The barbaric tradition of ritual baby tossing: Priests hurl children 30ft from temple balcony for 'good luck'

Monday, April 9, 2012

ကေလးေတြကံေကာင္းေစဖုိ ့ေပ ၃၀ မွပစ္ခ်စုိ ့...

ၿမင္ကြင္းကေတာ ့ ေႀကာက္ရြံ ့ထိတ္လန္ ့ေနရွာသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဟာ ၀တ္ရံုမ်ား၀တ္
ဆင္ထားသည္ ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာဘုန္းႀကီးမ်ားက ၎တုိ ့အား ေပ ၃၀ အၿမင္ ့ရွိ ေလသာ
ေဆာင္အစြန္းတြင္ ကုိင္လွဳပ္ေၿမွာက္ခ်ီကာ ေအာက္သုိ ့ပစ္ခ်ေနႀကစဥ္ ေအာ္ဟစ္ငုိယုိေနႀက
ပါတယ္... 
ဒါဟာ သည္းထိတ္ရင္ဖုိရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းက ဇတ္၀င္ခန္းမဟုတ္ပါဘူး...အိႏၵိယနုိင္ငံေတာင္ပုိင္း
မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီးရွိခဲ ့တဲ ့ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကံေကာင္းေစဖုိ ့၊ က်န္းမာေစဖုိ ့၊ စည္းစိမ္
ဥစၥာတုိးပြားေစဖုိ ့အတြက္ဆုိၿပီး ၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိတဲ ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာဆုေတာင္၀တ္ၿပဳပဲြပဲၿဖစ္ပါ
တယ္... 
ႀကည္ ့ရွဳၿမင္ေတြ ့ရသူအေပါင္း အူလွဳိက္သည္းလွဳိက္ၿဖစ္ေစရသည္ ့ ကာနာတာကာၿပည္နယ္
တြင္ ႏွစ္စဥ္ၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိတဲ ့အဆုိပါပဲြေတာ္အား လူရုိင္းမ်ားသာၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိသည္ ့အၿပဳအမူဟု
ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာအခြင္ ့အေရးေဆာင္ရြက္သည္ ့အဖဲြ ့အစည္းမ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ခဲ ့ႀကၿပီး
အဆုိပါပဲြအားအိႏိၵယအစုိးရအေနၿဖင္ ့တားဆီးပိတ္ပင္ေပးရန္ ေဆာင္းဆုိဆႏၵၿပဳေနႀကပါတယ္... A scene from a baby throwing ceremony in 2009. Toddlers are annually tossed from the roof of a temple to bring them good luck
ကေလးအခြင္ ့အေရးအဖဲြ ့သာမကယ္ယင္ေတာ ့ဒီကေလးေတြရဲ  ့အေရး ရင္မေအးစရာပါ...
ဒီပံုကေတာ ့၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ေက်ာင္းေတာ္အေပၚမွပစ္ခ်စဥ္...
ကံေကာင္းၿခင္းေတြၿဖစ္ေစဖုိ ့ကေလးသူငယ္ေတြကုိ ႏွစ္စဥ္ပဲ ယခုလို ေက်ာင္းေတာ္
ေခါင္မုိးေပၚကေနပစ္ခ်ေလ ့ရွိပါတယ္...
A scene from a baby throwing ceremony in 2009. Toddlers are annually tossed from the roof of a temple to bring them good luck


A frightened child is hung over the edge of the temple roof
ထိတ္လန္ ့ေႀကာက္ရြံ  ့ေနသည္ ့ကေလးငယ္အားေၿခလက္တုိ ့မွကုိင္ဆဲြက ေခါင္မုိးေပၚမွ
ပစ္ခ်စဥ္...
A frightened child is hung over the edge of the temple roof


The child is caught safely below by locals brandishing a blanket
ေအာက္သို ့ၿပဳတ္က်လာသည္ ့ကေလးငယ္အားေစာင္ၿဖင္ ့ၿဖန္ ့ကာဆီးဖမ္းႀကပါတယ္...
The child is caught safely below by locals brandishing a blanket


A scared child sobs after undergoing the ritual
သားသားကံမေကာင္းခ်င္လည္းေနပါေစ...ဒီလိုေတာ ့ၿဖင္ ့မလုပ္ႀကပါနဲ ့လို ့မ်ားေၿပာေနေလသလား....
A scared child sobs after undergoing the ritual

အဆုိပါဘာသာေရးဆုိင္ရာဆုေဆာင္မွဳမ်ဴိးဟာအိႏိၵယနုိင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင္ ့ခ်ီကာ
ထြန္းကားခဲ ့ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားေရာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားပါ ၿပဳလုပ္ေလ ့ရွိႀကတာၿဖစ္
ပါတယ္...
၂၀၀၉ ႏွစ္ကမွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးခဲ ့သည္ ့ဗီဒီယုိတစ္ခုတြင္ ေႀကာက္ရြံ  ့ထိတ္လန္ ့ေနသည္ ့
ကေလးငယ္မ်ားအား ေအာက္မွ ေစာင္ၿဖင္ ့ၿဖန္ ့ကာဖမ္းမည္ ့သူမ်ားထံသုိ ့မပစ္ခ်မွီ ဘာသာေရး
ဆုိင္ရာဘုန္းႀကီးမ်ားက ကုိင္လွဳပ္ေနခဲ ့သည္ကုိေတြ ့ၿမင္ႀကရပါတယ္...
ကေလးငယ္မ်ားေအာက္သို ့ေခ်ာေခ်ာေမာေမာက်ေရာက္သြားသည့္အခါ လူအုပ္ႀကီးကေကာင္း
ခ်ီးေပးေအာ္ဟစ္ႀကၿပီး သက္ဆုိင္ရာမိဘမ်ားလက္သုိ ့မေရာက္ခင္ လက္ဆင္ ့ကမ္းသယ္ယူခ်ီပုိး
ေပးႀကပါတယ္...
အဆုိပါပြဲေတာ္အားဆန္ ့က်င္သူမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မၿပဳလုပ္နုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိတားဆီးနုိင္
ခဲ ့ေပမယ္ ့နဂရာလာ ရြာကေလးရွိ ဒီဂမ္ဘီရွ၀ါရာ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ေတာ ့လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္
သတၱပါတ္ကၿပန္လည္ၿပဳလုပ္ခဲ ့ႀကတာမုိ ့ ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာအခြင္ ့အေရးကာကြယ္မွဳ
အဖဲြ ့ ့၀င္ၿဖစ္သည္ ့လုိ ့ဗ္ဗာမာ အေနၿဖင္ ့အလြန္စိတ္မသက္မသာၿဖစ္ခဲ ့ရပါတယ္... 

 " ဒီလိုၿမင္ကြင္းေႀကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္ၿဖင္ ့အထူးတလည္အံ ့ႀသတုန္လွဳပ္မိပါတယ္... ဒါဟာ အစုိးရ
တစ္ရပ္ရဲ  ့တားဆီးပိတ္ပင္ရမယ္ ့လုပ္ရပ္ပါ....
ဒီလိုလူမဆန္တဲ ့လုပ္ရပ္မွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနႀကတဲ ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာဘုန္းႀကီးနဲ ့အသိုင္း
အ၀ုိင္း အားလံုးကုိ ပညာေပးဖုိ ့လုိအပ္ေနပါၿပီ..." လို ့သူကဆုိခဲ ့ပါတယ္...
သို ့ေသာ္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့ဤကဲ ့သုိ ့အခမ္းအနားမ်ားသုိ ့
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရၿခင္းမွာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနႏွင္ ့လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္း
သာၿဖစ္တယ္လို ့ၿပန္လည္ၿငင္းဆုိႀကပါတယ္...
ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ  ့ဘာသာေရးဆုိင္ရာယံုႀကည္ခ်က္ကုိက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပတဲ ့ဒီပဲြကုိ လူေတြ
အမ်ားႀကီးလာဖုိ ့ဆဲြေဆာင္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္လို ့အဆုိပါပဲြသို ့လာေရာက္ခဲ ့သည့္သူတစ္ဦးက
ဆုိပါတယ္....

 
Priests prepare to drop a terrified toddler into the temple square below
မဂၤလာေတြရွိေစဖို ့ေအာက္ကုိပစ္ခ်စုိ ့....
Priests prepare to drop a terrified toddler into the temple square below

Campaigners managed to get the ritual banned in 2011, but it returned this year
ဒီလိုၿဖစ္ရပ္မ်ဴိးမၿဖစ္ေစဖုိ ့၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ တားဆီးနုိင္ခဲ ့ေပမယ္ ့ယခုႏွစ္တြင္ေတာ ့ထပ္မံေပၚေပါက္
လာၿပန္ခဲ ့ပါတယ္....
Campaigners managed to get the ritual banned in 2011, but it returned this year


Terrified toddlers scream and sob as they're shaken by men in robes and tossed from a balcony 30ft above the ground.
It's not the plot of horror film - but an ages-old annual ritual carried in southern India, meant to bring participating infants good luck, health and prosperity.

Hard-to-watch footage of the ceremony, held each year in the state of Karnataka, has horrified children's rights groups, who have labeled it 'barbaric' and want it banned by the Indian government.

The practice is believed to date back centuries and takes place across India - involving both Hindus and Muslims.

Video of a ceremony in 2009 shows robed priests shaking frightened babies, before dropping them to the ground below, where locals are waiting with a blanket to catch the traumatised tots.
When the children land safely, the crowd celebrates wildly, passing each infant around before returning them to their mothers.
Local campaigners managed to get the practice banned in 2011, but it returned to Digambeshwara temple in Nagrala village last week - much to the frustration of Lov Verma, from the National Commission for Protection of Child Rights.
Mr Verma said: 'I'm absolutely shocked by this. It's not simply the government's job. We need to educate all those who take part in this barbaric practice - the temple priests and the community.'
But participants argue it's their religious duty to attend the ceremonies.
One temple-goer told the Sunday Times: 'Our religious beliefs pull many of us to this ceremony every year.'

1 comments:

မိုးယံ said...

အရူးေတြ