Zimbabwean man tells court his shrinking penis is too small to commit rape

Wednesday, February 22, 2012

အဟုတ္တကယ္ေၿပာရယင္ၿဖင္ ့...က်ဴပ္တကယ္ small  တာပါဗ်ာ...


မုဒိန္းမွဳၿဖင္ ့စဲြခ်က္အတင္ခံထားရသည္ ့အမ်ဴိးသားတစ္ဦးက ၎၏ဖြားဖက္ေတာ္၊ လိင္အဂၤါဟာ
စံခ်ိန္မမွီ၊ ေသးငယ္လြန္းလွတာေႀကာင္ ့ထုိၿပစ္မွဳအား က်ဴးလြန္နုိင္ၿခင္းလံုး၀မရွိေႀကာင္းထြက္
ဆုိခဲ ့ၿခင္းအားမွန္ကန္ေႀကာင္းစစ္ေဆးနုိင္ရန္ ဇင္ဘာေဘြနုိင္ငံမွ ဘူလာ၀ါယုိ တရားရံုးမွတရား
ခြင္အားလာေရာက္ႀကည္ ့ရွဳနားေထာင္သူမ်ားကုိထြက္ခြာသြားေစခဲ ့ကာရွင္းလင္းခဲ ့ရပါတယ္...
ဇီးပင္အရပ္ေဒသရွိ ဒင္ဂူမူဇီ ၿမဳိ ့ကေလးမွ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ဴိအယ္နဒီဘီလ္ အား လြန္ခဲ့
သည္ ့ႏွစ္ ႀသဂုတ္လတြင္ ေထာင္မွလြတ္ေၿမာက္ၿပီးမႀကာမီ ရည္းစားေဟာင္းအား အဓမၼၿပဳက်င့္
မွဳၿဖင္ ့စြပ္စဲြခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
သုိ ့ေသာ္လည္း ၎၏ အမ်ဴိးသားေရးလကၡဏာၿဖစ္ေသာ လိင္အဂၤ ါဟာ တၿဖည္းၿဖည္း ေသး
ငယ္၊ရွဳံ  ့၀င္ေနတာမုိ ့ၿပစ္မွဳေၿမာက္ေလာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္နုိင္ၿခင္းအလ်င္းမရွိေသာေႀကာင့္
ထုိၿပစ္မွဳကုိ က်ဴးလြန္ခဲ ့သည္ဟုဆုိၿခင္းမွာ မၿဖစ္နုိင္ေႀကာင္း ထုိအမ်ဴိးသားက တရားသူႀကီးမင္း
အုိ၀င္တဂူး ကုိေၿပာဆုိေလွ်ာက္ထားခဲ ့ၿခင္းေႀကာင္ ့ရံုးေတာ္အၿပည္ ့လာေရာက္ႀကည္ ့ရွဳနား
ေထာင္ေနသူအေပါင္း အံ ့အားသင္ ့သြားခဲ ့ႀကရပါတယ္....
လြန္ခဲ ့သည္ ့၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာကတည္းက ေထာင္က်ေနခဲ ့သည္ ့နဒီဘီလ္ ဟာ လြန္ခဲ ့
သည္ ့ႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန ့တြင္ ၎၏ရည္းစားထံသုိ ့အလည္အပါတ္သြားေရာက္ရန္ ဆံုး
ၿဖတ္ခဲ ့တယ္လို ့တရားလုိအစုိးရေရွ ့ေနမ်ားကဆုိပါတယ္...
သူမအေနၿဖင္ ့တစ္ၿခားအမ်ဴိးသားတစ္ဦးႏွင္ ့လက္ထပ္ခဲ ့ၿပီမုိ ့ေရွ ့ဆက္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမၿဖစ္
နုိင္ေတာ ့ေႀကာင္း အမ်ဴိးသမီးကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ထုိအခါ နဒီဘီလ္ ကအမ်ဴိးသမီးအား ထုိကိစၥကုိဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ၎၏ေနအိမ္သို ့ဖိတ္
ေခၚခဲ ့ၿပီး သူမကၿငင္းဆန္ေသာအခါ သူမႏွင္ ့သူမရဲ ့ခင္ပြန္းကုိပါ သတ္ၿဖတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္း
ေခ်ာက္ေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္...

တရားခံရဲ ့ထြက္ဆုိခ်က္အရ....
ၿပစ္မွဳမေၿမာက္နုိင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ပါတယ္...

အမ်ဴိးသမီးအေနၿဖင္ ့စိတ္မပါပဲ ၎ေနာက္သုိ ့လိုက္ပါခဲ ့ရၿပီး ၎၏ေနအိမ္တြင္သူမအား တစ္
ညတာ ၿပန္မလႊတ္ပဲထားခဲ ့ပါတယ္...
ေနာက္တစ္ေန ့နံနက္ၿပန္မလႊတ္ေပးခ်ိန္အထိ နဒီဘီလ္ ကသူမအား ၂ ႀကိမ္တုိင္ အဓမၼၿပဳက်င္ ့
ခဲ ့တယ္လုိ ့တရားရံုးတြင္ ႀကားနာစစ္ေဆးခဲ ့ပါတယ္...
အမ်ဴိးသမီးအေနၿဖင္ ့အိမ္သူၿပန္သြားခဲ ့ၿပီး ထုိကိစၥကုိ ခင္ပြန္းၿဖစ္သူအားလည္းမေၿပာၿပ၊ ရဲတပ္
ဖဲြ ့အားလည္း တုိင္ႀကားၿခင္းမရွိခဲ ့ပါဘူး...
သုိ ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ ့သည္ ့ႀသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန ့တြင္ နဒီဘီလ္ အားပုလင္းလြတ္တစ္လံုး
ကုိင္ကာ သူမေနာက္သို ့လုိက္လာသည္ကုိေတြ ့ရွိရသၿဖင္ ့အနီးအနားရွိအိမ္တစ္လံုးအတြင္းသုိ ့
ေၿပး၀င္ခဲ ့ရာကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ထုိအိမ္တြင္ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္တစ္ဦးေနထုိင္လွ်က္ရွိသၿဖင္ ့သူမအား
အဓမၼၿပဳက်င္ ့ခဲ ့မွဳအား တုိင္ႀကားခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္...
သုိ ့ေသာ္လည္း နဒီဘီလ္က ၎အေနၿဖင့္အမ်ဴိးသားေရးလကၡဏာမ်ား ေလ်ာ ့နည္းက်ဆင္းေန
ခဲ ့သည္မွာ ႀကာၿမင္ ့ခဲ ့ၿပီမုိ ့ထုိကဲ ့သုိ ့အဓမၼၿပဳက်င္ ့မွဳမွာ လံုး၀မၿဖစ္နုိင္ေႀကာင္းေၿပာႀကားခဲ ့သ
ၿဖင္ ့တရားရံုးတစ္ခုလံုး အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္...
၎အားစစ္ေဆးခဲ ့သည္ ့အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းကလည္း ထုိသူ၏လိင္အဂၤ ါမွာ အရြယ္အစား
အလြန္ေသးငယ္လွသည္မွာ မွန္ကန္ေႀကာင္း တရားသူႀကီးမင္းအား ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
တရားလိုအစုိးရေရွ ့ေန ဂ်ဘူလာနီ မဟ္လန္ဂါ ကေတာ ့ထုိကိစၥအား ေဆးပညာဆုိင္ရာကြ်မ္း
က်င္သူမ်ားၿဖင္ ့စစ္ေဆးနုိင္ရန္အခ်ိန္ေပးပါရန္ တရားရံုးေတာ္အားေတာင္းဆုိခဲ ့ပါတယ္...
ေတာင္းဆုိခ်က္အား တရားသူႀကီးမင္းမွခြင္ ့ၿပဳခဲ ့ၿပီး နဒီဘီလ္ အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန ့
အထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

A Bulawayo courtroom had to be cleared so that prison wardens could examine a man charged with rape after he claimed that his male member was so small there was no way he could have committed the crime. Joel Ndebele, 34, of Dingumuzi Township in Plumtree was accused of raping his ex-girlfriend in August last year soon after being released from prison. But he stunned a packed courtroom last week when he told regional magistrate, Owen Tagu that he could not have committed the crime because his penis was shrinking and had become so short it was impossible to have penetrative intercourse.

Prosecutors said Ndebele, who had been in jail since December 2010, decided to visit his lover a day after being released on August 7. She however told him she had married somebody else and that their relationship could not continue. Ndebele then invited her to his homestead so they could discuss the issue and threatened to kill her and her husband when she refused.

The woman then reluctantly followed him to his house where she was detained overnight. The court heard that Ndebele raped her twice before releasing her in the morning. The woman returned home but did not tell her husband about the attack or report the matter to the police. However, on August 30 she allegedly saw Ndebele following her with an empty bottle and ran into a nearby house where one of the occupants happened to be a police officer and reported the rape.
But Ndebele shocked the packed courtroom when he said there was no way he could have raped her because his penis had long been shrinking, leaving him ill-equipped to commit the alleged crime. The prison wardens who examined him told the magistrate that his male member was indeed small. Prosecutor Jabulani Mhlanga then asked the court for time have Ndebele examined by medical experts. The magistrate allowed the request and remanded Ndebele in custody until February 23.

0 comments: