World's Most Friendliest Countries

Wednesday, April 10, 2013
 ကမာၻ  ့ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမွဳအေကာင္းဆံုးနုိင္ငံမ်ား...

ကမာၻေပၚမွာခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး (သြားေရာက္လည္ပါတ္ဖုိ ့) နုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ ေရခဲၿပင္ေတြ
ဖံုးလႊမ္းေနတဲ ့အုိက္စ္လန္နုိင္ငံက ထိပ္ဆံုးအမွတ္ ၁ နဲ ့ဗုိလ္စဲြသြားပါတယ္လုိ ့ကမာၻ ့စီးပြားေရးဖုိရမ္က အ သစ္ထုတ္ၿပန္လုိက္တဲ ့သတင္းအရသိရွိရပါတယ္...
သာယာလွပတဲ ့ရွဳခင္းမ်ားရွိေသာ္ၿငားလည္း ဘုိလီးဗီးယားနုိင္ငံသူ၊ နုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့ေဖာ္ေရႊမွဳမရွိဆံုး
ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာမရွိဆံုးအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္...


This map ranking countries from red (most welcoming) to pale blue (least welcoming) shows the top 20 friendly countries in the world. The UK comes 55th and the US 102nd
ခင္ဖုိ ့အေကာင္းဆံုးနုိင္ငံအၿဖစ္ အနီေရာင္မ်ားႏွင္ ့ေဆးၿခယ္ထားၿပီး အၿပာေရာင္ေဖ်ာ ့ေဖ်ာ ့ကေတာ ့
ခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာမရွိဆံုးပါပဲတဲ ့...
This map ranking countries from red (most welcoming) to pale blue (least) shows the top 20 friendly countries in the world. The UK comes 55th and the US 102nd

ကမာၻေက်ာ္အေမရိကန္ အန္ကယ္ဆန္ကေတာ ့သိပ္ၿပီး မေဖာ္ေရြတဲ ့စာရင္းအၿဖစ္ သူငယ္ခ်င္းၿဖစ္ဖုိ ့အ
ေကာင္းဆံုး ၁၀၂ နုိင္ငံ ( စုစုေပါင္း နုိင္ငံ ၁၄၀ မွာ ) အၿဖစ္နံပါတ္ခ်ိတ္ခဲ ့ၿပီး ကိန္းႀကီးကန္းႀကီးနုိင္လွတဲ ့
အဂၤလန္နုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့နံပါတ္ ၅၅ ခ်ိတ္ပါတယ္...
ဒီကမာၻ ့ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုးစာရင္းကုိ စီးပြားေရးဖုိရမ္ရဲ  ့အသစ္ထုတ္ၿပန္လုိက္တဲ ့ခရီးသြား
ဆုိင္ရာအၿပဳိင္အဆုိင္ေလ ့လာစမ္းစစ္မွဳ ကေန နုိင္ငံၿခားသားခရီးသြားမ်ားကုိ ေဒသခံနုိင္ငံသားမ်ားရဲ  ့ယဥ္
ေက်းပ်ဴငါမွဳ၊ ဧည္ ့၀တ္ေက်မွဳေတြကုိအေၿခခံၿပီး အဆင္ ့ခဲြၿခားသတ္မွတ္ေပးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...


ကမာၻ ့ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္အေကာင္းဆံုး ထိပ္ဆံုးဆယ္နုိင္ငံေတြကေတာ ့အုိက္စ္လန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေမာ္ရိုကုိ၊  မက္စီဒုိးနီးယား၊ ႀသစႀတီးယား၊ ဆီနီေဂါ၊ ေပၚတူဂီ၊ ေဘာ့စ္နီးယား ဟာဇီဂုိဗီနား၊ အုိင္ယာလန္ နဲ ့ဘာကီနာ ဖာဆုိ နုိင္ငံေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္....
( ဒီစာရင္းထဲမွာပါတဲ ့ေဘာ့စ္နီးယား ဟာဇီဂုိဗီနား ဆုိယင္လြန္ခဲ ့တဲ ့ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေလာက္က လူမ်ဴိးေရး၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမွဳအေၿခခံတဲ  ့အႀကမ္းဖက္သတ္ၿဖတ္မွဳေတြေႀကာင္ ့ေႀကာက္စရာအေကာင္းဆံုးေနရာ  လံုၿခဳံစိတ္ခ်မွဳမရွိဆံုးေနရာလို ့ဆုိနုိင္ပါတယ္.... )
ကမာၻ ့ေဖာ္ေရြမွဳမရွိဆံုး၊ ခင္ဖုိ ့မေကာင္းဆံုးနုိင္ငံမ်ားကေတာ့ မြန္ဂုိလီးယား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ဆလုိဗက္၊ ပါ ကစ္စတန္၊ အီရန္၊ လတ္ဗီးယား၊ ကူ၀ိတ္၊ ရုရွားဖယ္ဒေရးရွင္း၊ ဗင္နီဇြဲလား နဲ ့ဘုိုလီဗီးယားတုိ ့ၿဖစ္ပါတယ္...
( လူမွဳဆက္ဆံေရးအညံ  ့ဆံုးစာရင္းထဲမွာ အေရွ  ့အလယ္ပုိင္းအာရပ္ၿဖစ္တဲ ့ကူ၀ိတ္ ပါ၀င္ၿပီး ဆက္ဆံေရး
အေကာင္းဆံုးနံပါတ္ ၁၅ အၿဖစ္ ယူေအအီးကုိထည္ ့ထားကေတာ ့ထူးဆန္းလွပါတယ္...
ဒူဘုိင္းက အၿဖဴေကာင္ေတြကုိ အလုိလိုက္အႀကဳိက္ေဆာင္ထားလို ့ဆုိတာ မေမးလည္းသိသာပါတယ္...)


Cold place, warm heart: Reykjavik, in Iceland, offers visitors a friendly welcome
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္က ေရခဲၿပီးေအးစက္ေနေပမယ္ ့ေႏြးေထြးတဲ ့ႏွလံုးသားလွလွေလးေတြ
ရွိႀကတဲ ့အုိက္စ္လန္နုိင္ငံက ေရႀကာဗစ္ ၿမဳိ  ့ပါ...
Cold place, warm heart: Reykjavik, in Iceland, offers visitors the friendliest welcome in the world (as well as some stunning scenery)

This smiling Icelandic woman - dressed for the freezing climate - is typical of the cheery reception given to foreign visitors, the report says
ရုိးသားေႏြးေထြးတဲ ့အၿပံဳးပိုင္ရွင္မုိ ့ဧည္ ့သည္နုိင္ငံၿခားသားကုိ အားေပးကူညီတဲ ့စိတ္မ်ဴိးၿဖစ္ေစတာပါ...
This smiling Icelandic woman - dressed for the freezing climate - is typical of the cheery reception given to foreign visitors, the report says

Foreign visitors to Bolivia may not find the warmest welcome, according to a new report by the World Economic Forum
ရုိးရုိးကုတ္ကုတ္နဲ ့အက်င္ ့ပ်က္လာဘ္စားၿခင္းမရွိတဲ ့ကမာၻ ့လာဘ္စားမွဳအကင္းဆံုး သမၼတႀကီး
ရွိတဲ ့ဘုိလီဗီးယားနုိင္ငံသားမ်ားကေတာ ့မေဖာ္ေရြႀကပါဘူးတဲ ့.... ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳဓေလ ့ထံုးစံအရ
အမ်ားသူငါနဲ ့ခင္ခင္မင္မင္မေနတတ္တာလည္းၿဖစ္နုိင္ပါတယ္...
Foreign visitors to Bolivia may not find the warmest welcome, according to a new report by the World Economic Forum


Bolivia, home to the Death Road from La Paz to Coroico (the world's most dangerous road) also boasts the world's least friendly people, according to a new report
ကမာၻ  ့အႏ ၱရယ္အႀကီးဆံုးကားလမ္း ကာပက္ဇ္ ေသမင္းတမန္ မရဏေတာင္ႀကားလမ္း လည္းရွိတာ
မုိ ့ လူေတြကလည္း မေဖာ္ေရြတာမ်ားလားလို ့ထင္မွတ္မွားနုိင္ပါတယ္...
Bolivia, home to the Death Road from La Paz to Coroico (the world's most dangerous road) also boasts the world's least friendly people, according to a new report

Despite the freezing climes, the people of Iceland are a friendly lot who will give the international visitor a warm welcomeေအးခ်မ္းလွတဲ ့ေနရာမွာ ေရပူစမ္းနဲ ့အပမ္းေၿဖ...
လာခဲ ့လွမ္းခဲ ့ပါေလ မိတ္ေဆြ....
Despite the freezing climes, the people of Iceland are a friendly lot who will give the international visitor a welcome as warm as their hot springs


ဘာသာေရး၊ လူမ်ဴိးေရးဆုိင္ရာေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားေႀကာင္ ့လုိရာဆဲြကာ ေဖာ္ၿပေနတဲ ့သတင္းေတြ
ေႀကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေရႊနုိင္ငံႀကီးမွာေတာ ့အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနိုင္ငံထက္အဆင္ ့မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ၿပီး
ေဖာ္ၿပခံခဲ ့ရပါတယ္...
တစ္ကယ္ဆုိ ခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာအၿပဳံးနဲ ့ကုတင္ေပၚတက္ၿပီးေတာ ့ေတာင္ႏွစ္ေယာက္တဲြဓါတ္ပံုအရုိက္ခံ
ခဲ ့ေသးတာပဲ အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္ေလးေတာ ့ၿမွင္ ့ေပးသင္ ့တာေပါ့....

1 comments:

kokomaung said...

တစ္ကယ္ဆုိ ခင္မင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာအၿပဳံးနဲ ့ကုတင္ေပၚတက္ၿပီးေတာ ့ေတာင္ႏွစ္ေယာက္တဲြဓါတ္ပံုအရုိက္ခံ
ခဲ ့ေသးတာပဲ အဆင္ ့သတ္မွတ္ခ်က္ေလးေတာ ့ၿမွင္ ့ေပးသင္ ့တာေပါ့....
the photo was shot at the TVC shooting of a product.
the journal will be in trouble soon.