Rising from the Dead

Sunday, July 3, 2011

ယႀတာလား...ဆင္ၿခင္တာလား...


ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ ့ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကေတာ ့အေၿပာ
ထက္အလုပ္ကပုိၿပီးအရာေရာက္တယ္ဆုိတာကုိ ယံုႀကည္ဖုိ ့သက္ေသၿပေနပါတယ္...
ကုိးကြယ္ယံုႀကည္ႀကသူမ်ားက ေက်ာင္းရွိအေခါင္းလြတ္မ်ားထဲတြင္ လာေရာက္ကာ ေခတၱခဏမွ်လဲ
ေလ်ာင္းအိပ္စက္ႀကကာ ဘ၀သစ္တစ္ခုၿပန္လည္ေမြးဖြားလာၿပီဟု ႏွလံုးသြင္းကာၿပန္ထ
လာၿခင္းၿဖင္ ့မိမိတုိ ့ယံုႀကည္ရာ အေလ ့တစ္ခုကုိၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိႀကပါတယ္...
In Bangkok a Buddhist temple believes that actions are stronger than words. Followers come in and lie down in a coffin for a few moments, and then they rise again feeling the rebirth of a new life.
 
ဘန္ေကာက္ၿမဳိ ့ရွိ ၀ပ္ပရုမ္မနီ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဒကာဒကာမမ်ားဟာ ေခါင္းလြတ္မ်ားအတြင္း၀င္
ေရာက္လဲေလ်ာင္းအိပ္စက္ၿပီး ၿပန္ထၿခင္းၿဖင္ ့ဘ၀သစ္တစ္ခုၿပန္စနုိင္လိမ္ ့မယ္ဆုိတဲ ့ယံုႀကည္ခ်က္
ၿဖင္ ့ထုိသုိ ့ၿပဳလုပ္နုိင္ရန္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ တန္းစီေစာင္ ့ဆုိင္ေးနႀကေလ ့ရွိပါတယ္... 
ယခုကဲ့သုိ ့ယံုႀကည္ၿပီးၿပဳလုပ္ေနခဲ ့ႀကတာဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့၆ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းကၿဖစ္ပါတယ္...
ထုိေက်ာင္းတြင္ အေရာင္စံုအေခါင္းလြတ္ ၉ လံုးက ခန္းမအတြင္းမွာရွိေနၿပီး ရာႏွင္ ့ခ်ီသည္ ့ဒကာ၊
ဒကာမေတြဟာ ထုိအေခါင္းလြတ္အတြင္း ၂ မိနစ္ခန္ ့၀င္ေရာက္လဲေလ်ာင္းကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
ပရိတ္ရြတ္ဖတ္သည္ကုိနာႀကားၿပီး ကံဆုိးမဳွ၊ အညံ ့ေတြပယ္ေပ်ာက္ကာ စိတ္သစ္လူသစ္ၿဖင္ ့ဘ၀သစ္
ၿပန္စရသည္ဟု ယံုႀကည္ယူဆေလ ့ရွိပါတယ္...
People at Wat Prommanee wait in line to get a chance to ride from the dead and be reborn. This practice started over 6 years ago. There are 9 colorful coffins in the hall of Wat Prommanee Temple. Hundreds of people lie down in them for almost 2 minutes, listen to religious chants and then rise up and feel reborn cleansed and relaxed.

ေန ့စဥ္အသစ္တစ္ဖန္ၿပန္လည္ေမြးဖြားရွင္သန္ၿခင္းဟာ ကံဆုိးမွဳေတြကုိပယ္ေဖ်ာက္ေစၿပီး အသက္ရွည္
ေစတယ္လုိ ့လည္းထုိင္းမ်ားကယံုႀကည္ႀကပါတယ္...
ထုိကဲ ့သုိ ့ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္ ့ဘ၀တြင္အေကာင္းၿမင္စိတ္မ်ားၿဖစ္ေပၚၿပီး အကုသုိလ္စိတ္မ်ားပေပ်ာက္
ေစတယ္လုိ ့ယံုႀကည္ႀကတာေႀကာင္ ့လူေတြဟာ ၀ပ္ပရုမ္မနီ ကုိထပ္ကာထပ္ကာလာေရာက္ၿပီး
ဘ၀သစ္ေတြအႀကိမ္ႀကိမ္ေမြးဖြား၊ ရွင္သန္လွ်က္ရွိႀကပါတယ္....

Thais believe that daily resurrection washes away bad luck and helps to prolong their lives. It also gives them positive thoughts, so that a lot of these people come back again to Wat Prommanee Temple to rebirth themselves over and over again.


ေရႊၿပည္ႀကီးက ေခ်ာင္း၀ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာလည္း ယခင္ဆရာေတာ္လက္ထက္ကအေခါင္းတစ္လံုး
ရွိခဲ ့ဘူးပါတယ္...
ဒါကလည္းထုိစဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီးတရားက်င္ ့တာလို ့ဆုိႀကပါတယ္...
ေနာက္ပုိင္းေတာ ့ထုိေက်ာင္းလည္း နာမည္ေက်ာ္ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီးတုိ ့တူ၀ရီးကုိးကြယ္၊ ႏွစ္လံုးသံုးလံုးနံ
ပါတ္ေပးတယ္လို ့နာမည္ထြက္ၿပီး ေနာက္ေထရ၀ါဒီစစ္စစ္ေတြ သံသရာလြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီး
မသြားႀကေတာ ့ပါဘူး...

မရဏာႏုသတိပြားတယ္ဆုိယင္ေတာ ့ေကာင္းပါတယ္...
ဒီလုိမွမဟုတ္ပဲ ေန ့စဥ္အရက္ေသာက္၊ ကလပ္သြား၊ လာဘ္စား မေကာင္းတာမွန္သမွ်လုပ္ၿပီးေနာက္ေန ့
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြား၊ အေခါင္းထဲ ၃ မိနစ္ေလာက္၀င္၊ ဘုန္းႀကီးေတြပရိတ္ရြတ္တာနာၿပီးစိတ္သစ္လူသစ္
အကုသုိလ္ေတြ ပစ္ၿပီးသားၿဖစ္မယ္လုိ ့ယံုႀကည္ေနမယ္ဆုိယင္ေတာ ့သစၥာေရေသာက္လုိက္ေသးေပါက္
လိုက္ ဆုိသလိုၿဖစ္ေနလိမ္ ့မယ္....

လူ၀င္စားၿပန္ၿဖစ္ၿခင္း၊ ၀ိဥာဥ္တမလြန္ဘ၀သုိ ့ကူးေၿပာင္းၿခင္း၊ ဘ၀သစ္တစ္ဖန္ၿပန္ၿဖစ္ၿခင္း ဟူသည္ ့ဘာသာ
ေရးႏွင္ ့ေတြးေခၚေၿမာ္ၿမင္ေရးဆုိင္ရာအယူအဆဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကြယ္လြန္ေသဆံုးၿပီးေနာက္ (ရုပ္
ခႏၶာကုိယ္ႀကီး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ စိတ္၊ ၀ိဥာဥ္ကေတာ ့တစ္ၿခားဘ၀၊ ေနာက္ဘ၀တစ္ခုမွာ ဆက္လက္ၿဖစ္
ေပၚေနတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္...
Learn Something Fun:  reincarnation, also called transmigration or metempsychosis, in religion and philosophy, rebirth of the aspect of an individual that persists after bodily death—whether it be consciousness, mind, the soul, or some other entity—in one or more successive existences.

 

1 comments:

မိုးယံ said...

ဒါဟာ တစ္ကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ေထရ၀ါဒ မဟုတ္ေသာ္လည္း မဟာယာန နဲ႕ ျဗမၼဏ ၀ါဒတို႕ မေရာျပြန္းပဲ ေထရ၀ါဒ မဟုတ္ဘူးလို႕လည္းခြဲျခား နားလည္ၿပီး စိတ္က်င့္စဥ္ တစ္ခုလိုဆိုရင္ေတာ့မဆိုးဘူး။

လမ္းၾကံဳရင္ေတာ့ ထိုင္းက ထိုင္းေတြကို ေန႕စဥ္ အိပ္ယာက ႏိုးထ လာျခင္းဟာလည္း ေန႕သစ္တစ္ဖန္ မွာ ဆဲလ္အသစ္ေတြနဲ႕ ေမြးဖြားလာျခင္းပဲ(မေန႕က ငါမဟုတ္ေတာ့ဘူး)လို႕ သိေအာင္ ေျပာျပခ်င္ေသးတယ္။