Ouch, ouch, ouch: Vegas performer has 3,200 piercings in SINGLE sitting in world record bid

Monday, June 13, 2011

တစ္ခ်ိန္တည္း ေဆးမွင္ေႀကာင္အပ္ေပါင္း ၃၂၀၀အစိုက္ခံၿပီး 

ကမာၻ ့စံခ်ိန္တင္ရန္ႀကဳိးပမ္းသည္ ့အမ်ဴိးသမီး....


တလိမ္ ့လိမ္ ့စီးက်လာေသာသူမရဲ ့မ်က္ရည္စမ်ားႏွင္ ့နာက်င္ခံခက္၊ ၿပဳံးတစ္၀က္မ်က္ႏွာထားေႀကာင္ ့သူမ
အေနႏွင္ ့မည္မွ်ခံစားရသည္ ကုိေဖာ္ၿပေနခဲ ့ပါတယ္...
တစ္ႀကိမ္မဟုတ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္မဟုတ္....အႀကိမ္ေပါင္း ၃၂၀၀...
ယခုကဲ ့သုိ ့မိမိကုိယ္ကုိအက်ဴိးမဲ ့နာက်င္ေအာင္(အပ္စုိက္ခံေနၿခင္းကား) ၿပဳလုပ္ေနၿခင္းကာ လပ္စ္ဗီးဂပ္
ၿမဳိ ့မွ ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္သူ စေတရွာရန္ဒယ္လ္ အတြက္ ခႏၶာကုိယ္အေရၿပားေပၚေဆးမွင္ေႀကာင္ရုပ္ထုိးေန
ၿခင္းမဟုတ္ပါေလ....
သူမရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္က တစ္ထုိင္းတည္း ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးအပ္စုိက္ခံ
ၿခင္း ကမာၻ ့စံခ်ိန္ခ်ဴိးနုိင္ဖုိ ့ပင္....


That's got to sting: Staysha Randall, 22, grimaces in pain as another needle pierces her body in Inktoxicated Tattoos, Las Vegas
ၿပဳံး၍လည္းခံေတာ္မူပါ...ငုိ၍လည္းခံေတာ္မူပါေလ...
ကမာၻ ့စံခ်ိန္ခ်ဴိးခ်င္တယ္ဆုိေတာ ့လည္း...
 That's got to sting: Staysha Randall, 22, grimaces in pain as another needle pierces her body in Inktoxicated Tattoos, Las Vegas
 
Something to shout about: One of the assistants raises her arms after Ms Randall passes the previous record of 3,100 piercings in the same sitting
ယခင္စံခ်ိန္ထက္ေက်ာ္သြားၿပီမုိ ့...ေအာင္ၿပီ...ေအာင္ၿပီ...လို ့ေႀကြးေႀကာ္ေနသည္ ့
အပ္စုိက္လက္ေထာက္ ႏွင္ ့၀က္သတ္ရံုၿမင္ကြင္း...
( သူ ့ႀကည္ ့ရတာ လူနဲ ့မတူ...၀က္တစ္ေကာင္ခံုေပၚတင္ထားတာႏွင့္ပုိတူေနသည္...)
Something to shout about: One of the assistants raises her arms after Ms Randall passes the previous record of 3,100 piercings in the same sitting
 
Rather you than me: The strong woman, who performs in shows across Las Vegas, managed 3,200 needle piercings before calling it a day
 အပ္စုိက္ခ်က္ေပါင္း ၃၂၀၀ အရမွာေတာ့စံခ်ိန္က်ဴိးသြားၿပီမုိ ့ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ...
Rather you than me: The strong woman, who performs in shows across Las Vegas, managed 3,200 needle piercings before calling it a day

အသက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္သူ စေတရွာဟာနီဗားဒါးၿမဳိ ့မွာၿပဳလုပ္သည္ ့ေဆးမွင္သြင္းပဲြမွာမူလအစ
ပထမက သူမရဲ ့ေက်ာကုန္း၊ လက္ေမာင္းမ်ားႏွင္ ့ေၿခေထာက္မ်ားမွာအပ္စုိက္ခ်က္ေပါင္း ၃၆၀၀အထိအစိုက္
ခံဖုိ ့ရည္ရြယ္ကာႀကဳိးပမ္းခဲ ့ေပမယ္ ့အခ်က္ေပါင္း၃၂၀၀ အေရာက္မွာေတာ ့ဆက္လက္သည္းမခံနုိင္ေတာ ့
လို ့ရပ္ဆုိင္းဖုိ ့ဆံုးၿဖတ္ခဲ ့လိုက္ပါေတာ ့တယ္...
သူမရဲ ့ရည္မွန္းခ်က္ကုိေအာင္ၿမင္ေအာင္ကူညီႀကသူမ်ားကေတာ ့ခႏၶာကိုယ္ေဆးမွင္ေႀကာင္အပ္စုိက္ဆရာ
ဘီလ္ဆုိးႀကီးေရာ္ဘင္ဆင္ ႏွင္ ့၎၏လက္ေထာက္ ဂ်င္အုိဆိဒ္ တုိ ့ၿဖစ္ႀကပါတယ္...
သူမရဲ ့ႀကဳိးပမ္းမွဳကုိ ဂင္းနစ္ကမာၻ ့ထူးဆန္းမွတ္တမ္းအဖဲြ ့ႀကီး၏အတည္ၿပဳမွဳရမွတရား၀င္ၿဖစ္မွာမုိ ့ေစာင္ ့
ဆုိင္းရပါဦးမယ္...
ယခင္က တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင္ ့ခႏၶာကုိယ္တြင္ေဆးမင္ေႀကာင္အပ္အမ်ားဆံုးစုိက္ခဲ ့သည္ ့စံခ်ိန္မွာ အပ္ေပါင္း
၃၁၀၀ ၿဖစ္ပါတယ္...
We get the point: Bill 'Danger' Robinson adds another needle to Ms Randall's back during the record attempt
ကုိယ္ ့ကုိယ္ကုိမ်ား ညွဥ္းဆဲခံလို ့ဗ်ာ...
We get the point: Bill 'Danger' Robinson adds another needle to Ms Randall's back during the record attempt
Eye-watering: The Vegas performer can't prevent a few tears during her mammoth stunt
ေနာက္ဆံုးေတာ ့နာလြန္းလို ့မ်က္ရည္က်ရတာပါပဲ...

 Eye-watering: The Vegas performer can't prevent a few tears during her mammoth stunt

Job done: The tattoo parlour erupts in celebration as Ms Randall finally says she has had enough
ေနာက္ဆံုးဆက္ၿပီးသီးမခံနုိင္ေတာ ့လို ့ရပ္ပါေတာ ့လို ့ေၿပာလုိက္တဲ ့အတြက္ အပ္စုိက္ဆုိင္မွ
အလုပ္သမားမ်ား ေအာင္ပြဲခံေနႀကစဥ္...
Job done: The tattoo parlour erupts in celebration as Ms Randall finally says she has had enough

Now don't go through any metal detectors: The performer poses outside the tattoo parlour as piercing assistant 'Jenn O Cide' looks on
ဟိရီ၊ႀသတပၸဆုိတဲ ့အရွက္ဆုိတာလည္းမရွိေတာ ့ၿပီ...
ကုိယ္ ့အတြက္လည္းအက်ဴိးမရွိ၊ မည္သူ ့အတြက္မွ်လည္းအက်ဴိးမရွိသည္ ့ကိစၥအတြက္ ဂုဏ္ယူေနပံု...
( သူတုိ ့ဆီေတာ ့ဒီလုိရူးေႀကာင္ေႀကာင္မ်ား နာမည္ေက်ာ္ၿပီးေငြရလြယ္တတ္လုိ ့စတန္ ့ထြင္တတ္ႀကတယ္ )

Now don't go through any metal detectors: The performer poses outside the tattoo parlour as piercing assistant 'Jenn O Cide' looks on

That's enough: Ms Randall shows the 400 marks inked on her skin where she would have had further needles put in if she had continued with her goal of 3,600 piercings
မူလရည္မွန္းထားသည္ ့အတုိင္း အပ္ေခ်ာင္းေပါင္း ၃၆၀၀ ဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ဆက္စုိက္ဖုိ ့
က်န္ရွိေသးသည္ ့အပ္စုိက္ရန္အတြက္ မွတ္ထားသည္ ့အရာေပါင္း ၄၀၀ ကုိၿပသစဥ္...

That's enough: Ms Randall shows the 400 marks inked on her skin where she would have had further needles put in if she had continued with her goal of 3,600 piercingsThe tears in her eyes and the grimace on her face show it hurts.
Not once, not twice but 3,200 times.
For this was not the finishing touches of a tattoo for Las Vegas performer Staysha Randall but a bid to break the record for the most body piercings in a single sitting.
Staysha, 22, who performs in shows across the strip, was attempting to have 3,600 piercings in her back, arms and legs but decided enough was enough after 3,200 had been put in at Inktoxicated Tattoos in the Nevada city.
Helping in her bid was body piercer Bill 'Danger' Robinson and his piercing assistant 'Jenn O Cide'. The record attempt is still awaiting confirmation by the Guinness Book of Records before it becomes official.
The previous record for the most body piercings in one sitting was 3,100.

1 comments:

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါ ကိုပီတာ -
အံပါရဲ ့ဗ်ာ-