Magician buried alive for 100 hours

Thursday, June 23, 2011

နာရီေပါင္း ၁၀၀ ႀကေအာင္ သဲအၿမဳပ္ခံခဲ ့သည္ ့မ်က္လွည္ ့ဆရာ...


ထုိင္၀မ္နုိင္ငံမွ မ်က္လွည္ ့ပညာရွင္တစ္ဦးဟာ လြန္ခဲ ့သည္ ့ႀကာသပေတးေန ့ကသဲအၿပည္ ့ထည္ ့သြင္းဖံုး
အုပ္ထားသည္ ့တယ္လီဖံုးရံုတစ္ခုအတြင္းတြင္ နာရီေပါင္း ၁၀၀ အၿမဳပ္ခံခဲ ့ၿပီးကမာၻ ့စံခ်ိန္သစ္တင္နုိင္ခဲ ့
တယ္လို ့ဆုိပါတယ္...
ေဖ်ာ ့ေတာ ့ၿပီး ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနပံုေပါက္သည္ ့ခ်ဴိရွန္ကန္း ဟာ တုိင္ေပၿမဳိ ့ဟြာရွန္း အပန္းေၿဖပန္းၿခံထဲရွိ
အမ်ားသံုးတယ္လီဖံုးရံုထဲမွ ၎ကုိဆဲြထုတ္ခဲ ့စဥ္မွာ လက္ၿပႏွဳတ္ဆက္ၿပီး ခပ္ယဲ ့ယဲ ့သာၿပဳံးနုိင္ရွာပါေတာ ့
တယ္....
တနဂၤေႏြေန ့ကစတင္ခဲ ့သည္ ့၁၀၀ နာရီႀကာ လူသားတစ္ဦးရဲ ့အပင္ပန္းဆင္းရဲခံနုိင္မွဳ စြမ္းပကားအား စမ္း
သပ္သည္ ့စြန္ ့စားလုပ္ေဆာင္မွဳၿဖစ္သည္ ့ခ်ဴိရဲ ့ၿပကြက္ေနာက္ဆံုး နာရီ၊ မိနစ္မ်ားကုိ သတင္းေထာက္မ်ား
ႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးကပါလာေရာက္ေစာင္ ့ႀကည္ ့ေနခဲ ့ႀကပါတယ္....
Cho Sheng-keng was released from a sand-filled kiosk after 100 hours
 Cho Sheng-keng was released from a sand-filled kiosk after 100 hours
နာရီေပါင္း ၁၀၀ သဲထဲမွာအၿမဳပ္ခံခဲ ့သည္ ့မ်က္လွည္ ့ဆရာ ခ်ဴိရွန္ကန္း....အီဂုိဟု မ်က္လွည္ ့စင္ၿမင္ ့ထက္တြင္ လူသိမ်ားသည္ ့ခ်ဴိ ကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ေဆးရံုတစ္ခုသို ့အလ်င္အ
ၿမန္ ပုိ ့ေဆာင္လုိက္ပါတယ္...
ထုိမ်က္လွည္ ့ဆရာဟာ အဖ်ားေသြးအနည္းငယ္ရွိၿပီး ေရဓါတ္ခ်ဴိ ့တဲ ့မွဳဒါဏ္ခံစားရရံုကလဲြလို ့အရာရာအား
လံုး အေကာင္းပကတိက်န္းမာေနပါတယ္လုိ ့ဆရာ၀န္မ်ားက ဆုိပါတယ္...
ေလးရက္ႀကာၿပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ့သက္စြန္ ့ဆံဖ်ားၿပကြက္မွာ ခ်ဴိ ဟာ ပုိက္ႏွစ္ခုမွတစ္ဆင္ ့အသက္ရွဳၿခင္း၊ ေရ
ေသာက္ၿခင္းမွ်သာ ၿပဳလုပ္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္...
ဖံုးရံု၏မ်က္ႏွာစာတြင္ရွိသည္ ့အေပါက္တစ္ခုမွ ၎၏လက္ကုိထုတ္ၿပီး လာေရာက္ႀကည္ ့ရွဳသူမ်ားႏွင္ ့လက္
ဆဲြနွဳတ္ဆက္နုိင္ၿပီး၊ အကယ္၍အႏ ၱရယ္ရွိေနခဲ ့ၿပီဆုိပါက အခ်က္ၿပနုိင္ေအာင္စီစဥ္ထားခဲ ့ပါတယ္...

ေႀကးမုံပေဒသာကပြဲ ဟုအမည္ရွိသည္ ့၎၏အဖဲြ ့သားမ်ားဟာ ၿပကြက္ကလာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ၎၏အ
သက္ရွဴမွဳ၊ ႏွလံုးခုန္မွဳ ႏွင္ ့ခႏၶာကုိယ္အပူခ်ိန္တုိ ့ကုိ ၂၄ နာရီပါတ္လံုးေစာင္ ့ႀကည္ ့အကဲခတ္ခဲ ့ႀကပါတယ္...
" သူ ့ရဲ ့ႏွလံုးခုန္သံကုိႀကည္ ့ၿပီး သူအိပ္ေနသလား၊ မအိပ္ဖူးလားဆုိတာကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေၿပာႏုိင္ပါတယ္...
၃.၆ တန္ရွိတဲ ့သဲထုေအာက္မွာတစ္ကုိယ္လံုးအၿမဳပ္ခံၿပီး အၿပင္မွာလည္းမုိးေတြရြာေနလုိ ့အေအးဒါဏ္ကုိ
ပါ ႀကံ ့ႀကံ ့ခံခဲ ့တာဟာ ကုိယ္နဲ ့စိတ္ ရဲ ့ခံနုိင္ရည္စြမ္းအားကုိ စမ္းသပ္မွဳတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္...ကြ်န္ေတာ္တုိ ့က
ေတာ ့သူ ့အတြက္တစ္ခ်ိန္လံုး စုိးရိမ္ေနခဲ ့ႀကပါတယ္..." လုိ ့မ်က္လွည္ ့အဖြဲ ့ရဲ ့ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ခ်ာလြန္း
က ဂ်ာမာန္သတင္းဌာနတစ္ခုၿဖစ္သည္ ့ ဒီပီေအ ကုိေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ယခင္ကလည္း ဆပ္ကပ္သမားေတြကုိ ေသတၱာထဲထည္ ့ၿပီး ေၿမေအာက္မွာၿမဳပ္ခဲ ့တဲ ့စြန္ ့စားခန္းၿပကြက္
မ်ား ၿပဳလုပ္စမ္းသပ္ခဲ ့ဖူးပါတယ္လုိ ့ခ်န္ ကေၿပာခဲ ့ပါတယ္...
" ခ်ဴိ ကေတာ ့ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္း၊ ဂင္းနက္စ္ စံခ်ိန္ တင္ခ်င္လို ့အခုလိုသဲၿမဳပ္ခံခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္.."
လို ့ခ်န္ ကဆုိပါတယ္...
ေႀကးမံု ပေဒသာကပဲြအဖဲြ ့ဟာ ခ်ဴိ ရဲ ့စြန္ ့စားခန္းကုိ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးမွတ္တမ္းတင္ခဲ ့ၿပီး ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့စံ
ခ်ိန္သစ္တင္နုိင္ခဲ ့တယ္ဆုိတာ သက္ေသၿပဖုိ ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးနုိင္ရန္ ဂင္းနက္စ္ ကမာၻ ့စံခ်ိန္မွတ္တမ္းအဖဲြ ့
ကုိ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္...
A Taiwanese magician on Thursday claimed to have set a world record for being buried alive for 100 hours in a sand-filled kiosk.
Cho Sheng-keng, looking pale and exhausted, raised his hand and flashed a tired smile as he was pulled out of the kiosk at the Huashan Creative Park in Taipei.
Dozens of reporters and a huge crowd joined the countdown of Cho's 100-hour adventure testing human endurance, which began Sunday.
Cho, known by his stage name Igo, was rushed to a hospital for medical checkup.
Doctors said he suffered from dehydration and a slight fever, but was otherwise fine. During the four-day stunt, Cho survived by breathing and drinking water through two tubes.
A hole in the front of the kiosk allowed him to shake hands with visitors and signal if he was in danger.

Members of his magic troupe, the Mirror Theatre, monitored his breathing, heartbeat and body temperature around the clock.
"From his heartbeat, we could tell he slept on and off. Being buried in 3.6 tons of sand and enduring the cold caused by the rain, was a test of his body and mind. We were worried for him all the time," Chang Chia-lun, head of the magic group, told the German press agency DPA.

Chang said a similar stunt had been tried before, as performers were placed in a wooden box which was buried underground.

"Cho was buried in sand, and he wanted to set a Guinness World Record for that," Chang said.


The Mirror Theatre videotaped Cho's stunt and has asked the Guinness World Records committee to verify whether it had set a new benchmark, he added.
Source: monstersandcritics.com

0 comments: