Uzbek Teachers Paid in Chickens

Monday, April 16, 2012

လုပ္အားတန္ဖုိး...ႀကက္ၿမတ္နုိး

Chicken ေမာင္အလုပ္သမားဆုိယင္...ေမကပင္စတင္ခ်စ္...ခ်စ္ပါရေစ...

ဥဇဘက္ကစၥတန္နုိင္ငံမွ ၿပည္သူ ့၀န္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ားဟာ ၎တုိ ့၏လခမ်ားရဲ ့အခ်ဴိ ့တစ္၀က္အား ဆာဘီယန္းႀကက္မ်ားၿဖင္ ့ရရွိခဲ ့ႀကၿပီး မႀကာမွီကာလအတြင္း ယူကရိန္းႏြားေပါက္မ်ားၿဖင္ ့လည္း ရရွိလာ
နုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္လို ့လြတ္လပ္သည္ ့ေရဒီယိုအသံလႊင္ ့ဌာနက လြန္ခဲ ့သည္ ့ဗုဒၶဟူးေန ့ကထုတ္လႊင္ ့ေႀက
ၿငာခဲ ့ပါတယ္...
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ  ့ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္မွဳတစ္ရပ္ၿဖစ္ေႀကာင္း သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္
မ်ားကဆုိခဲ ့ေသာ္လည္း ဥဇဘက္ကစၥတန္အလယ္ပုိင္း၊ ဘူခါရာေဒသ မွေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးၿဖစ္သူ အုိေဒး
ကေတာ ့၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့ႀကက္မ်ားအား အတင္းအႀကပ္ယူခုိင္းခဲ ့တာၿဖစ္တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္...
" ကြ်န္ေတာ္တုိ ့တစ္ေယာက္ကုိ ႀကက္ ၁၀ ေကာင္အတင္းအဓမၼယူခုိင္းခဲ ့တာပါ..." လုိ ့၎ကဆုိပါတယ္...
ဆာဘီးယားႀကက္မ်ားဟာ တစ္ေကာင္လွ်င္ ၅.၅ ဆုမ္စ္ (တရား၀င္ႏွဳံးအရ ၃ ေဒၚလာ) တန္ဖုိးရွိပါတယ္...
ေဒသခံ (ၿပည္တြင္းၿဖစ္) ႀကက္ေတြကေစ်းပုိခ်ဴိေပမယ္ ့ကြ်န္ေတာ္တုိ ့မွာေတာ ့ေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါဘူးလို ့
လည္း သူကဆုိပါတယ္...
"လစာမေပး၊ ႀကက္သာေပး" စီမံကိန္းလွဳံ  ့ေဆာ္မွဳဟာ အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ၿမင္မွဳရေနေႀကာင္း ေဒသခံ
အာဏာပုိင္ေတြကဆက္လက္ေၿပာဆုိေနႀကၿပီး ၎တုိ ့အေနၿဖင္ ့အဆုိပါ ႀကက္ စီမံကိန္းအား တစ္ၿခားေဒ
သမ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ တုိးခ်ဲ ့လုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း ထပ္ေလာင္းေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္။

ဥဇဘက္ ဗဟုိအစိုးရအေနၿဖင္ ့လုပ္ခ၊ လစာ၊ အစုိးရေထာက္ပံ ့ေႀကးမ်ားအားယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ ့ယူက
ရိန္းနုိင္ငံမွ ကြ်ဲ၊ႏြားေပါက္ကေလးမ်ားၿဖင္ ့အစားထုိးေပးဖုိ ့စဥ္းစားစီစဥ္ေနေႀကာင္း အသံလႊင္ ့ဌာနမွေၿပာ
ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အဆုိပါေဒသမွ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ႀကက္အေကာင္ေရ ၂ ေသာင္းရရွိခဲ ့ႀကၿပီး ေနာက္ထပ္
၄ ေသာင္းကုိလည္း လာမည္ ့လအနည္းငယ္အတြင္းထပ္မံ ေပးအပ္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္....
ဥဇဘက္ကစၥတန္အစိုးရဟာ လက္ရွိဘတ္ဂ်က္အတြင္းေငြကြာဟမွဳအေၿခအေနမ်ားေႀကာင္ ့အစုိးရဘ႑ာ
ေရးအသံုးစားရိတ္ေငြမ်ား ေလ်ာ ့ခ်ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္တယ္လုိ ့ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိပါ
တယ္...
ဥဇဘက္ကစၥတန္နုိင္ငံတြင္ ၿမဳိ ့ေတာ္တက္ရွ္ကင္ ့၌ပ်မ္းမွ် လုပ္ခ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၂၀ ရွိေနၿပီး ၿပည္နယ္ေဒ
သမ်ားတြင္မူ ေဒၚလာ ၁၀၀ သာသာမွ်သာ ရရွိေနႀကပါတယ္လို ့သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏အဆုိအရသိရပါ
တယ္....

နုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ေငြသန္းေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီးလိုေငြၿပေနတဲ ့ေရႊၿပည္ႀကီးက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
မင္းဒီသတင္းမဖတ္မိပါေစနဲ ့လို ့ဆုေတာင္းရမွာပါပဲ...
နုိ ့မုိ ့လခအစားေရႊၿပည္ႀကီးမွာ အထူးေပါမ်ားေနတဲ ့ႀကက္ေတြေပးမွၿဖင္ ့....


MOSCOW, April 11 (RIA Novosti)
Public sector workers in Uzbekistan received part of their wages in Serbian chickens and might be getting Ukrainian calves soon, Radio Liberty said on Wednesday.
Although the authorities said it was a voluntary action, one of the teachers in the Bukhara region in central Uzbekistan, Odil, said the chickens had been forced on them.

“We were forced to take ten chickens each,” he said. “One Serbian chicken is valued at 5.5 soms ($3 at the official rate)… Local chickens are cheaper but we were left no choice.”
Local officials argued that the chicken campaign was highly successful, and added they would expand the practice to other parts of the region. Even the central Uzbek authorities are deliberating ways of replacing government allowances with calves, this time from Ukraine, the radio said.
The report said budget sector workers in the area received 20,000 chickens and another 40,000 would be handed out in the next few months.
Experts said the Uzbek government is looking to cut budget spending in the current deficit conditions. Average wages amount to $320 in the capital Tashkent and barely $100 in the provinces, according to official sources.

0 comments: