Men, get paid to get laid!

Sunday, February 5, 2012

အဟုတ္တကယ္နိပ္တဲ ့အလုပ္...၀န္ေဆာင္မွဳေပးတာေကာင္းမေကာင္းစစ္မယ္ေဆးမယ္...

ကုိယ္ ့လူတုိ ့....အိမ္မက္ေတြေတာ ့အမွန္ၿဖစ္လာၿပီဗ်ဴိ ့...!!!
ဇယားေတြႀကည္ႏူး...စိတ္ကူးနဲ ့ၿမဴးရံုတင္မက လက္ေတြ ့မွာေခၚစား၊ ေပ်ာ္ပါးၿပီးေတာ ့ကုိေငြ
ရမယ္ဆုိပဲ....
ရယ္စရာမဟုတ္၊ တစ္ကယ္အတည္ေၿပာတာပါလုိ ့ၿပည္ ့တန္ဆာမ်ားအရည္အခ်င္းအားစဥ္
ဆက္မၿပတ္၊ အကဲခတ္စစ္ေဆးေရးမွဴးအၿဖစ္ လွ်ဴိ ့၀ွက္စြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ ့အမ်ဴိး
ေကာင္းသားမ်ားအား ႀသစေတးလ်နုိင္ငံမွ ပုဂၢလိကကုုမၸဏီတစ္ခုမွ ခန္ ့ထားနုိင္ရန္ အလုပ္
ေခၚေနပါတယ္...

ဆစ္ဒေနၿမဳိ ့မွ လုိင္ယြန္စ္၀ုဒ္ စံုစမ္းေရးႏွင္ ့မွဳခင္းဆုိင္ရာေဆးပညာႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ ့ကုမၸဏီ
အုပ္စုဟာဆာင္ႀကာၿမဳိင္စစ္ေဆးေရးမွဴး ရာထူးအတြက္အလုပ္ေခၚသည္ ့ေႀကၿငာအား "ကြ်ႏု္ပ္
၏ အလုပ္အကုိင္ " အမည္ရွိသည္ ့မဂၢဇင္းတြင္ထည္ ့သြင္းေႀကၿငာခဲ ့ပါတယ္...
အင္တာဗ်ဴးေအာင္ကာအလုပ္ခန္ ့ထားၿခင္းခံရသူ ဖုိးကံေကာင္းအေနႏွင္ ့နယူးေဆာက္ေ၀းလ္
ေဒသခံေကာင္စီအား ကုိယ္စားၿပဳကာ လိင္မွဳဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းဌာနတြင္ လွ်ဴိ ့၀ွက္
စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ ေပါင္စတာလင္ ၅၀၀၀၀ ( မေလးရွားရင္း
ဂစ္ ၂၃၈၀၃၂ ၊ ယူေအအီးဒါဟန္းႏွင္ ့ပမာဏညီတူနီးပါး ) ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၈၇၂ ခန္ ့
ရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္...

စိတ္ပါ၀င္စားသည္ ့အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမည္ ့သူမ်ားအေနၿဖင္ ့လူပ်ဴိ၊ လူလြတ္၊ အိမ္ေထာင္မရွိ
သူၿဖစ္ရမွာၿဖစ္ၿပီး အေပ်ာ္မယ္၊ ဇယားေလးမ်ားၿဖင္ ့စိတ္ခ်လက္ခ်၊ အကာအကြယ္ယူကာ ေမြ ့
ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါး၊ အိပ္စက္ဆက္ဆံရမွာၿဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက တရားရံုးမ်ားတြင္ သက္ေသအၿဖစ္ ပါ
၀င္တက္ေရာက္ေပးရမွာၿဖစ္ပါတယ္...
လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ဟု သံသယၿဖစ္ဖြယ္ရာရွိသည္ ့ၿပည္ ့တန္ဆာခန္း
မ်ားအားလည္း လွ်ဴိ ့၀ွက္စြာၿဖင့္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းကာ ဇိမ္ခန္းေစ်းကြက္ႀကီး တိတိက်က် မွန္
မွန္ကန္ကန္ ၿဖစ္ေအာင္ကူညီေဆာင္ရြက္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...


Guys, it's your dream come true. Get paid to have sex with prostitutes!
It's no joke - a private investigation firm in Australia is looking for an undercover "brothel inspector".

A successful candidate is required to secretly partake in sexual services on behalf of local councils in New South Wales, for an annual salary of £50,000 (RM238,032).

The Lyonswood Investigations and Forensic Group in Sydney put up the job placement titled "Brothel Buster Investigator" in My Career magazine.
Hopefuls should be single and prepared to have protected sex with prostitutes and also appear in court to provide evidence.

The job would involve attending suspected illegal brothels in order to prove that sexual services were being offered.

Source: Digital Spy

2 comments:

မိုးယံ said...

ဒါေတြ သိလို႕ အခုထိ မိန္းမမယူေသးတာ.....အဲဒီ အလုပ္ေတာ့ ရေအာင္ ေလ်ာက္မွ ျဖစ္မယ္...။

မဒမ္ကိုး said...

ဖ်ား ဖ်ား အိမ္ကလူ ၾကားလို႕မျဖစ္ း)