The Temple that brings monks closer to God (because it's nearly 5,000ft up a mountain)

Thursday, February 9, 2012

ပုပၸါးေတာင္ၿမတ္၊ေတာင္ကလပ္ေက်ာင္း...


ၿမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ ပုပၸါးမီးေတာင္ေဟာင္း၏ေခ်ာ္ရည္မ်ားစြန္ ့ထုတ္လုိက္သည္ ့ေက်ာက္
သားမ်ားေပၚတြင္တည္ရွိသည္ ့ေတာင္ကလပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိတည္ေဆာက္ထားပါ
သည္...
ပုပၸါးေတာင္ကလပ္ေက်ာင္း၏ေတာင္ထပ္ေပၚမွရွဳေမွ်ာ္ခင္းမ်ားက အံ ့မခန္း၊ ရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္
မုိ ့လာေရာက္လည္ပါတ္ေလ ့လာသူမ်ားႏွင္ ့ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ေတာ ့နတ္ၿပည္နတ္နန္းမွ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ( မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အထြတ္အၿမတ္ထားရာမကၠာၿမဳိ ့ေတာ္မွ ဗလီႀကီးကဲ ့သုိ ့ဘာသာ၀င္တုိ ့၏စိတ္ႏွလံုးကုိ ႀကည္ႏူးခ်မ္းေၿမ ့ဖြယ္ရာ) ကဲ ့သုိ ့ ၿဖစ္ေနေႀကာင္း
ယခုဓါတ္ပံုမ်ားကၿပသေနပါေတာ့တယ္....

The Taung Kalat Temple in central Burma is built on top of a volcanic rock formation
 ပုပၸါးေတာင္ကလပ္ေက်ာင္းကုိ ၿမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပုိင္းမွ မီးေတာင္ေဟာင္းတစ္ခုေပၚတြင္
ေခ်ာ္ရည္မ်ားေအးခဲရာမွၿဖစ္ေပၚေနသည္ ့ေက်ာက္သားမ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္
ထားပါသည္....
The Taung Kalat Temple in central Burma is built on top of a volcanic rock formation ၇၇၇ ထစ္မွ်ေသာေတာင္တက္ေလွကားထစ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္အၿပီးမွာတာ ့အလည္အပါတ္
လာေရာက္သူမ်ားႏွင္ ့ႀကည္ညဳိသူမ်ားအား ေတာင္ထိပ္ရွိ ရင္သပ္ရွဳေမာဖြယ္ ၿမင္ကြင္းမ်ားက
ႀကဳိဆုိေနမွာၿဖစ္ပါသည္....
ထုိေတာင္တက္ေလွကားထစ္ေစာင္းတန္းႏွင္ ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအား လြန္ခဲ ့ေသာႏွစ္
မ်ားဆီ၊ ကာလတစ္ခ်ိန္က ရေသ ့ႀကီးဦးခႏီ ၱမွ ထိန္းသိမ္းၿပဳၿပင္ေစာင္ ့ေရွာက္ခဲ ့တာၿဖစ္ၿပီး ယ
ေန ့အထိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသီတင္းသံုးေနထုိင္လွ်က္ရွိေနပါသည္...


The amazing monastery is nearly 5,000 feet up in the air on top of an extinct volcano
 အၿမင္ ့ေပ ၅၀၀၀ နီးပါးတြင္ မီးေတာင္ေဟာင္းေပၚမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရဲ ့ၿမင္ကြင္းကား
စိတ္ႏွလံုးညြတ္ႏူးဖြယ္...အံ ့ႀသထူးဆန္းဖြယ္ပင္....
The amazing monastery is nearly 5,000 feet up in the air on top of an extinct volcanoစပိန္နုိင္ငံမွ အသက္ ၄၆ ႏွစ္ရွိ ဓါတ္ပံုဆရာ ဇဗီယာဆုစကြန္ ဟာအဆုိပါေက်ာင္းေတာ္သို ့သြား
ေရာက္လည္ပါတ္ခဲ ့ၿပီးေနာက္ ၎ၿမင္ေတြ ့ခဲ ့ရသည္ ့ၿမင္ကြင္းမ်ားေႀကာင္ ့အံ ့ႀသမွင္သက္သြား
ခဲ ့ရပါသည္...
" ၿမန္မာဟာ ၿပင္ပကမာၻအတြက္ေတာ ့တံခါးပိတ္ထားသလို လူသိနည္းေနေသးတဲ ့တုိင္းၿပည္
ၿဖစ္ေနပါေသးတယ္...ဒါေပမယ္ ့ဒီေနရာေလးေႀကာင္ ့ကမာၻလွည္ ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အ
စပ်ဴိးတဲ ့အေၿခအေနတစ္ခုၿဖစ္လာပါၿပီ..." သူကလို ့ေၿပာႀကားခဲ ့ပါသည္....


It is said that the temple was once maintained by the hermit U Khandi and the temple is still home to monks today
 တစ္ခ်ိန္က ရေသ ့ႀကီးဦးခႏီ ၱထိန္းသိမ္းေစာင္ ့ေရွာက္ခဲ ့သည္ ့ေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
ယခုထိတုိင္ သီတင္းသံုးေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္....
It is said that the temple was once maintained by the hermit U Khandi and the temple is still home to monks today


ေတာင္ကလပ္ေက်ာင္းအားေတာင္ေအာက္ေၿခမွၿမင္ရသည္ ့ၿမင္ကြင္းကေတာ ့မယံုနုိင္စရာပင္
အ့ံႀသဖြယ္ ၿဖစ္ေနပါသည္...
" အမုိးေဇာင္းတန္းမ်ားၿဖင္ ့တန္ဆာဆင္ထားသည္ ့ေတာင္တက္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမွတ္
တရပစၥည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းသည္ ့ေစ်းဆုိင္ေလးမ်ားလည္းရွိေနပါ
ေသးသည္...


The entrance to the Taung Kalat Temple which is near the Mount Popa volcano in central Burma
 ေတာင္ကလပ္ေက်ာင္းေတာ္သို ့အ၀င္...
The entrance to the Taung Kalat Temple which is near the Mount Popa volcano in central Burma

ထုိေတာင္ေတာ္ဟာ ၿမင္ ့မီတာ ၁၅၀၀ ( ေပေပါင္း ၅၀၀၀ ) ခန္ ့ရွိၿပီး ေတာင္တက္ေစာင္းတန္း
ေလွကားထစ္ေပါင္း ၇၇၇ ခုရွိသည္ဟုဆုိႀကပါသည္...
ေတာင္ခါးပန္းတစ္ခုလံုးမွာ ပန္းပင္၊ သီးပင္မ်ားၿဖင္ ့ဖံုးလႊမ္းေပါက္ေရာက္ေနၿပီး ေမ်ာက္မ်ားက
လမ္း ေတာင္တက္ေစာင္းတန္း တစ္ေလွ်ာက္တက္သူ၊ ဆင္းသူမ်ားေနာက္တစ္ေကာက္ေကာက္
လုိက္လွ်က္ရွိေနပါသည္...
ေတာင္ထိပ္ေရာက္သည္ႏွင္ ့ေတာေတာင္လွ်ဴိေၿမွာင္ခ်ဴိင္ ့၀ွမ္းႏွင္ ့အနီးနားပါတ္၀န္းက်င္ရွိ ရြာ
ကေလးမ်ား၏ သာယာလွပသည္ ့ရွဳေမွ်ာင္ခင္းမ်ားက ဆီးႀကဳိေနပါေတာ ့သည္....

ကမာၻေက်ာ္ အဂၤလန္မွ သတင္းဌာနႀကီးတစ္ခု၏စာမ်က္ႏွာမွ ၿမန္မာနုိင္ငံအေႀကာင္း သတင္း
ေလးမုိ ့တစ္ဆင္ ့တင္ၿပလုိက္ပါသည္....
 
The Taung Kalat Temple near the Mount Popa volcano in central Burma is built on top of a volcanic plug - a rock formation creation by magma seeping from a volcanic vent.
As these amazing pictures show the temple is a Mecca for tourists and followers of the Buddhist faith.

A total of 777 steps take visitors and worshippers alike to the summit which enjoys stunning panoramic views.
It is said that these steps and the temple were once maintained by the hermit U Khandi and the temple is still home to monks today.

Photographer Javier Suescun, 46, from Spain, visited the religious site and was awestruck by what he found.
He said: 'Burma still remains very closed to the outside but this location has begun to open up to tourism.

'The vision of the temple on Mount Popa from below is incredible, almost surreal.
'There is a long and steep climb through stairs covered by a roof and on the sides of the stairs that go up to the top there are some merchants selling souvenirs and Buddhist objects of all kinds.

'The mount has an approximate height of 1,500 metres and is said to have a 777 steps.
'Its hillsides are always covered with flowers and fruit trees and a legion of monkeys that also accompany you throughout the route.
'Once at the top there is a spectacular view of the valley and the villages surrounding the monastery.'

0 comments: