431 coins, 196 pellets and 17 small bolts: Man dies after doctors remove 13lbs of metal from his stomach

Saturday, December 3, 2011

အေႀကြေစ ့၄၃၁ ေစ့၊ သံအတုိအစ ၁၉၆ ခုႏွင္ ့

တံခါးဂ်က္သံေခ်ာင္း ၁၇ ခု အေလးခ်ိန္စုစုေပါင္း

၁၃ ေပါင္ စားထားသည္ ့အိႏၵိယသားအိႏၵိယနုိင္ငံမွ လယ္သမားတစ္ဦးၿဖစ္သူ ကမ္လက္ရွ္၀ါဆင္းဂ္ ဆုိသူ၏၀မ္းဗုိက္ထဲမွ ၁၃ ေပါင္အေလးခ်ိန္ရွိ
သံအပုိင္းအစမ်ားအား အံ ့ႀသထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ေနခဲ ့သည္ ့ဆရာ၀န္မ်ားကဖယ္ထုတ္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ထုိ 
အိႏိၵယမ်ဴိးသား ခမ်ာေသဆံုးသြားခဲ ့ရပါတယ္...
၎အား ၀မ္းဗုိက္နာက်င္ကုိက္ခဲ ့သည္ ့ေ၀ဒနာေႀကာင္ ့အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ ခ်ဟတတိစ္ဂါဂ္ ၿပည္နယ္ေဆးရံုသုိ ့
တင္ခဲ ့ရၿပီး ေနာက္ ဓါတ္မွန္ရုိက္စစ္ေဆးခဲ ့ရာတြင္ ၀မ္းဗုိက္အတြင္းတြင္ ေသာ ့၃ ေခ်ာင္း၊ အေႀကြေစ ့၄၃၁
ေစ ့၊ သံတုိမယ္နေပါင္း ၁၉၆ ခု၊  တံခါးဂ်က္သံေခ်ာင္းငယ္ ၁၇ ခုတုိ ့အားေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကရပါတယ္...

Farmer Kamleshwar Singh arrived at a hospital complaining of stomach pain. Doctors found 13 pounds of metal in his stomach
 စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၁၃ ေပါင္ရွိသည္ ့သံတုိသံစမ်ားအား လယ္သမားရဲ ့၀မ္းဗုိက္အတြင္းမွေတြ ့ရွိ
ခဲ ့ရပါတယ္...

Farmer Kamleshwar Singh arrived at a hospital complaining of stomach pain. Doctors found 13 pounds of metal in his stomach

Doctors retrieved 431 coins, 3 keys, 196 iron pellets and 17 small bolts from his stomach but were not able to save his life
အေႀကြေစ ့က ၄၃၁ ေစ ့၊ ေသာ ့တံ ၃ ေခ်ာင္း၊ သံတုိမယ္နအစကေလးေတြက ၁၉၆ ခုနဲ ့တံခါးဂ်က္
တံသံေခ်ာင္း ၁၇ ခု အစာအိမ္ထဲေရာက္ေနပါတယ္...

Doctors retrieved 431 coins, 3 keys, 196 iron pellets and 17 small bolts from his stomach

အဆုိပါ သံတုိသံစမ်ားအား အစာအိမ္အတြင္းမွ ဖယ္ရွားေပးခဲ ့နုိင္ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္မ်ားအေနၿဖင္ ့၎
၏အသက္ကုိေတာ ့မကယ္တင္နုိင္ခဲ ့ပါဘူး...
ဆင္းဂ္ အားခဲြစိတ္ကုသေပးခဲ ့သည္ ့ ရွရီစတီေဆးသိပၸံႏွင္ ့သုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာဘုိဂ်ရမ္ဒီ၀မ္ဂမ္ က
ေတာ ့" လူနာဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့၉ ကတည္းက သံတုိသံစေတြကုိ စားသံုးေနခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္..." လုိ ့ေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" ၀မ္းဗုိက္အၿပင္းအထန္နာက်င္ကုိက္ခဲတဲ ့ေ၀ဒနာခံစားေနရပါတယ္လုိ ့ဆုိၿပီး သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေဆးရံု
ကုိေရာက္ရွိလာခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
အပ္ထရာေဆာင္၊ ဓါတ္မွန္မ်ားရိုက္ၿပီးစစ္ေဆးႀကည္ ့ၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္မ်ားအေနၿဖင္ ့အႀကီးစားခဲြစိတ္ကု
သမွဳၿပဳလုပ္ခဲ ့ႀကပါတယ္..." ဟု ၎ကဆက္ေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
ဓါတ္မွန္ရိုက္ၿပီးစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ ့ႀကၿပီးေနာက္တြင္ေတာင္မွခဲြစိတ္ခဲ ့ႀကသည္ ့ဆရာ၀န္မ်ားအေနၿဖင္ ့ေသ
ဆံုးသူ ဆင္းဂ္ ၏၀မ္းဗုိက္အတြင္းမွ သံတုိသံစအမ်ဴိးစံုအားေတြ ့ရွိခဲ ့ႀကသည္ ့အတြက္ အံ ့ႀသတုန္လွဳပ္သြား
ခဲ ့ႀကရပါတယ္...
စိတ္ကစဥ္ ့ကလ်ားေရာဂါ ၿဖစ္ေနသည္ဟု သံသယရွိေနသည္ ့ဆင္းဂ္ အား ေဒါက္တာယဒက္ဗ္ ဦးေဆာင္
သည္ ့အဖြဲ ့ကခဲြစိတ္ကုသခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
" သံထည္ပစၥည္းေတြအားလံုး သူ ့အစာအိမ္ေအာက္ေၿခမွာ စုေနႀကတာၿဖစ္ၿပီး စၿပီးခဲြစိတ္ႀကတံုးက ကြ်န္
ေတာ္တို ့အေနႏွင္ ့သံတုိသံစ နည္းနည္းေလာက္ပဲေတြ ့ရမယ္လုိ ့ေတြးထင္ထားခဲ ့ႀကတာၿဖစ္ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္းခြဲစိတ္မွဳပီပီၿပင္ၿပင္လုပ္ေတာ့မွပဲ သူ ့ရဲ ့အူလမ္းေႀကာင္းကေနၿဖတ္ၿပီး ဒီေလာက္မ်ားၿပားတဲ ့
အေႀကြေစ ့ေတြ၊ သံတုိမယ္နေတြ ဟာ အစာအိမ္ထဲေရာက္ေနတာကုိ အံ ့ႀသတႀကီးေတြ ့ခဲ ့ႀကရတာၿဖစ္ပါ
တယ္...အစာအိမ္ေပါက္ၿပဲေနသည္ ့လကၡဏာမ်ားကုိလည္းေတြ ့ခဲ ့ႀကရပါတယ္" လို ့ လည္းအဆုိပါဆရာ၀န္
ႀကီးကဆုိပါတယ္...

ဆင္းဂ္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္ ့မိသားစု၀င္မ်ားကေတာ ့သူ ့ရဲ ့သံတုိသံစေတြ၀ါးၿမဳိစားေသာက္ေနတတ္ခဲ ့
သည္ ့အေလ ့အထကုိ သိရွိခဲ ့ႀကပံုမေပၚပါဘူး...
" ကြ်န္မရဲ ့ေယာက်ာၤးကေတာ ့မႀကာခဏ ဗုိက္ေအာင္ ့တတ္တယ္လုိ ့ေၿပာၿပီး လြန္ခဲ ့တဲ ့ေလးပါတ္လံုးလံုး
အိပ္မရခဲ ့ပါဘူး...
ဒါေပမယ္ ့အခုလုိသံစေတြ ၿမဳိေနခဲ ့တဲ ့အေႀကာင္းကုိေတာ ့လံုး၀မေၿပာခဲ ့ပါဘူး...သူကအားနည္းေနတယ္
လို ့ေၿပာၿပီး လယ္ထဲလည္းမဆင္းေတာ ့တဲ ့အၿပင္ အစားအေသာက္လည္းပံုမွန္ မစားနုိင္ခဲ ့ေတာ ့တာၿဖစ္
ပါတယ္..." လို ့ဇနီးၿဖစ္သူကဆုိပါတယ္...
စိတ္ကစဥ္ ့ကလ်ားေရာဂါအၿပင္ ဆင္းဂ္ ဟာ သဘာ၀မက်သည္ ့၊ အဟာရမၿဖစ္ေသာ အရာ၀တၱမ်ားအား
ခ်ဥ္ၿခင္းတတ္သည္ ့စိတၱဇတစ္မ်ဴိးလည္းစြဲကပ္ခံစားခဲ ့ရတယ္လုိ ့ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားကသံုးသပ္ေၿပာ
ႀကားခဲ ့ႀကပါတယ္...


Shocked: Wife Kusumi was not aware her husband swallowed metallic objects. Here she sits by his bedside at the in the Indian state of Chhattisgarh
သူမေယာက်ာၤးၿဖစ္သူ သံတုိသံစေတြ စားေနတာကုိ မသိခဲ ့ရသည္ ့ဇနီး ကုဆုမီ...

Shocked: Wife Kusumi was not aware her husband swallowed metallic objects. Here she sits by his bedside at the in the Indian state of ChhattisgarhMr Singh's father Mohar Singh
ဖခင္ၿဖစ္သူ မုိဟာဆင္းဂ္

Mr Singh's father Mohar Singh

A man has man died after stunned doctors removed 13 pounds of metal from his stomach.
Farmer Kamleshwar Singh was admitted to hospital in the Indian state of Chhattisgarh complaining of abdominal pains.
Following x-ray inspection, three keys, 431 coins, 196 iron pellets and 17 small bolts were found in his stomach.


Despite removing the items, doctors were unable to save his life.
Bhojram Dewangan, Director of Shreesti Institute of Medical Science and Research Centre, where Mr Singh was treated, said, ‘The patient had been consuming small iron objects for the last nine months.’
‘He visited us complaining of intolerable abdominal pain.
‘After sonography and X- ray tests, the doctors carried out the major surgery.’
Even after the tests the doctors who opened Mr Singh's stomach were shocked by the number and variety of everyday metallic objects they found.
Dr Yadav, led the team that operated upon Mr Singh, who is suspected of having schizophrenia.
‘All the iron objects were lying at the base of his stomach,’ he said.
‘When we started the surgery, we thought we would find a few items.
‘But as we progressed, we were amazed to find such a huge number of coins and pellets had passed into his intestines.

‘Signs of chronic ulceration were apparent in the stomach.’
Mr Singh's friends and family were apparently unaware of his habit of swallowing iron objects.
His wife, said: ‘My husband complained of frequent stomach ache and spent sleepless nights in the past four weeks.
‘But he kept us in the dark about swallowing iron objects.
‘He stopped going to the field citing weakness and was even unable to have his regular meals.’
In addition to schizophrenia experts believed Mr Singh was suffering from additional psychiatric problems which gave him an appetite for non-nutritional foreign objects.

0 comments: