Boy, 17, becomes first to be CANED for calling a woman a prostitute on Facebook

Tuesday, February 21, 2012

ေဖ ့စ္ဘြတ္မွာဖြမိလုိ ့...


လူမွဳကြန္ယက္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေဖ ့စ္ဘြတ္တြင္ အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးအား ၿပည္ ့တန္ဆာ
အၿဖစ္ေခၚခဲ ့သၿဖင္ ့ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးအား ႀကိမ္ဒါဏ္ႏွစ္ခ်က္ အၿပစ္ေပး
မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း တရားရံုးတစ္ခု ကစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...
ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံမွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိလူငယ္ဟာ အာဖရိကေတာင္ပုိင္းနုိင္ငံတြင္ လူမွဳ
ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚတြင္ ယခုကဲ ့သို ့မွတ္ခ်က္ၿပဳေရးသားခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့ပထမဦး
ဆံုးအၿပစ္ေပးခံရသူ ၿဖစ္ခဲ ့ပါတယ္...
ေက်းလက္ေဒသရွိ ၿမဳိ ့ငယ္ေလးတစ္ခုၿဖစ္ေသာ ခ်ီရက္ဒ္ဇီ ၿမဳိ ့မွ လူငယ္ေလးက ၎အေနၿဖင္ ့
ထုိအမ်ဴိးသမီး၏ခြင္ ့ၿပဳခ်က္မရွိပဲ သူမ၏၇ံုးတြင္ ဖံုးၿဖင္ ့စကားေၿပာေနပံုအား ၎၏လက္ကုိင္ဖံုး
ၿဖင္ ့ရုိက္ကူးခဲ ့ေႀကာင္း ၀န္ခံခဲ ့ပါတယ္... The boy, from the rural town of Chiredzi, admitted using his mobile phone to photograph a woman talking on the phone at her office without her knowledge.
သေဘာမတူပဲ ဖံုးနဲ ့ဓါတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေလွ်ာက္မတင္ေလနဲ ့ေမာင္ရင္တုိ ့...
ေဖ ့စ္ဘြတ္ကေန ဖြဘြတ္ ၿဖစ္သြားယင္ မလြယ္ဘူး...

The boy admitted using his mobile phone to photograph a woman talking on the phone without her knowledge before posting it on Facebook
၎ေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန ့တြင္ ထုိဓါတ္ပံုအား ခ်ီရက္ဇီမွ ၿပည္ ့တန္ဆာ တစ္ဦးၿဖစ္
ေႀကာင္းေဒသခံရွဳိနာ ဘာသာစကားၿဖင္ ့ေရးသားေဖၚၿပကာအြန္လိုင္းတြင္ တင္ခဲ ့ပါတယ္...
၎တုိ ့ႏွစ္ဦးဟာ အြန္လုိင္းေဖ ့ဘြတ္လူမွဳကြန္ယက္မိတ္ေဆြမ်ား ၿဖစ္သည္ ့အတြက္ သူမ၏
ဓါတ္ပံုအားၿမင္ေတြ ့သြားခဲ ့ၿပီးေနာက္ အမ်ဴိးသမီးဟာ ရဲတပ္ဖဲြ ့အားဖံုးဆက္အေႀကာင္းႀကားခဲ ့
လို ့လူငယ္အား ဖမ္းဆီးခဲ ့ပါတယ္...
ယခုအခါ ၎၏ေဖ ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာအား ဖ်က္သိမ္းခဲ ့လုိက္ၿပီးၿဖစ္ပါတယ္... 
ၿပစ္ဒါဏ္မွေလ်ာ ့ေပါ ့ေစရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၎အေနၿဖင္ ့လူမွဳကြန္ယက္စာ
မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတ၀င္မရွိလွပါေႀကာင္း၊ မိဘမဲ ့ကေလးတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး ၎မွီခုိေနထုိင္ရာ
မိသားစုတြင္  အဓိက၀င္ေငြရွာေပးေနသူတစ္ဦးၿဖစ္ပါေႀကာင္းၿဖင္ ့ေၿပာဆုိခဲ ့သည္ဟု ေရဒီယုိ
ေဗာ ့ပ္ ဇင္ဘာေဘြ အသံလႊင္ ့ဌာနမွ ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္ၿငားလည္း လူငယ္ေလးအေနၿဖင္ ့ၿပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေႀကာင္းတရားသူႀကီး တီနာရွီ နဒုိ
ကီ၇ာက ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့ၿပီး ႀကိမ္ဒါဏ္ႏွစ္ခ်က္ေပးေစရန္ အမိန္ ့ခ်မွတ္ခဲ ့ပါတယ္...
ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံတြင္အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအား ႀကိမ္ၿဖင္ ့ရုိက္ကာအၿပစ္ေပးၿခင္း
အား တရား၀င္ခြင္ ့ၿပဳထားဆဲၿဖစ္ပါတယ္... 

The boy, from the rural town of Chiredzi, pictured, admitted using his mobile phone to photograph a woman talking on the phone at her office without her knowledge
 သည္ၿမဳိ ့ကေလးမွာၿဖစ္ခဲ ့တာ...
 The boy, from the rural town of Chiredzi, pictured, admitted using his mobile phone to photograph a woman talking at her office without her knowledge
လူငယ္မ်ားအား စည္းကမ္းလိုက္နာေစရန္အတြက္ တရားဥပေဒစီရင္ထံုးမ်ားတြင္မက အိမ္မ်ား၊
ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ႀကိမ္ၿဖင္ ့ရုိက္ကာ ဆံုးမၿခင္းအား က်င္ ့သံုးလွ်က္ရွိေနပါေသးတယ္...
ၿပစ္မွဳဆုိင္ရာ က်င္ ့ထံုးဥပေဒ ၃၅၃ တြင္ သင္ ့တင္ ့ေလွ်ာက္ပါတ္သည္ ့ႀကိမ္ဒါဏ္ေပးၿခင္းအား
၆ ခ်က္ထက္မပုိေစပဲ အမ်ားၿပည္သူမၿမင္ကြယ္ရာေနရာတြင္ တရားရံုးမွ သတ္မွတ္သည္ ့တာ
၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၿပဳလုပ္စီရင္နုိင္သည္ဟု ေဖၚၿပထားပါတယ္...
ထုိလူငယ္အေနၿဖင္ ့ၿပစ္ဒါဏ္ခံနုိင္သည္ ့က်န္းမာေရးအေၿခအေနရွိေႀကာင္း ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ
ေထာက္ခံအတည္ၿပဳေပးရမည္ၿဖစ္ၿပီး မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးလည္း ၿပစ္ဒါဏ္စီရင္ရာသုိ ့တက္
ေရာက္နုိင္ခြင္ ့ရွိပါတယ္... 


ေဖ ့စ္ဘြတ္သံုးလုိ ့ဒုကၡေရာက္ရတာေတြမနည္းဘူးေနာ္...
သတိရွိႀကပါေလ...

A teenager will be beaten with two strokes of a cane for calling a woman a prostitute on Facebook, a court has ruled.

The 17-year-old, from Zimbabwe, is believed to be the first in the southern African nation to be punished for making such a comment on the site.
The boy, from the rural town of Chiredzi, admitted using his mobile phone to photograph a woman talking on the phone at her office without her knowledge.

He then posted the photo online with a caption saying she was 'a typical Chiredzi prostitute', in the local Shona language, on February 6.
The woman saw the photo as the pair were friends on Facebook and called police, who arrested the boy. His Facebook page has now been removed.
In mitigation, the boy told the judge he was not familiar with the social networking site, was an orphan and the main source of income for his family, RadioVop Zimbabwe said.


However, magistrate Tinashe Ndokera found the boy guilty of 'criminal assault'. He ordered him to be caned twice. 
Corporal punishment is still legal in Zimbabwe for boys under the age of 18.

It is also used as a discipline measure in homes and schools as well as in the penal system.

Article 353 of the Criminal Procedure and Evidence Act says 'moderate corporate punishment' maybe used but 'not exceeding six strokes' and it must be 'inflicted in private in a manner and place and by a person prescribed by the court'.
The boy must also be certified by a doctor as fit to receive the punishment and his parent or guardian is entitled to be present.

2 comments:

မဒမ္ကိုး said...

ေကာင္းတယ္အဲလိုလုပ္တာ

YL said...

မဂၤလာပါ...

သီခ်င္းေတြလာ နားေထာင္ျကပါဦးခင္ဗ်ာ....

Myanmar Online Music: MyanmarOnlineMusic.Com

အားလံုးကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္..

ေက်းဇူးပါ...