Frozen continent! Europe's rivers, lakes and even seas are iced over as bitter Siberian cold leads to temperatures of almost -40C

Monday, February 13, 2012


ေရခဲသြားေသာၿမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္း၊အုိင္၊ ပင္လယ္မ်ား...


ဤအံ ့မခန္းဓါတ္ပံုမ်ားကုိေတာ့ၿဖင္ ့တစ္ႏွစ္တာပါတ္လံုးေရခဲဖံုးလႊမ္းေနေသာအႏ ၱာတိက၀န္ရုိး
စြန္းေဒသမွပံုမ်ားဟု သင္ထင္ခဲ ့လွ်င္သင္ ့ကုိခြင္ ့လႊတ္နုိင္ပါတယ္....
ဒါေပမယ္ ့တကယ္ေတာ ့ထုိဓါတ္ပံုမ်ားဟာ ယခုအခါ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အေအးဆံုးအ
ၿဖစ္အႏွဳတ္ ၄၀ ဒီဂရီအထိေရာက္ေအာင္ေအးခဲေနသည္ ့ဥေရာပတုိက္မွ ရွဳခင္းပံုမ်ားၿဖစ္ေနပါ
ေတာ ့တယ္...
ၿမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ ကမ္းေၿခမ်ားအၿပင္ ပင္လယ္ေရၿပင္မ်ားပါ ဆုိက္ေဘးရီးယား
အေအးလွဳိင္းေႀကာင္ ့ေအးခဲကုန္ႀကလုိ ့ယံုနုိင္ဖြယ္မရွိေလာက္ေအာင္ပင္ ေရခဲၿပင္ရွဳခင္းမ်ားကုိ
ၿဖစ္ေစပါတယ္...
၀မ္းနည္ေႀကကဲြစရာအၿဖစ္အပ်က္မ်ားလည္းၿဖစ္ေပၚလာရပါေတာ ့တယ္... 
 
Big freeze: Walkers brave it across the snow near Isaba in northern Spain today as temperatures plunged to nearly -40C in some part of Europe
 စပိန္နုိင္ငံေတာင္ပုိင္း အီဆာဘာေဒသအနီးတြင္ အႏွဳတ္ ၄၀ ဒီဂရီထိတုိင္ေအာင္ေအးေသာ
ေႀကာင္ ့ခရီးသြားသူမ်ား ေရခဲၿပင္ၿဖစ္ေနေသာလမ္းေႀကာင္းတြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ
သြားလာေနႀကရပံု...
Big freeze: Walkers brave it across the snow near Isaba in northern Spain today as temperatures plunged to nearly -40C in some parts of Europe
Iced over: People enjoy a cold winter day on the frozen Lake Pfaeffikersee, near the village of Pfaeffikon, some 12.5 miles east of Zurich in Switzerland
 ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ၊ ဇူးရစ္ၿမဳိ ့အေရွ ့ဖက္ ၁၂.၅ မုိင္အကြာရွိ ဖက္ဖိကြန္ရြာကေလးအနီးရွိ
ေရခဲေနသည္ ့ဖက္ဖီကာစီကန္ေရၿပင္ထက္တြင္ လူအမ်ားေပ်ာ္ရႊင္စြာသြားလာ
ေနႀကစဥ္...
Iced over: People enjoy a cold winter day on the frozen Lake Pfaeffikersee, near the village of Pfaeffikon, some 12.5 miles east of Zurich in Switzerland

Not going anywhere: Boats lie trapped in the ice on Lake Neuchatel at the port of Grandson, Switzerland, as onlookers watch in awe at the scale of the big freeze
 ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ၊ႏ်ဴခ်တယ္ေရကန္ႀကီး၏ ဂရန္ဆန္းေလွဆိပ္တြင္ သေဘၤာငယ္ေလးမ်ားႀကီး
မားၿပင္းထန္သည္ ့အေအအးလွဳိင္းေႀကာင္ ့ေရခဲေနသည္ ့ေရၿပင္တြင္ ပိတ္မိေနပံုအား လူအမ်ားအံ ့ႀသစြာႀကည္ ့ရွဳေနႀကပံု...
Not going anywhere: Boats lie trapped in the ice on Lake Neuchatel at the port of Grandson, Switzerland, as onlookers watch in awe at the scale of the big freeze
Braving the elements: Ice fishers angle on the frozen Sulejowski Reservoir in Bronislawow, central Poland, as freezing temperatures leaves thousands stranded without power in the Balkans
ပုိလန္နုိင္ငံအလယ္ပုိင္း၊ ဘရုိနစ္စ္လာ၀ုိး အရပ္ရွိ ဆူေလေဂ်ာစကီး ေရေလွာင္ကန္ႀကီး
၏ ေအးခဲေနေသာမ်က္ႏွာၿပင္တြင္ ေရခဲၿပင္အားလြန္ၿဖင္ ့ေဖာက္ကာ ငါးမွ်ားေနစဥ္..
ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္အေအးလွဳိင္းၿပင္းထန္မွဳေႀကာင္ ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားၿပတ္
ေတာက္ကာ လူေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီကာ အခက္အခဲေတြ ့ေနႀကရပါတယ္...
Braving the elements: Ice fishers angle on the frozen Sulejowski Reservoir in Bronislawow, central Poland, as freezing temperatures leaves thousands stranded without power in the Balkans

A rare piece of greenery: An olive tree on the outskirts of Rome as heavy snow caused chaos across the country
 အီတလီနုိင္ငံ၊ ေရာမၿမဳိ ့ဆင္ေၿခဖံုးအရပ္တြင္ ေတြ ့ရသည္ ့သံလြင္ပင္တစ္ပင္... 
ဆီးႏွင္းမ်ားထူထပ္စြာက်ေရာက္မွဳေႀကာင္ ့အီတလီနုိင္ငံတြင္လည္း အခက္
အခဲမ်ားၿဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါတယ္...
A rare piece of greenery: An olive tree on the outskirts of Rome as heavy snow caused chaos across the country
No-flow area: The castle and the old bridge are seen over the frozen river Neckar in Heidelberg, southwestern Germany, today as the Siberian chill tightens its grip
 ဂ်ာမနီနုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ ေဟဒယ္ဘတ္ေဒသမွ ေရခဲေနသည္ ့နက္ကာၿမစ္ႏွင္ ့တံတားအား
ရဲတုိက္ေနာက္ခံၿဖင္ ့ေတြ ့ရပံု...
No-flow area: The castle and the old bridge are seen over the frozen river Neckar in Heidelberg, southwestern Germany, today as the Siberian chill tightens its grip

Perilous: This picture shows the dangerous driving conditions on the E85 motorway near Urziceni city, some 57km north-east from Bucharest, Romania
  ရုိေမးနီးယားနုိင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမဳိ ့၏အေရွ ့ေၿမာက္ဖက္ ၅၇ ကီလုိမီတာအကြာရွိ
အူဇီဆီနီၿမဳိ ့မွ E85 လမ္းမႀကီး၏ အႏ ၱရယ္မ်ားလွသည္ ့အေၿခအေန...
Perilous: This picture shows the dangerous driving conditions on the E85 motorway near Urziceni city, some 57km north-east from Bucharest, Romania

Spray play: A boy throws a block of ice into a frozen fountain in Milan, Italy, as a cold front continues to affect the country
 အီတလီနုိင္ငံ၊ မီလန္ၿမဳိ ့ရွိ ေရခဲေနသည္ ့ေရပန္းတစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေရခဲတံုးၿဖင္ ့
ပစ္ေပါက္ေဆာ ့ကစားေနစဥ္...
Spray play: A boy throws a block of ice into a frozen fountain in Milan, Italy, as a cold front continues to affect the country
Up against it: A man pushes his bicycle on a snow-covered road during heavy blizzards near Cotorca village, 70 km northeast of Bucharest
 ဘူခါရက္စ္ၿမဳိ ့အေရွ ့ေၿမာက္ ၇၀ ကီလုိမီတာအကြာရွိ ကုိေတာ္ကာ ရြာကေလးတြင္
ႏွင္းမုန္တုိင္းက်စဥ္ လူတစ္ဦးစက္ဘီတြန္းကာ ခက္ခက္ခဲခဲသြားလာေနရပံု...
Up against it: A man pushes his bicycle on a snow-covered road during heavy blizzards near Cotorca village, 70 km northeast of Bucharest

Frozen in: Houses covered in snow in the village of Restelica, Kosovo, where at least nine people died and one is missing after being struck by an avalanche

ကုိဆုိဗုိ ရွိ ရက္စ္တီလီက ရြာကေလးတြင္ အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္း၏ေခါင္မုိးေပၚတြင္ ႏွင္းမ်ားက်ကာ
တင္ေနပံုက ခ်စ္စရာေကာင္းေပမယ္ ့ႏွင္းမုန္တုိင္းေႀကာင္ ့လူ ၉ ဦးေသဆံုးကာ ၁ ဦးေပ်ာက္
ဆံုးလွ်က္ရွိေနပါတယ္...
Frozen in: Houses covered in snow in the village of Restelica, Kosovo, where at least nine people died and one is missing after being struck by an avalanche
Tragedy: Members of Kosovo Security Force (KSF) and firefighters search for a missing person at the site where an avalanche hit houses in Restelica. Police said some 15 houses were swallowed up by the landslide
ကုိဆုိဗုိ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားႏွင္ ့မီးသတ္သမားမ်ား ေပ်က္ဆံုးေနေသာသူတစ္ဦးအား 
ရွာေဖြေနႀကပံု...ေၿမၿပဳိမွဳေႀကာင္ ့အိမ္ေၿခ ၁၅ လံုးခန္ ့နစ္ၿမဳပ္ခဲ ့ရတယ္လုိ ့ရဲတပ္ဖဲြ ့က
ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...
Tragedy: Members of Kosovo Security Force (KSF) and firefighters search for a missing person at the site where an avalanche hit houses in Restelica. Police said some 15 houses were swallowed up by the landslide

Morbid: Rescuers carry the body of an avalanche victim during the recovery operation in Kosovo
 ကုိဆုိဗုိတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့သဘာ၀ေဘးဒါဏ္တြင္ ေသဆံုးသူတစ္ဦးအား သယ္ေဆာင္လာစဥ္
Morbid: Rescuers carry the body of an avalanche victim during the recovery operation in Kosovo

Macabre: Members of the Kosovo Security Force (KSF) identify two avalanche victims. A girl aged about six was found alive late on Saturday after residents and emergency services helped dig out the houses
 ႏွင္းမုန္တုိင္းေႀကာင္ ့ေၿမၿပဳိမွဳၿဖစ္ပြားၿပီး ေသဆံုးသူ ၂ ဦၤးအားရဲတပ္ဖဲြ ့မွ စစ္ေဆးမွတ္တမ္း
တင္ေနစဥ္...အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိမိန္းကေလးတစ္ဦးအား အသက္ရွင္လွ်က္ရွာေဖြ
ေတြ ့ရွိခဲ ့ပါတယ္...
Macabre: Members of the Kosovo Security Force (KSF) identify two avalanche victims. A girl aged about six was found alive late on Saturday after residents and emergency services helped dig out the houses

Crushing weather: View of the Skenderija sports center in downtown Sarajevo, Bosnia, that was used for ice skating events in the 1984 Winter Olympics after it collapsed under the weight of heavy snow
  ၁၉၈၄ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပဲြေတာ္တြင္ စကိတ္အားကစားပဲြက်င္းပခဲ ့သည္ ့
ေဘာ ့စနီးယားနုိင္ငံ၊ ဆာယာေယဗုိၿမဳိ ့ရွိ စကင္ဒါဂ်ာ အားကစားရံုအား ႏွင္းမ်ားထူထပ္
စြာက်ဆင္းမွဳေႀကာင္ ့အမုိးအုတ္ၿပားမ်ားၿပဳိက်ပ်က္စီးေနပံု...
Crushing weather: View of the Skenderija sports center in downtown Sarajevo, Bosnia, that was used for ice skating events in the 1984 Winter Olympics after it collapsed under the weight of heavy snow

Wind in their sails: Skaters and an ice surfer enjoy the frozen Zalew Zegrzynski lake near Warsaw, Poland, as low temperatures holds the country in its grip
ပုိလန္နုိင္ငံ၊ ၀ါေဆာၿမဳိ ့ရွိ ေရခဲေနသည္ ့ဇလ်ဴးဇက္ဇင္စကီး ေရကန္တြင္ စကိတ္စီးသူမ်ား
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရခဲၿပင္ရြက္လႊင္ ့ေလွ်ာစီးေနစဥ္...
Wind in their sails: Skaters and an ice surfer enjoy the frozen Zalew Zegrzynski lake near Warsaw, Poland, as low temperatures holds the country in its grip
Where's the sand? A man walks on a snow-covered beach at Fregene, west of Rome. The heavy downfall blanketed the capital Rome, cut off mountain villages and disrupted roads, railways and airports around the country
သဲမရွိ၊ ႏွင္းအတိၿပီးတဲ ့ေသာင္ၿပင္...
ေရာမၿမဳိ ့အေနာက္ဖက္ရွိ ဖရီဂ်င္းန္ ကမ္းေၿခတြင္ ႏွင္းမ်ားက်ဆင္းေနမွဳေႀကာင္ ့သဲမ်ားကုိပင္
မၿမင္ရပဲရွိေနခုိက္၊ အမ်ဴိးသားတစ္ဦးလမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္...
ေရာမၿမဳိ ့တြင္လည္းဆီးႏွင္းမ်ားထူထပ္စြာက်ဆင္းမွဳေႀကာင္ ့ေတာင္ေပၚရွိေက်းရြာမ်ား
အဆက္အသြယ္ၿပတ္ေတာက္ကာ၊ လမ္းမ်ားပိတ္ဆုိ ့ၿခင္း၊ မီးရထားလမ္းမ်ားပ်က္စီးၿခင္း၊
ေလဆိပ္မ်ားပိတ္ရၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ ့ပါတယ္...
Where's the sand? A man walks on a snow-covered beach at Fregene, west of Rome. The heavy downfall blanketed the capital Rome, cut off mountain villages and disrupted roads, railways and airports around the country

Shelter from the storm: Women walk on a street in Sarajevo where more than one metre of snow blocked traffic. In total, 13 people have died in Bosnia as the cold spell hit the country
 တစ္မီတာၿမင္ ့သည္ ့ဆီးႏွင္းထုေႀကာင္ ့ယဥ္သြားလမ္းမ်ားပိတ္ဆုိ ့ခဲ ့ရသည္ ့ဆာယာေယဗုိ
ၿမဳိ ့ရွိလမ္းတစ္လမ္းတြင္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားသြားလာေနစဥ္...
ထူးကဲစြာေအးခဲမွဳေႀကာင္ ့ေဘာ ့စနီးယားနုိင္ငံတြင္ လူေပါင္း ၁၃ ဦး ေသဆံုးခဲ ့ရပါတယ္...
Shelter from the storm: Women walk on a street in Sarajevo where more than one metre of snow blocked traffic. In total, 13 people have died in Bosnia as the cold spell hit the country


Rock solid: The surface of the Black Sea is seen covered with ice at the port of Yevpatoria in the Ukraine earlier this month
ယူကရိန္းနုိင္ငံ၊ ယက္ဗ္ပါတုိရီးယား ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ ့တြင္ ေရခဲေနသည္ ့ပင္လက္နက္ေရၿပင္
အား ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ေတြ ့ၿမင္ရစဥ္...
အေအးၿပင္းထန္လွသည္ ့ရာသီဥတုဆုိး၀ါးမွဳေႀကာင္ ့နုိင္ငံအေနၿဖင္ ့ယူရုိေဒၚလာ သန္း ၅၀၀
( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၀ သန္း ) ထိခုိုက္နစ္နာ၊ ဆံုးရွဳံးနုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက
ခန္ ့မွန္းေၿပာဆုိႀကပါတယ္...
Rock solid: The surface of the Black Sea is seen covered with ice at the port of Yevpatoria in the Ukraine earlier this month
Economists said damage from the cold weather may cost the country more than 500 million euros ($660 million).             

2 comments:

မဒမ္ကိုး said...

ေပ်ာ္လဲေပ်ာ္စရာ စိတ္လဲညစ္စရာေနမွာပဲ..
မေရာက္ဖူးလို႕ တခါေလာက္ေတာ႕ေရာက္ဖူးခ်င္ပါရဲ႕ း))

ေဇယ်ာဘုန္းျမင့္ said...

နိုင္ငံတကာ ဗဟုသုတေလးေတြေပးတဲ့ ကိုပီတာကို
အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ...
အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ပါေစခင္ဗ်ာ....