Record breaker: 72-year-old who stands at 56cms is the shortest person to have ever lived

Saturday, February 4, 2012

နီေပါနုိင္ငံမွ အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးလူသား...

Chandra Bahadur Dangi, a 72-year-old Nepali, claims to be the world's shortest man at 56 centimetres - 22 inches - tall 
အရပ္ ၂၂ လက္မသာ ၿမင္ ့တာမုိ ့သူသာလွ်င္ ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးလူသားပါပဲ...
Chandra Bahadur Dangi, a 72-year-old Nepali, claims to be the world's shortest man at 56 centimetres - 22 inches - tall

ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္းဂင္းနက္စ္အဖဲြ ့မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားဟာ ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးၿဖစ္သူဟု
အခုိင္အမာေၿပာႀကားေနသည္ ့နီေပါနုိင္ငံ၏ေ၀းလံသီေခါင္ေသာနယ္ၿခားေဒသတြင္ေနထုိင္
လွ်က္ရွိသည္ ့အသက္ ၇၂ အရြယ္အမ်ဴိးသားႀကီးတစ္ဦးအား သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုရန္ ခရီးထြက္
ခြာႀကေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္...
ခ်န္ဒရာဗဟာဒူး ဒန္ဂီ ဟာ အရပ္ ၁ေပ၊ ၁၀ လက္မ ( ၂၂ လက္မ ) သာၿမင္ ့ၿပီး ကိုယ္အေလး
ခ်ိန္ကလည္း ၂၆ ေပါင္သာရွိတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...


 ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံမွ ကမာၻ ့အပုဆံုးလူသား ဂ်န္ေရးဗလာ၀င္း...


ယခုအခ်ိန္အထိေတာ ့ကမာၻ ့အပုဆံုး၊ အေသးဆံုးလူသားဘဲြ ့ကုိ အရပ္ ၁ေပ၊ ၁၁.၆ လက္မသာ
ရွိသည္ ့ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံသား ဂ်န္ေရး ဗလာ၀င္း က ဆြတ္ခူးရရွိထားပါတယ္...

သူဟာ ထုိလူပုေလးဘဲြ ့ကုိ နီေပါနုိင္ငံမွပဲ အရပ္ ၁ေပ၊ ၁၁.၇ လက္မ ၿမင္ ့သည္ ့လူပုေလး ခါဂ်င္
ဒရာ သာပါးမဂါ ထံက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လႊဲေၿပာင္းရယူခဲ ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္...

 နီေပါနုိင္ငံသားေလး ခါဂ်င္ဒရာ သာပါး...

အကယ္၍သာ မစၥတာဒန္ဂီ ရဲ ့အရပ္အတုိင္းအတာသာ သူေၿပာခဲ ့သလိုမွန္ကန္ခဲ ့လွ်င္ ၁ လက္
မခြဲမွ်သာေသာ အတုိင္းအရွည္ၿဖင္ ့သူဟာ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ ့သမွ် အရပ္အပုဆံုး အမ်ဴိး
သားဘဲြ ့ကုိ ဆြတ္ခူးနုိင္ေတာ ့မွာၿဖစ္ပါတယ္... 
မွတ္တမ္းတင္ခဲ ့သမွ်အရပ္အပုဆံုးလူသားကေတာ ့၁ေပ၊ ၁၀.၄ လက္မ အရပ္အၿမင္ ့ရွိ ဂူးလ္
မုိဟာမက္ၿဖစ္ၿပီး သူဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အသက္ ၄၀ အရြယ္ မွာေသဆံုးခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဂင္းနက္စ္မွတ္တမ္း အဖဲြ ့ရဲ ့အယ္ဒီတာခ်ဴပ္ ခရိတ္ဂလန္ဒီကေတာ ့" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့သူ ့ရဲ ့အရပ္
ကုိ တရား၀င္တုိင္းၿပီး စစ္ေဆးအတည္မၿပဳရမခ်င္း မစၥတာဒန္ဂီ ကုိ အတည္ၿပဳလုိ ့မရေသးပါ
ဘူး... အဲဒီလိုလုပ္ဖုိ ့လည္းေနာက္ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္အတြင္းၿပဳလုပ္နုိင္မွာၿဖစ္တယ္လုိ ့
ေမွ်ာ္လင္ ့ပါတယ္..." လို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့က မစၥတာဒန္ဂီရဲ ့ေက်းရြာအထိသြားၿပီး သူ ့ကုိတရား၀င္ တုိင္းတာဖို ့သက္ဆုိင္
ရာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကုိကူညီနုိင္ဖုိ ့စီစဥ္ေနပါတယ္...." လို ့
လည္းသူကဆုိပါတယ္...
ဆင္းရဲခ်ဴိ ့တဲ ့သည္ ့ေဒသၿဖစ္ေသာ နီေပါႏွင္ ့အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ဒန္း ခရုိင္ေဒသတြင္ေနထုိင္
သည္ ့မစၥတာဒန္ ဟာ နီေပါနုိင္ငံပုိင္ ရုပ္ၿမင္သံႀကားအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ကာ သူသာလွ်င္
ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးအၿဖစ္ ေၿပာဆုိခဲ ့ေသာ္လည္း ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္း၊ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း
အဖဲြ ့ကေတာ ့၎အား ယခင္က အရပ္တုိင္းတာၿခင္းမၿပဳလုပ္ခဲ ့ပါဘူး...

 
သူဟာအရပ္ပုလြန္းလို ့ခံုတန္းလ်ားေပၚမွ ခုန္ခ်ခဲ ့ရသည္ကုိမွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးခဲ ့ၿပီး သတင္း
ေထာက္မ်ားေရွ ့တြင္လည္း ေခတၱခဏမွ် လမ္းေလွ်ာက္ၿပခဲ ့ပါေသးတယ္...
၎ယခုေရာက္ရွိေနသည္ ့အသက္အရြယ္အထိတုိင္ပင္ မစၥတာဒန္ဂီ အေနၿဖင္ ့က်န္းမာေရး
လြန္စြာေကာင္းမြန္လွ်က္ရွိၿပီး ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမဆုိထားႏွင္ ့ေဆးပင္ တစ္ခါမွ် မေသာက္သံုး၊
မမွီ၀ဲခဲ ့ရပါဘူးဟုလည္း ၎၏မိသားစုကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...Jyoti Amge
ကမာၻ ့အရပ္အပုဆံုးအမ်ဴိးသမီး ဂ်ဴိတီအမ္ဂီ... 
Fellow record breakers: World's shortest woman Jyoti Amge,


Sultan Kosen, from Turkey, stands next to Josh Henderson, from West Horsley, as he is announced as the Guinness World Records Tallest Man standing at 8ft 1, seen in Potters Field in London.
 ကမာၻ ့အရပ္အရွည္ဆံုးလူသား ဆူလ္တန္ကုိဆင္...
 world's tallest man Sultan Kosen

မစၥတာဒန္ဂီဟာ၎၏ အရပ္ေဒသၿဖစ္သည္ ့နီေပါနုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ေတာ ့ထင္ေပၚေက်ာ္
ႀကားသူတစ္ဦးၿဖစ္ေနၿပီး ေဒသဆုိင္ရာပဲြေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပဲြေတာ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္
တင္ဆက္လွ်က္ရွိပါတယ္...
ယခုသတင္းဟာ အိႏၵိယနုိင္ငံမွ ကမာၻ ့အေသးဆံုး၊ အပုဆံုးအမ်ဴိးသမီးၿဖစ္သည္ ့ဂ်ဴိတီ အမ္ဂီ
တစ္ေယာက္ မဟာရတ္ရွ္တရာ နာ ့ဗနီယာမန္ဆီနာ ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နုိင္ေရး စည္း
ရုံးလွဳံ ့ေဆာ္သူအၿဖစ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ မြန္ဘုိင္းၿမဳိ ့တြင္က်င္းပမည္ ့ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေနၿခင္းၿဖင္ ့သူမ၏ၿမင္ ့မားသည္ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား သိရွိေစသည္ ့အၿပဳအမူေနာက္
ပုိင္း ရက္ပုိင္းမွ်သာၿခားၿပီးထြက္ေပၚလာၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ရွိ ဂ်ဴိတီဟာ အရပ္ ၂ေပ၊ ၆ လက္မ ၿမင္ ့တာမွ မစၥတာဒန္ဂီ
ထက္ အရပ္ ၁ ေပ ပုိၿမင္ ့ေနပါေသးတယ္....
ကမာၻ ့အရပ္အၿမင္ ့ဆံုးလူသားဘဲြ ့ကုိေတာ ့တူရကီနုိင္ငံ၊မာဒင္အရပ္ေဒသမွ အသက္ ၂၉ ႏွစ္
အရြယ္ရွိ ဆူလ္တန္ကုိဆင္က အရပ္အၿမင္ ့၈ေပ၊ ၃ လက္မ ၿဖင္ ့ဆြတ္ခူးထားပါတယ္...

Guinness World Record experts are set to travel to a remote part of Nepal to meet a 72-year-old claiming to be the world's shortest man.

Chandra Bahadur Dangi stands at just one foot, 10 inches tall, and weighs a little under two stone at 26lbs.
Up until now, Junrey Balawing from the Philippines has held the title of the world's smallest man with a height of one foot, 11.6 inches tall.

He took the title just last year from another Nepali, Khagendra Thapa Magar, who was measured in 2010 at one foot, 11,7 inches tall.

But if Mr Dangi's measurements prove correct, he would scoop the accolade by a mere inch and a half, and be the shortest human adult ever documented.


The shortest adult human ever, according to Guinness, was Gul Mohammed, who was 1 foot, 10.4 inches tall. He died in 1997 at the age of 40.

Guinness World Records editor-in-chief Craig Glenday said: 'We cannot confirm Mr Dangi's height until formal measurements have been taken and verified by Guinness
World Records officials but we hope to undertake the verification in the next few weeks. 'We intend to travel to Mr Dangi's village to officially measure him and are currently making provisions for medical professionals to assist us in the verification.'

Mr Dangi, from the impoverished Dang district on the Nepal-Indian border, first made the claim on state-run Nepal Television and has never been measured by Guinness World Records before.

He was filmed having to jump off a park bench because of his height and taking a short walk in front of journalists.
Members of his family said that, despite his age, Mr Dangi is in excellent health and has never been to hospital or even taken medicine.

Mr Dangi has already become a local celebrity in southern Nepal - appearing at community events and opening religious festivals.
The news comes just days after the world's smallest woman Jyoti Amge revealed her very big ambitions - turning her hand to politics to become the world's smallest election campaigner for the Maharashtra Navnirman Sena party, ahead of the forthcoming civic election in Mumbai, India.

But 18-year-old Jyoti, at two foot six inches tall, is still a whole foot taller than Mr Dangi.
And at the other end of the scale, stands the world's tallest man Sultan Kösen, 29, from Mardin, Turkey, at eight foot and three inches.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2096067/Record-breaker-72-year-old-stands-56cms-shortest-person-lived.html#ixzz1lQyc66BQ

1 comments:

ေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ said...

သိခြင့္ရလို့ေက်းဇူးပါေနာ္