Driver's miraculous escape

Monday, October 31, 2011

ေသကံမေရာက္...

 Wrecked car /Quirky China News 

သူ ့ေလာက္ေတာ ့ၿဖင္ ့ဘယ္သူမွ်ကံေကာင္းနုိင္လိမ္ ့မည္မထင္...


တရုတ္နုိင္ငံမွ ယာဥ္ေမာင္းသူတစ္ဦးဟာ ၎ေမာင္းႏွင္လာသည္ ့ကားေရွ ့မွန္ကုိ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လာ
သည္ ့စတီးသံေခ်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင္ ့ႀကီးႀကီးမားမားထိခုိက္ၿခင္းမရွိပဲ ပြန္းပဲ ့ရံုေလာက္သာဒါဏ္ရာရကာ
အသက္ေဘးမွ လြတ္ေၿမာက္ခဲ ့ပါတယ္...
အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ယန္းကြ်န္ရွန္းဟာ ၎ထံသို ့ဦးတည္၀င္ေရာက္လာသည္ ့အဆုိပါ သံတန္းမ်ား
အားငံု ့ေရွာင္လုိက္ခဲ ့ရာ မယံုႀကည္နုိင္ေလာက္စရာ၊ အံ ့အားသင္ ့စရာပင္ သံတန္းတစ္ခုမွ် ၎အားမထိ
ခုိက္ခဲ ့ေပ...
ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ေနခဲ ့သည္ ့ယန္းတစ္ေယာက္ေတာ ့ တရုတ္နုိင္ငံ၊ ေက်က်န္း ၿပည္နယ္၊ တုိင္က်ဴိးေဒသ
တြင္ၿဖစ္ပြားခဲ ့သည္ ့မေတာ္တစ္ဆၿဖစ္မွဳတြင္ ဘယ္ဖက္ပါးတြင္သာ ပြန္းပဲ ့ရာအနည္းငယ္သာရရွိခဲ ့တာၿဖစ္
ပါတယ္...
၎ေမာင္းႏွင္လာသည္ ့ကားမွာ တရား၀င္လုိင္စင္မွတ္ပံုတင္မထားရေသးသည္ ့အတြက္ ယာဥ္ထိန္းရဲထံ
မွ ထြက္ေၿပးေမာင္းႏွင္ခဲ ့ရာမွ ယခုကဲ ့သုိ ့မေတာ္တစ္ဆမွဳၿဖစ္ခဲ ့ရေႀကာင္း ယန္းက ၀န္ခံေၿပာဆုိခဲ ့ပါတယ္..
၎ဟာ ေရွ ့တြင္ေမာင္းႏွင္ေနသည္ ့စတီးသံေခ်ာင္းမ်ားတင္ေဆာင္ထားသည္ ့ကုန္တင္ထရပ္ကားအား၀င္
ေရာက္တုိက္မိတာၿဖစ္ၿပီး ၎၏ကားေရွ ့မွန္မွတစ္ဆင္ ့စတီးသံေခ်ာင္းမ်ားထုိးေဖာက္၀င္ေ၇ာက္လာခဲ ့ၿခင္း
ၿဖစ္ပါတယ္...
" ထုိတစ္ခဏမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္သတိရွင္ရွင္ထားနုိင္ခဲ ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူနံေပးမွ ခရီးသည္ထုိင္ခံုရွိရာသုိ ့အ
လ်င္အၿမန္ပဲ ငံု ့ေရွာင္လုိက္ပါတယ္....
၀ုန္းကနဲအသံႀကီးႀကားလိုက္ရၿပီး ကားလည္းရပ္သြားကာ သံေခ်ာင္းမ်ားနဲ ့ကားတစ္စင္းလံုးၿပည္ ့ေနတာမုိ ့
ကြ်န္ေတာ္ လွဳပ္လို ့ေတာင္မရေတာ ့ပါဘူး... သံေခ်ာင္းေတြဆုိတာ ကားထဲေနရာအႏွံ ့ပါပဲ..." လုိ ့သူကဆုိခဲ ့
ပါတယ္...
သူဟာေဆး၇ံုသုိ ့သြားေ၇ာက္ခဲ ့ၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳခံယူခဲ ့ေပမယ္ ့ပြန္းပဲရံုကလဲြလုိ ့တစ္ၿခားမည္သည္ ့
ဒါဏ္ရာမွ် မရရွိခဲ ့ပါဘူးလုိ ့ဆရာ၀န္မ်ားကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
" ဒီေလာက္ၿပင္းထန္တဲ ့ယာဥ္တုိက္မွဳကေန အသက္မေသပဲ ၊ ဘာမွမၿဖစ္ပဲ လြတ္ေၿမာက္တာကုိက မ်က္
လွည္ ့ဆန္လြန္းလွပါတယ္.....တုိက္ထားတဲ ့ကားကုိၿမင္လုိက္ရတံုးက ယာဥ္ေမာင္းသူေတာ ့ေသမွာမလဲြပဲ
လို ့ကြ်န္ေတာ္ထင္မိလိုက္ပါတယ္..." ယာဥ္ထိန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...

A Chinese driver escaped with barely a scratch after hundreds of steel bars crashed through the windscreen of his car.
Yang Junsheng, 24, ducked as the bars shot towards him and incredibly they all missed him.
He was left in shock - but with only a few scratches to his left cheek, following the accident in Taizhou, Zhejianag Province.
Yang admitted that the accident happened as he was trying to drive away from a police officer as the car was unregistered.
He smashed into a pick-up truck carrying a load of steel bars which were sent flying through his windscreen.
"My mind was very clear at that second, and I immediately dived down onto the passenger seat," Yang said.
"I heard an explosion and when the car stopped I couldn't move because the car was full of metal bars. They were everywhere."
He went to hospital for a check up but doctors said he had no injuries at all, apart from his scratches.
"It's pure magic that he could survive this," said one police officer. "When I saw the car I thought the driver had to be dead."

0 comments: