Man forces lover to wear chastity belt

Sunday, December 4, 2011

စိတ္မခ်နုိင္ဘူးကြယ္...


တရုတ္နုိင္ငံမွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးက ၎၏ခ်စ္သူမိန္းကေလး၏ပတၱၿမားေရႊႀကဳတ္
အားေသာ ့ခတ္ထိန္းသိမ္းထားရန္ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခဲ ့ပါတယ္...
ထုိကဲ ့သုိ ့ၿပဳလုပ္ေစရန္ ၿဖစ္ေပၚခဲ ့ရသည္ ့အေႀကာင္းရင္းကလည္း ေဟ ဟုအမည္ရွိသည္ ့ထုိအမ်ဴိးသား
ဟာ သူႏွင္ ့အတူေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္ ့ေရွာင္တ်န္ ဟုေခၚသည္ ့ခ်စ္သူမိန္းကေလးအား တစ္ၿခားေယာက်ာၤး
တစ္ဦးႏွင္ ့ေတြ ့ဆံုေနခဲ ့သည္ ကုိေတြ ့ၿမင္ခဲ ့ရတာကစပါတယ္...
သူဟာ ေရွာင္တ်န္း ကုိ ထုိးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္ခဲ ့ၿပီး သူမအားလည္း အိပ္ခန္းထဲတြင္ေသာ ့ခတ္ထားခဲ ့ပါ
တယ္....
A type of chastity belt
ဒီလုိေသာ ့ခတ္နုိင္တဲ ့ခါးပါတ္ကုိ၀တ္ၿပီး ေန ့တုိင္းအလုပ္သြားရပါတယ္...
A type of chastity belt

ေနာက္တစ္ေန ့မွာေတာ ့သူဟာ အမ်ဴိးသမီးမ်ားေဖာက္ၿပန္က်ဴးလြန္ၿခင္းမၿပဳနုိင္ရန္ေသာ ့ခတ္သိမ္းဆည္း
နုိင္မည္ ့ေသာ ့ခါးပါတ္တစ္ခုအား အင္တာနက္မွ မွာႀကား၀ယ္ယူခဲ ့ကာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္သာရွိေသးသည့္
ခ်စ္သူရည္းစားမိန္းကေလးအား ေန ့စဥ္အလုပ္သြားတုိင္း (အၿပင္ထြက္တုိင္း) ၀တ္ဆင္သြားေစခဲ ့ပါတယ္...
ညဘက္တြင္ အိမ္သုိ ့ေရွာင္တ်န္းၿပန္ေရာက္တုိင္းလည္း သူက ထုိေသာ ့ခါးပါတ္အားေသခ်ာစစ္ေဆးေလ ့ရွိ
ပါတယ္...
အဆုိပါခါးပါတ္အား ဖြင္ ့လွစ္ရန္ႀကဳိးစားသည္ ့လက္စလက္နေတြ ့လွ်င္ပင္ အလြန္စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ၿပီး
မိန္းကေလးအား ရန္ၿပဳေစာ္ကားေလ ့ရွိပါတယ္...
သူဟာ ေရွာင္တ်န္းအား လက္၊ေၿခမ်ားကုိခ်ည္ေႏွာင္ကာ အခန္းထဲတြင္ေသာ ့ခတ္ထားသည္မွာ မိန္းက
ေလး ခမ်ာရူးသြပ္လုမတတ္ပင္ၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္....
လြန္ခဲ ့သည္ ့ႀသဂုတ္လ ၂၃ ရ၇က္ေန ့တြင္ ၎အၿပင္ထြက္သြားခုိက္ ေရွာင္တ်န္း မွာသူမ၏လက္မ်ားအား
ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ ့ႀကဳိးအား ေၿဖေလ်ာ ့နုိင္ခဲ ့ၿပီး " ကယ္ႀကပါ " ဟူေသာစာေလးတစ္ေစာင္ေရးကာ ၿပ
တင္းေပါက္မွ ပစ္ထုတ္နုိင္ခဲ ့ပါတယ္....
ရဲမ်ားက ေရွာင္တ်န္း အားအလ်င္အၿမန္သြားေရာက္ကယ္တင္နုိင္ခဲ ့ကာ ေဟ အားထုိေနရာတြင္ ခ်က္ခ်င္း
ဖမ္းစီးခဲ ့ပါတယ္...
၎အား ခ်စ္သူရည္းစားမိန္းကေလးကုိတရားမ၀င္ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္မွဳၿဖင္ ့ၿပစ္မွဳရွိေႀကာင္းစီရင္ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့
ၿပီး ခ်န္ဒူးနယ္၊ ခ်င္ယန္းခရုိင္ ၿပည္သူ ့တရားရံုးမွ ေထာင္ဒါဏ္ ၇ လ ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...

ေႀသာ္...
သံသယႀကီးမားလြန္းတဲ ့သူလို ့ပဲဆုိလုိက္ခ်င္ပါေတာ ့တယ္...

A 29-year-old man from China has forced his girlfriend to wear a chastity belt.
Events leading to her wearing the chastity belt began in August when the man, surnamed He, suspected that his live-in lover, known only as Xiao Tian, was seeing another man.
He assaulted Xiao Tian and locked her in the bedroom.

The next day, He bought a chastity belt on the Internet and ordered his girlfriend, born in 1990s, to wear it to work daily.
When Xiao Tian returned home at night, He checked the chastity belt carefully.
He was furious when he found signs of prying on the belt and started assaulting the girl.
He tied up her hands and legs, and locked her up until Xiao Tian almost broke down mentally.
On Aug 23, when He was out, Xiao Tian managed to loosen the rope that was used to tie her hands.
She wrote a "help note" and threw it out of the window.
Police rushed to Xiao Tian's rescue and arrested He on the spot.
He was convicted of illegal confinement of the girlfriend and was sentenced to seven months' jail by Qingyang District People's Court in Chengdu recently.

Source: Agencies

1 comments:

မိုးယံ said...

ဒါဆို တစ္ေန႕လံုး ခ်ဴးခ်ဴး မေပါက္ရ၀ူးေပါ့ေနာ္...