Students claim haunted toilet is causingthem to faint and scream

Saturday, December 17, 2011

ဗီယက္နမ္က ေက်ာင္းအိမ္သာသရဲ....


ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ၊ ဖူးယင္ၿပည္နယ္၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ၎
တုိ ့အေဆာင္မွအိမ္သာတစ္ခုတြင္သရဲ၊တေစ ၦမ်ားအားၿမင္ေတြ ့ခဲ ့ရသည္ဟု ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္စြာၿဖင္ ့
ေၿပာဆုိကာ သတိလစ္ေမ ့ေၿမာသြားခဲ ့ႀကမွဳၿဖစ္ပြားခဲ ့ပါတယ္....

ဆုန္ဟုိအာ ခရုိင္အတြင္းရွိ ဆုန္ဟုိအာမ်ဴိးႏြယ္စု ေဘာ္ဒါေဆာင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဖန္ဗန္သုိ
က အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့လကတည္းကအေသအခ်ာမသိနုိင္
သည္ ့အေႀကာင္းမ်ားေႀကာင္ ့ညအခါမ်ားတြင္ ထိတ္လန္ ့တႀကားေအာ္ဟစ္ေမ ့ေၿမာခဲ ့ႀကတယ္လုိ ့ဆုိပါ
တယ္....
ထုိကဲ ့သုိ ့ထူးထူးဆန္းဆန္းၿဖစ္ပ်က္မွဳဟာလည္း ညစဥ္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိပံုမွန္ၿဖစ္ေနခဲ ့တာပါလုိ ့မစၥ
တာ သုိ ကဆုိပါတယ္...
ပထမဦးဆံုး သရဲေၿခာက္ခံရသူကေတာ ့ဆြန္ဒင္အရပ္မွ ေကပါဟုိလ်န္ ၿဖစ္ပါတယ္....
နုိ၀င္ဘာလဆန္း တစ္ညက လ်န္တစ္ေယာက္ အိမ္သာမွအေဆာင္သုိ ့ၿပန္လာၿပီးေ နာက္ ႀကမ္းၿပင္ေပၚသုိ ့
လဲက်သြားခဲ ့ကာ စကားမ်ားဗလံုးဗေထြးေရရြတ္ေၿပာဆုိၿပီး ႀကမ္းၿပင္ႏွင့္ နံရံအား လက္ႏွစ္ဖက္ၿဖင္ ့ကုတ္
ခ်စ္ကာ သတိလစ္ေမ ့ေၿမာသြားခဲ ့ပါတယ္....
ဆြန္ဟုိအာအေထြေထြေဆးရံုႀကီးသုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ကုသခဲ ့ၿပီး ၿပန္လည္သက္သာလာသည္ ့လ်န္က သူဟာအိမ္
သာထဲတြင္ သရဲ၊ တေစ ၦကုိေတြ ့ခဲ ့ရတယ္လုိ ့လူတုိင္းအားေၿပာၿပခဲ ့ပါတယ္...ေနာက္ပုိင္းတြင္ တစ္ၿခားေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ထုိကဲ ့သို ့အလားတူၿဖစ္ခဲ ့ႀကရၿပီး တစ္ခါ
တြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းေက်ာင္းသား ၁၂ ေယာက္လဲက် သတိလစ္သြားခဲ ့ႀကပါတယ္...
ဤကဲ ့သုိ ့အေၿခအေနမ်ားေႀကာင္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း ထိတ္လန္ ့ေႀကာက္ရြံ ့မွဳမ်ားၿဖစ္ပြားေနၿပီး မ်ား
စြာေသာေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ ့အေဆာင္တြင္ဆက္မေနရဲႀကေတာ ့ပဲ ေက်ာင္းႏွင့္နီးသည္ ့အိမ္မ်ား၊ လူ
ေနအခန္းမ်ားတြင္ ငွားေနႀကပါတယ္...
အဆုိပါသရဲ၏ေၿခာက္လွန္ ့မွဳအားေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခံခဲ ့ႀကရေသာေႀကာင္ ့၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့
ညေမွာင္လွ်င္ တစ္ေယာက္တည္းမအိပ္ရဲ၊ အိမ္သာသုိ ့မသြားရဲေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ေနႀကရပါတယ္...


သတိလစ္ေမ ့ေၿပာသြားသည္ ့ေက်ာင္းသားအားလံုးကုိ အေရးေပၚၿပဳစုကုသရန္ ေဆးရံုသုိ ့ေခၚေဆာင္သြား
ခဲ ့ပါတယ္ လို ့လည္း သုိ ကဆုိပါတယ္...
ေက်ာင္းအိမ္သာမွ သရဲေၿခာက္သည္ဟူေသာ ေကာလဟလ ကုိ၎အေနၿဖင္ ့ၿငင္းဆုိခဲ ့ေသာ္လည္း ဘာ
ေႀကာင္ ့၎၏ေက်ာင္းသားမ်ား ဤကဲ ့သုိ ့ၿဖစ္ရသည္ကုိေတာ ့ေၿဖရွင္းၿပနုိင္ၿခင္းမရွိခဲ ့ပါဘူး....
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးေကာ္မတီကေတာ ့ေလာေလာဆယ္သက္ဆုိင္ရာမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္အေၿခအေန
ေတြၿငိမ္သက္သြားေစရန္ေက်ာင္းသားမ်ားေရာ၊ ၎တို ့၏မိဘမ်ားႏွင္ ့ပါေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိပါတယ္...
ေဆးရံုမွဆရာ၀န္မ်ား၏အဆုိအရကေတာ ့ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ဴိ ့ေမ ့ေၿမာရတာက ေသြးအတြင္းကယ္လ္စီ
ယမ္ဓါတ္နည္းပါးေသာေႀကာင္ ့ၿဖစ္ရတာပါလို ့သိရပါတယ္....

Many students in the Phu Yen Province of Vietnam have fainted after claiming that a toilet inside their dorm is haunted and they have seen ghosts. Phan Van Tho, headmaster of the Son Hoa Ethnic Boarding High School in Son Hoa District confirmed that a large number of boarding students have fainted or screamed at nights from unknown causes during the past month. The time they acted strange was usually from about 8 pm to 11 pm every night, Tho said.
The first victim of the awful situation is K Pa Ho Luon, of Son Dinh Commune.
One night in early November, after coming back to his dorm room from the toilet area, Luon fell down to the floor, talked nonsense, scratched against the floor and walls with his two hands, and then passed out. After being hospitalised at the Son Hoa General Hospital, Luon recovered and told everyone that he had met a ghost in the restroom.
Many other students later suffered the same condition as Luon, and there was a case in which 12 students collapsed unconscious at the same time. Such a situation caused an atmosphere of fear among students and many dared not stay in the dormitory but hired houses or rooms outside the school. Many students have been so haunted by ‘the ghosts’ that they dare not sleep alone or go to the restrooms after dark.
All of the fainted students were taken to the hospital for emergency treatment, Tho said. Tho could not explain what had really happened to his students but he rejected the rumour that the schools’ toilet area was haunted. The school’s management has held meetings with parents and students to call on them to stay calm, pending an investigation by relevant agencies. According to doctors at the hospital, some students might have passed out because of hypocalcaemia (low calcium levels in blood).

1 comments:

ကုိေအာင္ said...

ဖတ္ရင္း သေဘာက်လုိ႕ facebook ေပၚမွာ က်ေနာ္ ရွယ္ထားတယ္ဗ်ဳိ႕ ... း)