Canine on the front line: Stray dog who has become an unlikely mascot for the Greek economic protesters

Thursday, July 7, 2011

ဂရိနုိင္ငံ၊ ေအသင္ၿမဳိ ့ရဲ ့ဆႏၵၿပပြဲတုိင္းတြင္ေတြ ့ရ

သည္ ့ဆႏၵၿပသူရဲေကာင္းေခြး...


 ဆႏၵၿပတဲ့သူေသၿပီး၀င္စားသလားလုိ ့ေတာင္ထင္ရတယ္...
ဆႏၵၿပပဲြတုိင္း သူပါတယ္...

ဒီေခြးကေတာ ့သူကုိက္တာထက္ ေဟာင္တာကပုိၿပီးထိေရာက္စြမ္းေဆာင္နုိင္တဲ ့ေခြးလို ့ဆုိယင္မမွားပါဘူး..
ဂရိနုိင္ငံ၊ ေအသင္ၿမဳိ ့မွ လမ္းေဘးေခြးတစ္ေကာင္ၿဖစ္သည္ ့လိုကာနီေကာ ့စ္ အမည္ရွိေခြးဟာ ဂရိအစိုးရ
ကုိ ဆန္ ့က်င္ဆႏၵၿပသည္ ့ပဲြတုိင္းလိုလုိတြင္ ပါ၀င္ခဲ ့လို ့မထင္မွတ္ပဲ ကမာၻေက်ာ္ခဲ ့ပါေတာ ့တယ္...
လြန္ခဲ ့သည္ ့သံုးႏွစ္လံုးလံုး ထုိေခြးကုိ ဆႏၵၿပပဲြမ်ား၏ေရွ ့ဆံုးတြင္ ရဲမ်ားကပစ္ခတ္သည္ ့မ်က္ရည္ယုိဗံုးဓါတ္
ေငြ ့မ်ားကိုေရွာင္ရွားေနပံု၊ အဓိကရုန္းနိမ္နင္းေရးရဲမ်ားအား ေဟာင္ေနပံုမ်ားကုိ ရုိက္ကူးတင္ၿပခဲ့သည္ ့သ
တင္းဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ေတြ ့ရွိရမွာၿဖစ္ပါတယ္...


Hounding the police: Loukanikos the stray dog has become an internet sensation after doggedly taking part in anti-austerity protests in Athens, Greece
 ေမာင္ရင္တုိ ့အင္အားသံုးၿပီးေတာ ့အႀကမ္းဖက္မၿဖဳိခြင္းနဲ ့ေနာ္...
ဂရိဆုိတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ ့ဘုိးေအနုိင္ငံကဲြ ့...

Hounding the police: Loukanikos the stray dog has become an internet sensation after doggedly taking part in anti-austerity protests in Athens, Greece

Canine activist: The intrepid mutt dodges a cloud of tear gas with another protester during an education demonstration in Athens on January 9, 2009
 မ်က္ရည္ယုိဗံုးေလာက္ေတာ ့ပ်င္းတာေပါ ့ကြယ္...
၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ပညာေရးဆုိင္ရာဆန္ ့က်င္ဆႏၵၿပပဲြတြင္ မ်က္ရည္ယုိဗံုး ဓါတ္ေငြ ့အားေရွာင္ေနစဥ္...


Canine cause: The intrepid mutt dodges a cloud of tear gas with another protester during an education demonstration in Athens on January 9, 2009

ဂရိအစိုး၇မွ ( ဘ႑ာေရးအႀကပ္အတည္းဆုိက္ေန၍ ) အသံုးစားရိတ္ၿဖတ္ေတာက္မွဳမ်ား၊ အခြန္အခမ်ားတုိး
ၿမွင္ ့ေကာက္ခံမွဳမ်ားေႀကာင္ ့ၿပည္သူအမ်ားစိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ကာ ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္သည္ ့ဆႏၵၿပပဲြမ်ား
တြင္လည္း ထုိေခြးဟာ မပါမၿဖစ္ ၿပယုဂ္သဖြယ္ၿဖစ္ေနပါေတာ ့တယ္...
ဂရိဘာသာၿဖင္ ့ႀကက္အူေခ်ာင္း ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္ ့ထုိေခြးဟာ ၿမဳိ ့ေတာ္ေအသင္မွ အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းေရးရဲ
တပ္ဖဲြ ့ႏွင္ ့ဆႏၵၿပသမားမ်ား ထိပ္တုိုက္ရင္ဆုိင္ေတြ ့သည္ ့ပဲြတုိင္းတြင္ ပံုမွန္ပါ၀င္ေနခဲ ့ပါတယ္...
သူ ့ရဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵၿပမွဳေႀကာင္ ့အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ႀကားလာတာမုိ ့သူ ့ကုိဂုဏ္ၿပဳရည္ညႊန္းသည္ ့မ်က္
ႏွာစာ (ေဖ ့စ္ဘြတ္) စာမ်က္ႏွာအေကာင့္တစ္ခုပင္ တည္ေထာင္ဖန္တီးေပးထားၿပီး သူ ့အေႀကာင္းဗီဒီယုိက
လစ္မ်ားလည္း ယူက်ဳ ဗီဒီယုိဆုိဒ္မွာတင္ထားတာကုိ ေတြ ့ရွိနုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္...One of the litter: Loukanikos takes time out to pose with youths ahead of a protest on December 12, 2008 over the death of a 15-year-old youth
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ရဲမ်ားကပစ္ခတ္လို ့ေသဆံုးသြားခဲ ့ရသည္ ့အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူငယ္ေလးတစ္ဦး
ေႀကာင္ ့ဆႏၵၿပပြဲမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ ့ရာတြင္ ပါ၀င္သူလူငယ္မ်ားႏွင္ ့အမွတ္တရဓါတ္ပံုတြင္ေတြ ့ရသည္ ့
ဆႏၵၿပေခြး လုိကာနီေကာ ့စ္...

One of the litter: Loukanikos takes time out to pose with youths ahead of a protest on December 12, 2008 over the death of a 15-year-old youth shot dead by police

Brief paws: The irrepressible dog lies down in front of a student demonstration in central Athens on December 10, 2009
 ဆႏၵၿပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့အတူ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေအသင္ၿမဳိ ့လယ္၌ေတြ ့ရစဥ္...


Brief paws: The irrepressible dog lies down in front of a student demonstration in central Athens on December 10, 2009

No paws is too small: Despite the riot police wielding batons and shields, Loukanikos feels strongly enough to bark his defiance in Athens on April 29 last year
 အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းေရး လံုထိမ္းတပ္ဖဲြ ့ေတြရဲ ့ဒုိင္းေတြ၊ ဒုတ္ေတြကုိလည္း မေႀကာက္ပဲ ရဲ၀ံ ့စြာ
ရင္ဆုိင္ခဲ ့သည္ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန ့ဆႏၵၿပပဲြမွ ေခြးလိုကာနီေကာ ့စ္


No paws is too small: Despite the riot police wielding batons and shields, Loukanikos feels strongly enough to bark his defiance in Athens on April 29 last year

လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္က ဘ႑ာေရးအႀကပ္အတည္းမ်ားေႀကာင္ ့ဂရိနုိင္ငံအား ေဒၚလာ ၁၁၀ဘီလီယံ ၀ုိင္း၀န္းပံ ့
ပုိးကာ ေငြေႀကးဆုိင္ရာအခက္အခဲမွ ရုန္းထြက္နုိင္ေအာင္ကူညီခဲ ့သည္ ့အတြက္ ခ်မွတ္ေပးသည္ ့သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားအရ အစိုးရအေနႏွင္ ့ၿခဳိးၿခံေခြ်တာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားက်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ ့ရသည္ ့အ
တြက္ ၿပည္သူမ်ားမွ ၿပင္းထန္သည္ ့ဆန္ ့က်င္ကန္ ့ကြက္ဆႏၵၿပမွဳမ်ားေႀကာင္ ့အဓိကရုန္းရဲမ်ားႏွင္ ့အေၿခအ
ေနမ်ားဆုိး၀ါးစြာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ခဲ ့မွဳမ်ားလြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္မ်ားကၿဖစ္ပြားခဲ ့ပါတယ္...

တစ္ခ်ဴိ ့နုိင္ငံေတြမွာဆုိ ဒီလိုလံုထိန္းရဲေတြမ်ားေတြ ့လို ့ကေတာ ့ေခြးမေၿပာနဲ ့လူေတာင္ေႀကာက္ဒူး
တုန္ေလာက္တယ္...ဂရိကေတာ ့ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံမုိ ့စည္းကမ္းရွိေလရဲ ့...
ေခြေတာင္ ေအးေအးေဆးေဆးဆႏၵၿပနုိင္တယ္...

 အဖိႏွိပ္ခံၿပည္သူမ်ားဘက္က ေခြး...

 ေနရာတကာပါတဲ ့ေခြးဆုိတာ ဒါမွအစစ္...

နုိင္ငံအတြင္း အလုပ္လက္မဲ ့မွဳက ၁၆ ရာခုိင္ႏွဳံးအထိၿမင္ ့တက္ခဲ ့ၿပီး အစုိးရ၏ၿခဳိးၿခံေခြ်တာေရးအစီအမံမ်ား
မေအာင္ၿမင္ပါက အေႀကြးအၿမီကိစၥမ်ားပုိမုိဆုိး၀ါး လာနုိင္တယ္လို ့ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားကဆုိပါတယ္...
ယခုသီတင္းပါတ္အေစာပုိင္းကပဲ ဂရိ၀န္ႀကီး ခ်ဴပ္ ေဂ်ာ ့ပါပန္ဒရီယုိ ဟာ ဆႏၵၿပပြဲမ်ား အမ်ားဆံုးၿပဳလုပ္ေလ ့
ရွိသည္ ့ဆင္တက္ဂ္မာပန္းၿခံ အနီးရွိ ပါလီမန္အေဆာက္အဦးမွာၿပဳလုပ္သည္ ့အစုိးရအေပၚအယံုအႀကည္မရွိ
ေႀကာင္း မဲခဲြဆံုးၿဖတ္မွဳမွာ သုိးကာသီကာၿဖင္ ့ကပ္ၿပီးအနုိင္ရခဲ ့ပါတယ္...


Frontline: The stray can be seen at the forefront of many protests in the capital over the last three years. Here is pictured during a student march on November 11, 2010
 မ႑ပ္တုိင္းမွာ တုိ ့ရွိတယ္...ဆုိသလိုပါပဲ ဆႏၵၿပပြဲတုိင္းမွာ ဇတ္လိုက္ေက်ာ္ႀကီးကေတာ ့အၿမဲပါေနပါတယ္...
အခုလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ နုိ၀င္ဘာလက ၿပဳလုပ္ခဲ ့ႀကတဲ ့ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵၿပပြဲမွာ ေရွ ့တန္းကပါ၀င္ခဲ ့ပံု..

Frontline: The stray can be seen at the forefront of many protests in the capital over the last three years. Here is pictured during a student march on November 11, 2010

Mascot: The dog appears to smile at the camera as he walks nonchalantly past riot police in Athens on December 8 last year
 လြန္ခဲ ့သည္ ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဆႏၵၿပပဲြမွာလည္း အဓိကရုန္း ရဲမ်ားေရွ ့မွာ ရဲ၀ံ ့စြာၿဖင္ ့ရွိေနခဲ ့ပါတယ္...


Mascot: The dog appears to smile at the camera as he walks nonchalantly past riot police in Athens on December 8 last year
This is one dog whose bark is definitely worse than his bite.
Loukanikos, a stray who lives on the streets of Athens, Greece, has become an unlikely celebrity... for his dedication to anti-government protests.
The clearly opinionated mutt has been pictured on the front line of protests, dodging tear gas and barking at riot police, for the last three years.
And he has become a mascot for protesters furious at stringent government cuts and tax hikes.
The dog, whose name means 'sausage', is a regular feature as demonstrators clash with riot police in the Greek capital.
He has become so famous for his peaceful protests that a Facebook page has been set up in his honour, and videos of his exploits posted on YouTube.

Fierce clashes have erupted in Greece over the last week as the government attempts to push through austerity measures which form part of the conditions of the 110billion euro bailout from last year.
Unemployment in the country has soared to 16 per cent and experts say it is facing defaulting on its debts if the austerity measures are not passed.
Earlier this week, Prime Minister George Papandreou narrowly won a no-confidence vote in the parliament building in Syntagma Square - the scene of most of the protests.

4 comments:

colorzcrushed said...

အဲဒါေျပာတာေပါ့ ကုိပီတာ....
Unfair ျဖစ္လြန္းေတာ့ ေခြးေတာင္ မခံစားႏုိင္ေတာ့ဘူး....

Tun Tun said...

beautiful dog, so inspiring.

Tun Tun said...

Clever dog, So inspiring.

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဖဘမွာရွယ္ခ်င္လို့ယူသြားပါတယ္ခင္ဗ်