Friday, July 22, 2011
ဒူဘုိင္းတြင္အင္တာနက္လုိင္းမရၿခင္းအေႀကာင္းတရား…
 
ယေန ့ကမာၻတြင္ အထင္ရွားဆံုး၊ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားအားလံုးနီးပါး၏ရံုးခဲြမ်ား

တည္ရွိေသာဒူဘုိင္းကဲ ့သုိ ့ကမာၻေက်ာ္ၿမဳိ ့ႀကီးတြင္ ရြာငယ္ဇနပုဒ္မွလာေသာ ကုိပီတာတစ္ေယာက္ အၿငိမ္
မေနနုိင္ပဲအလုပ္အသစ္သုိ ့ေၿပာင္းခဲ ့မိရာမွ ယခင္ေနထုိင္ခဲ ့ရာအေဆာင္မွ အလုပ္အကုိင္အသစ္၏အ
ေဆာင္သုိ ့ေၿပာင္းေရြ ့လာခဲ ့ရာတြင္ ယခင္သံုးစြဲခဲ ့သည္ ့အင္တာနက္လုိင္းအားစြန္ ့လႊတ္ခဲ ့ရၿပီး လုိင္းအ
သစ္ထပ္ေလွ်ာက္ဖုိ ့လုိအပ္လာခဲ ့ပါေတာ ့တယ္…
ေၿပာင္းေရြ ့ေရာက္ရွိခဲ ့ေသာေနရာကား လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင္ ့ေ၀းကြာသည္ ့၀န္ထမ္းအမ်ားစုေနထုိင္ႀက
သည္ ့သီးသန္ ့တုိက္တာမ်ားတည္ရွိသည္ ့ေနရာၿဖစ္ရကား ေစ်းဆုိင္၊ ကုန္တုိက္၊အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားရွိရာ
အရပ္ႏွင္ ့အလွမ္းေ၀းေလသတည္း….
လုိင္းမရခင္စပ္ႀကား အင္တာနက္ကေဖးသို ့သြားေရာက္သံုးမည္ဆုိပါက အနီးဆံုးေနရာကား ကုုန္တုိက္တစ္
ခုအတြင္းရွိ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ၿဖစ္ၿပီး ယခုကဲ ့သုိ ့ပူၿပင္းသည္ ့ရာသီဥတုတြင္ ထုိေနရာသုိ ့လမ္းေလွ်ာက္၍မသြား
နုိင္ေလာက္ေအာင္ အပူခ်ိန္ၿပင္းရကား မရုိးသားသည္ ့ဒရုိင္ဘာမ်ား ႀကီးစုိးသည္ ့ဒူဘုိင္းတကၠစီကုိအားကုိး
ရပါေတာ ့သည္ ….
အနီးဆံုးလမ္းမွသြားလွ်င္ ၁၀ ေလာက္က်မည္ ့ခရီးကုိ ကုိေရႊကုလားဒရုိင္ဘာမ်ားက ပုိမုိရွည္လ်ားသည့္လမ္း

မွေကြ ့ပါတ္ေမာင္းကာ ၂၀ ေလာက္က်ေအာင္ေမာင္းေလသည္…
အနီးဆံုးဆုိသည္ ့အႏွီအင္တာနက္ဆုိင္းကား စက္ေပါင္း ေလးငါးဆယ္ရွိကာ လာေရာက္သံုးစြဲသူတစ္ဦးဦးမွ ေဒါင္းလုပ္ ၿပဳလုပ္ခဲ ့ပါက အင္တာနက္လုိင္းကား မိတစ္ခ်က္၊ မမိတစ္ခ်က္ၿဖင္ ့ ေရးသမွ်သတင္း ၊ ဖတ္သမွ်
ဆုိဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား မတက္ၿခင္း၊ ၿပဳတ္က်ၿခင္းမ်ားၿဖင္ ့အစြမ္းၿပတတ္ေလသည္မုိ ့ေရႊၿပည္သုိ ့ၿပန္ေရာက္ေန
ေလသလားဟုပင္ ထင္မွတ္မွားမိပါေပသည္….
သုိ ့ႏွင္ ့မိမိအခန္းတြင္္ လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးမည္ ့အင္တာနက္လုိင္းရပါေစေႀကာင္း အလုပ္ကုမၸဏီအား အေဆာတလ်င္တုိက္တြန္းၿပီး ယခင္ေလွ်ာက္ခဲ ့စဥ္ကအတုိင္း ကုုမၸဏီမွ လုိအပ္သည္ ့ေထာက္ခံစာ၊ ခြင္ ့ၿပဳ

စာ အား ေတာင္းဆုိကာ ဒူဘုိင္း၏ ႏွစ္ခုတည္းေသာ အင္တာနက္လုိင္းကုမၸဏီမွ တစ္ခုဆီသုိ ့အလ်င္အၿမန္
သြားေရာက္ခဲ ့ေတာ ့သည္….( လက္ရွိေနထုိင္ရာအေဆာက္အဦတြင္ထုိ အင္တာနက္ကုမၸဏီမွ အထုိင္စက္
လာေရာက္တပ္ဆင္ထား၍ ထုိကုမၸဏီမွေပးေသာအင္တာနက္လုိင္းသာ ေလွ်ာက္၍သံုးရပါသည္၊တစ္ၿခား
လုိင္းကုိ သံုးလုိ ့မရ၊ ေလွ်ာက္လုိ ့မရေပ….သူတုိ ့ဆီတြင္အင္တာနက္လုိင္းေလွ်ာက္ရန္အလုပ္သမားဆုိလွ်င္ 
သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမွ မကန္ ့ကြက္ေႀကာင္း၊
ေထာက္ခံစာၿပရန္လုိအပ္ေလသည္…အလြတ္ေလွ်ာက္ၿပီး လစဥ္ေႀကးမ်ားမေပးေဆာင္ပဲ ေၿပးႀကသူမ်ားရွိခဲ ့

လို ့ယခုကဲ ့သို ့တင္းႀကပ္ထာားပံုရပါတယ္….)
ထုိအင္တာနက္ကုမၸဏီရံုးခဲြသုိ ့ေရာက္လွ်င္ ပါလာသည္ ့စာရြက္စာတမ္း၊ နုိင္ငံကူူးလက္မွတ္မိတၱဴ၊ အလုပ္ဗီ
ဇာမိတၱဴမ်ား စံုလင္စြာၿပသၿပီး အင္တာနက္လုိင္းရလုိေႀကာင္းေလွ်ာက္ထားရာအႏွီကုမၸဏီႀကီးမွ ထုိစာရြက္
စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့ပင္မလံုေလာက္ေသး၊ မိမိလက္ရွိေနထုိင္ရာ အေဆာက္အဦ၊ အခန္းပုိင္ရွင္ႏွင္ ့ခ်ဴပ္ဆုိထား
သည္ ့အိမ္ရွင္၊အိမ္ငွားစာခ်ဴပ္ မိတၱဴပါမွသာေရွ ့ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မည္ဟု ေကာင္တာမွ ကုလားဒိန္က ရွင္းလင္းၿပတ္သားမိန္ ့ႀကားစြာမိန္ ့ႀကားေလသည္မုိ ့ မိမိအလုပ္ကုမၸဏီသုိ ့မ်က္ႏွာငယ္ၿဖင္ ့ၿပန္လာကာဇတ္
ေႀကာင္းကုိၿပန္ေၿပာင္းေၿပာဆုိေသာ္၊ ၀န္ထမ္းေရးေရာ မန္ေနဂ်ာ အန္တီႀကီးမွ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္သူေဌးႏွင္ ့အိမ္
ၿခံေၿမကုမၸဏီတုိ ့ခ်ဴပ္ဆုိထားေသာ သန္းႏွင္ ့ခ်ီကာ အေပးအယူရွိသည္ ့ပုဂၢဳိလစာခ်ဴပ္၊အိမ္ရႈင္အိမ္ငွားစာခ်ဴပ္
အား ၀န္ထမ္းအားလံုးအတြက္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသုိ ့ေပးသလိုအဘယ္နည္းၿဖင့္ အသင္ေမာင္ပီတာလက္သို ့
မိတၱဴကူး၍ေပးနုိင္ငံနည္းဟု ေၿမြေတြ ့ေသာ သူငယ္မပမာ စူးစူး၀ါး၀ါးေအာ္ဟစ္ကာ အားေပးေၿပာႀကားခဲ ့
လိုက္သည္မုိ ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ကာ ေခတ္မွီမွီ၊ ကမာၻသိႀကည္ ့ၿမင္မည္ဟုအားခဲကာ ဘေလာ ့ဂ္တြင္ လည္း
အပ်င္းေၿပရယ္စရာအတည္၊ သတင္းေတြလာေခ်ၿပီဟု အတည္တစ္ေေပါက္ၿဖင္ ့ၿဖီးဖ်န္းကာ မွန္းတုတ္၊ ရမ္း
တုတ္မည္ဟူေသာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သည္လည္း မတ္တပ္ကပင္ၿပဳိလဲခဲ ့ရေခ်ၿပီတည္း…
( သူ ့ဘက္ကႀကည္ ့ေတာ ့လည္းမွန္တာပါပဲေလ ...ထုိအိမ္ငွား၊ တုိက္ငွားစာခ်ဴပ္ကုိ ရာႏွင္ ့ခ်ီေသာအေရအ
တြက္မွ်ရွိသည္ ့၀န္ထမ္းအားလံုးကုိ ေပးရမယ္ဆုိယင္လည္း ဘယ္ဟုတ္ေတာ ့မလည္း...)
လုိင္းမသံုးပဲ broadband wireless ကုိ USB ၿဖင့္ သံုးမည္ဆုိလွ်င္ၿဖစ္နုိင္ပါေသာ္လည္း လစာေကာင္းသူအ

ရာရွိမင္းမ်ား၊ သူေဌးသူႀကြယ္မ်ားသာတတ္နုိင္မည္ ့ေစ်းနွဳံးမုိ ့ထုိစိတ္ကူးကုိလည္း အသာေလ်ာ ့ကာ အင္တာ
နက္ေလွ်ာက္နုိင္မည္ ့အေၿခအေနေရာက္ေအာင္ မိမိကုမၸဏီမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ့မုိးနတ္မင္း
ႀကီး စိတ္ေစတနာေကာင္းၿဖင္ ့ကူညီေစာင္မမည္ ့ေန ့ကုိသာေမွ်ာ္လင္ ့ေစာင္ ့စားေနရသည္မုိ ့အခ်ိန္ကာလ
တစ္ခုအထိသတင္းမ်ားတင္ဆက္မွဳ အဆင္မေၿပၿဖစ္ေနပါဦးမည္…
ေလာေလာဆယ္ေတာ ့အဆုိပါအနီးဆံုးအင္တာနက္ဆုိင္တြင္ တစ္ပါတ္တစ္ခါ နားရက္ကေလးတြင္ေတာ ့မိ

မိ၏မိသားစုႏွင္ ့အဆက္အသြယ္ရနုိင္ရန္ေတာ ့သည္းခံ၍သံုးေနရပါဦးမည္…
ရံုးမွ ကြန္ၿပဴတာကုိ အသံုးၿပဳကာသတင္းေတြအလ်င္အၿမန္ခုိးဖတ္ကာ USB ၿဖင္ ့ကူးကာ အခန္းတြင္ ဘာသာ
ၿပန္သည္ ့နည္းကလည္း အဆုိပါ USB မွ မည္သို ့ၿဖစ္သည္မသိ အခ်က္အလက္မ်ားဖြင္ ့၍မရၿဖစ္ကာformat
လုပ္ရမည္ဟု စာတမ္းခ်ည္းသာေပၚလာခဲ ့၍ format လုပ္လုိက္ရာယခင္ၿပန္ထားေသာသတင္းမ်ားအပါအ

၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး ကုုန္ေအာင္ေပ်ာက္သြားသည္မုိ ့ထုိနည္းကုိလည္း စြန္ ့လႊတ္လုိက္ရပါေတာ ့
သည္။
ယခုမွပင္ ေဖာင္စီးယင္းေရငတ္ေနသလိုၿဖစ္ေနရသည္ ့မိမိအၿဖစ္ကုိႀကည္ ့ၿပီး ေရႊၿပည္ႀကီးမွဇဲြနပဲႀကီးစြာၿဖင္ ့

ရသမွ်အခြင္ ့ေလးသံုးကာ စိတ္ရွည္ဇြဲသန္၊ သီးခံၿပီး ဘေလာ ့ဂ္ေရးေနသည္ ့ကုိသက္တန္ ့၊ မနုိင္းနုိင္းအပါ
အ၀င္ဘေလာ ့ဂ္ဂါအေပါင္းအား ပုိမုိေလးစားကာ စာနမိပါေတာ ့တယ္...

3 comments:

မိုးယံ said...

ရယ္ရေအာင္ ဖတ္ေပမယ့္ မရယ္ရဘူးကြယ္.... ရင္ေမာတယ္... ျမန္ျမန္ရပါေစလို႕ ဒိုအာ လုပ္ေပးပ့ါမယ္... ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ကိုပီတာ ဖ်ီးျဖန္းသမွ်....မလြတ္တမ္း ဖတ္ေနသူပါကြယ္...ေနာက္တစ္ခ်က္က မေလးရွားက ဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေရာင္းအားကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ အႏွီ ဂ်ာနယ္မ်ားကားးးး မ်ားေသာအားျဖင့္... တစ္ပတ္လွ်င္ ကိုပီတာ့ဆီမွ သတင္း သံုးခုထက္ မနည္း ယူငယ္ သံုးစြဲေနၾကသည္ကို မ်က္စိ ႏွစ္လံုးျဖင့္ ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ အမွတ္မထင္ ျမင္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္တည္းးးးးးးးးးး

khin oo may said...

စာသမား စာငတ္တဲ႕ဒဳတ္ခ. အၿမန္ဆံုးအဆင္ေၿပပါေစ. တစ္နည္းနည္းနဲ႕ေပါ႕။

SHWE ZIN U said...

ကိုပီတာ

အင္တာနက္ သံုးဖို႕ က ျမန္မာျပည္ထက္ေတာင္ဆိုးေနေသးတယ္ ျမန္ျမန္ရပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ဗ်ာ

ခင္မင္တဲ႕
ေရႊစင္ဦး