Russian girl orders hitman to shoot her mother but spare the dog

Sunday, April 15, 2012

ရုရွားမွ အေမ ့ထက္ေခြးကုိပုိခ်စ္သည္ ့သမီးမုိက္....

ရုရွားနုိင္ငံေၿမာက္ပုိင္းမွ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိမိန္းကေလးတစ္ဦးအား သူမ၏မိခင္အားသတ္ၿဖတ္ရန္ လူ
သတ္သမားတစ္ဦးအားငွားရမ္းေစခုိင္းခဲ ့သည္ဟူေသာစြပ္စဲြခ်က္ၿဖင္ ့ဖမ္းဆီးထားခဲ ့ပါတယ္...
လူသတ္သမားအား သူမ၏ေစခုိင္းခ်က္တြင္ မိခင္ၿဖစ္သူအားေသနတ္ၿဖင္ ့ပစ္သတ္ရာတြင္ သူမ၏အခ်စ္
ေတာ္ေခြးအားလံုး၀ မထိခုိက္ေစရန္ ညႊန္ႀကားခဲ ့ပါတယ္...
အမည္မေဖာ္ၿပထားသည္ ့ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးဟာ သူမေနထုိင္ရာ ေဗာကူတာ ၿမဳိ ့မွ မိတ္ေဆြတစ္
ဥိးအား အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မိခင္ၿဖစ္သူအားသတ္ၿဖတ္ေပးရန္ ရူဘယ္ေငြ ၁၄၀၀၀ (ေဒၚလာ ၄၇၀) 
ၿဖင္ ့ငွားရမ္းေစခုိင္းခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ႀကာင္း ၿမဳိ ့နယ္တရားရံုးေၿပာခြင္ ့ရပုဂၢဳိလ္ ကလြန္ခဲ ့သည္ ့ႀကာသပေတးေန ့
ကေၿပာႀကားခဲ ့ပါတယ္...
ေဆးတကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူသစ္တစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့အဆုိပါမိန္းကေလးဟာပညာသင္ႀကားမွဳထိခုိက္
မည္စုိးေသာေႀကာင္ ့ရြယ္တူေယာက်ာၤးေလးမ်ားႏွင္ ့အၿပင္ထြက္လည္ၿခင္းကုိ တားၿမစ္ပိတ္ပင္တတ္သည္ ့
မိခင္ၿဖစ္သူႏွင္ ့တစ္ခ်ိန္လံုးစကားမ်ားေနခဲ ့သည္ဟု ေဗာ္ကူတာ ၿမဳိ ့မွတာ၀န္ရွိသူကဆုိပါတယ္... ေမ ့ေမ ့ထက္ ကုိေခြးကုိပုိခ်စ္တယ္...ကုိေခြးနဲ ့ပဲအတူတူေနမယ္ဆုိတဲ ့သမီးမုိက္...သုိ ့ေသာ္လည္းသူမငွားရမ္းခဲ ့သည္ ့လူသတ္သမားက သူမအေႀကာင္းအားရဲတပ္ဖဲြ ့သုိ ့သတင္းပုိ ့သၿဖင္ ့
ငယ္ရြယ္သည္ ့လူသတ္သမားအား သူမ၏မိသားစုေနအိမ္ခန္းေသာ ့ေပးေနစဥ္ ရဲတပ္ဖဲြ ့မွအဆုိပါမိန္းက
ေလးအားဖမ္းဆီးခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္....
ထုိသုိ ့ဖမ္းဆီးမွဳ လြန္ခဲ ့သည္ ့ရက္သတၱပါတ္ကၿဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ္လည္း ဤအေႀကာင္းအရာသတင္းကေတာ ့
ႀကာသပေတးေန ့ကမွ ထုတ္ၿပန္ခဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္....
သူမ၏မိခင္အေနၿဖင့္ နာက်င္မွဳေ၀ဒနာမခံစားလုိက္ရပဲ ခ်က္ခ်င္းေသဆံုးသြားလိမ္ ့မည္ဟု မိန္းကေလးက
ေမွ်ာ္လင္ ့ခဲ ့တယ္လုိ ့လည္း တရားရံုးဥပေဒအရာ၇ွိကဆုိပါတယ္...
သူမေနထုိင္ရာအခန္းမွတစ္ၿခားသူမ်ားအားလည္း ထိခုိက္အႏ ၱရာယ္မၿဖစ္ေစရန္ သူမကဂရုတစ္စုိက္စီစဥ္ခဲ့
ပါတယ္....
" ထုိလုပ္ႀကံသတ္ၿဖတ္မွဳအား မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းၿဖစ္သူႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ ့စဥ္က မိန္းကေလးအေန
ၿဖင္ ့သူမရဲ  ့အခ်စ္ေတာ္ေခြးကေလးအားပစ္ခတ္စဥ္လံုး၀ထိခုိက္မွဳမၿဖစ္ေစရန္လည္းအေသအခ်ာေတာင္းဆုိ
စီစဥ္ခဲ ့ပါတယ္..." လုို ့ဥပေဒအရာရွိကဆုိပါတယ္...
မိန္းကေလးဟာ လူသတ္သမားအား မုိင္းလုပ္သားတစ္ဦးၿဖစ္သည္ ့သူမ၏ဖခင္ၿဖစ္သူကုိလည္း သတ္ေပးဖုိ ့
ေတာင္းဆုိခဲ ့ၿပီးေနာက္ သူမအေနၿဖင္ ့ဖခင္ၿဖစ္သူထံမွသာ မုန္ ့ဖုိး၊၀င္ေငြရေနသၿဖင္ ့သာထုိအႀကံအစဥ္
အား ဖ်က္ပစ္ခဲ ့ပါတယ္...
ယခုအခါ အဆုိပါဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးအားဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားၿပီး လုပ္ႀကံသတ္ၿဖတ္ရန္ ငွားရမ္း
ေစခုိင္းခဲ ့ေႀကာင္းပစ္မွဳထင္ရွားပါက ေထာင္ဒါဏ္ ၁၃ ႏွစ္အထိက်ခံရဖြယ္ရွိပါတယ္...

ဘာသာတရားမရွိတဲ ့သူအတြက္ မိဘေက်းဇူးဆုိတာလည္း သိနုိင္ဖြယ္မထင္ပါဘူး...
ဒါေႀကာင္ ့လည္း မေတြး၀ံ ့စရာ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးကုိသတ္ပစ္ဖုိ ့ႀကံစည္စီစဥ္ခဲ ့တာပါပဲ...

A 16-year-old girl is being held in northern Russia on accusations that she hired a hitman for her mother and specifically instructed him to not harm the family dog in the shooting.
The teenager, whose name was withheld, asked a friend in her home city of Vorkuta to shoot her 34-year-old mother for the modest price of 14,000 rubles ($470), a city court spokesperson said on Thursday. The girl, a freshman at a local medical college, was constantly bickering with the mother, who banned her from going out with young men, saying it would prevent her from studying, Vorkuta officials said.

But the would-be hitman reported her to the police, who detained the girl when she was handing over the keys to the family apartment to the young man. The arrest took place last week, but the story was just released on Thursday. The girl was hoping her mother would die a fast and painless death, a local prosecutor said. She also took care to spare certain other residents of the apartment from harm.
“When discussing the job with her friend, the girl specifically insisted that he not harm her dog, which she loved a lot, during the shootout,” the prosecutor said. The girl was considering also requesting the murder of her father, a miner, but decided against it because his salary was her sole source of income. The teenager is currently in detention and faces up to 13 years in prison if charged and convicted of preparing a contracted murder.

1 comments:

မဒမ္ကိုး said...

ငရဲကကိုတက္ရမယ္႕မိန္းမမဟုတ္ဘူး