked Hank Schob, an acting coach from Penny Templeton studios, if it was possible to forgo the $350 fee and carry out the procedure safely at home,
'It's very simple,' he said. 'The trick is to make sure you have no jewellery on, keep your elbow relaxed, your wrists relaxed. Keep your fingers together and cupped, and come up and hit right in here,' he explained while pointing to the flesh of his cheek.

'Swing with authority and don't be afraid,' he added.
Also popular in Thailand is 'butt punching', to firm the rear, and 'breast slapping', to enlarge the size of the chest.

A 44-year-old woman, known as Khunying Tobnom, made a career out of this 'ancient wisdom', cornering the Bangkok market; her skills in high demand.
'Ancient people didn't share it much because back then people didn't care about breast size,' she told the Bangkok Post.
    
But the slapping works, she says, by shifting fat from one area to another, kneading excess fat towards the breasts.
Doubters of the treatment's efficacy may be assuaged by the Thai government's endorsement of Khunying Tobnom's trade.
According to the Independent, a study by the Thai Health Ministry ministry found vigorous massage left volunteers' breasts measurably bigger.
The Ministry even sponsored a programme that saw women learning to slap their own breasts to enhance their size as an alternative to surgery.
Khunying Tobnom says that clients can expect to gain a couple of inches, post-slap.
'If your breasts are 30 inches, for example, we will record that with your signature. After treatment, your breasts will be enlarged to 32 inches. We will record and you have to sign again,' she said to the Thai newspaper.
Miraculous as it sounds, the therapy is sadly not fool-proof.

'Sometimes we have to refuse treatment because some breasts are too small to be enlarged.'
And, while it may be surgery-free, the popular treatment is not without its discomfort factor. Clients say the treatment is painful, but that they can cope.
'Sometimes we have to refuse treatment because some breasts are too small to be enlarged'
'I like it a lot,' says one satisfied customer. 'I came here because I don't want to have plastic surgery. This treatment gives fast results and it's safe for my body.
'After the treatment, I feel a little pain, but I can stand it.' It gives a whole new meaning to the adage 'no pain, no gain.'

Now, as the world's only expert in the ways of ancient body slapping, Khunying Tobnom is sharing her skills with others.
And learning the tricks of the trade doesn't come cheap.
Training courses for body-slapping, breast-slapping and face-slapping come at the eye-watering price of $330,000, $263,000 and $164,000 respectively.


'I believe my wisdom is very valuable. It's a heritage from my grandmother and I'm the only one in the world who can practice this wisdom,' says Khunying Tobnom.
One trainee - who has presumably forked out the requisite hundreds of thousands of dollars - proudly shows off before-and-after pictures of her face to the Bangkok Post.
After four treatments, the woman's face appears slimmer, her cheekbones and chin more pronounced.
'I learned face-slapping because I believe it is a one million per cent natural beauty treatment,' she says.
'When I saw what happened to my face, the face-slapping training course became very interesting to me.'
Happily for the flat-chested, wobbly-bottomed or facially flabby, six 10-minute sessions at the clinic are a far more affordable option at around $380.
Still, Khunying Tobnom remains realistic about the treatment's apparently prodigious potential. 'If you really want to enlarge your breasts, have plastic surgery to get them as big as you want!'

0 comments: